Het Ministerie van ELI haar 'Agentschap.nl' is de klimaatpakjesboot. Nu ook voor de Offshore Bouwindustrie en onderzoeksinstituten via de 'TKI'

Het Innovatiecontract Wind Op Zee voorziet in 6 miljard merendeels publieke euro’s voor 2020, en een beoogde overheidswerkverschaffing van 12.500 banen. Vanuit de mythe dat de overheid banen schept.
Zoals met de TKI-Wind op Zee, voor een ‘demo en proeftuin’in 2014 voor de overheid tot 2030 liefst 6000 megawatt windmolens op zee plant: niet omdat we de energie nodig hebben (er is al overcapaciteit volgens Jan Rotmans van Urgenda).

Alleen om ambtelijke doelen te halen voor opgesteld vermogen aan windenergie: voor ‘het klimaat’. De bouwbedrijfslobby van BAM, Van Oord en ECN kregen al 23,5 miljoen euro staatssteun voor Flow (far and large offshore wind). Nu haakt ook een ons zeer bekend marien onderzoeksinstituut in: Imares.

Miljoenenprofiteur TKI Wind op Zee? Het geheel onafhankelijke onderzoeksinstituut Imares.
Vissers moeten zich met 2 miljoen euro eigen inleg verantwoorden naar de overheid over het verplaatsen van een zandkorrel om een garnaal te bemachtigen (bodemberoering). Via onderzoek van Imares. Tegelijk wil Imares meehelpen met de realisatie van complete offshore-eilanden door die zelfde overheid (Ministerie van ELI).

Nu nog geen bouwsubsidie maar ‘de beleidsvoorbereiding en onderzoek gaan door!’
Het uitroepteken komt van Imares. De verwachte winst volgens deze nieuwe presentatie van Chris Westra ‘Imares en Offshore windenergie’: onderzoeksprojecten van 1 tot 3 miljoen euro, met looptijd van 4 jaar en een door Imares verwachte gemiddelde overheidsinleg van 50 procent. Standaardsubsidiepercentages voor ‘fundamenteel onderzoek’ zijn 100 procent, met MKB er bij 50 procent, ‘experimentele toepassing’levert 25 procent overheidsinleg en demonstratieprojecten 40 procent van de meerkosten.

    De specialiteiten van Imares?
    De ‘Onderwerpen en projecten in het domein van Imares’ zijn: ‘Ecologisch onderzoek impact windparken, ecodesign voor de funderingen van Van Oord en BAM, Constructie met geluidsarm heien en ecofundatie, Ecologische voorwaarden eilanden en havenontwikkeling, Ontwikkelen van een gefaseerd plan offshore biomassa boerderij.


‘Dank voor uw aandacht’
Oh ja, wacht, nog dankzij onze roots bij het vroegere Rijksinsituut voor Visserij Onderzoek: als laatste: Vissen en varen, Vissen en OWE. De enige reden dat visserij de boeman is op de Noordzee is geld. Tegelijk moet die visserij wijken voor een Brits megawindpark (gepland is 14 Gieg) op de meest natuurrijke ondiepe delen van de Doggersbank. Visserij levert Imares, Stichting de Noordzee en al die adviesclubjes niet genoeg geld ten opzichte van dit door klimaatgekte gestimuleerde overheidsgeweld.

Follow the money
Trek als visser je portemonnee eens wat dieper open en plots blijkt van het hele fenomeen ‘bodemberoering’ geen enkele sprake meer te zijn. Maar eh, laten we daarvoor eerst meer onderzoek doen. Daarom kunnen onderzoekers van Imares met droge ogen beweren dat windparken zo goed zijn voor de ecologie van de Noordzee en ‘er meer vogels dood gaan in het verkeer’. (Mardik Leopold) En hoor je nu berichten als deze:

Rob van Luit (@waddenjournaal)
25-07-12 17:14
Windmolens in #Noordzee zijn kraamkamer voor kabeljauw bit.ly/QEeTVJ

Psst niet doorvertellen hoe wij gemeenschapsgeld besteden
Wel eerst de ‘geheimhoudingsovereenkomst’tekenen aub. We mogen niet weten hoe ons publieke geld wordt besteed, de eerste 8 miljoen euro is al uitgegeven voor dit jaar voor de ‘innovatietafel’, en 23,5 miljoen euro voor onderzoek naar innovatie voor windenergie.

We hebben nu 2 offshore-rondes gehad voor 8 miljard euro MEP en SDE-subsidie.
Daarvan gaat ruim 4 miljard euro gemeenschapsgeld naar slechts 500 Megawatt voor Bard, Q10 van Eneco kan een verwachtte 850 miljoen euro gemeenschapsgeld opstrijken. Gerealiseerd zijn twee parkjes voor de kust van Egmond van 220 megawatt opgesteld vermogen, voor een prijs van 640 miljoen euro (ex onderhoud). Binnen 3 jaar moest een kwart van de turbines voor de kust van Egmond al vervangen worden, en de onderhoudsschepen lagen continue in de nu beoogde ‘offshore wind energie mainport’IJmuiden.

Dus als we de gulheid van de overheid naar Bard omrekenen naar de ‘ambities’van ELI-ambtenaren, zijn we nog 175 miljard euro kwijt (afgaande op de kosten van Amalia en Egmond) aan molens en clubs als het geheel onafhankelijke Imares. Ex onderhoud: de ‘belofte’is on de kosten met 40 procent te reduceren. Dan nog zit je vast aan energie die 2-3 maal duurder is dan nodig. In de TKI hoeft Imares maar maximaal 5 procent van de projectkosten in te leggen.