Greenpeace zegt wetenschap maar bedoelt marketing

Greenpeace Research Laboratory: Dr Janet Cotter at work

Gisteren schreef ik over de fraaie staat van dienst van Greenpeace op het gebied van het terug katapulteren van de mensheid naar de Middeleeuwen. En ik eindigde te zeggen dat Greenpeace juist volop aan wetenschap doet! Rara hoe kan dat?

Greenpeace heeft aan de universiteit van Exeter een heuse Science Unit onder leiding van Paul Johnston. Dat deze unit als website greenpeace.to hanteert met .to als extensie van het … natuurlijk door zeespiegelstijging bedreigde eilandje Tonga … wekt al niet echt vertrouwen. Op de homepage zie je meteen de fraaie studies die deze club uitbrengt:

 • Climate Change Impacts on Arctic Wildlife – waarin we de ijsbeer tegenkomen als dier dat van ijsberg naar ijsberg zwemmend en bijna verdinkend jaagt, maar waarin niet eens wordt genoemd dat er een aanzienlijk legale jacht is van de mens op de ijsbeer.
 • Phosphorus in agriculture: Problems and solutions – waarin we enerzijds lezen dat fosfor een essentiële stof is voor al het leven en van groot belang voor de landbouw, maar anderzijds dat zodra fosfor in rivieren, meren en zeeën belandt er sprake is van een ecologische ramp die zijn weerga niet kent. Terwijl er toch serieuze wetenschappelijke studies zijn die de gunstige invloed van fosfor op de visstand aantonen. Logisch ook. Tja…
 • Nonylphenol ethoxylates (NPEs) in textile products, and their release through laundering – gaat de diepte in met dit stofje met de voor alfa’s afschrikwekkende naam (net als dihydomonoxide) dat in het milieu belandt maar waarvan onduidelijk is welke schade het precies toebrengt. Het schijnt effect het heeft op de hormoonhuishouding van vissen (oestrogeen), maar waarom hoor je Greenpeace en de rest van de milieubeweging nooit over de veel heftiger werking van de urine van vrouwen die de pil slikken?

Laat dit laatste onderzoek misschien net door de beugel kunnen als een klassiek “milieu-item”. Nu moet ik er wel even de quote bij halen van Isaac Asimov  (1920–1992) over “de wetenschap”:

The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not “Eureka” but “That’s funny…”

Wat ik vrij zou willen vertalen als:

Als Greenpeace werkelijk wetenschappelijke pretenties heeft dan zou dat moeten betekenen dat hun organisatie erop ingesteld is om ook van die  “That’s funny…” momenten te beleven… en voor Greenpeace zou dat dan betekenen dat ze ooit met een persbericht komen dat ongeveer zo luidt:

Stof Y toch niet schadelijk voor gezondheid en milieu

Amsterdam – [datum] – Onderzoekers van Greenpeace hebben gekeken naar de schadelijkheid van stof Y die in de industrie op grote schaal wordt gebruikt en die mondjesmaat ook in het milieu belandt. De veronderstelling was altijd dat mens en dier ontregeld zouden raken door deze stof. Tot hun stomme verbazing konden de Greenpeace onderzoekers ook na 4 jaar van intensieve studie, niets vinden wat wees op een significante bedreiging.

Dat ik ooit nog de vlag kan uitsteken om dit te mogen beleven is helaas net zo onwaarschijnlijk als dat een varken nog eens een nachtegaal imiteert. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is en dan weet je bij big environment gewoon wat je krijgt: hype na hype, hoax na hoax en angstverhaal na angstverhaal. Want hoe formuleert Greenpeace haar wetenschappelijke doelen:

The Greenpeace Science Laboratory at Exeter University has made someimportant achievements in environmental protection. The lab’s role is threefold:

 • Shaping our campaigns
 • Influencing policy
 • Changing opinions

We commission many scientific research reports and investigations tosupport our campaigns. We also use science to seek solutions. Forexample, in order to avoid fruitless scientific controversy over levelsof harm of particular products, we provide alternatives.

En voor zover je erover heen gelezen hebt: dit is niet de missie van Greenpeace maar van de Greenpeace Science Unit. Het staat er echt! En ook die laatste zin: “Lastige wetenschappelijke controverses over de mate van schadelijkheid gaan we liever uit de weg”. No kidding! Me dunkt dat daar zou moeten staan: “Terwijl Greenpeace zich met haar campagnes richt op publieke en politieke beïnvloeding, hebben wij hier de tijd en de rust on onbevooroordeeld in lastige wetenschappelijke kwesties te duiken”.

Ik bedoel: zelfs Google laat haar medewerkers 1 dag per week vrij fröbelen om ruimte te scheppen voor die “That’s funny” momenten. Maar nee, bij Greenpeace gaat de zweep erover en hollen de wetenschappers voorop mee in de politieke karavaan met het voorzorgsprincipe als wetenschappelijk brevet van onvermogen in het vaandel.

Of heb ik me vergist en is de Science Unit gewoon een marketing afdeling? Zoals de dame en heer van Colgate hierboven? Als het alleen dat was… dan zou het grappig zijn. Maar er staat nog iets op de pagina waarop Greenpeace haar wetenschappelijke tak aanprijst:

We have also critiqued the lack of public involvement in science and the need for reform of the relationship between science and society.

Waardoor je je weer niet moet laten inpakken, want wat er wordt bedoeld is:

We maken ons zorgen over het beperkte engagement van het brede publiek voor onze nobele idealen en als we nu eens iedereen die het niet met onze wetenschap eens is naar een Goelag konden sturen dan zouden we met de wetenschap in de hand onze ideale samenleving kunnen vormgeven.

Kom ik uit bij een zeer interessante analyse van de socioloog (nee, geen vegetariër) Peter Weingart: Grenzen wissenschaftlicher Politikberatung – von den Möglichkeiten ganz zu schweigen – in de exclusieve printuitgave Gegenworte gelukkig online beschikbaar op de Klimazwiebel van Hans von Storch. Ik geef hier de Engelse samenvatting zoals weergegeven op het onmisbare Notrickszone.com:

The lesson is quite clear. Science-based politics, or ‘society advising’ is ambivalent. Premature claims of absolute knowledge or political consequences that are without alternative, stemming from scientific insights and findings, are not scientifically justifiable and belong in the category of political propaganda. Scientists cannot be denied their civic right to be politically active, but when they do it in the name of science, then they abuse their credibility and the authority that it is based on. The credibility of science is neither based on exaggerated catastrophe warnings, nor on the promises of paradise-like futures. Rather it is based more on the demonstration of the difficulty of acquiring knowledge, the discussion of conflicting theories, and the interpretation of observations and the disclosure of uncertainties. Therein lie the possibilities, as well as the limitations of their power to convince society and politicians. Above all in democratic societies, scientists are especially challenged not to succumb to the temptation of assuming that their special knowledge sufficiently legitimises them exercising political influence.”

Hier heb ik niets aan toe te voegen!

Door | 2012-08-30T09:57:38+00:00 31 augustus 2012|19 Reacties

19 Reacties

 1. Niek Rodenburg 31 augustus 2012 om 08:49- Antwoorden

  Wat ik van Greenpeace ook mis is een persbericht dat ze fel tegen de bouw van 23 kolencentrales in Duitsland zijn.

  In Nederland hangen ze aan schoorstenen in Amsterdam en de Eemshaven om aandacht te trekken, maar over Duitsland zwijgen de onderzoekers/actievoerders/klimaatfanatici van Greenpeace als het graf.

  Zou dat komen omdat Greenpeace in Duitsland een eigen energiemaatschappij heeft en dus belanghebbende is?

 2. Hugo Matthijssen 31 augustus 2012 om 10:07- Antwoorden

  Mooi stukje voor mijn gevoel sluit het aardig aan op de realiteit.

  Wel een kleine toevoeging:

  greenpeace Duitsland met de falende energiewende in het vooruitzicht kiest eieren voor hun (ons) geld door nu biobrandstof en elektrische auto's als milieubelastend af te doen.

  Zij kunnen dus wel aanpassen maar alleen ter correctie van een eerdere keuze waarop ze straks genadeloos worden afgerekend.

 3. Turris 31 augustus 2012 om 11:40- Antwoorden

  "De geloofwaardigheid van de wetenschap is niet gebaseerd op overdreven catastrofe waarschuwingen, alsmede op de beloften van paradijs-achtige futures. Maar berust meer op het aantonen van de moeilijkheid van het verwerven van kennis, het bespreken van tegenstrijdige theorieën, en de interpretatie van waarnemingen en de openbaarmaking van onzekerheden. Vooral in democratische samenlevingen, zijn wetenschappers vooral uitgedaagd niet te bezwijken voor de verleiding van de veronderstelling dat hun speciale kennis voldoende legitimeert tot het uitoefenen van politieke invloed." Prof. Peter Weingart.

  Excellent!

  Ik zou aanbevelen deze quote aan klimaatquotes op climategate.nl toe te voegen Rypke!

 4. Turris 31 augustus 2012 om 12:10- Antwoorden

  De nieuwste "groene" switch van GreenPeace, na al de vorige energie mislukkingen: Het wordt nu WATERSTOF.

  Voor GreanPeace zijn biobrandstof en elektrische auto’s nu ineens als milieubelastend, nadat ze jarenlang dit hebben gepropageerd. Toen hadden ze zeker nog geen actie gedreven R&D-afdeling bij GreenPeace?

  "Gasunie en Greenpeace Energy gaan samenwerken op het gebied van 'windgas'. Daarbij wordt windenergie omgezet in waterstofgas dat via het gasnetwerk wordt gedistribueerd."

  http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.d

  Belangrijk wel te weten wat de kosten/opbrensten door elektrolyse voor waterstofgas worden, voordat de "duurzame" politiek weer als "zombies" achter GreenPeace gaat aanlopen.

 5. JanWaalwijk 31 augustus 2012 om 12:32- Antwoorden

  @Turris: mijn ex-werkgever (een Amerikaanse firma in industrieele gassen)zal daar wel in geinteresseerd zijn als de zelfbenoemde wereldleider in de "Waterstof Revolutie" dus dan kan de waterstof met een HyCO-proces worden gemaakt ipv electrolyse, maar als 1 van de grootste energieconsumenten in de regio zal die niet continu op windmolenstroom kunnen draaien (maar in het benevelde brein van windmolengelovigen natuurlijk wel). Tragisch dat men nu electrische auto's als milieuvervuilend ziet hebben al die ambtenaren die niet wisten waar de klepel hing dat oplaadpunt hier in het dorp helemaal voor niks gecreerd……

 6. Turris 31 augustus 2012 om 12:56- Antwoorden

  Alleen maar nieuwe ellende als waterstofgas de hoofdbranstof wordt voor de transportsector en voor mobiliteit.

  Waterstof als autogas is een gas met een zeer lage dichtheid, waardoor het opslaan van een kleine hoeveelheid waterstof al een enorme waterstoftank zou vragen en daarvoor is in een auto geen plaats.

  Ook de compressie van gas tot vloeibaar zijn extra kosten. Auto's met waterstoftanks mogen niet door tunnels, niet op veerboten etc. Tankstations hebben hetzelfde probleem als autobrandstoftanks: ze moeten werkelijk enorm zijn.

  Ook het vervoer van centrale opslagplaats naar deze tankstations vormt een probleem: vrachtautotanks kunnen ook niet veel groter worden en dus zullen de tankwagens vaker moeten rijden.

  Kosten, extra kosten, mega kosten: Het wordt de volgende GreenPeace flater! En alles wederom gebaseerd op het duurder worden van fossiele brandstoffen,

  Echetr alle "duurzame" alternatieven zijn x-maal duurder dan huidige fossiele brandstoffen: Photovoltaics (PV) 5x, Windturbine 3x, Bio 4x, Waterstofgas uit windenergie 8x (?) En er is geheel géén CO2 besparing bij Waterstofgas uit windenergie!

  Het wordt echt de volgende GreenPeace BLUNDER: "Duurzaam Transitie Management !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofauto

 7. Niek Rodenburg 31 augustus 2012 om 13:04- Antwoorden

  Turris schreef:

  Belangrijk wel te weten wat de kosten/opbrensten door elektrolyse voor waterstofgas worden, voordat de “duurzame” politiek weer als “zombies” achter Greenpeace gaat aanlopen.

  Voor het elektrolyse proces is zo verschrikkelijk veel energie nodig dat je behalve de opbrengst van een gemiddeld windpark er een extra centrale voor nodig hebt. Als je het tenminste op grote schaal wilt toepassen en dat wil Greenpeace.

  Trouwens, waterstofgas kun je niet zomaar op het openbare gasnet injecteren. Het moet eerst worden opgewerkt naar aardgaskwaliteit en ook dat kost een sloot vol aan energie. Op heel kleine schaal kun je iets rommelen met membranen die de moleculen scheidt, maar dan ben je bezig met gepiel in de marge. Of je kunt de opgeslagen waterstof in een gasturbine gebruiken die er weer stroom van maakt. Als je dan het rendement berekent van stroom uit windmolen -> waterstof -> stroom uit de gasturbine, daar wordt een mens ook niet vrolijk van.

  Net zo goed als je het rendement zou uitrekenen wat de omzetting van stroom -> waterstofgas -> aardgas kost dan resteert onder de streep een ook dikke min.

  Greenpeace wil met dit onderwerp alleen scoren om gezichtsverlies te voorkomen.

  Politici kunnen nu terecht tegen Greenpeace zeggen, hoor eens stelletje draaikonten, de vorige keer moesten we van jullie zo nodig die biobrandstoffen in de Tweede Kamer verdedigen, jullie kunnen wat ons betreft nu aan het waterstofgas…..en waag het niet met een elektrische auto te komen die op waterstofgas rijdt….want zo slim zijn die politici wel….

 8. Amadeus Gould 31 augustus 2012 om 13:06- Antwoorden

  Een prachtig geschreven blog, Hajo Actueel ook voor Nederland met „Jan Rotmans’ top 100 van onduurzame NL-ers. Want die lijkt “wetenschap” te (willen) bedrijven bij de Erasmus Universiteit vanuit een soortgelijke filosofie..ideologie.

  Ergeniswekkend… zo wordt „wetenschap“ op den duur nog een beladen en fout woord…Ik kan niet zo snel een nieuw woord voor echte wetenschap bedenken…een probeersel …WVW…waarheidsvinding, voorheen wetenschap.

 9. Niek Rodenburg 31 augustus 2012 om 13:10- Antwoorden

  “De geloofwaardigheid van de wetenschap is niet gebaseerd op overdreven catastrofe waarschuwingen, alsmede op de beloften van paradijs-achtige futures. Maar berust meer op het aantonen van de moeilijkheid van het verwerven van kennis, het bespreken van tegenstrijdige theorieën, en de interpretatie van waarnemingen en de openbaarmaking van onzekerheden. Vooral in democratische samenlevingen, zijn wetenschappers vooral uitgedaagd niet te bezwijken voor de verleiding van de veronderstelling dat hun speciale kennis voldoende legitimeert tot het uitoefenen van politieke invloed.”

  Prof. Peter Weingart.

 10. TINSTAAFL 31 augustus 2012 om 13:45- Antwoorden

  "Onwetendheid is de moeder der hoogmoed." – Erasmus.

 11. JanWaalwijk 31 augustus 2012 om 14:00- Antwoorden

  @Turris en Niek: nu heb ik bij mijn ex-werkgever slechts een jaar gewerkt en alleen civiele projecten gedaan, maar wel begrepen dat een HyCO installatie (die waterstof en koolmonoxide produceert) juist als grondstof aardgas heeft, dus om dan de waterstof op te werken tot aardgas lijkt mij onmogelijk, ergo het gasnet is totaal niet geschikt voor waterstof dus dat kan alleen per beperkte pijpleiding of vrachtwagens worden vervoerd. Dus de waterstof revolutie is al jaren een flop en komt qua transitie management niet echt van de grond (beetje flauw om transitiemanagement als running gag te gebruiken maar doe er graag aan mee, maar zoals Rypke zei moeten we mensen sowieso niet op hun uiterlijk pakken maar wel op hun zelfverzonnen titel en vaardigheden).

 12. Niek Rodenburg 31 augustus 2012 om 14:05- Antwoorden

  De vooraanstaande Japanse klimaatwetenschapper Dr. Kiminori Itoh, lid van het VN-klimaatpanel IPCC, zegt dat de angst voor Global Warming 'het ergste wetenschappelijke schandaal in de geschiedenis' is. 'Als de mensen achter de waarheid komen, zullen ze zich bedrogen voelen door de wetenschap en de wetenschappers.'

 13. Turris 31 augustus 2012 om 17:54- Antwoorden

  Dr. Kiminori Itoh concludes his book on climate change with the following points:

  1) "The global temperature will not increase rapidly if at all. There is sufficient time to think about future energy and social systems."

  2) "The climate system is more robust than conventionally claimed. For instance, the Gulf Stream will not stop due to fresh water inflow."

  3) "There are many factors that cause the climate changes, particularly in regional and local scales. Considering only greenhouse gasses is nonsense and harmful."

  4) "A comprehensive climate convention is necessary. The framework-protocol formulism is too old to apply to modern international issues."

  5) "Reconsider countermeasures for the climate changes. For instance, to reduce Asian Brown Cloud through financial and technical aid of developed countries is beneficial from many aspects, and can become a Win-Win policy."

  6) "The policy makers should be ‘Four-ball jugglers.’ Multiple viewpoints are inevitable to realize sustainable societies."

  http://www.desmogblog.com/kiminori-itoh

 14. Turris 31 augustus 2012 om 18:08- Antwoorden

  @ Jan Waalwijk": WATERSOF GAS (H2) produceren via windenergie onder de noemer van "Windgas" is de meest recente "duurzame" blunder van GreenPeace. Mag dit aan de grote klok AUB?

  H2 werd in het verleden veel toegepast als vulling in ballonnen en zeppelins!!!

  Je hoeft geen professor in de "duurzame-transitie-wetenschap" te zijn om te concluderen dat deze "duurzame ballon" van GreenPeace geheel uit elkaar spat voordat hij is opgelaten.

  Dat de GasUnie zich laat belazeren door GreenPeace om "Windgas" te gaan produceren, dat is een enormiteit. Volgens mij zijn ze de weg kwijt bij de GasUnie!

 15. DWK 31 augustus 2012 om 19:04- Antwoorden

  Wel,

  ik had werkelijk niet anders verwacht van Greenpeace. Aardig zelfs dat ze er rond voor uit komen dat wat hun betreft alle middelen geheiligd zijn om hun doel te bereiken; en ook dat is niets nieuws.

  Hierboven schijft Waalwijk “… maar zoals Rypke zei moeten we mensen sowieso niet op hun uiterlijk pakken … “.

  Dat kan zo zijn, maar een beetje huiscabaret lijkt me in dit gestoorde tranendal een must om te overleven.

  Kijk nog maar een goed naar de foto van Rotmans die Rypke plaatste.

 16. Honest Broker 31 augustus 2012 om 20:48- Antwoorden

  http://www.greenpeace.org.uk/about/science-influe

  Het uiteindelijk doel van Greenpeace Research is niet om wetenschap te bedrijven en kennis te vergroten, maar om invloed uit te oefenen. Ze hebben dus geen feitelijke verplichting om objectief en onafhankelijk te zijn. Waarom de Universiteit van Exeter een organisatie als Greenpeace toelaat is me dan ook een raadsel. Een onderzoeksinsitituut dat zo overduidelijk de eerste beginselen van de wetenschap zo duidelijk met voeten treedt zou je ver van je campus moeten houden.

  HB

 17. Niek Rodenburg 31 augustus 2012 om 22:16- Antwoorden

  Onderzoek Greenchoice-nevenactiviteit houdt Groenlinks-raadslid van het werk.

  zie

  http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=1254

 18. JanWaalwijk 1 september 2012 om 09:38- Antwoorden

  Ik heb dan ook nooit gesteld dat ik tegen satire ben hier, en aangezien ik maandag met de vierde dienstbetrekking in 4 jaar begin ben ikzelf ook aardig in transitie, gelukkig ga ik nu voor een aannemer werken die projecten doet voor een chemisch bedrijf dat een zeer mileuonvriendelijk edelgas produceert dus hoop ik nooit meer in de wandelgangen te horen over CO2 besparing en Warmtesnelwegen die CO2 besparen en dus goed zijn voor de volksgezondheid en al dat gesubsidieerde de klok horen maar niet weten waar de klepel hangt nonsens.

 19. […] Romney drijft spot met klimaatgenezer ObamaKlimaatmissionarissen EU door met Kyoto+-alleingangGreenpeace zegt wetenschap maar bedoelt marketing§ Pagina'sOver ClimategateVaste bloggerMarcel CrokHajo SmitRypke ZeilmakerTheo […]

Geef een reactie