Gerben-Jan Gerbrandy (D66)-weken op Climategate (1)

'Economische crisis veroorzaakt door minder moerassen'


Vanaf vandaag starten we de Gerben Jan Gerbrandy (D66)-weken op Climategate, de groene Robespierre, gelovige en grappenmaker van het Europarlement van de Commissie Milieubeheer, die ik recent ontmoette: waarna hij een klacht indiende bij de Europese Commissie.

Groene Revolutie met Groene Gerben Jan’s Resolutie
Hij diende deze resolutie ‘Ons Natuurlijk Kapitaal’in voor een Europees Biodiversiteitsactieplan. Volgens goed gebruik in de Eurodoema wordt iedere ‘groen’klinkende resolutie direct zonder tegenstem aangenomen: zonder aanzien des inhouds. Daar zijn blogs als de onze voor.

  Ik begin met één van de grappigste statements uit de resolutie, en nee, dit staat er écht:

D. overwegende dat biodiversiteitsverlies momenteel het wereldwijde BBP jaarlijks met 3 % doet afnemen;

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Ik denk al, er komen meer schrijfopdrachten binnen, hoe kan dat toch? Maar dat kwam natuurlijk omdat ik nieuwe planten in de tuin heb gezet, een vijver aanlegde, het aantal vlinders toenam, en recent toonde een koolmees in mijn achtertuin éindelijk interesse voor het vogelhokje…Ik open mijn mailbox, en huh, weer een financiele meevaller. Dat kwam door die koolmees dacht ik toen. Ben ik mooi beschermd tegen die BBP-daling.

Nederlands BBP groeide met 400 procent in 30 jaar, dus het gaat goed met de natuur
Die dramatische groei van bloemen en vlinders blijkt een nationale trend, afgaand op ons BBP per capita. Als ik het IMF mag geloven groeide ons BBP per capita hier in 30 jaar tijd tot 2010 met 400 procent van 10.686 dollar naar 40.765 dollar.

Laten we gauw meer bloemen planten, en een moeras aanleggen: een originele manier om economische crises af te wenden.

Mondiaal kan het niet anders of de biologische evolutie heeft zich in dramatisch tempo versneld. Het Mondiale BBP verdúbbelde in 24 jaar tijd- als ik het IEA (2007)mag geloven- dus blijkbaar heeft er een explosie in biodiversiteit plaatsgevonden in de wereld en is in 24 jaar tijd het aantal soorten op aarde verdubbeld. We dempen de Eurocrisis met een natuureiland in de Noordzee.

En in heel Europa slaat de natuur terug.
Hoeveel natuurgebieden en vlinderparken de Duitsers moeten hebben ontwikkeld terwijl bij ons een biodiversiteits/bbp-explosie plaatsvond, blijkt ook wel uit hun BBP-groei: van 8378 dollar per capita in 1980 naar ruim 36.000 in 2010. Dat zal door de windmolens komen, die zijn vast goed voor ‘de biodiversiteit’. Euhhh

De Toverberg in Brussel
Rond het fin de siecle stuurden dokters rijke Europese bourgeois met mentale gebreken naar een kuuroord, Baden Baden was erg ín, of de Zwitserse Bergen: De Toverberg van Thomas Mann gaat daarover. Een prachtige manier om van mensen af te komen die tijdelijk van onnut waren voor zichzelf en anderen. Het getuigde van grote medemenselijkheid en sympathie.

  Dat wegsturen naar een kuuroord doen we nu dus nog steeds: de moderne Toverberg staat in Brussel en heet Europarlement.

Eéns per maand gaan 752 leden van de mentaal gemankeerde Europese bourgeois massaal kuren in Straatsburg, tenzij ze andere verplichtingen hebben die van groter belang zijn (declareerbare privézaken). Op de Toverberg in Brussel worden zij geacht de Europese Commissie en haar bestuur te sturen en controleren.

Hoe doen zij dat?
Door het indienen van ‘ik stem dus ik besta’resoluties die- als het op milieu en klimaat aankomt- meestal met Sovjet-achtige meerderheden (100 tegen 0, met de rest van het parlement afwezig, uit lunchen, secretaresse uitwonen, naar de hoeren, uitgebreid declareren, wijndrinken enz enz) worden aangenomen.

Zwaar bourgeoisleed passeert de revue in de Toverberg
Zoals: Och, hemel mijn sigaartje smaakt me vandaag niet, Mann kon dat expres tot vervelens toe beschrijven om de decadentie te laten voelen. Keuvelen, vals en talentloos piano spelen tot irritatie van medekuurders, dagelijks een frisse wandeling en af en toe een affaire, Gerben Jan met zijn berelekkere assistente.

Met het verschil in Brussel: ‘och hemel, ik voel me zo slecht vandaag, dat zal vast door de biodiversiteit komen….Pijn zeg, dat komt door het verlies in ecosysteemdiensten. Heb je ook zo’n last van het verlies in genetische variatie bij de boktor en spinsnuitkever?’

Er is in Europa in een eeuw niet veel veranderd: behalve dan een blijkbare biodiversiteitstrend die we dus kunnen meten aan de groei danwel daling van ons BBP, en omgekeerd. Zodra de vlinders in winterrust gaan zal ik wel weer brodeloos zijn. Tenzij er trekvogels in mijn tuin landen. Als een pestvogelinvasie landt, kan ik een nieuw bankstel kopen. Schulden? Plant een boom.

Gerben Jan ouwe gek, waar haal je het vandaan? Heb je drugs gebruikt?

Door | 2012-06-29T12:41:01+00:00 29 juni 2012|28 Reacties

28 Reacties

 1. Niek Rodenburg 29 juni 2012 om 13:43- Antwoorden

  In de Middeleeuwen werd dit soort onruststokers toch gevierendeeld?

  Op een Belgisch website kwam ik deze tekst tegen:

  Brussel is een spiegelpaleis waarin een leger goedbetaalde ambtenaren zichzelf zowel vestimentair als doctrinair weerspiegelt.

 2. LeClimatique 29 juni 2012 om 14:19- Antwoorden

  Een beetje jammer om zo veel op de man te spelen. Doet afbreuk aan een potentieel goede serie artikelen om Biocratie open te leggen.

 3. DWK 29 juni 2012 om 14:30- Antwoorden

  Gerbrandy heeft gelijk.

  Het verband is er wel, maar het is andersom. Gerben is echt zo’n idioot die als je naar de maan wijst, naar je vinger kijkt en begrijpend “van ja” knikt.

  Zoals de Fransen zo mooi zeggen:

  Quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde le doigt.

 4. Turris 29 juni 2012 om 14:43- Antwoorden

  Heerlijke D66 nonsens vakkundig doorgeprikt!

  Is dit een van de redenen waarom Hans Erren afhaakte vanwege fundamentele kritiek door Climategate.nl op de dwalende politiek en D66.

  Ik vind het nog steeds een verlies, dat Hans zich sinds kort dis-associeert met Climategate.nl als auteur van klimaatwetenschappelijke bijdragen.

 5. Boels069 29 juni 2012 om 14:46- Antwoorden

  Gerbrandy en de zijnen schofferen de goedwillende, weldenkende mens.

  Na de patroon- en gezichtsherkenning hebben wij eindelijk de kulherkenning.

  De wereld wordt er beter van.

  Niets dan lof voor Rypke.

  Wanneer is het slaapmiddel bij de rest van het journaille (u weet wel, de beoogde luizen in de pels)uitgewerkt?

 6. Turris 29 juni 2012 om 14:55- Antwoorden

  Nog een toevoeging maar dan serieus ..

  Het Dri-Wefa instituut (USA) berekende het verlies als gevolg van Kyoto-maatregelen voor kapitaalvernietiging van Nederland: volgens de berekeningen in 2003 van het Dri-Wefa instituut bedragen de Kyoto-kosten jaarlijks ongeveer 4% van het Nederlandse BNP (15 miljard Euro) en kost dit naar schatting ook 200.000 banen alleen al in Nederland.

  Dat is dan nog exclusief de economische verliezen door de huidige utopische gekte aan bio-diversiteits-investeringen.

  Maar dat bedoelde Gerbrandy toch niet? Of wel?

 7. Rypke Zeilmaker 29 juni 2012 om 15:24- Antwoorden

  @climatique: dat gezeur over 'op de man'spelen is een beetje flauw omdat het probleem een persoon is hier. Hoe moet het dan? Moet ik stelselmatig zijn naam weglaten terwijl Gerbrandy de gene is die dit verzint? Als je niet 'op de man'kon schrijven waren ook de zogenaamde kwaliteitskranten voortaan beschikbaar op een A4tje

  'een man waarvan wij de naam niet willen noemen omdat hij zich gekwetst zou kunnen voelen, heeft gisteren in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat ….'

  Gerbrandy is de komende weken mijn muze

 8. Rypke Zeilmaker 29 juni 2012 om 15:30- Antwoorden

  Daar komt bij dat ik van mezelf op de persoon mág spelen, want ik heb 'm ontmoet, tevergeefs hem op een feitelijke fout gewezen in één van zijn Europese geloofsbelijdenissen waar hij op WEIGERDE in te gaan

  Ik schrijf niet over personen die ik niet heb ontmoet. In dit geval kan ik het genre redelijk plaatsen

 9. LeClimatique 29 juni 2012 om 16:13- Antwoorden

  Begrijp me niet verkeerd, het is terecht hem volledig af te branden op de ziekelijke fouten die hij maakt en feiten die hij onjuist weergeeft. Maar opmerkingen als "secretaresse uitwonen, naar de hoeren" en "af en toe een affaire … met z'n secretaresse" leiden af van de kern [beleid spoort niet] en doen naar mijn mening afbreuk aan het verhaal.

  Dat hij het wel of niet met z'n secretaresse doet is denk ik geen argument in het volledig kunnen afbranden van zijn totaal destructieve beleid.

  Bovenstaand artikel wordt mij al iets duidelijker in context met het voorgaande artikel en reacties onder
  http://climategate.nl/2012/06/06/naam-gerben-jan-

  en http://climategate.nl/2011/12/20/euro-milieucommi

 10. Yves Vanden Bosch 29 juni 2012 om 18:08- Antwoorden

  Er klop hier iemand op zijn borst dat hij "onjuistheden" aanwijst in teksten.

  Als jullie het geheel wat beter zouden bekijken is de resolutie er gekomen n.a.v. een verslag aan de Commissie over het niet halen van de doelstellingen inzake biodiversiteit én het verzoek van dezelfde Commissie aan het EP om verdere stappen in een resolutie te gieten, de heer Gerbrandy is de rapporteur van de parlementscommissie waar de resolutie werd voorbereid.

  Maar blijkbaar is het afzeiken van iemand veel interessanter dan de juiste toedracht toe te lichten.

 11. Yves Vanden Bosch 29 juni 2012 om 18:09- Antwoorden

  En waarschijnlijk begint er nu een nieuwe afzeikronde: de ethiek van zelfverklaarde sceptici…

 12. Turris 29 juni 2012 om 18:28- Antwoorden

  YvdB: Kwaad moet bij de wortel aangepakt. Wie is nu dus de wortel, of is het meer een kluwen?

 13. JWR 29 juni 2012 om 20:09- Antwoorden

  @YvdB

  De Commissie heeft helemaal niets aan het EP te vragen!

  En we moeten bij de volgende EP verkiezingen alleen op die partijen stemmen die de nonsense van duurzaamheid(klimaat veranderingen schijnt niet meer de mode te zijn)

  aankaart.

  PVV , de enige partij die in Nederland duidelijk tegen de nonsense van windmolens is, zou ook hier het voortouw kunnen nemen.

 14. Boels069 29 juni 2012 om 20:17- Antwoorden

  @Yves Vanden Bosch:

  De status van Gerbrandy binnen het EP is onbelangrijk.

  Zijn mening wel, daarover gaat het.

  En mocht je een anti-EEG sentiment bespeuren dat komt het door exorbitant gedrag in Brussel en Straatsburg.

  Het noorden ligt krom van het harde werken en het zuiden krom van het lachen en potverteren.

 15. Boels069 29 juni 2012 om 21:19- Antwoorden

  @Yves Vanden Bosch:

  Voor een goed begrip: het door mij genoemde "gedrag in Brussel" heeft geen betrekking op het gedrag van de gewone burger aldaar.

 16. Turris 29 juni 2012 om 23:49- Antwoorden

  @ YvdB: "Brussel" staat voor mij voor "democratie" op inmiddels onbereikbare afstand. het hoeft niet meer. Kansen zijn verspeeld!

  Dingen die we democratisch in eigen soevereiniteit willen kunnen tegenhouden kunnen niet door "Brussel". Ik werk 4 dagen per maand in Diegem/Brussel en heb meer dan uitstekende werkrelatie met Belgen zowel Vl/W.

  Op de Grand Place voel ik me Europeaan, maar dat had ik 30 jaar ook geleden al, nog voor de Euro onzin, en het "politiek Europa". De internationale handel floreerde reeds in de BNL-EGKS-EEG etc.

  € en EU met 17 landen (er is geen één volk, geen één taal geen één eenheid) was niet eens nodig of logisch, het is utopie voor mij, op weg naar een onontkoombare val.

  Met name aangaande Schengen-/immigratie-/duurzaam-/fijnstof-/landbouw-/milieu-/klimaatkul vanuit "Brussel" wordt we steeds pijnlijk gefopt.

  Destijds hebben onze "NL-vertegenwoordigers" minimaal zitten slapen bij de (s-)linkse en groene voorstellen die werden doorgedrukt, of ze waren pertinent fout (het verraad van links).

  Ook de EU-schuldencrises is feitelijk door falend EU-positivisme uit "Brussel" veroorzaakt.

  De komende verkiezingen in NL zullen daarom in het teken van Ja/Nee "Brussel" staan. Ik ken vele Belgen die net zo denken en niet Vlaamsch Blok stemmen.

 17. Scarface 30 juni 2012 om 18:15- Antwoorden

  @Turris: Dat is inderdaad zo mooi van die ecomaniacs. Belastinggeld uitgeven aan onzin, allerlei onzinmaatregelen treffen die de economie nog verder verzwakken en dan komen zaniken dat de economie in het slop zit vanwege het klimaat en nu dus ook biodiversiteit.

  Het is tijd voor een zakenkabinet dat alle onzinregelgeving en -belastingen afschaft en alle onzinuitgaven schrapt. Ik mis in die zin wel het besef van de jaren '80 dat de overheid zich niet overal mee moet bemoeien en de markt haar werk moet laten doen.

  Ik hoor zelden meer een politicus over handel en industrie praten en al helemaal niet over welvaartsgroei en vooruitgang. De huidige lichting geïndoctrineerde politici willen enkel achteruitgang om de wereld te redden. Om hopeloos van te worden.

 18. Peter Vanzande 1 juli 2012 om 12:44- Antwoorden

  @LeClimatique

  De opmerking "uit lunchen, secretaresse uitwonen, naar de hoeren, uitgebreid declareren, wijndrinken enz enz" is niet gericht op de persoon van Gerbrandy als zodanig. Het is een antwoord op de vraag "Hoe doen zij dat?". Zij, dat zijn de eurocraten in het algemeen. En "dagelijks een frisse wandeling en af en toe een affaire, Gerben Jan met zijn berelekkere assistente" is meer een stijlfiguur dan dat het suggereert dat Gerbrandy het met zijn assistente zou doen (assistente, niet secretaresse).

 19. Niek Rodenburg 1 juli 2012 om 21:59- Antwoorden

  Het is interessant om te weten hoe Yves over Climategate.nl denkt.

  Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel

  Lees over volksverlakkerij, en nog veel meer van dit soort kreten van de diëtist uit Leuven.

  http://www.bloggen.be/yves92/

 20. Turris 2 juli 2012 om 00:50- Antwoorden

  Ik heb gekeken hoeveel reacties Yves heeft ontvangen. Constatering: ook in België leest bijna niemand die website van Yves. Heel verstandig met zoveel opgeschreven onkunde en verzamelde onjuistheden.

  Lezen Yves: http://hidethedecline.eu/

 21. Yves Vanden Bosch 2 juli 2012 om 11:06- Antwoorden

  Dat niemand mijn blog leest is mijn eigen fout aangezien ik die veronachtzaam en veel te weinig verzorg. Toen ik er wel mee bezig was, was de belangstelling heel wat groter.

  Wat eens te meer hier blijkt is het feit dat men op dit forume "climategate nl;" heel goed is in het ontkennen van het zonlicht en in scheldtirades maar meer ook niet.

 22. Yves Vanden Bosch 2 juli 2012 om 11:22- Antwoorden

  Dat niemand mijn blog leest is mijn eigen fout aangezien ik die veronachtzaam en veel te weinig verzorg. Toen ik er wel mee bezig was, was de belangstelling heel wat groter.

  Wat eens te meer hier blijkt is het feit dat men op dit forum "climategate nl;" heel goed is in het ontkennen van het zonlicht, in verdachtmakingen en in scheldtirades maar meer ook niet.

 23. Turris 2 juli 2012 om 14:05- Antwoorden

  @ Yves: We proberen U te wijzen op uw onjuistheden en onwaarheden in je betogen. U bent erg volhoudend.

  Er zal toch een keer door U de erkenning moeten komen, dat U politieke ideologie boven wetenschappelijke feiten stelt, en het foute dogmatische en politieke alarmisme bent toegedaan.

 24. Yves Vanden Bosch 2 juli 2012 om 16:31- Antwoorden

  Mijn politieke ideologie komt voor uit het mee vastellen van feiten die wetenschappelijk bewezen zijn.

  Beweren dat de huidige klimaatwijziging geen gevolg is van menselijk ingrijpen is geen wetenschappelijk feit maar een wens die de vader is van de gedachte.

  Dogma's zijn geloofsargumenten. Ik geloof niet dat het klimaat wijzigt en dat de mens er voor verantwoordelijk is. Ik baseer me, zoals ieder redelijk mens, op feiten en die tonen aan dat het klimaat wijzigt door menselijk ingrijpen.

  Beweren dat de zon schijnt is niet het verkondigen van een dogma maar een redelijke gevolgtrekking uit een waarneming, zelf als doe ik die uitspraak om middernacht op 21 december.

 25. Turris 2 juli 2012 om 20:21- Antwoorden

  @ Yves; U bent niet te volgen. Wartaal! Paar Duveltjes op?

 26. […] het Europarlement controleert. Wij dus. Na vorige week een eerste uitzinnige claim te behandelen- het BBP daalt door biodiversiteit- vandaag de volgende groene getuigenis uit zijn Europarlementaire resolutie, ‘Ons Natuurlijk […]

 27. […] lellen). De kuikens zijn niet gesekst, er kan dus een kip toch een haan worden: die noemen we dan Gerben Jan Gerbrandy en gaat als eerste voor de bijl. De buren willen niet ‘s ochtends om 5 uur al wakker worden […]

 28. Kukelekuuu. RIP 20 februari 2013 om 18:49- Antwoorden

  […] = [];}Gerben Jan is niet meer…oooch…Offtopic: Het betreurt mij u mee te delen dat ik de haan- Gerben-Jan – heb geslacht: mede om de buurvrouw zijn groene gekraai te besparen in de ochtend. […]

Geef een reactie