Viswad De Soap: De Ontmaskering van Wilfred Alblas

De moderne milieubeweging heeft geen principes, behalve het voorzorgprincipe. Daarmee kunnen ze – met enkele bevriende bureaucraten op het Ministerie van ELI- hele economische sectoren onder schot houden via procedures. Op basis van regels die ze zelf via lobby formuleerden. De tactiek is het zelfde als bij klimaat.

Een praktijkdemo: Wilfred Alblas, regiodirecteur van Natuurmonumenten
Ik onderschepte een email van Wilfred Alblas, regiodirecteur Noord van Natuurmonumenten aan een garnalenvisser die in mijn ogen de arrogantie demonstreert waartoe deze praktijk leidt: clubs die geen verantwoording meer willen afleggen, omdat ze er mee wegkomen dankzij de Postcodeloterij, vrienden bij het Ministerie en hun cheerleaders bij zelfgenoemde kwaliteitsmedia.

Alblas leidt de milieubeweging bij discussies over visgebiedsluiting op het Wad (Viswad), die visserijbestuurders toestaan om zo hun eigen positie te verzekeren. Ik sprak Alblas eerder redelijk uitgebreid, en snap zijn belangen. Maar daarnaast vind ik een zekere intellectuele integriteit ook belangrijk.

J’accuse
Ik stelde Alblas daarom op basis van zijn uitspraken 13 vragen waarop hij weigert antwoord te geven. Omdat hij het ook niet KAN geven. Dus publiceer ik zijn geciteerde uitspraken met daarop volgend mijn vragen.

WA: Wij praten als Natuurorganisaties met Visned, Vissersbond en HIN. Dat is al best ingewikkeld. Ik hoop toch dat die 3 clubs de vissers vertegenwoordigen. Het is van groot belang dat jullie binnen de sector goed samenwerken. Anders boeken we geen voortgang en kan er niks afgesproken worden. En als wij niks afspreken, dan beslist de overheid of de Raad van State en daar wordt het niet beter van vrees ik…

(lees: wij lieten Martijn de Jong/Wilde Kokkels jullie eerder kapot procederen, en dat gebeurt weer als je ons niet de vrije hand geeft want de ambtenarij is op onze hand)

en de aanleiding voor mijn cartoon-citaat

Omdat het ook vanuit visserijbelang nodig is dat er minder wordt gevist, hebben we nu een historische kans om de belangen te verenigen. VISWAD probeert die kans te grijpen.

WA: Ik denk dat er wel problemen voor de natuur kleven aan de garnalenvisserij.

1. RZ:Kun je uitleggen wélke natuur’ op het Wad?

WA: Bodemberoering (klossenpees en net vegen de bodem schoon van structuur)

2. RZ: Kun je ‘schoonvegen’ definieren? Ben je geoloog? Zo nee, wat is je kennis dan van ‘bodemstructuur’, en de waarde van een zandbodemstructuur waardoor Natuurmonumenten zich zo inzet voor deze ‘bodemstructuur’ (bodembescherming is in ander natuurterrein bij jullie ook geen prioriteit) , bv de relatie met voedselrijkdom voor doelsoorten

3. RZ: Kun je een relatie kwantificeren tussen ‘bodemstructuur’en hersteldoelen van het Wad (genoemde diersoorten, vis en vogels).

4. RZ: Er zijn toch geen geologische hersteldoelen geformuleerd voor Natura 2000 voor de Wadbodem?

5.RZ: En kun je een geologische peer-reviewed studie uitgevoerd door een geoloog/bodemkundige aangeven van de Wadbodem (dus niet een algemeen vage verwijzing naar Impact 2 van Han Lindeboom) waaruit blijkt dat
a. er een specifieke ‘structuur’in de zandbodem zou zitten van het Wad die onveranderlijk is of hoort te zijn
b. wat dit ‘schoonvegen’ betekent in relatie tot natuurlijke variatie als stormen, en de relatie van bodemimpact van klossenpees kwantificeren ten opzichte van andere invloeden als de verdrievoudigde zandsuppleties door Rijkswaterstaat, die mogelijk verachtvoudigen (zie ook artikel Levende Natuur)
c. en zo nee, bent je het dan met mij eens dat je maar wat roept in de wetenschap daarmee weg te kunnen komen samen met het voorzorgprincipe

WA:en bijvangst (mij bereiken cijfers tot 80% ondermaatse garnalen, bodemleven en jonge vis) reduceert de visstand en beperkt het aantal vijanden van de garnaal zodanig dat er veel garnalen zijn (die op hun beurt weer het evenwicht met de schelpdieren verstoren).

6.RZ Kun je aangeven welke cijfers, van wie en welke studie dat is op het Wad? Of geloof je dat het zo is

7: RZ. Kun je een studie geven waaruit kwantitatief en dan niet volgens correlatie maar relatie blijkt dat een bijvangst van garnalenvisserij de visstand van het Wad negatief beinvloedt?
8: RZ: En welk mysterieus ‘evenwicht’praten we hier over? Is dat geen vorm van achterhaalde statische ecologie?

WA: Van fosfaat weet ik niet veel.

9: RZ: Is dat ‘kweetniets van fosfaat’geen verwijtbaar gebrek aan kennis voor een regiodirecteur die over het Wad moet beslissen.
Zeker gezien de grote rol die nutrienten spelen als voedselbasis van een marien ecosysteem, in het verleden ook door eutrofiering van de KUSTZONE met aantoonbare positieve invloed op bv schelpdieren (zie oa Cadee 1987 in vakblad voor biologen). En bent je dan als regiodirecteur van Natuurmonumenten wel in de positie om op enige inhoudelijke wijze over het Waddendossier te oordelen?

WA: Mijn indruk is dat Schol en Tong in de Noordzee recent toenemen, terwijl de fosfaatlast is afgenomen. Hoe dan ook is het bemesten van de zee voor mij geen optie. Zeker de waddenzee, mits gezond, moet als warme kustzee ook zonder vieze riolen en rivieren een productief systeem kunnen zijn! Dat was vroeger zo, en dat is elders ook zo.

10RZ: Als je niets van fosfaat weet, hoe kun je het dan wel op voorhand veroordelen?
Indien je de moeite nam/ je zou verwaardigen je fatsoenlijk in de fosfaatargumentatie te verdiepen (zie het Boddeke Hagelplan), wist je dat de nutrienteninvloed beperkt bleef tot de KUSTZONE, en dus het Wad, en er verschillende schol/tongbestanden op de Noordzee zijn waarbij het de vraag is of deze trend doorzet: noch is er enige ecologische onderbouwing voor deze vanuit ICES (en Han Lindeboom) geclaimde opvering, terwijl een schat aan gegevens de snelle groei van platvis in de kustzone van de jaren 60 tot 80 ondersteunt.

11: RZ: Kun je aangeven wat ‘gezond’betekent bij het Wad, definieren wat dit is in ecologische context?
En als je praat over ‘vieze rivieren’, bedoel je dan ook met fosfaat verrijkt water, en zo ja, waar haal je dan de stelligheid vandaan dat vruchtbaarder water nadelig zou zijn geweest voor natuurdoelen op het Wad (bv schelpdieren en schelpdieretende vogels) als je zegt niets van fosfaat te weten

WA: Belangrijkste voor ons is dat de Waddenzee, ook voor onze overheid, primair een natuurgebied is. Daarin past het niet om op deze schaal dieren weg te halen en het leefgebied te verstoren. Dat is overigens een normatief punt, en niet een wetenschappelijk te bewijzen iets.

12: RZ: Kun je definieren wat ‘verstoring’is op het dynamische Wad ten opzichte van de vele andere invloeden? En verstoring waarvan? Van een toeristisch beeld? Zouden toeristen dan niet meer komen op het Wad bij een lager gehalte aan bv zee-eenden per vierkante kilometer, of mijdt iedere recreant voortaan het Wad dankzij een mógelijk verminderde niet gedefinieerde ‘bodemstructuur’?

WA: Omdat het ook vanuit visserijbelang nodig is dat er minder wordt gevist, hebben we nu een historische kans om de belangen te verenigen. VISWAD probeert die kans te grijpen.

13: RZ: Kun je definieren wat ‘belangen verenigen’ inhoudt tov visserij als je enkel nastreeft om zoveel mogelijk visserij te elimineren. En zeker wanneer je categorisch op normatieve gronden proeven afwijst die de vruchtbaarheid van de zee verhogen? En wanneer je in de eerste zin min of meer suggereert dat wanneer vissers weigeren aan jouw belangen te voldoen, de Raad van State (op basis van jullie favoriete voorzorgprincipe) en bevriende ambtenaren bij het Ministerie van ELI je ideologische eisen zullen inwilligen?

Net als bij de Grote Graasdiscussie zie je ook in het visserij/Waddendossier dat fondsenwervende natuurclubs lak hebben aan iedere vorm van deugdelijke bewijsvoering. Men heeft zich geoefend in redelijk overkomen, maar is in de kern ideologisch en onredelijk gebleven, huppelend achter de laatste mode die financieel voordeel oplevert. Daarom heb ik vorig jaar Natuurmonumenten opgezegd, na er jarenlang vrijwillig excursies voor te geven.

Door | 2012-04-18T14:51:26+00:00 10 april 2012|22 Reacties

22 Reacties

 1. Matthijs 10 april 2012 om 08:53- Antwoorden

  Mijn vader heeft na 25 jaar ook opgezegd toen ze het doortrekken van de a6 tegen gingen houden.

  NM kampt sowieso met een slinkend leden bestand, maar daar heb je geen boodschap aan als je de overheid en pcl als vrienden hebt.

  Tijd om dit soort aftrekposten en subsidies een halt toe te roepen, dan is leden verliezen pijn lijden.

 2. baksteen 10 april 2012 om 12:20- Antwoorden

  Het eerste citaat geeft aan hoe er gedacht wordt.

  Je komt het nog wel in sommige landen tegen waarbij je het aanbod krijgt dat ze tegen betaling op je auto willen passen.

  Of de mededeling van een al dan niet religieus demagoog dat als hij z'n zin niet krijgt hij niet meer kan instaan voor de gevolgen buiten zijn macht om.

  Bij mij borrelen als eerste de woorden chantage en maffia op. Hoewel de combinatie NGO en staatssubsidie er direct achter aan komt.

 3. klimwim 10 april 2012 om 17:13- Antwoorden

  Steeds komt PBalk (CDA) op mijn netvlies vanwege de verering van de VOC mentaliteit. Die corrupte multi-national waarbij het doel alle, maar dan ook alle middelen, heiligde is nog steeds springlevend, zij het als mutant. Slaaf van de Postcodeloterij, het nationale symbool voor volksverlakkerij ten eigen bate. Roven van weerlozen -of onwetenden- is de voeding van het infuus waar Niet Gekozen O's het van moeten hebben, allemaal. Btw, wat verdient zo'n regiobaan als die van Wilfred. Zal een hoop verklaren.

 4. RF Boom 10 april 2012 om 21:12- Antwoorden

  Respect.

  Ook op Texel wil natuurmonumenten alles en iedereen naar hun hand zetten. Pure maffia praktijken.

 5. Boels069 11 april 2012 om 00:14- Antwoorden

  In feite wordt er door die "guppies" aan het fundament van de democratie gerommeld.

  Vage, ondefiniëerbare uitgangspunten zijn aan de orde van de dag en worden aan de man gebracht als natuurwetten.

  Onverteerbaar dat ik ze indirect steun door netjes belasting te betalen.

  Antropogeen is subsidiobseen.

 6. Martijn de Jong 11 april 2012 om 01:33- Antwoorden

  Dag Rypke,

  Een tijdje terug hebben we lopen discusseren over fosfaat, vermindering boomkorvisserij en de hoeveel Schol in de Noordzee.

  Zoals je weet is de hoeveelheid Schol in de Noordzee vanaf ongeveer 2007 zeer sterk toegenomen. Deze toename ging samen met een sterke afname van de "fishing mortality".

  In normaal Nederlands: er is met vele miljoenen subsidiegeld een aantal boomkorschepen gesaneerd, waardoor de overbevissing is teruggedrongen. En zie, terwijl de hoeveelheid fosfaat nog steeds afneemt, is er nu meer Schol aanwezig dan er ooit (lees 1957) is gemeten.

  Voor mee-lezers die dit met eigen ogen willen zien: http://www.ices.dk/committe/acom/comwork/report/2

  Je zou zeggen: goed nieuws.

  Natuurbescherming werkt, en is ook goed voor de economie. Het CBS meldt: In 2011 is de aanvoerwaarde van schol toegenomen met 11 procent ten opzichte van 2010. De waarde van op Nederlandse afslagen verhandelde schol was 69 miljoen euro. Zowel de prijs als de hoeveelheid aangevoerde schol steeg.

  Meer vis in de zee is meer vis voor de visserman.

  Daarom ben ik toch wat verbaasd over je ontkenning van deze toename:

  noch is er enige ecologische onderbouwing voor deze vanuit ICES (en Han Lindeboom) geclaimde opvering

  Is ICES nu ook al onderdeel van de Groene Taliban (zie eerdere bijdragen van je hand)? En dat terwijl je een paar blogs geleden nog vol instemming verwees naar een artikel in het vakblad van ICES ? (http://icesjms.oxfordjournals.org/content/65/8/1515.full.pdf+html)

  Rapporteren zij toename van visbestanden, die er in werkelijkheid helemaal niet is ?

  En werkt het CBS hier ook al aan mee door een toename van de aanvoer, en daarmee het inkomen van de vissers, in de statistieken op te nemen ?

  Of is vermindering van de visdruk geen ecologische onderbouwing, en is er geen enkele relatie tussen visdruk en de omvang aan bestanden ?

  Hopelijk neem je de moeite om deze vragen te beantwoorden 🙂

 7. Martijn de Jong 11 april 2012 om 01:39- Antwoorden

  Een tijdje terug hebben we lopen discusseren over fosfaat, vermindering boomkorvisserij en de hoeveel Schol in de Noordzee.

  Hier verwijs ik naar omdat je Wilfred Alblas een gebrek aan kennis verwijt:

  9: RZ: Is dat ‘kweetniets van fosfaat’geen verwijtbaar gebrek aan kennis voor een regiodirecteur die over het Wad moet beslissen.

  En dat terwijl hij volgens mij toch antwoord geeft:

  Mijn indruk is dat Schol en Tong in de Noordzee recent toenemen, terwijl de fosfaatlast is afgenomen.

  Dat is zelfs geen indruk, maar een feit (zie hierboven). En zelfs een heel relevant feit als je iets moet weten over de relatie tussen fosfaat en visbestanden.

 8. Rypke Zeilmaker 11 april 2012 om 11:41- Antwoorden

  Aah, Martijn, heeft Wilfred je gestuurd omdat hij zelf niet wil reageren? Hij had het alvast wél gezien, en verblind door zelfrechtvaardiging geroepen dat 'ik als moordenaar wordt afgeschilderd', om maar weer te demonstreren dat het geweten en beschaving van deze samenleving niet hoeft af te dalen tot 'deze manier', of 'de toon': eindeloze uitvluchten om maar ieder debat te ontlopen dat je bij eerlijke argumentatie glorieus zou VERLIEZEN.

  Jullie Groen Linkse redders van de planeet hebben ook geen zuchtje zelfrelativerende humor, ik heb ontzettend lol gehad bij het maken van de cartoon die precies illustreert hoe jullie onder dreiging met procedures claimen 'in overleg'te willen en 'belangen willen verenigen'. En mijn vragen staan als een huis

  Op het forum van hulp in nood kwam je ook al met dat Schol-gelegenheidsargument aanzetten, dat Lindeboom als ICES-bestuurslid ook steeds (her)gebruikt. Zoals met alle progressieve redders van deze planeet heeft het geen enkele zin om een discussie aan te gaan: wie intellectueel eerlijk is kán namelijk geen progressieve planeetredder zijn, terwijl je alleen kunt discussieren met mensen die een greintje intellectuele integriteit bezitten. Dus herhalen we het nog maar weer eens:

  Voor die door Ices geclaimde opvering van scholbestanden op de Noordzee (er zijn vijf populaties, vertel mij welke) is bij mijn weten géén biologische verklaring gegeven

  Voor de enorme groei in de kustzone van schelpdieren en (plat)vis in de KUSTzone, want dat laten jullie steeds weg, van de jaren 60 tot 80 bestaat

  a. een joekel van een biologische verklaring, die overeind blijft tot de wereld vergaat: nl de experimenteel eindeloos bevestigde en in de landbouw breed toegepaste waarheid als een koe dat vruchtbaarheidsverbetering met fosfaat enkele commercieel interessante soorten sterk bevoordeelt, wo in de mariene wereld schelpdieren

  b. een schat aan gegevens, weliswaar correlatief, bevestigt die werking in de KUSTzone, Martijn, ik herhaal nogmaals, KUSTzone, hebbben we het eindelijk te pakken Martijn, de KUSTzone, KUSTzone, KUSTzone

  Het Boddeke Hagelplan gaat over de invloed op de KUSTzone als opgroeigebied. KUSTzone, is niet zo moeilijk, spreek het maar uit: de KUSTzone. Wat zien we op het Wad (een kustzonegebied): geen schol meer, alleen wat kleine dunnetjes

  Lindeboom is in zijn rapport 'guilty by ommission', door steeds dat belangrijke detail weg te laten. Lindeboom is intellectueel corrupt, én bestuurder van de ICES. Iets zegt mij dat dit instituut als betrouwbaar adviesorgaan zijn beste tijd wel eens gehad kon hebben. Het dreigt eveneens een verlengstuk te worden van de door NGO's aangevuurde milieubureaucratie, zoals Lindeboom zelf in iets andere woorden toegaf. Daarnaast is de kwaliteit van bestandsschattingen sterk afgenomen, die was in de jaren 60 tot 80 veel beter- men steekt steeds minder geld in dataverzameling zoals ook Rainer Froese al bevestigde

  Hoezeer Lindeboom mensen kan innemen, van de koningin een lintje kan krijgen, en hoezeer ik ook best een biertje met 'm kan drinken….

  Daar gaat het niet om. Gisteren in Wageningen ontmoette ik een voormalige campagneleidster bij Greenpeace, prachtige intelligente vrouw. Wanneer ik mijn heteroseksuele voorkeur laat spreken, dan zou ik donateur worden. Wanneer ik kijk naar de grotendeels destructieve rol die Greenpeace speelt in het maatschappelijk verkeer als repressie- en intimidatieorgaan en mijn hersens gebruik, dan neem je afstand van die club en licht je hun grotendeels op overdrijving en verdraaiing berustende intimidatie-campagnes door

 9. Rypke Zeilmaker 11 april 2012 om 11:48- Antwoorden

  kortom Martijn, je bent oneerlijk en springt ijsschotsen in je argumentatie: op veel mensen zal dat niettemin redelijk overkomen omdat het gros van de mensen alfa is en niet kan nadenken, en dus het standpunt kiest dat goed voelt/overkomt: het genre Johan Houwers (VVD)

  Je moet toch meegeven dat wat ik schrijf niet goed voelt, dus kan het ook niet waar zijn

 10. Rypke Zeilmaker 11 april 2012 om 12:50- Antwoorden

  Als laatste reactie op mijn eigen stuk, voor ik écht weer aan de slag moet: ik heb eindelijk de term gevonden waarmee jullie slag debatteert

  de woordenstoplap

  Zie deze tweets

  WR72@wr72bart

  Algemeen vraagje voor #IMARES, waarom word er NIETS met het RIVO archief gedaan m.b.t. onderzoek naar effecten garnalenvisserij? #dtz

  IMARES@imares_wur

  @wr72bart RIVO (incl archief) is opgegaan in IMARES. Het archief is gewoon beschikbaar en wordt dus ook gebruikt

  Het uitkramen van wenselijk klinkende bewoordingen/dooddoeners als 'wie een appel wil eten moet 'm in zijn mond steken'

  Nu de feiten: in de nieuwe Imares-offerte voor ondezoek naar effecten garnalenvisserij staat NIET één verwijzing naar literatuur ouder dan 2010, dus niet één verwijzing naar de RIVO-archieven

  ergo: imares doet NIETS met oude kennis, behalve wanneer het in politiek/commercieel opzicht bruikbaar is

  Sterker nog: bij Alterra is een hele kluit literatuur gewoon weggeflikkerd/ gedoneerd aan het Belgische INBO na de ombouw van DLO

 11. Martijn de Jong 11 april 2012 om 14:29- Antwoorden

  Dag Rypke,

  Aah, Martijn, heeft Wilfred je gestuurd omdat hij zelf niet wil reageren?

  Zoals je waarschijnlijk wel gezien heb reageer ik regelmatig op je blog. Omdat je geen antwoord hebt gegeven op mijn vorige vraag, en je dezelfde vraag aan Wilfred hebt gesteld (over fosfaat), stel ik deze vraag opnieuw. Net zolang tot je antwoord geeft. Helaas heb je blijkbaar geen zin om antwoord te geven:

  Zoals met alle progressieve redders van deze planeet heeft het geen enkele zin om een discussie aan te gaan:

  Toch apart dat je dan 13 vragen aan Wilfred Alblas stelt. Wel vragen stellen, maar niet geinteresseerd zijn in het antwoord ? Of is Wilfred geen progressieve redder van de planeet ? Hij staat anders wel in de "duurzame top 100" van 100, normaal gesproken voor CO2-sceptici reden genoeg om van het redden van de planeet te worden verdacht :).

  Over achteruitgang Schol en Tong in de kustzone: ik lees in Visserijnieuws regelmatig verhalen over goede aanvoer door de Staand want vissers in de kustzone.

  De achteruitgang van jonge Schol in de Waddenzee is niet verklaard. Er worden drie hypothesen genoemd: klimaatverandering, garnalenvisserij en inderdaad fosfaat. Zoals je weet is de Wadddenzee de laatste 20 jaar zeer sterk opgewarmd. Het is zelfs een van de meest opgewarmde kustzeeen. Het kan goed zijn dat de Waddenzee te warm geworden is voor jonge Schol.

  Een aanwijzing dat fosfaat geen beperkende factor is, komt voor uit het EVA 2 onderzoek en recent onderzoek naar de gevolgen van Mosselzaadinvanginstallaties. Hieruit blijkt dat er meer dan genoeg voedsel aanwezig is voor schelpdieren in de Waddenzee. Het jonge mosselzaad wordt echter opgegeten door zeesterren en garnalen, die nu eerder in het jaar actiever zijn dan vroeger (en massaler). Klimaatverandering ?

  Opnieuw benieuwd naar je antwoord (hoopt dat die wel komt….)

 12. Martijn de Jong 11 april 2012 om 14:41- Antwoorden

  Voor de enorme groei in de kustzone van schelpdieren en (plat)vis in de KUSTzone, want dat laten jullie steeds weg, van de jaren 60 tot 80 bestaat

  a. een joekel van een biologische verklaring, die overeind blijft tot de wereld vergaat: nl de experimenteel eindeloos bevestigde en in de landbouw breed toegepaste waarheid als een koe dat vruchtbaarheidsverbetering met fosfaat enkele commercieel interessante soorten sterk bevoordeelt, wo in de mariene wereld schelpdieren.

  Toch aardig dat je dit uit jezelf noemt. Dit is precies het onderwerp waar binnen EVA 2 de grootste discussies over zijn gevoerd.

  Er bestaat een THEORETISCH verband tussen heoveel fosfaat en schelpdieren in de Waddenzee. In Eva 2 is een MODEL opgesteld (Ecowasp) waardoor de hoeveelheid schelpdieren theoretisch zou moeten dalen door de vermindering van de hoeveelheid fosfaat. In de PRAKTIJK is dit verband echter niet teruggevonden, en bepalen andere factoren als broedval (relatie met temperatuur, en daarmee klimaatverandering) en visserij de hoeveelheid schelpdieren.

  Er is nog nooit (nu ja, sinds we meten) zoveel biomassa aan schelpdieren in de Waddenzee aanwezig geweest als juist nu, met dank aan de nieuwkomers Japanse Oester en Amerikaanse Zwaardschede. Blijkbaar was er nog een niche in de Waddenzee leeg, en was er voldoende voedsel aanwezig voor een exoot die deze niche is gaan bezetten.

  Dus, Rypke, je hebt IN THEORIE gelijk. Maar de praktijk laat zien dat deze (holistische) modellen niet de werkelijkheid in de Waddenzee beschrijven. En ik begrijp dat je alleen op climategate mag schrijven als je uitgaat van de werkelijkheid, en niet van de theorie 🙂

 13. Martijn de Jong 11 april 2012 om 14:49- Antwoorden

  Algemeen vraagje voor #IMARES, waarom word er NIETS met het RIVO archief gedaan m.b.t. onderzoek naar effecten garnalenvisserij?

  Blijkbaar ben je op de hoogte van onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij door het RIVO. Interessant.

  Voor zover ik weet (en en de onderzoekers van IMARES zelf ook) is er voor 2008 geen (systematisch) onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van garnalenvisserij. Sindsdien wordt 8 keer per jaar gedurende 1 dag bijvangst bemonsterd. ELI heeft nu (afspraak binnen VIBEG) veel geld voor grootschalig onderzoek uitgetrokken. Dit en volgend jaar worden 22 schepen 1 keer per maand bemonsterd.

  Dus Rypke: of je bent een groot schandaal op het spoor (IMARES verzwijgt eigen onderzoek !), of deze samenzwering bestaat niet, en er is inderdaad geen (systematisch) onderzoek door IMARES / RIVO uitgevoerd.

  Omdat het ministerie tot enkele jaren geleden zich amper met de garnalenvisserij bemoeide, en er pas sinds N2000 meer aandacht is voor de gevolgen, zou het zomaar heel goed kunnen dat het ministerie inderdaad nooit opdracht voor onderzoek heeft verleend….

 14. Rypke Zeilmaker 11 april 2012 om 15:26- Antwoorden

  hohohohoho, wat ben je een grappig mens Martijn, al mag ik je meer dan Alblas omdat je minder laf bent:

  jij omzeilt mijn punt door met wetenschappelijk lijkende suggesties/beweringen en gelegenheidsargumenten aan te komen die niet door biologische verklaring zijn ondersteund. Ga nu eens geen rookgordijnen leggen maar ga op het ene punt in, in plaats van de zaak ingewikkelder voor te stellen.

  Het mes snijdt aan twee kanten, bottom up en topdown maar jullie begraven één kant – de basis van het ecosysteem: de primaire productie en de positieve relatie van extra nutrienten (biologisch onweerlegbaar mechanisme)- onder een karrenvracht bijzaken. Natuurlijk kan een zee productief zijn zonder extra nutriententoevoeging, een redenering in de categorie 'gras groeide ook al voor er boeren waren'. Maar waar het om gaat: de zee kan NOG productiever bij fosfaataddities, zeker als manier om andere negatieve veranderingen op te vangen (afsluitdijk, zandsuppleties enz)

  Als je plots zo onder de indruk bent van tongbestanden, geef dan getallen en vergelijkingen van nu met de periode waarop het BH-plan van toepassing is: met je beweringen kan ik niet zoveel. Het is natuurlijk een afgezaagde dooddoener dat in een complex systeem meer invloeden bestaan dan alleen fosfaat. Daar gaat het debat ook niet over. Je klinkt niet noodzakelijk wetenschappelijker door uit alle hoeken en gaten MOGELIJKE verklaringen aan te slepen

  Feit is: Alblas roept dat hij niets weet van fosfaat. Natuurlijk is dat vrij vertaald: 'ik wil niets weten van fosfaat', want hij heeft genoeg de gelegenheid gehad zich in te lezen. maar dat WIL hij niet. Omdat hij fundamenteel oneerlijk is, net als Theunis Piersma. Wat een arrogante klootzak is dat, en wat heb ik me in die vent vergist

  Dat Alblas niets WIL weten van fosfaat is een manco in het Waddendossier, gezien bovengenoemde feit- dat ik steeds moet herhalen- dat een karrevracht gegevens en experimenteel bewijs de invloed van extra fosfaat op vruchtbaarheid ondersteunt. Tegelijk is hij bijzonder stellig over visserij ZONDER enig bewijs: moet ik wéér herhalen? Een karrevracht gegevens en experimentele feiten ondersteunt de BH-hypothese.

  a. meer fosfaat in de gunstige verhouding met stikstof verhoogt de vruchtbaarheid (wat je onder een dikke laag bijzaken ook toegeeft), zoals in karrevrachten experimenten bewezen (zie ook Elser et al 2007) en Maricult

  b. 'De Natuur'is slechts de uitkomst van een stochastisch proces, en heeft lak aan jullie ideaalbeelden: alsof 'de natuur van menselijke smetten vrij' 'beter' zou zijn. Dat is een creationistische opvatting van de natuur als perfect afgestemd geheel waar de mens alleen maar afbreuk aan kan doen. Het verloren paradijs

  Hoofdzaken begraven onder bijzaken

  Dat van 'de klimaatverandering'- de favoriete boeman van onderzoekers die zich willen ontslaan van kwantitatieve bewijsvoering – is kwantitatief onbewezen in relatie tot mosselen, gelet op de tijdreeksen en wisselende broedval die Alterra zelf in 2004 aanreikte, waaruit ik in ieder geval geen statistisch significante relatie kan halen tussen wintertemperatuur en mosselzaadbroedval. Het zal ongetwijfeld EEN invloed zijn, maar is het ook de belangrijkste? Daar gaat het steeds om

  Ook lijkt dat punt van doorslaggevende invloed van winters erg onwaarschijnlijk gelet op het feit dat de zeewatertemperatuur IN DE WINTER de NAO volgt en die temperatuursprong van een dikke graad sinds 1987 zich vooral uit in de voorjaar- en zomertemperaturen. Wel kun je als activist/onderzoeker met een beroep op 'de klimaatverandering'er altijd deskundig opstaan, zonder kwantitatieve bewijzen te hoeven leveren

  Er is geen reden aan te nemen dat predatie nu meer is dan vroeger en geef mij aub getallen, waaruit dat dan zou blijken. Ja ik ken het oa door Cadee gesuggereerde mechanisme wel, predatoren eerder actief en dus blablabla. Bewijs maar dat het niet zo is blablabla

  Met beweringen kan ik niet zoveel, ja fondsenwerven: alleen vindt de Postcodeloterij mij niet subsidiabel.

  Wel snijdt het mes aan twee kanten, predatie heeft sneller invloed in een arm systeem, bij grote aantallen in hyperproductieve systemen slaan roofdieren geen deuk in een pakje populatieboter: dat was ook de redenering van Frans Vera met zijn grazers, én van natuurmonumenten om het gebrek aan jachtdruk in de OVP (op hyperproductieve vm landbouwgrond) goed te praten. Let wel, de mariene ecologie moet haar wijsheden en theorie grotendeels ontlenen aan het land

  Zie de vroegere massale vraat aan mosselen door plaagdier de eidereend. En vraat door zeesterren vond altijd al plaats, het gebruik van de zeesterrenflap, dat deden mosselvissers een eeuw terug ook al. Wel zijn nu de mogelijkheden beperkt die bestrijding effectief aan te pakken, én zijn de mogelijkheden voor mosselvissers om broedval te beteren sterk beperkt, powered bij de milieubeweging.

  Er is ook niet beslist nu méér bevissing dan vroeger. Vroeger werd er méér overbevist, bijvoorbeeld mossels voor landbemesting in oa 1917

  Wel was, zoals Boddeke al in 1991 beschreef- in perioden van hogere draagkracht dankzij nutrienten die predatie een minder groot probleem. De zee was vruchtbaarder, er was genoeg voor iedereen. Dat is nu niet meer het geval, we zitten weer op het niveau van de jaren '50. Zie verder Maricult voor de bewezen gunstige invloed van fosfaatbemesting in open systemen op schelpdieren als mosselen

  Het is biologisch onweerlegbaar dat fosfaattoevoeging in ieder geval voor schelpdieren een gunstig effect meot hebben, en dat die invloed zich doorvertaalt naar hogere trofische niveaus, zowel in kweeksituaties als experimentele situaties in estuaria. FEIT. Lul daar nu eens niet omheen

  Omdat de invloed van fosfaat door geen zinnig mens valt te ontkennen begraven jullie dat echter onder een dikke koek aan bijverschijnselen, waarvan nooit een kwantitatieve onderbouwing is gegeven maar die wel wetenschapperig klinken met boeman 'de klimaatverandering.

  Laat me je dus een wedervraag stellen:

  Waarom begraven jullie een biologische vanzelfsprekendheid, wijd toegepast en experimenteel bewezen gunstige invloed van fosfaat onder een laag onzekerheden en bijzaken, en bewijzen jullie aan die BASIS van het ecosysteem slechts een lippendienst

  Maar zijn jullie tegelijk stellig en zeker over MOGELIJK maar nooit aangetoonde negatieve effecten van bodemberoering?

  Daar ligt wat mij de kern van het debat en de kern van jullie fundamentele intellectuele oneerlijkheid: jullie zijn niet ecologisch gedreven maar ideologisch gedreven. Jullie weten al zonder meten

  Welk rookgordijn wil je nu leggen, of welke niet relevante bijzaak voor dit debat wil je nu aanvoeren. Toon me je kunsten.

 15. Rypke Zeilmaker 11 april 2012 om 15:37- Antwoorden

  En Martijn ik ben zeer geinteresseerd in het antwoord van Alblas: daar heb ik zelfs een week tevergeefs op gewacht, dus weer haal je er zaken bij die totaal niet aan de orde zijn om het debat te vertroebelen: een rookgordijn.

  Maar hij WIL niet antwoorden. dat wil hij ook niet omdat hij

  a. dat niet kan

  b. te arrogant is en weet dat hij geen voordeel haalt met een open debat, omdat hij er zo ook wel mee weg denkt te komen

  Dat kennen we al van onze gekrulde kanoetstrandloper, en de bureaukluivers van het Ministerie van ELI

  Zoo, toch weer 2 epistels van reacties geschreven, nu ga ik plantjes kopen voor de tuin. mooie lupine zaaien, en volgende week adders knuffelen op de Drentse heide. Genoeg vis en fosfaat voor deze week

  Gruss gott

 16. RF Boom 11 april 2012 om 21:51- Antwoorden

  Martijn de jong moet eens praten met een oud visser over de hoeveelheid tong in de kust zone jaren 60 tot zeg maar 80.

  Je kan wel lekker lullen over de "goede" vangstresultaten van de staandwantvissers , maar das natuurlijk niet relevant.

  En staat in geen verhouding tot de vloot die er een jaar of wat geleden was in die zelfde kustzone.

  Gemaks halve vergeet je ook even 25.000 fourargerende zeehonden(zo'n 5kg/vis/dag/zeehond.

  Die waren er vroeger ook niet.

  En wat de Waddenzee betreft , wel eens gehoord van de electrische velden rondom de kabels die ingegraven zijn ? oa tussen Texel en den Helder.

  Aan de oostkant daarvan GEEN vis en aan de west kant wel.

  Als jullie lullo's ballen hebben dan gooi je voor de komende 5 jaar de scholbox open voor de boomkor (of voor mij part de helft)

  eens kijken wat er dan gebeurd.

  Mischien "meneer" de Jong moet je eens wat meer praten met mensen uit de praktijk en wat minder naar pennelikkers die achter een stoffig buro aan de hand van rekenmodelen een foutief oordeel vellen over de daadwerkelijke stand van zaken mbt de visserij.

  Dus kom maar op oh uwe almachtige heerser der NGO's. show some guts (ore show me the money).

  Rypke is vast niet te beroerd om je even met me in contact te brengen.

 17. Rypke Zeilmaker 12 april 2012 om 18:16- Antwoorden

  En als Martijn de discussie niet kan winnen wordt hij arrogant en nog oneerlijker dan hij al is

  @ climategate, ben er zo moedeloos van dat t me gewoon niet lukt haha.

  Het is een goudvis die een rondje om een steen zwemt, hee een steen, hee een steen, hee een steen en verder niets in zich opneemt.

  Steeds schotsen springen zonder één punt concreet te behandelen, eigenlijk verdient hij onderhand gewoon een zwemles in de Waddenzee

 18. Bart Nieuwenhuizen 17 april 2012 om 11:42- Antwoorden

  Dus Martijn, je bent van harte uitgenodigd aan één van de havens langs de Waddenzee. Gr een garnalenvisser.

 19. Rypke Zeilmaker 17 april 2012 om 14:31- Antwoorden

  Ik had nog over een aantal beweringen van Stichting Martijn heengelezen, omdat hij mijn vraag negeerde en van Han Lindeboom geleerde gelegenheidsargumenten en retorica over complotten ging opstapelen om de discussie af te leiden. Daar gaan we weer

  Het explosief binnendringen van exoten heeft niets te maken met 'vrijliggende'niches of productiviteit: het explosief binnendringen is wel een kenmerkende eigenschap van invasieve soorten en een bewijs tegen de activistenbewering dat een 'ecosysteem in balans (kaderrichtlijn marien)moet zijn of hoort te zijn.'En al helemaal tegen de bewering dat ze sneller binnendringen in een 'niet natuurlijk systeem', want dat vloekt met de waarnemingen aan vele ongerepte natuurgebieden waar exoten hun explosieve opmars maakten

  Zie ook de CHinese wolhandkrab die explosief opkomt terwijl de productiviteit DAALT: vanwaar de relatie tussen productiviteit en explosieve exoten?. Weer een gelegenheidsargument uit de progressieve leugenfabriek. INteressanter zou zijn of de mesheften en oesters soorten verdringen als spisula en mogelijk bijdragen aan het verminderen van het aantal zwarte zee-eenden.

  Daarnaast maakt Stichting Martijn een klassieke fout: totale biomassa (die Imares nooit exact heeft gemeten, of het moet die opeenstapeling van appels en peren in Phillipart et al 2007 zijn met de schattingen van Mardik Leopold daarin) is geen maat voor primaire productiviteit, en daar gaat de discussie nu net om bij fosfaataddities. Die primaire productiviteit kelderde als een baksteen, en toont andermaal de invloed van systeemverarming

  Fosfaatadditie die tot productiviteitsgroei leidt is geen theorie, en vindt ook nooit theoretisch plaats. Het is een biologisch mechanisme, dat altijd plaatsvindt. Ik mis dus de verklaring waarom het NIET zou bijdragen, de bewijslast ligt wat mij betreft bij de activisten die claimen dat een minder productief systeem meer productief is

  Ik had daar nog even overheen gelezen bij onze Martijn, en nog steeds heeft hij mijn vragen niet beantwoord, maar komt hij steeds met nieuwe afleidende argumenten die niettemin op de armen van geest en gelijkgezinden indruk zullen maken.

  Dat er geen 'aandacht'vanuit Imares zou zijn voor garnalenvisserij klopt wel: ignorance is bliss. maar dan blijft het verwijtbaar dat je de welbestaande literatuur negeert voor 2010 in je onderzoeksaanvraag

  Terugkomend op mijn wedervraag die Stichting Martijn onbeantwoord laat: waarom moffelen jullie de POSITIEVE invloed van fosfaatadditie weg onder een laag bijzaken, en blazen jullie onbewezen bijzaken als 'bodemberoering'op tot megaproporties?

  Ik maak me op voor de volgende reeks gelegenheidsargumenten om de discussie af te leiden. Jaaaaahaaaaa, fosfaat is niet de enige blablazzzzzzz, DE klimaatveranderingzzzzzzz

  Aan het rood worden van mijn reacties op de retorica van Stichting Martijn zie je wel, waarom juist de Lindebooms van deze wereld het momenteel zo goed doen. Waanideeen hebben momenteel meer zeggingskracht dan waarneming

 20. Rypke Zeilmaker 17 april 2012 om 14:42- Antwoorden

  Al snap ik het ook wel een beetje. Ik mag soms iets te graag wat vet schrijven waardoor mijn argumentatie begraven wordt en mensen afleidt/ voor sommigen het geloof postvat dat ik dus minder zou weten omdat mensen meer op indrukken oordelen dan inhoud

 21. Turris 17 april 2012 om 19:49- Antwoorden

  Indruk is een lichte voorafdruk van inhoud.

 22. […] de Bodemwijzer, nu de Raad van State op 8 april het Natura 2000 proces voor de Kustzone heropent, en Viswad de Soap loopt: de eliminatie van visserij van tenminste 25 procent van het Wad in het kader van […]

Geef een reactie