'Dankjewel Bregtje' met de groeten van Gazprom

De Washington Times schreef al over Rusland, die angstpropaganda stimuleert over schaliegaswinning. Bij een Europees verbod op schaliegaswinning blijft ons continent afhankelijk van Poetin’s Gazprom.

Bio-organische warpaint teugen gaswinning
Een eenvoudige prooi van anti-schaliepropaganda zijn goedwillende doch naieve mensen. Die gebrek aan kennis overschaduwen met universele goedheid en bijhorende intellectuele flexibiliteit. Neem cosmeticaverkoopster Bregtje Cals van Lush Cosmetics, de Amsterdamse tak van het Britse bedrijf.

Net als klimaatkraker Wijnand Duivendak wisselt Lush moeiteloos tussen CO2, dierproeven en Palestijnse underdogs teugen Israel: nu is Cals van Lush teugen winning van de veruit schoonste fossiele brandstof. Aardgas. Ja, ook dáár kun je tegen zijn…

Daar zijn ze alweer:’Verontruste burgers’met Schalie-manie
Cals lanceert nu petitieacties tegen proefboringen van schaliegas in Brabant en Haaren. Schaliegas: dat is gas in de diepere (rond 2 kilometer) kleizandsteenlagen.

Uiteraard zijn hier alweer ‘verontruste burgers’ opgestaan met een vaag gevoel van onbehagen, dankzij een overdosis TV-kijken/NOS-klimaatjournaal. Die hadden nog een centrale ophitser nodig en wat subsidie om tegen het publieke belang tekeer te gaan. Beide zijn nu gegarandeerd.

Deze Russissche website is alvast vol lof over Cals haar activisme. Djengkwie!

Ook teugen met subsidiegarantie
Ook protestclub (meer dan 3 miljoen euro projectsubsidies per jaar) Stichting Natuur en Milieu sluit zich aan in het koor teugen Schaliegas, met een gesubsidieerde teugenwebsite die bij intikken ‘schaliegas’op google al hoge ogen gooit. Hun voormalige directrice Mirjam de Rijk en ex van klimaatkraker Wijnand Duivendak (de juiste schrijfwijze, die y voegde hij toe uit ijdelheid) is nu Groen Links-wethouder in Utrecht: regelt zij de publieke geldstromen richting deze club die economische ontwrichting van Nederland als voornaamste doel heeft? Het is goed dat eens uit te zoeken.

Gretig door de Russen verspreid: Schaliemanie met brandend kraanwater


Pas voorbij als Erfenis ’68 onder groene zoden ligt
U zet uw kookplaat aan, wilt de aardappels garen. En er komt bij wijze van spreken een meisje met make up op biologisch dynamische olijfoliebasis aangesneld en spandoek. Teugen! Zonder dat u het direct doorheeft, betaalt u zo’n hysterica dus losgeld in de vorm van belasting, dat een protestclub als Stichting Natuur en Milieu vrij mag besteden. Om te lobbyen voor beleid met economisch schadelijke consequenties, of tegen energiezekerheid. Pas als de erfenis van ’68 onder de groene zoden ligt is die gekte weer voorbij. Misschien dat eerst de Europese economie moet sneuvelen.

    In een ander tijdperk zou je vragen: gaswinning, wat is dáár nu weer op tegen? De aardgasbaten – die 12 miljard euro subsidie van de olie-industrie aan de staat- betalen toch mooi de rente over onze staatsschuld af? En aardgas is de schoonste fossiele brandstof? Euhhh, nou ja euhh, het is heul erg eng en zo. In Utrecht evacueren ze ook op publieke kosten een hele woonwijk naar hotels, bij vermoeden van Asbestgevaar! Zonalarm! Weerpaniek! Bang zijn is als argument voldoende.

Zelfbenoemde kwaliteitsmedia zullen er ongetwijfeld te zijner tijd positieve aandacht aan geven. Wollenzweetsokmedium Trouw voorop.

Toch ontroerend, een kindje van erfenis ´68 zijn.
Je staat áltijd aan de goede kant, welk onderwerp je ook aansnijdt: van onderdrukte Novibnegers onder de evenaar, zwaarmoedige zeehondjes tot smeltende ijskappen. Je roept iets teugen de zionisten van Israel, teugen de kapitalistische Satan, teugen CO2. En gesteund door lovende mediaberichten- rolt subsidie als vanzelfsprekend naar je toe, als smeltwater uit een gletsjer naar zee.