Heckrunderen checken het groen links gras in de Oostvaardersplassen

Het NRC heeft een eigen onderdeurtje op tabloid: NRC Next. Daar mag je werken als je duswelbeswel hip bent, links stemt en in Amsterdam woont. Meer criteria zijn er niet. Wil je in één alinea precies lezen wat er mis is met (milieu)journalistiek, kijk dan hoe hun feitenkanon Wilmer Heck de bewering van Groen Links ‘controleert’, dat jaarlijks 6 miljard euro staatssteun naar fossiele energie zou gaan (lees mijn blog over deze vaak herhaalde mythe).

Raker kan niet. We lezen :

GroenLinks baseert de bewering over bijna zes miljard euro aan belastingvoordelen voor grootverbruikers en producenten van fossiele energie op een studie van de onderzoeksbureaus CE Delft en Ecofys (beide grootprofiteurs van klimaatbeleid RZ). Voor zover wij kunnen nagaan betreft het gedegen onderzoek dat werd verricht in opdracht van energieproducent Eneco (kreeg 850 miljoen euro subsidie voor windpark op zee in november 2011 en voert campagne met WNF RZ) en de Triodos Bank (directeur is van de Club van Rome én Triodos is financieel profiteur van klimaatbeleid RZ) .


In het rapport wordt inderdaad geconcludeerd dat er in 2010 voor 5,8 miljard euro aan overheidssteun naar fossiele energie ging. Beide bureaus worden regelmatig ook door de overheid ingeschakeld (so what, is de overheid betrouwbaar dan? RZ). Omdat er geen reden is te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de rapporten en de onafhankelijkheid van de onderzoekers (……..waaróm niet, op basis van het vertrouwen dat jullie er aan toekennen?), beoordelen wij de bewering als waar…. (en dat is nu net het probleem RZ)

    Wat een hartverwarmend vertrouwen in ‘autoriteiten’ heeft ons NRC-next kanon Wilmer Heck. We leven in Plopsaland bij NRC Next.

NRC: Het is waar wat mijn grootmoeder zegt want ze is heel aardig….
Beste Wilmer één vraag: waaróm zouden CE Delft, Eneco en Triodos dit rapport hebben uitgegeven? Het begint met een ‘l’ en klinkt als hobby. Deze bedrijven willen allemaal dat hun winkel in een beter blaadje komt bij twijfelende politici, en lanceerden daarom dit ‘rapport’.

Een tactiek die het Wereld Natuur Fonds en UNEP ook hanteerden bij de ‘Groene Economie’ in 2009: er komt kritiek dat ‘de groene economie’alleen maar draait op subsidie, er is geldnood bij overheden, en zij komen meteen met een rapport dat het tegendeel ‘bewijst’. Al kán de groene economie nooit substantieel banen opleveren, want deze vindt alleen plaats in de minuscule wind/zonne-elektrische energiesector die op haar beurt alleen op staatsteun kan draaien. Maar het klinkt wel goed, dus is het waar.

Wat is de meetmethode en hoe doen ze het?
Er snellen Heckrunderen toe die dat overnemen, want duhhh, het is duswelbeswel van een heel betrouwbare bron. Ik kijk liever naar: welke definities hanteren ze, wat is de methode waar komen de getallen vandaan: meestal is de conclusie niet te rechtvaardigen op basis van het onderzoek, of komen ze tot hun conclusie door eindeloos rekken of verandering van definities. Zoals bij ‘subsidies voor fossiele brandstof’, één van de meest herhaalde mythes uit het duurzaamkamp

Verder komt hij nog met de bekende ‘mean species abundance’aanzetten om de Nederlandse natuurkwaliteit af te meten en de roemruchte ’15 procent nog over’: alsof het Planbureau voor de Leefomgeving betrouwbaar zou zijn. Download liever de SWNM Biodiversiteitwijzer via het kenniscentrum waar alles helder staat uitgezocht en uitgelegd over onze natuur, op basis van een bredere lezing van de literatuur: ook bij natuur en milieu geldt dat één bron géén bron is. ZZZZ.

NRC vraagt of u ze wilt attenderen op hun beweringen

Een bewering in het nieuws voorbij horen komen die je graag wilt laten checken door nrc.next? Stuur de bewering plus de bron naar nextcheckt@nrc.nl of tip de redactie via twitter met de hashtag #nextcheckt.

Wat we verder al wisten: Groen Links werkt Averechts. Maar dat zal het linkse NRC Next nooit opschrijven.