Het zijn economisch zware tijden, en dan kan iedere bedrijfsbranche wel een steuntje van de overheid gebruiken. Onder leiding van dorpsgenoot en deeltijdboer Ed Nijpels van de groene staatsruif eters van Liberaal Groen zou gisteren met alle fracties zijn besloten tot een ‘Nationaal Energie Transitie Akkoord’.

    Update: Intern informeren bij de fractie waar mijn stem naar toe gaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leert: NEE, het nieuws van ‘energieoverheid.nl’klopt niet. Wel komt er een goede energieparagraaf na de verkiezingen.

Waarschijnlijk lobbynieuwtje van gesubsidieerde roofkapitalisten
Het gaat ook om (uit hun verband gerukte) vrijblijvende uitspraken, gedaan tijdens een debat georganiseerd door de ongetwijfeld gesubsidieerde stichting van D66’er Marco Witsche: ‘Nederland krijgt Nieuwe Energie‘, en elektrische installatiebrancheverengiging Unetovni.

Het nieuws wordt gemeld door een site van ‘geheel onafhankelijke’adviseurs met de naam ‘Energieoverheid.nl’: een club die net als ‘Liberaal Groen’vooral bestaat uit adviseurs die nieuwe energie/geld van de overheid krijgen. En goh, welke branche zou er toch beter worden van het installeren van zonnepanelen en slimme energieverbruikspionagemeters? Ehhh ehhh

We lezen

Het doel van het akkoord is om, over kabinetsgrenzen heen, burgers en bedrijven meer langjarige zekerheid van beleid (= eufemisme voor subsidiebeschibaarheidRZ) te bieden. Alle maatschappelijke sectoren vinden dit cruciaal voor een beter investeringsklimaat.

Het beste Nationale Energietransitieakkoord, is een transitie naar energievormen zonder subsidie. Waarom moeten belastingbetalers én de voormalige nutsbedrijven steunen. én hun adviseurs. Terwijl de klimaatbelastingen nu al de pan uitrijzen, met 120 euro extra per gezin per jaar. Dat bedoelt men hier niet.

Deze getuigenispolitiek betekent dat wij nog meer belastingen gaan betalen om niet renderende energievormen tot in het oneindige te subsidieren, zonder enig effect op het beleden doel: afkoeling van het klimaat, waar het dan ook duidelijk niet om gaat. Iedereen met een IQ boven 2 punten kan dat toch inzien, als hij zijn ogen opent….

Energieoverheid.nl liegt
Het gaat dus om het vullen van zakken van progressieve roofkapitalisten. Excuseer mij voor mijn taalgebruik en laat mij hier juridisch over de schreef gaan, maar een site waar men beweert dat zonnestroom economische groei geeft als energieoverheid.nl: die houdt andere ethische standaarden ten aanzien van waarheidsvinding. Laten wij afsluiten met de quote van milieu-econoom Richard Tol, over de mythe van Groene Groei

“Klimaatbeleid draagt niet bij aan de economische groei of de werkgelegenheid. Integendeel.
Ongeveer 2% van het Bruto Europese Product wordt besteed aan energie. Als de energiesector met 10% groeit, dan groeit de economie met 0.2%. Een kleine sector kan de economische groei niet aanzwengelen. Dat geld in sterkere mate voor de werkgelegenheid. Ongeveer 1% werkt in de energiesector. Als het aantal energiewerkers verdubbelt, dan daalt de werkloosheid licht.”