overzicht subsidieaanvragen SDE 2012: 1,7 miljard euro kado voor leukste groene gedicht

Agentschap.nl is de klimaatpakjesboot van het Ministerie van Economische Zaken, voor bedrijven met het leukste groene gedicht: met name als voormalig nutsbedrijf zit je hier gebeiteld. In het jaar 2012 strooien ze met 1,7 miljard SDE-pepernoten, al is niet precies duidelijk waar alle miljarden rondzweven volgens de Algemene Rekenkamer. Het is belangrijk te weten dat álle partijen -ex VVD, PVV en SGP- méér van deze subsidies willen uitgeven. Het succes van klimaatbeleid meten we aan de mate waarin het geld is verdwenen.

Biomassa daar verstoken waar subsidie is
Tot nu toe is in 2012 voor anderhalf miljard euro subsidie voor biomassastook aangevraagd. Dat kan gaan van snoeiafval bijstoken, tot het aanslepen van houtpallets uit Amerika. Dat verstoken van Amerikaans bos in Nederland is rendabel, alléén omdat hier zoveel subsidie wordt verbrand. Zo verstookt de Amercentrale 5000 euro MEP-subsidie per uur met houtpallets. Daarnaast willen verstokers van Groen Gas voor ongeveer 600 miljoen euro subsidie hebben, en windmolenaars willen dit jaar 400 miljoen euro gemeenschapsgeld vermalen: voor onze eigen bestwil welteverstaan.

Biomassa heeft 5 maal meer subsidie nodig dan kolenenergie kóst
Volgens dit rapport van ECN uit 2010 zou bijstook van biomassa pas renderen met een gift van de staat van 19,2 ct per kwh (opslag), bij installaties tot 10 megawatt (een doorsnee gascentrale doet 2000 megawatt zonder subsidie). Bij mijn weten heeft de overheid nu een subsidieplafond voor SDE ingesteld van 15 cent per kwh.

  Bijstook biomassa in Greendeal dankzij lobby Stichting Natuur en Milieu
  Let wel: energie uit kolen heeft een kostprijs van 4 cnt. Daar gooit de overheid nu 12 cent belasting overheen. Kolen zijn ook biomassa maar dan uit het Carboon, wat betekent dat je er geen bestaand bos voor hoeft te kappen.Het is dankzij lobby van Ron Wit van Stichting Natuur en Milieu (4 miljoen euro projectsubsidie per jaar) dat deze overheid bijstook van biomassa in Kolencentrales verplicht stelt na 2014, met een lekkere kluif subsidie uit de Green Deal om het rendementsverlies te compenseren. Eén conclusie van de Algemene Rekenkamer was dat de duurzaamheidscriteria van biomassabijstook niet deugen. Ach, het gaat ook niet om klimaat maar om steun van de staat. Ron Wit van Natuur en Milieu procedeerde met Greenpeace/Jan Rotmans/Pier Vellinga/Peer de RIjk ook tegen de kolencentrale in de Eemshaven.

  Het vaak beleden doel van de milieubeweging -zie bijvoorbeeld De Groene Zaak van Natuur en Milieu/Jan Paul van Soest/Urgenda, maar ook uitspraken van Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal Economische Raad- is energie uit kolen duurder maken, zodat het niet opvalt dat hun favoriete speeltjes wind en zon zo duur zijn. Als je gehakt net zo duur maakt als kaviaar is het even goedkoop: groene logica.

Duurzaam ondernemen: winst maken met gulle overheid
De succesvolle duurzame ondernemer wordt subsidiemiljonair, en zijn winstverwachting hangt af van de mate waarin de overheid garant staat. Dat verzin ik niet zelf, het is ook wat ECN- zelf grootontvanger van subsidies- schrijft.

Bij financiering via de algemene middelen zal ieder jaar een (begrotings)besluit genomen
moeten worden om de middelen ook beschikbaar te stellen. Hierdoor staat de mate van
ondersteuning voor hernieuwbare elektriciteit continu bloot aan de politieke interventies die
mogelijk zijn bij de jaarlijkse begrotingscyclus. Bij beperktere budgetten kan bijvoorbeeld
gekozen worden om budgetplafonds krapper te steller, degressies scherper te maken of
categorieën in de toekomst uit te sluiten.

Het begrotingsproces vormt daarmee een factor voor investeringsonzekerheid bij een feed-in premie (of feed-in tarief, voor zover van toepassing). Een individueel initiatief, indien de SDE eenmaal is toegekend, hoeft hier geen hinder van te ondervinden. Zowel in Nederland als in Duitsland is de vergoeding gegarandeerd voor een periode van tien tot vijfentwintig jaar. Daarentegen is het een risicofactor voor de winstgevendheid op lange termijn van bedrijven die zich volledig met hernieuwbare elektriciteit bezig houden

Samengevat: zolang energiebelastingen in Algemene Middelen vloeien, heeft democratische controle nog enig vat op de mate waarin subsidies worden besteed: je kunt beleid dan ook nog bijstellen in tijden van bezuiniging. Het leek mij rationeel gedrag van de milieubeweging als zij die energiebelastingen in een aparte pot hebben: het liefst op decentraal niveau. Is dat niet al gebeurd? Op centraal niveau is de overheid volledig het zicht al kwijt van de kosten van klimaatbeleid.

  De Dure 100-toppers

  Ik vind het niet toevallig dat een hele club rentseekers onder leiding van Bart Jan Krouwel en de integere ondernemers van Greenchoice (Rob van Rees en Michiel van Rexwinkel, beide door NMA beboet met 4,5 ton euro voor bedrijfsfraude én 7,2 miljoen boete voor Greenchoice) nu met Green Deal subsidie van Agentschap.nl de decentrale markt in beslag nemen via E-decentraal.

  Onze vrind, de anti-kernenergieactivist en belasteraar van critici Peer de Rijk is secretaris, een Groen Links-wethouder die zich op publieke kosten 2 weken vermaakte in Rio de Janeiro is bestuurslid, onze Jacqueline Cramer zit in de Raad van Toezicht. Heerlijk cluppie, en ook deeltijdindiaan Herman Wijffels doet mee.

Vast staat: iedere politicus die u vertelt dat we moeten bezuinigen (lees lasten verzwaren) door ‘de crisis’vertelt op zijn best halve waarheden. We moeten bezuinigen doordat grote contingenten subsidieslorpers in ons land alleen met UW geld (120 euro extra per gezin per jaar) hun broek willen ophouden. Och nee, natuurlijk: ze redden de planeet. Hahahahaha, dat geloof je alleen als je journalist bent bij Dagblad Trouw.

Stem morgen dus met uw verstand, en stem inhoud.