Klimaatalarmisme al kwart eeuw academische partijlijn

Nu is het hoge woord er bij Robbert Dijkgraaff ook uit: de KNAW trekt de eenzijdige klimaatbrochure niet terug, zo bericht Dijkgraaff per brief aan aartsscepticus Hans Labohm. Laat ik erkennen dat dit geen verassing is. Wat stelde dat clubje armzalige sceptici ook voor???? Ze hadden zelfs mijn handtekening nodig…Een vlo, die je wegkrabt. Terwijl de partijlijn de KNAW tientallen miljoenen euro’s EU-onderzoeksgeld oplevert, zo kun je natrekken via EU-transparancy. En met Neo-Malthusiaan Louise Vet van de Club van Rome in je club, en WNF-huisactivist Theunis Piersma…

Duik in archieven: ook voor Kyoto in 1997 ontbrak gezond klimaatdebat
Wilt u een deja vu ervaring? Toevallig kwam ik dit aartssceptische artikel tegen in de Groene Amsterdammer in 1997 voor Kyoto ‘Mooi Weer’, dat toont dat am klimafront nichts neues’ist’: zowel aan officiele wetenschapsinstellingen als in media werd de alarmistische partijlijn er vanaf dag 1 ingeramd, via een rijk gefinancierde met ambtenarij en politiek verweven alarmlobby en werden afwijkende opvattingen de mond gesnoerd als ‘betaald door de olie-industrie’.

Klimaatscepcis niet ‘rechts’maar kwestie gezond verstand
De Groene is links, en dus van onverdachte bron voor Nederlandse academici en journaille…. Hier volgen een paar citaten, en ik raad iedereen -voor het historisch besef – aan het artikel te lezen.

Ik kwam bij het ‘Groene’-artikel op nadat ik las over Club van Rome-oudgediende Frits Bottcher, de chemicus die later klimaatscepticus werd en direct als door Shell gefinancierde oude gek werd afgeschilderd door het donkergroene establishment.

Exact de zelfde spelers met exact de zelfde uitzinnige beweringen, van Pier Vellinga, Ben Santer, Stephen Schneider die de bewijslast met retorica verleggen naar sceptici. En wat voor uitzinnige beweringen zonder bewijs ze ook ventileren, ze behouden hun autoriteit en hun alarmisme doet ze juist beschikken over vele onderzoeksmiljoenen, zoals Pier Vellinga met zijn ‘Klimaat voor Ruimte’: meer dan 30 miljoen euro. Hoe kan dat toch, dat vind ik de meest interessante vraag.

Volgens sommige wetenschappers is het al te laat. De bijna-overstroming van ons land in 1994 werd door de klimatoloog Pier Vellinga al aan global warming toegeschreven en een bijeenkomst van Amerikaanse deskundigen bracht zelfs de warme golfstroom El Niño in verband met het oplopend kwik. In ons land luiden organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu verwoed de noodklok.

Ze weten zich gesterkt door de tijdelijke Kamercommissie voor klimaatverandering, die vorig jaar vaststelde dat een CO2-reductie met 70 tot 90 procent noodzakelijk is. Ook de Amerikaanse broeikasactivisten trekken alle registers open. ‘Scare ‘em to death!’ luidt hun motto. Een van hen, Stephen Schneider, verkondigt dat het publiek moet worden opgeschrikt met ‘versimpelde, dramatische uitspraken’ en dat deskundigen ‘hun twijfels voor zich moeten houden’. Dat is niet aan dovemansoren gezegd.

Begin deze maand presenteerde het World Wildlife Fund (WWF) het ‘internationale rapport’ State of the Climate. (DAT IS DE CLUB die de Pandabeer-leerstoel financiert van KNAW-huisactivist THEUNIS PIERSMA RZ)

In deze flinterdunne brochure met veel tussenwit en postmodern verspringende alinea’s wordt verkondigd dat de klimaatsverandering al volop aan de gang is. De tekenen worden op een rij gezet: de zeespiegel rijst, de temperatuur van de oceanen stijgt, de Alpengletsjers zijn sinds 1850 gehalveerd, de permafrostgebieden in Siberië en Alaska ontdooien, tropische ziekten rukken op naar het noorden, en veel landen lijden onder een ongebruikelijke droogte.

Positieve afsluiter
Gelukkig zal onze Marcel Crok met het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving, het KNMI en Bart Verheggen een nieuw wetenschappelijk internetplatform starten, dat doet wat 25 jaar onmogelijk was: een serieus debat openen over klimaatverandering.

Door | 2012-05-23T11:23:21+00:00 23 mei 2012|24 Reacties

24 Reacties

 1. Honest Broker 23 mei 2012 om 12:36- Antwoorden

  Ah, de wonderen van de 'WayBack Machine'.

  In 18 jaar is de retoriek dus niet veranderd.

  Wel is het duidelijk dat 18 jaar geleden mensen als Jeroen van de Sluis er al op hamerden dat je er niet komt door simpelweg met getalletjes te goochelen en steeds maar weer emmeren over CO2.

  En dat nu, 18 jaar later, de conclusie wel getrokken kan worden dat die aanpak inderdaad niet gewerkt heeft.

  Schrijft trouwens interessante dwars artikelen, die Aart Brouwer van De Groene …

  HB

 2. Niek Rodenburg 23 mei 2012 om 12:53- Antwoorden

  Rypke schreef:

  Positieve afsluiter

  Gelukkig zal onze Marcel Crok met het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving, het KNMI en Bart Verheggen een nieuw wetenschappelijk internetplatform starten, dat doet wat 25 jaar onmogelijk was: een serieus debat openen over klimaatverandering.

  en

  Nu is het hoge woord er bij Robbert Dijkgraaff ook uit: de KNAW trekt de eenzijdige klimaatbrochure niet terug

  Eén opmerking.

  Als de start van het nieuwe wetenschappelijke internetplatform dan vooraf mag gaan met een rechtszaak tegen de KNAW wegens volksverlakkerij en misleiding van het Parlement dan ben ik tevreden.

  Of stoten we dan het Planbureau en het KNMI voor het hoofd?

 3. Janos73 23 mei 2012 om 13:36- Antwoorden

  Een serieuze discussie over AGW? Lijkt me heerlijk, geen woorden als"

  Neo-Malthusiaan

  WNF-huisactivist

  alarmistische partijlijn

  Lijkt me heerlijk.

  Veder duidelijk dat het KNAW met een simpel briefje jullie bezwaar afserveert, het hele "bezwaar" is een grote oefening van retorica die niet / nauwelijks onderbouwt is

 4. Amadeus Gould 23 mei 2012 om 14:43- Antwoorden

  Rypke, Prachtig artikel uit de Groene Amsterdammer. Echt een aan te raden om dat te lezen.

  N.a.v. de brief van het KNAW een paar vragen mijnerzijds.

  1) Heeft Hans Labohm een hoogleraarschap? En als hij hoogleraar is, voert hij dan graag die titelatuur of wil hij die juist helemaal niet voeren?

  2) Heeft de brief van het KNAW een echte handtekening of een digitale handtekening?

  3) Is de brief door iemand van het secretariaat van het KNAW opgesteld of heeft professor Dijkgraag die zelf opgesteld?

  4) In hoeverre is het KNAW betrokken bij de dialoog waarover zij in haar brief spreekt? Of doelt men hierop op de website van Crok en Verheggen, waarvan het initiatief niet van het KNAW kwam? Zo neen, waarom voelde men dan de noodzaak dit initiatief – dat niet van het KNAW uitgaat – in de brief te moeten opnemen?

  5a)Wat waren eigenlijk de beweegredenen van het KNAW om met een klimaatbrochure te komen?

  5b)Hoe is de besluitvorming daartoe tot stand gekomen? Hoe komt het dat men bijv. recente onderzoeken over andere invloeden op het klimaat (regionaal, dan wel over grotere gebieden) buiten beschouwing laat?

  5d) Hoe kijkt het KNAW aan tegen andere verklaringen van "de genoemde klimaatverandering"?

  5e) Waarom heeft men besloten deze zaken waarop gestudeerd wordt, niet op te nemen?

  5f) In welke zin denkt het KNAW tot een dialoog over klimaatverandering te kunnen bijdragen, als men die niet in haar brochure noemt?

  5g) Betreurt men achteraf haar handelswijzen inzake het klimaatdebat?

  6) Met welke aanhef wil professor Dijkgraaf in een brief aangesproken worden? Ergert hij zich als men dat niet in acht neemt?

  Op deze vragen zou ik wel eens antwoorden willen vernemen. Daarna trek ik wel een paar conclusies.

  Bij mij speelt de gedachte dat er mooi gepraat kan worden over dialoog, maar als o.a. in de communicatie al ergenissen optreden, gaat het met de genoemde dialoog gewoon niet lukken!

  @Janos73. Je hebt nog niet geantwoord op mijn vraag over de vleermuizen en de windmolens (die kunnen prima bewegende objecten detecteren en toch hebben ze te vrezen van windturbines sterven ze bij bosjes tegelijk…Hoe zit dat nou?)

  Heb je nog tijd gehad om naar het antwoord te zoeken?

 5. Turris 23 mei 2012 om 16:55- Antwoorden

  Kan je ook met recht van 20 jaar debatervaring sceptisch zijn over de luisterbereidheid en veranderingsbereidheid van het klimaatalarmisme t.a.v.: "een serieus debat openen over klimaatverandering". De KNAW-brochure wordt immers niet ingetrokken, en dat is juist een heel slecht voorteken!

  Het zijn de zelfde door de overheid en politiek gestuurde aandrijfkrachten, die dat "nieuwe" klimaatdebat tot op heden niet ter zake doende maakte en gefundeerde kritiek geheel zonder pardon afwees.

  Je kan uit de slimme brief van de scheidende KNAW-voorzitter lezen, dat het debat "professioneel" zal worden aangepakt. Ik hoop het….. Ik denk van niet….., mijn verwachtingen zijn heel laag.

  Toch mag de KNAW-brief een lichtpuntje heel ver aan de horizon heten. Het is een teken van ontvangst, van gelezen hebben.

  Ondertussen gaat de politiek gewoon door, worden vele schuldbomen en schuld-windmolens geplant, worden vissers uit hun beroep gestoten, wordt Zeeuwse natuur onderwater gezet en wordt nog toenemend meer belastinggeld over de klimaatbalk gegooid in CO2-compensatie-maatregelen die het herstel van de economie zwaar knecht.

 6. Niek Rodenburg 23 mei 2012 om 19:39- Antwoorden

  een nieuw wetenschappelijk internetplatform

  Een dergelijk internetplatform kan alleen slagen met een strikt onafhankelijke moderator met een aanzienlijk gezag, dus niet iemand van het Planbureau, KNMI of ministerie.

  Eén die boven alle partijen staat èn voor alle partijen aanvaardbaar is.

  Bovendien moet hij nog verstand hebben van klimaatwetenschap.

  Het zal een moeilijke klus worden om zo iemand te vinden, maar lukt het dan heb je ook een platform dat internationaal aandacht weet te trekken.

 7. werff 23 mei 2012 om 20:11- Antwoorden

  @janos 73

  De wijze van afhandeling door de KNAW. getuigt van een mateloze arrogantie. Feiten doen er niet toe, alleen het "geloof"' dat men aanhangt. En jij hanteert dezelfde methode door te stellen dat de bezwaren tegen de klimaatbrochure niet onderbouwd zijn. Nog eens goed lezen zou ik zeggen. En voor de goede orde "in jouw stukje schrijf je onderbouwd (met een "d"en niet met een "t"

 8. Marc van Oppen 24 mei 2012 om 00:01- Antwoorden

  Ik zag Robbert Dijkgraaf laatst in een aflevering van 'DWDD University' editie 'De Oerknal'. Het was dat anderen me erop wezen en dat ik het in herhaling heb gekeken (ik gebruik mijn TV alleen nog maar om naar films te kijken).

  Ik vond het een grote teleurstelling. Het ging op de keper beschouwd niet over de oerknal (hoewel de professor er als snaartheoreticus zeer interessante dingen over had kunnen vertellen), het programma had beter 'Ditjes en datjes over de ruimte' kunnen heten. De oerknal zelf werd zorgvuldig vermeden en het viel me op dat Dijkgraaf erin slaagde geen enkele vraag (tijdens de internetsessie achteraf) echt te beantwoorden; hij kwetterde er bij elkaar een uur en een kwartier op los zonder een betoog met een kern of een lijn te produceren.

  Omdat hij op zijn gebied en als voorzitter van de KNAW enigszins een kanon is, vraag ik me af waarom. Waarom produceert hij 85 minuten 'geluid' met minder inhoud dan een documentaire op National Geographic?

  Slechts voor Henk en Ingrid (die schijnen het mooi en interessant te hebben gevonden, heb ik elders begrepen)? Ik verdenk hem ervan dat hij veel beter kan.

  Of hij is gewoon een heel slechte docent, of hij begrijpt het echt zelf niet goed; dat laatste wil er bij mij niet in.

 9. Antoon DV 24 mei 2012 om 01:23- Antwoorden

  Een serieuze discussie over AGW? Lijkt me heerlijk, geen woorden als”

  Neo-Malthusiaan

  WNF-huisactivist

  alarmistische partijlijn

  Lijkt me heerlijk.

  Rypke's oproep eerder deze week het niveau van dit blog omhoog te krikken is inderdaad geen lang leven beschoren geweest.

 10. Janos73 24 mei 2012 om 05:16- Antwoorden

  Amadeus:

  ik heb geen zin om jouw Google werk te doen, maar omdat je zo aandringt….

  http://www.ucalgary.ca/news/aug2008/batdeaths

  "Because bats can detect objects with echolocation, they seldom collide with man-made structures," said PhD candidate and project leader Erin Baerwald. "An atmospheric-pressure drop at wind-turbine blades is an undetectable—and potentially unforeseeable—hazard for bats, thus partially explaining the large number of bat fatalities at these specific structures,"

  en wat kunnen we er aan doen?

  http://www.batsandwind.org/pdf/Curtailment_2008_F

  "Indeed, recent results from studies in Canada (Baerwald et al. 2009) and in Germany (O. Behr, University of Erlangen, unpublished data) indicate that changing turbine “cut-in speed” (i.e., wind speed at which wind generated electricity enters the power grid) from the normal (usually 3.5–4.0 m/s on modern turbines) to 5.5 m/s resulted in at least a 50% reduction in bat fatalities compared to normally operating turbines. Altering turbine operations even on a partial, limited-term basis potentially poses operational and financial difficulties for project operators, but this mitigation may ultimately prove sufficiently feasible and effective at reducing impacts to bats at minimal costs to companies that operate wind energy facilities."

 11. Niek Rodenburg 24 mei 2012 om 06:49- Antwoorden

  janos73, hierbij nog wat meer informatie.

  De honderden lijken van vleermuizen bij een windpark in Canada komen niet zomaar uit de lucht vallen….

  Mysterieuze vleermuislijken bij windmolens

  op

  http://www.zoogdiervereniging.nl/node/454

  Verder:

  http://www.vleermuis.net/windmolens/blog.html

  http://www.zoogdiervereniging.nl/node/362

  Over de effecten van windturbines op vleermuizen is nog niet zoveel bekend. Wel is al duidelijk dat vleermuizen meer last hebben van windturbines in bossen dan op open veld. En ze hebben vaker aanvaringen met grotere windmolens. Het rapport Vleermuizen en windenergie, (WUR 2007), gaat dieper in op deze kwestie. Net als een analyse van de Zoogdiervereniging VVZ (2006). Ook de organisatie Eurobats heeft een vrij recent onderzoek naar het effect van windturbines op vleermuizen.

  op

  http://www.windenergie.nl/onderwerpen/milieu-en-o

  Hmm, zit die Canadees toch met z'n mond vol tanden.

 12. Janos73 24 mei 2012 om 07:09- Antwoorden

  Niek,

  In het Nederlandse verhaal wordt niet onderzocht hoe de vleermuizen gestorven zijn, in het Canadese verhaal wel.

  Er moet dus meer onderzoek gedaan worden in Nederland, misschien zijn de longen van Nederlandse vleermuizen wel heel anders dan die van Canadeese vleermuizen, of ze vliegen op andere hoogtes.

  Om nu daarom windmolens helemaal af te schrijven is een beetje overdreven

 13. Turris 24 mei 2012 om 08:33- Antwoorden

  @J73 : "en wat kunnen we er aan doen?"

  Geheel stoppen met dit soort klimaat-, milieu- en economie-beschadigende windenergie?

 14. Turris 24 mei 2012 om 08:49- Antwoorden

  @Marc van Oppen: De Dijkgraaf-show was inderdaad bedoeld voor Henk en Ingrid. Het was een bijzondere VARA uitzending (DWDD, dus dan weet je het wel) in het kader van Dijkgraaf's afscheid als KNAW-directeur en als politiek beschermer van het klimaatalarmisme.

 15. Janos73 24 mei 2012 om 12:42- Antwoorden

  Werff:

  Een aantal feiten uit de brief van Labohm et. al.

  "Er is onvoldoende zekerheid over de nauwkeurigheid van de berekende gemiddelde wereldtemperatuur, waarbij locale temperaturen kunnen variëren van + 40 tot –70 graden Celsius. In het KNAW-rapport wordt met stelligheid beweerd dat de temperatuur van de aarde stijgende is, terwijl de stijging sinds 1940 wellicht binnen de meetnauwkeurigheid valt."

  Niet onderbouwt en ook niet waar, alle temperatuur reeksen (GISS, HadCRUT, UAH, RSS, BEST) geven een duidelijke stijgende trend aan ook als je de onzekerheden meeneemt.

  "Een tweede stilzwijgende aanname is dat de aanwezigheid van water en waterdamp leidt tot een positieve terugkoppeling, waardoor de temperatuurverhoging veroorzaakt door CO2 ongeveer een factor 3 wordt versterkt. Deze aanname is de basis van de IPCC-rapporten, maar is zeker niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Verschillende gerenommeerde onderzoekers stellen juist dat waterdamp een negatieve terugkoppeling veroorzaakt."

  Waterdamp is natuurlijk een positieve terugkoppeling, wolken misschien niet. Over de hoogte van de positieve terug koppeling is veel discussie, maar de meeste onderzoeken zijn het eens met de IPCC en een gevoeligheid lager dan 2C voor een verdubbeling is erg onwaarschijnlijk.

  "De theorie over de absorptie van infrarood door CO2 is aangetoond in het laboratorium, maar of deze werking zich in de atmosfeer significant manifesteert, is niet bevestigd."

  Er is meer dan voldoende empirisch bewijs dat CO2 zich in de vrije natuur net zo gedraagt als in het laboratorium (het zijn ook stof eigenschappen en die veranderen niet op 10 km hoogte)

  "De tweede theorie, betreffende de positieve terugkoppeling, is een hypothese, die niet gefundeerd is. Er bestaat zelfs een belangrijk argument tegen deze hypothese. Deze zou betekenen dat er een inherente instabiliteit van het wereldklimaat bestaat, waardoor bij een ernstige verstoring de temperatuur uit de hand zou kunnen lopen. Dit is voor zover wij weten in de ruim 4 miljard jaar dat de aarde bestaat en is afgekoeld, nog nooit gebeurd, ondanks de aanzienlijke verstoringen die zich hebben voorgedaan (vooral de inslag van asteroïden)."

  Nee hoor de uitstraling van energie van de aarde neemt toe met de temperatuur. Daarom zit er gewoon een grens aan hoe ver de temperatuur hoger wordt.

  "De belangrijkste natuurlijke invloeden op het klimaat zijn de invloed van de wisselwerking van de zonnewind.."

  Vandaar dat de temperatuur op aarde is gestegen (en de OHC) in de afgelopen 40 jaar terwijl de zonneactiviteit gelijk bleef of afnam. Ook Cosmic Rays zijn min of meer constant in de afgelopen 40 jaar.

  "Onder de zaken waarover we beslist onvoldoende kennis hebben noemen wij allereerst de stofbalansen voor CO2."

  Als er iets duidelijk is is het dat de toename van CO2 van 290 tot 396 PPM veroorzaakt is door de uitstoot van antropogeen CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen. Gewoon boekhouden.

  De "kritiek" is van zo'n droevig nivo dat het elke minuut dat er aandacht aan wordt besteed door een overheids instelling zonde is van jullie belastinggeld.

 16. Amadeus Gould 24 mei 2012 om 12:52- Antwoorden

  Great, Janos73. Ik wist wel dat je het antwoord zou vinden!

  Ik vond deze link altijd heel verhelderend: http://dsc.discovery.com/news/2008/08/25/wind-tur

  De onderdruk in het zog achter windturbine bladen, doet de longen van de vleermuizen uitzetten en veroorzaakt interne weefselbeschadigingen, die de vleermuis het leven kost. verwondingen.

  Nu als je mijn mening vraagt, vind ik de halvering van het aantal vleermuisdoden geen oplossing (want het is nog steeds veel).

  Ook voor windparken op zee, die men bijvoorbeeld plant in Doggerbank, zijn er m.i. sterke ecologishe nadelen (afgezien nog van de logistieke problemen van bouw, aan te leggen net, onderhoud en de daaruit vloeiende kosten) . Trillingen van de "gear box" kunnen via de mast onderwater geluid afstralen..in een frequentiegebied wat ook vissen kunnen waarnemen (zeer laag frequent). Voor communicatie en zoeken naar prooi speelt geluid bij vissen een belangrijke rol. De Dogger bank is een belangrijk paai gebied voor vissen. En het item dat m.i. aandacht verdient Al googlelend vond ik o.a.

  <a href="https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:l30XWznE9XgJ :www.diva-portal.org/smash/get/diva2:391860/FULLTEXT01+fish+noise+study+phd+stockholm&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESgHFENxVKE5bOv5dCag510EtsBmrAFdFphAQ1uVtfyGzAiSjv1RwfGb_mwoEdthM_jbZOrgmion3vl0l1biPq9d3KQbPaEi51H5FVk5H2mNJzUNWFrHH3VoGnw6dfkhzAH7InXl&sig=AHIEtbTG7_wh3oSqeS7Bp1nzljOep-Eklw" rel="nofollow"> deze link (ik hoop dat de link werkt).

  Nu moet je ook weten dat men grote windturbines op zee wil hebben en die zullen nog meer laag frequent geluid kunnen afstralen. Overigens is marine acoustics, hoe reageren dieren op geluid onder water, een interessant onderzoeksgebied, omdat voor elke diersoort wel een bepaald frequentie gebied belangrijk is.

 17. Amadeus Gould 24 mei 2012 om 13:09- Antwoorden

  @Janos73. Goh, wat een van dik hout zaagt men planken post. 🙂

  Ik raad je aan eens de gemeten temperaturen eens over de jaren uit te zetten en dan de gemiddelde lijn die men dan daaruit peutert. Dat eens op je te laten inwerken.

  Verder raad ik je aan om bijv. het boek van Marcel Crok te lezen en bijvoorbeeld ook eens de sites van Roger Pielke Sr. and Jr. te bezoeken. Ik neem aan dat je ook op de hoogte bent van de recente pubicatie van Bas van Geel, waarover op deze website is bericht.

 18. Janos73 24 mei 2012 om 13:38- Antwoorden

  Amadeaus,

  Ik ben inderdaad op de hoogte van het feit dat het interview van Van Geel in de Trouw niet ondersteunt werd door de conclusies uit zijn eigen onderzoek. Vreemd maar waar. We wachten af…

  Ik speel verder graag met bijvoorbeeld woodfortrees dus ik heb vaker een trendlijntje uitgezet. Om er zeker van te zijn dat de trend statistisch significant is moet je dan wel minimaal een lijntje trekken van 30 jaar. Wat zou ik daaraan moeten zien?

  MArcel heeft speciaal alleen zijn "sceptische" bril opgezet voor het schrijven van zijn boek. De Pielkes vind ik niet echt interessant om te lezen.

 19. Boels069 24 mei 2012 om 14:49- Antwoorden

  Janos73 schreef:

  "Om er zeker van te zijn dat de trend statistisch significant is moet je dan wel minimaal een lijntje trekken van 30 jaar. Wat zou ik daaraan moeten zien?"

  Heb je een linkje naar de onderbouwing van de 30-jarige periode?

  Het enige wat ik kan vinden dat die periodelengte is vastgesteld op de 30-jarige verjaardag van het WMO.

  Een betrouwbare trend alleen te vinden als de gebruikte waarden voldoen aan de "normal" statistische verdeling.

  Temperatuurreeksen worden niet op die eigenschap getest (logisch, want bij een temperatuur trend ongelijk nul gaat het verhaal al niet op).

  Verder is het middelen van waarden om tot een globaal beeld te komen een armoe-oplossing (veranderingen worden uitgemiddeld).

  Het hanteren van een lineaire trend is eveneens ongelukkig (alsof de temperatuurverandering eenparig is).

 20. René Brioul 24 mei 2012 om 19:05- Antwoorden

  Het is zo simpel.

  "Klimaatverandering" is de kapstok waaraan vele dingen hangen.

  Onder andere goedbetaalde banen voor zogenaamde wetenschappers die vervolgens heel hard moeten roepen hoe erg het wel niet gesteld is met die klimaatverandering en ook dat de bewoners van de planeet daar schuldig aan zijn.

  Dat maakt het weer mogelijk dat "maatregelen" worden genomen, die uiteindelijk alleen maar in lastenverzwaringen voor diezelfde schuldige wereldburger resulteren.

  Dit alles is in het belang van een overheid met een agenda en van die hard-roepende wetenschappers die brallen over "klimaatverandering".

  Nee, echt niet hoor, er is werkelijk NIEMAND in dit circus ook maar in de geringste mate geinteresseerd in feiten die anders luiden dan de "feiten" die zij zelf verkondigen.

  Andersluidende feiten brengen hun heerlijke bestaan in gevaar, en politici en regeringen zouden vervolgens naar wat ze gedaan hebben moeten kijken, hetgeen volstrekt ONMOGELIJK is.

  Wake up to that truth!

  AGW wetenschappers hebben hun "wetenschap" verheven tot religie, en iedereen weet dat religie niet te bewijzen valt.

  Regeringen en politici maken dankbaar gebruik van die tot religie verheven wetenschap om hun eigen circus goed gefinancierd te houden.

  Dit alles werkt zolang het grote publiek het (nog) slikt.

  Maar zie ze (bestuurders & politici) rennen als het volk ECHT achter ze aan komt!!!

 21. Rypke Zeilmaker 24 mei 2012 om 21:32- Antwoorden

  @antoon, wees niet zo bekrompen. Neo-malthusiaan is een normale aanduiding voor een debatpositie die mensen innemen in het milieudebat verwijzend naar de opvattingen door Thomas Malthus, die weer tot leven werden gewekt door de Club van Rome, en waarbij je simpele populatiebiologische curves betrekt op mensen

  En Piersma ís een activist die door het WNF wordt betaald, en is in mijn optiek de meest overschatte ecoloog van NL, terwijl ik eerst gewoon journalist was en dus dacht dat hij goed was omdat hij autoriteit had en een titel voor zijn naam

  Hij is in de eerste plaats activist, dan komt een hele tijd niets en dan is Piersma wetenschapper

  Dat die boodschap je niet bevalt, of 'de tooooonnnn'(zzzzz) wil nog niet zeggen dat het feitelijk onjuist zou zijn

  Of je deelt de Piersmaiaanse beschavingsnorm dat je beschaafd bent als je liegt in academisch jargon, en onbeschaafd als je de waarheid zegt in scherp proza/normale volkstaal

  Ik heb nooit een positief verband kunnen ontdekken tussen beschaving en oneerlijkheid

 22. René Brioul 24 mei 2012 om 21:34- Antwoorden

  Als aanvulling nog:

  Als er door instituten zoals KNAW een reactie wordt gegeven op iets wat uit het realistische kamp komt, en als er een kritische figuur "adviseur" van een ministerie wordt dan nemen de "goede" hoopvolle gevoelens in het realistische kamp onevenredig toe, simpelweg OMDAT er zowaar een "REACTIE" is.

  Dit zijn echter oude bekende technieken van "pappen en nat houden", om het andere kamp "zoet" te houden.

  Structureel worden er geen concrete dingen opgezet, ook een "wetenschappelijk internet platform" is niets meer dan een buitengewoon gemakkelijk manipuleerbaar medium.

  Ondertussen blijft het realistische kamp maar hopen en hopen. Ook neemt de blijdschap toe als er links en rechts wat meer kritische geluiden te horen zijn.

  Verder blijft de zaak bij het oude, "business as usual" tenminste zolang ze de ruimte krijgen, en die krijgen ze als ze af en toe leuke woordjes laten vallen zoals "wetenschappelijk internet platform" en "professionele wijze"

  Je kunt het haast vergelijken met de kindertjes af en toe een snoepje toe te werpen.

  Als je kijkt hoe lang eea al loopt en wat op dit moment de voortgang is, dan duurt het nog minstens 250 jaar voordat het realistische kamp een beetje serieus genomen wordt, maar dan is er intussen toch al heel veel gebeurd en veranderd.

  Zolang liegende (en bedriegende) figuren niet heel concreet op hun gedrag worden aangesproken blijft alles bij het oude….

  Als het realistische kamp zichzelf nog enigszins serieus wil nemen zal het over moeten gaan op andere manieren van benaderen!

 23. Rypke Zeilmaker 24 mei 2012 om 21:40- Antwoorden

  @Honest Broker: inderdaad, iedereen neemt dezelfde posities in 18 jaar geleden, het zelfde zag je al bij Wildavsky's mediabespreking en niemand doet iets met een ander zijn standpunt. Het lijkt Climategate wel…

 24. Turris 26 mei 2012 om 20:43- Antwoorden

  Zolang de politiek en overheid het klimaat-angst-industrie-complex van NGO's, Quango's en warmist-consultants financieel blijft steunen en na-papagaaien……..

Geef een reactie