Clingendael International Energy Programme is gewoon alarmistisch

Mijn eerste blog over het rapport  “Wind and Gas: Back-up or Back-out, That is the Question” besloot ik met deze opmerking:

“Is het rapport dus wellicht niet zomaar een uitglijer, maar symptomatisch voor het afglijden naar zinloos alarmisme van alweer een vooraanstaand instituut? Ik stel mijn oordeel nog even uit, de bijeenkomst op Clingendael zal hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen.”

Die duidelijkheid is er nu.
CIEP is gewoon een alarmistische club, met alle bekende aspecten: de dogmatische aanname dat we kost wat kost snel naar een groen-duurzame energievoorziening moeten, het daaruit voortvloeiende transitiedenken, en oogkleppen voor alles wat dit in de weg zou kunnen staan. De CO2 reductiedoelstellingen voor 2020 (20%) en 2050 (80%) worden kritiekloos aanvaard en zelfs gekoesterd.                              

Dit viel af te leiden uit de opmerkingen van verschillende CIEP onderzoekers in de discussie over het rapport.
Een selectie:

– Men had als uitgangspunt voor de studie de bekende reductiedoelstellingen van 20% in 2020 en 80% in 2050 genomen
(Waarom? Zijn die volgens het CIEP zinvol/haalbaar/betaalbaar?)

– Een ander uitgangspunt was geweest om wind niet de grond in te boren door naar de lifecycle kosten te kijken, maar gewoon te kijken hoe het samen met gas werkte in een systeem
(Waarom? Als wind onbetaalbaar is moet je dat toch gewoon eerlijk vertellen?)

– Een dramatisch hogere CO2 prijs werd meerdere malen als een zeer gewenste ontwikkeling gebracht, zelfs als panacee. Dat die verhoging maar niet van de grond wilde komen werd benoemd als het uitblijven van gewenste “vorderingen” in de EU.
(Met totaal voorbijgaan aan de enorme kosten die dit voor de maatschappij zou opleveren, zonder dat daar enige baten tegenover staan)

– Het ETS systeem werd als failliet gezien, door de te lage prijs en het verkeerd werkende mechanisme erachter, dus moesten we maar snel overstappen op een stevige CO2 belasting
(Dat het ETS systeem dwaas is en averechts werkt kon ieder zinnig mens al van tevoren bedenken.  Dat dit voor het CIEP betekent dat het dus maar vervangen moet worden door CO2 belasting, in plaats van gewoon afgeschaft, zegt genoeg over hoe men in de energiediscussie staat).

Kortom: precies hetzelfde denkpatroon als bij de andere dogmatisch duurzame actiegroepen zoals WNF en Greenpeace, waarvan overigens de verschillende “roadmaps” voor een grotendeels of zelfs 100% gedecarboniseerde energievoorziening in 2050 als aanleiding en informatiebron voor het rapport gediend bleken hebben.

Officieel CIEP standpunt
Na afloop sprak ik Coby van der Linde, de directeur van CIEP, en legde ik haar mijn conclusie voor.
In het niet bepaald soepel verlopend gesprek bestreed ze de door mij geconstateerde bias nadrukkelijk: bij dit rapport was de focus weliswaar beperkt, maar in zijn algemeenheid was het CIEP beslist objectief en kritisch. Dat zou blijken uit publicaties van haar over de eerder genoemde roadmaps.

Ik was niet overtuigd. De aanwezige CIEP onderzoekers spraken vanuit een diep ingezonken alarmistische overtuiging die niet past bij een objectieve benadering. Dat had niets met een toevallige focus van het rapport te maken.

Toch ben ik gaan zoeken (op de tergend langzame CIEP site, wat een kwelling!) en vond zeer veel publicaties van Van der Linde, maar een objectieve en kritische opstelling ten opzichte van de politieke doelstellingen of duurzaam wensdenken ben ik niet tegengekomen.
Tussen een enorme hoeveelheid expertise over gas en olie (-politiek), wel weer vaak in het kader van de CO2 problematiek helaas, was dit het beste wat ik voor u kon vinden (uit: “Griekse Tragedie”):

“De financierbaarheid van transitie wordt bijvoorbeeld nog nauwelijks besproken. De relatieve kosten van de verschillende energieopties worden te weinig meegewogen in toekomstige verhaallijnen.”
“De ruimte voor beleid kan wel eens veel krapper zijn dan we vandaag kunnen bedenken.”

Dit is natuurlijk een eufemistische waarheid als een koe.
Maar als je dat dan weet, dan kun je toch geen rapporten meer maken over deelaspecten van die onbetaalbare transitie zonder erop te wijzen hoe desastreus de financiële consequenties ervan zouden zijn?

Ik vind het zeer teleurstellend dat een instituut dat alle kennis in huis heeft om de energiediscussie de realistische kant op te sturen, zich verlaagt tot het meehuilen in het bos met de duurzame wereldverbeterende dromers. Wat hiervoor ook de reden moge zijn.

Het Rapport
De middag ging natuurlijk eigenlijk over het CIEP rapport over windinpassing.

De schrijfster (Nora Méray) gaf een correcte en heldere samenvatting van het rapport, bleek bijzonder goed ingewerkt, en leek van de CIEP onderzoekers de minst alarmistische bias te hebben. Ook de kritische vragen van het publiek werden keurig beantwoord, maar meestal hield het antwoord dan toch in dat het bevraagde aspect buiten het onderzoek gehouden was.

De kritiek die ik in mijn eerste blog op het rapport had blijft dus overeind: er staan een aantal belangrijke constateringen in, het geeft eerlijk en duidelijk de gekozen randvoorwaarden aan, maar het heeft de voornaamste aspecten gemist die de CO2 reductie door inpassing van wind bepalen. (Zie hiervoor ook mijn blog van gisteren)

De conclusies van het rapport verliezen daarmee hun geldigheid, met name dat wind (pas) significant CO2 zal reduceren wanneer de CO2 prijs van €10 naar €170 per ton gaat.

Het publiek
De inbreng van de aanwezigen in de volle zaal was uitstekend, zoals vaker bij VVM bijeenkomsten. Het hele scala aan denkbeelden over duurzaamheid was vertegenwoordigd, en er werd ook ruimschoots kritisch commentaar op het rapport geleverd. Mede, maar beslist niet alleen, door de lezers van climategate.nl, die goed vertegenwoordigd bleken. Van der Linde verloor zelfs even de regie toen de zaal – overigens constructief – onderling in debat ging.

De discussie bevatte alle elementen die een goede basis zouden vormen van een groot vervolgonderzoek, waar dan wél zinnige conclusies over de toepassing van wind uit zouden kunnen voortkomen!
Resteert het grote probleem: door welk deskundig, objectief instituut zou je dat in  ’s hemels naam kunnen laten uitvoeren….?

Door | 2012-08-21T05:05:05+00:00 21 augustus 2012|21 Reacties

21 Comments

 1. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 22:28 - Antwoorden

  @André.

  Kort gezegd komt het er op neer dat de dames van Ciep zich in hoge mate belachelijk hebben gemaakt door geen, of ontwijkende antwoorden op relevante vragen te geven.

  In eigen huis voelden ze zich veilig.

  Het Ciep heeft zich hiermee verlaagd tot een organisatie waar poppenkast spelen tot norm is verheven.

  Het is waar wat Turris zegt, banken lezen ook mee en trekken hun conclusies als er weer eens een bedrijf om een paar miljard komt bedelen voor een windpark ten noorden van Schiermonnikoog: hoe een alarmistisch instituut als Clingendael de zaak voor de gek houdt. Juist door niet te antwoorden wekken de dames van Ciep de indruk dat hun onderzoeksrapport op drijfzand is gebaseerd en de kwalificatie wetenschappelijk in geen velden of wegen te zien is. Het is niets anders dan een amateuristisch vod.

  Zo graaft deze alarmistische club einzelgänger onder aanvoering van Co Colijn het eigen graf.

  PS, hadden de dames van wasmiddelenfabrikant Ciep geen tip hoe je een aanrecht moet schoonmaken?

  Laat me raden: met groene zeep?

 2. DWK 21 augustus 2012 om 21:08 - Antwoorden

  Theo,

  als ik het allemaal zo lees had je ook beter naar dat feestje kunnen komen waar ik gisteren over schreef.

  Beste mensen, gisteren plofte het stembiljet hier op de mat. Mooi natuurlijk, maar er valt helemaal niets te kiezen. Energie en grondstoffen zijn en blijven het majeure dossier, groter en verstrekkender en verder reikend ook dan de Eurocrisis en helemaal dan al die luxe dingetjes waarover men zich in “Holland” en Europa zo graag druk om maakt. Wil je nog wat in een monetaire, bancaire of schuldencrisis dan moet er geld verdiend worden en dat gaat nou eenmaal gemakkelijker met betaalbare energie. Helemaal niets nieuws, altijd al zo geweest.

  Europa is in korte tijd veranderd in één groot pathetisch ‘ja-maar-circus’ vol vet gevreten en ontevreden mensen die alles hebben, maar er geen reet voor willen doen om het te behouden laat staan beter te maken. Onze welvaart is zo vanzelfsprekend dat alleen het brandschone geweten en de statuur van weldoener nog op ons verlanglijstje staan. Dat de poep ons inmiddels tegen de navel klotst heeft geen mens in de gaten en voor zover wel zal het ze worst zijn. Tussen het weldoen door blijkt er bovendien geen seconde tijd voor onze eigenste paupers en hulpbehoevenden. Maatregel na maatregel zorgt ervoor dat hun aantal groeit. Denkt u dat er over die kant van onze samenleving ook maar één woord wordt gewisseld tussen de deftige heren van de Rabobank en de Oxfams tijdens de maandelijkse MVO-scan?

  Ik ga de komende dagen eens kijken of er op dat stembiljet nog een mens te vinden is die de mens een wolf zou kunnen zijn. Op het eerste gezicht zie ik slechts klimaat- en duurzaamheidspoedels.

  Dit worden mijn zwaarste verkiezingen ooit.

 3. Turris 21 augustus 2012 om 20:41 - Antwoorden

  @ Andre van Delft: Blijkbaar vinden investeringsbanken deze onderzoeken zoals door CIEP in toenemende mate ook waardeloos.

  Mijn ervaring en perceptie is dat investeringsbanken bij twijfel, en zonder volle regeringsgaranties, niet investeren.

  Over wind- en zonne-energie is die twijfel reeds lang weg, zij lezen nml. ook mee op de "duurzaam" kritische websites.

  Investeringsbanken lezen wel degelijk mee en hebben een degelijke research en een systematische kapitaal-risico-afweging

  Investeringsbanken trekken zich blijkens nu geleidelijk terug uit "duurzaam", want de overheidsgaranties op de lange termijn zijn niet houdbaar (onbetrouwbaar), ondanks "groene" politieke beloften.

  De banken weten immers reeds wat scenario "Europa" gaat kosten.

 4. André van Del 21 augustus 2012 om 19:26 - Antwoorden

  Goede wijn behoeft geen krans.

  Energie uit gratis wind behoeft geen subsidie.

  Toch is er subsidie nodig; anders worden windmolens niet geplaatst. Kennelijk is er meer nodig dan alleen gratis wind: productie en onderhoud van de windmolens. Dat kost geld, waarvan een deel besteedt wordt aan fossiele brandstof. Dat deel is groot; als je alle geldstromen volgt en de daarvoor verbruikte brandstof bij elkaar optelt, zou het wel wel eens dicht bij 100% kunnen komen (waar moet het geld uiteindelijk anders aan besteed worden?). En windenergie is duurder is dan fossiele energie; een aanwijzing dat een windmolen per saldo mogelijk energie kost, in plaats dat het energie oplevert.

  Gisteren stelde ik daarom de vraag aan Nora Méray of kosten van productie en onderhoud waren meegenomen in het rapport. Nee, en de dames van CIEP gingen snel door naar de volgende vraag.

  Een tijdje later kreeg ik gelegenheid om terug te komen op mijn punt. In principe zou het zo kunnen zijn dat windmolens meer energie kosten dan opleveren. Zolang je deze mogelijkheid niet weerlegt en helemaal niet naar de energiekosten kijkt hebben de conclusies van het rapport geen waarde. Bij de productie en het onderhoud van een windmolen zit een CO2 kostencomponent. Een conclusie van het rapport was dat bij hogere CO2-belasting windenergie steenkool zou gaan wegdrukken. Maar als je niet eens weet hoe hogere CO2-belasting doorwerkt in de prijs van windenergie, mag je die conclusie helemaal niet trekken.

  Rumoer in de zaal. Ik kreeg als antwoord dat de energiekosten van de bouw en onderhoud van gascentrales en kolencentrales evengoed niet waren meegenomen. Dat ging dus totaal niet in op mijn vraag.

  Twee studenten in duurzame-energiekunde of zoiets zeiden dat een windmolen snel (een half jaar, als ik het goed heb) zijn investering terug verdient. Prachtig, maar waarom zijn die subsidies dan nodig? Zoals een andere aanwezige mij vertelden: om olievelden wordt gevochten; niet om windmolens.

  Het CIEP onderzoek leunt op simplificaties en verzwegen aannames en daarmee is het rapport waardeloos. Ik vond het middelbare school niveau.

 5. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 17:19 - Antwoorden

  We gaan verder. De zoveelste PV fabrikant in Duitsland stopt er mee:

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12799993/_

  Een kleine rondgang door de Duitse pers leert me ook dat er meerdere windmolen fabrikanten aan de zuurstof liggen en dat faillissementen niet uitgesloten zijn.

  Ruzie in de tent bij Windreich, de grootste windmolenfabrikant van Duitsland, waar de financiële topman onlangs vertrok, met wederzijdse instemming, nou dan weet je het wel.

  De CEO heeft nu de financiële touwtjes in handen.

  Windreich heeft een paar dagen geleden bij de Bundesnetzagentur een klacht over TenneT ingediend. De zaak wordt op 12 september behandeld.

  Boze tongen beweren dat het een afleidingsmanoeuvre is voor de gang van zaken bij Windreich.

  Windreich wil ook naar de beurs en is op zoek naar een kwart miljard om de komende 8 jaar om het jaar een nieuw offshore windpark te bouwen.

  Dezelfde hoogmoed bracht BARD aan de rand van de afgrond.

  Nooit gedacht dat wind zoveel ellende teweeg kan brengen.

 6. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 14:23 - Antwoorden

  Fraude in klimaatland?

  Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook van oplichting, hoewel oplichting een breder begrip is: het kan ook op andere manieren geschieden.

  Er bestaat geen duidelijke definitie van fraude. In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht komt de term alleen voor in een artikel over mensenhandel. Veel vormen van fraude vallen onder Titel XII. Valsheid in geschrifte, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken. Kenmerkende elementen die aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn:

  het gaat om opzettelijk handelen

  er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven

  er is het oogmerk economisch voordeel te behalen

  er is een benadeelde

  er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen

  De volgende vragen bestaan:

  Heeft de KNAW opzettelijk gehandeld toen ze de klimaatbrochure schreef? Was er het vooropgestelde doel politici te beïnvloeden?

  Wordt er in de klimaatbrochure een misleidende voorstelling van zaken gegeven?

  Had de KNAW het oogmerk om economische voordeel te behalen?

  Heeft de KNAW derden benadeeld met het uitbrengen van de klimaatbrochure?

  Het actieplan Met de wind in de rug en terug van mevrouw Sap staat op gespannen voet met de bovengenoemde kenmerkende elementen van fraude.

  De laatste rapporten van het PBL moet ik nog eens doorlezen, maar ook daar schuren sommige stellingname's aan fraude.

 7. dv-why 21 augustus 2012 om 14:05 - Antwoorden

  Ik (Dolf) was er ook en kan Theo's conclusie eveneens onderschrijven. Mij vielen 3 dingen op:

  1. Wind-energie wordt vaak al automatisch 'duurzame energie' genoemd, daarbij voorbijgaand aan het feit dat duurzaam 3 aspecten kent, waaronder ook de economische component. Als een techniek niet betaalbaar is kan hij nooit duurzaam zijn!

  2. Als niet-energie expert kon ik maar 1 conclusie trekken over de rol van wind-energie als bijdrage aan onze energie-mix: dat is een van de domste energie-investeringen die je kunt doen. Wind-energie IS dus niet duurzaam, punt.

  3. Waar ik nog het meest van schrok is de Europese oogkleppen, zoals ook aangegeven door theo. Volgens een zaal-commentator: 'Wind is nu te duur, maar als de CO2 prijs veeeel hoger zou zijn dan valt alles op zijn plaats'..?? Maar een muur om Europa bouwen gaat niet, we zitten in een globale competitie en zijn nu al veel te duur. Zelfs EU commissaris Oettinger schijnt dat te begrijpen getuige zijn column waarin hij waarschuwt voor EU's de-industrialisatie door de low-carbon policy: http://www.reuters.com/article/2012/07/16/us-euro

  Internationaal claimt de EU op milieugebied nog steeds voorop te lopen, maar je kunt alleen voorop lopen als de rest je volgt, ze zouden misschien eens achterom moeten kijken….

 8. Turris 21 augustus 2012 om 13:44 - Antwoorden

  "Bijt nooit in de hand van diegene die je van voedsel voorziet" is een zeer oude levenswijsheid!

  Dat is ook niet verwonderlijk, immers, sinds het begin van dit millennium is er voor ongeveer € 200 miljard aan subsidie voor de duurzame sector uitgedeeld.

  En er staat nog zo'n 300 miljard aan subsidie aan te komen voor de komende 20 jaar.

  Hoera ik ben "Duurzaam" en "Progressief"!

 9. TINSTAAFL 21 augustus 2012 om 13:12 - Antwoorden

  Het lijkt erop dat het CIEP net zoals het IPCC is gekidnapped door de politiek om haar doelstellingen een wetenschappelijk alibi te verschaffen…

 10. Amadeus Gould 21 augustus 2012 om 12:15 - Antwoorden

  Met dank aan Hans Labohm’s voortreffelijke blog van 20 augustus

  http://www.telegraph.co.uk/comment/9468604/The-gr

  In Engeland is het dus ook al goed mis. Verstrengeling politiek en windturbine-consortia.

  De Euro-crisis kan al een „explosief mengesel“ in veel landen geven…nu nog zorgen voor een zeer dure -onbetrouwbare- energie voorziening…en je krijgt een grote „bang“, d.w.z. de onvrede bij de kromliggende burgers zou wel eens tot nare uitbarstingen kunnen komen.

  Wellicht ben ik te somber, te alarmistisch ;-)… en loopt het zo’n vaart niet in vergijzend (rollator paradijs?) Europa….en slikt de burger – als ware men een foie gras gans – alles wat ’m nu weer door de strot geduwd wordt.

  Goed, laat ze daar maar eens een studie naar doen….

 11. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 11:21 - Antwoorden

  Ik heb eens wat zitten kijken naar ingenieursbureau's waar je vroeger graag zou willen werken.

  Oranjewoud. Eén en al bezig met duurzame missie's op het groene vlak.

  Movares, idem. Je wordt al misselijk voordat je de eerste webpagina helemaal hebt gelezen.

  Over CE Delft zeg ik maar niets. Sinds van Soest daar als directeur vertrokken is is het alleen maar erger geworden.

  Royal HaskoningDHV, idem. Eén pot groen, alhoewel en dat moet ik ze toegeven, ze een fraai en in mijn ogen tamelijk onafhankelijk rapport hebben gemaakt over de winning van schaliegas. Maar dat betrof dan meer de geofysische gevolgen van de winning van schaliegas.

  De Grontmij? Bekijk de website even en je bent genezen voordat je ze eventueel zou bellen voor een opdracht.

  Arcadis dan? Valt ook af: "Duurzaamheid is voor ons een leidend principe"

  Het staat voor mij bij voorbaat vast, gezien hun belangen in de duurzame sector, dat wanneer die organisaties een 'onafhankelijk' onderzoek doen, je bestookt wordt met duurzame oplossingen, allemaal geënt op IPCC rapporten en Brussel.

  Ze werken bijna allemaal voor instellingen die ruim gesubsidieerd worden en mee-eten uit de staatsruif die met miljarden gevuld is voor groene ideetjes.

 12. Turris 21 augustus 2012 om 10:55 - Antwoorden

  CIEP staat los van ISS Clingendael?

  CIEP = 100% ISS Clingedael

  Nora Méray = 100% ISS Clingendael

  http://www.clingendael.nl/staff/?id=467

  http://www.linkedin.com/pub/nora-meray/5/191/3ba

 13. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 10:47 - Antwoorden

  Ivo schreef:

  Het zou leuk zijn als mevrouw Van der Linde deze handschoen op zou pakken. Daarmee zouden ze de nu veronderstelde bias kunnen bestrijden.

  Kijk eens diep in je hart Ivo.

  Geloof je werkelijk dat wanneer in het theoretische geval deze mevrouw een tegen expertise uitvoert op het rapport van Kees le Pair, en het rapport volledig onderschrijft, zij toestemming krijgt om dat te publiceren? Ze kan dan beter direct een andere baan zoeken.

  Het druist immers tegen de mening van Clingendael en de Ciep in.

 14. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 10:42 - Antwoorden

  boels schreef:

  Misschien instanties bombarderen met vermoedens van misleiding, fraude en oplichting?

  Probeer maar eens een advocaat van naam te vinden die 'vrij' is zoals ze dat zo mooi noemen.

  Ik ben daar eens een tijdje mee zoet geweest, maar die procedeert voor de gemeente, de ander voor ziekenhuizen, weer een ander voor een ingenieursbureau. Of het hele kantoor is in een bepaalde sector (milieu) bezig waar toevallig ook jouw wederpartij in wroet.

  Ik denk dat er al veel wordt opgelost als er eerst eens een rechtszaak tegen de KNAW wordt gevoerd over de misleidende klimaatbrochure waarmee de politiek op het verkeerde been is gezet.

  Aan de andere kant zie ik niet zo snel een rechter die daar een oordeel over kan of wil vellen. En anders kent hij wel ergens een vriendje op de Rotary of z'n kookclubje die hem wel even bijpraat.

  Kijk bijvoorbeeld naar de Chipshol zaak hoe 'onpartijdig' de rechtspraak in Nederland is. Als er grote belangen in het spel zijn dan delf je het onderspit, dus ook in een 'klimaatzaak' waar de overheid en haar vazallen belangen van honderden miljarden hebben.

  Het hele systeem in Nederland is vastgelopen en er is niemand te vinden die het tegen deze gevestigde orde durft op te nemen.

  Een oplossing zie ik wel.

  Even wachten totdat de burgers door hebben dat meer dan de helft van hun inkomen op gaat aan energie en zorg. En die tijd komt sneller dan menigeen denkt, want de huidige nimmer aflatende stroom van tientallen miljarden Euro's subsidies per jaar en honderden miljoenen personeelskosten voor PBL, KNMI, KNAW en Clingendael moeten immers wel door iemand opgebracht worden.

 15. Ivo 21 augustus 2012 om 09:58 - Antwoorden

  Ook ik was bij de bijeenkomst en kan het verhaal van Theo onderschrijven. Mevrouw Méray was ter zake kundig, maar de uitgangspunten van het onderzoek bepalen voor een groot deel de uitkomst. Zo was hier gekozen voor het onderzoek naar de midellangetermijnbackup (meer dan 4 uur zonder wind) en van daaruit werd verder gerekend. Die beperking kan nooit conclusies opleveren over windenergie in het algemeen en dat werd dan ook vermeden.

  Het zou voor het CIEP goed zijn om bijvoorbeeld een contraexpertise uit te voeren op het rapport van Le Pair. Ik denk dat mevrouw Méray dat uitstekend kan, helaas heeft ze het CIEP inmiddels verlaten. Het zou leuk zijn als mevrouw Van der Linde deze handschoen op zou pakken. Daarmee zouden ze de nu veronderstelde bias kunnen bestrijden.

  Onder het publiek was het borrelpraatgehalte hoog. Een student duurzaamheid wist met zekerheid dat een windmolen binnen een half jaar zijn eigen energetische kosten heeft terugverdiend. Iemand anders wist te vertellen dat kolencentrales tegenwoordig net zo snel kunnen opstarten als gascentrales dus dat deze ook de korte termijn backup van wind voor hun rekening kunnen nemen. Ik werd niet echt overtuigd.

 16. boels069 21 augustus 2012 om 09:53 - Antwoorden

  Misschien instanties bombarderen met vermoedens van misleiding, fraude en oplichting?

  Te denken valt aan de Ombudsman, FIOD, OM, Reclamecodecommissie, NMA, Raad voor de Journalistiek, Aangifte Anoniem, Raad van de Advocatuur, Vakbeweging, consumentenbond, vereniging Eigenhuis, ..

 17. Turris 21 augustus 2012 om 09:31 - Antwoorden

  Niet slechts door bovenstaande, worstel ik al langer met de vraag "wie" en "hoe" en "welke kant op", welke strategie?

  Als zelfs ISS Clingendael met onverholen politieke (wind-)molentjes loopt?

  Het is bijna Kafkaiaans, van diegene en van instituten van wie je verwacht een wetenschappelijk benadering en onderzoek te kunnen schrijven en ook een wetenschappelijk aanvaardbaar objectief oordeel te kunnen vellen blijkt "gewoon" een politiek GroenLinks adept te zijn.

  Als climategate.nl de (enige? nog)openbaar kritisch schrijvende springplank is, waar moet het dan landen om effectief verder te worden gebracht?

  Moet er een nieuwe communicatie strategie worden ontworpen?

  Wie denkt mee?

 18. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 08:08 - Antwoorden

  4 windmolenwieken

  Ach Jan, what's new?

  De openbare parkeerplaatsen op de A1 hier bij Apeldoorn en Voorthuizen worden tegenwoordig ingenomen door opleggers met daarop ongeveer 60 meter lange wieken voor een windmolenpark in Zeewolde.

  Die dingen komen 's nachts uit Duitsland aan en worden dan in een convoi exceptionel per stuk 's nachts naar Zeewolde verkast.

  Het zou me niet verbazen als Rijkswaterstaat nog geld krijgt ook voor het in bezit nemen van deze parkeerplaatsen door de lijders aan het windmolensyndroom.

 19. JanWaalwijk 21 augustus 2012 om 07:59 - Antwoorden

  En er komen er nog meer bij op de Maasvlakte, Niek, ik heb gisteren 3 uur lang CO2 uitgestoten over 35 km woonwerkverkeer, eerst een file op de A15 voor de Botlektunnel, maar ik kon mijn normale route niet nemen omdat er wegen afgesloten waren voor, zo lees ik op het prikbord bij de werkgever waar ik deze week voor het laatst werk, een "warmtenet" wordt aangelegd ondergronds dat warmte van raffinaderijen 28 km ver brengt om de hardwerkende bevolking van Rotterdam centrum te verwarmen, hetgeen zeer veel CO2 uitstoot bespaart, en dus goed is voor onze gezondheid zo lees ik???? Na 1,5 uur kon ik eindelijk de A15 op richting Maasvlakte, om aldaar weer in de file te komen wegens een convoi exceptionel dat overdag!!!! met 4 windmolenwieken gaat rijden van 20 meter of langer en dus ook gigantische files veroorzaakt, dus wegens de "duurzaamheid" in totaal 3 uur gedaan over 35 km. Dit land is knettergek zegt Wilders hij heeft gelijk maar blijft zelf steken in zijn blinde moslimhaat, de idioot, wat er echt aan de hand is (en ik schrik me dood van dat getal van 200 miljard in 12 jaar tijd) dat ziet hij niet dat zien we alleen hier heb ik de indruk, de rest is belanghebbende of gehersenspoeld voetvolk voor de belanghebbenden.

 20. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 05:17 - Antwoorden

  Die duidelijkheid is er nu.

  CIEP is gewoon een alarmistische club.

  Resteert het grote probleem: door welk deskundig, objectief instituut zou je dat in ‘s hemels naam kunnen laten uitvoeren….?

  Ik zet dit Ciep instituut op mijn lijstje volksverlakkers. Ze staan prominent onder mevrouw Sap, maar weer boven Wijffels, Nijpels, Winsemius en Joris Voorhoeve.

  De leden van deze club hebben nogal wat invloed die ik als staatsgevaarlijk zou willen kenmerken.

  In die zin staatsgevaarlijk dat ze er mede voor verantwoordelijk zijn dat er in dit land geen echt onafhankelijk, op basis van pure wiskundige cijfers, wetenschappelijk onderzoek meer gedaan kan worden naar de staat van het klimaat of het milieu.

  Dat is ook niet verwonderlijk, immers, sinds het begin van dit millennium is er voor ongeveer € 200 miljard aan subsidie voor de duurzame sector uitgedeeld.

  Subsidie maakt afhankelijk, dus in die zin is het niet verwonderlijk dat er in Nederland nauwelijks of helemaal niet, nog een puur onafhankelijk onderzoeks-instituut te vinden is.

  De lieden van deze fabeltjeskrant uit Wassenaar onder leiding van broer Colijn, zijn er mede verantwoordelijk voor dat Nederland binnen één decennium is afgegleden naar het zeer bedenkelijke niveau van een bananenrepubliek.

  Dit noem ik een aantasting van de democratie.

  De lieden van de Ciep baseren zich bovendien op niet democratisch genomen besluiten in Brussel.

  Ze verschuilen zich achter de energiepolitiek uit Brussel. Precies op dezelfde manier handelt de Tweede Kamer. Op die manier hoeven ze geen verantwoordelijkheid voor hun beleid meer af te leggen en kunnen ze de meest vreemde rommel publiceren.

  Wat betreft die € 200 miljard subsidie.

  Als ik om me heen kijk dan zie ik in een straal van 30km diverse failliete biomassa vergisters, niet afgebouwde biomassa vergisters en uitgestelde bouw van biomassa vergisters waar wel subsidie voor is verleend maar waar de bank nu ineens twijfelt omdat het hoofdkantoor een rapport heeft gemaakt dat dit soort biomassaverwerking niet rendabel is.

  Twee weken geleden was ik op de Maasvlakte. Van de 44 windmolens die ik tegen kwam stonden er 18 stil, en dat al gedurende langere tijd hoorde ik, terwijl het toch flink waaide. Hoeveel subsidie hebben de bouwers van die stilstaande windmolens ontvangen? Wordt na het innen van de bouwsubsidie ineens de handen van het project afgetrokken? Maar wel een nieuwe Mercedes voor de deur die betaald is door de belastingbetaler.

  Ik noemde hierboven een bananenrepubliek. Het is nog veel droeviger gesteld met de BV Nederland. Wat dat betreft zie ik geen enkel verschil in mentaliteit tussen lieden die hun opleiding hebben genoten in kampen in Jemen, Mali of Pakistan en de leiders van deze BV Nederland.

  Mevrouw Sap had vorige week op het scheepje van de NUON de mond vol over democratie. Ammehoela.

  Mevrouw Sap gaat de Nederlanders een poot uitdraaien op dezelfde wijze als haar vriendenclub bij energiemaatschappij Greenchoice.

  http://www.telegraaf.nl/dft/12796873/__Dagobert_D

Geef een reactie

Solve : *
28 × 4 =


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe jouw reactie gegevens worden verwerkt.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens en gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten