Ecofascisten Vara, Greenpeace en Erasmus Universiteit voorzien klimaatcritici van ster

Hoogleraar Toegepast Vrijetijdsmanagement Jan Rotmans zweept zijn gehoor op tegen de vijanden van de Duurzame Beweging

OK, ik schrijf wel eens wat bombastisch, en de term ‘ecofascisme’ is mwoh, tikje politiek geladen. Maar hoe zou ik de kop boven dit bericht anders moeten formuleren?
Het droeve bericht bereikt ons dat Hans Labohm en onze Marcel een dreigbrief kregen van de vrienden van Volkert van der G. Het clubje bedacht een top 100 vervuilers-award, die critici van de milieubeweging moet brandmerken.

Leiding is in handen van van anti-kernenergieactivist Peer de Rijk. Peer is broer van Groen Links-wethouder Mirjam de Rijk, (adviesraad ASN Bank, investeerder in gesubsidieerde windparken). De Rijk is de ex van klimaatkraker Wijnand Duijvendak van Milieudefensie, de club waar de Vara nu gesubsidieerd mee actie voert tegen Shell. De Vara doet ook mee. Kamervragen?

Hoogleraar Petitiemanagement Rotmans doet zijn naam eer aan
De op 7 oktober bekend te maken nominatielijst, dient om de ‘tegenwerkers van de Duurzame Beweging’- zoals zij dat letterlijk omschrijven- van een ster te voorzien. Zodat je de vijand van het ecofascisme direct op straat herkent.

Ook de hoogleraar Petitiemanagement van Erasmus Universiteit Jan Rotmans doet mee, van Stichting Urgenda. Marcel krijgt zijn brief mede als één van de oprichters van Climategate.nl. Hij schreef een kritisch klimaatboek ‘de staat van het klimaat’ dat veel invloed had. Met mijn zeer bescheiden biologische inbreng in hoofdstuk 6.

Het ecofascisme door media gefaciliteerd
Dagblad Trouw had met Gansje Chaudron al een lijst van ‘tegenwerkers’opgesteld van ‘de Duurzame Beweging’.
Het Groenvolk kan zich niet voorstellen, dat mensen zelf kunnen nadenken en dan op basis van bewijzen andere conclusies trekken.

Jan Rotmans, debatvervuiler
Kijk, dat Greenpeace hier aan meedoet en de wintersportende deeltijdindiaan van Vroege Vogels Menno Bentveld… Dat is gevalletje ‘vergeef hen heer want zij weten niet wat zij doen’. Maar moet je hoogleraren als Jan Rotmans hun leerstoel niet ontnemen, als zij op onze kosten en met een zweem van wetenschappelijke pretentie zich te buiten gaan aan politiek gemotiveerde laster. Een vluchtroute omdat ze weigeren een openlijk debat op argumenten te voeren, met beroep op hun opgeblazen ego?

Toegepast Vrijetijdsmanagement van Rotmans
En wat doet dat opgeblazen ego Rotmans daar in Rotjeknor eigenlijk? Transitiemanagement… Ik dacht eerst aan een studie aan Hogeschool Inholland: Toegepast Vrijetijdsmanagement of zoiets. Gezien alle tijd die Rotmans heeft voor zijn fanatieke getwitter en dit soort acties…Of laten we het omdopen tot Petitiemanagement. Zijn twitter en petitielijst is beduidend langer dan zijn bijdrage aan de wetenschap.

Nieuw: De Stapelbokaal voor pseudowetenschappers
Hoe dan ook: ik stel voor de Stapel-bokaal in te stellen om activistische pseudowetenschappers te nomineren die hun eigen tijd en de onze verdoen met ideologisch gemotiveerde onzin, voorzien van een zweem academische pretentie. Geef ons namen aub en kandidaten..

Pravda en de onredelijkheid van de milieubeweging
Peer de Rijk toont ons andermaal wat ik al langer betoog: dat de redelijke milieubeweging niet bestaat. En dat ze duidelijk gefrustreerd zijn dat ze het op argumenten niet kunnen winnen, maar tenminste de media nog in handen hebben. Volgens mij zou de hoofdredacteur van de Pravda in de hoogtijdagen van het Sovjetbewind graag stage hebben gelopen bij de Groen-redactie van Trouw, om zich te bekwamen in hun journalistieke standaarden. Chroetsjov zou hem dan promoveren.

Door | 2012-08-29T15:18:40+00:00 29 augustus 2012|86 Reacties

86 Reacties

 1. DWK 31 augustus 2012 om 13:42- Antwoorden

  Beschrijvingen van functies bij overheidsinstanties / universiteiten zijn bij mijn weten openbaar. Die zijn niet gekoppeld aan de persoon die de functie bekleedt.

  Uiteraard werden er, te tellen vanaf die geweldige Maagdenhuisrevolutie, misschien wel honderden functies bedacht waarbij men het konijn al op het oog had om er nadien een passend hok omheen te timmeren maar dat lijkt met toch niet de officiële weg.

  Wist je trouwens dat er in Groningen een man zit als hoogleraar of docent “Geschiedenis van de klimaatwetenschap”? Ben zijn naam even kwijt maar hij is dolletjes op Al Gore en het IPCC.

  Hoe het ook zij, ik blijf het nog even proberen omdat ik razend benieuwd ben of er in Rotmans’ geval ook tijd is ingeruimd voor het bedrijven politieke propaganda.

 2. Arthur Rörsch 31 augustus 2012 om 15:02- Antwoorden

  @ Niek. Scherp gezien, dat van ‘zich achter anderen verschuilen’.

  Duidelijk is niettemin dat de lijst van 100 van Urgenda afkomstig is. En JR wordt wel degelijk genoemd in de aankondiging als lid van de ‘vakjury’.

  Als je in je stukje voor WUWT de naam van JR vervangt door Urgenda, zijn we er uit.

  @Amadeus. Ik denk ook dat de lijst van 100 wordt afgeblazen want men heeft wellicht inmiddels door dat men er zijn vingers aan brandt.

  Eigenlijk is dat afblazen dan jammer want dan kunnen we de ‘aanklachten’ ook niet ontzenuwen en het onfatsoen ervan aan de kaak stellen.

  @Allen. Maar hoe kunnen we Urgenda wel effectief te lijf gaan? In het effect van blijven mopperen op blogs heb ik niet zoveel vertrouwen. Het gaat er om dat begrip wordt gevonden bij de mensen die politiek en wetenschappelijk iets in de melk te brokkelen hebben.

  Kunnen we hier nog eens over nadenken?

 3. baksteen 31 augustus 2012 om 17:46- Antwoorden

  Ik neem aan dat iedereen die op de lijst komt aangifte doet van laster en haatzaaien.

  Met hun binnenkort vrijkomende milieu-collega Volkert nog vers in het geheugen lijkt me dat wel noodzakelijk.

 4. baksteen 31 augustus 2012 om 17:47- Antwoorden

  En zorgen dat daarover een stukje in de media komt, gaat het balletje vanzelf rollen.

 5. Arthur Rörsch 31 augustus 2012 om 19:02- Antwoorden

  @Baksteen

  Wellicht. Klachten over smaad uitbrengen.

  Inmiddels heeft Hans Labohm mij er echter op gewezen, dat we de invloed van Urgenda waarschijnlijk overschatten. Dan doen we er verstandig aan er mee te volstaan de beweringen van deze sekte te bagatelliseren. In die zin kunnen we proberen stukjes in de media te krijgen.

  Duurzame Ontwikkeling is als wetenschappelijk onderwerp sinds 1990 al zo uitgekauwd dat er nauwelijks nog iets nieuws over is te zeggen. De voorspelde ‘rampen’ zijn uitgebleven. Ik heb een lijst van honderd. Eerder aangeduid als de ‘litanie’. Een soort kleine catechismus voor die gelovigen in de Apocalyps.

  Wat wellicht nog nut heeft, is om op basis van gezond verstand, bezwaar blijven maken tegen voortijdige grootschalige praktische toepassing van ( investering in), onvolwassen, (onrendabele) technieken. (Zoals windmolens, waterstof, elektrische auto’s).

 6. Rypke 31 augustus 2012 om 19:41- Antwoorden

  Ik denk dat Jan Rotmans absoluut gaat voor de prijs van meest arrogante zelfopgeblazen pseudo'wetenschapper'die ons land ooit gekend heeft. Hier zijn commentaar, waarbij hij bedoelt met'onderzoek naar klimaatverandering'dat hij ooit als wiskundestudent een modelletje in elkaar flanste

  Ik houd mij verre van de badinerende toon die u aanslaat en sta daar boven. Ik deed reeds onderzoek naar klimaatverandering toen u er waarschijnlijk nog niet eens van gehoord had en heb dan ook geen enkele behoefte aan een college van uw kant. Ik betreur het dat de Heer Labohm op deze wijze is benaderd en ik distantieer mij hiervan. In vertrouwen: ik heb mijzelf nog niet bemoeid met de lijst van voorgedragenen, omdat dat tijdens mijn vakantie plaatsvond, ik ben pas vorige week teruggekeerd. Ik heb dan ook geenszins de namen van Labohm en Crok voorgedragen, hoezeer ik ook fundamenteel van mening verschil met hen over het klimaatvraagstuk, deze lijst heeft in mijn optiek een andere bedoeling. Ik voel mij hiervoor ook niet verantwoordelijk en heb dat intern ook duidelijk gemaakt. De definitieve lijst moet nog worden opgemaakt en dat zal pas volgende week plaatsvinden. Wat mij betreft komen deze twee mensen helemaal niet op de lijst van vervuilers. In dat geval is de eventuele commotie om niet geweest. Voorts beraad ik me nog op mijn positie in deze verkiezing.

  Met Groet,

  Jan Rotmans

 7. Turris 31 augustus 2012 om 20:30- Antwoorden

  Jan Rot Mens?

  Ondertekening lijkt valselijk, Rypke? Verklaar!

  Tekst klinkt als: Terugtrekking uit de commotie. Kopschuw geworden door onverwacht heftige de fundamenteel kritiek. Doel, tijdig met arrogantie het zinkend schip Urgenda, met kapitein Peer (review?) de Rijk aan het roer, te verlaten. Status: Ik ben in "transitie", ik heb er niks mee te maken!

 8. Rypke 31 augustus 2012 om 20:32- Antwoorden

  IN welk parallel universum leeft Jan Paul van Soest met geestverwanten?

  http://www.gemeynt.nl/nl/blog/2012/07/19/eerste-h

  Het spelen van de slachtofferkaart

 9. Niek Rodenburg 31 augustus 2012 om 20:41- Antwoorden

  Rotmans als koploper is gevaarlijker dan Roemer als premier.

  Rotmans heeft onderzoek gedaan naar duurzaam innoveren en dat is, volgens hem, alleen mogelijk als het poldermodel wordt losgelaten.

  Rotmans:“Een groep koplopers moet je van macht voorzien om wetten en visies te doorbreken en de gemiddelde mens op sleeptouw te nemen om Nederland duurzamer te maken.”

 10. Turris 31 augustus 2012 om 20:45- Antwoorden

  @ Arthur Rörsch: Met Adobe-Acrobat-Pro-9 kan je losse pdf's samenvoegen tot een bestand. Mogelijk ook met andere goedkopere/gratis programma's kunnen dit.

  http://computertotaal.nl/internet—netwerken/216

  http://computertotaal.nl/freeware/3653-cutepdf-wr

 11. boels069 31 augustus 2012 om 21:06- Antwoorden

  @Arthur Rörsch:

  Ik wil met alle plezier een doorzoekbare PDF maken van Keerpunt 2000.

  Ik heb een exemplaar besteld bij Bol, beschik over een scanner en Adobe Acrobat met een OCR-optie.

 12. Ivo 31 augustus 2012 om 21:23- Antwoorden

  Deze wijze van smaad (beschuldigen om goede naam aan te tasten) of laster (op ondeugdelijke gronden) heet sinds een aantal jaren demoniseren. Lijkt me hier van toepassing.

 13. Niek Rodenburg 31 augustus 2012 om 21:59- Antwoorden

  Voor Android foons is er een PDF maker: CamScanner.

  Je maakt een foto van het document en je foon maakt er een PDF bestand van.

  Even uploaden naar je PC en wat editen. Klaar.

 14. Arthur Rörsch 31 augustus 2012 om 23:25- Antwoorden

  Voortzetting discussie over URGENDA

  Rypke was wat te snel om uit de school te klappen wat JR mij schreef na zijn zinsnede ‘in vertrouwen’ in de e-mail die hij mij zond. De vermelding daarvan vermeed ik. Maar nu weet iedereen in ieder geval wel duidelijk hoe JR zich probeert te verschuilen.

  @ Turris, JR is duidelijk bezig het zinkende schip als kapitein te verlaten.

  @Bouls. Ik zal je zeer dankbaar zijn als je Keerpunt 2000 alsnog zou kunnen digitaliseren en we het boekje opnieuw kunnen verspreiden.

  Behalve dan mijn vergissing destijds (1993), dat CO2 een bedreiging zou kunnen zijn, staan mijns inziens alle stellingnamen in het boekje nog steeds overeind. En heeft URGENDA daar niets wezenlijks aan toegevoegd.

  Als jij bereidt bent het alsnog te verspreiden, kan ik het van wat annotaties voorzien.

  Inmiddels heb ik aan Hajo een voorstel gedaan voor een nieuw blog. ‘Wat betekent URGENDA nu werkelijk?.’

  Hierbij alvast het begin van mijn betoog:

  “URGENDA, een actiegroep met als doelstelling een duurzame ontwikkeling op gang te brengen, trok vorige week onze aandacht omdat haar voornemen bekend werd een lijst van honderd personen te presenteren die een gevaar voor de verwezenlijking van haar doelstelling zou kunnen vormen. Op zijn zachtst uitgedrukt, een weinig fatsoenlijke manier om opponenten van eigen doelstellingen tegemoet te treden. Inmiddels heeft de actiegroep waarschijnlijk al wel ingezien dat zij daaraan haar vingers zal branden en komt het niet tot publicatie van genoemde lijst. Wat is URGENDA eigenlijk? Waar staat ze voor? En op wat voor gronden veronderstelt zij dat iemand tegen het streven naar duurzame ontwikkeling zou (kunnen) zijn?”

  Ik hoop dat de redacteuren van climategate.nl het willen opnemen.

  Meer in het algemeen, pleit ik voor beheersing van emotionele reacties.

 15. boels069 1 september 2012 om 00:10- Antwoorden

  @Arthur Rörsch:

  Zodra het exemplaar binnen is ga ik aan de slag.

  Het resultaat zal ik mailen naar Rypke (die ongetwijfeld zo vriendelijk zal zijn om het naar je door te sturen voor de annotaties :-)).

  Ik verwacht het exemplaar binnen een week en denk een weekje nodig te hebben voor de complete PDF.

 16. DWK 1 september 2012 om 00:37- Antwoorden

  Even kort;

  Waarom denken jullie nu dat Urgenda afziet van publicatie van de lijst? Heb ik iets gemist? Het zou m.i. ook doodzonde zijn. Zoals gezegd biedt zo’n lijst juist een prachtig aanknopingspunt om een breed publiek inzicht te geven in de “methoden en technieken” van de radicale duurzamen. Wie zijn die mensen? Wat doen ze zelf precies voor een duurzamere wereld? (behalve ouwehoeren en zakken vullen) Hoe komen ze aan de poen om al deze activiteiten te ontplooien?

  Bovendien kunnen personen die uiteindelijk op die lijst komen – indien zij dat wenselijk achten – hun standpunt voor een groot publiek uiteenzetten.

  Ik ben nou juist ook reuze benieuwd naar alle kandidaten. De top honderd? Wie wel, wie niet? Werden er b.v. veelvliegers van Koninklijke bloede genomineerd? Of kan je b.v. jaar in jaar uit een plaats verdienen in de top 10 Duurzaamste Nederlanders en ook een nominatie verdienen voor de vervuilers hitparade zoals b.v. vliegermachninist Wubbo met z’n CO2-uitstoot van hier tot Kyoto?

  Allemaal interessante aanknopingspunten.

  Ik zou zeggen kom maar op met die lijst!

  En nu kun je het opstellen van die lijst wel onfatsoenlijk noemen, maar dit is waarachtig niet het fraaiste staaltje wat we uit die hoek hebben gezien, lijkt me. Denk even aan de georganiseerde mind fuck van onze lieve kindertjes. http://www.youtube.com/watch?v=vgvnqv1-_D4

  Dus nogmaals laat maar komen die lijst; een uitgelezen kans om de mensen te laten zien wat voor vlees we in de kuip hebben.

 17. DWK 1 september 2012 om 00:43- Antwoorden

  Nog eentje

  voor het slapen gaan?

  http://www.youtube.com/watch?v=HI8uRFdBGPs&fe

 18. DWK 1 september 2012 om 02:33- Antwoorden

  Maar kunnen wij nog wel rustig slapen?

  Gloeilampenrazzia’s aanstaande:

  http://www.welt.de/wirtschaft/article108690392/Be

  Karijg de poetverdoemde kolere!

 19. JanWaalwijk 1 september 2012 om 09:57- Antwoorden

  Dan moeten ze echt met een groen arrestatieteam komen en dan mep ik ze met een stuk ding, dat ooit deel uitmaakte van een pre-keerpunt einde der tijden CO2 absorbeerder van de galerij af. Eens kijken hoe lang het duurt voordat Mevr. De Rijk de onafhankelijke, totaal niet slaafs politiek gekleurde newsfeeds met het oog op de verkiezingen doorgevende media heeft gemobiliseerd in dit landje, verhip, het staat al op Teletekst, "steeds minder gloeilampen in de winkels". Als u in Utrecht woont en u hoort een helicopter vandaag dan is die uiteraard niet op zoek naar overvallers of verkrachters maar naar warmtebeelden en gloeilampen.

 20. boels069 1 september 2012 om 10:56- Antwoorden

  Volgens mij is er alleen een verbod op de import en fabrikage in de EU.

  Het gebruik en de handel in gloeilampen uit "oude" voorraad is niet verboden.

  Overigens, ecofantasten vertellen slechts de halve waarheid over het energiegebruik.

  Het merendeel van de gesoepeerde energie van gloeilampen komt vrij als warmte.

  Nutteloos bij buitentemperaturen van meer dan 16 graden, best nuttig als het kouder is.

 21. Rypke 1 september 2012 om 12:21- Antwoorden

  Nu het gerucht de ronde doet, dat Rotmans zich van het initiatief distantieert: zijn naam staat niet meer op de lijst van de jury, wil ik graag mijn excuses aanbieden.

  Hij is toch uit beter hout gesneden. Feit blijft dat hij in eerste instantie wel zijn medewerking wilde verlenen en zo academische credentials zou geven aan een groep in toenemende mate wanhopende utopisten die met dank aan de Postcodeloterij hun maatschappelijk belang opblazen

  Uiteindelijk geloof ik dat de macht van de milieubeweging ook weer niet zo groot is, al is die macht wel relatief groot in vergelijking met wat een klein clubje fanatici kan inbrengen doordat het segment van (nieuw)linkse media ze actief ondersteunt (vara, volkskrant, nos, trouw, nrc)

  Zoo, nu hebben we wel weer genoeg geschopt en wordt het weer tijd voor interessantere zaken als wetenschap, zoals de wereld van 53 miljoen jaar geleden. Reuze spannend en veel belangrijker dan wat deze of gene democratisch toneelspeler zegt over zijn tegenspeler in het televisiedrama 'De Verkiezingen'. Mijn god, wat een niveau….

  De uitkomst- welke marionet er ook zit- blijft even goed gelijk: meer belastingen, hogere prijzen, minder vrijheid, minder natuur door meer zinloze prestige/symboolprojecten maar net niet dusdanig drastisch dat ons comfort ons zo hard wordt ontnomen dat mensen in actie komen. Het gebeurt gewoon langzaam, zodat iedereen tevreden blijft

  De ware optimist gaat altijd van het slechtste uit en kent in zijn leven alleen maar meevallers

 22. baksteen 1 september 2012 om 12:52- Antwoorden

  Arthur, kan je me aan dat lijstje van 100 helpen.

  Nu onze vriend bakzeil haalt zou dat liggen aan het feit dat hij uit beter hout gesneden zou zijn dan we eerst dachten.

  Ik houd het er maar op dat de opportunisten bang geworden zijn. Konden dit soort clubs met alle arrogantie van de macht dit soort zaken voorheen gemakkelijk opzetten, nu komen ze de kracht van de oppositie tegen middels de nieuwe media.

  Fantastisch, de sites (ook de groene rekenkamer)gaan steeds meer vruchten afwerpen, gefeliciteerd!

 23. Arthur Rörsch 1 september 2012 om 13:59- Antwoorden

  @ Baksteen

  Ik weet niet wie er op de lijst van 100 staat. Voor laatste nieuws zie vanavond DDS

  Weet ook niet zo goed hoe verder te gaan met dit geval. Wacht maar even 'instructies' af van de redactie van climategate.nl (Hajo, Rypke).

 24. Niek Rodenburg 1 september 2012 om 17:20- Antwoorden

  Ik blijf erbij dat Rotmans niet te vertrouwen is.

  Hij is zogenaamd uit de jury van de verkiezing van de top 100 van duurzame vijanden, maar ik ben ervan overtuigd dat hij op de achtergrond nog steeds de eerste viool speelt. De man is onbetrouwbaar en heeft dezelfde mentaliteit als Hansen, Gleick, Mann en vele anderen.

  De sarcastische tweets van Rotmans en de net zo sarcastische reacties van de strooplikkers zeggen genoeg.

  De inhoud van zijn lezingen waarin steevast duurzaamheid en het klimaat opduikt is geen vruchtbare bodem voor een dialoog met klimaatcritici.

  Hij denkt nu ook, even dimmen, hier en daar wat water bij de wijn en verder horen zien en zwijgen, dan gaat de storm vanzelf wel over.

  Mis Jan. De ontmanteling van het zogenaamde duurzame Rotmans imperium is begonnen.

 25. Turris 1 september 2012 om 18:58- Antwoorden

  Heerlijk ouderwetse gloeilampen gekocht vandaa!: Ik heb thans 20 ouderwets melkglasbollen in diverse Wattages, diverse kopspiegellampen (niet te koop als spaar of LED alternatief) en nog wat doorzichtige gloeilamptroep.

  Alle passen op onze dimmers en ze hebben geen vergiftigend kwik bij productie / recycling nodig gehad.

  De periode hopelijk overbruggend tot de idiotie van "duurzame" Jacqueline Kramer als Minister van MilieuDefensie weer wettelijk is teruggedraaid door het aanstaande kabinet-Rutte2.

  De DARK AGES van "duurzaam" moeten toch een keer over raken? Politic zijn toch niet blind, tegelijk doof, tegelijk seniel?

  Er moeten toch politici zijn te vinden, die hun nu hun boosheid gaan uiten en de onzinnige verspillingen aan duurzaam compleet zat zijn?

 26. Arthur Rörsch 1 september 2012 om 23:36- Antwoorden

  @ Niek

  Je spreekt van gebrek aan vertrouwen in Jan Rotmans

  Mijn indruk is dat zowel wetenschappers als niet wetenschappers die aan de discussie op climategate.nl over de top 100 vervuilers en Urgenda deelnamen, deze stelling zullen onderschrijven: Hij is door gebrek aan gewicht omhoog gevallen. Met de vervolgvraag: waarom is hij door zijn (wetenschappelijke) omgeving nooit terug gefloten? Is dat niet het meest zorgelijke?

  Ik heb het in mijn eigen wetenschappelijke (en bestuurlijke) carrière het volgende meegemaakt. Ik was anno 1990 één van de vier experts in ons land op het gebied van de propaganda voor Duurzame Ontwikkeling (TNO) en haalde vrijwel wekelijks , dankzij een effectieve PR afdeling van TNO, de pers en de politieke aandacht ( Zie Boekje 1993, Keerpunt 2000, dat Bouls nu bereid is te digitaliseren). Mijn TNO voorzitter floot mij echter wel terug: Je bent een wetenschapper en zoekt niet zoveel de publiciteit die je wetenschappelijke integriteit geweld aan kan doen.

  Mijns inziens mist Rotmans zo’n verstandige supervisor.

  Ik hoop er op dat via Bouls mijn oude boekje opnieuw verspreiding krijgt. En dat daaruit zal blijken dat Rotmans c.s. niets nieuws aan de oplossing van de problematiek van een gewenste duurzame ontwikkeling heeft toegevoegd. Dat hij slechts illusies presenteert.

  Eén ding in Rotmans benadering onderschrijf ik geheel. Het is heel belangrijk om (lokale) kringlopen te sluiten. Maar ik denk dat hij niet beseft wat dit aan toegevoegde energie gaat kosten, die niet door wind of zon kan worden geleverd. Waarschijnlijk heeft hij als wiskundig opgeleide in Delft ( ook mijn school) met onvoldoende aandacht de lessen in de thermodynamica gevolgd. Anders kan ik zijn verkondigingen niet verklaren.

 27. Hans Erren 2 september 2012 om 00:39- Antwoorden

  Thermodynamica zit niet standaard in het universitair curiculum Wiskunde, tenzij je een bijvak natuurkunde loopt.

 28. baksteen 2 september 2012 om 01:51- Antwoorden

  Ha,ha Arthur een andere lijst van 100!

  Ik bedoel de lijst van 100 voorspelde rampen die je ook wel de litanie noemt.

  Lijsten moeten blijkbaar altijd een rond getal hebben en leiden vervolgens tot misverstanden.

 29. Arthur Rörsch 6 september 2012 om 23:54- Antwoorden

  @ Bouls

  Vanavond overleg gepleegd met mijn oude VVD makker Cor de Hart. Mede auteur van Keerpunt 2000. Hij is meer een politicus dan ik. Zijn bijdrage als mede auteur van het boekje was daar ook toe beperkt.

  Hij ziet mogelijkheden om Rutte en Opstelten te benaderen om opnieuw aandacht te vragen voor de randvoorwaarden die aan duurzame ontwikkelingsprojecten moeten worden gesteld. Ik kan Bolkestein en Leegte benaderen.

  Voor de verkiezingen heeft dit weinig zin. Het onderwerp staat niet echt op de agenda van enige politieke partij. En wat er van die partijprogramma’s uiteindelijk in een coalitie terecht komt, is ook nog maar de vraag.

  Wat we kunnen doen is een notitie opstellen, aan de hand van Keerpunt 2000, met hedendaagse annotaties, voor de informateur/ formateur met de suggestie dat hij aandacht schenkt aan duurzame ontwikkeling maar dat bij het opstellen van een regeringsprogramma hij zich niet moet laten misleiden door pseudo wetenschappelijke praatjes à la Rotmans.

  Dat de realiteit onder ogen wordt gezien dat windenergie nooit iets kan betekenen, zonpanelen vooralsnog onvoldoende rendabel zijn.

  Belangrijk voor het milieu is ongetwijfeld wel dat stofkringlopen worden gesloten. Dat noemt Rotmans ook. Maar hij heeft er blijkbaar geen flauw benul van, dat dit een grote energiebron vergt, volgens de hoofdwetten van de thermodynamica. Dat zullen we nu nader moeten uitleggen.

  Het milieuvraagstuk komt er hoofdzakelijk op neer dat we de energieproductie moeten gaan opvoeren. En wie is er bang voor toenemende verbranding van fossiele brandstof en waarom eigenlijk?

 30. boels069 7 september 2012 om 00:40- Antwoorden

  @Arthur Rörsch:

  De PDF van Keerpunt2000 staat hier:
  http://www.boels069.nl/Keerpunt2000/KEERPUNT2000.zip

  De ZIP bestaat uit de 6 afzonderlijke hoofdstukken plus de bibliografie.

  Op- en aanmerkingen en eventuele verdere wensen graag via boels069 at planet.nl

 31. boels069 7 september 2012 om 01:53- Antwoorden

  @Arthur Rörsch:

  Ik heb Keerpunt2000 dan wel gescanned, maar helaas de inhoud nog niet serieus bekeken.

  Wel vind ik de aanpak helder en nuchter: beschrijf het probleem en stel oplossingen voor zonder prietpraat en onnavolgbare waardeoordelen.

 32. Niek Rodenburg 7 september 2012 om 05:10- Antwoorden

  Boels, goed werk!

  Alle 'kleurboeken' staan door elkaar.

  Kun je de files zo renamen dat de volgorde duidelijk wordt?

 33. boels069 7 september 2012 om 09:15- Antwoorden

  Later in de ochtend zal ik er één geheel van maken.

  (En hoofdstuk 1 scan ik opnieuw)

 34. boels069 7 september 2012 om 10:11- Antwoorden

  Het complete bestand van Keerpunt2000:
  http://www.boels069.nl/Keerpunt2000/KEERPUNT2000v

 35. Arthur Rörsch 7 september 2012 om 13:55- Antwoorden

  Veel dank Bouls.

  Bestand heb ik keurig kunnen binnenhalen.

  Naar ik hoop zullen ook anderen commentaar willen leveren, en aangegeven wat we in een annotatie dienen te vermelden.

 36. boels069 7 september 2012 om 14:38- Antwoorden

  @Arthur Rörsch:

  Graag gedaan!

Geef een reactie