Aan de vruchten kent men de boom (christus) en in gelul kun je niet wonen (schaeffer).

De mate van investering is betrouwbare graadmeter in je prioriteiten. Het Wereld Natuur Fonds heeft een duurzaam beleggingsbeleid, zo stelt het jaarverslag 2009/10 dat ik gebruik omdat deze nog in pdf beschikbaar is. Maar waar beleggen ze het vermogen van 46 miljoen euro in?

1,9 miljoen euro in vastgoedfirma
Allereerst heeft het Wereldnatuurfonds een extern vermogen van 1,93 miljoen euro zitten in vastgoedfirma Baduijn in Hattem in boekjaar 2011, zo vermelden de KVK-statuten (niet het WNFjaarverslag): ik kon dat vermogen niet vinden in hun jaarverslag. Daarvan zijn ze 100 procent aandeelhouder, en gezien het feit dat de oorspronkelijke beheerders zijn overleden zal dit een nalatenschap zijn. Vastgoed dus. Waar het vermogen in de geliquideerde vastgoedonderneming Agis Custodia van het WNF bleef is me nog niet helder.

Industrie en financien op afstand op 1
Van de ruim 9 miljoen in aandelenpakketten in 2009/10 zit het grootste deel in
1. Industriele goederen en diensten (1,735 miljoen)
2. financiele dienstverlening (1,512 miljoen)
3. niet-duurzame consumptiegoederen (1, 003 miljoen)
4. gezondheidszorg (0,984 miljoen)

Daarna volgen telecom en nutsbedrijven. Hekkensluiters zijn duurzame consumptiegoederen (0,358 miljoen) en ‘overige’met (0,33 miljoen)

Ik vind het moeilijk, om hier uit op te maken dat het WNF ‘duurzaam’belegt
,al kun je met het woord ‘duurzaam’zo rekkelijk omgaan als je zelf wilt. Gezien de WNF-prioriteit om het klimaat te redden, zou je verwachten dat – conform de Hartwellpaper van Pielke, Tol, Hulme en vele klimaatwetenschappers- WNF megainvesteringen in groene technologie-startups doet. Maar is dat ook zo? Nee, slechts 0,003 procent van het belegde vermogen in 2009/10.

Wat effectief beleid gericht op lager fossiel brandstofverbruik nodig heeft, is nieuwe technologie die energie-opslag mogelijk maakt.
Dan kan je wisselvallige windstroom opslaan, in plaats van
a. het met verlies verkopen op de internationale markt bij (te) harde wind als er geen lokale vraag is
b. de stabiliteit van het net in gevaar te brengen bij wegvallen wind (wat aandeel ‘duurzaam’volgens Delftse ingenieurs beperkt tot 10-20 procent)
c. het verspillen van backupvermogen door gascentrales waardoor de Co2-uitsparing van windenergie per megawatt geschat wordt tussen 0 en 90 procent.

Energieopslag dames en heren. Reuze belangrijk.

Greentechfund: slechts 15.000 euro
Het WNF geeft hoog op van initiatie en participatie in een Greentech fund, met Rabobank en de Universiteiten van Delft en Wageningen om jonge onderzoekers te stimuleren: daar stopten ze 15.000 euro in. Dat is 0,003 procent van 46 miljoen euro’s aan door het WNF belegd vermogen.

    0,003 procent is een indicator van de prioriteit die het WNF verleent aan ontwikkeling van nieuwe technologie voor CO2-reductie.

Het bedrag in 2010/11 is wel hoger, 46 duizend euro staken ze in Greentech.

28 miljoen euro in obligaties
De meeste beleggingen zitten in obligaties van niet nader gedefinieerde soort.Hoewel het WNF niet zegt via wie ze beleggen belegt het WNF bij mijn weten via de Rabobank (ik sprak hun duurzaamdirecteur in 2009), met wie ze ook de paginagrote advertenties plaatsten in kranten en op abri’s voor druk op de overheid om 6000 megawatt windmolenvermogen in de Noordzee te zetten. Om de ijsbeer te redden.

Of de beleggingen in nutsbedrijven ( 9 ton euro in 2009/10)……waarschijnlijk Eneco, die ook meeadverteerde?