René Leegte stelt vragen aan Verhagen over rendement wind

Goed werk van René Leegte naar aanleiding van het windrapport van Kees Le Pair:

Vragen van het lid Leegte (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

over het netto vermogen van windmolens.

1. Kent u het bericht op de website Climategate.nl van 20 augustus: “Netto vermogen van windmolens véél lager dan aangenomen”1

2. Klopt het dat de effectieve capaciteit van wind door inpassingseffecten niet 23% maar minder dan 8% is?

3. Klopt het dat u wat betreft het rendement van windenergie rekent met de bruto geleverde energie, te weten een windcapaciteit van circa 23% van het nominale vermogen?

4. Hoe hoog is in uw berekeningen de netto effectieve brandstofbesparing door toepassing van windmolens? Acht u het nodig uw berekeningen aan te passen?

5. Bent u van plan om grondig onderzoek naar de inpassingsverliezen van wind en dit onderzoek uit te laten voeren door een objectieve en deskundige instelling?

We houden jullie op de hoogte van Verhagens reactie!

Door | 2012-08-23T01:49:02+00:00 22 augustus 2012|30 Reacties

30 Reacties

 1. Niek Rodenburg 22 augustus 2012 om 09:48- Antwoorden

  Héél goed Hajo.

  Compliment.

 2. Turris 22 augustus 2012 om 10:42- Antwoorden

  Mijn voorkeurstem gaat op 12 september naar René Leegte!

 3. Matthijs 22 augustus 2012 om 10:51- Antwoorden

  En vier jaar geleden zei Rutte ook; windmolens draaien niet op wind maar op subsidie!

  Resultaat? Honderden extra molens,. En geld uit de economie getrokken en verkwanseld, gewoon weggepist, spaargeld, pensioen,.. weg,.. de wind in.

  Dus, wat hebben we geleerd? VVD zegt A doet B. Zo werkt de politiek, de wil van de massa, toch?

  Dat de wil van 51% van de mensen aan 49% met dwang wordt opgelegd, doet er blijkbaar niet toe.

  Wil je echt van windmolens af? Dan zal je je focus moeten verleggen van bedrijven die een markt bedienen, en je focus moeten leggen op de makers van de markt.

  Dat zijn namelijk niet de consumenten, maar de overheid. Alle ellende waar we nu in zitten, allemaal te danken aan een overheid die pretendeert het beter te weten dan de domme burger.

  Dus, wil je af van dit feest wat op rekening van de burger wordt gegeven, perk de macht van de overheid in.

 4. Niek Rodenburg 22 augustus 2012 om 11:29- Antwoorden

  Dus, wil je af van dit feest wat op rekening van de burger wordt gegeven, perk de macht van de overheid in.

  Kom kom Matthijs, zelfs met een Tweede Kamer die gehalveerd zou worden hou je dit probleem.

  Het is beter de financiers van dit alles op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.

  Weten zij al wat de invloed van windmolens op ons klimaat is?

  Kennen zij het onderzoek dat Ir. Kees le Pair uitgevoerd heeft en waaruit blijkt dat de effectieve capaciteit van een windmolen ongeveer 8% is terwijl de overheid en de ontwikkelaars van windparken rekenen met meer dan 23%?

  Natuurlijk weten de Nederlandse banken inmiddels hoe het Vestas in Denemarken is vergaan. Hoe het BARD is vergaan. Hoe het twee andere Duitse windmolenfabrikanten vergaat?

  Kortom Matthijs, er heerst een windcrisis die z'n weerga niet kent.

  Wie daar de ogen voor sluit is ziende blind en horende doof. Zoals de media, die dit onderwerp angstvallig vermijden en drukker zijn met de maïsoogst in de VS dan met lokale problemen die de bevolking rechtstreeks treffen.

  Gezien het feit dat een Nederlandse onderneming, Typhoon Capital, er al bijna twee jaar niet in slaagt om Nederlandse banken en andere financiers zo gek te krijgen om de € 2,3 miljard voor twee windparken ten noorden van Schiermonnikoog even voor te schieten, denk ik dat de banken zich eerst eens achter de oren krabben alvorens letterlijk in zee en misschien wel helemaal onder water te gaan.

  De overheid houdt dan vanzelf de miljarden subsidie in eigen zaak die ze kunnen gebruiken om de Nederlandse economie te stimuleren.

 5. DWK 22 augustus 2012 om 13:07- Antwoorden

  Niek,

  De verantwoordelijkheid van financiers = het maken van winst.

  Investeerders zijn uiteraard geïnteresseerd in de haalbaarheid van een project, maar zodra zij subsidie of overheidsgaranties ruiken veranderen ze als een blad aan de boom. Dan lullen ze alles recht wat krom is. Een bank zal zelfs bij hoog en bij laag volhouden dat een brood vanzelf weer aangroeit als je het doorsnijdt.

  Weet je nog? Dessertec; tientallen bedrijven, banken en verzekeraars stonden in de rij om te “investeren”, ze zijn inmiddels in geen velde of wegen meer te bekennen.

  Je kunt het de mensen blijkbaar niet aan het verstand peuteren, maar gratis geld eindigt gewoon met rottigheid.

  Dus macht van de overheid? Het is maar hoe je het noemen wilt. Het ondergraven van je eigen economie door het schuiven van andermans geld, roept bij mij eerder het beeld van machteloosheid op. Vastzitten, gevangen in een wereldbeeld dat nergens toe leidt.

 6. Niek Rodenburg 22 augustus 2012 om 13:26- Antwoorden

  Een bank zal zelfs bij hoog en bij laag volhouden dat een brood vanzelf weer aangroeit als je het doorsnijdt

  Als je dat brood maar lang genoeg laat liggen, dag of 14, doet het dat ook, dat moet jij toch weten? Het loopt op een gegeven moment vanzelf nog weg ook.

  Met de maden is het trouwens goed vissen vangen.

  Natuurlijk zijn banken of financiers alleen in rendement op hun geïnvesteerde vermogen geïnteresseerd, maar als blijkt dat naar aanleiding van het rapport van Kees le Pair, het effectieve windvermogen nog maar éénderde is van wat iedereen belooft, ligt het plaatje voor de banken heel anders.

  Dan kon de opbrengst per kilowattuur wel eens een stuk lager liggen dan wat vooraf was beloofd.

  Zoals je weet krijgt een windmolenexploitant pas subsidie vanaf het moment dat de eerste stroom geleverd wordt.

  En er is het risico dat wanneer een bank 'even' een paar miljard voor de bouw schuift er in de tijd tussen aanvang bouw en eerste stroom, genoeg mis kan gaan.

  Je bent als bank altijd afhankelijk van het management dat je pampert.

  Als dat management ook nog eens betrokken is geweest bij een zeer groot faillissement, waar de banken notabene de schuld van kregen, dan weet ik het wel.

  2 cents….

 7. DWK 22 augustus 2012 om 14:17- Antwoorden

  Nee, ik ben het met je eens dat de garanties wel hoog genoeg moeten zijn en de continuïteit gegarandeerd. Die Van Son van Dessertec werd op een kwaad moment zo optimistisch dat hij openlijk rondbazuinde dat rekenen helemaal niet belangrijk was. Dat ligt momenteel wat moeilijk, maar stel je nou eens voor dat deze mevrouw
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/08/sap-tro
  haar groene agenda met de VVD uitruilt tegen een “homo-ambtenaar” die zich op zondag met 130 km in het uur naar de meubelboulevard kan spoeden dan kan Lepair nog wel tien van die rapporten schrijven en geen bankier die ze nog lezen zou.

  We zijn het denk ik wel eens hoor; mijn punt geldt mijn afkeer van subsidie. Dat verstoort ALTIJD de marktverhoudingen, vaak met desastreuze gevolgen.

  Ik had hier gisteren een NL kunstenaar in huis; die man gaat als een tierelier. Helemaal op eigen kracht exposeren en verkopen door heel Europa. Ik werd verdomme helemaal vrolijk van die kerel. Het moet niet gekker worden!

 8. Niek Rodenburg 22 augustus 2012 om 14:26- Antwoorden

  Dat was toch niet die meneer met die would be Rembrandt, DWK?

 9. Theo
  Theo 22 augustus 2012 om 15:00- Antwoorden

  @Matthijs

  Ik word (als VVD lid) ook niet vrolijk van het nog steeds tamelijk groen-duurzame beleid van de regering met mijn VVD erin.

  Maar het is contraproductief om dat de VVD aan te wrijven, om de volgende redenen:

  – De regering heeft zich in vorige kabinetten gecommitteerd aan doelstellingen die zelfs sterk vanuit Nederland gepusht werden. Daar kun je je niet in een keer onderuit draaien.

  – De VVD had te weinig stemmen om haar wil op te kunnen leggen. Ze heeft alleen de eis kunnen handhaven om een zo gezond mogelijk economische beleid te voeren en heeft verder zo'n beetje op alle terreinen veel water in de wijn moeten doen.

  Dat is tegenwoordig het lot van de grootste partij: jij moet een meerderheidskabinet voor elkaar krijgen en elke deelnemer komt met zijn lijstje eisen, zodat je volledig uitgekleed wordt.

  – Op dit moment ligt windenergie zwaar onder vuur, maar vergeet niet dat uit het hele rijtje groene stroombronnen met opschaalpotentie wind op land nog steeds veruit de het minst duur is.

  – Er zijn door de VVD wel degelijk twee heel belangrijke stappen vooruit gezet:

  1. René Leegte heeft officieel in de kamer gesteld dat de VVD stopt met klimaatbeleid. De VVD doet alleen nog aan energiebeleid. Dat was een doorbraak.

  2. Er is geen symboolbeleid meer. Daarmee bedoel ik dat er geen duurzame symbolen meer overeind gehouden worden omdat ze zo'n groen imago hebben,ongeacht de kosten (zoals PV). Er is puur een pot geld om de EU doelstellingen te halen, en die wordt met een slim systeem verdeeld over de goedkoopste oplossingen. Dat is rationeel beleid.

  Binnen de bestaande grenzen heeft de VVD dus gedaan wat ze kon.

  Gezien de zich aftekenende déconfiture van de PVV komt er voorlopig geen rechtse regering meer.

  Er staat ons dus (op klimaat- en energie gebied) kwaad of erger te wachten. In beide gevallen is een zo krachtig mogelijke VVD de enige optie om een terugglijden naar de tijden van Cramer te voorkomen.

  Stem voor inhoud, stem Leegte!

 10. Turris 22 augustus 2012 om 15:19- Antwoorden

  Een van de effecten van de huidige gestegen terughoudendheid door investeringsbanken voor "duurzame" mega-projecten( met benodigd 20 jaar of meer garantie subsidie door de overheid) is, dat de groene politiek nog meer belang heeft in een groene politieke meerderheid in de kamer.

  De VVD als partij zou zich (naar het voorbeeld van René Leegte) ook meer terughoudend moeten gaan opstellen t.o.v. "Duurzaam" als het tot kabinetsonderhandelingen gaat komen na 12 september.

 11. Turris 22 augustus 2012 om 15:34- Antwoorden

  Just a thought:

  Het is welliswaar een negatieve keuze tussen 2 ondingen, die beide niks voor klimaatbeheersing uithalen: (1)Het goedkoopste is als politiek C02-Emissie-bonds te kopen op de wereldbeurs. Die zijn bijna niks meer waard en zo kan worden voorkomen dat (2) in dure volstrekt zinloze PV en Windparken infrastructuur wordt geinvesteerd, die eindeloos overheidssubsidie nodig blijven hebben.

  Met het goedkope alternatief van C02-Emissie-bonds voldoe je dan wel aan de Europese "klimaat"-normen.

 12. DWK 22 augustus 2012 om 18:38- Antwoorden

  Theo,

  Goed verhaal, je antwoord hierboven. Maar iedereen die het een beetje volgt kent die barre politieke realiteit al.

  En het is natuurlijk kaasje voor mensen die hogeschoolpolitiek als hobby hebben; smullen! Maar ik zou als derde verdienste toch aan het lijstje willen toevoegen dat men op deze wijze het leeuwendeel van de bevolking totaal onwetend houdt over wat er daadwerkelijk aan de gang is (wat het gekost heeft, wat het kost en wat het gaat kosten!).

  Mensen dom en voor het lapje houden; bah, bah, bah! En dat voor een volkspartij.

 13. DWK 22 augustus 2012 om 19:07- Antwoorden

  Daar staat dan dus onder:

  “De VVD vindt dat de overheid echter niet moet kiezen voor technieken, maar dat de markt dat zelf moet kunnen doen. Alle maatregelen om minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te worden zijn daarbij een mogelijkheid.”

  Ja, de markt moet het zelf doen. Op deze site lezen we nu juist het ene na het andere verhaal waaruit blijkt dat de markt het alleen niet kan. En dan ga je het dus op een akkoordje gooien met partijen die daar bakken geld aan willen uitgeven.

  Niet (mee) regeren is ook een vorm van regeren. Niemand die het toegeeft; maar alle stenen die Wilders de afgelopen jaren in de vijver heeft gesmeten werden door ALLE partijen keurig opgedoken en ze zijn er in meerdere of mindere mate ALLEMAAL mee aan de haal gegaan.

 14. DWK 22 augustus 2012 om 23:59- Antwoorden

  De campagne

  begint langzaam op stoom te komen en ik heb er nu al de buik van vol. Gezondheidszorg, onderwijs, duurzaamheid, crisis dit, crisis dat. Het komt allemaal voorbij in soundbites. U zult zeggen; tja te weinig tijd, te veel sprekers, te veel onderwerpen. En toch, toch hoorde ik – weliswaar en uit geheel onverwachte hoek – zojuist iemand die met een paar rake woorden de spijker vol op de kop sloeg …. Marianne Thieme! Onbedoeld, dat dan weer wel.

  “Om de boel te “redden” moeten we om te beginnen energie en grondstoffen zwaarder belasten, dan wordt het bedrijfsleven vanzelf duurzamer.” Klopt als een bus. Als je je productiemiddelen maar duur genoeg maakt komt het met dat consuminderen wel goed. Ik geloof dat het Brinkman was die tegenwierp dat je daar geen banen mee zal scheppen, zodat de mensen in staat zijn/blijven zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien.

  Ha! wierp Thieme tegen: “Tuurlijk moet er weer eens eerst geld verdiend worden voordat we de problemen op kunnen lossen. De taart moet weer eens groter, terwijl het nu juist allemaal minder moet. De taart moet juist kleiner want de koek is op; we hebben immers maar één aarde!”

  Ze had m.i. niet beter kunnen uitleggen wat er gebeurd als je voorvechters van de duurzaamheidsgekte hun gang laat gaan. Verarming die zijn weerga niet kent.

 15. Theo Wolters
  Theo Wolters 23 augustus 2012 om 02:47- Antwoorden

  @DWK

  En dan te denken dat er mensen zijn die zeggen dat azijnzeiken iets is voor linkse mensen ;-)!

 16. Niek Rodenburg 23 augustus 2012 om 07:11- Antwoorden

  Is er ooit een antwoord gekomen op een reeks vorige kamervragen in april 2011 Hajo?

  Deze:

  http://www.groenerekenkamer.nl/node/1544

 17. Niek Rodenburg 23 augustus 2012 om 07:17- Antwoorden

  Het is overigens niet de eerste keer dat Verhagen de naam van Kees le Pair hoort:

  Nationale Ombudsman draait windlobby duimschroeven aan

  op

  http://www.groenerekenkamer.com/node/1537

 18. Niek Rodenburg 23 augustus 2012 om 08:29- Antwoorden

  Na ons artikel Windpark Egmond aan Zee oorzaak wolkbreuk op 14 augustus? is het volgende artikel gereed:

  De juridische nasleep van de wolkbreuk boven Egmond aan Zee op 14 augustus 2012

  op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-240-de-jurid

 19. Matthijs 23 augustus 2012 om 10:06- Antwoorden

  @Theo

  Dank je wel voor de reactie.

  Maar VVD, CDA, PvdA, SP, allemaal één pot nat.

  Ze weten het beter dan de burger.

  De overheid dicteert alle facetten van ons leven, dit kan nooit de bedoeling zijn.

  Waren het geen windmolens en zonnepanelen, dan was het wel wat anders geweest.

  Om de slang de doden, moet je zijn kop eraf hakken. En de kop van de slang is Den Haag.

  Minder overheid gaat het oplossen, niet meer.

 20. Matthijs 23 augustus 2012 om 10:22- Antwoorden

  @Niek Rodenburg

  Financiers hebben geen verantwoordelijkheid, behalve aan zichzelf.

  Als ze winst zien, dan pakken ze die. Zoals het hoort.

  Je moet je af vragen, waarom kunnen ze die winst daar pakken met een aantoonbaar onrendabel product?

  Juist ja, geld dat wordt bijgepast door het van jou en mij af te pakken.

 21. Turris 23 augustus 2012 om 11:21- Antwoorden

  Het is altijd een utopie geweest de wereldgeldhandel te kunnen beteugelen.

  Dat betekent dat daar waar winst te behalen is door gecalculeerde risico's te nemen door investeringsbanken, het ook gebeurd. Omgekeerd, bij te hoge risico's stappen de banken uit investeringsinitiatieven.

  Als ten aanzien van PV- en Windenergie ("Duurzaam") de kapitaalrisico's van de investeringen door banken te groot worden geacht, omdat overheids-subsidie-garanties op de lange termijn niet houdbaar worden beoordeeld door deze investeringsbanken, dan wordt er niet meer geïnvesteerd in "Duurzaam".

  Zo is het huidige theater in Duitsland en ook Nederland.

  Zo zie je hoe de verfoeide geldmarkt door haar risicomijdend gedrag de common sense in het "Duurzaam" afdwingt.

 22. klimwim 23 augustus 2012 om 14:07- Antwoorden

  Pleidooi van Theo om VVD te stemmen lijkt spreekt me wel aan maar volg ik niet. Mijn theewater concludeert dat de coalitie VVD-PVV-SP een heel reële is. Korte lijntjes (en lontjes), slechts drie partners, kritisch over Europa, onafhankelijke denkers, en verafschuwers c.q. spijtoptant van het onbesuisde Kunduz-Lente accoord. De twee echt onafhankelijken behoeden de derde wel voor verdere misstappen. Faux pas, vergeven en vergeten, al gaat mijn pensioen wel 15% omlaag.

 23. Theo Wolters
  Theo Wolters 23 augustus 2012 om 14:21- Antwoorden

  @Klimwim

  Je suggestie is denk ik niet zo idioot als hij klinkt. Onder druk (en reken maar dat die er komt!) wordt alles vloeibaar. Met een niet al te grote SP zou het thematisch wellicht nog uit te vechten zijn.

  Alleen denk ik dat de PVV echt uitgeregeerd is na het Catshuis verraad. Rutte en Roemer zullen het niet willen, en al wilden ze het wel, dan is het nog steeds niet aan de achterban te verkopen.

 24. Matthijs 23 augustus 2012 om 17:33- Antwoorden

  @Theo Wolters

  Ik zie het weglopen van Wilders uit het beraad zeker niet als verraad.

  Ze konden twee kanten op;

  1. Bezuinigen door regels te schrappen, moeilijk

  2. Lasten verzwaren door de btw te verhogen

  Je kan niet uit een crisis komen door lasten te verzwaren, waar we nu wel voor kiezen.

  Dus Geert heeft gelijk door weg te lopen uit het akkoord. Ik vind dat het verraad komt van CDA en VVD.

 25. Theo Wolters
  Theo Wolters 23 augustus 2012 om 20:32- Antwoorden

  @Matthijs

  Eerst los van of het verraad was: zo heeft het beslist gevoeld voor de andere deelnemers en dat bepaalt hun reactie.

  Maar het was in mijn ogen wel degelijk verraad te noemen.

  Over alle punten was programmatisch overeenstemming bereikt. Wilders heeft alleen gevreesd dat hij er electoraal niet mee weg zou komen, en gedacht dat hij meer baat zou hebben bij de rel om weg te lopen om Europa, om zodoende zijn volledige programmatische draai in één keer massief in de hoofden van de Nederlanders te verankeren. Meer aandacht dan met een grote breuk krijg je niet in de media.

  Zo'n draai bedenk je niet in één dag. Dat verklaart wellicht dat hij overal mee akkoord ging.

  In ieder geval heeft hij iedereen in het Catshuis al die tijd het idee gegeven dat hij zich aan de afspraken committeerde, terwijl dat gewoon niet zo was. Wanneer er zoveel vanaf hangt voor het land, is dat in mijn ogen gewoon politiek verraad.

  Het was ook het begin van het einde van de machtige PVV in mijn ogen. Dit soort gesol met de belangen van de burger wordt maar door weinig Nederlanders gepikt. Hij zal zijn vaste achterban behouden, maar voor een grote rol heeft de PVV een te gedeukt imago, nu ook voor veel rechtse stemmers. Nu we het daar toch over hebben: het PVV partijprogramma is inmiddels in hoofdzaak links te noemen

  Voor de climategate.nl invalshoek is ook het afdanken van de loyale, onverstoorbare en humoristische Richard de Mol een grote aderlating. Die heeft als eerste het skeptische standpunt in de kamer handen en voeten gegeven en is daar zeer consequent in geweest. Daarvoor verdient hij alle lof.

 26. Niek Rodenburg 23 augustus 2012 om 22:33- Antwoorden

  Het is crisis binnen de Duitse regering over het uitbreiden en aansluiten van offshore windparken.

  Wat ik al maanden dacht komt nu openlijk naar buiten:

  Aigner stemmt sich gegen Altmaiers Pläne

  op

  http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/o

 27. Matthijs 24 augustus 2012 om 16:19- Antwoorden

  @Theo Wolters

  Zo kan je het zien.

  Je kan het ook anders zien.

  Wilders heeft meerdere malen op het punt gestaan de onderhandelingstafel te verlaten. Maar Rutte had beloofd dat de maatregelen het koopkrachtplaatje niet in gevaar zou brengen.

  Toen dit wel het geval bleek te zijn en Rutte geen water bij de wijn wilde doen, is Wilders opgestapt.

  Is er dan nog sprake van verraad?

  Hoe erg je de beste man ook kan vinden, het is voor het eerst dat er iemand voor het belang van de burger in de TK zit.

  De rest, ook de VVD, zijn bestuurderspartijen die allemaal hun politieke vriendjes te vriend willen houden.

  Dus wat gebeurt er als er bezuinigd moet worden? Zelfs wanneer de MinPres zegt dat windmolens op subsidie draaien? De belastingen gaan omhoog,.. ONACCEPTABEL.

  I'm Taxed Enough Allready!

  Er is maar één optie uit de crisis, zowel de financiele als de energie crisis en dat is weg met het instituut dat ze gecreeerd heeft, weg met de bemoeizucht van de overheid.

 28. Theo Wolters
  Theo Wolters 24 augustus 2012 om 19:19- Antwoorden

  @Matthijs

  > Wilders heeft meerdere malen op het punt gestaan de onderhandelingstafel te verlaten. Maar Rutte had beloofd dat de maatregelen het koopkrachtplaatje niet in gevaar zou brengen.

  Alle kwesties waren afgehandeld. Hij is helemaal niet om de inhoud opgestapt, maar om electorale motieven. Als je zover gekomen bent is een laatste plooitje ook wel recht te strijken, als je maar wilt.

  > Hoe erg je de beste man ook kan vinden,

  Ik vond hem helemaal niet zo erg. Ik was het niet met hem eens, maar tot dat moment had hij zich als een uitstekend (zij het populistisch) politicus gedragen.

  > het is voor het eerst dat er iemand voor het belang van de burger in de TK zit.

  Heb je nog droge ogen?

  Van hoeveel andere kamerleden ken je de persoonlijke motieven? En hoe denk je die van Wilders te kennen?

  > De rest, ook de VVD, zijn bestuurderspartijen die allemaal hun politieke vriendjes te vriend willen houden.

  De VVD heeft zowat al zijn liberale punten in moeten leveren om een regeerbaar land te krijgen, de CDA is in de regering gegaan terwijl hun eigenbelang absoluut in de oppositie lag.

  Alleen Wilders heeft zich volledig door electorale overwegingen laten leiden.

  Droom maar lekker verder over je held ;-).

  > Dus wat gebeurt er als er bezuinigd moet worden? Zelfs wanneer de MinPres zegt dat windmolens op subsidie draaien? De belastingen gaan omhoog,.. ONACCEPTABEL. I’m Taxed Enough Allready!

  Er is maar één optie uit de crisis, zowel de financiele als de energie crisis en dat is weg met het instituut dat ze gecreeerd heeft, weg met de bemoeizucht van de overheid.

  Je hebt duidelijk het PVV programma niet gelezen!

  Wees dan consequent en stem op de libertarische partij. Ik heb de jongens gesproken, het zijn slimme lui, en ze willen precies wat je hier voorstelt.

 29. Matthijs 25 augustus 2012 om 21:49- Antwoorden

  @Theo

  Bedankt voor het stem advies, zou het zeker overwegen.

  Maar eerst wil ik met Nederland uit de EU voordat ik ga stemmen waar voor ik sta.

Geef een reactie