De lijst hardst kwakende groene kikkers in de poldersloot

Even shoppend in mijn mailbox vond ik nog een prachtig lijstje dat DE wetenschap en hun geestverwanten op een rijtje zet. Onder DE wetenschap verstaan we hoogleraren die ‘iets’met klimaat doen. Ze doen er meer toe in massamedia als ‘vaste wetenschapper die we een leuke quote ontfutselen’, dan in wetenschappelijke journals over fysica van klimaat: waar ze er zelden of nooit over publiceerden.

Ook in rechterlijke macht en overheid
Daaronder hangt het clubje dat daarmee aan de haal gaat om meer publiek geld en staatsmacht te krijgen, beter bekend als ‘de milieubeweging’. Hiermee zijn overheid en rechterlijke macht besmet. Dat is niet ongebruikelijk: we hebben ook een officier van justitie Wabeke gehad, de bedpartner van Henk Krol die voor WNF-belangen procedeerde terwijl hij in het WNF-bestuur zat.

Wij van FSC-eend/de overheid/wnf adviseren FSC-eend.
Ene Gerard Persoon van het WNF bepaalt ook voor de overheid welk hout er wel en niet naar binnen mag. Klimaatpaus van WNF Donald Pols zat in de overheidsdelegatie voor internaitonale COP-klimaatconferenties. Overheid en milieubeweging zijn op verregaande wijze vervlochten, en dat is niet beslist in het publieke belang.

Zie ook de recente affaire rond Judith van Bokhove, de CEO van Greench, pardon wethouder van Groen Links in Rotterdam. En wat doet Mirjam de Rijk als Wethouder van Utrecht tegelijk om de belangen van ‘haar’ ASN-bank en Stichting Natuur en Milieu te behartigen?

Kijk verder om de incomplete lijst te zien en aan te vullen met waardevolle tips in de comments. Lang leve de vrije blogosfeer.

De ‘Ietsklimaatachtigs’- leerstoelbezetters

  • Prof. Dr. Ir. Pier Vellinga
   Hoogleraar: Instituut voor Milieuvraagstukken – IVM, Vrije Universiteit Amsterdam
   Hoogleraar Aardsysteemkunde, Universiteit Wageningen, voorzitter
   Beziningsgroep Energiebeleid, deelde in jaren ’70 kantoor in A’dam met Milieudefensie dat uit zelfde leden voortkwam.
  • Prof.ir. Klaas van Egmond
   Faculteitshoogleraar bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, voormalig directeur PBL/MNP. Huldigt standpunten over ‘de hogere wijsheid van natuurvolken’die in zijn studententijd al achterhaald waren.
  • Prof. Dr. Rik Leemans – hoogleraar millieusysteemanalyse, Universiteit Wageningen
   Hoofdauteur IPCC 4AR, werkgroep 2, Klimaatdemonstrator op Museumplein. Werkte ook bij IIASA, het door de Club van Rome opgezette instituut voor systeemdenken in Salzburg, net als voormalig PBL-bobo en IPCC-hoofdauteur Joe Alcamo en vele andere IPCC-ers
  • Prof. Dr. Wim Turkenburg
   Hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving, Universiteit Utrecht. Ook lid Bezinningsgroep Energie, ging met rood gezicht en rode oortjes tegen mij aan staan in Den Haag om me te ‘intimideren’.
  • Prof. dr. ir. Jan Rotmans, Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), faculteit sociale wetenschappen Universiteit van Rotterdam. Die ‘transities’moet je opvatten in vrijmetselaarscontext/veranderingsleer zoals ook het maatje van Jan Paul van Soest dicteert met een vleugje Prinses Irene. Lijkt qua koppeling van naam en karakter weggelopen uit een roman van Bordewijk.
  • Prof. Dr. Arthur Mitzman – Emeritus hoogleraar geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
   C4: Concerned Citizens against Climate Change . De C4-foundation, daar is Frans Stokman van Stichting Urgenda ook weer lid van. Stokman heeft niet eens zulke uitzinnige opvattingen en werkt samen met de ‘redelijke alarmist’ Matthijs Hisschemoller.
  • Prof. Hans Opschoor
   Milieu-economie, International Institute of Social Studies, Universiteit Rotterdam, ook IPCC
  • Prof. Dr. Herman Wijffels
   Econoom, deeltijd-hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ verbonden aan de Universiteit Utrecht. Heb in een gesprek 2 jaar terug op de Zuidas gepoogd hem op enig verstand van zaken te betrappen met zijn gezwatel over ‘hogere evolutie’en verheerlijking van communeleven, maar slaagde daar niet in.
  • Dr. Roefie Hueting
   Grondlegger van de milieu-economie in Nederland. Hueting is OK, gortdroge humor en vond dat de milieubeweging hem had uitgek..: ik sprak ‘m nog op het Cradle to Cradle-congres in Maastricht. Bedenker Duurzaam Nationaal Inkomen. Veel van zijn ideen worden nu steeds vaker gepropageerd onder het eufemisme ‘internaliseren van ecologische kosten van een product’. Verduurzamen is duurder maken.
  • Dr. Ir. Peter Tom Jones
   Onderzoeksmanager (IOF) aan de K.U. Leuven (Belgie). Groen Vlaamse Vlaflip die zich specialiseert in groteske eco-onzin. Heb ik ervaring mee voor mijn artikel over de Ecologische Voetafdruk. Na mijn publicatie mocht hij uithuilen in het Belgische sufferdje ‘De Morgen’; ‘Klimaatscepticus krijgt podium in EOS’.
  • Dr. Marc Davidson
   CE Delft, milieu onderzoeks- en adviesbureau waarvan consultant Jan Paul van Soest – schrijver van het grappigste klimaatboek aller tijden- directeur was
   gastonderzoeker en -docent bij de leerstoelgroep Ethiek van de Universiteit van Amsterdam. Ik ken alleen Harley

(Semi-)overheid

  • Jip Lenstra
   Programmamanager energie en milieukwaliteit bij ECN Milieuonderzoek
  • Bart Strengers
   Onderzoeker bij het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL). Een ‘true believer’, vindt mij niet zo aardig naar het schijnt. Nou ik jou wel hoor Bart.
  • Marian Minnesma
   Managing Director Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), UNiversiteit Rotterdam. Ex-Greenpeace, directrice van Urgenda.Marian Minnesma is ook Rvt van Stichting Natuur en Milieu
  • Detlef van Vuren
   Onderzoeker bij het RIVM en ook Club van Rome/Balatongroup als ik me niet vergis, zoals velen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Uiteindelijk is het PBL geen wetenschappelijk maar politiek instituut waarvan de conclusies meebuigen met de laatste bureaucratische mode van ministerie en EU
  • Onno van Sandick
   Beleids coordinator duurzame ontwikkeling bij voormalige VROM en nu ‘ontwikkelaar strategie’bij Ministerie van ELI. Het ministerie van ELI is via Agentschap.nl de klimaatpakjesboot die bedrijven met het leukste groene gedicht overlaadt met SDE en MEP-subsidies. Is ook bestuurslid van de Vereniging voor Milieuprofessionals VVM, de club waar onze Theo enige vorm van redelijkheid probeert in te brengen
  • Tiny van der Werff
   Lid VROM-raad, welke de regering adviseert en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, secretaris Bezinnningsgroep Energie(beleid)/Milieudefensie waarvan Pier Vellinga voorzitter is én werkzaam voor het zeer alarmistische CE Delft en hoofdauteur van het overheidsrapport ‘Verkenning Energietransitie en Ruimte’, dat de aannames van de milieubeweging als norm en gegeven neemt voor nationaal beleid.

De geheel onafhankelijke adviseurs die vooral van de (semi)overheid en energiebedrijven leven

  • Dr. Paul Metz
   Oprichter van consultancy-bureau INTEGeR (….)
  • Maurits Groen
   Directeur van adviesbureau op het gebied van klimaat en milieu, werkt veel samen met Greenchoice en haalde Al Gore naar NL.
  • Arthur ten Wolde
   Senior adviseur, IMSA Amsterdam, een denktank op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Het bureau van milieuopportunist Wouter van Dieren, de mentor van Jan Paul van Soest.
  • Jean Paul van Soest
   Advies voor Duurzaamheid, Sustainability consulting. Tovenaarsleerling van Van Dieren, ook één van de oprichters achter De Groene Zaak (met Stichting Natuur en Milieu), de evenknie van Urgenda die het bedrijfsleven belobbiet. Marian Minnesma van Stichting Urgenda is ook Rvt van Stichting Natuur en Milieu

Activisten (eigenlijk zijn ze dat allemaal)

  • Sible Schone
   Was Coordinator HIER, een klimaatcampagne via een samenwerkingsverband van veertig Niet Gekozen Organisaties (NGOs) uit op publiek geld en staatsmacht. Voormalig klimaatspecialist Wereld Natuur Fonds en van Milieudefensie.
  • Jan Juffermans
   Stichting de Kleine Aarde (Centrum voor een Duurzame Leefstijl)
  • Frans van der Steen
   Directeur Haags Milieucentrum, onafhankelijk stichting voor de ontwikkeling van een groen en duurzaam Den Haag
  • Lennart van der Linde
   Haags Milieucentrum
  • Donald Pols
   hoofd Klimaatprogramma van het WNF, en lid overheidsdelegatie COP-klimaatconferenties, was tevens medewerker Milieudefensie en beleidsmedewerker voormalig Ministerie van LNV
  • Willem Verhaak
   campagneleider Klimaat en Energie bij Milieudefensie
  • Ron Wit
   teammanager Stichting Natuur en Milieu
  • Rolf Schipper
   campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace.
  • Hans Altevogt
   campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace.
  • Eco Matser
   · Coördinator Klimaat, Energie en Ontwikkeling bij ontwikkelingsorganisatie HIVOS
   · Daarvoor o.a. Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu
  • Peer de Rijk
   Directielid Millieudefensie, Wise (één of ander Wagenings clubje dat iets tegen kernenergie heeft op emotionele gronden)

Justitie/Rechterlijke macht

 • Mr J. Spier
  Advocaat Generaal van de Hoge Raad
 • Prof. mr. Dr. Guustaaf Biezeveld
  Bijzonder hoogleraar millieurecht, Universiteit Groningen
  Milieu-officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie te Den Haag

Wie aanvullingen of tips heeft: welkom! Ik heb ook maar snel wat geleend en aangevuld van bestaande lijstjes. Echte klimaatonderzoekers zijn mensen van kaliber Bas van Geel, Hans Oerlemans en vele normale onderzoekers bij het KNMI die data verzamelen, ipv andermans werk herkauwen, in modellen verpakken en aan minimale gegevens maximale conclusies verbinden. Dat zijn de ‘ietsklimaatachtigwetenschappers’.

En hier de foto die mij zo stimuleert om tegen de ‘groene’plannen van de milieubeweging te werken: ‘groene energie’die onze natuur zal vernietigen en plamuren met windmolens en siliciumwoestijnen. Zoo, en dan nu eindelijk aan mijn betaalde werk beginnen.

'groene'energie bestaat niet

Door | 2012-08-30T13:39:06+00:00 30 augustus 2012|14 Reacties

14 Reacties

 1. solon 30 augustus 2012 om 14:03- Antwoorden

  Beste Rypke, dus jij bent tegen verduurzaming van de energievoorziening omdat dit (te) duur is. Wat is jouw plan als de fossiele bronnen uitgeput raken?

 2. Ivo 30 augustus 2012 om 14:17- Antwoorden

  @solon, wat een rare conclusie? Is dat op basis van het bovenstaande of wil je dit blog liever een andere wending geven?

  @Rypke, zouden politici die uit het activistische kamp komen ook op de lijst moeten?

 3. Niek Rodenburg 30 augustus 2012 om 14:34- Antwoorden

  Helga van Leur, weervrouw, lid van Urgenda. Haar probleem, te dik en afvallen. Maakt af en toe en zepert over klimaatverandering.

  Gerrit Hiemstra, weerman. Maakte anderhalf jaar geleden Hans Labohm tijdens zijn weerpraatje over de opwarming van de aarde in het 8 uur journaal voor leugenaar uit.

 4. Niek Rodenburg 30 augustus 2012 om 14:41- Antwoorden

  solon schreef:

  Wat is jouw plan als de fossiele bronnen uitgeput raken?

  Kijk eens rond en lees bij de experts voor hoeveel jaar er nog kolen in allerlei soorten, olie in allerlei soorten en gas in allerlei soorten in de grond zitten.

  Met zoveel voorraden is plannen maken zonde van de tijd.

 5. K. Winkelaar 30 augustus 2012 om 14:51- Antwoorden

  Solon schreef:

  Wat is jouw plan als de fossiele bronnen uitgeput raken?

  Ik vind dit een heel goede vraag. Dezelfde vraag geldt eigenlijk voor de woningbouw: wat te doen als de klei voor bakstenen op is? Nou, hoe gaan we dan nog huizen bouwen?

  Mocht fossiel ooit 'op' raken dan is dat ver van te voren te zien door een prijsstijging. Hogere prijzen voor fossiel maken alternatieven rendabel. Net zoals betere alternatieven altijd zullen winnen zodra die beschikbaar komen. Denk aan bijvoorbeeld Thorium-reactors.

  NB: De huidige gestegen olieprijs is geen stijging van de olieprijs, maar een daling van de Euro en Dollar, veroorzaakt door het onbeperkt bijdrukken dan die munteenheden.

 6. Turris 30 augustus 2012 om 14:53- Antwoorden

  @ Rypke: Nog wat aanvulling voor je wetenschappelijk FOUTE klimaat-activisten lijstje

  De ‘Ietsklimaatachtigs’- leerstoelbezetters:

  * Wubbo Ockels: zeilbootkapitein na austronaut en hoogleraar

  * Jacqueline Kramer

  * Lucas Reinders

  (Semi-)overheid:

  * Maarten Haaijer

  * Liesbeth van Tongeren

  De geheel onafhankelijke adviseurs die vooral van de (semi)overheid en energiebedrijven leven

  * Yvo de Boer

  * Wouter van Dieren

  * Cees Veerman

  * Annemarie Rakhorst

  * Mirjam de Rijk

 7. Rypke 30 augustus 2012 om 14:55- Antwoorden

  Solon=Groen is Koel is lobbyinitiatief vanuit WNF en windmolen/subsidieindustrie, waarschijnlijk deels de overheid waarbij het onderscheid tussen voorlichten en oplichten verdampt

  Waarom groen is koel? Uit onderzoek (och nee, alweer 'een'onderzoek van WC-eend) blijkt dat wij Nederlanders best duurzaam willen leven maar dan dienen de producten wel betaalbaar te zijn EN de informatievoorziening betrouwbaar. Om beter aan de eisen van jou als consument te voldoen hebben wij besloten deze website te lanceren.

  Als Solon haar naam even geeft, kan ze meteen op de lijst staan.

  Idd, terug naar de discussie van dit blog: Niek, graag geen opmerkingen over iemands fysieke voorkomen, dat is goedkoop. Namen en rugnrs aub

 8. Rypke 30 augustus 2012 om 14:57- Antwoorden

  Anne Marie Pronk moet er op, die twitter vervuilt onder de naam 'klimaatzuster'

 9. JanWaalwijk 30 augustus 2012 om 15:09- Antwoorden

  Als we toch over weermensen praten dan ook Frank de Boosere van het KMI meenemen. Verder "comedy schrijver" Harm Edens, nadat hij erachter kwam dat zijn comedy-series niet grappig waren is hij full time duurzaamheidsnazi geworden, had korte tijd een column ergens achter in de ANWB kampioen, maar die stond nog na de advertenties voor vakantiehuisjes dus niemand las die ooit, verdient de benaming "nazi" alleen al door het schofferen van een ober wiens Woedende Chefkok het waagde om tonijn op het menu te zetten. Op bedreiging van sceptici gebied catagorie Menno Bentveld, ultra lichtgewicht tussen lichtgewichten op wetenschappelijk gebied.

 10. Hugo Matthijssen 30 augustus 2012 om 15:18- Antwoorden

  Solon

  Toch een vreemde gedachte.

  Je mag niet tegen onbruikbare, lawaaiige, netverstorende windmolens zijn die niets bijdragen aan de energievoorziening en dus duurzame energievoorziening genoemd worden omdat je geen ander alternatief hebt.

  Mocht je echt een alternatief hebben als onze fossiel brandstoffen op zijn over enkele honderden jaren dan kun je b.v. een thoriumcentrale gaan bouwen.

  De kans is echter heel groot dat tegen die tijd er veel betere alternatieven voorhanden zijn.

 11. Niek Rodenburg 30 augustus 2012 om 16:56- Antwoorden

  Niek, graag geen opmerkingen over iemands fysieke voorkomen, dat is goedkoop. Namen en rugnrs aub

  Het is informatie van haar eigen website en op het openbare internet te vinden. Urgenda klopt overigens wel.

  Overigens vind ik rugnummers net zo vreemd als sterren plakken.

 12. TINSTAAFL 30 augustus 2012 om 18:40- Antwoorden

  Nog zo'n lawaai papagaai is Ben Verwaayen, the unbearable lightness of Ben. Ik heb het afgelopen Zondag 10 minuten uitgehouden bij "Zomergasten", toen werd me de onmetelijke leegte die de man uitstraalt te veel, ondanks de stortvloed van woorden die hij uitkraamde. De open deuren die hij ingtrapte waren ontelbaar. Typisch weer zo'n voorbeeld van een professionele carrieremaker die denkt dat hij de wereld kan redden.

  Verwaaijen heeft minder diepgang dan water op een schoteltje, niettemin wordt hij door velen als El Salvador van Nederland aangeprezen (categorie Wijffels).

  Als dit soort windbuilen en talking heads ons land moeten redden, houd ik me hart vast.

  "Duurzaamheid is een antwoord – woord" (- B.Verwaayen).

 13. Harry vd Berg 30 augustus 2012 om 22:56- Antwoorden

  Gerrit Hiemstra ging gisteren op Radio 1 flink tekeer tegen het feit dat "het klimaat" niet op de politieke agenda staat. Ik zou zeggen: ga voor sprookjes maar naar de Efteling. Daar bestaan ze wel.

  Piet Paulusma is ook nog steeds erg ongerust over de opwarming van de aarde. Piet, die dit jaar dacht dat juli heel erg heet zou worden….

 14. Realist 31 augustus 2012 om 01:35- Antwoorden

  Dit is een makkie, trouw heeft het al netjes op een rijtje gezet,

  http://www.trouw.nl/tr/nl/8844/De-Duurzame-100/in

  graag gedaan, geen dank!

Geef een reactie