ICCC7: Veel vooruitgang in de klimaatcontroverse

 

Tien kilometer boven de hongerige (want ernstig overbevolkte) ijsberenkolonie van de Hudsonbaai kom ik wat tot rust na de hectische afgelopen drie dagen, en benut ik de reistijd voor een nabeschouwing op de Heartland ICCC7 conferentie.

Allereerst het een beetje gemengde gevoel waarmee ik Chicago verlaat.

Wetenschappelijk maar eenzijdig karakter
Dat zit zo: er waren deze keer eigenlijk alleen maar wetenschappers. Het blatende rechtse publiek van de vorige keer (toen er 800 man was, tegen 250 nu) dat om politieke redenen gekomen was, ontbrak, en je zat dus aan elke tafel wel met een sceptische legende.

Mijn tafel met Willis Eschenbach, Willy Soon, Julian Morris en Jeffrey Foss

Dat waren allemaal serieuze en aardige mensen, die één grote overtuiging deelden: het klimaat wordt bepaald door natuurlijke factoren. Over welke, en in welke mate, waren voortdurend heel boeiende gesprekken, vooral in de wandelgangen, en in de 50 lezingen werden alle alarmistische claims elk minstens drie keer met de grond gelijk gemaakt, op grond van sterke wetenschappelijke argumenten, maar ook met een in prachtige retoriek verpakte maar filosofisch zeer sterke analyse van de weer heerlijk op dreef zijnde mysteryguest Lord Monckton.   

Lord Monckton als altijd hilarisch vlijmscherp

Maar zoals ik al verwachtte was er welgeteld maar één moment waarop iemand het niet met een spreker eens was. Dat was toen sceptische legende Bill Gray na de uitstekende slotpresentatie Sebastian Lüning afviel met diens theorie uit Die kalte Sonne: Gray zag toch meer cyclische variatie in het zoutgehalte van de oceanen als de oorzaak van de klimaatvariaties dan de (zo sterk met klimaat correlerende ) variaties in zonneactiviteit. Overigens zonder iets in te brengen tegen het zeer overtuigende materiaal van Lüning.  En zonder te overwegen of die saliniteit wellicht samenhing met de zonneactiviteit.

Sterke presentatie van Sebastian Lüning van Die Kalte Sonne

Door deze overweldigende eenzijdigheid van het gezelschap ging het bij mij kriebelen. Ik ken zeer intelligente en integere alarmisten, en begon hun weerwoord steeds meer te missen.
Zwelgen in je eigen gelijk is maar even leuk, dan krijg je toch behoefte aan tegenspel, al was het maar om zeker te zijn dat je gelijk hebt.

Dan hield ik toch een beter gevoel over aan de paar uitgebreide gesprekken die ik het afgelopen jaar gehad heb met gemengde groepjes gematigde alarmisten en sceptici. Dat levert heerlijk felle discussies op, omdat iedereen zo gek is van zijn vak, waarbij vreemd genoeg vaak de discussies binnen de eigen groep het felste was. Dat is nuttiger dan een ICCC7, om twee redenen: je leert er meer van en komt sneller tot een juiste voorstelling van zaken, maar ook is dat dan een uitkomst waar beide partijen zich in zullen kunnen vinden, zodat je verder kunt.

Maar terug naar Chicago. Het was toch een heel nuttige bijeenkomst, want ik heb er veel uit geleerd over de trends in de klimaatcontroverse.

De trends:

Re-branding tot in het absurde
“Global Warming” is, toen die maar niet wilde komen, van een nieuw merk voorzien als “Climate Change”, en ook dat begrip is inmiddels zo onpopulair bij het publiek dat het door de politici gemeden wordt. Van een zeer goed in Washington ingevoerde Christopher Horner hoorden we hoe Obama’s spindocters precies ditzelfde beleid vervolgens eerst brachten als “clean energy, which is going to cost”, maar dat, nu ook dit niet meer te verkopen is door de economische crisis, nu de kreet ”profitable clean energy” erin geramd wordt. Terwijl er aan de onderliggende werkelijkheid en het enorme prijskaartje van het beleid helemaal niets veranderd is. Iets waar Obama mee weg lijkt te komen omdat er van Romney weinig oppositie tegen te verwachten is.
Tot men in de gaten krijgt wat die zg. “profitable clean energy” iedereen gaat kosten…

And the winner is..
Hoe dan ook, een clean energy beleid is natuurlijk veel te weinig bedreigend om de miljardenstromen naar de klimaatmachine in stand te houden. Dus heeft de klimaatbeweging, terwijl de eindstrijd ingezet wordt om gevestigd klimaatbeleid van tafel te krijgen, inmiddels zijn volgende catastrofe gekozen. En wie is de winnaar???
En wie heeft dat al anderhalf jaar geleden voorspeld???
Biodiversiteit! Met in de reserve de oceaanverzuring, maar afgaande op wat ik daarover van experts hoorde is dat een uiterst zwakke kandidaat. Gelukkig, want daar maakte ik me zelf best wel zorgen over.
Het optuigen van “species extinction” als opvolger van het climate change probleem werd in zeker vijf van de lezingen uitgebreid behandeld, het was de buzz van ICCC7.

Republikeins alarmisme
Dat de wetenschappelijke strijd gewonnen lijkt, wil niet zeggen dat men in Chicago gerust was op de nabije toekomst. Het establishment in Washington heeft nu zo vaak bot gevist bij de senaat, dat er eigenlijk geen klimaatbeleid mogelijk zou zijn. Maar de machtige zeer alarmistische Environmental Protection Agency (EPA) heeft onder invloed van de Obama regering, CO2 als luchtvervuiling gedefinieerd, en kan daardoor zeer vergaande maatregelen opleggen, zonder daar verder steun van het parlement voor nodig te hebben. Met deze basis hebben ze voortvarend de “Endangermant finding” uit de “Clean air act” wetten zo uitgelegd dat ze alle door Obama gewenste hervormingen gewoon kunnen doorvoeren tegen de wil van de senaat. Daarbij is er inmiddels een soort platform gecreëerd voor na de herverkiezing van Obama, om dan met kracht vergaande maatregelen om CO2 uitstoot te reduceren door te voeren. Er zijn aanwijzingen voor dat bij een overwinning van Romney, in de resterende twee maanden zoveel mogelijk van deze maatregelen zullen worden doorgedrukt. Het blijft dus stil in Washington op klimaatgebeid tot de dag na de verkiezingen, maar geen dag langer!

Gaat Romney dat dan allemaal weer terugdraaien? Nee. Want ook het Republikeinse establishment gedraagt zich al geruime tijd alarmistisch. Romney en zelfs Bush zijn in de ogen van de Heartlanders gevaarlijke warmists.

Steenkool
Grootste doelwit van de EPA is steenkool. De wetgeving is nu al zo streng gemaakt dat het onmogelijk is om nog een nieuwe kolencentrale te bouwen, en er een groot deel van de bestaande coalcapaciteit moet sluiten.
Net als in Europa is de milieubeweging in de VS verliefd op gas. Dit heeft ongetwijfeld te  maken met het feit dat je niet een kwart van de tijd wind of zon kunt gebruiken, zonder gas in de overige drie kwart van de tijd.

In veel van de presentaties werd deze harde aanval op steenkoolstroom bekritiseerd. Vreemd, want er staat me daar een hoop oude zooi te roken…  En de VS heeft gas genoeg. Laat die steenkool rustig zitten tot je hem nodig hebt zou ik zeggen.
Was het misschien “big coal” die het Heartland had omgekocht?
Inderdaad: Joe Bast maakte trots bekend dat ze voor het eerst in de geschiedenis geld hadden gekregen van de kolenassociatie van Illenois, en wel tbv het congres. Maar liefst de gigantische som van $500! Toch een applausje van de vrolijke zaal. Erg blij zal de kolenclub overigens niet geworden zijn van het congres, want daar was haar eigenlijke concurrent, kernenergie (nl ook goedkope basislast) veel populairder bij de congresgangers.

De aanpak van de alarmisten
Op principiëler gebied werd ook gesproken over de aard van de alarmistische beweging. Die wordt vaak minder gemotiveerd door zorg om het klimaat, dan wel vanuit de behoefte aan een moreel hoogstaande positie. Je overtuigt ze dan ook niet met wetenschappelijke klimaatargumenten. Die gaan zoals we inmiddels weten meestal het ene oor in en het andere weer uit. Toch was men het erover eens dat we ons daar op moeten blijven richten, want dat blijft natuurlijk de achillespees van de alarmisten: hun verhaal is inmiddels steeds lastiger om overeind te houden, en dat kunnen we steeds gemakkelijker aantonen.

Goedkope energie voorwaarde voor welzijn en gezondheid
Als laatste en daarmee samenhangende algemene constatering: de congresgangers en veel van de sprekers waren zich uitermate bewust van de relatie goedkope energie –> economische groei –> welvaart –> welzijn –> gezondheid. Daarover werden veel zinnige dingen gezegd, en al kwam dat niet altijd even oprecht over, de argumenten staan als een huis en  zouden voor onze moreel zo verheven opponenten wel degelijk belangrijk moeten zijn.

Conclusies
In de VS is global warming geen politiek issue meer, de cap  & trade dood en de emissiehandel begraven; in de EU is de emissiehandel in een tragische doodstrijd gewikkeld; de sceptische wetenschappers komen met steeds vernietigender bewijs tegen de door het IPCC geclaimde “harde wetenschappelijke feiten”; de alarmistische kopstukken gedragen zich steeds desperater en onwetenschappelijker, en er staan ons bijna zeker decennia van (lichte) afkoeling te wachten.
Maar de belangrijkste ontwikkeling is dat inmiddels door iedereen (ook de alarmisten) erkend wordt dat Kyoto zo dood is als een pier: er komt geen internationaal bindend klimaatverdrag.

Er valt dus heel wat voor te zeggen dat de strijd gewonnen is. Vreemd genoeg is hij daarmee nog niet gestreden!

De wereld is namelijk tot in de meest diepe krochten, zichtbaar en onzichtbaar, doordrongen van zinloos en schadelijk klimaatbeleid. En er staat in de EU en de VS nog een angstaanjagend pakket aan CO2 beperkende maatregelen in de startblokken. Het tegenhouden daarvan en het opzoeken en ongedaan maken van al ingeslopen beleid wordt nog een enorme klus.

Toch gaf Joe Bast in zijn afsluiting (schijnbaar opgelucht) aan dat er geen ICCC8 gepland is. Dat zou ik erg jammer vinden, ik heb heel veel geleerd en bijzondere mensen leren kennen. Maar misschien moet een volgende conferentie eindelijk eens op andere basis, namelijk met een evenredige alarmistische bijdrage, en een minder politiek gekleurd programma.
Ik heb al een locatie op het oog!

(Alle presentaties,  zowel als powerpoint als in videoweergave, worden binnen een paar dagen op de Heartland site verwacht.)

Door | 2012-06-11T02:02:10+00:00 25 mei 2012|41 Reacties

41 Reacties

 1. Janos73 25 mei 2012 om 06:58- Antwoorden

  "Dat zit zo: er waren deze keer eigenlijk alleen maar wetenschappers."

  En hoeveel van deze "wetenschappers" hebben er echt zelf onderzoek naar gedaan? Monckton begon zelfs met "ik ben geen wetenschapper"

  "de sceptische wetenschappers komen met steeds vernietigender bewijs tegen de door het IPCC geclaimde “harde wetenschappelijke feiten”"

  Kom maar op dan met dat vernietigende bewijs. Ik heb het nog niet gezien.

  De verandering van AGW naar Climate Change is trouwens een republikeinse uitvinding

 2. Boels069 25 mei 2012 om 10:01- Antwoorden

  Janos73 schreef:

  "En hoeveel van deze “wetenschappers” hebben er echt zelf onderzoek naar gedaan?"

  Goede vraag.

  Die moet toch eenvoudig te beantwoorden zijn voor de NL-situatie?

  (Ik schat het aantal op 30; meteodiensten niet meegerekend)

  De grootste NL-schreeuwers vind je onder de volgelingen die de bevindingen van anderen overnemen zonder te letten op de ook aangegeven wetenschappelijke terughoudendheid.

 3. Janos73 25 mei 2012 om 10:25- Antwoorden

  Ook leuk,

  hier een lijstje van sprekers en sponsoren

  http://www.desmogblog.com/closer-look-heartland-s-iccc7-... met ook hun achtergronden….

  Bij elkaar hebben de USD 67,042,115 gekregen van Exxon, Koch en Scaife gekregen in de afgelopen 30 jaar. Omdat te zeggen dat je geen banden hebt met de fossiele brandstoffen industrie is dan een gotspe naar mijn mening

 4. Janos73 25 mei 2012 om 10:27- Antwoorden

  Boels,

  Ja en de "sceptici" doen nauwelijks onderzoek, maar concluderen wel dat het onderzoek wat wel gedaan is frauduleus is.

  Ik claim het niet beter te weten dan de wetenschappers, "sceptici" wel.

 5. Rypke Zeilmaker 25 mei 2012 om 10:28- Antwoorden

  @Janos: idd, huisalarmist van NL Pier Vellinga heeft nooit fundamenteel fysisch klimaatonderzoek gepubliceerd én doet de meest uitzinnige uitspraken, en doet dat al 20 jaar: toch zal je het voor hém wel opnemen en beweren dat hij goede wetenschapper is. Dat heeft in de eerste plaats te maken met je politieke overtuiging/verlangens om de wereld te veranderen met klimaat als vehikel

  Het klimaatdebat gaat niet over klimaat – een systeem met zoveel variabelen waarvan je voorspellingen nooit over lange tijd kunt valideren- maar risicoperceptie

  Dank Theo, de sceptische club heeft ook een afdeling saamhorige 'idiots'zoals je dat ook zag aan de alarmistische kant bij Kopenhagen, daar is die afdeling alleen een stuk omvangrijker. Het deed Marc Morano al uitroepen 'God must love idiots, cause he made so many of them'

  Een persiflage op evolutiebioloog CS Haldane's 'god must have a profound interest in beetles, because he made so many of them'

 6. Boels069 25 mei 2012 om 10:50- Antwoorden

  Janos73 schreef:

  "Ik claim het niet beter te weten dan de wetenschappers, “sceptici” wel."

  Over welke wetenschappers heb je het dan?

  Ik heb het over wetenschappers die (virtueel) met meetopnemers rondlopend de staat van het klimaat proberen te definiëren en te doorgronden.

  Die hebben het (in het algemeen) niet over claims en gaan niet uit van in graniet gebeitelde stellingen.

  Ik heb het niet over de potentiële blindgangers, zelfverklaarde klimaatdeskundigen die hapsnap bevindingen omzetten in conclusies die in het politieke straatje passen.

 7. Turris 25 mei 2012 om 11:01- Antwoorden

  Prachtige beeldende politieke afgang van de wereldwijde "klimaatcrises" van het IPCC:

  "Gobal Warming" >>>> "Clmate Change" >>>>> “Clean energy, which is going to cost” >>>>> “Profitable clean energy”

 8. Janos73 25 mei 2012 om 11:29- Antwoorden

  Trouwens mooi, 1 billboard en je raakt 15% van je funding kwijt http://watchingthedeniers.wordpress.com/2012/05/2

 9. Rypke Zeilmaker 25 mei 2012 om 11:35- Antwoorden

  @Janos. dat zou bij een normaal mens moeten bewijzen dat funding voor sceptische clubs – die zogenaamd rijk gefinancieerde merchants of doubt- zo dun is, dat ze bij één misstap al een substantieel deel aan donoren verliezen en pleit voor de hang naar eerlijkheid en kritische zin van sceptici

  Hoe kunnen jullie eigenlijk in jullie eigen beweringen geloven, behalve vanuit de wil om de wereld te veranderen en daarvoor alles uit de kast te halen tot leugens, bedrog en intimidatie aan toe

 10. Janos73 25 mei 2012 om 11:52- Antwoorden

  Rypke,

  er zijn meer dan voldoende "sceptische" clubs en meer dan voldoende funding voor wat ze doen, wetenschap verdraaien en mensen sprookjes verkopen. Dat hoeft echt niet zo duur te zijn.

 11. TINSTAAFL 25 mei 2012 om 12:00- Antwoorden

  Ik zie dat onze Janos druk bezig is met "damage control" geinspireerd door een spindoctorblogje (desmogblog, jawel bekend door de Gleickgate affaire met ja…Heartland Institute…). Verloren moeite Janos, het "fossiele-industrie-financiert-de-ontkenners-argument" is reeds lang voorbij z'n houdbaarheidsdatum, de fossiele industrie sponsort beide zijden, bijvoorbeeld: de Sierra Club heeft tussen 2007 en 2010 maar liefst $25 miljoen ontvangen van de fossiele industrie (Chesapeake Energy) om haar Beyond Coal campagne te financieren. En dan heb je nog Nature Conservancy, die $10 miljoen heeft gekregen van BP, zo kan ik nog wel even doorgaan.

  $67 miljoen in 30 jaar is gemiddeld $2,23 miljoen. Vergelijk dit eens met het WWF budget (mede opgericht door Shell): $238 miljoen in 2011.

 12. Turris 25 mei 2012 om 12:04- Antwoorden

  @J73 Opmerkelijk blinde vlek in je argumentatie:

  IPCC critici wijzen reeds jaren op "vergissingen" in hun "wetenschappelijke" klimaatalarmisme en de funding door de overheden aan "Klimaatbeheersing" en benodigde propaganda nam uitsluitend exponentieel toe.

  Muis-Olifant vergelijking, weet je nog?

 13. baksteen 25 mei 2012 om 12:45- Antwoorden

  @Malthus84

  Ik neem aan dat je geen kinderen hebt en de ondergang juichend tegemoet treedt.

 14. Janos73 25 mei 2012 om 12:51- Antwoorden

  Turris,

  Inderdaad de "sceptici" blijven wijzen op "vergissingen", alleen van de "vergissingen" zoals aangewezen door de "sceptici" blijft bij nader inzien weinig over.

  Tuurlijk Nederland ligt niet voor 55% onder de zeespiegel (foutje van PBL) en de gletsjers op de Himalaya zijn niet in 2035 afgesmolten, echter de opwarming van de aarde gaat nog steeds gestaag door en geen "scepticus" die daar een verklaring voor kan geven.

  In het WG1 rapport van het IPPCC uit 2007 zijn mij geen fouten bekend.

  Dit natuurlijk in tegenstelling van het, door Heartland gesponsorde, NIPCC rapport waar bij nader inzien gewoon niets van klopt. http://klimaatverandering.wordpress.com/2012/03/2

 15. Turris 25 mei 2012 om 13:30- Antwoorden

  J73: "de opwarming van de aarde gaat nog steeds gestaag door en geen “scepticus” die daar een verklaring voor kan geven."

  IPCC-critici bevinden zich in de riante positie, dat ze het gepolitiseerde klimaatalarmisme niet hoeven te bewijzen. Het bewijs moet van de klimaatalarmisten komen, maar het komt maar niet, of er komt IPCC-bewijs dat naar fraude stinkt!

  Ik begin simpel voor u! Daarna kunnen we uw kennis verder opfrissen, en daarna moet u toch eens overwegen elders blogdiscussies te gaan verzieken met uw immer "Hebt u bewijs"!

  1) Wel eens van het interglaciaal gehoord? >>De aarde warmt al 14.000 jaar op en heeft tussentijdse wat koude/warmte cycli gekend (die door klimaat-alarmisten en klimaatcrises-roepers graag peer-reviewed statistisch worden weggepoetst).

 16. Boels069 25 mei 2012 om 13:39- Antwoorden

  Janos73"schreef:

  "echter de opwarming van de aarde gaat nog steeds gestaag door"

  Gestaag betekent een onverminderd tempo.

  Dat tempo is de afgelopen periode (10 tot 20 jaar) verminderd, net zoals het eerder plaats vond.

  Dat komt ervan als je een lineaire trendlijn trekt door punten die waarden van een chaotisch systeem voorstellen.

  Met je woordkeuze geef je aan dat je standpunten verdedigt zonder te weten hoe die tot stand gekomen zijn.

  Dat is blind geloven en de historie leert dat dat een verkeerde weg is.

 17. Janos73 25 mei 2012 om 14:23- Antwoorden

  Boels,

  de opwarming gaat gewoon door, kijk eens naar OHC 0-2000 meter en vertel me dat de opwarming niet door gaat….

  http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

  Ook de stijging van de temperatuur gaat gewoon door echt die wordt op het ogenblik gemaskeerd door onder andere de laatste 2 la Nina's en de afnemende intensiteit van de zon. Ook geeft de enorme uitschieter in het jaar 1998 de illusie van een top, meer dan een illusie is dat echter niet.

  http://tinyurl.com/cx98t5n

 18. Boels069 25 mei 2012 om 15:01- Antwoorden

  @Janos1973:

  Jij beweerde dat de opwarming _gestaag_ door gaat en dat is niet het geval; de snelheid van opwarming neemt af (in NL is er zelfs sprake van een lichte afkoeling).

  Merkwaardig dat onderdelen van het klimaatssysteem (Nina, zon) de "schuld" krijgen van alarmisten onjuiste prognoses.

  De modellen deugden gewoon niet.

  Voortschrijdend inzicht is te verwachten (en eerlijk gezegd ook gewenst), maar het gaat niet aan om nieuwe inzichten te prijzen zonder de oude af te waarderen.

  Juist door die onhandigheid (laat ik het vriendelijk houden) begaat de experimentele klimaatwetenschap een grote fout en zakt het vertrouwen daarin naar een dieptepunt.

  Smoesjes verkopen dient voorbehouden te blijven aan de politiek; wetenschappers hebben in de tak van bezigheid niets te zoeken.

 19. onomatope 25 mei 2012 om 15:35- Antwoorden

  @janos

  Ik wou dat dat gezeur over oliegeld voor sceptici nou eindelijk eens afgelopen was. Alarmisten en sceptici accepteren alletwee donaties van grote oliemaatschappijen. (Maar groene clubs ontvangen wel veel meer oliegeld dan sceptische groepen.) Lees dit artikel van Donna Laframboise waarvan de terechte conclusie luidt:

  Isn’t it about time that we journalists, bloggers, and environmental activists all grew up? Either fossil fuel money is dirty or it isn’t. Either everyone who takes it deserves to be tarred, feathered, and have their private business posted on the Internet – or no one does.

  http://nofrakkingconsensus.com/2012/02/17/big-oil

  en speciaal over oliegeld voor het WWF:

  http://nofrakkingconsensus.com/2012/04/11/the-wwf

 20. Janos73 25 mei 2012 om 15:55- Antwoorden

  Boels,

  Het voorspellen van TSI en ENSO is glazen bollenwerk, als je verwacht dat de wetenschap dat 10 jaar vooruit goed weet te voorspellen….

 21. Boels069 25 mei 2012 om 17:03- Antwoorden

  @Janos73:

  Als TSI en ENSO (nog) moeilijk te voorspellen is en dus ook de invloeden op het klimaat, dan zou ik verwachten dat die onzekerheden in de prognoses worden meegenomen.

  Ik vind het prima als, achteraf, ongedacht klimaatgedrag wordt geweten aan TSI/ENSO.

  Maar trek dan niet nu al een grote broek aan met voorspellingen voor 2020, 2050 of 2100 of zo.

 22. Turris 25 mei 2012 om 18:34- Antwoorden

  @J73: "glazen bollenwerk".

  Vergissing? Bedoel je soms het IPCC-klimaat klimaatcomputermodel.

  Volgens mij hebben ze bij het IPCC er wel tien verschillende, die alle de zelfde afwijking vertonen waar slechts een hockeystickcurve uit kan voortkomen als alarmistisch klimaatprognose?

  De IPCC modellen werden "improved" zo was het nieuws voor AR5. Maar er is een wet voor computermodellen die zegt…….

  John Christie: "The more coding lines, the more parameters to control, the more inaccuracy in the longer the time frame!

  James Lovelock heeft nog een mooie:

  What I like about sceptics is, that in good science you need critics that make you think: "Crumbs, have I made a mistake here?"

  http://www.forbes.com/sites/warrenmeyer/2011/06/0

  http://theclimatescepticsparty.blogspot.com/2011/

 23. JanWaalwijk 25 mei 2012 om 20:54- Antwoorden

  Het is 28 graden bij mij binnen, er liggen een paar flesjes witbier koud, echt wel betere dingen te doen dan in discussie te gaan met trolletje Janos, met zijn ijzersterke "alles wat jullie beweren is bullshit" argumenten…..

 24. DWK 25 mei 2012 om 21:15- Antwoorden

  Als Janos

  in de lente één bonte schorskrabber een half uur te vroeg voorbij ziet komen en drie centimeter verder naar het noorden ziet landen dan hij volgens het langjarig gemiddelde had moeten doen komt dat door AGW. Als die schorskrabber 300 meter eerder landt en Janos ziet ‘m niet turft hij gewoon even een uitgestorven soort op rekening van AGW.

  Dat krijg je van die PBL-injecties in je nekvel.

  Als wij thuis effe willen lachen hobbelen we naar het blog van Loetikhausen. Daar zit de hele verzameling belanghebbenden bij elkaar. Ik moet dan altijd aan de aardappeleters denken maar dan met een fikse snuif coke in hun neus.

  Na ja, ze hebben het niet koud zo te zien, te eten en een beetje licht op tafel.

 25. kakafonia 25 mei 2012 om 22:07- Antwoorden

  MAAR HET BELANGRIJKSTE NIEUWS WAS DAT ICCC7 DE LAATSTE CONFERENTIE WAS. HET GELD IS NAMELIJK OP!!!!

  HEARTLAND IS FAILLIET OMDAT FINANCIERS BOOS WEGGELOPEN ZIJN O.A. DOOR DE MISSELIJKMAKENDE UNABOMBER BILLBOARDS.

  LANG LEVE DESMOGBLOG EN VELE ANDEREN DIE HIERAAN BIJGEDRAGEN HEBBEN!!!!!

  EN WANNEER HOUDT CLIMATEGATE.NL ER NU MEE OP, WANNEER TREKKEN HIER DE FINANCIERS ER DE STEKKER UIT??

 26. john secretes 25 mei 2012 om 22:10- Antwoorden

  @Boels069,

  You must be really stupid or .. you think the climategate bloggers are stupid: you tell me!

  As a psychologist I can even understand the issue of trends and fluctuations: it’s high school statistical stuff!

  If you have a factor A causing a trend of 0.2 C per decade, let’s say during at least a century, and on top of that you have random fluctuations of factor B (let’s say with a strength of 0.15 C to both directions, occurring each 4 years on average, but remember randomly distributed in time) and factor C with a strength of 0.05 C, occurring with a frequency of 11-years, you may tell me the best forecast for the next century!

  I think it’s 2 degrees as an average over let’s say a decade in the start of the twenty second century. Please tell me if I am wrong!

  John

 27. Niek Rodenburg 25 mei 2012 om 22:34- Antwoorden

  Wat krijgen we nu? Weer een trol op herhaling?

  John Secretes, op Climategate.nl ook bekend als Voorzitter VrouwNL zegt dat hij psychologist is.

  Laat je ombouwen 'John' nu het nog kan. Of laat je ook nakijken door een expert.

  Je schrijft complete stukken tekst van andere websites en doet net of je het zelf hebt geschreven. Engerd.

  If you have a factor A causing a trend of 0.2 C per decade, let’s say during at least a century, and on top of that you have random fluctuations of factor B (let’s say with a strength of 0.15 C to both directions, occurring each 4 years on average, but remember randomly distributed in time) and factor C with a strength of 0.05 C, occurring with a frequency of 11-years, you may tell me the best forecast for the next century!

 28. Neutrale toeschouwer 25 mei 2012 om 23:05- Antwoorden

  Ik denk dat de climategate.nl redactie ook wel heeft opgemerkt dat verschillende commenters uitdrukkelijk naar een ban solliciterena.

  Wat een scheldblog is dit toch.

 29. Niek Rodenburg 25 mei 2012 om 23:20- Antwoorden

  Hé, onze Belgische neutrale toeschouwer, of moet ik zeggen Antoon DV, of Nou, nee toch, is ook weer present.

  Die ban gaat dus ook voor jou gelden.

 30. Theo Wolters
  Theo Wolters 26 mei 2012 om 00:03- Antwoorden

  @Kakafonia

  > MAAR HET BELANGRIJKSTE NIEUWS WAS DAT ICCC7 DE LAATSTE CONFERENTIE WAS. HET GELD IS NAMELIJK OP!!!!

  Nou, dat gold meer voor deze conferentie. Los van de deelname (die ik als blogger voor climategate gratis kreeg) moest ik deze keer alle ontbijten, lunches en diners zelf betalen ($350) waarbij dan nog niet eens een drankje ($10) was inbegrepen.

  > HEARTLAND IS FAILLIET OMDAT FINANCIERS BOOS WEGGELOPEN ZIJN O.A. DOOR DE MISSELIJKMAKENDE UNABOMBER BILLBOARDS.

  Die smakeloze actie heeft (zoals ik in mijn eerste blog al schreef) inderdaad veel schade aangericht, en met name veel bedrijfsmatige sponsors gekost. Daar staat tegenover dat er zich inmiddels wel meer nieuwe sponsors gemeld hebben dan ooit tevoren.

  Overigens was de jaaromzet al flink aan het dalen. Met name omdat er voor het klimaatwerk (ca 15% van wat Heartland doet) veel minder binnen kwam.

  > LANG LEVE DESMOGBLOG EN VELE ANDEREN DIE HIERAAN BIJGEDRAGEN HEBBEN!!!!!

  Waar haal je dat nou vandaan… dit is echt een eigen actie geweest. En niet echt onbewust denk ik. Met het inzakken van de klimaatdiscussie hebben ze zo flink aan de weg getimmerd en zich militant neergezet. Kon best een goede move geweest zijn voor de toekomst van het instituut. Ze hebben met een onderzoek gedaan en hun naamsbekendheid is door de ophef erg hoog op dit moment.

  Voor het klimaatdebat vind ik het echter een grote stap terug.

  > EN WANNEER HOUDT CLIMATEGATE.NL ER NU MEE OP, WANNEER TREKKEN HIER DE FINANCIERS ER DE STEKKER UIT??

  Welke financiers? Er komen sporadisch wat giften binnen van trouwe fans, maar we draaien op onze eigen spaarcentjes.

  We hebben het idee dat er zelfs aanmerkelijk meer betaald wordt aan trollen om hier de discussie te "stimuleren" dan we zelf krijgen ;-).

  Dat waarderen we trouwens bijzonder!

 31. Boels069 26 mei 2012 om 01:22- Antwoorden

  john secretes schreef:

  "..you may tell me the best forecast for the next century!"

  De beste prognose is een prognose die uitkomt.

  De waarde van een prognose voor de komende weken is simpel achteraf te beoordelen.

  Het is zelfs mogelijk de prognist er op af te rekenen.

  Prognoses op zeer lange termijn hebben zonder noodzakelijke, goed omschreven fysische wetmatigheid geen enkele waarde.

  Ook, of juist, als de prognose voornamelijk berust op statistisch gedoe.

  Denk aan de prognoses van de Club van Rome die keer op keer de plank misslaan.

  Wat dat betreft kan men zich beter spiegelen aan die andere club, die van de kardinalen.

  De wederkomst is daar een 100% zekerheid aan het einde der tijden en daar komt geen statistiek aan te pas.:-)

 32. kakafonia 26 mei 2012 om 08:39- Antwoorden

  @theo : je geeft tenminste eerlijk antwoord, en dat waardeer ik

 33. Rypke Zeilmaker 26 mei 2012 om 13:18- Antwoorden

  @Kakafonia, ja, we houden van je, wat fijn dat je zo immuun bent voor argumenten, we houden van alle blogtrolls hier en roepen iedereen op ze niet uit te schelden, boos te worden of te laten opnaaien maar ze te knuffelen, te liefkozen en met lof te overladen: neem een voorbeeld aan de hoffelijkheid en intelligentie van Theo, primair reageren is makkelijk en verleidelijk maar komt het blog niet ten goede

  Een blog zonder blogtrolls..wat zou dat zijn.

 34. DWK 26 mei 2012 om 13:48- Antwoorden

  Ik weet niet waar de commotie

  vandaan komt maar wil er wel even op wijzen dat die aardappeleters hun tijd ver vooruit waren. Bijna … ja sorry, bijna klimaatneutraal happy wezen in een plaggenhut.

  We zijn op de goede weg, maar hebben nog een heel eind te gaan.

 35. Berg 26 mei 2012 om 15:00- Antwoorden

  Neem de verschillen in feedbacks (roet, zon, oceaanstromingen) tussen de verschillende IPCC-rapporten…. die heilige boeken voor de klimaatkerk. Als die verschillen, maar nagenoeg dezelfde totaaluitkomsten niet alle alarmbellen doen rinkelen aangaan de de wetenschappelijke betrouwbaarheid, laat mij dan concluderen dat er vooral is toegewerkt naar een wensresultaat.

 36. Janos73 26 mei 2012 om 17:35- Antwoorden

  Boels, de invloed van TSI en ENSO op de wereldtemperatuur zijn wel degelijk bekend, echter het voorspellen wat de TSI is in het 2065 en of we dan een El Nina dan wel een la Nina hebben is weer een stuk lastiger. Het verschil tussen TSI max en El Nino en TSI min en La Nina kan zomaar 0.4C zijn.

  Blijft het feit bestaan dat de verwachting is dat 2060-2070 ongeveer 1C warmer zal zijn dan het gemiddelde 2000-2010.

  De voorspellingen van de "alarmisten" zijn trouwens een stuk beter dan de voorspellingen van de "sceptici"

  http://tinyurl.com/7xsjkft

 37. Janos73 26 mei 2012 om 17:36- Antwoorden

  Jan Waalwijk,

  een duidelijke en goed onderbouwde mening. Proost.

 38. Janos73 26 mei 2012 om 17:43- Antwoorden

  Turris,

  ik heb inderdaad wel eens van een interglaciaal gehoord en we leven nu in het holoceen. Het grappige is dat de temperatuur trend in de afgelopen 10.000 jaar dalend is geweest en dat die trend in de laatste jaren behoorlijk is omgebogen en de vraag is of we nu al in de warmste periode van de afgelopen 10.000 jaar zitten of nog niet.

  Het interessante is natuurlijk dat wat wij "beschaving" noemen is opgebouwd in de afgelopen 10,000 jaar gebaseerd op het specifieke wereldwijde klimaat van die tijd. Al onze landbouw is er op gebaseerd, al onze cultuur gewassen zijn geselecteerd om te groeien in zeer beperkte reeks van klimatologische omstandigheden met betrekking tot de hoeveelheid en tijd van regen, daglengtes, temperatuur etc. etc.

  Ook wonen er heel veel mensen in kust gebieden (vruchtbaar, goed transport etc. etc.) en een grote stijging van het zeeniveau zal dus hele grote investeringen met zich mee brengen.

 39. Boels069 26 mei 2012 om 21:59- Antwoorden

  Janos73 schreef:

  "Blijft het feit bestaan dat de verwachting is dat 2060-2070 ongeveer 1C warmer zal zijn dan het gemiddelde 2000-2010."

  Jaja, feiten en verwachtingen.

  Half NL ligt op z'n kont omdat overheden en aanverwante bedrijven de malloten geloofden die verkondigden dat er nooit meer sneeuw zou vallen in onze contreien.

  De hele bedrijfstak gladheidsbestrijding werd opgedoekt.

  Er is geen hond die rond 2060/70 verantwoording kan afleggen voor de triljoenen die tegen die tijd over de balk gegooid zijn.

  Zelfs de huidige inspanningen hebben geen aantoonbare invloed op het klimaat (behalve dat PV-panelen een een meetbare invloed hebben op het microklimaat, albede <<<1).

  Wensdenken moet beperkt blijven tot de sociale psychologie.

 40. Harry van Schalkwijk 27 mei 2012 om 03:14- Antwoorden

  De vergissingen die Janos73 hierboven in discussie met Turris maakt, vind ik wel leuk om weer tegen te komen omdat ze zo simpel zijn en ik ze zo vaak tegengekomen ben in discussie met GroenLinksers op lage niveaus tot plaatselijk leidinggevende figuren.

  De temperatuurtrend was de afgelopen 10.000 jaar natuurlijk niet steeds dalend zoals Janos73 beweert. Er was een Holoceen Thermisch Maximum, bestaande uit verscheidene warme perioden ongeveer 6000-8000 jaar geleden, [http://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_climatic_optimum] in de belangrijkste landbouwgebieden ten noorden van de tropen. Het is nogal neerbuigend tegenover de boerenstand te zeggen dat ze geen nieuwe producten zullen kunnen produceren na een klimaatverandering aangezien ze zich al duizenden jaren met succes aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

  Verder is het gewoon niet aan de orde dat de zeespiegel zo sterk zou stijgen dat binnenkort de landbouwgebieden zouden onderlopen. Dit doet sterk denken aan het eveneens onware verhaal over de zogenaamd verdwijnende koraaleilanden en atollen in de Stille Oceaan.

 41. […] sceptisch feestje 102. 22 mei 2012    ICCC7 tweede dag nu al verraassend 104. 25 mei 2012    ICCC7: Veelvooruitgang in de klimaatcontroverse 105. 26 mei 2012    ICCC7 in telegramstijl 106. 27 mei 2012   Introducing ClimateTheory.net […]

Geef een reactie