Groene Kieswijzer WNF is Rode Kieswijzer

De Rode Kieswijzer

Eén van mijn conclusies bij mijn eerste rapport over het Wereld Natuur Fonds is dat zij- in tegenspraak met hun geclaimde politieke neutraliteit- bovenal een politieke organisatie zijn. Zoals ik al blogde is het Wereld Natuur Fonds innig verweven met de CLub van Rome, die op Marxistisch Malthusiaanse leest pleit voor herverdeling van welvaart en economische stilstand.

Ook lanceerde het Wereld Natuur Fonds met Groen Links (Mirjam de Rijk) -dependance Stichting Natuur en Milieu in 2010 de Groene Kieswijzer, die vanaf vandaag weer in de lucht is. In 2010 kwam de Partij voor de Dieren als stemadvies uit de bus, spinoff van SP-campagnebedenker Nico Koffeman (man van Tros Radar presentatrice).

De Rode Kieswijzer
De Vara geeft de Kieswijzer vandaag een kontje. De Vara bedrijft nu ook met Milieudefensie samen kwaliteitsjournalistiek (de 1968-variant) tegen klassenvijand Shell in Nigeria onder titel ‘Hallo wereld, hier een olieramp’. Over de politieke kleur van deze publiek gefinancierde omroep en gesubsidieerde milieuclub bestaat geen twijfel. Rood.

Gesubsidieerde progressieve campagneclubs veelvoud meer campagnebudget van VVD
Het lullige is dat clubs als Stichting Natuur en Milieu méér projectsubsidie (ruim 3 miljoen euro volgens jaarverslag) per jaar krijgen om hun politiek te bedrijven, dan ’s lands grootste politieke partij de VVD voor haar campagnes beschikbaar heeft (2,5 miljoen in 2010). Het Wereld Natuur Fonds heeft alleen al een factor 6 meer Postcodeloterijdonaties ( 15,5 miljoen) om aan campagnes te besteden dan de VVD. Het besteedt bijna de helft van haar ruim 60 miljoen euro inkomsten aan de vermarkting van eigen onmisbaarheid en eigen (politieke) agenda.

Waarom progressieve milieubenadering?
Natuur en milieu zijn niet links of rechts. Het is dus de WIJZE WAAROP men milieuproblematiek benadert die de politieke kleur bepaalt.Typisch progressief is het pleiten voor meer belasting, hogere lasten en vernietiging van individuele keuzevrijheid ten gunste van een machtiger overheid, danwel eigen geselecteerde conglomeraten (de WNF-aanpak), ZONDER TOETSING RENTABILITEIT OF EFFECT. Ze tillen één favoriet risico uit context (bijvoorbeeld klimaatverandering door CO2) waarvoor álles koste wat kost moet wijken.

Vrijwel álle items op de ‘Groene’kieswijzer geven bij vragen als ‘meer belasting op vlees’strafpunten als u geen antwoord geeft, dat uit de progressieve levensbeschouwing voortkomt.(tax us to death, verboten ist verboten, alle neuzen in de zelfde richting naar het Groene Avondland)

Door | 2012-08-19T14:05:15+00:00 19 augustus 2012|17 Reacties

17 Reacties

 1. Niek Rodenburg 19 augustus 2012 om 15:00- Antwoorden

  Koffeman is op 12 juni 2007 namens de Partij voor de Dieren als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal beëdigd.

  Daarvoor zat hij niet in de Eerste Kamer en was dus ook geen SP senator.

  Update: Hulde:)

 2. Rypke 19 augustus 2012 om 15:07- Antwoorden

  tnx Niek, voor de 'kwaliteitsjournalisten bij de Vara nog even een point of information

  'Shell is een respectabel Energiebedrijf'(Wouter van Dieren 2004)

  Shell – het doelwit van milieuclubs en 'kwaliteitsjournalisten'- is via de NAM onze leverancier van miljarden euro's aardgasbaten en daarmee tientallen miljoenen euro's onderzoeksgeld (Bsik) voor klimaatonderzoeker en Trouw Duurzame 100-topper Pier Vellinga. Volgens Club van Rome-adept Wouter van Dieren (top 10 Trouw Duurzame 100) is de NAM 'een respectabel energiebedrijf'.

  Dat zei hij tenminste in 2004 toen hij geld van ze kreeg, om tegenstand bij het boren naar Waddengas te pacificeren. Exxon daarentegen is wél weer Van Dieren´s favoriete boeman. Je moet ze eerst genoeg geld geven, dan houden ze op je lastig te vallen/belasteren.

  Je zou zeggen: ook bij 'links'draait alles om geld, alleen de wijze waarop zij het willen bemachtigen is anders/minder eerlijk.

  De meest linkse omroep van het publieke bestel, de Vara, heeft immers ook de duurst betaalde presentatoren. Al denk ik bij de onbetwistbare winnaressen van de Groene Kieswijzer 2012 wél dat ze uit (blind) idealisme handelen. Ik bedoel dan natuurlijk de Partij voor de Dieren, de 2 dames die bestialiteit in de Kamer een beter imago geven.

 3. Turris 19 augustus 2012 om 17:09- Antwoorden

  Een penning voor mijn gedachte waard:

  "Progressief", socialisme of progressieve politiek is ander woord voor toepassing van de Keynesiaanse economische theorie, een grotere ambtelijke overheid en grotere overheidsbemoeienis tegenover de echte geldverdienende economie.

  Progressief streeft naar progressie van een nog grotere deelname van de centrale overheid in de geldstromen van de economie. Dat doet ze door belastingheffing en sturing van de economie door omvangrijke investering en subsidiëring in politieke favoriete cadeaus aan hun electoraat.

  Daarom bestaat steeds het fenomeen dat progressief immer groter wordt in haar streven naar invloed en bestuur en daarbij de echte geldverdienende economie verstikt/verdrukt. De echte economie kan vervolgens de kosten van van de cadeaus niet meer dragen.

  De echte economische motor remt af omdat goedkope arbeid in het buitenland de eigen echt economie ondergraaft. Industrie en diensten verdwijnen naar het buitenland.

  De progressieven vieren vervolgens feest door hun populariteit uit te buiten door voor langere en hogere werkloosheidsuitkeringen te kunnen pleiten voor hun electoraat en dus voor nog meer overheidsingrijpen en "progressief". Progressief betekent dus is crypto toekomstig faillissement, achteruitgang.

  Dat progressief niet het zelfde als "Beter" wordt dan gemakkelijk vergeten door de progressieven. Progressief is feitelijk op weg naar meer regels, naar minder vrijheid, op weg naar minder welvaart, op weg naar nog meer ambtenaren, "op weg naar international plan-economie", "opweg naar failliet".

  Niet te vergeten, de 18 miljard politieke investeringen in "klimaatbeheersing" en "Duurzaam" zijn, naast belachelijk, zeer progressief. Het bedrag is even groot als de aanstaande bezuiniging op ons welzijn en welvaart. Is dat vooruitgang?

  We hebben voorbeelden te over waar de democratie en economie werden uitgehold door de kortzichtige progressieve cadeaus en zinloze progressief economische initiatieven ten behoeve van hun electoraat op weg naar het economisch faillissement. Zo "progressief" werkt de politiek en democratie!

  Dag GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, PVV, CDA, VVD etc…!

  Op 12 september a.s. is de kans op weg naar een gezonde economie. Stem verstandig anti-Keynesiaans, anti progressief.

 4. Ivo 19 augustus 2012 om 17:21- Antwoorden

  Linkse partijen hebben over het algemeen een welzijsideaal voor ons en dat vergt actie van de overheid. Immers, als wij dat zelf konden, zouden zij het niet willen / nodig vinden.

  Dat welzijnsideaal is weliswaar oprecht, maar komt in de plaats van het mijne. Als meer mensen daarvan overtuigd zouden zijn, kiezen ze politieke partijen die de mens meer vrijheid geven en minder staatsbemoeienis verlangen.

 5. DWK 19 augustus 2012 om 19:08- Antwoorden

  De Groene Kieswijzert toetet niet. Te weinig soepsidie?

  Waarom wil iemand salamanders of kikkers als huisdier?

 6. JanWaalwijk 19 augustus 2012 om 19:14- Antwoorden

  Flauw, die GKW. Als je een voor teveel uitleg vatbare vraag als allergisch zijnde voor holistisch gelul en definitie misbruik (wil je meer doen voor natuur en lilieu) om die reden met NEE beantwoord volgt er "oeps je bent vergeten een vraag te beantwoorden???

  Verder die stelling over boeren en het woordje wat ze elkaar zes maanden geleden hebben aangeleerd (biodiversiteit, uiteraard in de verkeerde context gebruikt), ronduit bespottelijk!!!

 7. DWK 19 augustus 2012 om 20:36- Antwoorden

  Wie een beetje moeite doet om over de onderwerpen klimaat, milieu, duurzaamheid en energie eens wat anders te consumeren dan wat ons de NGO’s direct en ook nog eens bij monde van de bovengrondse pers dagelijks door de keel prakken weet vanaf dag 1 dat al die discussies zelden over de inhoud gaan; weet vanaf dag 1 dat we het hier te doen hebben met een liederlijke, politieke media-oorlog.

  Als je bovenstaande lijst campagnemiddelen bekijkt (zou trouwens leuk zijn als daar eens een compleet overzicht van wordt gemaakt) is het niet verwonderlijk dat bij elke foxpop de Henks & I’s de tranen over de wangen biggelen bij de laatst overgebleven anderhalve ijsbeer en ‘wist u dat we nog maar minus 55 tijgerts hebben wereldwijd?’

  Werkelijk waar: met de wetenschap op zich zou niet zo veel mis zijn als we die vermaledijde NGO’s niet hadden met hun gemakzuchtige journalistieke claque. Greenpeace, het WNF verstaan als geen ander de kunst om een wetenschapper het gevoel te geven dat hij eigenlijk een geyle popster is.

  Maar waar moet je beginnen? Me dunkt dat het een idee is als geldscheppers als Shell, Rabobank beginnen die controleafspraakjes met de Oxfams e.d. af te zeggen. Opgehoepeld; ga eerst zelf eens wat voor de wereld betekenen!

  Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. In plaats daarvan benoemt de bank een ex-Triodosser tot directeur MVO en geven inmiddels ook gewone bedrijven, die in de loop der tijden de wereld alleen maar beter hebben gemaakt, alleen al door duizenden en duizenden mensen een boterham te laten verdienen, bakken met geld uit (geld van klanten) voor een vingerhoedje groen blazoen.

  Kijk ze lekker uitwaaien dan daar bij die molen: http://overons.rabobank.com/content/mvo/

 8. DWK 20 augustus 2012 om 09:51- Antwoorden

  Dit bij voorbeeld:

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12788014/_

  gaat de goede kant op.

 9. Turris 20 augustus 2012 om 10:19- Antwoorden

  Er zit een vreemde prijsmechanisme/-elasticiteit in de world-corn-prices.

  Nederlandse en Franse graanboeren blijken verheugd met de hoge wereld graanprijzen.

  Ook de Groene Maffia is blij met hoge graanprijzen voor (zwaar gesubsidieerde) biofuels.

  Waarom? Radio 1 gaf het antwoord:

  Graanboeren: "bij lagere graanprijs produceren we onder de kostprijs".

  Groene maffia: "bij lagere graanprijzen worden biogeteelde voedselprijzen relatief te hoog voor de consument".

 10. Niek Rodenburg 20 augustus 2012 om 10:43- Antwoorden

  Lees in dat verband ook deze even:

  http://www.kaltesonne.de/?p=5198

  waarin te lezen valt dat de nationale Academie van Wetenschappen in Duitsland het ondubbelzinnige advies geeft te stoppen met bio-energie omdat, "het gebruik van bio-energie in Duitsland op geen enkele wijze een kwantitatieve belangrijke bijdrage kan leveren aan de Energiewende."

 11. JanWaalwijk 20 augustus 2012 om 11:15- Antwoorden

  @Niek: Uitgerekend uit dat (volgens mevr. Sap) Gidsland Duitsland? Zou ze weten hoeveel mensen hun stroom niet kunnen betalen daar? Verwachting dat Rutte in de tv debatten wel wat zal murmelen (het VVD standpunt is volgens mij windmolens zijn niet OK zonne-energie wel) over de onzin van bio-brandstof en ultra laag rendementsmolens maar dat Sap ongegeneerd haar Groene Evangelie ongestoord zal verkondigen, terwijl dat verhaal binnen twee zinnen zodanig volledig onderuit te halen is dat ze gaat huilen, pak je kans als je lef hebt, Rutte!!!

 12. Turris 20 augustus 2012 om 15:51- Antwoorden

  Vervolg en conclusie:

  De term "Progressief" in de NL-politiek heeft dus niets vooruitstrevends tot doel, echter heeft slechts te maken met progressieve kosten voor energie, extra kosten voor de gezinnen en en extra kosten voor de industriële productie in de economie en met extra progressieve kosten voor/door Europa.

  Progressief is een rem op het eigen herstelvermogen van de economie.

 13. Niek Rodenburg 20 augustus 2012 om 16:18- Antwoorden

  pak je kans als je lef hebt, Rutte!!!

  Die kans pakt hij niet Jan.

  Rutte wil graag een tweede termijn.

  Door de kans te pakken die jij voorstelt is die tweede termijn in het geding.

  Om die reden heeft de VVD in het Kunduz akkoord ingestemd met de bouw van windmolens. Als ruilmiddel mag de VVD wat zaken doorvoeren die, laten we zeggen bij het linker deel, niet welgevallig zijn.

  Regeren is tegenwoordig niets anders dan de kaasmarkt in Alkmaar of de paardenmarkt in Haren: handjeklap.

  Schaamteloos, al heb ik nog de ijdele hoop dat er voor die datum iets knapt bij de Nederlandse burgers als ze merken dat ze, om al die windmolentjes te betalen uitgemolken worden zoals op de veemarkt in Utrecht.

  Mijn schatting is dat de komende vijf jaar wij met z'n allen meer dan € 300 miljard moeten ophoesten om de firma list en bedrog van geld te voorzien om hun molenstoornis te kunnen betalen.

 14. DWK 21 augustus 2012 om 00:58- Antwoorden

  De achterban

  van Rutte, kapitein Kelder en de soufleurs (achter de bosjes en dus op DE FOTO niet zichtbaar) Winsemius, Nijpels en Verwaaijen; en wel hierom:

  Een paar weken geleden vond ik mijzelf terug op een heel gezellig feestje op een appeltjesgroene terp in het hypergroene hart van het oh zo groene Gelderland. Het gezelschap bestond uit royaal gearriveerde vijftigers en dito fitte zestigers en een bonte mix van jonge ondernemers waarvan je nu al ziet aankomen dat ze binnen een jaar of vijf moeiteloos het eerste miljoentje zullen aantikken. Het gezelschap werd compleet gemaakt met een handje laatstejaars en een enkele kakelende kunstenaar. Een keurige doorsnee van Neerlands bovenmodaal zullen we maar zeggen.

  Ik lul bij dat soort gelegenheden alleen nog maar over eten, wijn, de beste tent waar je je auto in de was kunt laten zetten, Duitsers, Fransen en natuurlijk voetbal; niet in de laatste plaats op verzoek van mijn witte engel omdat zij vindt dat we al zo weinig vrienden over hebben. Maar vroeg of laat dient toch het moment zich aan van “hoe gaan de zaken?”.

  Man, man, man, man, man!

  STUK VOOR STUK, werkelijk waar IEDEREEN heeft tegenwoordig op enigerlei wijze een enorme portie duurzaamheidslulkoek in z’n (persoonlijke) marketing schuine streep levens verhaal genaaid. Van student tot kunstenaar, van jonge snackfabrikant tot en met de arrivé die slapeloze nachten zweet bij de gedachte dat de nieuw te bouwen stoeterij niet honderd procent duurzaam zal zijn.

  Daar stonden we dan met onze buiken en buikjes, de champagnecoupes fonkelend in het licht van de knetterende vuurkorven. Midden in dat schitterende Gelderse coulissenlandschap. Het liefst haalde je een paard van stal om door de weilanden over heggen en houtwallen de ondergaande zon tegemoet te draven. Maar terwijl de zwoele avondlucht zich vulde met de geuren van vers gemaaid gras, tonijn-”tournedootjes”, gegrild gebraad en gevogelte en verse kruiden zoemden de ecostatements als strontvliegen om je kop; “Nee, nee, ik ben ervan overtuigd dat wij de natuur te zeer onder druk zetten. En laten we wel wezen; dit gaat niet lang meer goed.”

  De witte engel keek me aan en knikte richting het out door grillmeubel. Ga nog even een fijn kippenboutje scoren jongen. Ze hief haar lege glas. Of ik ook nog een onsje rouge voor haar mee kon brengen.

  Omdat je in het buitenland woont willen alle lekkere wijven bij het afscheid even een extra vette knuffel. Met opstandige praatjes verdien je dat niet meer tegenwoordig.

 15. DWK 21 augustus 2012 om 01:26- Antwoorden

  …..

  ….

  Weet ook Mark Rutte.

 16. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 05:09- Antwoorden

  Paarden, vette knuffels, Neerlands bovenmodaal, kakelende kunstenaar, royaal gearriveerde vijftigers, “hoe gaan de zaken?”.

  DWK, het klinkt alsof van Soest er ook bij was.

 17. Turris 21 augustus 2012 om 13:59- Antwoorden

  Ook strontziek van de politieke "progressieve" Radio1 op de gesubsidieerde nationale "onafhankelijke" Publieke Omroep?

  Iedere ochtend door Prem Radhakishun 30 minuten uitzending met politieke verkeizingspropaganda voor de SP.

  Vuilnisman…………….

Geef een reactie