Groene Groei is geforceerde economische krimp vanuit paradijsverlangen

Beste Maarten, dit boek moet je lezen

Ik voltooi net een boek van Kevin Rusby over apocalyptische denkbeelden en het verlangen naar het Paradijs. Vele Maarten Hajers passeren daar de revue in vele gedaantes.

In een ander geschrift, de Christendemocratische verkenningen mag de echte Maarten Hajer van het Planbureau voor de Bureaucratische Leefomgeving (PBL) het groene groeivangelie verkondigen (=planmatig geforceerde krimp) verkondigen: ‘Groene Groei, een kwestie van economische structuurversterking‘.

Volgens Hajer moet voor 2050 al 90 procent minder fossiele brandstof worden verbruikt, met beroep op de noodtoestand.

De ecologische opgave is enorm: voor broeikasgassen is omgerekend voor Nederland een reductie
nodig met een factor vier tot vijf (tachtig tot negentig procent). Voor mondiaal materiaalgebruik denkt het grondstofpanel van het unep dat een vergelijkbare reductie nodig is. Hiervoor is een radicale verbetering nodig van de efficiëntie waarmee energie, materialen, water en land worden gebruikt.
Dit is niet alleen noodzakelijk, maar ook haalbaar.


De Groene Groeikerk
Groene Groei heeft de zelfde strak dualistische (goed/fout)aannames als bij iedere apocalyptische sekte. Het gaat uit van de aanname dat ‘groen’het zelfde is als ‘geen fossiele brandstof’, zónder met ieder ecologisch voordeel rekening te houden van deze ruimtebesparende want energie-intensieve energievorm in een wereld met 7 miljard mensen en schaars vruchtbaar landbouwoppervlak.

Meer CO2 in de atmosfeer is alléén maar slecht, en moet kostte wat kost vermeden worden. Die laatste zinsnede maakt het groene denken per definitie anti-economisch. De noodtoestand die radicale verandering en offers vraagt is voldoende om iedere toetsing uit de weg te gaan.

Maarten Hajer heb ik ontmoet..
.. toen ik de Onkreukbare Crok hielp boeken sjouwen bij zijn lezing op het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). IN het besneeuwde Bilthoven kreeg Marcel volgens PBL-employees ‘veel te weinig tijd’om zijn verhaal te doen. Discussies over het groene evangelie zijn binnen het groen-orthodoxe PBL afwezig, zo klaagden zij. Terwijl mensen als Leo Meijer zich vatbaar tonen voor goede argumenten, blijft directeur Hajer volharden in groene orthodoxie.

Malthus x Marx = Maarten Hajer
Omdat iedere rentabiliteitstoetsing bij ‘groene groei’verboden is/ketterij, ontslaat Hajer zich van een toetsting van haalbaarheid. Verwijzingen naar rapporten van de Oeso die ook de rentabiliteitsvraag ontduiken is voldoende. Sterker nog, wie kritische vragen stelt die ‘toont geen ambitie’of die ‘zaait twijfel’. Je vindt die immuniteit voor rationele analyse ook bij politica als Stientje van Veldhoven (D666).

Alle wegen naar Club van Rome
Het is niet verwonderlijk dat het Planbureau voor de Leefomgeving en RIVM bevolkt worden door leden van de Club van Rome/ WWF en haar Spinoff de Balatongroup, waarover ik al blogde. Deze club streeft al sinds 1971 economische stagnatie na voor het Westen met beroep op ecologische noodtoestand.

Ik behandel de CLub van Rome uitgebreid in mijn rapport over het Wereld Natuur Fonds, omdat president Aurelio Peccei ook bestuurder bij WWF was.

Groene Groei = eufemisme planmatig opgelegde economische krimp.
Hoewel argumenten dus al 40 jaar vruchteloos zijn, laten we toch maar een econoom citeren die van groene groei op gepaste wijze gehakt maakte in NRC Handelsblad, en die ik ook citeer in mijn WNF-rapport:

‘Groene’ banen – exclusief door WWF en UNEP vertaald als werk gerelateerd aan de energiesector- kunnen volgens de Iers-Nederlands milieu-econoom Richard Tol daarnaast nooit leiden tot substantiële economische groei.

“Klimaatbeleid draagt niet bij aan de economische groei of de werkgelegenheid. Integendeel.
Ongeveer 2% van het Bruto Europese Product wordt besteed aan energie. Als de energiesector met 10% groeit, dan groeit de economie met 0.2%. Een kleine sector kan de economische groei niet aanzwengelen. Dat geld in sterkere mate voor de werkgelegenheid. Ongeveer 1% werkt in de energiesector. Als het aantal energiewerkers verdubbelt, dan daalt de werkloosheid licht.”

Efficiency: is industrie al decennia mee bezig
Wat wel een waarheid is als een koe: bij een groeiende bevolking zul je steeds zuiniger om moeten gaan met beschikbare materialen: meer met minder. Daarmee zijn we al decennia druk doende. Er is dus géén radicale revolutie nodig in de Hajersfeer en zijn Vijfjarenplanbureau voor een Bureaucratische Leefomgeving. Verbetering komt met kleine stapjes die niet van boven zijn geforceerd, met apocalyptische motieven.

  Zoals Kevin Rushby vaststelde: de mensen die het paradijs in zichzelf zochten richten de minste schade aan. Hear hear.
Door | 2012-08-17T16:03:01+00:00 17 augustus 2012|12 Reacties

12 Reacties

 1. Rypke 17 augustus 2012 om 17:07- Antwoorden

  Beste Maarten, je leest dit blog vast wel, net als vele mensen van het PBL die hier regelmatig langskomen

 2. Turris 17 augustus 2012 om 17:29- Antwoorden

  Het is bij Hajer zelf nog niet doorgedrongen, dat hij zich onsterfelijk belachelijk maakt.

  Ook zijn werkcontacten met de Club van Rome moeten tot zijn groeiend onwetenschappelijk profiel en tot wetenschappelijk ongenoegen bijdragen.

  Beginnen zijn stijfgedrilde PBL-medewerkers reeds achter hun hand te fluisteren als hij binnenkomt?

 3. boels069 17 augustus 2012 om 18:46- Antwoorden

  Vreemd, het zoeken naar nevenfucnties op de site van het PBL levert niets op.

  Lijkt mij toch handig als je wilt weten welke waarde aan individuele uitspraken kunnen worden gehecht.

  Is het vermelden van nevenfuncties van (neven)functies niet verplicht voor instellingen die het Rijkswapen voeren?

  Tijd dat BiZa de kussens weer eens opschudt.

 4. Niek Rodenburg 17 augustus 2012 om 20:12- Antwoorden

  Toen het PBL enkele jaren geleden PBL werd moest ik onwillekeurig bij deze naamsverandering aan enkele voormalige staats-instanties in het Oostblok denken.

  Nu we enkele jaren verder zijn is de werkwijze van het PBL vrijwel dezelfde geworden als dit soort voormalige staatsdiensten: de bevolking wordt langzaam murw gemaakt, geïndoctrineerd met wezensvreemde ideeën. Met uiteindelijk doel de bevolking te vertellen wat ze wel en niet mogen doen.

  Uiteindelijk verzette de bevolking in die landen zich met succes tegen dit soort door de staat betaalde beroepsleugenaars.

  Ik waarschuwde op deze website vorig jaar al dat wanneer de klimaathype gaat aflopen, de staatsalarmisten van het PBL en individuele klimaatalarmisten de gekste verhalen gaan lanceren om de bevolking banger te maken. "Als er niets verandert gaan we ten gronde".

  Vrijwel dagelijks zien we op de diverse bekende kritische websites het doorprikken van wéér een klimaatleugen. Al maanden lang lezen we over data die angstvallig verborgen wordt gehouden om de resultaten een voor de alarmisten gewenst resultaat te laten krijgen.

  Er wordt gesjoemeld bij het leven met temperaturen en meteostations.

  Deze klimaat alarmistische sector heeft zich inmiddels volstrekt afgezonderd van de maatschappij omdat ze in hun eigen zweverige wereld leven waar liegen en bedriegen hoog in het vaandel staat. Zie mevrouw Sap vandaag op een scheepje op de Noordzee. 9 miljoen huishoudens krijgen schone energie. Als het niet zo droevig was moet je er hard om lachen.

  Totdat ze plotseling wakker worden omdat de bevolking ze wakker heeft geschud….

  Ik denk, nee ik weet zeker dat ik dat de komende jaren nog ga meemaken. Het is niet meer de vraag óf het gebeurt, maar wanneer.

 5. Niek Rodenburg 17 augustus 2012 om 20:35- Antwoorden

  Boels schreef:

  Vreemd, het zoeken naar nevenfucnties op de site van het PBL levert niets op.

  Dat moet je ook niet bij het PBL zoeken boels.

  Wat wil je weten?

  De nevenfuncties van Hajer bijvoorbeeld? Overigens niet bijster interessant, behalve dan die functie bij het WRR. Daar kan hij naar hartelust bij alarmistische broeders en zuster z'n ideeën kwijt en/of op doen.

  Hoogleraar Politicologie Univ. van A'dam (bezoldigd)

  Lid UNEP International Resourch Panel (onbezoldigd)

  Adviserend lid van de WRR (onbezoldigd)

  Lid Advisory Board van The Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH) Univ. van Cambridge

  Bestuurslid van de Van Eesteren, Fluck van Lohuizen Stichting (EFL). (onbezoldigd)

  Bestuurslid Stichting Stedelijke Vernieuwing (onbezoldigd)

  Bestuurslid Stichting Maaskant prijs voor de Architectuur. (onbezoldigd)

  Men vraagt en wij draaien….

 6. C.W. Schoneveld 18 augustus 2012 om 01:23- Antwoorden

  Is "D666"een verschrijving of werkelijk bedoeld als een verwijzing naar de "Anti-Christus", waar dat getal het symbool van is?

 7. Niek Rodenburg 18 augustus 2012 om 07:09- Antwoorden

  Hajer leest ook vast het artikel op WUWT:

  Apocalypse Not: I love the smell of skepticism in the morning

  op

  http://wattsupwiththat.com/2012/08/17/apocalypse-

  Be thankful for all the good things we have, and worry not for the future as described by alarmists.

  Wees dankbaar voor de goede dingen die we hebben en maak je geen zorgen voor de toekomst zoals die beschreven wordt door de alarmisten.

 8. JanWaalwijk 18 augustus 2012 om 09:22- Antwoorden

  My God je zal maar "Fluck" heten, de ouders zagen een utopische holistische toekomst voor zich Fluck van Loohuizen…..

 9. Turris 18 augustus 2012 om 12:45- Antwoorden

  Zomaar een gedachte voor een cent waard.

  Start: "Men" kijkt naar een selecte historie, "men" past een algoritme (model) toe. Daarbij worden een aantal factoren buiten beschouwing gelaten en een aantal factoren gunstig wat aangedikt.

  "Men" concludeert vervolgens dat de toekomst slechts een doemscenario inhoudt voor de wereld en leefomgeving van de mensheid. "Men" schrijft een doemrapport aan de overheid met een vraag om extra onderzoekssubsidie.

  Na 3 jaar moet er toch weer een nieuwe subsidie komen. Ga terug naar start!

  Onderzoeksterreinen:

  * "Te kort" wereld voedselproductie

  * "Duurzame" agrarisch geteelde brandstoffen

  * "Snelle" opwarming van de aarde

  * "Kwijnende" Ijsbeertjes

  * "Snelle" Zeespiegelstijging

  * Klimaat"beheersing"

  * CO2-uitstoot "beperking"

  * "Te kort" aan fossiele Energie

  * "Groene"energie

  * "Over"bevolking

  * "Over"bevissing

  Men vergeet te vermelden, dat slechts het algoritme (model) niet klopt. De alarmistische schoorsteen moet toch vooral blijven roken.

 10. […] om de Westerse wereldbevolking van 14 triljoen dollar te beroven voor ‘groene groei’: ouderwets klimaatbeleid in een rendabel klinkende jas.Green Growth Action Alliance: lobbyclub van windturbineboer Vestas, WNF, bankiers en VN Het […]

  • Hugo 27 januari 2013 om 11:34- Antwoorden

   Op dit moment zie je de windmolenlobby mondiaal terrein verliezen.
   Subsidies worden stopgezet zoals in Spanje en ook in Engeland en Denemarken zie je de publieke opinie t.a.v. windenergie sterk veranderen.

   Wij Nederlanders hebben oogkleppen op en stellen onder druk van de PVDA nog eens extra miljarden beschikbaar.
   Dus nu ook extra druk op Kamp om nu alsvast te besluiten anders halen we de doelstelling niet.

   De met stagnatie kampende producenten van windmolens grondeigenaren en banken vallen als aasgieren over ons heen
   Zelfs Japanse bedrijven willen nu hier wel investeren.
   10 tot 14% rendement de komende 15 jaar we lijken wel gek.
   Dat denomie zal vastlopen en de bevolking moet bloeden en zelfs bejaarden worden bestolen maakt allemaal niets uit.

   Als we de onzinnige Europese doelstelling maar halen in een klein land met veel mensen en geen waterkracht o.i.d.

 11. […] kleine elite als in Rio de Janeiro (1992 en 2012).Daar komt die ‘duurzame economie’ met ‘groene groei’uit die Eurocraten doordrukken, daarmee de industrie uit Europa verjagend door stijgende […]

Geef een reactie