Even shoppend in mijn mailbox vond ik nog een prachtig lijstje dat DE wetenschap en hun geestverwanten op een rijtje zet. Onder DE wetenschap verstaan we hoogleraren die ‘iets’met klimaat doen. Ze doen er meer toe in massamedia als ‘vaste wetenschapper die we een leuke quote ontfutselen’, dan in wetenschappelijke journals over fysica van klimaat: waar ze er zelden of nooit over publiceerden.

Ook in rechterlijke macht en overheid
Daaronder hangt het clubje dat daarmee aan de haal gaat om meer publiek geld en staatsmacht te krijgen, beter bekend als ‘de milieubeweging’. Hiermee zijn overheid en rechterlijke macht besmet. Dat is niet ongebruikelijk: we hebben ook een officier van justitie Wabeke gehad, de bedpartner van Henk Krol die voor WNF-belangen procedeerde terwijl hij in het WNF-bestuur zat.

Wij van FSC-eend/de overheid/wnf adviseren FSC-eend.
Ene Gerard Persoon van het WNF bepaalt ook voor de overheid welk hout er wel en niet naar binnen mag. Klimaatpaus van WNF Donald Pols zat in de overheidsdelegatie voor internaitonale COP-klimaatconferenties. Overheid en milieubeweging zijn op verregaande wijze vervlochten, en dat is niet beslist in het publieke belang.

Zie ook de recente affaire rond Judith van Bokhove, de CEO van Greench, pardon wethouder van Groen Links in Rotterdam. En wat doet Mirjam de Rijk als Wethouder van Utrecht tegelijk om de belangen van ‘haar’ ASN-bank en Stichting Natuur en Milieu te behartigen?

Kijk verder om de incomplete lijst te zien en aan te vullen met waardevolle tips in de comments. Lang leve de vrije blogosfeer.

De ‘Ietsklimaatachtigs’- leerstoelbezetters

  • Prof. Dr. Ir. Pier Vellinga
   Hoogleraar: Instituut voor Milieuvraagstukken – IVM, Vrije Universiteit Amsterdam
   Hoogleraar Aardsysteemkunde, Universiteit Wageningen, voorzitter
   Beziningsgroep Energiebeleid, deelde in jaren ’70 kantoor in A’dam met Milieudefensie dat uit zelfde leden voortkwam.
  • Prof.ir. Klaas van Egmond
   Faculteitshoogleraar bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, voormalig directeur PBL/MNP. Huldigt standpunten over ‘de hogere wijsheid van natuurvolken’die in zijn studententijd al achterhaald waren.
  • Prof. Dr. Rik Leemans – hoogleraar millieusysteemanalyse, Universiteit Wageningen
   Hoofdauteur IPCC 4AR, werkgroep 2, Klimaatdemonstrator op Museumplein. Werkte ook bij IIASA, het door de Club van Rome opgezette instituut voor systeemdenken in Salzburg, net als voormalig PBL-bobo en IPCC-hoofdauteur Joe Alcamo en vele andere IPCC-ers
  • Prof. Dr. Wim Turkenburg
   Hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving, Universiteit Utrecht. Ook lid Bezinningsgroep Energie, ging met rood gezicht en rode oortjes tegen mij aan staan in Den Haag om me te ‘intimideren’.
  • Prof. dr. ir. Jan Rotmans, Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), faculteit sociale wetenschappen Universiteit van Rotterdam. Die ’transities’moet je opvatten in vrijmetselaarscontext/veranderingsleer zoals ook het maatje van Jan Paul van Soest dicteert met een vleugje Prinses Irene. Lijkt qua koppeling van naam en karakter weggelopen uit een roman van Bordewijk.
  • Prof. Dr. Arthur Mitzman – Emeritus hoogleraar geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
   C4: Concerned Citizens against Climate Change . De C4-foundation, daar is Frans Stokman van Stichting Urgenda ook weer lid van. Stokman heeft niet eens zulke uitzinnige opvattingen en werkt samen met de ‘redelijke alarmist’ Matthijs Hisschemoller.
  • Prof. Hans Opschoor
   Milieu-economie, International Institute of Social Studies, Universiteit Rotterdam, ook IPCC
  • Prof. Dr. Herman Wijffels
   Econoom, deeltijd-hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ verbonden aan de Universiteit Utrecht. Heb in een gesprek 2 jaar terug op de Zuidas gepoogd hem op enig verstand van zaken te betrappen met zijn gezwatel over ‘hogere evolutie’en verheerlijking van communeleven, maar slaagde daar niet in.
  • Dr. Roefie Hueting
   Grondlegger van de milieu-economie in Nederland. Hueting is OK, gortdroge humor en vond dat de milieubeweging hem had uitgek..: ik sprak ‘m nog op het Cradle to Cradle-congres in Maastricht. Bedenker Duurzaam Nationaal Inkomen. Veel van zijn ideen worden nu steeds vaker gepropageerd onder het eufemisme ‘internaliseren van ecologische kosten van een product’. Verduurzamen is duurder maken.
  • Dr. Ir. Peter Tom Jones
   Onderzoeksmanager (IOF) aan de K.U. Leuven (Belgie). Groen Vlaamse Vlaflip die zich specialiseert in groteske eco-onzin. Heb ik ervaring mee voor mijn artikel over de Ecologische Voetafdruk. Na mijn publicatie mocht hij uithuilen in het Belgische sufferdje ‘De Morgen’; ‘Klimaatscepticus krijgt podium in EOS’.
  • Dr. Marc Davidson
   CE Delft, milieu onderzoeks- en adviesbureau waarvan consultant Jan Paul van Soest – schrijver van het grappigste klimaatboek aller tijden- directeur was
   gastonderzoeker en -docent bij de leerstoelgroep Ethiek van de Universiteit van Amsterdam. Ik ken alleen Harley

(Semi-)overheid

  • Jip Lenstra
   Programmamanager energie en milieukwaliteit bij ECN Milieuonderzoek
  • Bart Strengers
   Onderzoeker bij het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL). Een ’true believer’, vindt mij niet zo aardig naar het schijnt. Nou ik jou wel hoor Bart.
  • Marian Minnesma
   Managing Director Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), UNiversiteit Rotterdam. Ex-Greenpeace, directrice van Urgenda.Marian Minnesma is ook Rvt van Stichting Natuur en Milieu
  • Detlef van Vuren
   Onderzoeker bij het RIVM en ook Club van Rome/Balatongroup als ik me niet vergis, zoals velen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Uiteindelijk is het PBL geen wetenschappelijk maar politiek instituut waarvan de conclusies meebuigen met de laatste bureaucratische mode van ministerie en EU
  • Onno van Sandick
   Beleids coordinator duurzame ontwikkeling bij voormalige VROM en nu ‘ontwikkelaar strategie’bij Ministerie van ELI. Het ministerie van ELI is via Agentschap.nl de klimaatpakjesboot die bedrijven met het leukste groene gedicht overlaadt met SDE en MEP-subsidies. Is ook bestuurslid van de Vereniging voor Milieuprofessionals VVM, de club waar onze Theo enige vorm van redelijkheid probeert in te brengen
  • Tiny van der Werff
   Lid VROM-raad, welke de regering adviseert en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, secretaris Bezinnningsgroep Energie(beleid)/Milieudefensie waarvan Pier Vellinga voorzitter is én werkzaam voor het zeer alarmistische CE Delft en hoofdauteur van het overheidsrapport ‘Verkenning Energietransitie en Ruimte’, dat de aannames van de milieubeweging als norm en gegeven neemt voor nationaal beleid.

De geheel onafhankelijke adviseurs die vooral van de (semi)overheid en energiebedrijven leven

  • Dr. Paul Metz
   Oprichter van consultancy-bureau INTEGeR (….)
  • Maurits Groen
   Directeur van adviesbureau op het gebied van klimaat en milieu, werkt veel samen met Greenchoice en haalde Al Gore naar NL.
  • Arthur ten Wolde
   Senior adviseur, IMSA Amsterdam, een denktank op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Het bureau van milieuopportunist Wouter van Dieren, de mentor van Jan Paul van Soest.
  • Jean Paul van Soest
   Advies voor Duurzaamheid, Sustainability consulting. Tovenaarsleerling van Van Dieren, ook één van de oprichters achter De Groene Zaak (met Stichting Natuur en Milieu), de evenknie van Urgenda die het bedrijfsleven belobbiet. Marian Minnesma van Stichting Urgenda is ook Rvt van Stichting Natuur en Milieu

Activisten (eigenlijk zijn ze dat allemaal)

  • Sible Schone
   Was Coordinator HIER, een klimaatcampagne via een samenwerkingsverband van veertig Niet Gekozen Organisaties (NGOs) uit op publiek geld en staatsmacht. Voormalig klimaatspecialist Wereld Natuur Fonds en van Milieudefensie.
  • Jan Juffermans
   Stichting de Kleine Aarde (Centrum voor een Duurzame Leefstijl)
  • Frans van der Steen
   Directeur Haags Milieucentrum, onafhankelijk stichting voor de ontwikkeling van een groen en duurzaam Den Haag
  • Lennart van der Linde
   Haags Milieucentrum
  • Donald Pols
   hoofd Klimaatprogramma van het WNF, en lid overheidsdelegatie COP-klimaatconferenties, was tevens medewerker Milieudefensie en beleidsmedewerker voormalig Ministerie van LNV
  • Willem Verhaak
   campagneleider Klimaat en Energie bij Milieudefensie
  • Ron Wit
   teammanager Stichting Natuur en Milieu
  • Rolf Schipper
   campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace.
  • Hans Altevogt
   campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace.
  • Eco Matser
   · Coördinator Klimaat, Energie en Ontwikkeling bij ontwikkelingsorganisatie HIVOS
   · Daarvoor o.a. Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu
  • Peer de Rijk
   Directielid Millieudefensie, Wise (één of ander Wagenings clubje dat iets tegen kernenergie heeft op emotionele gronden)

Justitie/Rechterlijke macht

 • Mr J. Spier
  Advocaat Generaal van de Hoge Raad
 • Prof. mr. Dr. Guustaaf Biezeveld
  Bijzonder hoogleraar millieurecht, Universiteit Groningen
  Milieu-officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie te Den Haag

Wie aanvullingen of tips heeft: welkom! Ik heb ook maar snel wat geleend en aangevuld van bestaande lijstjes. Echte klimaatonderzoekers zijn mensen van kaliber Bas van Geel, Hans Oerlemans en vele normale onderzoekers bij het KNMI die data verzamelen, ipv andermans werk herkauwen, in modellen verpakken en aan minimale gegevens maximale conclusies verbinden. Dat zijn de ‘ietsklimaatachtigwetenschappers’.

En hier de foto die mij zo stimuleert om tegen de ‘groene’plannen van de milieubeweging te werken: ‘groene energie’die onze natuur zal vernietigen en plamuren met windmolens en siliciumwoestijnen. Zoo, en dan nu eindelijk aan mijn betaalde werk beginnen.

'groene'energie bestaat niet