Bodemberoering tot de bodem uitgezocht (2)

Door scholeksters geplunderde kokkelbank: ook dieren veroorzaken enorme bodemberoering


In 2004 verdween door politiek handjeklap de mechanische kokkelvisserij van het Wad. Kosten uitkoop 130 miljoen euro Waddengasgeld. In ons nieuwe bodemberoeringsdossier is nu van belang: welke argumenten werden er tegen de kokkelvissers aangevoerd van ‘wetenschappelijke´ zijde?

Eén argument was ‘het slibgehalte’ van de Wadbodem, het gehalte aan zandkorreltjes kleiner dan 16 miljoenste meter. Dat is gelijk aan een kwart van een mensenhaar. Uiteraard was een Wadplaat na bezoek van een mechanisch kokkelschip veranderd van aanblik. Een kokkelschip spoot met waterstraal de bovenlaag los, om de losgeweekte kokkels op te zuigen. De hypothese was dat een bodemeffect van kokkelvisserij vooral aan fijne slibdeeltjes zichtbaar moest zijn op lange termijn. En effect op lange termijn mocht niet in dit natuurgebied.

De vraag was hoe lang dat effect van bodemberoering meetbaar zou zijn.
De auteurs van RIZA-rapport ‘Bodemgesteldheid en Mechanische Kokkelvisserij’ mikken op ´slibgehalte´als maat voor impact van kokkelvisserij. Een ecoloog (wiens naam ik niet mag noemen omdat ik dan volgens mijn critici ´op de persoon speel´) verzamelde op 3 Groningse Wadgedeeltes data van ´slibgehalte´ van 1992 tot 2000.

Onze mystery guest (zo dan?) turfde ook wáár en wanneer in proefvlakken wel en niet werd gevist. Bevissing vond plaats binnen de proefvlakken tussen 1992 en 1995 en nog een keer in 1999. Ook 20 jaar vóórdat de mystery guest begon met turven werd al mechanisch op kokkels gevist. Maar toen waren er nog geen dierecologen gepromoveerd die hier aanstoot aan namen/ het gingen turven.

Dan nog: Binnen de meettijd van 8 jaar vonden ze géén effect.

 • (Deze berekening komt niet van de ecoloog wiens naam ik niet zal noemen maar van de rapportauteurs.
 • )

  Een chi-kwadraat-toets toont dat de afname in het slibgehalte na bevissing nauwelijks afwijkt van toeval (Χ2 = 3.64, df=1, p < 0.10).

  Die conclusie kon niet de bedoeling zijn. En dus:

  Het is zuiverder om deze vergelijking te beperken tot de drie jaar toen ook daadwerkelijk bevissing heeft plaatsgevonden. In dat geval staat 6x een toename tegen 2x een afname bij bevissing tegen 1x een afname en 6x een toename bij geen bevissing

  De kans dat dit verschil op toeval berust is zeer klein (Χ2 = 5.53, df=1, p < 0.02). Conclusie: de kokkelvisserij heeft op een termijn van een half jaar een duidelijke afname van het slibgehalte veroorzaakt.

  Volgens mij is dat helemaal niet ´zuiverder´.
  Ook in onbeviste delen kun je na een half jaar een afname vinden van slibgehalte. En de kans dat je tegelijk door zware stormperiodes en natuurlijke factoren in onbeviste delen een veranderd slibgehalte krijgt, verkleint door je monsterperiode te verkleinen.

  Terwijl je de bevissingsfrequentie – één jaar 1999 uitgezonderd- nagenoeg gelijkhoudt ten opzichte van je eerste berekening. En je uitkomst in de proef wordt bepaald door de telverhouding van slibgehalte in bevist/onbevist. De kans op afname in slibgehalte in bevist gebied neemt dus tóe door je monsterperiode te verkleinen, door een statistisch effect. En niet beslist door het bevissingseffect. We zijn gekke Gerrit niet.

   De kans dat de auteurs tot deze conclusie komen berust dan ook niet op toeval.
   Dit krijg je als Groningse biologen van de Partij voor de… pardon, vakgroep Dierecologie voor bodemkundige gaan spelen.

  Dé conclusie was natuurlijk dat het effect van mechanische kokkelvisserij op slibgehaltes in deze proef verwaarloosbaar was ten opzichte van natuurlijke factoren op het dynamische Wad. De frequentie van bevissing over 8 jaar toont, dat mechanische kokkelvisserij zelden lang invloed kón hebben omdat ze jarenlang niet meer op één plaats terugkomen. En al vlot hebben weer en wind alle sporen uitgewist.

  Door | 2012-07-18T10:47:24+00:00 18 juli 2012|16 Reacties

  16 Reacties

  1. Rypke 18 juli 2012 om 11:08 - Antwoorden

   Zelfs Han Lindeboom heeft me bekend dat die kokkelvisserij er wat hem betreft niet af had gehoeven. De uitkoop kostte 130 miljoen euro Waddengasgeld, terwijl het effect nauwelijks meetbaar is. Behalve dan volgens de ecoloog wiens naam ik niet mag noemen omdat ik dan ‘op de persoon speel’.

   Uiteindelijk speelde wetenschap bij die uitkoop geen enkele rol. Het werd geregeld door Wouter van Dieren, die zijn ziel verkocht aan de olieindustrie (NAM, geen Exxon dus dan heet het volgens Van Dieren, ik citeer, een ´respectabel energiebedrijf´.). Hij zette- betaald door de NAM- met een meesterlijk Machiavelliaanse strategie het Ministerie van LNV en Ton IJlstra buiten spel. Ijlstra en zijn toen nog visserijgezinde ambtenaren stuurden aan op een ‘verduurzaming’van die visserij, maar bleven met stomheid geslagen achter. De grootste nederlaag uit IJlstra's ambtelijke carriere

   Van Dieren bezorgde zijn maatje in het Kokkelproces als dank een baantje voor het leven, in het overheidsprogramma naar een Rijk betaalde Waddenzeeconsultant. (heinsas@rijkewaddenzee.nl)

   Tot zover de geschiedenis van de Waddensoap deel 1, totale kosten 200 miljoen euro als je nasleep en de Waddenacademie meetelt. Deel 2 beschreef in in de Natura 2000-reeks en is nog steeds in volle gang met de zelfde ´cast´.

  2. Rypke 18 juli 2012 om 11:12 - Antwoorden

   Ik moet wat omslachtig schrijven als ik geen namen mag noemen, dus laten we Hints spelen. Het begint met een P, eindigt met een A. Zijn vrouw startte de actiegroep Wilde Kokkels, nu Wadden Natuurlijk genaamd, terwijl de heer in de pier-rievjoetlitjetjur spandoeken publiceerde tegen de kokkelvisserij. Zodat zijn vrouw dat in de rechtszaal kon gebruiken bij procedures. Na het kokkelproces werden ze door het vissersdorp Oosterend uitgekotst en streken ze in Gaast neer.

   Is tegenwoordig houder van de Pandabeerleerstoel betaald door het Wereld Natuur Fonds. Lijdt aan grootheidswaan, gebrek aan zelfkritiek en een structureel academisch Gutmenschcomplex, terend op zijn vroegere wetenschappelijke prestaties. Is sympathiek voor iedereen die hij kan gebruiken. Zet zijn naam onder iedere hooglerarenpetitie die de slechtheid van de milieuverpestende mens bekrachtigt.

   Zo, nu ben ik ook eindelijk net zo beschaafd als mijn critici. Ik heb geen naam genoemd.

  3. Rypke 18 juli 2012 om 11:15 - Antwoorden

   Of een rebus: Klinkt als Bier en een afkorting van je moeder

  4. Niek Rodenburg 18 juli 2012 om 11:50 - Antwoorden

   O, Theunis Piersma? Die?

  5. Honest Broker 18 juli 2012 om 12:11 - Antwoorden

   Hee, dat is interessante statistiek! Is dat niet iets voor Ton Derksen (van Lucia de B.) om zijn tanden op stuk te bijten?

  6. Niek Rodenburg 18 juli 2012 om 12:14 - Antwoorden
  7. Rypke 18 juli 2012 om 16:08 - Antwoorden

   @honest broker, idd: je ziet direct dat het niet kán kloppen, wat jij? Het staat op blz 34 van het rapport

  8. LeClimatique 18 juli 2012 om 23:03 - Antwoorden

   Rypke, hier een van uw critici 🙂 Het noemen van namen is naar mijn mening geen taboe hoor, mogelijk is die kritiek verkeerd overgekomen, sorry daarvoor. Zeker wanneer iemand in zijn/haar functie de boel nogal bont maakt, moet je hem/haar over zijn werk kunnen aanspreken. Modder-onderzoek = bagger ? aanpakken met naam en toenaam! Modder-onderzoeker baggert door rosse buurt = vaak niet relevant, hoogstens anekdotisch.

   Bovenstaand artikel geeft wel aan hoe slecht het gesteld kan zijn met onderzoek. Is het rapport ook ergens in een beleidsnota gesedimenteerd?

  9. Turris 19 juli 2012 om 00:59 - Antwoorden

   Marcel Crok is inmiddels een politiek alarmistisch scheldwoord en bestempeld als scepticus in politiek alarmistische klimaatkringen. En dan Pier Vellinga niet als onwetenschappelijke klimaatfantast mogen bestempelen en aanpakken? Kom op Rypke!

  10. Theo Wolters
   Theo Wolters 19 juli 2012 om 01:34 - Antwoorden

   @Turis

   Het horen van Marcel's naam bezorgt wel veel alarmisten acute maagkrampen, maar hij wordt door velen toch gewaardeerd en zeker gerespecteerd. En hij noemt zichzelf ook af en toe voor het gemak scepticus, doet er niet moeilijk meer over.

   Voor zover ik weet vond de laatste confrontatie tussen Marcel en Pier Vellinga plaats in Leiden, een jaar geleden.
   http://climategate.nl/2011/05/11/uitstekend-debat
   Dat leverde warempel een zeer goed en vruchtbaar debat op, waarin Vellinga zelfs afstand nam van Phil Jones, die toch door de meeste alarmisten nog steeds de hand boven het hoofd gehouden wordt.

   Ook heb ik na afloop onder het genot van een biertje nog een goed gesprek met Vellinga gehad. Hij leek best open te staan voor discussie.

   Helaas is zijn boekje "Hoezo klimaatverandering" een wetenschappelijke aanfluiting, vol uiterst misleidende desinformatie, alles met het doel om de sceptici in een kwaad daglicht te stellen, en zijn de twee meter zeespiegelstijging in het rapport van de Deltacommissie die door Pier waren ingefluisterd volkomen uit de lucht gegrepen

   Iemand die zo de aanval kiest, hoeft in mijn ogen dan ook niet gespaard te worden.

   Ik was van plan om alle onzin in zijn boekje systematisch aan de kaak te stellen in een serie blogs, maar heb daar helaas geen tijd voor gehad.

   Uiteindelijk heb ik alleen zijn sterkste en meest ridicule claim ontkracht, nl dat er op Groenland een vreselijk tipping point bereikt wordt bij 3 a 4 graden opwarming:
   http://climategate.nl/2011/08/27/het-verband-tuss

  11. Turris 19 juli 2012 om 13:47 - Antwoorden

   Heren onder elkaar in debat, "Scepticus" tegen "Alarmist". Het is de journaille en clientèle, zowel op internet, de bloggers die "de strijd" voeren.

   Ik mag concluderen dat Vellinga een bluffer en fantast is, versus Crok een waardevolle wetenschapscriticus.

  12. RF Boom 19 juli 2012 om 21:24 - Antwoorden

   Die flapdrol met de naam Piersma blerde vroeger voordat hij uitgekotst Texel ontvluchte al "als ik over MIJN Waddenzee uitkijk erger ik me dood aan de grote schepen" Einde citaat.

   Het gaat hem helemaal niet om de flora en fauna , het gaat er gewoon om dat er 1500 mensen een boterham verdienen op een manier die niet strookt met de levensstandaart van de gemiddelde uit de staatsruifetende bioloog.

  13. Rypke 30 juli 2012 om 17:53 - Antwoorden

   Ik heb ook altijd gelijk: de conclusie die ik in dit blog trok uit de Piersma reviewed literatuur, werd ook ondersteund door de auditcommissie van Eva2, waarvan ik dit rapportdeel onder de loep nam

   In paragraaf 3.5 worden de korte-termijneffecten van een experimentele bevissing van een kokkelbank bij Ameland besproken. Hierop is door Dr. J. van der Meer in zijn statistische beoordeling zwaarwegende kritiek geleverd. Naar aanleiding hiervan heeft de auteur de tekst van het rapport verduidelijkt. Niettemin sluit de auditcommissie zich aan bij de kritiek van Van de Meer; de opgevoerde 12 onderzochte veldjes moeten worden gezien als pseudo-replicatie. De aan het eind van deze paragraaf getrokken conclusie is dus niet bewezen (dit geldt overigens ook voor de hierboven aangehaalde conclusie van Piersma en medewerkers).

   en

   Paragraaf 3.6 onderzoekt de effecten van kokkelvisserij op een termijn van ongeveer een half jaar. Ook hierop is door Dr. J. van der Meer kritiek geleverd. Naar aanleiding hiervan heeft de auteur de tekst iets bijgesteld en geschreven dat zijn benadering gebaseerd op het volgen van een monitoringgebied aan de Groninger kust gedurende 9 jaar leidt tot de conclusie "dat de afname van het slibgehalte na bevissing nauwelijks (moet volgens auditcommissie zijn "niet") afwijkt van toeval".

   De auteur gaat echter voorbij aan de kritiek van Van der Meer dat toe- en afname van de slibgehalten in de vijf onderzochte monitoringgebieden zonder kokkelvisserij niet geheel onafhankelijk van elkaar zullen voorkomen. Daarom is ook zijn conclusie gebaseerd op de drie visjaren (slibgehalte neemt significant af bij bevissing) niet juist. Van der Meer meldt dat een door hem uitgevoerde permutatietest leidde tot een niet-significante uitkomst; helaas geeft het rapport daarover geen nadere informatie. Hoewel de conclusie van de auteur op zich een logische is, concludeert de auditcommissie dat de aan het einde van deze paragraaf getrokken conclusie onvoldoende wordt hard gemaakt.

   Piersma is bij het Wereld Natuur Fonds en zijn Pandabeerleerstoel beter op zijn plek dan in de wetenschap

  14. Bogaert Luc 4 augustus 2012 om 17:53 - Antwoorden

   bodemberoering van de visser, geen 10 procent van onze noordzee word bevist. iemand moet toch de schuld krijgen, en dan is de visserman de zwakste schakel in het spel. ned en belg baggerfirmas zuigen miljardenkubbieken zand weg in de noordzee om de maasvlakte op te spuiten,is dit geen bodemberoering, neen dit is bodemberoving. maar daar gaan biologen en greenpeac niet tegen op, anders hebben ze geen werk en subsidies meer te krijgen van het ministerie, die hen der mee bezig houden,onder de naam wij doen het om de werkgelegenheid.Of beter nog wij doen het om overstromingen tegen te gaan .ze vinden altijd wel wat die de mens aan de wal doet geloven dat het voor het goede doel is.En ons visserman is makkelijk zwart te maken,het zijn maar vissers, wat verdienen we daar aan in de staatskassa pienuts, tegenover de zandwinning.

   met beleefde groetjes

   Dom vissertje

  15. Rypke 4 augustus 2012 om 18:09 - Antwoorden

   Beste Luc: hoewel je niet geloofd zal worden omdat je geen abn-formulering gebruikt, geloof ik wel dat je dicht bij de waarheid komt.

   Instituten als Imares, NIOZ maar ook de universiteiten drijven financieel op de overheid en semi-overheidsinstituten die een veel grotere impact hebben op de zee.

   Om toch 'groen'te lijken kun je dan het beste je pijlen richten op de zwakste partij met het minste geld. Alles is uiteindelijk te herleiden tot geld. Het Ilvo leek nog lang onafhankelijk te zijn, maar zoals ze zelf al aangaven zullen ze financieel noodgedwongen steeds meer op een soort Imares gaan lijken.

   Als ik zeg dat Imares een pseudowetenschappelijke club oplichters is, klinkt dat wat overtrokken. Dus doe ik dat maar niet. Maar ik kan me voorstellen dat steeds meer mensen dat denken.

  Geef een reactie