Een boer die wereldburger wil lijken roept iets over 'duurzaam': gedeputeerde 'duurzaamheid' Hans Konst

Onze Climategate-huisingenieur Theo Wolters heeft zijn blogserie over de economische (on)mogelijkheden van de inpassing van dure wisselvallige energiebronnen als wind en zon nog maar net af: en daar valt een provinciaal bestuurspropagandakrantje op mijn deurmat: de provincie Fryslan (spellen kunnen ze hier niet) lanceert het bericht ‘Fryslan wil duurzaam’, en ‘Zon Motor voor de Friese economie’. Het project Sinnestroom, hier Sinterklaasstroom genoemd.

Zon drijvende kracht groene zelfprofilering bestuurders
Wat wil gedeputeerde ‘duurzaamheid’Hans Konst: het geinstalleerd vermogen aan zonnepaneel via subsidie en belastingontduiking vertienvoudigen voor 2015 naar 50 Megawatt: dat is ééntiende van het vermogen van een kleine gascentrale, maar dan wisselvallig geleverd, alleen overdag en ’s winters niet of nauwelijks en volledig op kosten van de belastingbetaler: dankzij belastingvrije teruglevering (= belastingontduiking).

Het is ééntwaalfde van de hier eerder besproken Friese windmolenplannen voor 600 Megawatt, die 2,1 procent van de totale energievoorziening leveren in plaats van de geclaimde 15 procent.

Mythe: de overheid die banen schept in groene economie
Iedere baan die de overheid via belastinggeld schept in de ‘groene economie’kost 2 tot 3 banen in de reele economie. Konst claimt:

Wat mij betreft kan de zon de motor van de Friese economie worden. Bovendien verschaft het ook werk aan 75 mensen.


Tegenstand wil de afdeling propaganda van de provincie overwinnen door ‘communicatie naar de burgers'(de mensen die de rekening moeten betalen van Konst zijn groene zelfprofilering).

“Zonnepanelen zijn gewoon een goede investering. Helaas is er vaak nog een verkeerd beeld van zonnepanelen. Dat het bijvoorbeeld niet aantrekkelijk zou zijn zonder subsidie. Maar ze geven meer rendement dan de rente op je spaarrekening. Daarom is het goed dat de overheid de Friese burger goed gaat informeren,” legt Bakker uit.

Ze hoeven geen folders uit te geven die de Friese burger tot het groene geloof bekeren. We hebben hier al de Leeuwarder Courant, het technisch analfabete sufferdje dat integraal alle persberichtjes overjubelt als het maar een groen kleurtje heeft. Gratis adverteren zonder reserveren. Leeuwarder Courant.

Kan Theo Hans Konst helder en duidelijk uitleggen waarom zijn genre de plank misslaat?
Ik denk het niet. Groen is een religie, zie ook Grien Links die gelooft dat de met vervuilende rare earth metals volgepropte hybride-auto ‘echt duurzaam’is. Tegen een diep gevoelde behoefte om groen te doen zijn geen argumenten opgewassen.

Konst is niet groen maar natuursloper
Saillant detail: Konst is vóór de aanleg van de Centrale As, de Betuwelijn van het Noorden dwars door Nationaal Landschap de Friese Wouden. Zelfde mentaliteit: prestige en propaganda maakt halve waarheden tot beleid op kosten van de burger en ten koste van het landschap.

metingen aan één maand GELEVERD zonnevermogen van vlaams zonnepark van 20.000 vierkante meter