Green Deal: Vadertje Staat steun ons, dan worden wij goedkoper

CO2-gericht klimaatbeleid in NL is volmaakt zinloos met groei Chinezen en India

Gisteren beschreef ik al de TKI Wind Op Zee: een uitvloeisel van de ‘Green Deal’van Mark Rutte. Verpak ouderwets CO2-gericht klimaatbeleid als ‘innovatie’en (ongeoorloofde? staatssteun heeft nog nooit zo liberaal geklonken.

Bedrijven als Van Oord, Eneco maar ook de TU Delft en ECN krijgen tientallen miljoenen euro’s staatssteun via ‘Flow’, als ze beloven via onderzoek en voorbereiding de prijs van wind op zee voor 2020 terug te brengen met 40 procent. Dat onderzoek mag niet publiek worden, zo kun je lezen in deze geheimhoudingsovereenkomst en dient géén publiek belang. (lees Green serves the dirtiest, klimaatbeleid via windmolens leidt tot méér fossiele energie-verbruik)

Nu kost windenenergie op zee 5-6 maal meer dan energie uit kolen.
In 2020 beloven de bedrijven dat het nog maar 3 maal duurder is dan nodig. In 2020 hebben deze bedrijven direct een voorrangspositie bij de subsidiepot voor de ontwikkeling van 6000 Megawatt op zee, voor een geschatte 17,5 miljard euro: afgaand op de kosten voor het windpark voor de kust van Egmond.

Zo sluit je een Green Deal?
Zodra je ‘groen’ bent gelden andere economische wetten, en vaar je mee op de klimaatpakjesboot van het Ministerie van ELI: Agentschap.nl. Lees nog even deze Kamerbrief van Minister Verhagen, op 22 juni:

Mede om die reden, maar ook om de internationaal sterke positie van Nederlandse bedrijven sterk tehouden, heeft de sector (vertegenwoordigd in NWEA) in oktober 2011 een Green Deal met de Staat
gesloten, waarin wordt gestreefd naar 40% kostenreductie in 2020 in ruil voor overheidssteun bij
innovatie en de verdere voorbereiding
, door van een nieuw uitgiftestelsel en het conform de
zoekopdracht in het Nationaal Waterplan aanwijzen van de windgebieden Hollandse kust en ten
noorden van de Waddeneilanden.

Publiek geld voor kennis die niet publiek wordt
Wat blijft hier geheim?

Voor het doel van deze Overeenkomst wordt onder Vertrouwelijke Informatie het volgende verstaan: elke kennis, elk financieel gegeven of operationeel gegeven, handelsgeheim, ervaring of knowhow, ideeën en concepten en informatie van welke aard in welke vorm ook met betrekking tot technologieën, financiën en kosten, marketing en business en dergelijke die meegedeeld worden door de Mededelende Partij onder deze Overeenkomst en die als Vertrouwelijke Informatie wordt bestempeld.

Alles dat Agentschap.nl of de deelnemende bedrijven goeddunkt. Ondertussen maakt de propaganda-afdeling van Agentschap.nl al reclame voor de bedrijven door te beweren dat ze 1 miljard euro omzetten in de offshore-windbranche. Geld dat voornamelijk komt van belastingbetalers uit buurlanden als Duitsland.

Crisis what Crisis? Het ‘klimaat redden’ gaat voor alles
In november 2011 ving Eneco al 850 miljoen euro SDE-subsidies voor een nieuw windpark op zeeen Typhoon Capital (vervanger van het failliete Bard) mag het met 4 miljard euro gemeenschapscash proberen boven Schiermonnikoog. Staat uw bedrijf er slecht voor door de crisis? Roep iets over ‘het klimaat’. Geef het met toverwoord ‘innovatie’een vooruitstrevend jasje en Agentschap.nl en Ministerie van ELI redden uw bedrijf.

Dus voortaan: kijk bij een nieuw bericht van iemand die paniek zaait over de ondergang van de aarde en ‘het klimaat’eerst. Wat voor belang heeft deze instelling bij dat nieuws? Hier is de lijst met tientallen bedrijven die profiteren van CO2-beleid en die belang hebben bij continuering.

Aan de andere kant: als je echt gelooft dat de aarde vergaat, dát je werkelijk klimaatdoelen moet halen al sla je ten opzichte van CHina geen deuk in een pakje boter. Nee, dan nog is TKI wind op zee een dronken idee.

Door | 2012-07-27T12:08:08+00:00 27 juli 2012|2 Reacties

2 Reacties

 1. JanWaalwijk 27 juli 2012 om 13:45- Antwoorden

  In 1 van de plaatselijke krantjes las ik van de week weer een "duurzaam" jubelbericht, de (nog)4 gemeenten van Goeree-Overflakkee hadden bezoek gehad van de directeur klimaat (no shit, die bestaat echt) van het ministerie, beetje blabla over windmolens, "milieuvriendelijke" electrische scooters en al sinds de plaatsing leegstaande electrische auto oplaadpalen.

  Het kwalijkste van dit alles is dat er naast de 4 milieuwethouders ook iemand van de windmolen sekte Deltawind gewoon met de heren en de dame mocht meepraten (in de capactiteit van belangenverstrengelende subsidiejunkie waarschijnlijk), ook werd nog even gerefereerd aan hoe het best subsidie van Brussel naar hen toe te harken, ze doen daar in ieder geval niet geheimzinnig over dat het ze allemaal om het geld te doen is die horizonvervuiling.

 2. Niek Rodenburg 27 juli 2012 om 14:06- Antwoorden

  Nu kost windenenergie op zee 5-6 maal meer dan energie uit kolen.

  In 2020 beloven de bedrijven dat het nog maar 3 maal duurder is dan nodig.

  Tegen die tijd, hooguit in 2025, is meer dan de helft van alle huidige windmolens afgeschreven en verrot.

  Vernieuwing en vervanging gaat honderden miljarden kosten.

  Waar komt dat geld vandaan? Wie betaalt dat?

  Toch niet de Nederlandse consument?

  O wacht even. Tegen die tijd komen alle miljarden, mèt rente, terug uit Zuid Europa….

Geef een reactie