Wy hawwe gjin ferlet fan dien griene subsidiespultsje

Logo van de geplande windguillotines voor vogels in Natura 2000 en vogelgebied IJsselmeer

Hjoed krige ik fan it buro energieprojecten it berjocht dat se it trochstjûrd hawwe nei in tal ynstânsjes dy’t it, sa ferwachtsje ik, allinne mar prosedureel hifkje sille. Mar ik haw der ek gjin nocht oan om mij stil te hâlden.

Het gaat om Windpark Fryslan in Natura 2000 gebied bij de Afsluitdijk en het Wad. Je kunt tot 28 juni bezwaar indien tegen dit door Martijn ten Klooster van klimaatprofiteursfirma Ponderaconsult geschreven plan.

Het Fries komt van mijn landgenoot Pieter Lukkes, emeritusprof sociale geografie van de Rijks Universiteit Groningen, schrijver van het boek ‘Klimaatbeleid in Eurocrisistijd’. In alle zaken tegen windmolens –zoals in Natura 2000 natuurgebied in het IJsselmeer– wordt de inhoudelijke kritiek stelselmatig genegeerd: zaken worden procedureel afgehandeld, en met de Crisis en Herstelwet heeft Big Green nu ook de wet naar haar kant gebogen. Het wachten is nog op een wet die het strafbaar stelt om kritiek te uiten op groen beleid.

Wat wij al weten over windmolens…
Toch – een beetje tegen beter weten in- heeft Lukkes een bezwaar opgesteld met feitelijke onweerlegbare argumenten die iedere Climategater al met een zekere gaap kan herhalen: in de ijdele hoop dat de groenreligieuze medemens vatbaar is voor argumenten. Daarin somt hij op waarom

  a. windenergie niet bijdraagt aan CO2-reductie binnen een systeem van emissiehandel
  b. wel leidt tot kapitaalvernietiging
  c. wel leidt tot natuurvernietiging

En terwijl burgers komend jaar per huishouden nog 165 euro windmolenbelastingen over de energierekening heen krijgen, is er niemand die in opstand komt. Terwijl Windpark Fryslan en andere initiatieven DE DIRECTE OORZAAK zijn.

Het klimaatbeleid wordt volledig ontzien bij bezuinigingen (lees: lastenverhogingen), media hebben er een blinde vlek voor, terwijl we in één keer klaar zouden zijn als we alles met ‘klimaat’en ‘duurzaam’zouden schrappen. Laten we – tevergeefs omdat groene gelovigen niet voor argumenten vatbaar zijn- milieueconoom Richard Tol ook nog maar eens citeren in het NRC Damesblad van 22 juni:

Klimaatbeleid draagt niet bij aan de economische groei of de werkgelegenheid. Integendeel.
Ongeveer 2% van het Bruto Europese Product wordt besteed aan energie. Als de energiesector met 10% groeit, dan groeit de economie met 0.2%. Een kleine sector kan de economische groei niet aanzwengelen. Dat geld in sterkere mate voor de werkgelegenheid. Ongeveer 1% werkt in de energiesector. Als het aantal energiewerkers verdubbelt, dan daalt de werkloosheid licht.

De vraag naar energie is min of meer verzadigd, althans in Europe. We reizen zoveel als we tijd hebben, en onze huizen zijn warm genoeg. Groei van de energiesector komt niet voort uit groei in de hoeveelheid energie, maar uit een prijsstijging. Hogere energieprijzen worden vaak gevolgd door recessies. De economie groeit sneller als energie goedkoop is.

Maar in onze interessante tijden kun je dit argument pareren met: Tol is een ontkenner. Je mag rede met ‘een gevoel’weerleggen, en wie aan zijn argument vasthoudt is ‘stellig’ (lees dan ‘In praise of narrowmindedness). En dat is het dan. Op naar het duurzame avondland en wie niet meedoet wordt betaald door de olieindustrie.

  Duurzaam is alleen maar duur.
  De beste maatregel die miljarden euro’s oplevert: sluit Agentschap.nl, de klimaatpakjesboot van de overheid voor bedrijven met het leukste groene gedicht.

Die 165 euro plukte ik uit onze regionale bron van milieudesinformatie, de Leeuwarder Courant. Ze roepen wat over de armen in de samenleving die gaan pijn lijden door ‘duh regeuhring’: op een hoger denkniveau kun je een journalist niet tillen.

Maar ze hebben niet door dat mede dankzij hún berichtgeving over klimaat die lastenverhoging wordt ingevoerd, omdat politici van het zelfde denkniveau zich anders niet herkiesbaar achtten. Zo brengt de democratie zichzelf om zeep, in combinatie met 40 jaar onderwijsvernieling, maar zolang het goed voelt is het goed.

We leven in interessante tijden.
Zie verder dit filmpje dat Lucas Hartong me toestuurde vanuit het Europarlement, de kerk van de groene gelovigen waar de groene Robespierre Gerben Jan Gerbrandy zijn uitzinnige voorstellen voor een soort biodiversiteitspolitie lanceerde. We voelen al de pavlovreactie van de ‘kwaliteitsjournalist’die bij drie letters PVV begint te schuimbekken: niet dat Hartongs betoog erg sterk is, maar het is wel goed om groene Robespierre Gerbrandy van repliek te dienen, hij is ‘het groote kwaedt’, de vijand van de mensheid. Maar wel met een berelekkere assistente.

Groene Robespierre Gerbrandy
Wie niet meer in god gelooft gaat in alles geloven, sprak Jezuiet Chateaubriand al in de eerste golf van politiek atheisme die de geschiedenis inging als de Franse Revolutie en haar ontaarding: waarbij de guillotine het meest gebruikte instrument werd. In dit geval worden we ook onthoofd door een windmolen, bij groen is het verplicht je hersens op nonactief te zetten.

Door | 2012-06-27T11:39:47+00:00 27 juni 2012|25 Reacties

25 Reacties

 1. Rypke Zeilmaker 27 juni 2012 om 12:46- Antwoorden

  Je kunt merken dat ik geen zin heb in mijn echte werk, dan schiet mijn blogproductie weer omhoog

 2. Rypke Zeilmaker 27 juni 2012 om 12:50- Antwoorden

  toch is Windguillotines wel een goede vondst, al zeg ik het zelf…

 3. Turris 27 juni 2012 om 13:46- Antwoorden

  En bij Noordwijk!!!!

  Eneco gaat een nieuw windmolenpark bouwen in de Noordzee. In 2014 moeten er 23 kilometer uit de kust bij Noordwijk in totaal 43 windmolens draaien, meldt het energiebedrijf.Het park gaat in totaal 400 tot 450 miljoen euro kosten en moet aan minimaal 135 duizend huishoudens stroom leveren. Eneco krijgt voor de bouw van het park subsidie van het ministerie van Economische Zaken. De bouw start eind 2013.

  http://petities.nl/petitie/maak-van-noordwijk-gee

 4. Niek Rodenburg 27 juni 2012 om 14:11- Antwoorden

  Vergeet de soap rondom Typhoon niet.

  Dit bedrijf probeert al meer dan een jaar banken en andere investeerders te ronselen om een miljardje of 2.5 te mogen lenen.

  Natuurlijk trapt geen bank er in.

  Het management van Typhoon heeft dan ook geen best track-record.

  Vrijwel de complete club managers aldaar heeft bij het voormalige Econcern gewerkt dat in 2009 failliet ging.

  De banken, voornamelijk Rabo en Delta Lloyd, plus Fentener van Vlissingen trokken zich schielijk terug toen was gebleken dat Econcern er een nogal creatieve wijze van boekhouding op na hield. Schadepost voor de banken tussen € 150 miljoen en € 225 miljoen.

  Typhoon moest vóór begin maart dit jaar een bankgarantie aan minister Verhagen afgeven om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie van € 4.4 miljard. Het gaat bij Typhoon om de bouw van de twee Gemini windparken ten noorden van Schiemonnikoog.

  Ik had op Fibronot.nl al voorspeld dat die bankgarantie er niet zou komen, dus verlengde Verhagen die periode met twee maanden.

  Eén maal raden, de bankgarantie kwam in mei wéér niet.

  Verhagen is het spuugzat om met dit soort bedrijven te moeten marchanderen en heeft vorige week de landsadvocaat van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ingeschakeld om een debacle met de ruim € 4.4 miljard aan toegekende subsidies voor de exploitatie van twee megawindparken op de Noordzee te voorkomen. Er volgen nu juridische stappen volgens Verhagen.

  Ik voel de stemming op de burelen van Typhoon precies aan: het loopt ze dun door de broek als de brief van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn volgende week bij de receptie van Typhoon wordt overhandigd: ter attentie van de directie. Dit stuk behoeft onmiddellijke aandacht.

  Dit soort windcowboys moet gewoon gestopt worden en mag, gezien hun verleden, absoluut niet de beschikking krijgen over € 4.4 miljard gemeenschapsgeld.

  Wie met Typhoon zaken doet krijgt vroeg of laat te maken met een rechtszaak.

  Vraag maar aan het Koreaanse bedrijf Korwind, dat ook in een procedure met Typhoon geraakte, maar door een verstandige magistraat werd vrijgesproken van het door Typhoon ten laste gelegde.

  Ik heb de hele soap rondom Typhoon sinds een jaar of twee in het vizier staan en op Fibronot.nl hebben we er een heel hoofdstuk over geschreven: Dossier Windenergie, over Typhoon Capital, op http://fibronot.nl/dossier-wind-3/

  Mijn inschatting is niet de vraag of Typhoon failliet gaat maar wanneer.

 5. Niek Rodenburg 27 juni 2012 om 14:27- Antwoorden

  De Europese Commissie heeft oktober 2010 richtlijnen gepubliceerd voor het plaatsen van windmolens in Natura 2000-gebieden.

  Ik neem echter aan dat us mem die richtlijnen kent?

 6. Niek Rodenburg 27 juni 2012 om 14:41- Antwoorden

  Een interessant stukje papier: de nationale windmolenrisicokaart voor vogels.

  Ik weet niet meer waar ik hem ooit gedownload heb, maar hij staat nog steeds op m'n server voor download:

  http://fibronot.nl/download/Risicokaart_windenerg

 7. Hugo Matthijssen 27 juni 2012 om 16:20- Antwoorden

  Wie de moeite neemt om de groene plannen in de verkiezingsprogramma's te lezen gaat direct denken over emigreren.

  Nu zijn de regels al zo versoepeld dat iedereen vrijwel altijd zijn/haar windplannen kan verwezenlijken is er geen rem meer op deze gekte

  De kosten zullen de pan uit reizen en onze kleinkinderen moeten nog afbetalen tegen de tijd dat ze aan het werk gaan.

 8. DWK 27 juni 2012 om 17:15- Antwoorden

  Emigreren; waarheen als ik vragen mag?

 9. Niek Rodenburg 27 juni 2012 om 18:51- Antwoorden

  Greenland?

  Wordt binnenkort weer groen heb ik begrepen, met de traditionele palmbomen.

 10. JanWaalwijk 27 juni 2012 om 22:17- Antwoorden

  Wil bij mij plaatselijk best bezwaar gaan maken tegen de plaatselijke wind sekte Deltawind, maar men is dusdanig sterk dat je dan op zo'n procedure aanspanner om het procedure aanspannen lijkt (tot nu toe een groen handelsmerk), bovendien weet ik niet wat ze dan gaan doen vind je dan wellicht kleine molentjes met scheermesjes in je brievenbus? Bovendien is het zo'n beetje algemene kennis dat er (bij het voorbeeld wat Turris aanhaalt hierboven) nauwelijks vraagtekens gezet worden bij wat op mij overkomt als kapitaalvernietiging met een verzonnen rendement. Wind has won….

 11. Turris 27 juni 2012 om 22:40- Antwoorden

  Wind has won….?

  Tax payer and environment have lost!

 12. werff 27 juni 2012 om 22:45- Antwoorden

  In een artikel op Climategate van 2 nov. 2011 getiteld" Brusselse klimaatmonster is met eigen wapens terug te duwen in haar hok" wordt de vraag gesteld door de auteur "moeten wij als Climategate niet coordinerend zijn, samen met de Groene Rekenkamer". Windpark Fryslan lijkt mij een uitstekend project om dit in praktijk te brengen.

 13. Hugo Matthijssen 27 juni 2012 om 23:49- Antwoorden

  Beste Mensen

  Een zeer deskundige club de energieraad komt met het volgende advies:

  – De Raad heeft speciale aandacht besteed aan de vraag of grootschalige opslag of

  andere vormen van buffering, zoals ‘supergrid’-verbindingen, nodig zijn om

  de doelstelling 10.000 MW wind haalbaar te maken. KEMA heeft hiernaar,

  in opdracht van de Raad en een aantal energiebedrijven, een onderzoek

  verricht. De conclusie uit dit onderzoek is dat bij realistische veronderstellingen

  (over de beschikbare mogelijkheden voor de export van stroom, indien het

  in Noordwest-Europa waait, bij een opgesteld vermogen aan windenergie

  groter dan 5.000 MW) regelmatig de windproductie zou moeten worden

  teruggeregeld om het systeem in balans te houden. In het gebied tussen

  * en 12.000 MW zou 20-40% van de extra geproduceerde elektriciteit

  uit wind verloren gaan. De hoeveelheid windproductie die hierdoor verloren

  gaat hangt met name af van de veronderstelling die gemaakt wordt over de

  hoeveelheid ‘overige productie’ die in bedrijf moet blijven (‘must run’, hetzij

  om de leveringszekerheid te garanderen, hetzij omdat de elektriciteitsproductie

  gekoppeld is aan de levering van proceswarmte). Ook ‘must run’-wkk zou

  kunnen worden teruggeregeld, maar dit gaat ten koste van de energiebesparing.

  Dit bevestigt de zorg die de Raad in het Brandstofmix-advies al geuit heeft over

  de inpassing van windvermogen boven 5.000 MW.

  Bron

  http://www.energieraad.nl/Include/ElectosFileStre

  Mogelijk kunnen we dit gebruiken in een bezwaarprocedure

 14. TINSTAAFL 28 juni 2012 om 00:14- Antwoorden

  Intussen is het discussie klimaat zodanig veranderd dat ESSO's CEO zich een alternatief standpunt veroorloofd. Zou hij niet meer zo bang zijn voor de AGW-Taliban chantage door de stijgende sceptische invloed op de klimaat-discussie?

 15. Niek Rodenburg 28 juni 2012 om 07:03- Antwoorden

  @Hugo

  Ik heb het rapport jaren geleden al gelezen en ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het inmiddels erg gedateerd.

  De techniek schrijdt voort en geen rechter zal een uitspraak doen op basis van verouderde gegevens.

  Er staat iets in over elektrische auto's.

  Iedereen aan de elektrieke mobiel. Dat betekent dat het stroomverbruik per huishouden stijgt van gemiddeld 3200 kWh per jaar naar 7500 kWh.

  Hoeveel extra conventionele centrales daarvoor nodig zijn wordt niet vermeld, maar volgens mij zijn het er minstens 2. Wie gaat dat betalen? Ik weet het wel. De slogan, de auto als melkkoe, blijft in ieder geval jaren langer voortleven.

  Aan wind- en zonnestroom heb je niets want de meeste huidige bezitters van een elektrische auto laden hun wagen 's nachts op.

  Als ik mijn achterbuurtjes elke avond zie tobben om een 50 m lange VMVK kabel uit te rollen om hun Prius aan het begin van de oprit aan de beademing te leggen, dan zal dat laadcircus zich bij anderen op hetzelfde tijdstip voor doen.

  Waarom 50 meter lang vraag je je af? Omdat zijn wagen twee jaar geleden in de garage aan de lader hing en er toen brand uit is gebroken. Hij is dus als de dood dat het weer gebeurt. Dus nu staat de auto bijna aan de straat. Ook gemakkelijk voor de brandweer, zegt hij.

  De beste man heeft z'n dak van het huis, de schuur en de garage vol met peperdure zonnepanelen van de eerste generatie. Die met een rendement van amper tien procent. Ik was vorig jaar benieuwd hoeveel stroom hij daar nu mee bespaarde, maar dat wist hij niet. Dat interesseerde hem niet zo, zei hij. Hij heeft ze er alleen liggen om een bijdrage te leveren aan een groene wereld, zegt hij.

  Groene wereld? Hallo buurman.

  's Avonds brandt er in je hele huis licht. Twee grote 1000 watt hallo geen lampen aan de achtergevel geven je een veilig gevoel. Denk je.

  Beneden en boven een grote plasma TV, want ma wil apart kijken omdat pa voor het scherm in slaap valt en dan ligt te snurken.

  Als je nu eens alleen de lichten aan doet in de ruimte waar je je bevindt, 1 TV gebruikt en het gebruik van je hallo geen lampen halveert bespaart je meer energie dan je nu met je zonnepanelen opwekt.

  Terug naar de windmolens.

  Je moet de organisatoren van zo'n windpark treffen waar ze de meeste pijn voelen, namelijk in hun portemonnee.

  Dat kan op verschillende manieren.

  Eén manier is om bij het Europese Hof in Luxemburg een klacht in te dienen over het schenden van mensenrechten als er windmolens in je buurt komen.

  Zo hebben inwoners van Houten vorige week actie ondernomen, zie:

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-167-windturb

  Zolang daar geen uitspraak is, is er geen bank bereid risico te lopen om miljarden te investeren in grote windparken op land, afgezien van het feit of ze überhaupt al bereid zijn een lening te verstrekken omdat de gevolgen van toepassing van grootschalige windenergie toch in een verdomhoekje begint te geraken.

  Maak banken ook bewust van de menselijke drama's die zich bij de fabricage van windmolens voor doen.

  Zie daarover het artikel De dodelijke keerzijde van windenergie op:

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel277-356/

  Als je de Rabo of een andere zichzelf respecterende bank vertelt wat de consequenties zijn van het verstrekken van geld voor windmolens dan voelen ze zich heus wel bezorgd om de ramp die zich in China voltrekt.

  En dan is er nog het probleem van de invloed op het klimaat die de toepassing van grootschalige windenergie tot gevolg heeft.

  Daar volgt vandaag nog een apart blog over op Climategate.nl .

  Het volgende is een reeële optie: De Triodos of ASN bank mede verantwoordelijk voor de klimaatverandering omdat ze investeren in windenergie.

 16. DWK 28 juni 2012 om 08:42- Antwoorden

  Ja vast, de Rabobank. Mag ik je er even op attenderen dat dat inmiddels één groot Wijffeliaans gesticht is geworden daar:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/articl

 17. DWK 28 juni 2012 om 09:13- Antwoorden

  Ik ben poetverdoeme net m’n nest uit en plof nu al weer uit m’n vel. (schijnt “best wel” gezond te zijn voor een mens). Toen ik als naïef net-klaar-student bij Rabo Nederland ging werken verbaasde ik me er al over dat die bank geen enkele, maar dan ook geen enkele maatschappelijke rol vervulde. Ze hadden het er wel over, dat de rente in een land met een “coöperatieve” altijd een puntje zus of zo lager stond dan in landen zonder en ok men schonk het muziekcentrum in Utrecht een spiksplinternieuwe vleugel en de draaimolen bij de aangesloten banken puilden uit van folders waarop te lezen stond: Wij kennen de lokale markt! (niet dus).

  De hamvraag is natuurlijk: Moet een bank of welk bedrijf dan ook een maatschappelijke rol spelen? Indertijd hielden ze tussen de 30 en 40 duizend mensen van de straat. Is dat niet “maatschappelijk” genoeg? Maar onder druk van het algemeen gevoelen, het dagelijkse gedegenereerde geleuter in de kranten en de massieve druk van de NGO’s lijkt de steven nu voorgoed gericht naar de horizon waarachter zoveel mogelijk gemeenschapgeld dient te verdwijnen ter wille van het groene paradijs dat alleen maar bestaat in het verwarde hoofd van de deeltijdindiaan uit de Kaapse bossen, de Joop Zoetemelk van de duurzame top-100, de salvatore uit IJzendijke: Herman W.

 18. Rypke Zeilmaker 28 juni 2012 om 11:36- Antwoorden

  Mooi gezegd DWK: 'duurzaam'in handen van bankiers is een zoveelste manier om gemeenschapsgeld te graaien met een 'maatschappelijk'excuus- alsof die banken al niet genoeg miljarden opslorpten door de kredietcrisis- zie ook 'The Natural Capital'dat ze met het Wereldbestuurfonds zijn begonnen

  Ik heb zelden een groter warhoofd gesproken dan Herman Wijffels. Hij gebruikt drugs, het kan niet anders

 19. Niek Rodenburg 28 juni 2012 om 12:34- Antwoorden

  Ja vast, de Rabobank. Mag ik je er even op attenderen dat dat inmiddels één groot Wijffeliaans gesticht is geworden daar:

  Als je de juiste wegen bewandelt heb je niets met de doctrine van Wijffels te maken.

  Als er bij een lokale bank, die vrij autonoom is, een aanvraag voor een financiering van een biomassa-installatie of windmolen binnen komt, wordt die daar beoordeeld.

  Voor een fiat gaat de aanvraag door naar het hoofdkantoor, dat wel, maar de lokale beheerder kan er een negatief advies aan hangen omdat hij de omgeving zo goed kent. (Waar zijn Rabo klanten ook zitten….).

  Uitspraak van Wijffels in 2011:

  "We hebben maar één toekomst: een duurzame toekomst."

  Hij vergat er bij te zeggen dat er op termijn een toekomst is zonder Wijffels.

 20. DWK 28 juni 2012 om 13:53- Antwoorden

  Rypke; Wie weet wat er allemaal in zijn vredespijp verstookt wordt. Maar uiteindelijk neem ik het geen bankier of ondernemer kwalijk dat hij de contanten waarmee overheden de weg naar de hel plaveien van het wegdek schraapt.

  Niek: Dat mag zo zijn, ik ben er alleen zeker van dat men op het hoofdkantoor staat te kwijlen bij al die centralistische bewegingen die momenteel overal zichtbaar zijn. Dat is een bijna natuurlijke, bestuurlijke reflex.

 21. Niek Rodenburg 28 juni 2012 om 14:01- Antwoorden

  Dat mag zo zijn, ik ben er alleen zeker van dat men op het hoofdkantoor staat te kwijlen bij al die centralistische bewegingen die momenteel overal zichtbaar zijn.

  DWK.

  Er is hier achter al meer dan drie jaar een veehouder bezig om een financiering rond te krijgen voor de bouw van een biomassavergister, waar de mest van zijn varkens en die van zijn buren in wordt vergist. Het is één en al varkens wat daar in grote stallen woont. Overigens woont onze JPvS daar ook.

  De SDE subsidie is toegekend, LTO Nederland heeft zich ermee bemoeid, maar toch schijnt de bank, raden welke, geen financiering te geven.

  Deze bank, de Rabo dus, heeft ook een lijvig rapport gemaakt waarin klip en klaar geschreven staat dat biomassa vergisting niet rendabel is.

  Dat verhoudt zich niet met het gekwijl wat jij noemt.

 22. Hugo Matthijssen 29 juni 2012 om 07:15- Antwoorden

  Niek

  Bedankt duidelijk verhaal

  Het is net eb en vloed

  De rabobank roept momenteel via de pers dat er te weinig windmolens worden gebouwd Dus misschien is het raadzaam daar dan eens langs te gaan.

  Als je verder vrijwel alle parijprogramman's er op naleest is het wat windmolens betreft nu alleen adempauze.

  De vraag is hoe je deze kennis bij de politiek onder de pet krijgt

 23. Turris 29 juni 2012 om 10:57- Antwoorden

  Vakbonden gaan in de verkiezingsstrijd eenvoudige vragen stellen aan glad pratende politici zoals Alexander Pechtold.

  Vakbond FNV gaat de komende maanden 'gewone burgers' naar politieke bijeenkomsten sturen om politici daar in het openbaar tekst en uitleg te vragen over hun plannen. FNV voorziet 'confronterende' situaties. http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/342742

  Er zijn zeker wat confronterende vragen te stellen aan de politici over (alles gesubsidieerd) duurzaamsprookjes, CO2-producerende windturbines, klimaatoverdrijvingen, zonnepaneeltjes alles op kosten van de werkgelegenheid en economie.

  Kan Climategate.nl een top-tien vragen gaan presenteren?

 24. Niek Rodenburg 29 juni 2012 om 11:49- Antwoorden

  Turris, al vraag je ze een lijst met 100 duurzame punten te beantwoorden, het zal ze worst wezen.

  Dit soort gladjakkers zal zich altijd achter 'Brussel' verschuilen.

  'Brussel' verordonneert zus, 'Brussel' eist zo over duurzaam, dus zijn de Haagse pluche zitters van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de Nederlandse samenleving af. Makkelijk toch?

  Ze zitten daar uit onze naam, maar als het lastig wordt schuiven ze af op 'Brussel' en doen een kwinkslag.

  Het tekent de verrotte mentaliteit onder veel volksvertegenwoordigers.

  Mijn enige hoop is dat we de komende winter een giga blackout op het net hebben. Pas dan worden ze wakker en niet eerder. En gaan dan pas kamervragen stellen aan de verantwoordelijke minister, die antwoord dat ze de oplossing alleen in Europees verband kan vinden, wedden dat dat via 'Brussel' loopt, omdat elektriciteit een grensoverschrijdend medium is…..

 25. tegenwinder 29 juni 2012 om 14:21- Antwoorden

  Als dank voor de vele aandacht die Climategate aan het onderwerp "WINDENERGIE" besteedt(en die weer extra munitie aanreikt voor ons verzet tegen die mallemolens) een filmpje over het aanbieden van onze petitie in Den Haag:
  http://www.youtube.com/watch?v=md5vhJUI-BI&fe
  Zoals jullie zien: er zijn beslist (maar nog lang niet genoeg) mensen die actie willen voeren.

Geef een reactie