De Rode Kieswijzer

Eén van mijn conclusies bij mijn eerste rapport over het Wereld Natuur Fonds is dat zij- in tegenspraak met hun geclaimde politieke neutraliteit- bovenal een politieke organisatie zijn. Zoals ik al blogde is het Wereld Natuur Fonds innig verweven met de CLub van Rome, die op Marxistisch Malthusiaanse leest pleit voor herverdeling van welvaart en economische stilstand.

Ook lanceerde het Wereld Natuur Fonds met Groen Links (Mirjam de Rijk) -dependance Stichting Natuur en Milieu in 2010 de Groene Kieswijzer, die vanaf vandaag weer in de lucht is. In 2010 kwam de Partij voor de Dieren als stemadvies uit de bus, spinoff van SP-campagnebedenker Nico Koffeman (man van Tros Radar presentatrice).

De Rode Kieswijzer
De Vara geeft de Kieswijzer vandaag een kontje. De Vara bedrijft nu ook met Milieudefensie samen kwaliteitsjournalistiek (de 1968-variant) tegen klassenvijand Shell in Nigeria onder titel ‘Hallo wereld, hier een olieramp’. Over de politieke kleur van deze publiek gefinancierde omroep en gesubsidieerde milieuclub bestaat geen twijfel. Rood.

Gesubsidieerde progressieve campagneclubs veelvoud meer campagnebudget van VVD
Het lullige is dat clubs als Stichting Natuur en Milieu méér projectsubsidie (ruim 3 miljoen euro volgens jaarverslag) per jaar krijgen om hun politiek te bedrijven, dan ’s lands grootste politieke partij de VVD voor haar campagnes beschikbaar heeft (2,5 miljoen in 2010). Het Wereld Natuur Fonds heeft alleen al een factor 6 meer Postcodeloterijdonaties ( 15,5 miljoen) om aan campagnes te besteden dan de VVD. Het besteedt bijna de helft van haar ruim 60 miljoen euro inkomsten aan de vermarkting van eigen onmisbaarheid en eigen (politieke) agenda.

Waarom progressieve milieubenadering?
Natuur en milieu zijn niet links of rechts. Het is dus de WIJZE WAAROP men milieuproblematiek benadert die de politieke kleur bepaalt.Typisch progressief is het pleiten voor meer belasting, hogere lasten en vernietiging van individuele keuzevrijheid ten gunste van een machtiger overheid, danwel eigen geselecteerde conglomeraten (de WNF-aanpak), ZONDER TOETSING RENTABILITEIT OF EFFECT. Ze tillen één favoriet risico uit context (bijvoorbeeld klimaatverandering door CO2) waarvoor álles koste wat kost moet wijken.

Vrijwel álle items op de ‘Groene’kieswijzer geven bij vragen als ‘meer belasting op vlees’strafpunten als u geen antwoord geeft, dat uit de progressieve levensbeschouwing voortkomt.(tax us to death, verboten ist verboten, alle neuzen in de zelfde richting naar het Groene Avondland)