De 'verdwenen' Groenlandse ijskap vanochtend

Je voelde het aankomen toen de Nasa met Groenland in het nieuws wilde komen: journalisten en klimaat/ijskappen, dat gaat nooit goedkomen. Onze alerte en onkreukbare Crok heeft de NOS op zijn blog al doorgezaagd. Laten wij dat hier ook doen. Het groteske klimaatonbenul Rik van Westelaken zei bij de NOS, het campagnejournaal voor progressieve ambtenarij écht:

De Groenlandse IJskap is al zowat verdwenen

Hij zei het echt
Laten we dat vaststellen. Na de rooie kater Hans Laroes is nu Marcel Gellauff ter redactie verzeild geraakt als progressieve campagneleider. Geheel objectief omdat hij dat zelf vindt, dus is het zo. Jij hebjouwaarheid enikdemijnuuhhh…zzzz

Je kunt kritiek uiten, maar dan schieten ze in de politiek antwoordensfeer van ‘feiten zijn heilig’blablabla, wij zijn onpartijdig omdat wij dat vinden zzzz: als toverwoorden en bezweringen, die journalistiek wenselijk klinken maar qua klimaat en milieu zelden in uitvoer worden gebracht. Domheid speelt daarbij een niet te verwaarlozen rol. En te narcistisch zijn om dat bij jezelf in te kunnen zien. Een redactie van 365 fte en géén enkel eigen journalistiek onderzoek: een beetje persberichtjes doorgeven van deze of gene lobby, en onbenul verwarren met onafhankelijkheid.

Wat niet wil zeggen dat Rik van Westelaken verder niet zou deugen.
Misschien heeft hij wel veull vrienduhhh, of een leuke app op zijn Ipad. En stemt hij Groen Links. Dus klopt zijn berichtgeving ook. Voor een meer inhoudelijke weerlegging: kijk bij Crok. Ik had gewoon even zin om de NOS – hét symbool van maatschappelijke verdomming- af te zeiken en vond hier een fantastische aanleiding. Stoom afblazen zoals onze critici dat noemen. Zeikerds.