Planten regeren de kortetermijn koolstofcyclus op aarde: we leven in het Herboceen

Ik wacht momenteel op organisator Stefan Dekker om te kunnen deelnemen aan het KNAW-colloquium Stomatal Conductance Through Time. Niet een titel waarbij de meeste mensen warm lopen, maar wie mijn blogs heeft gevolgd over het Herboceen– het tijdperk van de planten– moet nu op het puntje van zijn stoel zitten.

Plantenmeststof CO2 meten door huidmondjes tellen
Want zoals wij weten genieten planten van een atmosfeer met meer CO2: dan verloopt de C3-fotosynthese efficienter, ook de C4-fotosynthese, de planten worden droogtebestendiger: fysiologisch is die aanpassing meetbaar doordat het aantal huidmondjes op een plant afneemt als de CO2-concentratie stijgt.

Die ontdekking is betrekkelijk recent bevestigd, ik meen in de jaren ’60 door herbaria (gedroogde plantenverzamelingen) te vergelijken over een eeuw. Onderzoekers ontdekten toen dat planten van anderhalve eeuw daarvoor veel meer huidmondjes hadden. Alleen met die extra huidmondjes konden planten in de CO2-arme atmosfeer van 1850 aan voldoende CO2 komen.

Eerdere publicaties rond 1900 hadden het verschil in huidmondjes per oppervlak al bevestigd bij verschillende hoogtes (en dus ijlere atmosfeer). Planten in alpenweides op grote hoogte hadden meer huidmondjes dan die in de dalen. Nu kun je dus ook het omgekeerde doen: de (kortere termijn van naar we hopen duizenden jaren) koolstofcyclus reconstrueren aan de hand van fossiel plantenmateriaal.

Ik neem tenminste aan dat men via planten hogere resolutie zoekt, want nu ben je al nauwkeurig als je dateert op 100 duizenden jaren.
De meeste wetenschappers geloven nu/nemen aan van collega’s dat je daarmee ook het klimaat kunt herleiden, omdat zij aannemen van de klimaatmodelcommunity dat CO2 de belangrijkste ‘forcing’ is van het klimaat, op basis van 25 jaar modelleerwerk en het negeren van de zon, overschatten van de invloed van aerosolen als koeling, negeren van urban heat island en alles dat geen CO2 heet.

Hier staat goed uitgelegd wat Stomatal Conductance betekent. (hoeveelheid CO2 die plant per huidmond inneemt en water uitscheidt) Lees ook The Emerald Planet van David Beerling, al eerder op Climategate besproken.