Het Oldambt, een stukje Uithoek NL dat figureert in Frank Westerman's 'De Graanrepubliek' over Europese landbouwpolitiek van Sicco van Mansholt, die hier vandaan kwam

Gisteren bezocht ik het gehucht Hongerige Wolf, in de Nederlandse graanrepubliek (lees het boek ‘De Graanrepubliek’ van Frank Westerman) het Groningse Oldambt. Daar halen loonbedrijven oogst binnen van het exotische gras dat we leerden kennen als tarwe (Triticum aestivum).

Per werkdag graast één combine 22 hectare tarwe van het land. Volgens de loonwerkers wordt dit graan gebruikt voor veevoer. De vooruitzichten voor de Graanrepubliek zijn commercieel gunstiger dan in de jaren ’90, toen treurnis troef werd, stof voor journalist/schrijver Frank Westerman. Meer oogst en hogere prijzen volgen nu.

Meer graanopbrengst door meer CO2
Volgens een studie in het Journal of Cereal Science in 2009 kan bij verdubbeling van CO2 een EXTRA groei van ongeveer 20 procent van de graanoogst bereikt worden. Meer CO2 maakt planten klimaatbestendiger, ze hebben minder huidmondjes en drogen minder snel uit. Ook loopt de fotosynthese efficienter bij hogere CO2-concentraties, en is mínder fosfaatbemesting nodig omdat de wortels efficienter functioneren.

Eerdere studies uit Free Air Carbon Enrichment experimenten (FACE) die maar 5 procent meer opbrengst gaven – en die veel door klimaatactivisten worden geciteerd- zijn later omhoog bijgesteld. CO2 Science heeft een database aangelegd van experimenten, waarbij CO2-verrijking de biomassaproductie van tarwe verhoogde. Daar staat de studie uit het Journal of Cereal Science nog niet bij.

Blijvend hogere prijzen door meer vraag
Het zijn volgens de Economist vooral sojabonen die weer net zo duur zijn als tijdens de historische prijspiek van 2007/08, maar ook graan schiet weer aardig omhoog. De oogst van dat prijspiekjaar zat bij de top 3 van GROOTSTE wereldoogsten in de geschiedenis, maar prijzen stegen dankzij de honger naar biobrandstoffen en prijsspeculanten.

De herkomst van deze mooiste dorpsnaam van Nederland is onbekend


Het beregezellige buurthuis van Hongerige Wolf/Ganzedijk opgebouwd uit asbestplaten. Het nabijgelegen Finsterwolde heeft net één horecagelegeheid er bij (van 0 naar 1) waar je goede Turkse pizza's kunt eten zonder prijsspeculatie

Bierodiversiteit neemt toe in Nederland
In Finsterwolde heb je ook een B&B die vernoemd is naar ‘De Graanrepubliek’, maar géén van de lokalo’s die ik sprak had natuurlijk ooit van Frank Westerman gehoord. Ik sloot in Finsterwolde de dag af met een heerlijk tarwebier(Weizen) van Erdinger, bijna net zo lekker als Franziskaner. De brouwer in NL die dit Duitse recept het beste imiteert verkoopt het als Texels bier: Skuumkoppe, gevaarlijk spul. Ja, met de bierodiversiteit in Nederland is het steeds beter gesteld.