'Economische crisis veroorzaakt door minder moerassen'


Vanaf vandaag starten we de Gerben Jan Gerbrandy (D66)-weken op Climategate, de groene Robespierre, gelovige en grappenmaker van het Europarlement van de Commissie Milieubeheer, die ik recent ontmoette: waarna hij een klacht indiende bij de Europese Commissie.

Groene Revolutie met Groene Gerben Jan’s Resolutie
Hij diende deze resolutie ‘Ons Natuurlijk Kapitaal’in voor een Europees Biodiversiteitsactieplan. Volgens goed gebruik in de Eurodoema wordt iedere ‘groen’klinkende resolutie direct zonder tegenstem aangenomen: zonder aanzien des inhouds. Daar zijn blogs als de onze voor.

    Ik begin met één van de grappigste statements uit de resolutie, en nee, dit staat er écht:

D. overwegende dat biodiversiteitsverlies momenteel het wereldwijde BBP jaarlijks met 3 % doet afnemen;

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Ik denk al, er komen meer schrijfopdrachten binnen, hoe kan dat toch? Maar dat kwam natuurlijk omdat ik nieuwe planten in de tuin heb gezet, een vijver aanlegde, het aantal vlinders toenam, en recent toonde een koolmees in mijn achtertuin éindelijk interesse voor het vogelhokje…Ik open mijn mailbox, en huh, weer een financiele meevaller. Dat kwam door die koolmees dacht ik toen. Ben ik mooi beschermd tegen die BBP-daling.

Nederlands BBP groeide met 400 procent in 30 jaar, dus het gaat goed met de natuur
Die dramatische groei van bloemen en vlinders blijkt een nationale trend, afgaand op ons BBP per capita. Als ik het IMF mag geloven groeide ons BBP per capita hier in 30 jaar tijd tot 2010 met 400 procent van 10.686 dollar naar 40.765 dollar.

Laten we gauw meer bloemen planten, en een moeras aanleggen: een originele manier om economische crises af te wenden.

Mondiaal kan het niet anders of de biologische evolutie heeft zich in dramatisch tempo versneld. Het Mondiale BBP verdúbbelde in 24 jaar tijd- als ik het IEA (2007)mag geloven- dus blijkbaar heeft er een explosie in biodiversiteit plaatsgevonden in de wereld en is in 24 jaar tijd het aantal soorten op aarde verdubbeld. We dempen de Eurocrisis met een natuureiland in de Noordzee.

En in heel Europa slaat de natuur terug.
Hoeveel natuurgebieden en vlinderparken de Duitsers moeten hebben ontwikkeld terwijl bij ons een biodiversiteits/bbp-explosie plaatsvond, blijkt ook wel uit hun BBP-groei: van 8378 dollar per capita in 1980 naar ruim 36.000 in 2010. Dat zal door de windmolens komen, die zijn vast goed voor ‘de biodiversiteit’. Euhhh

De Toverberg in Brussel
Rond het fin de siecle stuurden dokters rijke Europese bourgeois met mentale gebreken naar een kuuroord, Baden Baden was erg ín, of de Zwitserse Bergen: De Toverberg van Thomas Mann gaat daarover. Een prachtige manier om van mensen af te komen die tijdelijk van onnut waren voor zichzelf en anderen. Het getuigde van grote medemenselijkheid en sympathie.

    Dat wegsturen naar een kuuroord doen we nu dus nog steeds: de moderne Toverberg staat in Brussel en heet Europarlement.

Eéns per maand gaan 752 leden van de mentaal gemankeerde Europese bourgeois massaal kuren in Straatsburg, tenzij ze andere verplichtingen hebben die van groter belang zijn (declareerbare privézaken). Op de Toverberg in Brussel worden zij geacht de Europese Commissie en haar bestuur te sturen en controleren.

Hoe doen zij dat?
Door het indienen van ‘ik stem dus ik besta’resoluties die- als het op milieu en klimaat aankomt- meestal met Sovjet-achtige meerderheden (100 tegen 0, met de rest van het parlement afwezig, uit lunchen, secretaresse uitwonen, naar de hoeren, uitgebreid declareren, wijndrinken enz enz) worden aangenomen.

Zwaar bourgeoisleed passeert de revue in de Toverberg
Zoals: Och, hemel mijn sigaartje smaakt me vandaag niet, Mann kon dat expres tot vervelens toe beschrijven om de decadentie te laten voelen. Keuvelen, vals en talentloos piano spelen tot irritatie van medekuurders, dagelijks een frisse wandeling en af en toe een affaire, Gerben Jan met zijn berelekkere assistente.

Met het verschil in Brussel: ‘och hemel, ik voel me zo slecht vandaag, dat zal vast door de biodiversiteit komen….Pijn zeg, dat komt door het verlies in ecosysteemdiensten. Heb je ook zo’n last van het verlies in genetische variatie bij de boktor en spinsnuitkever?’

Er is in Europa in een eeuw niet veel veranderd: behalve dan een blijkbare biodiversiteitstrend die we dus kunnen meten aan de groei danwel daling van ons BBP, en omgekeerd. Zodra de vlinders in winterrust gaan zal ik wel weer brodeloos zijn. Tenzij er trekvogels in mijn tuin landen. Als een pestvogelinvasie landt, kan ik een nieuw bankstel kopen. Schulden? Plant een boom.

Gerben Jan ouwe gek, waar haal je het vandaan? Heb je drugs gebruikt?