Goed werk van René Leegte naar aanleiding van het windrapport van Kees Le Pair:

Vragen van het lid Leegte (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

over het netto vermogen van windmolens.

1. Kent u het bericht op de website Climategate.nl van 20 augustus: “Netto vermogen van windmolens véél lager dan aangenomen”1

2. Klopt het dat de effectieve capaciteit van wind door inpassingseffecten niet 23% maar minder dan 8% is?

3. Klopt het dat u wat betreft het rendement van windenergie rekent met de bruto geleverde energie, te weten een windcapaciteit van circa 23% van het nominale vermogen?

4. Hoe hoog is in uw berekeningen de netto effectieve brandstofbesparing door toepassing van windmolens? Acht u het nodig uw berekeningen aan te passen?

5. Bent u van plan om grondig onderzoek naar de inpassingsverliezen van wind en dit onderzoek uit te laten voeren door een objectieve en deskundige instelling?

We houden jullie op de hoogte van Verhagens reactie!