Hoogleraar Toegepast Vrijetijdsmanagement Jan Rotmans zweept zijn gehoor op tegen de vijanden van de Duurzame Beweging

OK, ik schrijf wel eens wat bombastisch, en de term ‘ecofascisme’ is mwoh, tikje politiek geladen. Maar hoe zou ik de kop boven dit bericht anders moeten formuleren?
Het droeve bericht bereikt ons dat Hans Labohm en onze Marcel een dreigbrief kregen van de vrienden van Volkert van der G. Het clubje bedacht een top 100 vervuilers-award, die critici van de milieubeweging moet brandmerken.

Leiding is in handen van van anti-kernenergieactivist Peer de Rijk. Peer is broer van Groen Links-wethouder Mirjam de Rijk, (adviesraad ASN Bank, investeerder in gesubsidieerde windparken). De Rijk is de ex van klimaatkraker Wijnand Duijvendak van Milieudefensie, de club waar de Vara nu gesubsidieerd mee actie voert tegen Shell. De Vara doet ook mee. Kamervragen?

Hoogleraar Petitiemanagement Rotmans doet zijn naam eer aan
De op 7 oktober bekend te maken nominatielijst, dient om de ’tegenwerkers van de Duurzame Beweging’- zoals zij dat letterlijk omschrijven- van een ster te voorzien. Zodat je de vijand van het ecofascisme direct op straat herkent.

Ook de hoogleraar Petitiemanagement van Erasmus Universiteit Jan Rotmans doet mee, van Stichting Urgenda. Marcel krijgt zijn brief mede als één van de oprichters van Climategate.nl. Hij schreef een kritisch klimaatboek ‘de staat van het klimaat’ dat veel invloed had. Met mijn zeer bescheiden biologische inbreng in hoofdstuk 6.

Het ecofascisme door media gefaciliteerd
Dagblad Trouw had met Gansje Chaudron al een lijst van ’tegenwerkers’opgesteld van ‘de Duurzame Beweging’.
Het Groenvolk kan zich niet voorstellen, dat mensen zelf kunnen nadenken en dan op basis van bewijzen andere conclusies trekken.

Jan Rotmans, debatvervuiler
Kijk, dat Greenpeace hier aan meedoet en de wintersportende deeltijdindiaan van Vroege Vogels Menno Bentveld… Dat is gevalletje ‘vergeef hen heer want zij weten niet wat zij doen’. Maar moet je hoogleraren als Jan Rotmans hun leerstoel niet ontnemen, als zij op onze kosten en met een zweem van wetenschappelijke pretentie zich te buiten gaan aan politiek gemotiveerde laster. Een vluchtroute omdat ze weigeren een openlijk debat op argumenten te voeren, met beroep op hun opgeblazen ego?

Toegepast Vrijetijdsmanagement van Rotmans
En wat doet dat opgeblazen ego Rotmans daar in Rotjeknor eigenlijk? Transitiemanagement… Ik dacht eerst aan een studie aan Hogeschool Inholland: Toegepast Vrijetijdsmanagement of zoiets. Gezien alle tijd die Rotmans heeft voor zijn fanatieke getwitter en dit soort acties…Of laten we het omdopen tot Petitiemanagement. Zijn twitter en petitielijst is beduidend langer dan zijn bijdrage aan de wetenschap.

Nieuw: De Stapelbokaal voor pseudowetenschappers
Hoe dan ook: ik stel voor de Stapel-bokaal in te stellen om activistische pseudowetenschappers te nomineren die hun eigen tijd en de onze verdoen met ideologisch gemotiveerde onzin, voorzien van een zweem academische pretentie. Geef ons namen aub en kandidaten..

Pravda en de onredelijkheid van de milieubeweging
Peer de Rijk toont ons andermaal wat ik al langer betoog: dat de redelijke milieubeweging niet bestaat. En dat ze duidelijk gefrustreerd zijn dat ze het op argumenten niet kunnen winnen, maar tenminste de media nog in handen hebben. Volgens mij zou de hoofdredacteur van de Pravda in de hoogtijdagen van het Sovjetbewind graag stage hebben gelopen bij de Groen-redactie van Trouw, om zich te bekwamen in hun journalistieke standaarden. Chroetsjov zou hem dan promoveren.