Ik heb tien vellen met aantekeningen en zou daar evenzoveel blogs mee kunnen vullen, maar daar hebben u en ik de tijd niet voor. Daarom ga ik nu proberen die tien vellen er in één keer doorheen te jagen in telegramstijl.

Ontdekker van PDO invloed
Op instigatie van Joe Bastardi gaf het publiek een ovatie aan de even stokoude als boomlange legende Bill Gray, een meteoroloog die al 40 jaar geleden  de invloed van de cyclische oceanische golfstromen had voorspeld, waarvan steeds duidelijker vast komt te staan dat ze de voornaamste drijver van klimaatwisselingen zijn, wellicht zelfs op alle tijdschalen.
Ook van hem: “Klimatologen zijn meteorologen die het weer niet kunnen voorspellen”

William Gray

                                                                                                       

Celestial driver…
Nir Shaviv lichtte zijn briljante artikel uit 2003 (Celestial driver of Phanerozoic climate?) weer eens toe. Het lijkt wat oud nieuws, maar zijn in mijn ogen spectaculaire bevindingen kwamen in meerdere andere presentaties terug, dus hebben ze niets aan actualiteit verloren. Ik kreeg het in 2008 van de research studente die hielp met het onderbouwen van mijn “Kyoto en andere sprookjes” lezing, en was helemaal in mijn nopjes. Dit was de tweede tijdschaal waarop kosmische straling een verbijsterend causaal verband met klimaat had. Sindsdien twijfel ik er niet meer aan dat er een belangrijke klimaatforcering in kosmische straling zit. Of dat (alleen) het Svensmark effect is kan ik nog niet zeggen.
Overigens is het tweede deel van het artikel niet onbetwist, maar het eerste deel waarin en passant de totale afwezigheid van het verband tussen CO2 en klimaat wordt aangetoond staat m.i. als een huis. Een must voor de kritisch geïnteresseerde.

Goedkope fossiele energie redt miljoenen levens
Paul Driessen legde uit dat de EPA wetgeving wil waardoor de energie 50% duurder zal worden; voldoen aan de IPCC wens van 80% reductie houdt in: terug naar het energiegebruik van vlak na de burgeroorlog. Hij bleek ook uitgerekend te hebben dat Al Gore in één week evenveel energie gebruikt als 28 miljoen Ugandezen in een jaar. Dat lijkt me wel érg heftig, maar dat het veel is weten we allemaal. Na de bekende woordspeling “Mann made global warming” introduceerde hij nu AGW als “All Gore Warming”.

Verder een diep droevig feit, dat ook door Julian Morris werd aangehaald, en dat ook al jaren onder de aandacht gebracht wordt door uitvinder van de Fortune Cooker Maarten Romijn: er jaar vallen per jaar 1,4 miljoen doden door longziektes en 1 miljoen door andere ziektes, waaronder vooral veel vrouwen en kinderen, als gevolg van binnenshuis koken en verwarmen met hout. Het introduceren van goedkope fossiele brandstof en elektriciteit kan dus miljoenen mensenlevens per jaar redden. De veel duurdere zon en wind energie zullen nog generaties onbereikbaar zijn voor de derde wereld.
CO2 reductie redt de eerste 200 jaar zeker niet één leven, en waarschijnlijk daarna ook niet.

Oceaanverzuring
Craig Idso liet zien dat er steeds meer bewijs is dat de zg oceaanverzuring voor de meeste organismen juist positief werkt, en nergens desastreus is. Schade treedt pas op bij dermate sterke verzuring dat die überhaupt niet realiseerbaar is. Dit punt lijkt gelukkig niet op te hypen te zijn tot de nieuwe global warming scare.

Extinction fraud
Craigh Loehle toonde aan dat het gegoochel met uitstervens volledig onwetenschappelijk is. Als een uniform habitat wordt aangenomen (lekker makkelijk voor een modelstudie, en dus gebruikelijk) kun je 90% uitsterven modelleren, maar als je voor dezelfde situatie een heterogeen habitat invoert is er opeens helemaal geen uitsterven meer.

De alarmistische studies met alarmerende extinction rates zijn gebaseerd op extrapolaties van enige eilandjes en Australië, waar in geen van de gevallen het uitsterven het gevolg van habitatverandering was, maar alleen van verdringing door uitheemse soorten.

Toch wordt het de volgende big scare van de alarmisten!

Minder cyclonen
Anthony Lupo ging uitgebreid in op de wetenschap achter weer-events, en toonde aan dat er bij opwarming juist minder cyclonen ontstaan.

Klimaatmodellen nog veel te primitief
Volgens Stanley Goldenberg zijn de klimaatmodellen nog steeds niet in staat om twee maanden tevoren een El Nino te voorspellen. Ik las zelf ergens dat de herders in de Andes dat wél kunnen, zelfs een half jaar vooruit, aan de hand van de zichtbaarheid van de Naiaden. Dat duidt op een samenhang met de luchtvochtigheid op grote hoogte, maar convectie en wolken (met andere woorden de hoofd-parameters van het klimaat) zitten nog vreselijk slecht in de modellen…

Ook verbazingwekkend: men kan zelfs tijdens een hurricane niet bepalen hoe sterk die is: Katrina is maanden later pas gedegradeerd van een categorie 5 naar een categorie 3 hurricane, en Andrew is juist geupgrade van 4 naar 5.

Alarmistische psychologie
Tom Harris had veel onderzoek naar hoe mensen hun mening vormen over het gevaar van AGW en de mogelijke maatregelen ertegen. Heel belangrijk voor acceptatie van de boodschap is dat deze door iemand uit eigen gelederen gebracht wordt. Dezelfde boodschap kan in twee kampen zelfs een tegengestelde uitwerking hebben als de boodschapper uit het ene kamp komt.

Hij vertelde ook hoe zijn artikel over de noodzaak van adaptatie ipv mitigatie door een rechtse krant geweigerd werd, omdat adaptatie rook naar ontwikkelingshulp, wat heel slecht ligt bij rechtse Amerikanen.

Sceptische psychologie
Mark Morano vertelde dat de alarmistische boodschap door de onopgeleide burger veel sneller doorgeprikt wordt dan door de hoogopgeleide.
Ook hij verwacht dat het grote uitsterven van soorten “the next big issue” wordt.

Warmtetransport drijver van klimaat
Willy Soon
toonde overtuigend aan dat de temperatuur op aarde niet het warmtetransport tussen evenaar en polen bepaalt, zoals algemeen wordt aangenomen, maar precies andersom: de evenaar bevat een thermostaat, en het transportmechanisme van de evenaar naar de polen bepaalt de temperatuur in de rest van de wereld. Dat is voor u geen verrassing: ik gaf dat ook al aan in mijn blog over oceaanstromen.

Hij kwam nog met een primeur toen hij wees op een Duitse studie waaruit zou blijken dat er wel degelijk een broeikaseffect bestaat van O2 en N2 als gevolg collision-induced absorption.

Willie Soon

Global warming stopte in 1940
Fred Singer vond het erg vreemd dat de modellen de temperatuur tot het jaar dat ze uitkwamen perfect “voorspellen”, terwijl daarin de invloed van de zon en de PDO’s niet verwerkt is. Die temperatuurreeks kan alleen verklaard worden met de klimaatmodellen als er flink gesjoemeld wordt met de parameters.

Gaf verder een imponerend overzicht van proxies van over de hele wereld waarbij er geen sprake is van temperatuurstijging sinds 1940, waardoor de thermometerreeksen dus uiterst verdacht worden.

DNA véél flexibeler dan gedacht
Mijn grote held Willis Eschenbach kwam met iets totaal anders dan zijn briljante “tropical storm thermostat” uit 2010.

Ook hij gaat ervan uit dat de alarmisten zich achter de schermen warmlopen voor het nieuwe topic biodiversiteit.
Zijn reactie daarop was gebaseerd op iets waar ik ook al op gestuit was: soorten overleven per definitie enorme klimaatveranderingen, want ze zijn allemaal ouder dan een half miljoen jaar (ok, behalve de mens en de ijsbeer), en hebben dus zeker 4 grote ijstijden en veel warmere periodes dan nu overleefd. Ondanks de soms zeer snelle omslagen. Hoe kan dat? En hoe kan het dat dezelfde soort garnaal in Alaska (genetisch!) tegen de kou kan en in Hawaii niet? En hoe kan één vissoort in zout water op genetische gronden een fundamenteel andere fysiologie hebben dan in zoet water?
Omdat er veel meer informatie in onze genen zit dan we gebruiken. Onder invloed van de omstandigheden worden genen aan- en uitgezet. Zo zijn soorten dus véél beter bestand tegen klimaatverandering dan aangenomen wordt door alarmisten die aannemen dat soorten genetisch onveranderlijk zijn, en vele duizenden generaties nodig hebben om via mutaties aanpassingen aan een ander klimaat te kunnen ontwikkelen.

Biodiversiteit schijnwetenschap
Ook Anthony Watts hamerde op de opkomst van het biodiversiteitsalarmisme. Hij stelde dat klimaatverandering zelfs al in de beleidsdoelstellingen van de EPA is vervangen door biodiversiteit. Waarbij dan, uiteraard geheel in de IPCC traditie, de volstrekt niet wetenschappelijk onderbouwde formule is bedacht van 30% uitsterven per graad opwarming. Daar moet een mooie nieuwe campagne aan op te hangen zijn die de miljarden in beweging houdt!

Musea wereldwijd in de fout
Bob Carter gaf een hele reeks stuitende voorbeelden van musea die misleidende alarmistische informatie gaven.

Moesson verkeerd in modellen
Madhav Khandeka
bewees met harde cijfers dat monsoons afnemen door global warming, niet toenemen zoals uit de modellen komt. Ook bleek in de windsnelheid een keiharde tweejaarlijkse cyclus te zitten die mij verbaasde, maar dat terzijde.

Dansgaard-Oeschger cyclus sterk bepalend voor klimaatschommelingen
Dennis Avery
toonde aan dat de Dansgaard-Oeschger cyclus van 1470 jaar tot nu toe alle culturen beëindigd heeft door een koude en vooral droge periode. We zitten nu 150 jaar in het nieuwe warme deel ervan.

Alarmistische opvoeders in de fout
In de dinerpresentatie van de verder niet bijster sympathieke Brian Sussman werd gewezen op het aspect van het alarmisme waar ik veruit het meest emotioneel van word: het verzieken van de zorgeloze jeugd van kinderen met zware doemgedachten. Ik ben ervan overtuigd dat het enorme schade veroorzaakt als kinderen op jonge leeftijd met zeer zware problematiek worden geconfronteerd.

In het gunstigste geval tekent het alleen hun leven: daarvan heb ik al menig voorbeeld meegemaakt bij studenten die naar me toekomen en vertellen hoe de keuzes in hun leven beïnvloed worden door de angst voor klimaatverandering die er thuis ingeramd is.

In het ongunstigste geval creëer je angstige mensen met levenslang een allesoverheersend schuldgevoel. Ik had het er al eerder over toen ik zag dat ook de EO hieraan meedeed.  Het door Sussman aangehaalde voorbeeld sneed me door de ziel:

Hij werd ooit door een trotse moeder voorgesteld aan hun in haar ogen bijzonder wijze dochter van 12. Toen ze haar vroegen wat in haar ogen de grootste bedreiging voor de mensheid was, antwoordde ze: “Wé are!”
Sussman wist niet zo goed hoe daarop te reageren dus vroeg hij : “And how does that make you feel?”
Toen antwoordde het meisje schuchter: “Sometimes I think that we should not exist..”

Daar word ik nou intens verdrietig van.