Watts thermometerproject beter dan Muller’s Best?

Meet je 'global warming' of 'local warming' op parkeerplaatsthermometer?

Richard Muller van het Berkely Earth Surface Station project BEST gaat in de New York Times morgen terug in de kast als ‘Converted Skeptic‘. Zijn nieuwste nog niet gepeerreviewde studie- op de IPCC-deadline van 30 juli ingediend- claimt dat temperatuurtrends van oppervlaktestations de beste ‘fit’hebben met de CO2-curve. Hij verwacht verdere opwarming van 1,5 graad in de komende 70 jaar. Correctie met stadseffecten zou géén invloed hebben. Maar is zijn studie een media-actie?

Een korte voorgeschiedenis: thermometers op warm asfalt
Volgens weerman Antony Watts zijn Surfacestationsproject zouden veel thermometers zo slecht zijn geplaatst- boven gloeiend asfalt en bij airconditioners- dat ze geen ´global warming´ meten maar verstedelijking: local warming dus. In werkelijkheid zou de temperatuurtrend ook tussen 1970 en 2009 significant lager zijn. Dit werd door latere studies met Watts zijn eigen data aangevochten.

Watts heeft zich uit de tent laten lokken door Muller
En slaat alvast terug. Met werk op zijn blog dat hij nog moet indienen bij een journal. Of die actie verstandig is zal de tijd leren. De resultaten zijn wel aardig:

Wat doet Muller fout volgens Watts?
Hij gebruikt niet de goede herziene correctiemethode die de World Meteorological Organisation in september 2011 zou hebben aangenomen uit Leroy 2010, maar uit Leroy 1999. De nieuwere methode corrigeert ook voor de hoeveelheid oppervlakte in de buurt van de thermometer, die als warmtebron kan dienen. Wanneer je die nieuwste methode wel toepast, claimt Watts nu dat

 • slecht geplaatste stations na correctie een temperatuurtrend vertonen die 0,11 graad per decade lager ligt dan de nu berekende gemiddelde temperatuurtrend
 • goed geplaatste stations op het platteland een temperatuurtrend geven van 0,08 gaad per decade lager dan de nu berekende gemiddelde temperatuurtrend

Hoe kan dat?
Door de correctiemethode dus, aldus Watts. In plaats van de goede stations te laten voor wat ze zouden zijn, zou de Amerikaanse ´KNMI´, de NOAA juist de goede stations omhoog corrigeren in plaats van de slechte omlaag. Zo krijg je dan hógere temperatuurtrends, die het stadseffect niet goed corrigeren.

Comparisons demonstrate that NOAA adjustment processes fail to adjust poorly sited stations downward to match the well sited stations, but actually adjusts the well sited stations upwards to match the poorly sited stations.

Of dat ook klopt moeten deskundige critici eens goed doorzagen.
Ik zag commentaar van een Nederlandse wetenschapper, dat je bij luchthavens juist OMHOOG moet corrigeren. Daarnaast voerde Muller zijn analyse ook uit met alleen rurale stations als controle. Hij claimt nog stééds geen significant stadseffect te zien, terwijl de trend wel een fit vertoont met CO2.

Temperatuur ’s nachts stijgt sneller dan overdag
Wel werd recent een paper gepubliceerd door Bert Holslag die toont dat de GEMIDDELDE temperatuur- samengesteld uit het miniumum ´s nachts en maximum overdag- niet geschikt zou zijn voor temperatuurtrends. De nachttemperatuur stijgt veel sneller dan de dagtemperatuur en turbulentie speelt hier een rol.

Muller is volgens zichzelf nog steeds sceptisch over attributie global warming
Wat veel klimaatactivisten in Nederland doen als Pier Vellinga, Rik Leemans en velen die zich ten onrechte wetenschapper noemen: Richard Muller moet daar niets van hebben:

I still find that much, if not most, of what is attributed to climate change is speculative, exaggerated, or just plain wrong. Hurricane Katrina cannot be attributed to global warming; the number of hurricanes hitting the United States has been going down, not up; likewise for intense tornadoes. Polar bears aren’t dying from receding ice, and the Himalayas aren’t going to melt by 2035.

And it’s possible that we are currently no warmer than we were a thousand years ago, during the “medieval optimum,” an interval of warm conditions known from historical records and indirect evidence such as treerings. I’ve published my analyses of these claims, and my skepticism for them hasn’t changed. And the recent warm spell in the United States happens to be more than offset by cooling elsewhere in the world, so its link to “global” warming is weaker than tenuous. (James Hansen van de Nasa doet dat steeds RZ)

Dit is normaal gesproken Marcel zijn terrein, ik ben niet genoeg ingevoerd.

  Maar die zit met vrouw en smurfen in een vakantiehuis in de jungle van Diever.

Muller stelt alvast:

Four of our papers have undergone extensive scrutiny by the scientific community, and the new paper with the analysis of the human component is now posted along with the data and computer programs used. Such utter transparency is the heart of the scientific method; if you find our conclusions implausible, tell us what line in our code is wrong, or what part of the data is corrupted. Better yet, fix those errors and rerun the analysis to see if the answer changes.

Volgens mij heeft Watts nu het meeste te verliezen…

Door | 2012-07-30T15:33:48+00:00 29 juli 2012|79 Reacties

79 Reacties

 1. boels069 1 augustus 2012 om 00:17- Antwoorden

  weerisnietklimaat schreef ondermeer:

  "1. metingen uit satelieten laten over de laatste 30 jaar een opwarming zien van gem. 0,14 grad K per decade.Die worden dacht ik niet beinvloed door stedelijke warmte effecten."

  Die 0,14K/decade is ongeveer de helft van wat gewoonlijk wordt beweerd.

  Het debat gaat in wezen niet over de huidige of vroegere temperaturen (daar hoeft niemand meer wakker te liggen).

  Het gaat om het voorspellend vermogen van klimaattheoriën: hoe warm is het over een eeuw (of zo).

  Daarbij probeert men een "nulklimaat" te reconstrueren uit historische gegevens en dat "nulklimaat" vervolgens te gebruiken om te extrapoleren naar de toekomst.

  Maar zonder enige zekerheid over periodiciteit is het een onmogelijke opgave.

  Het moet naar mijn idee anders en (relatief) eenvoudiger, stel:

  Ex = externe energie van zon plus kosmos

  Ei = interne energie opgewekt/afkomstig van mens, flora, fauna, aarde

  Es = energieverlies naar de ruimte

  Opwarming:

  Ex + Ei – Es > 0

  Afkoeling:

  Ex + Ei – Es < 0

  Door gedurende enkele tientallen jaren over een zeer breed spectrum de inkomende en uitgaande straling te meten zou men meer over de energiebalans te weten kunnen komen.

  Zelfs bij een gemiddelde energiebalans van nul kunnen we nog jaren vechten over een klimaatverandering op basis van aardse waarnemingen.

 2. boels069 1 augustus 2012 om 00:47- Antwoorden

  @Neven:

  Het lijkt er op dat je gelooft in de betrouwbaarheid van temperatuurmetingen.

  Want dat zou je afschuw van apocryte handelingen verklaren.

  Het begrip van een gemiddelde mondiale temperatuur is al een fysische gruwel en dan wordt die nog bepaald aan de hand van temperatuurreeksen waarvan nog moet worden aangetoond dat ze rechtstreeks te maken hebben met het andere gruweldingetje dat mondiaal klimaat heet.

  Het is zoiets als aannemen dat er een eenduidige kamertemperatuur bestaat en wordt weergegeven door een eenzame thermometer op 1,5m hoogte van de vloer.

 3. Neven 1 augustus 2012 om 01:31- Antwoorden

  Het lijkt er op dat je gelooft in de betrouwbaarheid van temperatuurmetingen.

  Want dat zou je afschuw van apocryte handelingen verklaren.

  Boels, heb jij iets beters dan de temperatuurmetingen? Schrijf er een onderzoek over en haal die Nobelprijs op!

  Waar het mij niet om gaat is de absolute temperatuur en de precisie daarvan, maar de verandering in temperatuur. En als die gemeten wordt door duizenden thermometers, een handvol satellieten, weerballonnen, en vergeet ook niet het smeltende ijs wereldwijd en veranderingen in ecosystemen, dan vind ik dat alles bij elkaar betrouwbaar genoeg om te beseffen dat we de kans dat AGW nul komma nul gevolgen gaat hebben uit kunnen sluiten. Of sluit jij dat wel uit?

  Bedoel je 'apocriefe handelingen' of 'hypocriete handelingen'? Van dat laatste gruwel ik inderdaad. En dat haakt weer mooi in op de discussie die we eigenlijk moeten hebben. Hoe betrouwbaar vind jij Anthony Watts, Boels? Wat vind je van deze hele affaire tot nu toe? Het tromgeroffel en de mislukte soufflé die vervolgens als een natte wind door de blogosfeer schalt?

 4. boels069 1 augustus 2012 om 03:11- Antwoorden

  @Neven:

  Ik heb niets beters dan temperatuurmetingen.

  Dat is natuurlijk niet erg, ik fröbel maar wat en doe geen uitspraken die onvoldoende gefundeerd zijn en waar naar geluisterd wordt door politieke hotemetoten met blanco cheques.

  Je maakt een vergissing als je zegt dat het niet om de absolute temperatuur gaat; het is de enige temperatuur die wordt gemeten.

  Veranderingen worden berekend aan de hand van de metingen door middelen en subtractie.

  Zijn de metingen aanvechtbaar van kwaliteit dan zijn de onderlinge veranderingen ook aanvechtbaar.

  Het gaat mij niet om klimaatverandering te bevestigen of te ontkrachten, het gaat om de wijze waarop deze aan de man wordt gebracht en het wegmoffelen van "schoonheidsfoutjes" bij het bepalen van de grootte van die verandering.

  En uiteraard verzet ik mij tegen vertaalslagen door politiek gedreven opportunisten en nitwitten.

 5. boels069 1 augustus 2012 om 03:28- Antwoorden

  @Neven:

  Het onderzoek van Watts naar de kwaliteit van meetstations vind ik prima.

  Ik raak er niet opgewonden van, ook niet van de toegevoegde heisa.

  Dat is een spelletje tussen religie-achtige groeperingen die, zoals gebruikelijk, in elk verschijnsel een bevestiging in de eigen overtuiging zoeken.

  En het gelukkig nooit zullen vinden.

  Onderzoek naar de eigenaardigheden van meetstations had ook kunnen plaatsvinden door meetseries met uurgemiddelden kritisch te bekijken.

  Maar Watts, Muller en het overgrote deel van de klimaatgemeenschap blijven vasthouden aan meteogegevens.

  Bij gebrek aan beter.

 6. Janos73 1 augustus 2012 om 05:46- Antwoorden

  Amadeus,

  Ik vraag om een reconstructie van het noordelijk halfrond en jij komt aan met een grafiek van 2 boreholes op Groenland…. Inderdaad bijna hetzelfde als je kijkt naar de verdeling en het aantal van de proxies van Mann….

 7. TINSTAAFL 1 augustus 2012 om 07:39- Antwoorden

  Fraude Janos? Wie heeft het over fraude gehad, ik niet. Het was gewoon zeer slecht wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op confirmation bias. Plenty bewijzen dat MWP wel degelijk een feit was (en de LIA overigens) hetgeen Mann en z'n Team altijd hebben proberen weg te gummen.

  Ja Neven, dat is het verschil tussen de sceptics zoals McIntire, Mosher en anderen en de alarmisten. Er is reeds voldoende kritiek op Watts onderzoek van sceptische kant, vooral het gebrek aan TOBS en Watts stelt z'n onderzoek nu open aan kritiek. Heb je dit wel eens gezien aan de alarmistische kant (Mann, Jones, Briffa om er maar een paar te noemen, het heeft jaaaaaren geduurd voordat ze de gegevens overlegden).

  Jij bijvoorbeeld bent een lichtend voorbeeld hoe alarmisten reageren beste Neven, waar is je "hilarisch" kommentaar op Müller's BEST onderzoek? Je bent hierover alleen maar oorverdovend stil.

  Zelf ben ik altijd sceptisch over Watts en hecht meer waarde aan sites als ClimateAudit en Lucia's Blackboard. Ik lees WUWT als de Telegraaf; voor het nieuws een met een korrel zout. Watts aankondiging was belachelijk IMO.

 8. Amadeus Gould 1 augustus 2012 om 09:22- Antwoorden

  @Niek Rodenburg, Dank je wel, Niek, ik heb het gedownload.

  @Janos73

  Jouw opmerking had ik natuurlijk al verwacht! Wat jij zegt is dat wat er gebeurde op Groenland geen maat is voor het klimaat in die periode, maar iets heel lokaals. Daarmee heb ik dan mooi een wig gedreven tussen jou en Neven. Ga maar uitleggen aan Neven, waarom wat er op Groenland gebeurde maar heel lokaal was.

  En ik gaf verder nog een verborgen hint ….

  @all

  Het mooie van de publicatie van Dahl-Jensen e.a. is dat eens een andere methode is gebruikt om een temperatuur reconstructie te maken i.p.v. het kijken naar de concentrate van een zuurstof isotoop (zoals bijv. in deze publicatie Johnsen, S.J., et al. Oxygen isotope and palaeotemperature records from six Greenland ice-core stations: Camp Century, Dye-3, GRIP, GISP2, Renland and NorthGRIP. J. of Quat. Sci., 16(4), 299-307. 2001).

  Verder lezenswaardig is Frozen Annals van W. Dansgaard

 9. Turris 1 augustus 2012 om 09:53- Antwoorden

  Als er één conclusie steeds weer komt bovendrijven in de klimaatwetenschap en het debat, dan is dat het representatief en wetenschappelijk verantwoord voorspellendvermogen en de betrouwbaarheid steeds te kort schiet, op basis van de ruwe data uit de selectieve temepratuur meetreeksen.

  In andere wetenschappen zou een dergelijke onbetrouwbaarheid niet tot significant uitkomsten leiden (m.u.v. dan in de sociale-psychologie), die tot draconische politieke maatregelen zouden leiden.

  Om dan toch in de politiek bruikbare alarmistische klimaatprogoses te kunnen komen moet een aantal pieken en dalen "gehomogeniseerd" of door statistal smoothing worden afgevlakt om tot de rechte steel van een hockeystickcurve te komen.

  De klimaatwetenschap o.l.v. het IPCC liet/laat veel ruimte voor data-manipulatie, invoeging en toepassing van selectieve proxies, selectieve analyses gesteund door onvoldoende transparantie door inzage te weigeren of brondata weg te gooien, of teksten rechtstreeks door GreenPeace gedicteerd in hun aanbevelingen aan de VN op te nemen. Het werd allemaal al feitelijk geconstateerd en beschreven, de diversen "Gates" van het IPCC werden gehoond door de echte wetenschappers.

  Als dan blijkt dat de ruwe temepratuur meetdata incompleet en niet reperesentatief voor de gehele aarde is en bovendien vervuild is door stedelijke warmte effecten (het werd allemaal reeds ruim beschreven) en niet overeenstemt met de low-orbital satelliet metingen in de troposfeer (Lees John Christy), dan is er iets aan de hand waar de klimaatactivisten liever niet over willen spreken…. "waar blijft de echte opwarming?"

  De klimaatactivisten vallen dan hun critici aan als zijnde stromannen van de olieindustrie verwijzend naar verwerpelijke triomf van de "vrijemarktideologie. Het is de bekendste onverholen Internationaal-socialistische platitude om de ideologie van een alles omvattende nieuwe wereld heerschappij te kunnen propageren. Het is politiek vooral geen klimaatwetenschap.

  Het is de politieke ideologie van de Club van Rome, van GreenPeace, van de gesubsidieerde aanhang in de politieke klimaatlobby bij de NGO's en Quango's, van de gesubsidieerde duurzaamindustrie, van de dwalende Europese-Unie magistraten, van de "duurzame" jatropa-adviseurs, en van de activitische bloggers op climategate.nl

 10. Niek Rodenburg 1 augustus 2012 om 10:53- Antwoorden

  Jo Nova moet je even lezen:

  Elizabeth Muller (Director of BEST) ran a “Green government” consultancy. Just how impartial was BEST?

  How independent is this project?

  Would BEST have ever seriously published a study showing anything other than a scary warming trend?

 11. Neven 1 augustus 2012 om 15:14- Antwoorden

  Er is reeds voldoende kritiek op Watts onderzoek van sceptische kant, vooral het gebrek aan TOBS en Watts stelt z’n onderzoek nu open aan kritiek.

  Dat is dan voor het eerst, dus kennelijk heeft Watts het dit keer wel heel bont gemaakt. Hij heeft McIntyre ook ongevraagd tot co-auteur gemaakt, dus die is nu wel gedwongen om wat te zeggen. Anders had hij waarschijnlijk, en zoals gebruikelijk, gezwegen.

  (Mann, Jones, Briffa om er maar een paar te noemen, het heeft jaaaaaren geduurd voordat ze de gegevens overlegden)

  Damned if you do, damned if you don't.

  Als je de gegevens geeft, wordt er van alles en nog wat uit gecherrypicked om propagandamateriaal te vervaardigen. Geef je de gegevens niet, dan wordt dát de basis voor het propagandamateriaal, al helemaal als ze je mails jatten.

  Achteraf hadden ze beter de gegevens kunnen geven. Had een hoop gezeik en propagandamateriaal gescheeld.

  Wordt er trouwens nog wat met die gegevens gedaan wat de klimaatwetenschap volledig op z'n kop zet? Niet, hè?

  Maar Watts heeft een game changer, unprecedented en controversial. Op de gegevens moet natuurlijk nog even gewacht worden, eerst de boel uitmelken:

  "We want to at least get the paper into submission form first, so that we can preserve the years of work that Evan and I and the many volunteers put into it by being able to submit first. Bear in mind that gathering this data caused out of pocket expenses and much time away from my family, plus my openness has been abused in the past. Both Menne et al and Muller/BEST submitted papers before we even got ours out the door. I don’t think it is unreasonable to get my submission in first for once."

  Een hypocriete handeling, volgens de definitie van Boels.

  Jij bijvoorbeeld bent een lichtend voorbeeld hoe alarmisten reageren beste Neven, waar is je “hilarisch” kommentaar op Müller’s BEST onderzoek? Je bent hierover alleen maar oorverdovend stil.

  Wat moet ik dan zeggen over het BEST onderzoek? Het zegt helemaal niets wat we al niet wisten. Het BEST onderzoek draait om Muller en niets anders. 'Kijk, ik en mijn dochter hebben het wiel opnieuw uitgevonden'.

  Compleet irrelevant, maar kennelijk erg genoeg om Watts de bal keihard in eigen doel te laten koppen.

  BEST boeit voor geen meter. Hooguit de 'conversion' is interessant, maar ik zie liever de publieke 'conversion' van een echt skeptisch kopstuk. Een Singer die op z'n sterfbed al z'n zonden opbiecht, of een Michaels die opeens roept dat er nu toch wel wat moet gaan gebeuren omdat de risico's te groot worden.

  Zelf ben ik altijd sceptisch over Watts en hecht meer waarde aan sites als ClimateAudit en Lucia’s Blackboard. Ik lees WUWT als de Telegraaf; voor het nieuws een met een korrel zout. Watts aankondiging was belachelijk IMO.

  Precies, zo moet je WUWT ook lezen. Het interessante van dit soort blunders is dat je er de geloofwaardigheid van anderen ook mee kunt toetsen. McIntyre trekt zich net op tijd terug (hoe gênant voor Watts!), maar bijvoorbeeld zogenaamd gereputeerde wetenschappers als Pielke en Christy staan (wederom) voor lul. Ze tonen aan absoluut niet objectief te zijn. Ben overigens benieuwd of Christy de Wattsprutserij vandaag voor de senaatscommissie als waarheid gaat brengen.

  Iedereen die de drol van Watts als zoete koek slikt, kun je van je lijstje met betrouwbare bronnen strepen. Jo Nova, Pierre Gosselin, Lüning en Vahrenholt, Jeff Id, en ga maar door. Allemaal propagandisten.

  Monckton is daar ook zo handig voor. Die liegt en bedriegt dat het een lievelust is. Iedereen die wat dan ook van hem overneemt, is automatisch melaats voor mij. WUWT geeft hem natuurlijk regelmatig een podium, maar ook onze eigenste Labohm schijnt hem weer eens geciteerd te hebben. Dikke, dikke min achter vrijemarktfundamentalist Labohm.

  Neem dan Marcel Crok, die wel zo verstandig is om Monckton te negeren. Anderzijds is bijna een heel hoofdstuk in Staat van het Klimaat gewijd aan de obsessie van vrijemarktmalloot Watts. Maar ik mag aannemen dat Marcel dat niet meer zal doen. Ik zou hem ook afraden om blind op Pielke en McKitrick te varen. Maar dat moet hij zelf weten. Iedereen is verantwoordelijk voor z'n eigen geloofwaardigheid.

 12. Niek Rodenburg 1 augustus 2012 om 15:23- Antwoorden

  Iedereen is verantwoordelijk voor z’n eigen geloofwaardigheid.

  Het is dat je het zelf zegt Neven.

  Je komt dan ook erg ongeloofwaardig over met je zinnetje dat mocht Watts gelijk hebben je alvast bij voorbaat je excuses maakt voor je uitlatingen aan zijn adres.

  En ook hier mag je weer het laatste woord hebben.

 13. Neven 1 augustus 2012 om 15:26- Antwoorden

  Je komt dan ook erg ongeloofwaardig over met je zinnetje dat mocht Watts gelijk hebben je alvast bij voorbaat je excuses maakt voor je uitlatingen aan zijn adres.

  Je zou denken dat de bereidheid fouten toe te geven en zelfs excuses te maken juist m'n geloofwaardheid vergroot.

  Maar als jij me niet geloofwaardig vindt, Niek, dan kan ik daar eigenlijk alleen maar blij mee zijn. Verder maakt het me eigenlijk niet uit.

  Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg.

 14. TINSTAAFL 1 augustus 2012 om 16:34- Antwoorden

  Neven, de alarmistische en sceptische kant van het klimaatdebat heeft z'n propaganda sites. Jouw obscure website, bijvoorbeeld, reken ik daaronder. Monckton neem ik (wetenschappelijk) niet serieus, evenals z'n tegenhanger Al Bore. Pielke Jr neem ik meer serieus dan Sr. Jeff Id is de moeite waard, evenals Motl, maar zeker niet altijd. Voor de rest sla je als een dwaas om je heen en hoop iets te raken, wat meestal niet het geval is. Het maakt je alleen maar ongeloofwaardig, zoniet belachelijk, hetgeen je overigens uitstekend gelukt is op Lucia's blog. Je bent shit scared voor AGW en haat iedereen die het niet met je eens is, voor geen rede vatbaar.

  Voorlopig is Watt's paper in discussie, laten we de uitkomst hiervan rustig afwachten voordat je de huid verkoopt, tot zover neem 2 Prozacs per dag, is mijn advies.

 15. Turris 1 augustus 2012 om 19:02- Antwoorden

  Op climategate.nl voelt Neven zich thuis, omdat hij denkt lezers te kunnen interesseren voor zijn politieke stellingnames.

  Neven refereert feitelijk uitsluitend naar politieke stellingnames, zijn wetenschappelijke referenties blijken steeds van geen enkele waarde, en werden bovendien reeds ruimschoots weerlegd via climategate.nl (te lezen) bijdragen. Het lijkt een beetje op verslaafde zelfdestructie.

 16. DWK 1 augustus 2012 om 19:31- Antwoorden

  Neven doet wat hij zegt:

  Groene stroom afnemen? Geen besparing op CO2-uitstoot. Wel verhoging van daadwerkelijk schadelijke gassen (zie Wolters). Wel een aanslag op beschikbare gelden.*

  En ga zo maar door.

  Verder timmert Neven houten kastjes “voor om uw pc” en denkt dat dat duurzaam is. De urban miners wordt zo eenn gevoelige klap toegebracht.

  * Hier is het de Nevianen van deze wereld uiteindelijk om te doen: Het verarmen van de Westerse wereld, het overhevelen van gelden richting Derde Wereld; consuminderen en dan denken dat de wereld daar mooier van wordt.

 17. Amadeus Gould 1 augustus 2012 om 19:41- Antwoorden

  Een intigrerende zin, die ik maar vrij veralgemeniseer….

  Iedereen die idioot zus of zo als zoete koek slikt … of gedachte zus of zo aanneemt…dit of dat gelooft…, kun je van jouw lijstje met betrouwbare bronnen strepen …d.w.z. kan het gewoon niet bij het rechte eind hebben inzake x of y….

  Tja … dan hou je op den duur …. mogelijk alleen jezelf over.

  Want dan kun je Isaac Newton bijv. wegstrepen vanwege zijn belangstelling voor occultisme/alchemie, Blaise Pascal vanwege zijn geloof etc.

  Tja… en ik maar denken dat in de wetenschap alleen maar ging om te beter begrijpen hoe alles werkt…om aan te tonen dat iets het op wijze x of y werkt.

  Maar in het klimaat debat draait het blijkbaar op peer reviewed, not peer reviewed, "geloofwaardig", "niet geloofwaardig", "more credible and less credible", meer publicaties / minder publicaties etc.

  Tja en dan eindigen we natuurlijk mogelijk weer met een Godwin in de oude of nieuwe stijl.

 18. boels069 1 augustus 2012 om 20:42- Antwoorden

  Neven schreef:

  "Een hypocriete handeling, volgens de definitie van Boels."

  Daar maak ik bezwaar tegen, je legt mij iets in de mond dat niet terug te vinden is in mijn tekst.

  Ik heb het gehad, in de context van een klimaatgeloof, over apocriefe handelingen.

  Zoals je wellicht weet zijn apocriefen, in de geloofsleer, boeken/denkbeelden die niet in de omschreven geloofsleer zijn opgenomen; meestal omdat de inhoud de geestelijke leiders onwelgevallig is.

 19. Niek Rodenburg 1 augustus 2012 om 20:58- Antwoorden

  Neven schreef:

  Ben overigens benieuwd of Christy de Wattsprutserij vandaag voor de senaatscommissie als waarheid gaat brengen.

  De prutserij is niet genoemd, want dat was het natuurlijk niet, maar het onderzoek van Watts is wel op een uitstekende wijze verwoord en de onzin die Muller uitkraamde is ook uitgebreid aan de orde gekomen.

  Het zou me verbazen als het onderzoek van Watts geen gevolgen voor het klimaatdebat in de VS, en wereldwijd, zou hebben.

 20. Niek Rodenburg 1 augustus 2012 om 21:03- Antwoorden

  boels69 schreef:

  Neven schreef:

  “Een hypocriete handeling, volgens de definitie van Boels.”

  Daar maak ik bezwaar tegen, je legt mij iets in de mond dat niet terug te vinden is in mijn tekst.

  Dat is nu precies het bezwaar dat ik bij Neven heb, namelijk het citeren uit andermans onderzoeken.

  Hij verdraait de werkelijke feiten en weet zelf niet wat er aan de hand is, maar verkoopt het op Climategate.nl als de enige waarheid.

  Zo, we gaan even zwijnen en herten bespioneren in het bos.

 21. Neven 1 augustus 2012 om 21:33- Antwoorden

  Het zou me verbazen als het onderzoek van Watts geen gevolgen voor het klimaatdebat in de VS, en wereldwijd, zou hebben.

  Maak je geen zorgen, de WUWT-propaganda (alles is geoorloofd, want hunnie doen het ook) heeft al jaren invloed op het klimaatdebat, in de zin dat het oplossingendebat vertraagd wordt. Des te lulliger wordt het voor Watts als AGW toch problematisch blijkt te zijn, maar daar weet hij voor zichzelf vast wel een Ayn Randiaanse draai aan te geven.

  Blessed are the ignorant…

  Waarom heeft Christy niet tegen de senaatscommissie gezegd dat de opwarming in de VS voor de helft niet echt is? Waarom toch, waarom toch?

 22. Neven 1 augustus 2012 om 21:39- Antwoorden

  Jouw obscure website, bijvoorbeeld,

  Mijn obscure website werd vandaag nog op de website van de Guardian genoemd. 😛

  En m'n website met grafieken (aanrader, heel handig) krijgt dagelijks een paar duizend hits.

  Nou, ik ga weer naar het ijs kijken, jongens (zo lang het er nog is). Veel plezier verder met het kringrukken in het gezelligste bejaardentehuis van Nederland! 😀

 23. Neven 1 augustus 2012 om 21:41- Antwoorden

  Niet boos worden, ik hou van jullie, misleid als jullie zijn en al. :kiss

 24. Turris 1 augustus 2012 om 22:38- Antwoorden

  Guardian en de BBC zijn onverbeterlijke klimaat-alarmistisch media.

  Neven, gefeliciteerd met deze erkenning. Wij herkenden het klimaatalarmisme reeds vanaf het eerste begin van je politieke bijdragen.

 25. Niek Rodenburg 1 augustus 2012 om 22:44- Antwoorden

  Als de nood het hoogst is maakt een prof rare sprongen:

  IPCC Lead Author Misleads US Congress

  Gemakkelijk te vinden.

 26. Niek Rodenburg 1 augustus 2012 om 22:47- Antwoorden

  Mijn obscure website werd vandaag nog op de website van de Guardian genoemd.

  Een kinderhand is gauw gevuld…

  Dat was bij mij ook zo toen ik bij kabouter Plop mocht optreden.

 27. TINSTAAFL 2 augustus 2012 om 05:11- Antwoorden

  Tsja…. The Graudian…

 28. Turris 2 augustus 2012 om 09:06- Antwoorden

  @ Niek: "IPCC Lead Author Misleads US Congress"

  Dank voor dit ontbijtnieuws.

  Wat zou "guardian" Neven als misleiding hierover melden?

 29. […] blogdiscussie over de Watts-temperatuurstudie versus Best van Richard Muller gaat in alle hevigheid door. Victor Venema schreef al vlot een recensie van het […]

Geef een reactie