'groene'energie: zonnestroom in Duitsland levert ongeveer 3 procent basislast voor 8 miljard euro subsidies per jaar

‘Het lijkt goed, dus is het goed, dus laten we het ook overschrijven’: zo werkt de ‘kwaliteitscontrole’ bij kranten, en dus lezen we dagelijks onzin over klimaat, energie en milieu. Behalve op Climategate.

Ditmaal is er een persbericht van Windmolen/zonnepaneel-lobbyinstituut IWR in Munster dat ALLE kranten overnemen, ook de Telegraaf: er zou een Duits uitschakelverbod voor gas- en kolencentrales op til zijn, dat alle journalisten klakkeloos overpennen omdat de overheid in het persbericht wordt genoemd. Alsof iets waar is omdat de overheid het zegt. Is er iemand bij de Telegraaf met énige feitenkennis, zodat ze een consequente redactielijn kunnen volgen op dit terrein? Laten we even helpen.

    Ongeveer iedere zin in dit persbericht (behalve de laatste) is een leugen, en die harde kwalificatie is eenvoudig hard te maken

Feit 1: Afschakelverbod is enkel om blackouts te voorkomen, veroorzaakt door ‘Groen’ beleid
Afgelopen winter moest- dankzij het afschakelen van 8 functionerende kerncentrales en de toenemende afhankelijkheid van wisselvallige wind/zonneenergie- Netbeheerder Tennet 3 maal vaker ingrijpen dan de jaren daarvoor om een black out te voorkomen. Hier al te lezen op Climategate, nadat ingenieurstijdschrift van de KIVI de Ingenieur dit meldde. Als het al klopt dat ‘de’Duitse regering een afschakelverbod afkondigt, dan is dit dus om stabiele reservecapaciteit over te houden die dankzij Fukushima-paniekpolitiek is vernietigd.

Feit 2: Kritiek op 8 miljard euro subsidie voor wisselvallige 3 procent ‘groene energie’zwelt aan bij DuitsersHet bericht is nogmaals: afkomstig van lobbyfirma IWR. De reden voor verhevigde lobby is juist de aanzwellende kritiek in Duitsland op de torenhoge kosten van ‘groen beleid’zoals de 8 miljard euro subsidies per jaar voor zonnepanelen, die op hun piek MINDER DAN 3 PROCENT van de ELEKTRISCHE energie leveren.

Feit 3: Kolencentrales uitbaten wordt GOEDKOPER dankzij groen beleid
Sinds Merkel de Energiewende afkondigde is de import van kolen voor energie met 4,9 procent TOEgenomen, zo meldde Bloomberg. Vaste lezers weten al dat in een systeem van emissiehandel met een vaste cap- een emissieplafond- de prijs van emissierechten namelijk blijft DALEN waardoor het stoken van kolen in centrales GOEDKOPER wordt. Lees andermaal ‘Green serves the dirtiest’.

De bewering in het persbericht dat ’45 procent van de elektrische energie uit wind en zon komt’kán eenvoudig niet kloppen en betreft hoogst waarschijnlijk een rooskleurige extrapolatie van OPGESTELD vermogen, bij afschakelen bestaand vermogen.

Feit 4: Wind en zonne-energie maximaal 10-20 procent stroomproductie in Duitsland
Die 20 procent is ook de taks voor wisselvallige wind- en zonneenergie. In Denemarken, met opgesteld windvermogen tussen 10-20 procent is het daadwerkelijk geleverde vermogen minder dan 9 procent: als we even de berekeningen van Udo en Le Pair hanteren.

De landen met veruit de minste CO2-uitstoot voor stroomproductie zijn Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Frankrijk. Oorzaak: Waterkracht en kernenergie, dat bij de Fransen 75 procent van de stroomproductie verzorgd (en nu het in Duitsland afgeschakelde kernenergievermogen compenseert). Denemarken en Duitsland zitten in de top 6 CO2-emitters dankzij hun grote afhankelijkheid van steenkool, die dus enkel toeneemt omdat je- zoals het persbericht eigenlijk toegeeft- in tijden wanneer je energie het meest nodig hebt zoals in de winter- de minste energie uit deze bronnen krijgt. Je moet die centrales altijd standby houden.

Eigenlijk staat in het hele persbericht dus maar één waarheid, die aantoont dat ‘Groene Energie’ weinig anders is dan kapitaal (= belastinggeld) verbranden:

Timing bericht is juist door aanzwellende kritiek op kapitaalvernietiging ‘groen beleid’
De énige zin in het bericht die wel waarheidsgetrouw is:

In de winter zijn de centrales echter juist nodig, omdat er dan minder zonne-energie is.

Voor iedereen met meer dan 2 hersencellen vat die zin toch samen waarom ‘groene energie’-politiek niets met stabiele goedkope levering van energie te maken heeft. Er zijn ándere redenen dan energie-economische om voor ‘groen’te gaan.