Kamerleden hebben sceptisch huiswerk nodig

Christopher Booker schreef dit weekend in The Telegraph een interessant artikel, ‘MPS have no Idea how to reach the carbon target they voted for’. Een artikel dat je 1 op 1 naar onze Tweede Kamer kan kopieren. Als we af mogen gaan op prof.dr Pieter Lukkes zijn pogingen om bij Kamerleden een respons te krijgen op de vraag;

  Hoe denk je ooit tientallen procenten CO2-emissies te besparen zonder de economie tot stilstand te brengen, wanneer 80 procent of meer van de elektrische energie nu wordt opgewekt met fossiele energie, en bijna 100 procent van de reguliere energievoorziening nu met fossiele energie wordt gedekt? En wanneer je voor wisselvallige bronnen mogelijk een even groot backupvermogen aan gascentrales nodig hebt, en in een systeem van emissiehandel alleen op papier CO2 wordt gereduceerd??

Lukkes kreeg alleen van de SGP een antwoord.
De SGP is de enige conservatieve partij in Nederland, die zo vaak wordt beschimpt door Ventje Pechtold en co dat ze vast iets goeds doen. Oorverdovend stilzwijgen was verder Lukkes zijn deel. Terwijl het zelfs bij ons huidige klimaatbeleid al over een geschat bedrag van 18 miljard euro gaat, en Kamerleden zoals ook beleidswetenschapper Matthijs Hisschemoller toonde niet de minste interesse tonen in vragen over rentabiliteit.

Gedeelde smart…
Het Britse parlement had na de hysterie rond de wetenschappelijk omstreden en eenzijdig alarmistisch selectieve Stern Review unaniem gestemd voor een klimaatwet die 80 procent CO2-reductie voor 2040 belooft, als enige land in de wereld. Booker geeft hier een overzicht van de antwoorden die hij kreeg van 50 parlementsleden: even deprimerend van niveau als bij ons.

Not one of the 47 MPs who answered showed the faintest understanding of the question. Many simply relied on a form letter supplied by the Department of Energy and Climate Change, starting with the sentence: “Decarbonisation does not mean de-industrialisation.” The more honest MPs sent on DECC’s letter, others used cut-and-paste to pretend that this reply was all their own work.

Some, such as our climate change minister Greg Barker, chirped about “the Green Deal, Renewables Incentives and Smart Meters”. Fiona Bruce (Con, Congleton) was “assured that onshore wind is by far the cheapest large-scale renewable energy source”. Roberta Blackman-Woods (Lab, Durham) claimed “nearly a million people now work in the low-carbon economy, with the potential to create 400,000 green jobs by 2020”. (dat getal komt regelrecht uit een ‘onderzoek’en persbericht van het WWF)

The silliest response came from Oliver Letwin, who said that the quoted costs of the Climate Change Act had been greatly exaggerated (not realising that the figures come from DECC’s own website), and predicted that solar, wind and carbon capture (as yet non-existent) will soon be so cheap that, in a few years, they “will be able to operate without subsidies”.

As reader after reader observed, not a single MP addressed the question. Not one had done any serious homework or showed the slightest practical grasp of how electricity is made and how our transport system is powered. They merely regurgitated irrelevant, jargon-ridden propaganda passed on to them by others

Ook bij onze twitterende Kamerleden is het denkniveau en beslissingsniveau een representatieve weerslag van 40 jaar onderwijsvernieling en utopische waanideeen, zo mocht ik al eerder vernemen bij verschillende informatiesessies waar ik moest opdraven. Als het goed voelt is het goed. Wat je zegt voelt niet goed dus is het niet waar. Alleen- jawel- Esther Ouwehand- toonde nog iets van scherpte en enigszins op de hoogte van (één kant van) de literatuur, al is ze té zeer ideologisch verblind om op een nuchtere wijze informatie te beoordelen.

Je zou bijna gaan twijfelen aan het fenomeen democratie….
Dat we dankzij het verzameld onbenul dat zich Tweede Kamerlid noemt een ceremoniele democratie hebben was me al langer duidelijk. Maar goed, gedeelde smart is halve smart. Het is bij de Britten minstens net zo erg, en het Oosten neemt langzaam het stokje van ons over..

Lees mijn bespreking van ‘why the west rules for now’ exact een jaar geleden, en je begrijpt dat ik niet zomaar wat roep. ‘Duurzaamheid’is de vermoeidheid en zelfmoord van de Westerse cultuur, of wat daar nog van over is…(ik word ouder en krijg al Dalrymples…)

Door | 2012-06-25T20:13:32+00:00 25 juni 2012|32 Reacties

32 Reacties

 1. Realist 25 juni 2012 om 22:26- Antwoorden

  Dank voor de verwijzing naar 'Why the West rules' van Ian Morris, had het indertijd gemist. Erg interessant, en boek is besteld als campingliteratuur!

  BTW, als voormalig rijksambtenaar weet ik allang dat het niveau van Kamerleden bedroevend laag is. Praktisch geen dossierkennis, zich vastklampend aan een paar stokpaardjes en drijvend op lobbyisten en belangenorganisaties die hun kamervragen voorkauwen. Bovendien wordt het grut steeds jonger, waardoor er nog minder inhoud in zit.

 2. DWK 25 juni 2012 om 23:19- Antwoorden

  Ja, ho ho ho ho ho!

  Dit gaat over milieu, klimaat.

  Maar neem nou zoiets simpels als “de economie”. Een bijna helemaal antropogeen dingetje. Je kunt toch niet beweren dat de politiek op dat terrein niet kundig, slagvaardig en effectief optreedt.

 3. Hans Erren 25 juni 2012 om 23:56- Antwoorden

  Droevig, D66 wordt zowel op rechtse als op linkse blogs verguist.

  Leve de polarisatie, leve de theocratie van de SGP.

  Ik heb het een beetje aangezien, maar dit blog gaat allang niet meer over klimaat, maar enkel over rechtse politiek.

  Ajuus, ik ben weg, zoek het maar uit!

 4. Turris 26 juni 2012 om 01:07- Antwoorden

  Niet een beetje naïef om nu pas te constateren, dat de politiek zelf uitsluitend veroorzaker is van alle AGW-klimaatonzin vanuit de "duurzame" gesubsidieerde wetenschap. Het is daarom zeker niet meer beschamend om sceptisch of kritisch t.a.v. de AGW-theorie en haar afgeleide politieke dwaalrichtingen te zijn en de politieke drogredenen daarvan continue bloot te leggen.

  En het heeft(hoewel tergend langzaam)succes…….., dus waarom afnokken?

 5. Hans Erren 26 juni 2012 om 01:37- Antwoorden

  vertel eens turris wat heeft je veelgeprezen afgelopen rechtse kabinet aan de klimaathype veranderd?

  he-le-maal niks.

  wat zal een komend links kabinet aan de klimaathype veranderen?

  he-le-maal niks.

 6. DWK 26 juni 2012 om 01:42- Antwoorden

  Ik wilde juist schrijven dat dit artikel ons leert dat het de NGO’s zijn die de dienst uitmaken. Politici hangen aan een touwtje. Of ze nu van D66 zijn of niet.

  Die hele zogenaamde actiebereidheid van de politiek vindt zijn oorsprong in de macht van de NGO’s. Die macht breek je niet door voor de duizendste keer te laten zien dat de hockeystick boerenbedrog is. Of Hans Erren dat nu leuk vindt of niet. Het stuk van Rypke maakt duidelijk dat beleidsmakers helemaal niet geïnteresseerd zijn in cijfers en feiten.

  Verder ben ik van mening dat Van Persie en Huntelaar het beter hebben gedaan dan Hans; ze zijn gebleven. M.a.w. schrijf nog eens een mooi stuk over een onderwerp dat jou wel beweegt Hans.

 7. Boels069 26 juni 2012 om 02:46- Antwoorden

  @DWK:

  Precies, we worden geregeerd door de NGO's en de regering wordt gecontroleerd door het parlement dat wederom in handen is van handlangers van de NGO's.

  De PvdA wil (m.i. terecht) de invloed van lobby's op de inhoud van regeringsvoorstellen zichtbaar maken.

  Maar in het verlengde ervan zou ook de invloed van NGO's weergegeven moeten worden.

  Het is een uitholling van de parlementaire democratie als clubs met een stevige PR-dienst de dienst uitmaken.

  Bovendien schuurt het hevig met de installatiebelofte van parlementsleden "handelen zonder last of ruggespraak".

  Stemmen zonder last betekent dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen.

  Stemmen zonder ruggespraak betekent dat men het recht heeft een besluit te nemen zonder daarover eerst met iemand uit de achterban overleg te plegen.

  De gedachte achter de verplichting te stemmen zonder last of ruggespraak is dat een volksvertegenwoordiger bij het komen tot zijn standpunten zich niet dient te laten leiden door deelbelangen, maar door het algemeen belang. Bovendien wordt de besluitvorming versneld doordat leden zich niet hebben verplicht eerst overleg te voeren met anderen voordat zij hun stem uitbrengen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonder_last_of_rugge

  Dat is wat anders dan stemmen zonder ruggegraat.

 8. Niek Rodenburg 26 juni 2012 om 07:52- Antwoorden

  Open brief aan de President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Prof. H. Clevers.

  Geachte professor.

  Even heb ik op 1 juni van dit jaar gehoopt dat er met uw benoeming als President van de Akademie een nieuwe frisse onafhankelijke wind door de Akademie zou gaan waaien.

  Die hoop bleek gisteren, maandag 25 juni 2012 ijdel na uw opmerkingen over de fraude die een collega van u op de Erasmus Universiteit pleegde. U noemde de ‘datamassage’ die uw inmiddels ex collega pleegde met het doel om het effect dat hij wilde aantonen te versterken, buitengewoon kwalijk.

  U zei onder meer dat uw ex collega de punten die hem niet zo welgevallig waren, niet liet meetellen in zijn data-analyse.

  Ik vind uw opmerking terecht, maar u verzuimde op dat moment te zeggen dat er meer wetenschapsgebieden zijn waar dit verschijnsel, datamassage, veelvuldig voor komt.

  Zoals daar onder andere is de klimaatwetenschap.

  U bent ongetwijfeld op de hoogte van de datamassage die veelvuldig door klimaat- en andere wetenschappers wordt gepleegd teneinde de uitkomt van hun onderzoek in de door hen gewenste richting te sturen.

  Ik noem hier geen voorbeelden, ze zijn algemeen bekend.

  Ik heb in mijn werk als lid van een werkgroep van de GROC, de Commissie voor Geofysica en Ruimte Onderzoek in Nederland, ooit onderdeel uitgemaakt van de KNAW.

  In die tijd vond ik de KNAW, we spreken over de jaren ’70 in de vorige eeuw, een onafhankelijk instituut, dat de besteding van zijn fondsen door onafhankelijke wetenschappers liet toetsen. Ook onze werkgroep werd op die wijze meerdere malen met succes doorgelicht, onder andere door Prof. de Jager en Prof. van der Hulst.

  Ik ben van mening dat de KNAW vandaag de dag een verzuurde instelling is geworden die ten onrechte de benaming onafhankelijk gebruikt. Sterker nog, de onafhankelijkheid en objectiviteit zijn ver te zoeken.

  Waar is de tijd gebleven dat leden van de KNAW op objectieve basis hun onderzoek deden?

  Mag ik u een voorbeeld geven?

  Het klimaat rapport dat uw Akademie enkele jaren geleden aan de Tweede Kamer heeft aangeboden is een voorbeeld hoe het nu juist niet had gemoeten.

  Het rapport straalt een vooringenomenheid en alarmisme uit die de KNAW ongepast is.

  Door de schrijvers van het rapport is op generlei wijze objectief onderzoek gedaan, integendeel. De schrijvers waren er alleen op uit de angst onder leden van de Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking aan te jagen en lieten punten die hen niet welgevallig waren niet meetellen in het rapport.

  Je zou kunnen zeggen dat het Klimaatrapport van de KNAW als het ware bol staat van de datamassage, een verschijnsel waar u gisteren afstand van heeft genomen.

  Bij uw aantreden in uw nieuwe functie liet u weten dat uw nieuwe functie perfect past bij uw status als gelauwerd wetenschapper. U zei onder meer: “Het presidentschap van de KNAW is dé plek in Nederland waar ik vanuit die identiteit een stempel kan drukken op de relatie tussen wetenschap en maatschappij.''

  Mag ik er bij het lezen van die woorden van uit gaan dat de maatschappij, wij met z’n allen, voortaan op een objectieve en onafhankelijke wijze worden voorgelicht? Zonder het aanjagen van angst onder de bevolking?

  De wijze waarop het nu gebeurt is in mijn ogen namelijk niet objectief en een wetenschapper, dus KNAW, onwaardig.

  Uw collegae van The Research Council of Norway hebben dat goed begrepen.

  Gisteren werd bekend dat Noorse klimaatwetenschappers, die wereldwijd in hoog aanzien staan en vaker worden geciteerd dan onderzoekers in Noorwegen van andere vakgebieden, een alles omvattende evaluatie hebben gedaan naar de status van de klimaatwetenschap in Noorwegen.

  De uitkomst van die evaluatie, Norwegian Climate Research – An Evaluation zal voor menigeen een schok betekenen.

  Deze evaluatie geeft een kritische beschrijving van het Noorse klimaatonderzoek in een internationaal perspectief en beveelt maatregelen aan om de kwaliteit, efficiëntie en relevantie van het toekomstig klimaatonderzoek te versterken.

  Eén van de aanbevelingen luidt dat een goed begrip van het klimaatsysteem niet kan worden bereikt zonder de natuurlijke processen te begrijpen die een bijdrage aan de klimaatverandering leveren.

  De geologische geschiedenis toont duidelijk aan dat klimaatverandering gepaard is gegaan met varieërende zonneactiviteit, hoewel het exacte mechanisme nog niet is verklaard.

  Dit zou pleiten voor een coherente internationale inspanning, maar verrassend genoeg is deze inspanning zeer beperkt, waarschijnlijk als gevolg van het ontbreken van financiële middelen buiten het reguliere klimaatonderzoek om.

  De onderzoekscommissie in Noorwegen adviseert om die reden een grotere inspanning naar het onderzoek van de natuurlijke oorzaken van de klimaatverandering. Met name de variaties in zonne-activiteit, het mechanisme van wolkenvorming en de variaties van oceaanstromingen die eens in de zoveel tijd optreden.

  Deze inspanningen zijn nodig om de natuurlijke variabiliteit van het klimaat te begrijpen om de onzekerheden in het voorspellen van het klimaat in de toekomst beter te kunnen kwantificeren.

  Met uw eenzijdige mening over de datamassage door uw ex collega begeeft u zich op glad ijs.

  Gisteren las ik op deze website de volgende uitspraak:

  Als de CO2-mythe ontkracht wordt dan volgt er een domino-effect: universitaire onderdelen, de meeste planbureaus en NGO’s gaan onderuit.

  Mocht u alsnog besluiten om te reageren op de datamassage die inmiddels in het klimaatonderzoek als gewoon wordt gevonden, dan kunt u deze open brief als niet geschreven beschouwen.

  Met vriendelijke groet

  Hoogachtend

  N. Rodenburg

  Apeldoorn

 9. Amadeus Gould 26 juni 2012 om 09:19- Antwoorden

  Een paar losse opmerkingen.

  1) Ik heb altijd de indruk gehad dat m.b.t. klimaat en andere groene issues (Energiewende) onze Oosterburen ons juist voorgaan.

  2) De NL samenleving heeft een m.i. leuk trekje, namelijk je ergens van af splitsen als je het met iets niet eens bent. Dan richt je een nieuwe partij op. Zo kent de NL samenleving naast D66, VVD, CDA , PvdA, etc. een SGP, waarvan je zeker weet dat die hun „theocratische doelstellingen“ nooit zullen realiseren (ik zou er niet voor in de stress schieten ;-)) en die zo verneem ik wat klimaatsceptisch zijn. In dezelfde confessionele hoek, heb je de „minder strenge“ CU, die weer wel heel groen „klimaschützerig“ willen zijn.

  3) Door al die partijen marcheren die groene NGO’s als GP, WWF etc. heel handig doorheen. Ze vinden bij veel partijen een welwillend oor en lopen de deur daar – mogelijk – plat. Behalve bij partijen die misschien wat te veel aversie oproepen bij een groot publiek, want dat is natuurlijk verspilling van tijd. M.b.t. „groen zijn“ hoor je overal diezelfde riedel (van links tot rechts). Nauwelijks einige mate van diverse opvattingen. Het werkt mogelijk als iets verbindends tussen de partijen…zo van daar zijn we het mee eens. En als koningshuis lift je natuurlijk ook graag daarop mee (onze Willem-Alexander en de barbecue op Groenland).

  4) Het moge een leuk voorstel lijken om voortaan bekend te maken welke lobby groepen aan bepaalde wetsvoorstellen hebben meegewerkt, maar het werkt natuurlijk een kant op….de groene kant. En zo is het voorstel van GP-man Samson natuurlijk bedoelt. Want GP, WWF, Jan Paul van S. etc. zijn goed maar een club die de files zat is een meer snelwegen wil is natuurlijk hartstikke slecht. Je ziet het aan een club van autorijders die zich in allerlei bochten wringt om vooral ook groen over te komen. M.a.w. ik vind het geen goed idée. Het kan de posities van bestaande NGO’s, die goed liggen bij een grote publiek, juist versterken. Ga daar maar als klein clubje van bijv. groene sceptici tegen in boksen.

  5) De wal keert het schip, zegt het spreekwoord. Het is onvermijdelijk dat men zich met groene projecten flink in de vingers snijdt, maar dat besef dringt des beter door als men het op grotere schaal ook daadwerkelijk doet.
  Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Maar daar zit een heel vervelend aspect in. Politici hoeven niet te luisteren, want ze zullen nooit dat hoeven te voelen wat ze veroorzaken. Wim Kan zijn dat al „ een fractieleider is iemand, die maar een fractie lijdt van wat wij – moeten – lijden“ .

 10. Janos73 26 juni 2012 om 09:55- Antwoorden

  Niek,

  Ik ben wel heel erg geinteressert in de "datamassage" zoals dat gebeurt zou zijn door de klimaat wetenschappers.

  Met betrekking tot de zon en het klimaat, de laatste tijd is de zonneactiviteit laag, de temperatuur blijft hoog. Hoe komt dat nu toch?

 11. DWK 26 juni 2012 om 10:51- Antwoorden

  janos

  ..

  .

  …..

  en dan kom jij hier nu weer langs om vragen te stellen?

 12. Rypke Zeilmaker 26 juni 2012 om 10:59- Antwoorden

  @turris: Domheid is niet links of rechts maar universeel. Zie idd wat Hans Erren aangeeft: of je nu een linkse of rechtse regering hebt, de bodem van de schatkist bepaalt hoe ver de CO2-hype doorgaat, niet hun overtuiging

  Iedereen heeft een tik van de postmoderne molen gekregen, waarbij waarheid datgene is dat goed voelt, de meeste stemmen heeft

  Erger dan links zijn – wat kan genezen wanneer je volwassen wordt- is ontwetendheid en onverschilligheid. Vandaar dat – hoewel ik Esther Ouwehand haar overtuigingen wel erg naief vind- ik haar toch positief beoordeel omdat ze tenminste nog de moeite neemt om haar standpunten te onderbouwen en ergens voor wil staan

 13. Rypke Zeilmaker 26 juni 2012 om 11:10- Antwoorden

  En vergeleken met de bankencrisis en wat we in de bodemloze put gooiden en gooien van onverantwoorde speculatie… (nu betalen we zelfs al voor Malta, die trekvogelknallers)

  Dan zou ik liever de miljarden besteden aan 'linkse hobbies', waar ik zelf ook tot de nek in zit: cultuur en natuur, ex windmolens want dat zijn gewoon ondingen die je overal claustrofobie bezorgen en alleen boeren rijk maken met zo'n ding op hun erf (80.000 euro per jaar via BTW ontduiking en subsidies)

 14. DWK 26 juni 2012 om 12:06- Antwoorden

  Ik heb Hans

  niet horen beweren dat de bodem van de schatkist bepaalt hoe ver de CO2-hype doorgaat.

  Bovendien … de wal keert het schip. Het is een vreselijke dooddoener. We hebben het hier niet over het subsidiëren van kunst (http://www.youtube.com/watch?v=35A2m6mlJtM) (kostte 100.000 Euro).

  Het gaat om het basisingrediënt van wat wij zijn: energie. Energie, het wordt in de Europese politiek bijna vijandig bejegend en dat terwijl men overal ter wereld bezig is grondstoffen en energie zo exclusief mogelijk te alloceren.

  De bankencrisis is enorm. En ik ben bang dat we nog niets gezien hebben. Let op Frankrijk! Daar heeft tot nu toe niemand het over. Frankrijk is Griekenland met dit verschil: ze bouwen er vliegtuigen en ze hebben een atoombom. Verder verstoken ze al hun geld aan ambtenarij en leven ze van de bedeling (Europa).

  Maar of de energiecrisis die men met alle macht probeert te creëren kleiner is, waag ik te betwijfelen.

 15. DWK 26 juni 2012 om 12:28- Antwoorden

  Geachte heer Rodenburg,

  Maar de Noren hebben dan ook een boel olie.

  Mvg H. Clevers

 16. Niek Rodenburg 26 juni 2012 om 13:37- Antwoorden

  Geachte heer DWK

  Maar wij hebben een voorraad schaliegas op 2 tot 4 km diepte in Brabant en de Achterhoek die naar schatting 4 tot 8 keer groter is dan we in Slochteren als aardgas in de grond hadden.

  Nederland heeft zoveel gas in de grond dat we voor minstens de komende 150 jaar op gasgebied selfsupporting kunnen zijn.

  Exporteren hoeven we dat schaliegas niet, want de landen om ons heen hebben net zoveel, of nog aanzienlijk meer (Polen).

  Als ik het steenkoolgas er bij reken, dat in aanzienlijke hoeveelheden ook in de Achterhoek aanwezig is, dan hebben we zelfs voor de komende 250 jaar voldoende gas in de grond om tegen iedereen de middelvinger op te steken.

  We zijn een schatrijk land.

  Het probleem is echter dat we in sneltreinvaart verarmen vanwege de geldverslindende subsidies die naar windmolens en boeren gaan.

  Over een aantal jaren exporteren we geen aardappel of groente meer omdat al die agrariërs één of meer windmolens op hun akkers hebben staan waar ze zeer ruim van kunnen leven en zelfs nog drie keer per jaar van op vakantie naar de Bahama's kunnen gaan.

  Horen we geen gezeik van hen meer over een neerslagtekort.

  Alleen als het windstil is moet je ze eens horen….

 17. Boels069 26 juni 2012 om 13:37- Antwoorden

  Janos73 schreef:

  "Met betrekking tot de zon en het klimaat, de laatste tijd is de zonneactiviteit laag, de temperatuur blijft hoog. Hoe komt dat nu toch?"

  Simpel: als je het vuur onder een pannetje water tempert dan schiet de temperatuur niet als een gek omlaag.

  Waar het natuurlijk om gaat is de mate van opwarming/afkoeling.

  Die is voor De Bilt op 2012-06-22 gelijk aan -20 mK/jaar.

  Op 2012-01-01 was dat +52mK/jaar.

  Beide zijn bepaald met een "running trailing slope" (met de Excel "slope"-functie per uurberekenen over een voorgande periode van 16 jaar = 140256 uurgemiddelden).

  Het zegt vanzelfsprekend niets over het globale klimaat.

  Wel staat vast dat het hanteren van een lineaire trend je op het verkeerde been kan zetten. Het is net iets complexer dan sommigen ons wil doen geloven.

  Overigens, de maximale waarde met bovenstaande methode is +157 mK/jaar op 1977-10-10 en de minimale waarde is -87 mK/jaar op 1967-05-02.

 18. Realist 26 juni 2012 om 13:51- Antwoorden

  Even van binnenuit, de meeste bedrijven schijten groen en geel als de NGO-gekkies langskomen. De reputatie en soms materiële schade die zij aanrichten is enorm. Daarom kiezen bedrijven eieren voor hun geld en doen groene jasjes aan. Bedrijven zijn er immers niet om de waarheid te dienen, maar de aandeelhouders (en klanten en werknemers).

  Politici en overheden idem. De reputatieschade en zwartmakerij die hen kan overkomen als ze NGO's achter zich aan hebben is ok gigantisch. Niet alleen kan het stemmen kosten, maar het is vooral funest voor de carrière in de (semi)publieke banencarrousel. Daarom zie je D66, CDA, PVDA en VVD nooit echt doorbijten als het gaat om NGO-onzin en chantage aan de kaak te stellen.

  Wetenschappers idem. Als je eenmaal hoogleraar bent (vaak op je 35ste) wil je nog 30 jaar mee. De goede niet te na gesproken, maar wil je nog kans maken op subsidies (vooral 3e geldstroom, mede gefinancierd door overheden) dan moet je de NGO's niet tegen de schenen trappen. Want dan kan je het vergeten. Klimaatsceptische wetenschappers klagen dan ook steen en been dat zij nauwelijks meer financiering krijgen als zij 'uit de kast' zijn gekomen.

  Journalisten? Ook. De hoofdredacties zijn vaak tot op het bot politiek correct, hebben uit een soort anti-autoriteitshouding een natuurlijke bondegenoot in die o zo rebelse NGO's, en wantrouwen grootkapitaal per definitie. En zij baseren zich vooral op bronnen vanuit de NGO's en de (politiek correcte) wetenschap en overheid.

  Blijft over de burger. Die wordt vakkundig misleid door alle hiervoor genoemde groepen, gaat zelf niet de moeite stoppen in het factchecken van alle NGO claims, en stemt braaf op partijen die het NGO riedeltje afsteken.

  En groeiend aantal burgers heeft mede dankzij internet door hoe het allemaal zit, en komt nu vooral nog in de reaguurburelen in opstand. Of ze stemmen op een protestpartij, die vervolgens vakkundig vleugellam wordt gemaakt door de NGO gezinde partijen.

  Met andere woorden. De NGO's hebben ons in de tang. Bedrijven, politici, wetenschappers en journalisten kijken wel uit om de NGO's op de kast te jagen, en de kritische burger heeft het nakijken.

 19. Boels069 26 juni 2012 om 13:54- Antwoorden

  Even snel een grafiekje gemaakt:
  http://www.boels069.nl/KLIMAAT2/TallSlopes.pdf

 20. Boels069 26 juni 2012 om 14:15- Antwoorden

  Dit is de goede link (sorry!):
  http://www.boels069.nl/KLIMAAT2/TallSlopes.pdf

 21. Niek Rodenburg 26 juni 2012 om 14:27- Antwoorden

  Hoogleraar Erasmus ontkent fraude

  op

  http://www.nu.nl/binnenland/2844322/hoogleraar-er

 22. Boels069 26 juni 2012 om 15:03- Antwoorden

  Fraude of niet, hij was wel onwetenschappelijk bezig.

  Gênant dat hij zelf weinig waarde hechtte aan zijn gegevens door zich te beroepen op het crashen van een diskdrive.

  Dan ben je een gewone sukkel.

  (Voor €100 heb je een externe USB-schijf met 1Tbyte)

 23. Turris 26 juni 2012 om 19:13- Antwoorden

  @ Hans Erren. Ik waardeer je wetenschappelijke bijdragen altijd hoog. Het komt mij voor, dat je niet geergerd bent voor de politieke dwaallichten, links – rechts – D66, aangaande de aangedikte AGW-klimaatwaan en het milieu-alarmisme.

  Ferme / ridiculiserende kritiek is nodig op alle politieke mainstream meelopers en politiek veroorzakers. Climategate.nl is daar juist goed in, soms cabaratekst, soms op de rand schofferend, een enkele keer over de rand, maar zeker gesteund door je wetenschappelijke bijdragen en kritiek op loze beweringen met politiek achtergrond, maar die dan ook een zelden een politiek signatuur dragen. Dat is te roemen.

  Zo is ieder vogeltje anders gebekt in zijn bijdragen. Deze mêlee maak climategate.nl wat het is: Voor elk wat wils iedere dag. Begrijp dus het verwijt niet dat het op climategate.nl uitsluitend over rechtse politiek gaat.(zo die rechtse politiek überhaupt bestaat in Nederland, VVD staat gemiddeld links van USA-democraten!)

  Beter vond ik de bijdrage van Niek Rodenburg. Zeker ook politiek, maar op de kern af van de gepolitiseerde dubbele moraal van de KNAW. Niet afknokkend. Als het over kritiek door de KNAW over NL-wetenschappelijke datamassage in de NL-wetenschap gaat, dan hoort KNAW aan zekere zelfkritiek te doen ten aanzien van haar ontbrekend uitvoerend "beleid" en wegkijken / ontwijken onder haar vorige President, aangaande broddelwerk van IPPC, IMARES, KNMI, PBL etc., welke ook voorbeelden van "Stapeltjes" zijn.

 24. Turris 26 juni 2012 om 23:25- Antwoorden

  Nog maar 4 dagen Robbert Dijkgraaf, verantwoordelijk voor een onafhankelijk, smetteloos, voorbeeldig en non-politiek KNAW!

  Dijkgraaf koos voor de doofpot, het zwijgen en ontwijken, en voor zijn eigen carrière, en zweeg consequent over de gepolitiseerde milieu- & klimaathype en selectieve datamassage binnen de NL-wetenschap.

  Dijkgraaf piepelde de kritische brieven aan het adres van de KNAW, opgesteld door collega wetenschappers, af, die op het falen van het KNAW in haar hoofdtaak wezen.

  Worden "Stapeltjes"/ datamassage omtrent "Duurzaam" in de Milieu- en Klimaatwetenschap nu na 1 juli onder Clevers wel aangepakt?

 25. Niek Rodenburg 26 juni 2012 om 23:52- Antwoorden

  Worden “Stapeltjes”/ datamassage omtrent “Duurzaam” in de Milieu- en Klimaatwetenschap nu na 1 juli onder Clevers wel aangepakt?

  Clevers zal het druk genoeg krijgen met lieden die vóór zijn benoeming al aan zijn stoelpoten begonnen te zagen.

  Zijn benoeming was omstreden bij veel leden van de KNAW:

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/27/onrust-bij-kn

 26. Amadeus Gould 27 juni 2012 om 09:02- Antwoorden

  We hebben de perikelen rond onze hoogleraren. Nu weer even terug naar onze politici….

  Dibi moet niet zo uit de school klappen vindt vertrekkend GL fractielid van Gent.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12436733/__Dib

  Vandaar dat alsmaar geld uitgeven.

 27. Turris 27 juni 2012 om 09:52- Antwoorden

  Het is ruim bekend dat bij GroenLinks hun "wetenschappelijk" bureau (PBL/Club van Rome rekenmodellen) en de bij hun kamerleden ze niet goed in rekenen zijn.

  Daarom komen ze bij GroenLinks op van die exorbitante milieu- en klimaatalarmistische conclusies, die ze in hun politieke "Duurzaam" sprookjes verwerken.

  Wordt hoog tijd dat ze bij de aanstaande verkiezingsuitslag een lesje in kamerzetelrekenen krijgen!

 28. Amadeus Gould 27 juni 2012 om 15:59- Antwoorden

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/06/27/dibi-speelt-v

  Nu dan toch de bevestiging…er waren meer tweede kamerleden die de rekentest moeilijk vonden.

  Nu grapt die Plasterk wel daarover, maar hoe zit het eigenlijk met die klimaatverandering en andere groene stokpaardjes. Hoe vaakt hangt hij dan wel Samson wel niet aan een of andere groene NGO-hulplijn.

  Eigenlijk vind je dan dat die kamerleden toch echt wel uit de kast moeten komen daarmee.

 29. Andre van Delft 28 juni 2012 om 17:41- Antwoorden

  Robbert Dijkgraaf gaf kort geleden een mooi college op De Wereld Draait Door, en werd daar extra bekend en populair mee.

  Maar populariteit is niet altijd "goed". Dijkgraaf speelt een kwalijke rol in het gevecht om het natuurkundeonderwijs. Zie de reacties op http://www.beteronderwijsnederland.nl/forum/newto

  Bij het realistisch rekenen probeert hij het conflict en polarisatie te vermijden; inhoudelijke argumenten vindt hij niet zo belangrijk.
  http://www.benwilbrink.nl/projecten/drogredenen.h

  En dan is er ook nog Dijkgraaf's misleidende klimaatbrochure.

  Ik zie een verband met Dijkgraaf's specialiteit: snaartheorie; een tak van de theoretische natuurkunde die niet of nauwelijks experimenteel bevestigd kan worden.

  Martin Veldman eindigt het boek "Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics" als volgt:

  "The reader may ask why in this book string theory and supersymmetry have not been discussed. (…). The fact is that this book is about physics, and this implies that the theoretical ideas discussed must be supported by experimental facts. Neither supersymmetry nor string theory satisfy this criterion. They are figments of the theoretical mind. To quote Pauli: they are not even wrong. They have no place here."

  Hadden jullie overigens mijn brief aan de minister van Onderwijs over de rekenramp in het onderwijs al gelezen?
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/06/1_pl

 30. DWK 28 juni 2012 om 20:35- Antwoorden

  Andre,

  Ik hep ut gelees

  en, mar dat chelt eg niet aleen voor het rekenonderweis.

  Ik ken verhalen over docenten Duits die er een geheel eigen grammatica op na houden: Als de lezer de strekking maar een beetje te pakken krijgt is het hem goed genoeg. Fonetisch spellen, hoor ik ook wel eens. Da’s lekker met die kleurrijke klasjes van tegenwoordig. Maar dat mag je natuurlijk alleen maar denken.

  Ik ken een Havist die een 6 voor Engels scoorde; als tegemoetkoming voor het feit dat hij de laatste anderhalf jaar geen onderwijs had gehad in dat vak.

  Er is dus wel meer mis op de NL scholen.

 31. […] was geworden door langdurig verval.Oh ja, ik werd ook geinspireerd door het niveau van onze Twitterende Kamerleden./*//>*/Aanverwante berichten:Allus GorusVS zeggen klimaatfanatiek Europa vaarwelECN Petten minst […]

Geef een reactie