Volkskrant-newsfeed: ‘Graaiende bankmanagers goed voor klimaat’

Dankzij de warme december van 2011 verbruikten we minder aardgas om ons huis te verwarmen. Volgens de Volkskr.., pardon de newsfeed van de Volkskrant stootten we deze winter 6,5 procent minder CO2 uit dan de koudere december daarvoor.

Daarnaast hielp de economische krimp spontaan bij het halen van klimaatdoelen/minder uitstoot van CO2, zo meldt de Volkskrant-newsfeed op gezag van het CBS en het immer betrouwbare onfeilbare ANP.

  Waarmee onweerlegbaar blijkt: klimaatbeleid= geforceerde economische krimp.

Graaien goed voor klimaat
Wie pleit voor ambitieuzere klimaatdoelstellingen pleit voor meer economische krimp: klimaatbeleid is consuminderen. De énige harde relatie tussen CO2 en economische groei is dat meer CO2-uitstoot evenredig verloopt met economische groei. De graaiende bankmanagers mogen we op onze knieen danken, want zij hebben met subprime-hypotheken en ambitieuze zeepbelconstructies eigenlijk een vooruitziend klimaatbeleid op poten gezet. De Grieken zijn eigenlijk helden van de planeet.

Zie ook de speech over de economie van klimaatbeleid..
…van één van de weinige zelfstandig nadenkende politici in Europa, econoom Vaclav Klaus, waar Hans Labohm op DDS aandacht aan besteedt.

Groen Denken: Als gehakt net zo duur wordt als kaviaar kunnen beide in de aanbieding
Zie ook de website van Jan Jonker, Universitair Hoofddocent iets groenigs ‘Our Common Future‘aan de Radboud Universiteit en lieveling van dagblad Trouw: hij is tenminste eerlijk. Verduurzamen betekent het leven zo duur maken, dat we moeten consuminderen zodat de economie tot stilstand komt. Eufemismes daarvoor zijn ‘ecologische kosten internaliseren’.
Zie ook De Groene Zaak. Men wil fossiele energie net zo duur maken als windenergie en noemt dat dan eerlijker. Dat is beweren dat je gehakt net zo duur moet maken als kaviaar, zodat kaviaar voortaan naast gehakt in de schappen kan liggen bij de aanbiedingen van Appie Heijn.

Een eerlijke milieubeweging is minder wervend
Dat minder stoken zo’n impact heeft op emissies, komt omdat niet elektriciteit (13 procent) maar transport en verwarming het leeuwendeel uitmaken van onze CO2-emissies. De milieubeweging pleit eenzijdig voor windmolens (nu 3 procent van de 13 procent) en geeft eigenlijk toe dat ze helemaal niet uit zijn op het minderen van CO2-emissies maar op duur symboolbeleid dat de economie lamlegt. Want dat is ‘goed voor de aarde’.

Alleen klinkt het minder wervend als ze dat zo zouden formuleren. Daarom klinkt wat ik schrijf bijna absurd en populistisch. Maar qua logica valt er geen speld tussen te krijgen: klimaatbeleid is geforceerde economische krimp.

SRES emissiescenario’s zijn innerlijk tegenstrijdig
Zoals ik al vaker betoogde kunnen de SRES-scenario’s onder de IPCC-prognoses ook nooit kloppen. Want

 • – óf opwarming is schadelijk voor de economie zoals IPCC en Stern Review beweren. Maar dan zou de zo gevreesde opwarming dus een DALING van emissies inhouden en dus een negatieve feedback vormen.
 • – of opwarming is NIET schadelijk voor de economie wat betekent dat emissies deze eeuw blijven stijgen.
 • Het IPCC gaat er vanuit dat emissies blijven stijgen. Zij gaan er dus vanuit dat de wereldeconomie blijft groeien, ook bij 3 graden opwarming of meer. Ergo: volgens het IPCC is opwarming niet schadelijk, want opwarming loopt evenredig met economische groei (CO2 emissie). Dus CO2-gericht klimaatbeleid is inherent overbodig en we moeten ons net als de afgelopen 10.000 jaar gewoon aanpassen.

  Door | 2012-08-27T14:16:48+00:00 27 augustus 2012|28 Reacties

  28 Reacties

  1. DWK 27 augustus 2012 om 22:33- Antwoorden

   De Grieken zijn klimaat wise natuurlijk sowieso de helden van de planeet. Wanneer hebben die nou de kachel aan. Voordeeltje van een “oneerlijk klimaat”.

   Hoewel, als je de kachel uit hebt help je niet mee aan de opwarming en dat is schadelijk voor de economie. Oplossing van de Euro-crisis: Die Grieken moeten gewoon meer stoken!

   Technisch vraagje aan de Volkskrant koekwous:

   Is er nog verschil tussen

   “redactie datum – bron …” en

   “datum – bron: …”?

  2. Arthur Rörsch 27 augustus 2012 om 22:53- Antwoorden

   Beste Rypke,

   Op voorhand, ik begrijp nog steeds weinig van economie, behalve dan, op microniveau, dat ik voor mijn (onderzoek) producten meer geld moest vragen dan ze kostten. Dat zal ook wel het gezonde principe van De Woedende Kok in de Eifel zijn: zelf je broek proberen op te houden.

   Je stukje roept bij mij meer vragen op dan het antwoorden geeft omdat ik nog steeds worstel met de betekenis die men hecht aan algemeen gebruikte begrippen zoals ‘economische groei’ en ‘klimaatbeleid’ op het niveau van een staatshuishouding..

   Economische groei. Is dat alleen maar een kwestie van meer consumptie, meer productie, meer geld rondpompen, of kan een land het ook bevorderen met organisatorische maatregelen die meer mensen in staat stelt, zelf hun broek op te houden? Krijgt de overheid ook meer belastinggeld om leuke dingen voor iedereen te doen. Met name voor hen die niet in staat zijn zelf een soort winstbeginsel (leveren van toegevoegde waarde) te realiseren.

   Klimaatbeleid. Het huidige woordgebruik roept ook veel vragen bij mij op. CO2 reductie? Nee, denk ik, uit wetenschappelijke overtuiging. Andere facetten voor ons zijn, zeespiegelstijging , beperking van wateroverlast, als gevolg van natuurlijke variabiliteit. Onderwerpen van staatszorg die uit overheidsfinanciering dienen te worden gefinancierd omdat ze boven persoonlijke belangen uitgaan.

   Wat ik de huidige politieke debatten nogal mis is het scherper stellen van wat nu werkelijk onderwerp van staatszorg moet zijn. Lijkt mij vooral, technisch, zorg voor infrastructuur, sociaal, zorg voor de economisch zwakkere in onze gemeenschap. Zie infrastructuur daarbij in de meest brede betekenis. Hoort ook het onderwijs bij. En zorg voor het milieu. Kunst beoefening? Durf ik best een vraagteken bij te plaatsen. (Met experimentele ervaring).

   Nogmaals, ik geef direct toe, ik kan het allemaal niet goed overzien, en zeker niet wat men nu voor en tegen betoogt voor het opgaan van ons land in een sterkere of zwakkere EU.(Wilders gedoe) Het merendeel van de bedenkingen die op deze www worden geproduceerd, ook tegen onder meer overheid energiebeleid, kan ik in principe wel volgen. Ook jouw argumentaties in het stukje hierboven over zogenaamde ‘groenen‘, die allerhande beginselen over oorzaak en gevolg relaties door elkaar halen.

   Maar ik word een beetje schrikachtig van de ‘one liners’ die soms worden gepresenteerd.

   Concreet voorstel: laten we wat politieke discussie betreft op deze www ons focusseren op het onderwerp: wat vinden we noodzakelijke onderwerpen van staatszorg, wat minder en wat niet?

   Wellicht kan Theo W als zelfstandig ondernemer, het op een nieuw blog als zelfstandig onderwerp presenteren.

   In het kader van de klimaatdiscussie mag dan ook aan de orde komen, wat is de toegevoegde waarde van de wijsheden die KNAW, KNMI, PBL, Rathenau instituut verkondigen?

  3. Hajo Smit 28 augustus 2012 om 01:36- Antwoorden

   @Arthur: lees Matt Ridley The Rational Optimist en je hebt je antwoord! 😉

  4. Turris 28 augustus 2012 om 10:25- Antwoorden

   @ Rypke; Citaat: " Men wil fossiele energie net zo duur maken als windenergie en noemt dat dan eerlijker."

   Gisteren blogde ik n.a.v. de waarschuwingen van CEO Electrabel-SUEZ : "De feitelijke kern van het betoog is, dat door zware subsidie in Duitsland de energiemarkt en energiebalans kapot wordt gemaakt, niet alleen in Duitsland, maar ook in Noord-Nederland. Nederland moet ook stoppen met het verder subsidiëren van “duurzame”energie. Bovendien is de “duurzame” energie uit Duitsland (en Nederland) niet eens duurzaam, en draagt het niks (0%) bij aan het klimaat.

   Bekijk deze conclusie eens: "Men wil "duurzame" energie door zware subsidie goedkoper maken als fossiele energie en noemt dat dan eerlijker."

  5. Matthijs 28 augustus 2012 om 10:57- Antwoorden

   @Arthur Rosch

   Ik krijg de stellige overtuiging dat u denkt dat je mensen kunt plannen via een orgaan zoals de overheid.

   Mensen zijn vrij om te doen waar ze zelf zin in hebben en zijn dus vrij om tegen dit plan in te gaan.

   De overheid, naar mijn idee, zou moeten waken over deze persoonlijke vrijheid om te kiezen. Als een overheid een taart heeft te verdelen die met dwang gefinancierd wordt, dan komen daar allemaal aas gieren op af.

   Zo ook het in het klimaat debat.

   Er is een instrument gecreëerd om via overheden, verregaande persoonlijke vrijheden in te leveren.

   U heeft het over meer consumptie. Hoe meer energie ik consumeer, hoe geriefelijker mijn leven is. Immers als ik iedere dag 80 km moet fietsen, ipv auto rijden, heb ik twee uur per dag minder met mijn kinderen te besteden. Consumptie is dus goed. Het maakt tijd vrij voor belangrijkere dingen, het maakt dat ik efficiënter om kan gaan met mijn tijd.

   Moet de overheid de macht hebben om mij dan vervolgens te gaan verplichten om de fiets te pakken omwille van de CO2 uitstoot?

   Daarnaast heeft u het over dingen die persoonlijke belangen overstijgen, moeten via de overheid geregeld worden. Dit is naar mijn idee niet juist. Als de mensen het belangrijk genoeg vinden, kunnen ze zelf actie ondernemen. Wegen kunnen makkelijk door private partijen beheerd worden, ziekenhuizen ook, waterhuishouding ook, natuur ook (Hoge Veluwe mooi voorbeeld van).

   Als het in private partijen geregeld wordt, dan kan je er zeker van zijn dat het goed gebeurt anders dan vertrekt het geld. Bij de overheid is er oneindig veel geld, dus het is zelden dat het juist besteed wordt.

   Het probleem met de overheid is, dat ze niemand als 'klant' hebben. Ze produceren niets en ze voelt de gevolgen niet van haar beslissingen. Daarom neemt ze vaak maatregelen op gevoel ipv er rationeel over na te denken (klimaat mooi voorbeeld van).

   Er zijn in de basis vier manieren om geld uit te geven;

   1. Eigen geld aan jezelf

   2. Eigen geld aan iemand anders

   3. Iemand anders zijn geld aan jezelf

   4. Iemand anders zijn geld aan iemand anders

   Stel, we gaan een TV kopen.

   In scenario 1, ben ik heel kritisch op zowel de kwaliteit TV als de prijs van de TV

   In scenario 2, ben ik meer kritisch op de prijs dan op de kwaliteit

   In scenario 3, ben ik meer kritisch op de kwaliteit dan op de prijs

   In scenario 4, doe ik ongeacht de prijs of kwaliteit wat ik het beste vindt

   En de overheid is scenario 4. Geld wat hier wordt uitgegeven wordt dus nooit op zijn meest efficiënte manier uitgegeven. Het is onwijs multi interpretabel wat 'goed' is.

   Daarom pleit ik om daar maar mee te stoppen.

   Overheid de-regulieren totdat het enkel politie, leger en een gerechtelijke macht is. Daarnaast 'safe guards' plaatsen om te zorgen dat de overheid nooit meer deze grote vormen kan aanmeten.

  6. Niek Rodenburg 28 augustus 2012 om 11:09- Antwoorden

   Nu de verkiezingen in Duitsland naderen, beginnen de heren, en dames ook, politici zich te roeren.

   Ze vinden dat de Energiewende te snel gaat.

   "We moeten van een planeconomie naar een meer sociale markteconomie", zegt minister Rösler van Economische Zaken.

   De dreigende prijsstijgingen voor elektriciteit maakt de heren nerveus, want consumenten, dus kiezers worden de dupe.

   Om die reden wil Rösler de EEG, de Erneuerbare-Energien-Gesetzes, wijzigen.

   De minister van Milieu, Altmaier, zegt dat de Energiewende te snel gaat.

   "We hebben er niets aan als we een overproductie van elektriciteit hebben en daardoor windmolens stilgezet moeten worden", zegt hij.

   Het is opmerkelijk dat hij nu over een overschot aan elektriciteit spreekt, immers, de regering wil het huidige aantal windmolens nog vertienvoudigen.

   Dat laatste moet dus kennelijk wat minder snel. Geen wonder, er is op dit moment niet één bank die in windenergie wil investeren.

   Er wordt door Altmaier gewoon een smoes verzonnen om te proberen de in het slob zittende windindustrie in Duitsland te redden.

   De voorzitter van de Bundesnetzagentur vindt overigens dat de kosten voor de bijdragen voor duurzame energie voor bedrijven omlaag moeten en hij wil ook op de rem trappen bij de uitvoering van de Energiewende.

   CEO's van energiebedrijven vinden dat Duitsland de Energiewende meer in overleg met de buurlanden moet uitvoeren.

   "We zitten niet op een eiland", zegt één van hen.

   Zie ook:

   http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/e

   en

   http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/e

  7. TINSTAAFL 28 augustus 2012 om 12:11- Antwoorden

   Wat ik de huidige politieke debatten nogal mis is het scherper stellen van wat nu werkelijk onderwerp van staatszorg moet zijn.

   Antwoord is makkelijk; het op de helling zetten van het huidige financiele stelsel (ofwel het financiele casino), het repareren van de enorme schade die de financiele markten en banken hebben aangericht aan de economie en die de directe oorzaak zijn van de huidige crisis en onzekerheid. Niemand weet wat ons nog boven het hoofd hangt, Griekenland bv mag niet failliet gaan omdat er dan een lawine van derivaten loskomt die Amerikaanse en Franse banken zullen laten omvallen, tenzij ze, wederom, door de belastingbetaler gered worden.

   Grootste gedeelte van de financiele hulp aan Griekenland wordt weer teruggestort aan de banken als aflossing van de schulden. De banken op hun beurt kopen weer derivaten die speculeren op een failliet van Griekenland, en zo worden we (de belastingbetaler) door de financiele markten en banken in een ijzeren greep gehouden. En zo kan ik nog wel uren doorgaan.

   Ik heb niets, maar dan ook NIETS gehoord van onze politieke "leiders" hoe men deze problematiek te lijf wil gaan, alleen maar ander geneuzel of hoe we dor symptomen van de financiele ruines moet bestrijden.

   Er moet een scheiding komen tussen de systeem-banken en de zaken-banken (zoals die er al was tot 1999) zodat de zakenbanken die te veel risico nemen gewoon failliet kunnen gaan. Dit is een absolute MUST voor elke politieke partij die de kierzers serieus wil nemen.

  8. Arthur Rörsch 28 augustus 2012 om 16:31- Antwoorden

   @Tinstaafl

   Het lijkt me dat je met het aangeven van de oneigenlijke functies die de banken zijn gaan vervullen, dicht bij de kern komt van de hedendaagse politieke problematiek. En dat de behandeling daarvan nauwelijks verder komt dan symptoom bestrijding. Met mijn gebrekkig economisch inzicht, heeft dit mij waarschijnlijk onbewust gestoord in het RTL debat. En bij het lezen van de vragen in de stemwijzer.

   In het kader van mijn voorstel nog eens te gaan bekijken wat nu werkelijk onderwerpen van staatszorg mogen zijn, en welke niet, zeg je eigenlijk: beter toezicht op de banken (het circuleren van het grote geld), mag onderwerp van staatszorg zijn.

   @Matthijs lijkt in het bovenstaande elke vorm van staatszorg af te wijzen. Door het vrij functioneren van het individu in zijn betoog centraal te stellen. En uitgaande van het oordeel dat overheden alleen maar geld kunnen verspillen. Typisch VS standpunt. Tot een optimale infrastructuur heeft dat niet geleid van elektriciteitsvoorziening, wegen, waterhuishouding, en gezondheidzorg. (Ik deel helaas veel ervaringen met Geert Mak).

   @Niek Rodenburg wijst op het slecht functioneren van de Duitse overheid. Principiële vraag is dan, moet energievoorziening wel onderwerp van staatszorg zijn? Ik kan me voorstellen dat men energieopwekking aan de vrije markt over laat. Maar dan wel met enige voorzorgsmaatregelen voor het milieu. Hierbij slaan mijns inziens vele overheden (en de EU) door, vanwege overdreven gehoor geven aan onheil verkondigers en aanhangers van het voorzorgsbeginsel.

   Nog even terug naar de banken, het inrichten van uitsluitend staatsbanken lijkt mij geen wijs beleid. Welke kennis van zaken mag je van ministers en volksvertegenwoordigers verwachten, waarin wel en niet te investeren? Maar het formuleren van een voorzorgsbeginsel wat betreft de grenzen waarbinnen de banken mogen functioneren, lijkt mij nu wel aan de orde. Het is een kwestie van voorwaarden scheppende condities. De overheid moet niet zelf op de stoel van de ondernemers willen gaan zitten.

   Terug naar de stemwijzer. Welke vragen vinden we nu wel en niet zinnig om een keus op een bepaalde politieke partij uit te lokken? Doet bijvoorbeeld de 130 km grens er nu werkelijk toe om tot zinnig beter overheidsbeleid te komen?

  9. neoliticum 28 augustus 2012 om 17:33- Antwoorden
  10. Niek Rodenburg 28 augustus 2012 om 17:43- Antwoorden

   Tja:

   Watson is niet zomaar een 'alarmist'. Hij is hoofdwetenschapper bij het Britse ministerie voor Voedsel en Landbouw en was voorheen voorzitter van een van de onderzoeksgroepen bij het VN-klimaatpanel. Ook was hij wetenschappelijk adviseur voor de Wereldbank en voor voormalig Amerikaans vicepresident Al Gore.

   Dat zegt genoeg.

   Volgende patiënt graag.

  11. Amadeus Gould 28 augustus 2012 om 19:05- Antwoorden

   1) Wat als je moeite hebt met het idee dat je 12 september maar een keer kunt stemmen en niet op verschillende deelgebieden een voorkeur kunt uitbrengen. Bijvoorbeeld inzake issue Z kies je voor partij X en inzake issue D voor partij E. Nu moet dat allemaal gewogen worden. En rolt er uit de stemwijzer partij X of E uit.

   En bij die weging van hoe zwaar iets telt, hangt dat bijv. af van hoe een bepaald individu met een bepaalde achtergrond die afweging dan (vaak in de meeste gevallen) maakt. Met andere woorden de vragen kunnen wel eens meer te maken hebben, met een of ander psycho onderzoekje hoe bepaalde groepen over issues denken. En men wordt dan in een hokje geplaatst of laat zich daarin plaatsen. Omdat uit dat psycho onderzoekje is gebleken dat een bepaalde groep dan op X stemt.

   De uitkomst klopt dan wel aardig in x-procent van de gevallen. Maar in 100-x procent gaat het dan niet goed. De vraag die je dan moet stellen waarom zou dat psycho onderzoekje voor jou moeten bepalen waar jij op gaat stemmen.

   En volgens mij moet je ook vooral niet te veel nadenken. 😉

   Ik reis graag met de trein, maar ik heb graag dan wel wat ruimte en rust om mij heen. Het lezen van bijv. een boek is dan een stuk prettiger. Het oplossen van de files, de 130 km/hr etc…alles wat autorijden leuk maakt en vele ertoe beweegt de auto te pakken juich ik dan ook toe. Des te rustiger is het in die trein. Ik ben dus helemaal niet zo groen…

   Politica X jaagt het liefst een ieder de auto uit, wil de km heffing invoeren…m.a.w. het gebruik van de auto ontmoedigen, vooral duur maken. Tja als je dat allemaal kan opbrengen, en zou ik dat wellicht toejuichen…want dan kan ik met (meer dan ;-)) 120 lekker over de snelweg jakkeren (want die snelheids controles worden bij drastisch minder autogebruik wellicht ook veel minder interessant….een die paar verkeersdoden die men dan heeft wegen dan ook niet meer op om zoveel geld in snelheidscontroles te steken).

   Kort gezegd, die stemwijzer is m.i. eigenlijk gewoon een “cargo cult something”.

   2) Ik geloof niet zo in die (volledige) marktwerking bij energie nutsbedrijven, wegen of spoorlijnen. Het helpt ook vaak niet veel.

   In veel zaken zijn er onvermijdelijk monopolies…je kunt bijvoorbeeld maar een dijk bouwen..een snelweg van x naar y aanleggen …een spoorlijn van x naar y aanleggen….of door een groep laten beheren. Daar zou je dan wel invloed op willen hebben. Maar bij een commercieel bedrijf, zijn er aandeelhouders, werknemers, management en klanten …wie is dan belangrijker. Als men iets will realiseren, wie of wat geeft dan de doorslag.

   Je kunt er te makkelijk vanuit gaan, dat als men ontevreden is over x men wil naar y gaat. Die mogelijkheid is in de praktijk vrij beperkt. En keuzes zijn vaak ook niet rationeel.

   En het is helemaal niet gezegd, dat bedrijven goed functioneren…met zinvolle zaken bezig zijn. Een half ochtendje luisteren naar Business News Radio…en je bent "genezen"…Is dat waar managers tegenwoordig mee bezig zijn, vraag ik me dan af. Gaat het zo in veel bedrijven toe, 30 man die vergadertijgeren over het werk van 1 of 2.

   Geen wonder dat de economische groei dan tegenzit, denk ik dan ;-).

   En is een NGO ook niet een burger initiatief…en kunnen die na verloop van tijd ook niet onzin zaken promoten, bepaalde onderzoeken voorkauwen. Er zijn op climategate.nl al een aantal NGOs deskundig gefileerd.

   Dat gezegd hebbend… het overheidapparaat mag best een beetje minder, meer kleinschalig, met meer gezonde betrokkenheid voor de burger en inbreng van de burger. En die burger die mag natuurlijk soms ook wel wat assertiever etc. zijn.

  12. Hugo Matthijssen 28 augustus 2012 om 20:38- Antwoorden

   Niek

   Je schrijft het volgende

   "Het is opmerkelijk dat hij nu over een overschot aan elektriciteit spreekt, immers, de regering wil het huidige aantal windmolens nog vertienvoudigen".

   Voor de goede orde.

   Er is geen sprake van een overschot aan elektrische energie, het wordt gewoon op het verkeerde moment teveel geleverd.

   De praktijk is dat windmolens nog steeds gemiddeld niet meer dan 25% van het opgestelde vermogen leveren.

   Dat betekent een deel van de tijd pieken en een deel van de tijd gewoon stilstaan of nauwelijks iets leveren.

   Als windmolens pieken moet je in een vraaggestuurd net dus simpelweg snel basiscentrales afschakelen anders gaat letterlijk het licht uit.

   Neemt de wind in Duitsland af of gaat het te hard waaien waardoor de molens stilgezet worden dan is er geen windstroom en moet alles binnen miliseconden geleverd worden door onze conventionele centrales. Lukt dat niet dan gaat eveneens het licht uit

   Duitsland maakt gewoon misbruik van de koppeling met ons net. Wij krijgen hun overtollige windstroom opgedrongen waardoor we onze eigen basislast en WKK centrales moeten afschakelen wat ons fossiele rendement met gemiddeld 1/3 omlaag drukt.

   Voorstel is dan ook om daar een rekening voor te sturen naar onze buren dat doet Zweden ook in de richting van Denemarken.

   Bedenk ook dat deze situatie ook maakt dat de onbalansrisisco's van Duitsland ook ons net onbetrouwbaarder maakt met alle mogelijke gevolgen van dien.

  13. Turris 28 augustus 2012 om 20:40- Antwoorden

   Ik ben benieuwd wie de nog 4 komende TV-debatten gaat volgen?

   De hoi polloi zeker niet denk ik. Ik ook niet. TV-Kijkwaarde 0,0! Politieke waarde ook 0,0 ! het gaat nergens over, de echt belangrijke zaken als kritiek op Europa en en kritiek Klimaat en duurzaam komen niet aan bod.

   Als je verder na één TV-debat al kan concluderen, dat wat door de Kunduz-partijen werd overeengekomen en beloofd is in het Kunduz-akkoord, er nu geheel niets meer van dat Kunduz-akkoord door alle toenmalig betrokken partijen wordt ondersteund.

   Ook de CPB-evaluatie van de partijprogramma's is feitelijk niets waard, omdat de nieuwe kabinet coalitie tot nieuwe politieke-combinaties zal moeten komen in de onderhandelingen.

   Veel kijkplezier dus!

  14. JanWaalwijk 28 augustus 2012 om 21:22- Antwoorden

   Aangezien het VVD programma zonder inbreng is van Leegte en Aptroot (klimaatonzinduiding en wegen en mobiliteit) en mobiliteit sowieso tot iets milieuonvriendelijks verklaard is, ook door de VVD, want zo hebben de dames en heren politici over de gehele linie verklaard, de olie raakt op en dat er nu 90% accijns op zit, zie je wel dat is peakoil, doe er een brandje bij Chavez en een class 2 hurricane bij (die ook nog eens, koren op de molen van de newsfeeds, richting NOLA gaat) et voila benzine van 2 euro, dgeeft niks want de dames en heren politici gaan ervan uit dat iedereen straks gedwongen op fietsafstand van het werk gaat wonen, dus ik ga sowieso kijken wat voor plannen Johan Vlemminx heeft de VVD is volledig verduurzaamd door Rutte.

  15. Hugo Matthijssen 28 augustus 2012 om 21:24- Antwoorden

   Nog een opmerking

   In plaats van wind energie kun je ook zonnestroom lezen.

   Nog vervelender is als het een zonnige dag is met veel wind.

   dan is de kans op vastlopen nog vele malen groter.

   Het is dan ook niet de vraag of het fout gaat in Duitsland maar wanneer.

  16. Arthur Rörsch 28 augustus 2012 om 21:25- Antwoorden

   Algemene conclusie van voorgaande bijdragen wellicht

   We kunnen niet anders dan afwachten hoe het balletje in het hazardspel van de verkiezingen gaat rollen.

   "Wie is het die zo hoog gezeten,

   met een nonchalant gebaar,

   de dobbelstenen heeft gesmeten?

   Een CBS rekenaar."

  17. JanWaalwijk 28 augustus 2012 om 21:26- Antwoorden

   Instant update, een kijkje bij de Partij voor de Toekomst ontaard al snel in holistisch aarde geneuzel, dus zeg het maar ik weet het niet meer, wat gebeurt er eigenlijk met een blanco stem???

  18. Niek Rodenburg 28 augustus 2012 om 21:51- Antwoorden

   Hugo schreef:

   Er is geen sprake van een overschot aan elektrische energie, het wordt gewoon op het verkeerde moment teveel geleverd.

   Hugo je hebt gelijk. Ik bedoelde eigenlijk overtollige elektriciteit (het winddeel dus) en dat hebben ze zat in Duitsland.

   Je zult ook wel weten dat Tsjechië en Polen daar afgelopen februari behoorlijk last van hebben gehad.

   Het waaide flink in Duitsland en de overtollige elektriciteit werd naar Tsjechië omgeleid, dat hals over de kop enkele centrales moest terug regelen om een blackout te voorkomen. Idem bij Polen.

   Polen is die overtollige Duitse windstroom meer dan zat en bouwt aan de grens met Duitsland speciale schakelstations waar de overtollige stroom wordt tegengehouden.

   Dat Nederland die Duitse windstroom wel ontvangt komt omdat TenneT die Duitse stroom van het Duitse TenneT netwerk naar Nederland leidt via de vier grensovergangen van TenneT.

   Dat loopt een keer fout en dan hebben we hier een mooi vuurwerk in diverse centrales.

   Ik hoop dat wanneer het zover is de politiek eindelijk eens wakker wordt. Dan pas beseffen ze dat windenergie geen winst is maar iets waar je last van hebt.

  19. Niek Rodenburg 28 augustus 2012 om 21:58- Antwoorden

   Wat nu in Duitsland gebeurt was zo voorspelbaar en waar de Nederlandse pers angstvallig over zwijgt….

   http://wattsupwiththat.com/2012/08/28/germanys-ne

   Wie veel nieuws over de Duitse energieproblemen in 2012 wil lezen moet hier even kijken:

   De Duitse Energie sector, het naderend einde van de Energiewende

   op

   http://fibronot.nl/dossier-wind-3/

  20. Turris 29 augustus 2012 om 10:16- Antwoorden

   "Die grüne Deutsche Energiewende" : Hahahahahahahahahahahaha

   Duitsland bouwt thans aan 23 nieuwe KOLEN centrales en heropent diverse BRUINKOOLmijnen.

  21. Niek Rodenburg 29 augustus 2012 om 11:47- Antwoorden

   We hebben er een Hollands tintje aan gegeven:

   Duitse Energiewende in chaotische eindfase beland

  22. Niek Rodenburg 29 augustus 2012 om 13:02- Antwoorden

   Mevrouw Sap, heer Samson, Leegte eva ook:

   Zie:

   “Germany Hits The Brakes On Renewable Energy”

   op

   http://notrickszone.com/2012/08/29/spiegel-writes

   The Green Boom has turned into a Green Debacle

  23. Niek Rodenburg 29 augustus 2012 om 13:08- Antwoorden

   Wat is de volgende stap?

   TenneT verlaat Duitsland zoals ik eerder voorspeld heb?

   Of krijgt TenneT nu in plaats van 30 maanden, 50 maanden de tijd om een offshore windpark aan te sluiten?

   Het lijken wel Griekse en Spaanse toestanden: Denken dat je met uitstel de zaak kunt redden.

   Mijn advies aan TenneT: wegwezen daar en snel ook.

   Anders moet de Nederlandse belastingbetaler straks voor al uw verliezen opdraaien.

  24. DWK 29 augustus 2012 om 14:36- Antwoorden

   Zie zojuist in het journaal dat aanleg offshore parken sterk gehinderd wordt door massieve hoeveelheden oude munitie. De enorme kosten die daarmee gepaard gaan kan je natuurlijk niet direct op het conto van de Energiewende schrijven. Maar toch die rommel ligt er al zestig jaar en geen haan die er naar kraaide.

  25. DWK 29 augustus 2012 om 14:37- Antwoorden

   P.s.

   Waar is mijn EER-link over Schotlands energieplannen gebleven?

  26. Niek Rodenburg 29 augustus 2012 om 14:39- Antwoorden

   Wat we nu in Duitsland meemaken is een ongekende gebeurtenis en zonder meer historisch te noemen.

   Wat vorig jaar mei als het meest vernieuwende energieproject ooit in de wereld werd gepresenteerd heeft in iets meer dan één jaar tijd een transitie ondergaan naar het meest dure prestigieuze geldverslindende energieproject dat ooit op deze wereld is uitgevoerd.

   Naar schatting heeft deze transitie van poen naar groen de Duitse belastingbetaler meer dan € 400 miljard gekost.

   En wat heeft het opgeleverd?

   Alleen maar een stel gefrustreerde Duitse ministers die uit alle macht hun hachje proberen te redden met liegen en bedriegen en ongeveer 800.000 Duitse gezinnen die van energie zijn afgesloten omdat ze de maandelijkse energienota niet meer konden betalen.

   De politici in Den Haag die de huidige toestand in Duitsland langs zich heen laten gaan vertonen met hun gedrag een nog nooit vertoonde minachting voor wat er om hen heen gebeurt.

   Dams en heren politici in Den Haag.

   Laat het u koud wat er in Duitsland gebeurt?

   In Nederland stijgt ook het aantal gezinnen dat niet meer in staat is de maandelijkse energienota te betalen. Niet zozeer vanwege de idiote regeling van u dat de gasprijs gekoppeld is aan de prijs van ruwe olie, maar meer door de extra belastingen die bedoeld zijn om duurzame energie in Nederland van de grond te tillen.

   Op 1 januari volgt er weer een verhoging om windmolens te bekostigen.

   Experts verwachten dat over enkele jaren een doorsnee huisgezin al meer dan € 500 per jaar moet betalen om uw windmolens te kunnen laten draaien. Als er wind staat tenminste.

   U probeert de ellende onder gezinnen voor wie de energienota als een strop om de nek hangt op te vangen door in Twente een experiment te beginnen waar energiemaatschappijen, het UWV en Gemeentelijke Kredietbanken samen naar een oplossing zoeken voor probleemgevallen met als enige doel dat de energieverbruiker uiteindelijk toch zijn rekening betaalt en nog eens jaren in de afbetalings ellende blijft zitten.

   Op dezelfde wijze is het in Duitsland ook begonnen waar, in opdracht van de centrale overheid, gemeenten werden gedwongen de maandelijkse energiekosten voor mensen met een ww uitkering te betalen.

   Ik roep bij deze politici in Den Haag op om het rapport van wetenschapper Kees le Pair te spellen.

   Of gaat u op de ingeslagen weg voort?

   Dan moet ik u helaas vertellen dat u over enige jaren zich in de zelfde positie bevindt als Duitse ministers, die zich in allerlei bochten moeten wringen om hun geschonden imago en het daarbij onvermijdelijke gezichtsverlies te beperken.

   Het zou dan best eens kunnen dat u aansprakelijk wordt gesteld voor volksverlakkerij.

  27. Niek Rodenburg 29 augustus 2012 om 14:56- Antwoorden

   DWK schreef:

   De enorme kosten die daarmee gepaard gaan kan je natuurlijk niet direct op het conto van de Energiewende schrijven.

   Natuurlijk wel, want zonder Energiewende waren er geen offshore windparken geweest en hadden alle bommen en granaten van kapitein Haddock gewoon tien meter onder het zand kunnen blijven liggen.

  28. Hugo Matthijssen 30 augustus 2012 om 15:35- Antwoorden

   De oplossing voor afgesloten gezinnen in duitsland.

   De lidl heeft nu een kleine generator in de aanbieding waarmee je met 1 liter benzine de hele avond stroom hebt.

   Dat lijkt de eindfase van de energiewende

  Geef een reactie