Als er dan toch íets is dat ik bewonder bij de milieubeweging, is het hun vermogen om met subsidie zoveel mogelijk stichtingen en initiatieven te planten die schijnbaar onafhankelijk allen het zelfde doen en zeggen. Neem’De Groene Zaak‘, een door Stichting Natuur en Milieu opgestart lobbykanaal dat het bedrijfsleven voorhoudt dat duurdere energie wél de economie helpt. Ook al is dure energie in de rest van de geschiedenis opmaat voor recessie geweest.

Net als Stichting Urgenda van Greenpeace-adept Marjan Minnesma (tevens Raad van Toezicht Stichting Natuur en Milieu), waarbij het voorlopig lijkt dat men vooral de belangen van voorkeursbedrijven en clubs behartigt op publieke kosten.

De Groene Zaak verkocht in Rode Hoed
De Groene Zaak heeft voormalige kwaliteitskrant NRC als platform gekaapt voor een ‘Groen Verkiezingsdebat‘ in de Rode Hoed op 4 september.

Meer subsidie, pardon ‘ambitie’ in Rode Hoed
Bij géén segment in de maatschappij is de aansporing ‘meer ambitie’zo synoniem met ‘meer subsidie’ als bij de groene beweging. Kijk maar bij de deelnemende partijen waar ik enkele subsidie-opgaven en belangen weergeef.

We lezen:

Behalve door organiserende partijen NRC Handelsblad en De Groene Zaak wordt het debat ondersteund door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die voor dit debat de krachten hebben gebundeld: DGBC, Duurzame Energie Koepel ( De Stichting van Teun Bokhoven die protesteerde tegensubsidiekorting), Greenpeace,
IUCN (9/10 miljoen euro subsidies per jaar van Ministerie van Buitenlandse Zaken) , MVO Nederland (Willem ‘meer subsidie’Lageweg),

 • Natuur & milieu (3,5 miljoen euro projectsubsidies voor campagnes als Zeekracht voor windmolens op zee, lobby waarvoor ASN Bank en Eneco geld doneerden: Eneco ving 850 miljoen euro subsidie voor windpark Q7, waarin ASN ook investeert. Natuur en Milieu-exdirectrice Mirjam de Rijk is Adviesraad ASN Bank, haar broer Peer de Rijk is antikernenergie-activist en close met Volkert
 • NCDO, Netbeheer Nederland en Urgenda (die ándere gesubsidieerde lobbystichting voor het bedrijfsleven met mensen van Natuur en Milieu), alsmede twee leden van De Groene Zaak: PGGM en Eneco…..

  Het Groene Verkiezingsdebat op 4 september zal alle vooroordelen waarschijnlijk bevestigen, over het verbod op fundamentele discussie:

 • het wordt een debat met als uitgangspunt/uitgemaakte zaak dat we KOSTE WAT KOST van fossiele brandstof af moeten
 • dat ‘duurzame energie’bestaat, en dat windmolens en zonnepanelen ‘duurzaam zijn’en meer wenselijk dan goedkope energievormen
 • Hoofd Campagne: Joost Oranje
  De gesubsidieerde fondsenwervingsindustrie haar grootste prioriteit ligt bij exposure via schijnbaar onpartijdige media als NRC Handelsblad. De krant die de kop boven mijn verhaal over DALING van de zeespiegel in Finland ombouwde tot Al Gore Paniek-story om ‘lekker mee te doen’. Zo leer je nederigheid als freelancer.

  Wordt het niet tijd dat een club als Stichting Natuur en Milieu een subsidiestop krijgt? Wie vraagt om die campagnes van ze behalve zij zelf? Ze dienen geen maatschappelijk belang, alleen het belang van eigen voorkeursbedrijven en een politieke ideologie die niet de mijne is.