Meet je 'global warming' of 'local warming' op parkeerplaatsthermometer?

Richard Muller van het Berkely Earth Surface Station project BEST gaat in de New York Times morgen terug in de kast als ‘Converted Skeptic‘. Zijn nieuwste nog niet gepeerreviewde studie- op de IPCC-deadline van 30 juli ingediend- claimt dat temperatuurtrends van oppervlaktestations de beste ‘fit’hebben met de CO2-curve. Hij verwacht verdere opwarming van 1,5 graad in de komende 70 jaar. Correctie met stadseffecten zou géén invloed hebben. Maar is zijn studie een media-actie?

Een korte voorgeschiedenis: thermometers op warm asfalt
Volgens weerman Antony Watts zijn Surfacestationsproject zouden veel thermometers zo slecht zijn geplaatst- boven gloeiend asfalt en bij airconditioners- dat ze geen ´global warming´ meten maar verstedelijking: local warming dus. In werkelijkheid zou de temperatuurtrend ook tussen 1970 en 2009 significant lager zijn. Dit werd door latere studies met Watts zijn eigen data aangevochten.

Watts heeft zich uit de tent laten lokken door Muller
En slaat alvast terug. Met werk op zijn blog dat hij nog moet indienen bij een journal. Of die actie verstandig is zal de tijd leren. De resultaten zijn wel aardig:

Wat doet Muller fout volgens Watts?
Hij gebruikt niet de goede herziene correctiemethode die de World Meteorological Organisation in september 2011 zou hebben aangenomen uit Leroy 2010, maar uit Leroy 1999. De nieuwere methode corrigeert ook voor de hoeveelheid oppervlakte in de buurt van de thermometer, die als warmtebron kan dienen. Wanneer je die nieuwste methode wel toepast, claimt Watts nu dat

  • slecht geplaatste stations na correctie een temperatuurtrend vertonen die 0,11 graad per decade lager ligt dan de nu berekende gemiddelde temperatuurtrend
  • goed geplaatste stations op het platteland een temperatuurtrend geven van 0,08 gaad per decade lager dan de nu berekende gemiddelde temperatuurtrend

Hoe kan dat?
Door de correctiemethode dus, aldus Watts. In plaats van de goede stations te laten voor wat ze zouden zijn, zou de Amerikaanse ´KNMI´, de NOAA juist de goede stations omhoog corrigeren in plaats van de slechte omlaag. Zo krijg je dan hógere temperatuurtrends, die het stadseffect niet goed corrigeren.

Comparisons demonstrate that NOAA adjustment processes fail to adjust poorly sited stations downward to match the well sited stations, but actually adjusts the well sited stations upwards to match the poorly sited stations.

Of dat ook klopt moeten deskundige critici eens goed doorzagen.
Ik zag commentaar van een Nederlandse wetenschapper, dat je bij luchthavens juist OMHOOG moet corrigeren. Daarnaast voerde Muller zijn analyse ook uit met alleen rurale stations als controle. Hij claimt nog stééds geen significant stadseffect te zien, terwijl de trend wel een fit vertoont met CO2.

Temperatuur ’s nachts stijgt sneller dan overdag
Wel werd recent een paper gepubliceerd door Bert Holslag die toont dat de GEMIDDELDE temperatuur- samengesteld uit het miniumum ´s nachts en maximum overdag- niet geschikt zou zijn voor temperatuurtrends. De nachttemperatuur stijgt veel sneller dan de dagtemperatuur en turbulentie speelt hier een rol.

Muller is volgens zichzelf nog steeds sceptisch over attributie global warming
Wat veel klimaatactivisten in Nederland doen als Pier Vellinga, Rik Leemans en velen die zich ten onrechte wetenschapper noemen: Richard Muller moet daar niets van hebben:

I still find that much, if not most, of what is attributed to climate change is speculative, exaggerated, or just plain wrong. Hurricane Katrina cannot be attributed to global warming; the number of hurricanes hitting the United States has been going down, not up; likewise for intense tornadoes. Polar bears aren’t dying from receding ice, and the Himalayas aren’t going to melt by 2035.

And it’s possible that we are currently no warmer than we were a thousand years ago, during the “medieval optimum,” an interval of warm conditions known from historical records and indirect evidence such as treerings. I’ve published my analyses of these claims, and my skepticism for them hasn’t changed. And the recent warm spell in the United States happens to be more than offset by cooling elsewhere in the world, so its link to “global” warming is weaker than tenuous. (James Hansen van de Nasa doet dat steeds RZ)

Dit is normaal gesproken Marcel zijn terrein, ik ben niet genoeg ingevoerd.

    Maar die zit met vrouw en smurfen in een vakantiehuis in de jungle van Diever.

Muller stelt alvast:

Four of our papers have undergone extensive scrutiny by the scientific community, and the new paper with the analysis of the human component is now posted along with the data and computer programs used. Such utter transparency is the heart of the scientific method; if you find our conclusions implausible, tell us what line in our code is wrong, or what part of the data is corrupted. Better yet, fix those errors and rerun the analysis to see if the answer changes.

Volgens mij heeft Watts nu het meeste te verliezen…