René Leegte’s coming out als fan van Ronald Reagan

René Leegte heeft een gastblog geschreven voor Cimategate.nl dat je met een beetje fantasie kunt samenvatten als zijn “coming out” als fan van Ronald Reagan. Dat is anno 2012 en stapels Reagan-boeken verder gelukkig geheel politiek correct. Zelfs op milieu- en klimaatgebied kun je als Reagan-fan met iedereen door een deur. Zie dit (tendentieuze) artikel over wat Reagan gedaan zou hebben met het klimaatprobleem en deze imposante lijst van milieumaatregelen die Reagan nam.

Voor jullie allemaal gaan genieten van René’s gastblog en zijn gevleugelde Reagan quotes wil ik nog even de allermooiste Reagan quote met jullie delen die ik heb van een van de honderden (jawel zoveel zijn het er) sceptische klimaatblogs – The New Nostradamus of the North:

Don´t be afraid to see what you see (Ronald Reagan)

Daar krijg ik dus kippenvel van. Is er ook een politieke partij die dit tot slogan verheft? Mijn stem krijgt ze… maar natuurlijk gaan alle climategaters de charmante en erudiete René Leegte stemmen. Hij laveert diplomatiek en kan daarop van twee kanten gemakkelijk aangevallen worden. Maar zijn klimaathart klopt evident op de juiste plaats…. Here we go:

Geen fan van Europees klimaatbeleid

Ronald Reagan zei ooit: het ergste wat je als mens kan overkomen, is dat er wordt aangeklopt en de man bij de deur zegt:” ik ben van de overheid, ik kom u helpen!” Maar, hij vergiste zich. Het allerergste wat je kan overkomen is dat je opendoet en de man zegt: “Ik ben van de overheid, ik ga het klimaat redden”. En dat is precies wat de Europese commissie wil doen. De commissie vindt de prijs voor CO2 te laag en wil ingrijpen, want een hoge prijs is beter voor het klimaat? Een goed voorbeeld hoe de vooringenomenheid de objectieve waarneming belemmert.

In de jaren ’60 bracht Roger Revelle de klimaatverandering echt op de politieke agenda. De oceanograaf had een zeer goede intuïtie hoe je de overheid voor wetenschap kon interesseren. Het was de tijd dat nog verondersteld werd dat de aarde zou afkoelen. Hans Labohm heeft mijn bijdrage in de Tweede Kamer daarover een keer geciteerd. Oceanen kunnen veel CO2 opnemen en men wilde het effect daarvan leren kennen op de veranderende hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Een ingewikkelde vraag. Uiteindelijk werden twee meetpunten gevonden waarop de CO2 concentratie goed in beeld gebracht zou kunnen worden: Mauna Loa op Hawaï en Antartica. Samen met Keeling haalde Revelle het Callendas-effect terug uit de vergetelheid. Callendras was amateur meteoroloog en had in 1938 een theorie over de relatie tussen CO2 en klimaatverandering. De veelbesproken Keeling curve is het resultaat van de metingen.

Revelle, inmiddels professor in Harvard, had een bijzondere student onder zijn gehoor: Al Gore. Diep verontrust door wat Revelle doceerde, heeft Al Gore de taak opgevat om niet alleen meer onderzoek te –laten- doen , maar ook tot actie over te gaan. Het thema CO2 en klimaatverandering viel in vruchtbare grond. Veel politici hadden in de periode daarvoor klimaatverandering ter hunner nutte op de agenda gezet. Margareth Thatcher gebruikte het argument in 1988, om de kolenmijnen in de UK verder in de hoek te zetten. Het oprichtingsjaar van IPCC. Vele klimaatconferenties zijn het resultaat, waarbij het goed is op te merken dat in 1995 de nieuwe minister van milieuzaken in het verenigd Duitsland het voor elkaar kreeg dat de industrielanden als eersten hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Ontwikkelingslanden zouden vrijgesteld worden van maatregelen. Haar naam: Angela Merkel.

De Duitse toezegging uit 1995 leidde in 1997, in Kyoto, tot een patstelling. De ontwikkelingslanden gaven geen krimp en wilden hun vrijstelling houden. In hun ogen is CO2 een indicator voor economische groei. Een rem op CO2 uitstoot is daarmee een rem op economische groei. Europa, waar Oost-Duitsland zijn industrie snel vernieuwde en de UK overschakelde op Noordzee-gas, was het enige continent met een stevige reductiedoelstelling. Dat leek makkelijk haalbaar en de kleine landen durfden niet tegen de twee grote landen op. Japan, met een strategie om zijn energievoorziening voor 50% uit kernenergie laten bestaan, durfde ook mee te doen. Bovendien was het gastland van de conferentie. De VS wilde niets, totdat Al Gore binnen werd gevlogen en de toezegging deed mee te gaan met een reductie van 8-10%. Maar, stevig in de achterzak van Al Gore zat de net aangenomen wet van de senaat, dat klimaatmaatregelen geen inbreuk mochten maken op de economie. Een gratis toezegging zo had iedereen kunnen voorzien.

Intussen zitten wij er mee. Nog steeds zijn alleen Europa, Noorwegen en Zwitserland de landen die daadwerkelijk een harde reductie op CO2 hebben afgesproken. Het resultaat: de CO2 die Europa in een jaar weet te reduceren, stoot China in twee weken uit. Daarna gaat China nog 50 weken door. Overtuigend heeft Staatssecretaris Atsma laten uitrekenen dat de CO2 uitstoot in de wereld alleen maar blijft stijgen. Alle vele mooie woorden ten spijt. Vandaar dat ik vaak Ronald Reagan parafraseer en zeg: “het klimaatprobleem is zo groot, dat kan prima voor zichzelf zorgen” . Laten wij ons op echte oplossingen focussen.

Een van die oplossingen is dat wij niet alleen kijken naar de mogelijk negatieve kant van de verandering maar, ook naar de positieve. Meer CO2 leidt tot een hogere opbrengst van bijvoorbeeld aardappelen. De Kyotodoelstelling van 450 ppm is goed voor 36% meer aardappel. We weten nog zo veel niet, laten we de kennis lacunes nieuwsgierig proberen weg te werken en in de tussen tijd slimme no-regret maatregelen nemen.

Natuurlijk de VVD heeft haar handtekening gezet onder de afspraken in Europa. Daar staan wij voor. Laten wij die handtekening gebruiken als kans. Voor de VVD moet de discussie gaan over energie. De vraag is hoe wij minder afhankelijk kunnen worden van fossiele brandstoffen. Minder fossiele energie is ook minder uitstoot van CO2. De kans die wij dus kunnen grijpen is een sterkere economie. Dit is deels ingegeven vanuit geopolitiek oogpunt. Wie alleen al kijkt naar de beveiligingskosten voor de toevoer van olie (denk aan de oorlogen) snapt wat ik bedoel. Maar, bijna belangrijker, is dat het huidige fossiele systeem aan de randen van haar kunnen opereert. Er zit voldoende olie in de grond en een hogere olieprijs leidt tot meer aanbod. Ook lijkt er steeds nieuwe onconventionele energie gevonden te worden. Het probleem is dat de huidige 47 miljoen olieputten de groeiende vraag nauwelijks kunnen bijbenen. Het gevolg is steeds grotere schommelingen in de prijs. Dit heeft grote invloed op de economie.

Een rationele strategie richting onafhankelijkheid van fossiele importen, kent dus een economische grondslag. Niets meer en niets minder. In navolging van het UK onder Churchill, was dit de oude strategie van Nederland. Tot wij aardgas vonden, maar dat is een ander verhaal. Voor de VVD hoort ook kernenergie bij deze strategie, nadrukkelijk sluiten wij geen technieken uit, maar die technieken moeten zich natuurlijk wel in de praktijk bewijzen, dus zonder subsidies! Uiteindelijk willen wij betaalbare energie.

In bijna alle opzichten is Duitsland het voorbeeld van hoe het niet moet. De ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteit is daar bijna onbetaalbaar, en met grote gevolgen voor het net. Hun strategie om uit kernenergie te stappen is even nobel als hypocriet. Duitsland wil na de Atomausstieg 20% elektriciteit gaan importeren. Laat dat nu net de hoeveelheid kernenergie zijn van hun huidige centrales. Waar die stroom vandaan komt? Uit Frankrijk. Door de lage prijs van de Franse kerncentrales is elektriciteit het derde export product van dat land. Ze zien Duitsland graag als klant.

Maar, bovendien bouwt Duitsland nieuwe bruinkoolcentrales. Daarmee stoten zij weer extra CO2 uit en is de cirkel rond. Alle goede bedoelingen en het helpen van de overheid leidt uiteindelijk tot hogere kosten en meer CO2 uitstoot. Daarom ben ik wel een fan van Ronald Reagan en niet van de huidige koers van het Europese klimaatbeleid.

René Leegte is woordvoeder energie en klimaat voor de VVD

Door | 2012-08-24T11:47:39+00:00 24 augustus 2012|49 Reacties

49 Reacties

 1. DWK 24 augustus 2012 om 13:51- Antwoorden

  Ik had geen dikke steen verwacht in de Hofvijver, maar dit blijft gewoon drijven.

  Standpunten die vooral vatbaar zijn voor de windrichting van de dag. En we weten uit welke hoek de wind waait.

  Ik lees: 20, 20, 20. Ik lees: peak oil. Ik lees geopolitiek!!! http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12821702/_… (een bericht uit tientallen de laatste weken, maanden. Of het nu over olie, (aard)metalen, landbouwgrond of goud gaat).

  Om het in modern Nederlands te zeggen: “Dit gaat ‘m niet worden”.

 2. Turris 24 augustus 2012 om 13:55- Antwoorden

  Aardig stukje "context". Rene Leegte staat op verkiesbare 30ste plaats op de VVD-kieslijst, zo las ik vanmorgen, mijn voorkeurstem krijgt hij. Beloofd!

  Echter wat kanttekeningen:

  De geschiedenis van de opkomst van het klimaatalarmisme kennen we inmiddels ruimschoots. Het is bizar hoe de politiek zich om de tuin liet leiden door het IPCC met hun wetenschappelijke fraudeurs.

  Ik zou meer over de toekomst van het in Nederland gesubsidieerde klimaatalarmisme willen vernemen, de bstrijding daarvan, want het gesubsidieerde klimaatalarmisme overheerst nog steeds alle politieke discussies, in alle media, ook binnen Europese Unie, en ook de discussie ten aanzien van de energieproductie!

  Ik zou meer concreet willen horen-zien-lezen, wat we met de gesubsidieerde gepolitiseerde "duurzaam" NGO's en QuaNGO's moet gebeuren. Wat de VVD daaraan bijdraagt?

  Hoe we het interne "duurzame" kankergezwel binnen het "milieu-ministerie" kunnen bestrijden. De groene politieke studentikoze actievoerders van toen werden in de afgelopen 15 jaar als ambtenaar aangetrokken en ze zitten er nog steeds of zijn inmiddels "ge-outsourced" bij de NGO's/QuaNGO's om de subsidiegelden te verdelen onder hun politieke clientèle.

  Ik zou willen zien dat de VVD op een beschaafde manier de klimaatsceptische en milieukritische rol van de PVV zou overnemen en concrete stappen gaat maken in de aanstaande kabinetsformatie.

  Die boodschap moet de VVD overtuigd gaan uitdragen, dat het huidige niet-werkende / onzinnige / ineffectieve klimaat- en milieubeleid jaarlijks 4% van het BNP (ca. 15 miljard €) kost en jaarlijks daardoor tot een verlies van 200.000 banen leidt.

  Ik zou die context meer benadrukt willen zien binnen de VVD.

 3. Niek Rodenburg 24 augustus 2012 om 13:57- Antwoorden

  De overheidsinstantie die de reserves beheert, gaat hiervoor een overeenkomst aan met het staalbedrijf Baotou, de grootste producent van aardmetalen van het land.

  Baotou, een oude bekende.

  Lees maar eens welke humanitaire ramp zich in het gebied afspeelt:

  De dodelijke keerzijde van windenergie

  op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel277-356/

  In dit geval heb ik er geen enkel bezwaar tegen wanneer China, laten we zeggen, 10.000 ton neodymium voor zichzelf reserveert in plaats van het naar West Europa uit te voeren.

  Die mag je best nog even Twitteren Ivo.:)

 4. Ivo 24 augustus 2012 om 13:57- Antwoorden

  Bij zo'n column op dit moment, mag er tenminste een foto van Renée bij met de vermelding dat hij op plaats 30 staat van de kandidatenlijst van de VVD.

 5. DWK 24 augustus 2012 om 14:00- Antwoorden

  Weet je wat Turris,

  vraag het eens aan de Bende van Drie: Nijpels, Winsemius, Verwaayen.

 6. Ivo 24 augustus 2012 om 14:04- Antwoorden

  Niek, Ik Twitter al heel wat info van jou de ruimte in, met soms boeiende reacties. Als je het liever zelf doet, moet je het maar zeggen.

 7. DWK 24 augustus 2012 om 14:07- Antwoorden

  P.s.

  Ik wil jullie feestje niet bederven natuurlijk. Theo hielt mij gisteren grappend (?) voor azijnpisser maar als kok kan ik met azijn beter uit de voeten dan met de troebele wijn die Leegte hier schenkt.

 8. Niek Rodenburg 24 augustus 2012 om 14:12- Antwoorden

  Naar aanleiding van het boottochtje van mevrouw Sap naar het windpark Egmond aan Zee, vorige week vrijdag nog even een reactie van Nuon:

  Energiebedrijf Nuon is verheugd dat GroenLinks sterk wil inzetten op windenergie. „Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid omdat wij onze klanten niet alleen vandaag van stroom willen voorzien, maar ook over 100 jaar”, zegt offshore-directeur Remco Boersma. „Het opwekken van windenergie is nu nog niet economisch winstgevend, maar dat kan veranderen als er meer windmolenparken worden gebouwd. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke onderhoudsdienst en de aanleg van een hoogspanningsnet op zee, waar alle nieuwe parken aan worden gekoppeld.”

  Voor het zover is, moeten ook nog wel een paar andere zaken geregeld worden. „Nuon heeft de afgelopen jaren verschillende vergunningen bemachtigd voor de aanleg van nieuwe parken, maar die worden niet gerealiseerd omdat de financiering niet rond komt. Nu is zo’n project alleen nog maar uit te voeren met behulp van overheidssteun”, benadrukt Boersma.

  Het windmolenpark bij Egmond aan Zee is in gebruik sinds het voorjaar van 2007. Naar schatting werd twee derde van de aanleg bekostigd door subsidies.

  Twee dingen vallen op, namelijk dat banken nog steeds niet willen investeren en dat kan ik me goed voorstellen.

  Als je namelijk een moederbedrijf hebt, genaamd Vattenfall, dat in Liberia als een Australian Devil tekeer is gegaan en de mensenrechten aan de duurzame laars heeft gelapt, dan verdien je het niet om de gunst van de banken te krijgen.

  Verder zegt Boersma:

  Het opwekken van windenergie is nu nog niet economisch winstgevend, maar dat kan veranderen als er meer windmolenparken worden gebouwd.

  Er is niet één bank die in een niet economisch winstgevend project stapt in de wetenschap dat er waarschijnlijk geen nieuwe windparken bij komen omdat er geen financiers te vinden zijn….

  Boersma wil zeker de politiek in…?

 9. Niek Rodenburg 24 augustus 2012 om 14:13- Antwoorden

  Ik Twitter niet Ivo, daar hebben we 'onze man op Twitter' voor.:)

  Be my guest.

 10. Amadeus Gould 24 augustus 2012 om 14:48- Antwoorden

  Dank voor de gastblog, Rene Leegte.

  Ik kan me wel in grote lijnen vinden in uw betoog.

  Spaarzaam energie gebruik prima (door toenemende vraag zullen prijzen van fossiele brandstof wel kunnen toenemen). Maar dat betekent ook een duidelijk neen tegen:

  – windenergie

  – biofuel (zie blog daarover van Theo Wolters)

  – photovoltaic

  En als men dat wat ech duurzaam energie zuinig wil innoveren…bijv. het zonneterp project, verder onderzoek naar brandstofcellen..

 11. Theo Wolters
  Theo Wolters 24 augustus 2012 om 15:05- Antwoorden

  Mooi afgewogen stuk, René!

  Maar ik ben het met Turris eens dat we graag méér van de VVD willen horen.

  Nu lijkt het me voordehandliggend dat een grotere VVD ook luidruchtiger is ;-).

  Het is natuurlijk wel zo dat als je de Europese doelstellingen moet accepteren, er weinig anders overblijft dan geld weggooien aan groene duurzame bronnen. Wind op land is daarvan de goedkoopste, vandaar dat de VVD geen fel anti-wind beleid heeft gevoerd (neem ik aan).

  Als het rapport van Le Pair gelijk heeft dat het rendement van grillige bronnen minder dan 1/3 is van wat tot nu toe aangenomen werd, dan vallen wind en PV af, en moet de regering naar andere, veel duurdere bronnen overstappen. Dat gaat ons dus vreselijk veel geld kosten.

  De enigst overgebleven optie die ik ken is deelname in Desertec (thermische zonnecentrales in de Sahara).

  Daar word ik ook niet echt blij van.

  Elk probleem wordt uiteindelijk een politiek probleem. En dan geldt een andere logica dan in de normale wereld.

 12. TINSTAAFL 24 augustus 2012 om 15:45- Antwoorden

  Ach ja, in de US of A wordt Reagan ook uit z'n graf gehaald tijdens verkiezingstijd door politici die denken hun eigen "leegte" te kunnen vullen doordat ze "hem inspirerend vonden" en "z'n beleid steunden".

  Het enige positieve wat ik van Reagan herinner is het feit dat hij niet naar de generaals luisterde tijdens de glasnost. Z'n reaganomics waren een ramp.

  Ik weet nog wel een paar quotes voor Leegte:

  "Trees cause more pollution than automobiles."

  en

  "Government does not solve problems; it subsidizes them."

 13. DWK 24 augustus 2012 om 18:15- Antwoorden

  Theo,

  bij mijn weten ligt Desertec helemaal op z'n gat bij gebrek aan gratis geld.

 14. Turris 24 augustus 2012 om 19:25- Antwoorden

  @ Theo: De kwestie is of je de westerse energie-afhankelijkheid voor de opwekking van zonne-energie wil hebben in politiek net zulke corrupte, ondemocratische en politiek-instabiele landen als nu bij de huidige olie en gas producerende landen. Je schiet er weinig mee op, ook mede door ook het energie verlies over de ca. 4000km (kwetsbare) afstand te moeten overbruggen.

  Je wisselt dan OPEC-landen als Iran, Syrië, Saoedi-Arabië, Rusland, Venezuela in voor "zonne-energielanden" als Mauritanië, Mali, Niger, Algerije, waar fundamentalistische islam-terroristen geheel vrij spel hebben.

 15. Niek Rodenburg 24 augustus 2012 om 20:18- Antwoorden

  Het volgende is al genoeg om te weten dat Desertec een volslagen mislukte missie is:

  The DESERTEC Concept was developed by a network of politicians, scientists and economists from around the Mediterranean, from which arose the DESERTEC Foundation.

  Het geld moet dus uit het rijke noorden komen….en als het de heren even niet zint trekken ze de stekker er uit. Hier trapt toch niemand in?

  Ik dacht dat Duitsland een PV project in Griekenland wil beginnen genaamd Helios. Prijskaartje: € 20 miljard tot € 25 miljard voor 20.000 hectare PV cellen. Voor Merkel een peulenschil want de Duitse consument betaalt dat graag, niet waar DWK?

  De Griekse premier zei vorige jaar tegen Merkel, doe het nu maar snel hier wat een vergelijkbaar project in in de Sahara staat op losse schroeven vanwege de politieke onrust daar.

 16. DWK 24 augustus 2012 om 21:34- Antwoorden

  Leegte gebruikt NIET het argument van minder afhankelijkheid van landen van bedenkelijk allooi maar van minder afhankelijkheid van fossiel.

  Deze: “De vraag is hoe wij minder afhankelijk kunnen worden van fossiele brandstoffen. Minder fossiele energie is ook minder uitstoot van CO2. De kans die wij dus kunnen grijpen is een sterkere economie. Dit is deels ingegeven vanuit geopolitiek oogpunt. Wie alleen al kijkt naar de beveiligingskosten voor de toevoer van olie (denk aan de oorlogen) snapt wat ik bedoel.”

  Desertec: Knoop even je broek dicht (van onderen bij de pijpen). Oorspronkelijke plan dit mede te financieren met extra belasting op Duitse kerncentrales.

 17. Theo Wolters
  Theo Wolters 25 augustus 2012 om 02:05- Antwoorden

  @Turris en DWK

  Het huidige (duurzame) energiebeleid is niet gebaseerd op een visie op onze energievoorziening, maar op de Europese verplichtingen.

  Dan moet je daar als politicus vervolgens handen en voeten aan geven. Dat wordt een soort verantwoording achteraf. En die zijn vanuit hun aard zelden consistent.

  Het kabinet heeft in de eerste plaats gesteld dat dit moet gebeuren tegen zo laag mogelijk kosten, en daar een prima regeling voor ingevoerd. Dat is goed.

  Verder heeft de VVD de deur naar kernenergie duidelijk opengehouden. Ook goed maar die centrale komt er gewoon niet, omdat daarvoor een standvastige overheid nodig is die de (investerings-) verantwoordelijkheid wil nemen. Helaas voor onze kinderen is daar geen sprake van in Nederland.

  Tot slot is gekeken naar de zo groot mogelijke bijkomende voordelen.

  Minder afhankelijk van fossiel is natuurlijk prima, te meer daar de VVD erbij zegt dat het allemaal op termijn zonder subsidie moet.

  Hoe de biobrandstoffen in het VVD programma terechtgekomen zijn, is mij echt een raadsel. Als het goed is weet René (als trouwe lezer) wel beter! Daar ga ik achteraan, vanmiddag al.

  Nog even over mijn opmerking: Desertec is een dwaas plan, maar zou wel de goedkoopste optie kunnen zijn om aan de EU afspraken te voldoen. Who cares dat die stroom hier nooit terecht zal komen? Goede politiek is pragmatisch.

  Uiteraard moeten die Europese doelstellingen zo snel mogelijk van tafel. Maar daarvoor kan Nederland niet gaan lobbyen, dan worden we uitgelachen (zo niet uitgekotst).

  Daarom moeten we de skeptische strijd ook op Europees niveau aangaan en winnen.

  Maar dat is voor een handjevol vrijwilligers rond deze site een wel erg grote ambitie.

 18. Harry van Schalkwijk 25 augustus 2012 om 06:44- Antwoorden

  "Daarom moeten we de skeptische strijd ook op Europees niveau aangaan en winnen. Maar dat is voor een handjevol vrijwilligers rond deze site een wel erg grote ambitie."

  Zei Theo.

  Dat kunnen wij ook niet alleen.

  Maar er zijn mogelijkheden in de Europese politieke arena.

  In Duitsland lijkt de energiewende toch echt op de klippen te lopen, nu men daar in de regering uit pure psychische nood <a href="http://rogerpielkejr.blogspot.nl/2012/08/magical-thinking-in-germany.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/vabBE+(Roger+Pielke+Jr.'s+Blog)&quot; rel="nofollow"> fantaseert dat bruinkool geen CO2 maakt [Pielke junior rapporteerde dit 16 aug. jl.]. Het aanhalen van de banden met internationaal-georiënteerde skeptische Duitsers is toch niet zo moeilijk gebleken? Die domme Duitse plannen voor zonnepanelen in Griekenland moeten alleen even worden afgeschoten, wat technisch toch goed mogelijk moet zijn.

  In Spanje is er heel veel onrendabel in zonne-energie geïnvesteerd, wat de nationale en regionale financiële ondergang aldaar bespoedigd heeft, wat de discussie in Zuid-Europa mogelijk ook een duw in de goede richting kan geven, mits er maar vaak en effectief op gewezen wordt!

 19. Niek Rodenburg 25 augustus 2012 om 07:09- Antwoorden

  Nog even over mijn opmerking: Desertec is een dwaas plan, maar zou wel de goedkoopste optie kunnen zijn om aan de EU afspraken te voldoen.

  Een kleine rekensom leert dat, om een beetje opbrengst te krijgen, een investering van € 800 miljard tot € 1 biljoen nodig is. En dat voor en systeem dat hooguit 8 uur per dag voldoende stroom levert.

  Het complete Europese financiële systeem ligt aan de beademing en het ziet er naar uit dat we de komende 10 tot 15 jaar nog steeds een heleboel cylinders zuurstof nodig zullen hebben….

  De Duitsers vonden Desertec wel een aardig plan. Natuurlijk, de Duitse PV sector zou er immers van profiteren.

  Nu 80% van de Duitse PV sector inmiddels van de beademing is losgekoppeld en geliquideerd, staan de Duitsers ineens niet meer zo hard te trappelen. Het was hun dus duidelijk om het geld begonnen.

  Who cares dat die stroom hier nooit terecht zal komen?

  Ik.

  In België zijn 100.000 mensen afgesloten van energie.

  In Duitsland 600.000 met naar schatting aan het einde van dit jaar al 800.000.

  Van bijna 1 miljoen Duitse werklozen wordt de energierekening door de gemeente betaald waar ze wonen.

  Laat ze in Brussel vooral doorgaan met hun energiepolitiek, des te sneller wordt het systeem opgeblazen.

 20. Amadeus Gould 25 augustus 2012 om 08:31- Antwoorden

  Uiteraard moeten die Europese doelstellingen zo snel mogelijk van tafel. Maar daarvoor kan Nederland niet gaan lobbyen, dan worden we uitgelachen (zo niet uitgekotst).

  Dat uitgekotst worden klinkt wel aantrekkelijk. Vroeg of laat moet je er toch mee rekenen dat de EU (met zijn hoog van de toren geblazen ambities) gewoon over en uit is.

  De culturele verschillen zijn gewoon te groot, niet te overbruggen. Heel veel minder vanuit Brussel en meer lokale oplossingen, is volgens mij de beste weg uit de shit die o.a. door de politiek is veroorzaakt. Al het andere – centraal bedachte oplossingen – leiden tot politieke instabiliteit binnen veel landen. Dat zie je nu al.

  Nu kun je wel denken dat we als NL een vooral met onze haven het achterland bedienen..maar het kan op termijn in Duitsland bijv. veel minder worden (geweldige vergrijzing, dwaze energie politiek, terugloop in de echte harde industrie)…Dus je meer op andere dingen richten dan als doorvoer land lijkt me nuttig.

  Vanuit Brussel begint me al met argus ogen te kijken naar de belastingafdracht van veel ondernemingen met een hoofdkantoor in Amsterdam aan de NLse staat. Voor een aantal ondernemingen is NL blijkbaar voordelig. Ik weet niet om hoeveel dat gaat (het lijkt mij dat het om aanzienlijke bedragen gaat). Minder macht vanuit Brussel lijkt me dan juist een voordeel.

  Just my two cents..

 21. DWK 25 augustus 2012 om 09:28- Antwoorden

  Zomaar wat ideeën:

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redac

  Met vriendelijke groet uit de Eifel alwaar mijn hotelletje gonst van de “rare” talen en de parking uitpuilt van de CO2-kanonnen. De jaarlijkse ADAC-rally is nl. weer on.

  Zeg maar Europa zoals Europa bedoeld is.

  Ploegen, backfire, gassen met die hap … en nu terug in bed. Kijk op 2:56 die druiven groeien dan! http://www.youtube.com/watch?v=S5BXCaQCa1k

 22. Niek Rodenburg 25 augustus 2012 om 09:43- Antwoorden

  Amadeus schreef:

  Vanuit Brussel begint me al met argus ogen te kijken naar de belastingafdracht van veel ondernemingen met een hoofdkantoor in Amsterdam aan de NLse staat. Voor een aantal ondernemingen is NL blijkbaar voordelig. Ik weet niet om hoeveel dat gaat (het lijkt mij dat het om aanzienlijke bedragen gaat).

  De doorvoer van buitenlands geld wordt geschat op een aanzienlijk bedrag van meerdere honderden miljarden.

  Aan belastingafdrachten houdt Nederland er bijna € 1 miljard aan over.

  Als je het FD kunt lezen moet je maar eens zoeken naar de artikelenserie van onderzoeksjournalist Siem Eikelenboom van het FD.

  Hij heeft er een zeer interessante serie aan gewijd.

  Het is ook een feit dat Amsterdam, want daar speelt het zich vooral af, een doorgangshaven op postbusgebied is van louche ondernemingen die in het buitenland een loopje nemen met de mensenrechten. (hallo Greenpeace)

  Het bedrijf Buchanan Renewables is zo'n louche maatschappij die in hoog tempo Liberia van z'n natuurlijke rijkdommen aan het beroven is.

  Zie: Na BioShape opnieuw Nederlands bedrijf in Afrika in opspraak

  op

  http://fibronot.nl/buchanan-renewables/

 23. Turris 25 augustus 2012 om 10:37- Antwoorden

  @ Theo: "Uiteraard moeten die Europese doelstellingen zo snel mogelijk van tafel"

  Wilders, net terug van vakantie, schiet sinds gisteren geen losse flodders meer over anti-Europa. Hij heeft de beuk erin gegooid in zijn propaganda.

  Theo, Wil aan René Leegte nog eens uitleggen dat de VVD als partij 1,5 maal groter kan worden als ze met hun verkiezingsprogramma de PVV effectief de wind uit de zeilen neemt t.a.v. anti-Europa, en daarbij ook een kritische/sceptisch Global-Warming-klimaathouding aanneemt!

  Op beide vlakken verteld Wilders namelijk bepaald géén onzin, de VVD doet dat wél door geen echte keuze te maken.

  http://www.youtube.com/watch?v=EPcWHBPYOSU

 24. Turris 25 augustus 2012 om 10:58- Antwoorden

  @ Theo : Vervolg: Nog wat voer voor VVD en René Leegte!

  Zelfs bij intellectueel Europa (ander woord voor Links) verliezen de Grieken steun. Geert Mak, schrijver van de internationale bestseller IN EUROPA, laat de Grieken deze week in het Belgische blad Humo als een baksteen vallen.

  "Vandaag chanteert Griekenland Europa inderdaad, en dat moet stoppen! Dat vinden de Europese kiezers al lang, en de beleidsmakers zullen in september, vrees ik, ook tot die conclusie komen. De Grieken hebben zich totaal misdragen, met jokkebrokkerij, en dan moet je als Europese Unie streng zijn: sorry, het feest is over! Die klap van de euro moeten we dan maar hebben."

  De Europeaan Mak neemt ook maar meteen afscheid van de euro. "De euro is voorbij," zegt de schrijver in Humo.

  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Brussels-Blog/3

 25. Niek Rodenburg 25 augustus 2012 om 12:17- Antwoorden

  De angst wordt gedreven door geld

  Een interview met Fritz Vahrenholt in Handelsblatt:

  http://www.handelsblatt.com/unternehmen/managemen

 26. Turris 25 augustus 2012 om 12:56- Antwoorden

  @ Theo: Vervolg: Wat doet VVD tegen Europa? Wat is de VVD haar verlies/winst prognose versus de PVV? Wanneer komt ze uit de kast? Te laat?

  Tot nu toe ingewikkelde taal, geen keuzes bij de VVD!

  Wilders (bluft!): 'Iedereen die zegt niet met ons te willen regeren, zal na de verkiezingen een toontje lager moeten zingen.'

  Wilders gaat de kiezer de waarheid vertellen over VVD-leider Mark Rutte en SP-leider Emile Roemer, die 'ons land in de uitverkoop zullen doen' (Populisme!).

  Rutte is volgens Wilders de man van de blanco cheques. 'Als je hem 's nachts wakker maakt, vraagt hij meteen: waar kan ik tekenen?'(alarmist!)

  Op Rutte hoeft Nederland volgens Wilders niet te rekenen om het land te redden uit de 'Brusselse haaienbek'. (beeldend!)

  Wanner komt de VVD uit de kast?

 27. Theo Wolters
  Theo Wolters 25 augustus 2012 om 13:33- Antwoorden

  @Niek

  Desertec was in eerste instantie opgezet als CSP project (thermisch), niet als PV project.

  Wellicht dat PV om opportunistische redenen is toegevoegd, ik volg het niet zo.

  CSP kan vrij eenvoudig op dag-schaal bufferen, dus zonder verliezen stroom op commando leveren.

  Ook is het transport geen probleem, met HVDC leidingen iets van 20% verlies.

  Prachtige technologie eigenlijk. Alleen, zeker inclusief die buffer, nog steeds te duur.

 28. Theo Wolters
  Theo Wolters 25 augustus 2012 om 13:41- Antwoorden

  @ Turris e.a.

  De VVD zit natuurlijk klem tussen zijn status als hoofdverantwoordelijk voor het kabinetsbeleid en eigen ideeën.

  Het VVD Euro(pa) standpunt is ook mij absoluut onduidelijk. Ik denk dat we geen idee hebben over wat Rutte en Merkel bespreken als niemand ze hoort. Rutte zal ongetwijfeld naar buiten toe zo veel mogelijk één lijn willen trekken met Merkel. En daar op die manier achter de schermen zoveel mogelijk invloed op kunnen uitoefenen. Maar die invloed is uiteindelijk beperkt.

  Ik heb in eindeloze naïviteit duidelijke dingen geschreven over Europa en Griekenland, en tot mijn verbijstering staat dat nog allemaal als een huis. Ik ga zo snel mogelijk weer eens met Harbers praten, ik ben benieuwd of hij me wéér onder tafel praat, zoals de vorige twee keer ;-).

  Voor wie in mijn ogen leuk (en profetisch gebleken) proza wil lezen over Griekenland en mijn blog gemist heeft:
  http://climategate.nl/2012/02/13/elke-griek-een-v

 29. DWK 25 augustus 2012 om 23:47- Antwoorden

  Leegtes voorman Mark Rutte zegt vandaag hardop wat iedereen al weet: Socialisten maken de welvaart kapot. Volgens Rutte spelen de socialisten een ‘politiek pyramidespel’.

  Dat woord zocht ik nu als het gaat om de Europese Energie- en grondstoffenpolitiek waar de partij van Rutte vrolijk aan meedoet. Ik hoop dat ik volgende week wat meer tijd heb om de haast dadaïstische redenering van Leegte nog eens nader onder de loep leggen alsmede de wijze waarop Theo de bij politici diepgewortelde mores entameert die hen blijkbaar toestaat nooit op gemaakte fouten te hoeven terug komen. Sterker nog men voert beleid op fout beleid; men stapelt fout op fout. Theo heeft het al over de minst kostbare vormen van geldverschwendung o.i.d.

  Kijk; vorig jaar leasede ik een Rolls Royce om de gasten mee van het station te halen. Nu hebben wij hier weliswaar geen station in de buurt, dus heb ik het contract afgekocht, de Rolls is nu van mij. Van die dingen.

  P.s. Iets anders maar ook over geld. Jaarlijks pompt de NL overheid ca. 11 miljard Euro in allerlei subsidies, in alle kleuren van de regenboog zonder dat de Kamer kan controleren of de beoogde doelen worden gehaald. Erger nog; het gaat in de meeste gevallen over subsidies waarbij toetsbare doelstellingen geheel ontbreken. Waar is de VVD?!!!

 30. Amadeus Gould 26 augustus 2012 om 03:52- Antwoorden

  @Niek. Dank voor jouw reactie en de naam van de onderzoeksjournalist.

  Ik zal daar eens verder op googlen. Ik kwam al <a href="https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3RTQyyzvToYJ :www.hollandfinancialcenter.com/publications/12%2520sept%2520Nederland%2520fiscaal%2520zeer%2520in%2520trek.doc+siem+eikelenboom+financieele+dagblad+nederland+belasting&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESjkUz2_NvzfRuJd3vHbm9LM0_8qNbHfcywcdinUzQCjJTdx2s02el93KFltsY2oxCMeNVGTYcV0zOUoj0fupM54ke3dRRZ9HdD1NBAe8AO-4hQcPq7w_ykwlItYd1VCokLwET4t&sig=AHIEtbScHqvW1t60Q-KOawz6MkFQs4LgvQ" rel="nofollow">deze linktegen.

  Daar spreekt men over 10 duizend miljard, 17 maal het bruto Nederlands binnenlands product. We profiteren er blijkbaar weinig van als het gaat om belastingopbrengsten.

  @Theo Wolters. Dank voor het weer noemen van die link (een mooie blog!).En inderdaad goed voorzien.

  Inmiddels weten we dat het lang niet alleen Griekenland is. Spanje is de laatste tijd erg actueel. En dichter bij huis: de hypotheek-schulden in NL stellen me ook niet gerust.

  Begrijp me goed, al die culturen in Europa zijn m.i. erg leuk, interessant. Maar je kunt al die landen, volken gewoon niet onder een (nog centraler) bestuur brengen. Dat blijkt wel. Echter de problemen worden (door een bepaalde elite) gebruikt als hefboom om nog meer Europa te realiseren. Diezelfde elite is blind voor de ontevredenheid die er in Europese leeft en sterk – soms zelfs gewelddadig – naar de oppervlakte komt. De oplossing is juist minder EU, meer zelfbeschikking voor die landen zelf om op hun eigen wijze oplossingen te verzinnen, hun zaakjes (met hun eigen munt etc.) te regelen. En een bevolking die daarover zelf kan beslissen.

  Tot slot over die CO2 doelen en andere doelen van de EU. Als je daarover met Eurocraten, Eurofielen discussieert en je weerlegt al die argumenten…dan blijft er een argument staan…namelijk dat – het allemaal zinloos moge zijn, geld weggooien is – maar dat die doelen toch maar weer mooi de eenwording in de EU bevorderen. En dat mag dan best wat kosten, lariekoek zijn etc.

  Zeur je dan door over die verdere eenwording… dan krijg je een volkomen onzinnig Godwin argument om de oren van de twee wereldoorlogen (maar de afhankelijkheid van landen is al voldoende was al voldoende met de vorming van de EGKS) of de Balkan (welnu er was een Joegoslavie, dat na de dood Tito toch snel uiteenviel – m.a.w. juist een reden voor wat minder EU). En de hierboven genoemde ontevredenheid kan ook wel eens heel vervelend worden. Dus de EU mag best wel een beetje minder.

  Just my two cents.

 31. Theo
  Theo 26 augustus 2012 om 13:55- Antwoorden

  @Amadeus

  Je vat kort mijn veel te lange eerste EU zondagblog samen:
  http://climategate.nl/2011/08/08/de-eu-is-dood-la

  Mijn aanbevelingen voor de politici (uiteraard nog vóór de concretere oplossingen door ingenieurs werden aangedragen) waren:

  1. Laat de gedachte los van één politiek democratisch Europa, en werk toe naar een Europese Economische Gemeenschap, gebaseerd op gebruikelijke economische samenwerkingsverdragen.

  2. Schaf het politieke circus in Brussel af: geen verkiezingen meer, geen parlementaire democratie meer, maar landenvertegenwoordigers die economische verdragen voorbereiden voor de Europese ministerraad. Zo kun je de gebouwen gewoon blijven gebruiken.

  3. Vorm de Brusselse ambtenarij om tot een nevenvestiging van het Europese Normalisatie Instituut, waar Europese regelgeving op zinnige gronden en in overleg met de industrie genormaliseerd wordt.

  4. Het rondpompen van geld wordt beëindigd. De Brusselse organisatie wordt betaald door de lidstaten naar hoogte van het BNP, en verder wordt per initiatief bepaald wie betaler en wie ontvanger wordt. Dit gebeurt vrijwillig, uit welbegrepen eigenbelang. Voorbeeld: een aantal landen met een sterke klassieke traditie zoals Duitsland en Nederland kunnen besluiten tot het instellen van een fonds dat besteed gaat worden aan het behoud van de overblijfselen uit de Griekse Oudheid. De besteding daarvan wordt bepaald door de gevers. Evenzo kunnen de rijke landen besluiten om de zwakke broeders vooruit te helpen door het financieren van infrastructuur of onderwijs, of door goedkope staatsleningen. Hierdoor ontstaan nieuwe markten voor onze producten. Maar uiteraard wel op strenge voorwaarden aan de begrotingsdiscipline en de controle daarop!

  5. De Euro blijft, maar in handen van een werkelijk onafhankelijk financieel orgaan, en gegrondvest op harde contracten, die een stabiliserend mechanisme in zich dragen. De huidige situatie kan er aanleiding toe geven om de Eurozone te beperken tot een kleinere groep economisch gezonde landen, te noemen de Neurozone.

  6. Landen met een te zwakke economie om zich staande te houden binnen de Neurozone, krijgen hun eigen munt terug, of kunnen ervoor kiezen deel te nemen in de zg. Meurozone, een lokale Mediterrane gemeenschap van landen met een vergelijkbare levensstandaard en productiviteit. De criteria hiervoor zijn economisch en vastgelegd, buiten invloed van de ad-hoc politieke belangen.

  7. Uiteraard wordt per direct alles wat met de Europese organisatie te maken heeft teruggetrokken uit Straatsburg, en op kosten van Frankrijk verhuisd naar Brussel.

 32. Amadeus Gould 26 augustus 2012 om 15:02- Antwoorden

  Dank Theo, Ik wist wel dat we wel door een deur kunnen;-)

  Rood duimpje begrijp ik niet, voor mij gaat het op groen!

 33. Niek Rodenburg 26 augustus 2012 om 19:29- Antwoorden

  Tijdens zijn gouverneurschap in Massachusetts heeft Romney zich verschillende keren uitgesproken voor bescherming van het klimaat. Dat klinkt wat vaag, want wat moeten we beschermen? Als ik zo hier en daar lees lijken dat de geraniums te zijn…:)

  Als presidentskandidaat heeft hij vandaag in zijn thuisstaat wat duidelijker zijn stem laten horen.

  "Ik weet niet of de stijgende temperaturen op aarde door de mensen veroorzaakt zijn. Ik ben niet bereid om miljarden Dollars te besteden aan iets waarop niemand het antwoord weet."

 34. Rob 27 augustus 2012 om 11:20- Antwoorden

  Wat zegt dit betoog nou eigenlijk echt? Dat de klimaatangst niet meer de grootste drijfveer is voor het opdringen van duurzame energie aan de burger was al duidelijk. Zelfs de linkse partijen zijn al over gestapt op het energie onafhankelijkheids-standpunt.

  Wanneer gaat de VVD zich nou eens echt inzitten tegen die belachelijke subsidies voor groene stroom en tegen de bouw van windmolens? Want wat ik zie is dat er uren gedebatteerd kan worden over enkele miljoenen meer of minder voor studenten, cultuur of kinderopvang. Maar de miljarden subsidies voor duurzame energie worden niet eens ter sprake gebracht. Nooit. Ja Wilders die schreeuwt hier en daar eens wat over een windmolen. Terwijl het volgens mij toch niet zo moeilijk is wat stemmen te trekken door een korte opsomming te maken van de enorme uitgaven aan duurzame subsidies, het totaal te verwaarlozen resultaat van die uitgaven en waar we dat geld allemaal beter aan uit hadden kunnen geven (oh ja, en bereid je dan ook even voor om direct dat 'subsidie op fossiel' verhaal onderuit te halen). Het is als een schot voor open doel, maar niemand lijkt het te durven maken. En Richard de Mos is niet welbespraakt genoeg om het met overtuiging te brengen, en lijkt ook niet genoeg op de hoogte om de vaak makkelijke tegenargumenten onderuit te halen.

  Het is leuk dat er iemand van de VVD inziet dat het in Duitsland allemaal niet zo lekker loopt. Maar ik ben bang dat veel ondernemers in Nederland net wat te veel belangen hebben bij de energietransitie, en dat de VVD toch iets te bang is die tegen het zere been te trappen.

  Dus dit klinkt wel aardig, maar het laat nog steeds alle ruimte open voor het uitgeven van miljarden aan 'duurzame' energie en het buitensporig belasten van fossiel. Enige wat ik hier concreet uit kan opmaken is dat VVD graag een kerncentrale wil bouwen. Nogmaals, natuurlijk is dit een beter geluid dan wat er van de meeste andere politici te horen is. Maar ik ben bang dat ondernemend NL op dit moment afgelopen jaren al veel te veel geld geïnvesteerd heeft in hun duurzame imago om dat nu te laten verpesten. Daarom zal VVD denk ik nooit een hard standpunt innemen tegen de klimaatgekte, want laten we eerlijk zijn, die miljarden subsidies gaan niet naar uitkeringstrekkers en kunstenaars, die gaan lekker naar de midden en groot bedrijven in NL. En die stem kan VVD nooit kwijt raken.

 35. Niek Rodenburg 27 augustus 2012 om 11:44- Antwoorden

  Rob, hou je vast.

  Mensen die op 12 september op D66 stemmen weten zeker dat zij de rekening gepresenteerd krijgen van een nieuwe ronde nog hogere subsidie's voor duurzame energie.

  Ik heb Stientje nooit erg hoog geacht, maar nu weet ze echt niet meer waar ze het over heeft.

  Uit de krant die het meeste nieuws van Reuters en het ANP kopieert:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-V

 36. Niek Rodenburg 27 augustus 2012 om 11:52- Antwoorden

  Mevrouw Stientje, lees dit even voordat u weer een flater slaat:

  Nationale Academie van Wetenschappen in Duitsland: stoppen met Bio-energie

  op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel-2012-233-nationa

  Doe de volgende er ook nog even bij mevrouw:

  De Duitse Energie sector, het naderend einde van de Energiewende:

  op

  http://fibronot.nl/dossier-wind-3/

 37. Turris 27 augustus 2012 om 12:21- Antwoorden

  Op radio1 directeur Electrabel/Suez vanochtend :

  Groningse gascentrales draaien zwaar verlies door de zwaar gesubsidieerde Duitse PV- en windenergie en Noord-Duitse "duurzame" overcapaciteit. Energie mix in NL in gevaar en dreigt over te slaan naar zwaar gesubsidieerd "duurzame" energie, met negatieve gevolgen voor de kostprijs voor de consument in NL.

 38. Janos73 27 augustus 2012 om 14:03- Antwoorden

  Turris,

  dus door de overproductie in Duitsland wordt nu zelfs de prijs in Nederland lager? Daarvoor betalen we in Nederland dus geen cent subsidie. Dat lijkt me voor de Nederlandse consument dus positief…

  Hoe rijm je dat trouwens met stijgende energie kosten voor de Duitse groot verbruiker? Die betaald nl. nauwelijks mee aan de EEG

 39. DWK 27 augustus 2012 om 14:25- Antwoorden

  Kan het commentaar van Rob tot de verkiezingen rechtsboven in de quotehoek geplaatst worden? Helemaal mee eens, met de aantekening dat De Mos – al dan niet welbespraakt – om onduidelijke redenen uitgerangeerd werd. Misschien is het allemaal wel een onderwerp waar ook de PVV zich de vingers liever niet aan brfandt.

  Rob heeft dus helemaal gelijk. De VVD kijkt ostentatief de kat uit de boom en probeert dat aan het kritische deel van de bevolking als slimme tactiek te slijten. Zij, maar ook alle sukkels die van niets weten (en blijkbaar is ook de VVD van mening dat die groep maar beter zo groot mogelijk moet blijven) gaan gewoon zwaar dokken voor deze lijpe shit.

  Je zag het allemaal al aankomen met het gedoe rond de IPCC “vergissingen”; Neperus die niet doorpakte en Samsom die elegant de draai van klimaat naar energie maakte. Iedereen stond erbij een keek ernaar behalve dan die arme De Mos.

  Trouwens, die kat. Die zit in een boom die door alle subsidie en vage standpunten vrolijk tot in de hemel groeit. Die kat is al bijna geheel uit zicht. Van de VVD verwacht je dat ze nou eens een rokende kettingzaag ter hand neemt. Maar ze blijven maar draaien en listig doen. Tuurlijk, Leegte heeft ook een carrière en voelt het gehijg van de bende van drie (Verwaayen, Nijpels en Winsemius) in z’n nek. Zo blijft er niets anders opzitten dan een comfortabele vlucht naar voren. Op andere dossiers trouwens ook. If you can’t beat them, joint hem, zullen ze zeggen.

  De VVD is al lang niet meer de partij van de nuchtere ideeën over welvaart en vooruitgang waar ze zich nog steeds zo graag op laat voorstaan. Aan alle kanten gecorrumpeerd en geïnfiltreerd door quasi modieuze denkbeelden respectievelijk de groene vijfde colonne met een voorman die zich laat soufleren door een potsierlijke dressman die geen karbonades lust.

  Wie werpt zich nog op om het goede vaderland tot de orde te roepen? En hoe? De kiezer misschien? Wellicht is een stem op Roemer nog de enige mogelijkheid om de grote middenpartij weer een beetje bij zinnen te brengen. Aanschouwelijk onderwijs heet dat geloof ik.

  De Woedende Kok

 40. Turris 27 augustus 2012 om 17:03- Antwoorden

  @ Janos73: Door overproductie in Noord-Duitsland door zwaar gesubsidieerde Duitse "duurzame" energie, die ze niet in eigen land kwijt kan, is Noord-Nederland ontvanger van de onregelmatige overcapaciteit aan "goedkope" en "duurzame" Duitse energie. Daardoor draaien gascentrale in Groningen rode cijfers en zullen op den duur moeten sluiten, zo stelde CEO van Electrabel-Suez.

  Hij stelde, dat de Nederlandse optimale mix in energieaanbod daardoor in gevaar kan komen. Ook noemde hij dat kolencentrales (nog net gebouwd) net boven de rode cijfers draaien en verloren dreigen ook voor de verbranding van bio afvalproducten.

  De feitelijke kern van het betoog is, dat door zware subsidie in Duitsland de energiemarkt en energiebalans kapot wordt gemaakt, niet alleen in Duitsland, maar ook in Noord-Nederland. Nederland moet ook stoppen met het verder subsidiëren van "duurzame"energie

  Bovendien is de "duurzame" energie uit Duitsland (en Nederland) niet eens duurzaam, en draagt het niks (0%) bij aan het klimaat.

 41. DWK 1 september 2012 om 23:37- Antwoorden

  Wat een stunt was dat!

  David Cameron die in beeld en geluid uitgebreid de loftrompet stak over het leiderschap van Mark Rutte. En hoe blij Nederland wel met ‘m mag wezen. In return stak Mark de laatste dagen zijn bewondering voor de krachtige conservatieve leider aan gene zijde van de kleine plas niet onder stoelen of banken. Wat hadden die twee toch een hoop voor elkaar gekregen in Europa.

  Klimaat en Energie zijn in de campagne nauwelijks thema zoals u nu inmiddels wel weet. Het is een dossier dat onder de dekking van de herrie over de Spaanse, Griekse schulden en rentestanden geruisloos wordt afgetikt.

  James Delingpole schreef speciaal voor de onoplettende VVD-er een korte bijsluiter: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole

  VeuVeuDeu let op uw zaeck!

 42. DWK 4 september 2012 om 11:48- Antwoorden

  Badend in het zweet

  werd ik vanmorgen wakker. 2050 lag al even achter ons. Het was eind September en uit forensische onderzoek was gebleken dat ik in 2012 Leegte heb gestemd. Rillend van de kou zit ik vastgebonden op een elektrische stoel die al 2 decennia wacht op aansluiting op de smart grid terwijl de woedende in lompen gehulde kleinkinderen van Sap, Samsom en Winsemius me aan een kruisverhoor onderwierpen. En dat terwijl u het allemaal wist!

  Ja mensen het is weer eens dinsdag; m’n vrije dag; en één verkeerde toets en je krijgt dit:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Ge
  Neelie! In “haar uppie”. “Dat Europa steeds meer scepsis oproept, betekent alleen maar dat veel duidelijker moet worden gemaakt wat Europa doet voor de burger en wat Europa kan betekenen, aldus Kroes.”

  Doe dat dan! denk ik dan. Maar ze staat met lege handen. Althans, zoals de handen van Pechtold gevuld zijn met dodehoekspiegels en vrij verkeer van personen draait Kroes ons een rad voor ogen met de verlossing in “verduurzaming van de energievoorziening”.

  Ik heb één kostbare stem in de aanbieding: Wie maakt me los?

 43. Ivo 4 september 2012 om 12:44- Antwoorden

  Helaas kan je niet op mij stemmen ;-). Maar René Leegte heeft extra steun nodig om zijn verhaal binnen de VVD te blijven laten horen. Er zijn kapers op de kust die windenergie als toekomst zien. Ik zou René voor de politiek willen behouden, dus dat is mijn stemadvies.

 44. Realist 4 september 2012 om 12:55- Antwoorden

  DWK, zomaar een paar punten uit het PVV verkiezingsprogramma:

  Mobiliteit:

  • Afschaffen van milieuzones

  Bouwen:

  • Bye, bye windmolens

  Milieu:

  • Stoppen met duurzaam inkopen

  • Stoppen met SDE+-regeling

  • Stoppen met duurzaamheidsubsidies

  • Afschaffen subsidies CO2-reductie

  • Stopzetten fiscale vergroening

  T'is maar een idee…

 45. DWK 4 september 2012 om 13:54- Antwoorden

  Leegte opereert

  vanuit een partij die werkelijk met andere dingen bezig is en bovendien lijdt aan een donkergroene, interne lobby; De bende van drie. Nu blijkbaar met Kroes de bende van vier en ik ben bang dat de bende veel groter is.

  Nu weet ik natuurlijk wat de PVV hierover zegt, maar zou dat wat nader uitgewerkt willen zien. Op zoek naar die informatie stuurde ik een mailtje. Wat blijkt? De PVV weet nog niet wie de portefeuille van De Mos zal overnemen.

  Dit soort dingen en luisterend naar de “debatten” krijg ik de stellige indruk dat politici er sterk op vertrouwen dat wij ons mandaat gewoon verlenen op basis van sound bites. Ik mis steeds meer het werkelijke intellect in de politiek, mensen met een uitgewerkte visie.

  Niet dat ik iets tegen authentieke volksheid heb, maar zo’n buschauffeur als Roemer die elk dossier voor om en nabij de 10% beheerst … Hoe kunnen mensen daar nou op stemmen!

 46. Turris 4 september 2012 om 14:19- Antwoorden

  METRO vandaag met een story over USA banken en USA multinationals (zoals FORD) die werkzaam zijn in Griekeland, dat ze allen met noodgeld voor hun klanten klaar staan en de banksystemen reeds aangepast zijn voor een (onvermijdelijke?) instorting van Griekenland in de Euro.

  Lse4-Schoo-lezing Thierry Baudet: Sterven Europese Unie is onvermijdelijk

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televis

 47. DWK 4 september 2012 om 18:59- Antwoorden

  Nee hoor.

  De economen van de ING zeggen het zelf: de beste manier om de Euro-crisis op te lossen is het oplossen van de Euro-crisis is.

  Dat werk!

 48. Stem René Leegte de kamer in! 11 september 2012 om 05:19- Antwoorden

  […] de inpassing van windenergie, nav mijn blog op climategate.nl.Hij heeft climategate.nl verblijd met een uitstekend gastblogHij heeft zich al die tijd dapper en met bravoure staande gehouden bij de oneindig vele debatten in […]

 49. pirate bay 20 december 2013 om 19:11- Antwoorden

  One example will be the Kaspersky anti-virus which can be currently featured as
  one of the must-download software. There
  are a lot of people that discuss using torrent to transfer data with a large number of people at
  once. The basics inside the main computer aren’t interrupted inside process and therefore help in high performance.

Geef een reactie