Biomassa grootste subsidie-aanvrager van 2012

overzicht subsidieaanvragen SDE 2012: 1,7 miljard euro kado voor leukste groene gedicht

Agentschap.nl is de klimaatpakjesboot van het Ministerie van Economische Zaken, voor bedrijven met het leukste groene gedicht: met name als voormalig nutsbedrijf zit je hier gebeiteld. In het jaar 2012 strooien ze met 1,7 miljard SDE-pepernoten, al is niet precies duidelijk waar alle miljarden rondzweven volgens de Algemene Rekenkamer. Het is belangrijk te weten dat álle partijen -ex VVD, PVV en SGP- méér van deze subsidies willen uitgeven. Het succes van klimaatbeleid meten we aan de mate waarin het geld is verdwenen.

Biomassa daar verstoken waar subsidie is
Tot nu toe is in 2012 voor anderhalf miljard euro subsidie voor biomassastook aangevraagd. Dat kan gaan van snoeiafval bijstoken, tot het aanslepen van houtpallets uit Amerika. Dat verstoken van Amerikaans bos in Nederland is rendabel, alléén omdat hier zoveel subsidie wordt verbrand. Zo verstookt de Amercentrale 5000 euro MEP-subsidie per uur met houtpallets. Daarnaast willen verstokers van Groen Gas voor ongeveer 600 miljoen euro subsidie hebben, en windmolenaars willen dit jaar 400 miljoen euro gemeenschapsgeld vermalen: voor onze eigen bestwil welteverstaan.

Biomassa heeft 5 maal meer subsidie nodig dan kolenenergie kóst
Volgens dit rapport van ECN uit 2010 zou bijstook van biomassa pas renderen met een gift van de staat van 19,2 ct per kwh (opslag), bij installaties tot 10 megawatt (een doorsnee gascentrale doet 2000 megawatt zonder subsidie). Bij mijn weten heeft de overheid nu een subsidieplafond voor SDE ingesteld van 15 cent per kwh.

  Bijstook biomassa in Greendeal dankzij lobby Stichting Natuur en Milieu
  Let wel: energie uit kolen heeft een kostprijs van 4 cnt. Daar gooit de overheid nu 12 cent belasting overheen. Kolen zijn ook biomassa maar dan uit het Carboon, wat betekent dat je er geen bestaand bos voor hoeft te kappen.Het is dankzij lobby van Ron Wit van Stichting Natuur en Milieu (4 miljoen euro projectsubsidie per jaar) dat deze overheid bijstook van biomassa in Kolencentrales verplicht stelt na 2014, met een lekkere kluif subsidie uit de Green Deal om het rendementsverlies te compenseren. Eén conclusie van de Algemene Rekenkamer was dat de duurzaamheidscriteria van biomassabijstook niet deugen. Ach, het gaat ook niet om klimaat maar om steun van de staat. Ron Wit van Natuur en Milieu procedeerde met Greenpeace/Jan Rotmans/Pier Vellinga/Peer de RIjk ook tegen de kolencentrale in de Eemshaven.

  Het vaak beleden doel van de milieubeweging -zie bijvoorbeeld De Groene Zaak van Natuur en Milieu/Jan Paul van Soest/Urgenda, maar ook uitspraken van Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal Economische Raad- is energie uit kolen duurder maken, zodat het niet opvalt dat hun favoriete speeltjes wind en zon zo duur zijn. Als je gehakt net zo duur maakt als kaviaar is het even goedkoop: groene logica.

Duurzaam ondernemen: winst maken met gulle overheid
De succesvolle duurzame ondernemer wordt subsidiemiljonair, en zijn winstverwachting hangt af van de mate waarin de overheid garant staat. Dat verzin ik niet zelf, het is ook wat ECN- zelf grootontvanger van subsidies- schrijft.

Bij financiering via de algemene middelen zal ieder jaar een (begrotings)besluit genomen
moeten worden om de middelen ook beschikbaar te stellen. Hierdoor staat de mate van
ondersteuning voor hernieuwbare elektriciteit continu bloot aan de politieke interventies die
mogelijk zijn bij de jaarlijkse begrotingscyclus. Bij beperktere budgetten kan bijvoorbeeld
gekozen worden om budgetplafonds krapper te steller, degressies scherper te maken of
categorieën in de toekomst uit te sluiten.

Het begrotingsproces vormt daarmee een factor voor investeringsonzekerheid bij een feed-in premie (of feed-in tarief, voor zover van toepassing). Een individueel initiatief, indien de SDE eenmaal is toegekend, hoeft hier geen hinder van te ondervinden. Zowel in Nederland als in Duitsland is de vergoeding gegarandeerd voor een periode van tien tot vijfentwintig jaar. Daarentegen is het een risicofactor voor de winstgevendheid op lange termijn van bedrijven die zich volledig met hernieuwbare elektriciteit bezig houden

Samengevat: zolang energiebelastingen in Algemene Middelen vloeien, heeft democratische controle nog enig vat op de mate waarin subsidies worden besteed: je kunt beleid dan ook nog bijstellen in tijden van bezuiniging. Het leek mij rationeel gedrag van de milieubeweging als zij die energiebelastingen in een aparte pot hebben: het liefst op decentraal niveau. Is dat niet al gebeurd? Op centraal niveau is de overheid volledig het zicht al kwijt van de kosten van klimaatbeleid.

  De Dure 100-toppers

  Ik vind het niet toevallig dat een hele club rentseekers onder leiding van Bart Jan Krouwel en de integere ondernemers van Greenchoice (Rob van Rees en Michiel van Rexwinkel, beide door NMA beboet met 4,5 ton euro voor bedrijfsfraude én 7,2 miljoen boete voor Greenchoice) nu met Green Deal subsidie van Agentschap.nl de decentrale markt in beslag nemen via E-decentraal.

  Onze vrind, de anti-kernenergieactivist en belasteraar van critici Peer de Rijk is secretaris, een Groen Links-wethouder die zich op publieke kosten 2 weken vermaakte in Rio de Janeiro is bestuurslid, onze Jacqueline Cramer zit in de Raad van Toezicht. Heerlijk cluppie, en ook deeltijdindiaan Herman Wijffels doet mee.

Vast staat: iedere politicus die u vertelt dat we moeten bezuinigen (lees lasten verzwaren) door ‘de crisis’vertelt op zijn best halve waarheden. We moeten bezuinigen doordat grote contingenten subsidieslorpers in ons land alleen met UW geld (120 euro extra per gezin per jaar) hun broek willen ophouden. Och nee, natuurlijk: ze redden de planeet. Hahahahaha, dat geloof je alleen als je journalist bent bij Dagblad Trouw.

Stem morgen dus met uw verstand, en stem inhoud.

Door | 2012-09-11T13:51:20+00:00 11 september 2012|16 Reacties

16 Reacties

 1. Niek Rodenburg 11 september 2012 om 15:21- Antwoorden

  Laten de kiezers vooral vóór de verkiezingen goed beseffen dat ze ná de verkiezingen aanzienlijk meer lastenverhogingen krijgen die rechtstreeks worden besteed aan het 'duurzame' groene monster dat maar één doel heeft, de welvarende economie van dit land laten krimpen.

  Allereerst gaat de BTW per 1 oktober omhoog.

  Vervolgens volgen, maar niet persé in die volgorde, de toeslag op uw energierekening om windenergie te bekostigen. Dat dit weggegooid geld is kan iedereen u vertellen, behalve Sap en Samsom die er genoegen in scheppen u financieel tot op het bot uit te kleden, maar u dat niet van tevoren vertellen.

  De gasprijs stijgt met de kunstmatig omhoog gehouden olieprijs mee, dus gaat de gasprijs ook weer omhoog.

  Als volgend jaar blijkt dat uw maandelijkse energierekening bijna de helft van uw netto inkomen uitmaakt, ga dan niet na de verkiezingen lopen mekkeren, want u heeft dit zelf gewild.

  Als u volgend jaar uw energierekening helemaal niet meer kunt betalen en bij het toenemend aantal consumenten hoort waarvan de toevoer van energie is afgesloten, loop dan niet achteraf te mekkeren, u heeft het immers zelf gewild?

  Onder het motto Groen is poen, wordt u na de verkiezingen financieel uitgekleed, maar val me alsjeblieft niet lastig na de verkiezingen dat u het niet wist.

 2. Theo Wolters
  Theo Wolters 11 september 2012 om 17:42- Antwoorden

  Het goede nieuws is dat een kwart ervan wellicht niet helemaal weggegooid geld is: onderzoek naar en proefprojecten met geothermie vind ik vooralsnog OK.

 3. boels069 11 september 2012 om 17:49- Antwoorden

  Tel daar de subsidies aan de groen- en linksaanbiddende stichtinkjes bij op, dan kom je aan het dubbele bedrag.

  Vergeet ook niet de kosten van de publieke ongeinpropaganda;

  jaarlijks gaat daar zo'n 800 miljoen in om.

  Het natuurgebied 't Gooi is in een 50 jaar ontluisterd tot een grotesk villapark (bewoont door linkshypocriete "natuurliefhebbers") met een gat in de hand.

 4. Niek Rodenburg 11 september 2012 om 18:11- Antwoorden

  Theo schreef:

  onderzoek naar en proefprojecten met geothermie vind ik vooralsnog OK.

  Ik denk dat uit de proefboringen zal blijken dat op de wat langer termijn de capaciteit van de 'kachel' onder Nederland te klein is.

  Op IJsland, de Rift Valey in Kenia en voor mijn part onder de Eiffel in Duitsland heb je genoeg power voor handen, maar in Nederland is gewoon te weinig grondenergie voorradig.

  Ik voorspel je dat we de komende jaren faillissementen bij tuinders en bloemkwekers gaan zien die nu aan een 'proefproject' meedoen of op het punt staan te beginnen. Over enkele jaren is het afgelopen met de warmtebron en zijn zij en wij vele miljoenen armer er een illusie rijker, mede als gevolg van het moeten toepassen van peperdure scheidingsinstallaties om het met het water opgepompte aardgas en aardolieresidu te scheiden.

  Geothermie in Nederland is een heilloze weg. Ik vind het zonde van het geld.

  Zelfs op de plaats waar zich de enige vulkaan onder Nederland bevindt op een diepte van ongeveer 1 km , de Zuidwalvulkaan in de Waddenzee net ten zuiden van Vlieland koelt het al af. Weliswaar is de temperatuur daar op een kilometer diepte een graad of 30 hoger dan op andere plaatsen in Nederland op die diepte, maar de warmtecapaciteit loopt snel terug. Dat was drie miljoen jaar geleden wel even anders. Ik weet zeker dat Rypke er dan niet zo florissant in de buurt had gewoond.

  Een feit is dat de gemiddelde temperatuur van het grondwater onder Nederland op een diepte van 2 tot 4 kilometer over enige jaren aanzienlijk lager zal zijn dan de huidige temperatuur. Langs natuurlijke weg, maar ook geholpen door het injecteren van het koude retour water uit de kassen.

 5. K. Winkelaar 12 september 2012 om 01:01- Antwoorden

  En er is dus één partij die principieel tegen alle subsidies is. Lijst 14, Libertarische Partij.

 6. Theo
  Theo 12 september 2012 om 03:00- Antwoorden

  @Niek

  Ik zeg niet dat ik er veel van verwacht, maar ik ben er voor om weinig kritisch te zijn naar bestedingen in onderzoek naar nieuwe technologie. Het levert altijd kennis op, al hoeft dat helemaal niet de kennis te zijn waar je op uit bent. De meest fantastische uitvindingen zijn per ongeluk gedaan.

  Ik ben tegen het subsidiëren van de grootschalige praktische toepassing van nieuwe technologieën die zonder de subsidie niet rendabel zou zijn. Dat veroorzaakt ongezonde industrie en is niet alleen weggegooid geld, maar zelfs schadelijk. Dat een kwart van deze gelden daar niet naartoe is gegaan vind ik dus een pluspunt.

 7. Niek Rodenburg 12 september 2012 om 07:27- Antwoorden

  Theo, we zijn het niet eens met elkaar.:)

  Is dit boren naar warm water een nieuwe techniek? Het is principieel geen andere techniek dan al bij duizenden olie- en gasboringen in Nederland is gedaan. Alleen hoopt men nu warm water te vinden.

  Het boren naar warm water is zelfs een beproefde techniek gezien het enorme aantal toepassingen dat wereldwijd wordt gebruikt.

  Het enige nieuwe in Nederland is dat het boren ernaar door de overheid en de Rabobank met tientallen miljoenen gesubsidieerd wordt. Zo'n Rabo snap ik niet. Ze hebben al weet ik niet hoeveel miljoenen toe moeten leggen op biomassavergisters die failliet zijn gegaan en nu dit subsidiëren van warm water weer. Ik word daar als klant van de Rabo niet vrolijk van.

  Men begint zonder deugdelijk onderzoek te boren in gebieden 'die wel eens warm water zouden kunnen bevatten'.

  Dat er geen onderzoek vooraf wordt verricht blijkt uit het feit dat men in Pijnacker vorig jaar volledig verrast en hevig verbaasd was dat er in plaats van warm water een mengsel van aardolie en aardgas omhoog kwam. Die olie substantie was nog zwaar zwavelhoudend ook wat een zware aanslag op de leidingen en pompen betekende.

  Ook dit is niet nieuw en al gebleken tijden de duizenden eerdere boringen elders in Nederland. Maar ze hadden er even niet aan gedacht.

  En hoe komt dat? Omdat ze rijkelijk gesubsidieerd worden. Als het voor eigen rekening van het boorbedrijf was geweest dan was het wel even anders opgezet met een grondig geologisch onderzoek vooraf. Ik kan me niet herinneren dat een bedrijf als Fugro daar vooraf bodemonderzoek heeft gedaan. Nu betaalt vadertje Staat en mag het allemaal wat minder. Ook hier weer geldt dat het verkrijgen van overheids subsidie lui maakt en het innoveren in de weg staat.

  Ik kan me precies voor de geest halen hoe die oliedrap eruit heeft gezien en geroken heeft.

  Als kleine jongen fietste ik in de jaren '50 van de vorige eeuw de Brasserskade richting Nootdorp op om na de sportvelden rechtsaf te gaan richting hertenkamp. Na 100 meter links had je dan het 'olieweggetje' van de NAM, waar ze in die tijd bezig waren met het boren naar aardolie met een in mijn ogen gigantische boorinstallatie. Het was al gemeente Pijnacker daar.

  Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat buis 80 de grond in ging, want dat werd met enig vlagvertoon gedaan. Allemaal van die hoge heren in lang zwart jacket met een witte helm op. Je zou nu denken, wie wordt daar ter aarde besteld? Kennelijk dus buis met rugnummer 80 want ze waren allemaal genummerd. In de boortoren stonden er nog 40 en ook op de grond lag nog een onafzienbare rij buizen.

  Elke buis was 20 meter lang, dus ze zaten op 1600 meter diepte. Weet je hoe de kwaliteit van het goedje dat omhoog kwam getest werd? Er zat gewoon een normale huis tuin en keukenkraan op een buis en het spul wat daaruit kwam werd geanalyseerd of er voldoende olie in zat.

  Je kon zonder mankeren het terrein opwandelen want ik weet nog dat ik mocht voelen hoe heet dat spul uit de kraan was. En stinken….zwavel, de Rijnmond stank in optima forma.

  Dat was ongetwijfeld hetzelfde goedje met dezelfde samenstelling dat vorig jaar in Pijnacker omhoog borrelde en waar de Staat opnieuw miljoenen moest bijpassen om dure scheidingsinstallaties te plaatsen.

  En nu pas is de Rijksgeologische dienst ingeschakeld om onderzoek te doen. Is dat wat men van deze 'nieuwe techniek' leert?

  Ik denk dat de subsidie voor dit soort boormethodes weggegooid geld is en dat slechts een enkeling er stinkend rijk van wordt.

  Wat je straks zult zien is dat de tomaten- en bloemkwekers in Pijnacker meer verdienen aan de verkoop van de bijvangst gas en aardolie dan dat ze met hun originele producten zouden moeten verdienen.

  Je ziet diezelfde ontwikkeling ook bij grote veehouders met een biomassavergister op het erf. Die verdienen dankzij de hoge subsidie inmiddels meer met de verkoop van elektriciteit dan met hun runder- en varkensvlees.

  Ik vind dat oneigenlijk gebruik van subsidies.

  De enige landen waar geothermie zonder miljoenen subsidie levensvatbaar is zijn IJsland en Kenia.

  Kenia? Jazeker, dat land hoopt binnen enkele jaren zelfs volledig selfsupporting op energiegebied te zijn.

  Een stukje over Kenia, Kenia zet vol in op geothermische energie staat hier:

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-213-kenia-ze

 8. Turris 12 september 2012 om 19:20- Antwoorden

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardwarmte

  @ Niek: Is dit correct / compleet / up to date?

  Kritiek?

 9. Niek Rodenburg 12 september 2012 om 20:38- Antwoorden

  @Turris.

  Ik ken dat verhaal.

  Eén voorbeeld dat me altijd bij staat is dat met veel tamtam werd aangekondigd dat het gemeentehuis in Rijssen, tussen hier en de oostgrens, met Warmte Koude Opslag (WKO) verwarmd en gekoeld zou worden, naar gelang het seizoen.

  Daar was natuurlijk een mooi plan aan vooraf gegaan, het Energiebeleidsplan 2008 – 2012.

  Het Energiebeleidsplan hield echter geen rekening met de hoeveelheid mineralen, zand, hoog ijzergehalte en andere sulfides die in het water zaten en de hele boel compleet verstopte.

  Enfin, lees zelf even. We hebben er op fibronot.nl anderhalf jaar geleden een mooi artikel over geschreven, met gedetailleerde kaart waar in Nederland vergunning is verleend voor het boren naar warm water:

  Is Nederland klaar voor een nieuwe hype?

  op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel1905-2011-is-nede

 10. Niek Rodenburg 12 september 2012 om 20:48- Antwoorden

  De kop van dit blog heet Biomassa grootste subsidie-aanvrager van 2012

  Daar zit in ieder geval niet de bouw van een nieuwe biomassacentrale van Nuon in Arnhem bij.

  Eén van de redenen om deze centrale niet te bouwen is de 'erg lage subsidie' die Nuon zou vangen.

  Het blijkt dus nog steeds om geld te draaien. Zonder miljoenen Euro's gemeenschapsgeld is een dergelijke centrale niet commercieel te bedrijven.

  Zie ook Nuon ziet af van biomassacentrale Arnhem

  op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-259-nuon-zie

 11. Turris 12 september 2012 om 21:43- Antwoorden

  @ Niek, OK goed scherp artikel! Gelezen je feiten verslag en je huidige sceptische houding t.o.v. Warmte Koude Opslag (WKO), als een nieuwe "duurzame" gesubsidieerde hype in Nederland. Behoeft de tekst op wiki inmiddels niet wat aanvulling?

 12. Niek Rodenburg 12 september 2012 om 21:54- Antwoorden

  Behoeft de tekst op wiki inmiddels niet wat aanvulling?

  Turris, ik heb verschillende malen geprobeerd dit soort artikelen op Wiki aan te (laten) passen.

  Ik heb de moed opgegeven, nog afgezien de hoeveelheid tijd die ik er mee kwijt was.

  Er schijnt een soort alarmistische redactiekliek te zijn dit het alleenrecht op correcties op dit soort artikelen heeft.

  Ik heb Wiki al twee jaar geleden als niet onafhankelijke bron aan de kant geschoven, zeker voor wat betreft het onderwerp duurzame energie.

 13. Turris 13 september 2012 om 09:10- Antwoorden

  De vraag van vandaag!

  Is het enorme gunstige verlies van GroenLinks een indicatie van afnemende populariteit en vertrouwen in de utopische en niet-werkende oplossingen van "Duurzaam" of is het gewoon een wanprestatie van partijlijder Sap?

 14. Robert M 13 september 2012 om 15:16- Antwoorden

  @Turris: Beide lijkt me. In deze tijden is duurzaam een non-isue geworden lijkt me. En Sap heeft "het" gewoon niet.

 15. Rypke 13 september 2012 om 22:59- Antwoorden

  Geothermie Theo, groot dossier over geschreven voor De Ingenieur
  http://rypkezeilmaker.nl/typo/index.php?id=401

  Het kan meestal NIET uit, en dat is ook logisch. Je gebruikt (dure) boortechniek die rendeert bij het omhoogpompen van hoogenergetisch spul: olie

  Lauw water omhoog pompen levert gewoon te weinig energie, waar geothermie wel rendeert is in plaatsen als Toscane met vulkanische ondergrond waar heet water omhoog spuit

  Een ander verhaal geldt bij warmte-koude opslag, dat kan vaker wel uit en wordt ook bij kassen toegepast

 16. boels069 13 september 2012 om 23:17- Antwoorden

  @Turris:

  De hardgebakkenzittende GL-kiezers zijn overgebleven uit broodzaak.

  Dibi heeft, als ongeleid projectiel, afschrikkend gewerkt voor de modieuse aanhang.

  Ik zou mij nog niet rijk willen rekenen aan de teloorgang van de groene dwaasheid.

  Dat duurt nog een generatie; een subsidieloze tijd kan het versnellend werken.

Geef een reactie