Zelden is een zo ingrijpende wet zo snel door het Europese parlement gejaagd als de verplichte bijmenging van bio–ethanol in benzine. Het gaat hier om enorme bedragen, die in het belang van de duurzaamheid uit de zak van de automobilist naar de landbouw worden verplaatst.

Niet dat er enig onderzoek aan vooraf gegaan is of dit ook daadwerkelijk enig nut heeft, want dan was gebleken dat deze hele operatie enorme hoeveelheden landbouwgrond, gigantische investeringen, maar vooral netto juist méér fossiele energie kost.
Oh ja, en ook nog dat je motor er stuk van gaat.
Zo gek kan de EU toch niet zijn zou je zeggen?
Helaas…                           

Niet energie maar CO2 als maatstaf
Waar de EU mee rekent is niet de reductie van fossiel energiegebruik, maar de reductie in totale uitstoot van CO2. En omdat er gas gebruikt wordt om de ethanol te distilleren, dat weinig CO2 produceert, en die ethanol benzine vervangt, dat wat meer CO2 oplevert, kom je dan (met erg optimistische berekeningen) op een beetje CO2 reductie uit, ondanks de verspilde (gas-) energie. Kortom:  méér fossiel stoken om zo CO2 te besparen!
Tegen de hiervoor beschreven enorme kosten.

Maar dit voordeel is ook nog eens schijn, want je kunt uitstekend auto rijden op aardgas, zonder de kostbare en zinloze bio-ethanol omweg! Er is dus geen enkel excuus te bedenken voor deze geldverspillende wetgeving.

Landbouwlobby oppermachtig in Brussel
Waarom dan toch deze overhaaste dwaze maatregel?
Heel simpel: hoewel de EU inmiddels een instituut is geworden ter instandhouding van de grote banken, was het tot voor kort voornamelijk een landbouworganisatie die enorme bedragen naar zwakke agrarische gebieden pompte. Als de landbouwlobby dan met een sluw plan komt om deze steun met behulp van één simpel wetje te genereren uit de duurzaamheidsrage, en dus buiten de EU begroting om, dan is iedereen in Brussel meteen vóór.

Ook in de VS wint de landbouwlobby op politieke gronden
In de VS is hetzelfde gebeurd met de machtige landbouwstaten, die daar politiek doorslaggevend zijn voor de presidentsverkiezingen, en dus net als de EU landbouwlobby meteen hun zin krijgen als ze maïs ethanol verplicht willen bijmengen. Met dezelfde onzinnige negatieve energiebalans en gigantische kosten als in de EU.

Daar komt nog bij dat door de enorme afname van maïs die beschikbaar is voor voedsel, de maïsprijs in Mexico geëxplodeerd is, met honger onder de bevolking als gevolg.
Één lichtpuntje: in de VS gaan de motoren er niet stuk van.

Droogstoken
Het distilleren dat zoveel gas kost, is in feite het verwijderen van water uit het alcoholmengsel. Hoe zuiverder je de alcohol wilt hebben, hoe meer energie het kost, en het laatste beetje water kost veruit het meeste gas.
Je zult nu wel zeggen: dan heeft de EU toch zeker wel goed onderzoek gedaan naar de maximaal toelaatbare hoeveelheid water in de ethanol? Want het ging toch om de duurzaamheid en energiebesparing?

Ik moet u helaas alweer teleurstellen: de EU heeft de norm op zo’n beetje het minimaal haalbare percentage restwater gesteld, en verplicht de producenten daarmee tot een enorme energieverspilling.
Dit is nergens voor nodig, want in Noord en Zuid Amerika mag er best wat water inzitten en dat gaat al decennia prima.
Is dit dus een onbegrijpelijk EU besluit?

Reinheitsgebot
Nee hoor, dit kunstje heeft Brussel afgekeken van het Duitse Reinheitsgebot voor bier: net zoals Duitsland hiermee buitenlands bier van de markt hield, wordt met deze eis voorkomen dat de ethanol uit de rest van de wereld hier op de markt kan komen, waardoor het geld terecht komt waar de bedoeling was: bij de Europese maïsboeren.

hEblends
Nu wordt het pas echt leuk: een bijzonder slimme Nederlandse procesdeskundige heeft wereldwijd een stabiel mengsel van benzine met ethanol en 4% water gepatenteerd, dat grote voordelen heeft in het gebruik, zoals een hoger koppel, minder slijtage, lager brandstofgebruik, en lagere emissies, m.n. minder NOx, de grote boosdoener. Onder de naam hE15 brengt hij het met zijn bedrijf hEblends op de markt.
Dit product is dermate veel beter dan de bestaande ethanol bijmenging, dat het niet tegen te houden was, en het is inmiddels gecertificeerd.

Nieuw Japans onderzoek
Dat dit een politiek probleem vormt voor de dwaze zuiverheidsnorm van de EU is duidelijk. Maar nu is er Japans onderzoek bekend geworden dat heel simpel gekeken heeft naar het effect van water in het benzine-ethanol mengsel op de corrosie in van aluminium, de reden dat de motoren stuk gaan van de ethanol.

De uitkomst is spectaculair: boven de twee procent water houdt die corrosie op! Het aangetaste aluminium vormt een keurig beschermingslaagje als het zich met de zuurstof uit het water verbindt, terwijl het eindeloos blijft door-corroderen als het met pure ethanol reageert.
Wat meteen verklaart waarom er in de Amerika’s met waterige ethanol nooit problemen waren, en in de EU de motoren wél kapot gingen door de zuivere ethanol…..

Alles wordt anders!
Want nu moet ook uit technische overwegingen die waternorm geschrapt worden, en kan dus de Zuid Amerikaanse suikerriet ethanol (die energetisch wél zinnig is) naar Europa worden geëxporteerd, waardoor onze maïs weer gewoon hoogwaardig voedsel wordt, en de bijmenging niet meer in alle opzichten geheel onzinnig is. Toch?

Nee hoor.
De EU kent nu al een flinke importheffing op bio-ethanol, en zal die zo nodig verhogen om de grenzen gesloten te houden. Want het hele duurzame sausje over de bio-ethanol is er puur om te verbloemen dat de EU de automobilist misbruikt  om de boeren geld toe te spelen, om daarmee het eigen budget te sparen.

De EU heeft nog steeds een enorme boterberg op zijn hoofd.