Handkokkelaars mogen 2,5 procent van het bestand opvissen: ongeveer 1 miljoen kilo


Al gaat de groene leugen nog zo snel, Climategate.nl achterhaalt hem wel. Momenteel maakt Natuurmonumenten u wijs dat de uitkoop van mechanische kokkelvisserij voor 130 miljoen euro geld uit het Waddenfonds wél zin heeft gehad. Imares meet namelijk dit jaar een hoog kokkelbestand, dankzij een goede broedval in 2011.

Wat gunstig is voor de handkokkelaars. Die bleven over nadat onder dreiging van rechtszaken door Martijn de Jong van Wilde Kokkels (met vrouw van Theunis P.) de kokkelvisserij van het Wad verdween, en door politiek handjeklap van Wouter van Dieren.

Uitkoop was kapitaalvernietiging
De mechanische kokkelvisserij oogste nooit meer dan een paar procenten van de kokkels, en kwamen zelden vaker dan eens in 5 jaar op de zelfde plek. Zelfs Han Lindeboom van Imares erkende al dat die 130 miljoen euro voor uitkoop niet nodig was geweest. De handkokkelaars oogsten 2,5 procent.

EVA2: strenge winter, hoge broedval
Er is maar één dierecoloog geweest die ooit meende dat mechanische kokkelvisserij het sediment zou beschadigen. Dat onderzoek naar ‘bodemberoering’bleek statistisch drijfzand, zo bevestigde Jaap van der Meer van de EVA2 auditcommissie.

Wat wel algemeen bekend is van het onderzoek in EVA2 van 2004 van Bruno Ens: jaren met strenge winters laten daarna een hoge broedval zien. Een paar strenge winters op rij zijn dus een verklaring, die meer overeen komt met wat alle Waddenonderzoek tot nu toe weergaf. Dikke kans dat het volgend jaar wéér gunstig is. Natuurmonumenten, heeft dus andere redenen om dit nieuws van Imares rond te bazuinen.

Milieubeweging en dierecologen rijk van uitkoop kokkelvisserij
Het is Wouter van Dieren geweest die de uitkoop van mechanische kokkelvisserij via politiek handjeklap regelde- met negatie van alle beschikbare wetenschap uit EVA2- en een steekpenning van de NAM. Vervolgens profiteerden de activisten van ‘Wilde Kokkels'(van de vrouw van deze ecoloog)- nu Coalitie Wadden Natuurlijk financieel zwaar van deze deal. Ook de Groningse Dierecologie liep met miljoenen euro’s weg uit het Waddenfonds, zoals via Waddensleutels: zij zijn met de Waddenacademie relatief de grootste profiteurs van het Waddenfonds geworden dat na de uitkoop vrijkwam

Natuurmonumenten niet in feiten of wetenschap geinteresseerd.
Natuurmonumenten is niet in wetenschap geinteresseerd – ze financierden nooit een promotieplaats- maar in verkoop van zichzelf: marketing is na beheer op afstand de grootste kostenpost (en geld vergokken op de beurs).

Viswad, de soap
Natuurmonumenten claimt dat er ‘op initiatief van Natuurmonumenten afspraken zijn gemaakt met handkokkelaars’. Wie wil weten hoe zulke ‘afspraken’ tot stand komen leze mijn blog over Wilfred Alblas. De zelfde soap herhaalt zich weer onder Natura 2000-vlag.

Wat wel blijft staan: er zijn weer veel meer kokkels en de liefhebbers van Paella kunnen nu lekker dineren.