De Slapende Website van Wakker Nederland pent weer klakkeloos over: Club van Rome: we overleven zo niet. Let op het ontbreken van aanhalingstekens in de titel! Terwijl je al begint te gapen van dit misselijkmakende dreunen van weer een golf van newspeak, zoek je onwillekeurig toch even naar de webpagina waarop de Club van Afromen het onderzoek presenteert.  En dan vind je onder meer dit:

Commenting on the findings of 2052, Ian Johnson, Club of Rome Secretary General said: “Professor Randers’ analysis of where the world could be in 40 years has demonstrated that ‘Business as usual’ is not an option if we want our grand-children to live in a sustainable and equitable planet. It took 40 years before the full message of The Limits to Growth was properly understood. We cannot afford any more lost decades.”

Ik wil niet eens beginnen deze newspeak te deconstrueren omdat ik vrees voor een explosie in mijn hoofd en rook uit de oren. Toch vind ik het opmerkelijk dat de knapste koppen van de wereld hun hersens pijnigen over hoogst ingewikkelde economische kwesties en dat op milieugebied alle prudentie overboord wordt gekieperd en men schaapachtig elk fantastisch pseudowetenschappelijk verzinsel achter het woordje COULD volgt als het maar is afgestempeld door de intelligentsia van ondemocratische subsidieslurpende gremia als de Club van Rome, WWF en Greenpace.

Zie hierrr nog even een Google Search op Jørgen Randers. Bah bah en nog eens bah!

Weet je wat ik het allerergste vind?

Dat die gremia het gelukt is om alle subsidiestromen in hun richting om te buigen is nog tot daar aan toe. Ik heb geen hoge pet op van de democratie en de ambtenarij. Wat ik echt stuitend vind is het gemak waarmee ze ook alle gelden van private donateurs naar zich toe trekken.

Ik bedoel: zo’n Pieter Geelen van TomTom heeft onlangs een stichting opgericht om in enkele jaren 10 miljoen euro te doneren. Weet je hoeveel daarvan naar het WWF gaat? Drie miljoen! Geloof je het niet? Zie hier: http://www.turingfoundation.org/natuur.html#kraamkamers. En nota bene over geneuzel als het allang gefalsificeerde coral bleeching door CO2.

Het is werkelijk ziekmakend.