De mens is geen 'dier'. Dit prachtkind is een verrijking van de aarde

Eén van mijn favoriete bloggers is de statisticus William Briggs. In een nieuwe posting ‘We have evolved beyond evolution‘ heeft hij uit de academische kwakzalverij- vroeger ‘wetenschap’genoemd- weer een prachtig voorbeeld gevist: Unfit for the Future van Julian Savalescu en Igmar Persson.

Boerenwijsheidsbegeerte: uw genetische ballast maakt u milieuonvriendelijk
Het duo is ‘evolutionair psycholoog’, en verpakt anti-humanistische retorica als ‘de wetenschap’, om dan met meer gezag een politiek standpunt door te duwen. Hier in een groen jasje: uw genetische ballast als jagerverzamelaar maakt u nu tot milieuverpester en bedreigt onze toekomst/geeft een ecologische overshoot.

Bedenker Ecologische Voetafdruk zet laars in gezicht mensheid
Je ziet die retorica ook terug bij de ontwikkelaars van de Ecologische Voetafdruk, zoals in dit ‘wetenschappelijke’artikel van Martin Rees. Maar ook bij ex-PBL directeur Klaas van Egmond, het donkergroene non-Darwinisme is wijd verbreid.

Darwin werkt overal, dus ook nu
Er zijn weinig wetenschappers in de geschiedenis die zo politiek zijn misbruikt als Darwin. Eén groene kwakvariant van Darwin: Wij zouden de natuurlijke selectie buiten spel hebben gezet, toen we als landbouwers gingen leven. Wat natuurlijk niet kan, want Darwin’s theorie van natuurlijke selectie is universeel. Tenzij hij niet overal in iedere situatie werkt, dan claim je dus dat de theorie ongeldig is.

‘Optimum Population’ en andere eufemismes
Wat Darwin’s misbruikers bedoelen is dus: wij zijn aan de greep van ‘De natuur'(een gefantaseerde toestand van ‘harmonie’) ontsnapt die de mensheid lekker korthield, en hebben nu ‘deskundigen’nodig om ons terug in het hok te duwen. Of bondiger: we moeten de mensheid uitdunnen. Zeg maar: de agenda van de milieubeweging van de afgelopen 40 jaar, maar dan eerlijker geformuleerd.


Darwin is apolitiek en wél wetenschapper.
Ik hou ook niet van veel mensen om me heen hoor, daarom woon ik hier in de Friese jungle. De eerste allochtoon moet ik hier na 2 jaar nog tegenkomen en ik mis ze niet dagelijks. Dus ik snap het sentiment wel, maar noem het niet wetenschappelijk.

Darwin beschrijft gewoon een stochastisch proces in The Origin met een vleugje Malthus, met buitengewoon slaapverwekkende en eindeloze passages over mieren, en andere beestjes waaraan hij minitieus en eindeloos waarnemingen verrichtte. Het was gewoon een neutrale wetenschapper, geen reet aan om te lezen: en dan claimt hij ook nog dat het niet uitgebreid genoeg is.ZZZZ.

Hoe softer de wetenschap, hoe gevoeliger voor politiek
Ik beschouw de psychologie als boerenwijsheidsbegeerte, buitengewoon gevoelig voor de politieke tijdgeest. In de jaren ’70 en ver daarna moest beslist álle menselijk gedrag worden verklaard vanuit ‘nurture’. Mensen als Frans de Waal- het alfamannetje – ontvluchtten de academische censuur door een Chimpansee als metafoor te gebruiken. Zo konden hij toch iets over de biologische kanten van menselijk gedrag zeggen, zonder de inquisitie van sociale ‘wetenschappers’over zich heen te krijgen .

Rechtse engerd scheef seksisties boek in 1859
Ergens in de jaren ’80 kwam de academische psychologie er achter, dat er zo’n enge rechtse seksistiese meneer in Victoriaans Engeland leefde, die in 1859 een fundament voor de moderne biologie leverde.

Alsof de academische psychologie de schade wil inhalen van het negeren van de biologische kant van de mens en politiek gekleurde achterlijkheid in het algemeen, slaat men sinds een jaar of 15 steeds verder door naar de ‘nature’-kant. Ik schreef er al over voor biologenkrant Bionieuws. In beide gevallen levert het vaak meer variantie van dezelfde onzin.

Stapels van Just so stories
Ja, u bent blij dat u bloemen krijgt in het ziekenhuis omdat toen uw voorouders op de savanne leefden en bloemen associeerden met het groeiseizoen. Echt, voor iedereen met een beetje vertelkunst is een graad te halen in de evolutionaire psychologie. Er zijn ook varianten, waardoor je over ‘mededieren’ gaat leuteren, wees vrij om je variant te verzinnen die je politieke agenda past. Er zijn stapels van dit soort verhaaltjes. Voor zover iets zinnigs over menselijke biologie valt te schrijven, doet een bioloog dat zoals Matt Ridley in ’the Red Queen’

Paleodieet
Het beste bewijs van ons vroegere savanneleven vind ik wel onze armen en benen. Daarmee konden we rennen voor een leeuw en zwaaien naar een olifant, dus leefden we in Afrika. Overigens zijn er hele dieten op de jagerverzamelaarsretorica gebaseerd, zoals het ‘Paleodieet’. Hier kan ik me dan weer wel in vinden: ‘De’wetenschap – mijn versie- zegt dat we dus veel vlees moeten eten. En vanmiddag haal ik mijn Brahmakuikens op, Stientje, Marianne en Esther, voor wat groen gekakel in de kippenren.

Ecologie teveel besmet door milieubeweging
De zelfde moeite met Darwin zie je terug bij ecologen, en bureaucraten die de veranderlijke natuur willen vastspijkeren in Natura 2000. Beide zijn sterk beinvloed door de fascistische zuiverheidsideologie van de milieubeweging: een vorm van holisme waarin iedere door de mens gestimuleerde wijziging een afbraak heet, en je de bewijslast verlegt met beroep op het voorzorgprincipe. Terwijl alle verandering ‘natuurlijk’is, dat wil zeggen: het is de natuur om het even, de natuur zelf ís stochastisch.

Haring kakende ecologen
Je ziet moeite met Darwin ook bij de emotionele reacties op Bas Haring, waarbij veel ecologen termen uiten als ‘hij heeft het niet begrepen’, en ‘het zit vol fouten’, en ‘we zullen het nog eens moeten uitleggen’. Zo reageren op hun pik getrapte academici altijd, vooral als ze geen goed antwoord hebben.

Arrogante deskundologen die gemotiveerd door emotie zich willen verheffen boven Haring om een centrale these maar te vermijden. Dat de biologie zélf geen waardeoordeel heeft over verdwijnende soorten. Het is toegekende waarde, en bewijs dat het verdwijnen van soorten ‘schadelijk’is: dat is er nauwelijks. Bewijs dat méér soorten in een gebied schadelijk is, dat bestaat volop: die noemen we exoten.

‘Onnatuurlijk’is on-Darwiniaans
Zie ook het waardeoordeel dat wij mensen nu ‘onnatuurlijk’leven. Vanuit darwinistisch perspectief bekeken is dat volslagen onzin. Wat men bedoelt: onze favoriete onkruidjes en ongedierte wordt weggeconcurreerd door een dominantere ‘soort’. Het enige dier dat kan vaststellen dat het geen dier is.

Een wezen dat zijn intelligentie en wijsheid (via schrift vastgelegd extern geheugen) kan gebruiken om zowel groene onzin te verkopen om macht en geld te krijgen, als om oplossingen te vinden voor reele vraagstukken.