Stem René Leegte de kamer in!

U bent bereid de handen uit de mouwen te steken om iets van uw leven te maken. U geniet van de vooruitgang die u daarbij boekt, op eigen kracht. Eigenlijk juist daarom!

U bent prima in staat om zelf te bepalen wat goed voor u is, en hebt geen behoefte om de rest van de straat te vertellen hoe zij hun leven moeten leven. Die moet zich dan ook liever niet met uw keuzes bemoeien. Dat geldt nog sterker voor de overheid. Uw persoonlijke vrijheid is u dierbaar.

U neemt verantwoordelijkheid voor uw daden, en zit zo nodig op de blaren als het eens tegenzit. U vindt dat de anderen die het echt niet redden, recht hebben op uw solidariteit. Maar voor iedereen die daar aanspraak op maakt een gespreid bedje op uw kosten: dat gaat u te ver.

U vindt elk mens verantwoordelijk voor zijn eigen geluk: iedereen van wieg tot graf voor alles behoeden en in de watten leggen is niet de taak van de overheid. Dat werkt ook helemaal niet.

Mee eens?

.

Transitie voltooid
Ik schat in dat  een zéér groot deel van de Nederlanders zich herkent in deze levenshouding.

Van een achtergebleven, confessioneel en verzuild boerenvolkje zijn we in 70 jaar veranderd in een vrijzinnig liberaal, hoog opgeleid, en uiterst rijk land, dat op alle criteria voor welvaart en geluk zeer hoog scoort. Er zijn nuances, maar bijna de gehele achterban van de middenpartijen is qua levenshouding inmiddels gewoon liberaal, afgezien van wellicht een deel van de christelijke stemmers. Dus stemt iedereen morgen VVD, toch?

Calvijn
Helaas, zo zal het niet gaan. Want Calvijn zit diep in onze aderen. Of is het Batman,  Zorro, of the Thunderbirds? Of gewoon het VARA/Volkskrant etc. complex? Feit is dat voor bijna al mijn vrienden en familieleden, die zó in bovenstaande beschrijving passen, de VVD toch geen optie is, op sommige ondernemers onder hen na. Men is wel liberaal, maar ziet dat niet als iets bijzonders. Men zoekt iets meer, iets wat beter bij het zelfbeeld past van een goedwillend en idealistisch persoon. Je wilt met je stem toch ook een beetje de wereld redden? En met het afkalven van onze welvaart, soevereiniteit en persoonlijke vrijheid zal het vast wel meevallen onder Samsom en Pechtold, toch?

Deze kiezersmarkt wordt maar al te graag bediend door andere partijen. Je koopt met één “sociale” stem weer minstens vier jaar morele superioriteit, als je de linkse of christelijke partijen moet geloven. En bijna de gehele pers. En bijna het gehele onderwijs. Biedt daar maar eens weerstand tegen!
Daar veranderen dan geen honderd verkiezingsdebatten nog iets aan.

Het bruggetje…
De parallel met de klimaat- en energiediscussie is niet te missen: in ruil voor steun aan de idealistisch verpakte CO2 mythe wordt morele superioriteit verkregen over de boze krachten van het kwaad, die de Heilige Duurzaamheid willen tegenhouden.
Of er van die duurzame mythe iets klopt of niet is irrelevant.

Zo kon het gebeuren dat er twintig jaar lang op een enkele roepende in de woestijn na, niemand eens kritisch naar de duurzame mythes keek. Dat onschuldig groeigas tot staatsvijand nr 1 werd uitgeroepen. Dat een enorm stuk van onze welvaart opgeslokt gaat worden door een Europees CO2 reductiebeleid dat duizenden miljarden gaat kosten. Zonder dat daar in de CO2 concentratie iets van terug te vinden zal zijn. Laat staan dat er enige invloed op het klimaat merkbaar zal zijn.

En dat alles alsof onze welvaart niet al dreigt te bezwijken onder de Europese schuldengemeenschap en de onstuitbare opkomst van de Aziatische economieën.

De politiek
Van de twee dappere kamerleden die openlijk stelling genomen hebben tegen klimaatbeleid, Richard de Mos en René Leegte, heeft alleen de laatste een kans om terug te keren. Waarom zouden wij hem daarin moeten steunen?

Hij heeft vlak na zijn aantreden in de kamer openlijk verklaard dat hij geen heil meer ziet in klimaatbeleid.

Hij heeft geprobeerd om een zinnig energiebeleid van de grond te krijgen dat aan de EU doelstellingen voldoet, waarbij de afweging op kosten belangrijker is dan die op symboolwaarde.

Hij heeft het KNMI buitengewoon “indringend“ en effectief gewezen op hun partijdige opstelling in het klimaatdebat. Met uitstekend gevolg.

Hij heeft, als één van onze trouwe lezers, uiterst kritische vragen gesteld aan de staatssecretaris over de inpassing van windenergie, nav mijn blog op climategate.nl.

Hij heeft climategate.nl verblijd met een uitstekend gastblog

Hij heeft zich al die tijd dapper en met bravoure staande gehouden bij de oneindig vele debatten in de kamer en in het land, met als tegenstanders steevast de eensgezinde en goed ingewerkte ex-Greenpeace bestuurders Liesbeth van Tongeren en Diederik Samsom, één van de gevaarlijkste debaters in Den Haag.

De keuze is aan u!
Bent u in uw hart geen liberaal, dan dient u een andere kandidaat te zoeken. Maar die kans acht ik klein.
Bent u dat wel, en hecht u er ook waarde aan dat er in de tweede kamer een nuchtere, dappere, en helaas nog erg eenzame vertegenwoordiger van de kritische climategate.nl standpunten aanwezig blijft, dan vraag ik u om uw steun.

Stem voor een kritisch geluid, stem voor inhoud, stem Leegte!

.

 

Door | 2012-09-11T05:31:19+00:00 11 september 2012|71 Reacties

71 Reacties

 1. Arthur Rörsch 12 september 2012 om 14:37- Antwoorden

  @ Turris

  Mee eens dat het begrip duurzame ontwikkeling vaak politiek wordt misbruikt. Maar er zit een grondgedachte in die wetenschappelijk kan worden onderbouwd. Dit betreft het voorkómen van voortijdig uitputten van grondstoffen. Daar is een belangrijke randvoorwaarde aan verbonden die bij een politieke discussie meestal over het hoofd wordt gezien.

  Als we een grondstof opwerken tot iets bruikbaars, en dit na gebruik als afval afvoeren, kan er op den duur uitputting van de eerste optreden. Echter, de aarde vormt voor stoffen een gesloten systeem. Indien het afval weer tot iets bruikbaars kan worden opgewerkt, kan het opnieuw tot een grondstof worden verheven. Dat is wat men het sluiten van kringlopen noemt.

  In principe kunnen meer kringlopen worden gesloten dan op het ogenblik plaats vindt. Echter, in het algemeen kost het maken van iets bruikbaars uit afval veel meer energie dan uit een gewonnen grondstof. Aldus is de belangrijke randvoorwaarde om kringlopen te kunnen sluiten, dat er voldoende energie beschikbaar is en blijft.

  Er zijn verschillende varianten mogelijk om kringlopen tenminste beter te sluiten dan nu het geval is. Maar het komt altijd op de energierekening.

  Veel politiek gedreven duurzame ontwikkelaars lijken nog steeds te denken dat de constructie van een perpetuum mobile tot de mogelijkheden hoort. Of dat het vervangen van een effectieve energiebron door een minder effectieve, zoden aan de dijk kan zetten.

 2. Arthur Rörsch 12 september 2012 om 14:38- Antwoorden

  @ JanWaalwijk

  Bijna heb ik het gevraagde stukje over klimaat klaar. Dit is de titel en het begint zo:

  “HEURISTISCHE BESCHOUWING OVER CO2 CONTROVERSES (concept 5)

  Dit is voornamelijk een uiteenzetting waarom AGW antagonisten op theoretische gronden twijfelen dat een toename van CO2 in de atmosfeer van de waterplaneet een significante opwarming van het aardoppervlak kan veroorzaken. Of zelfs nog een stap verder, waarom zij twijfelen aan de voorstelling dat de atmosfeer met een glazen broeikas kan worden vergeleken.

  Allereerst worden de wetenschappelijke argumenten van de AGW protagonisten kort vermeld. Daarna de twijfels over de waarde daarvan. Dit wordt een heuristische beschouwing genoemd, in de zin van de betekenis die Van Dale er aan geeft: de lezer de gelegenheid geven zelf waarheden en regels te vinden.

  Voor de samenvatting van de uiteenlopende standpunten zie sectie 3.11”

  Het stuk is echter te lang geworden (9 pagina’s ) om het zondermeer op dit blog te zetten. En het vergt enige kennis van de atmosferische wetenschappen om het te kunnen waarderen. Belangstellenden zijn uiteraard welkom. arthur@keykey.nl

 3. JanWaalwijk 12 september 2012 om 14:51- Antwoorden

  @Theo: dus ik MOET op EU over links of EU over rechts stemmen en een keuze maken wie van de twee dan als MP de decreten uit Brussel en met name Berlijn uitvoert? Terwijl ik dan tevens stem op een volledige windmolen adept en oud? Greenpeace terrorist of iemand die omdat het nou eenmaal van Brussel en Berlijn en hij alleen op het pluche beland als hij bereid is om totaal onzinnige windmolens te plaatsen op zee. Dus ik doe lekker mijn eigen zin, dankuwel. I be voting whatever me wants, maties, YARRRRR!!!!

 4. Amadeus Gould 12 september 2012 om 15:10- Antwoorden

  @Theo en @all,

  Met zwart kun je ook winnen…d.w.z. de schade beperkt houden. Want dat zal het motto zijn de komende jaren.

  De PvdA is weer groot genoeg…en dat is jammer. Want reken maar dat – met Greenpeace man – Samson de groene stokpaardjes wel weer van stal gehaald zullen worden. We mogen wellicht nu al Cramer’s comeback vrezen….

  Wat dat betreft kun je beter een sterke SP hebben, d.w.z. een verdeeld links dan een sterke PvdA. Maar dat zal nu eenmaal niet de uitslag worden.

  D66, VVD, PvdA lijken voldoende groot te worden voor een coalitie. D66 zal die kans niet willen verspelen. Ik zie Pechtold namelijk nog niet aanschuiven met bijv. een Roemer in een rode coalitie. Dat begrijpt zijn electoraat niet en dat weet Pechtold. Het is een verstandige man (d.w.z hij zal niet meteen onvoorspelbare dingen gaan doen). Tenzij de formatie lang gaat duren…dan kun je alles verwachten.

  Ik denk dat zoals de verhoudingen nu liggen het wel eens een voordeel kan zijn als de PvdA de grootste wordt. ….met de VVD ongeveer net zo groot ….maar net een zeteltje minder. Rutte dan als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Ging met Bolkenstein voor de VVD ook niet verkeerd.

  Verder denk ik dat het libertarische gedachtengoed een niet onaanzienlijk deel binnen de VVD en daarbuiten zal aanspreken. Men is een beetje moe van Europa, van overheidsbemoeienis, van onzin gesubsidieer. Als Rutte handig is speelt ie dat verder uit als fractievoorzitter. De bijna wekelijkse politieke barometer…geeft hem dan telkens voldoende steun om de regerings PvdA het lastig te maken.

  Om die reden lijkt het me niet handig als ie dan ook een libertarische partij rechts van hem heeft in de Tweede Kamer.

  Just my two cents..

 5. Arthur Rörsch 12 september 2012 om 17:49- Antwoorden

  Beste JanWaalwijk, Turris, en anderen

  Over heuristische beschouwing.

  Inmiddels hebben twee bloggers het verhaal opgevraagd. (I en N) Ik zit eigenlijk te wachten tot jullie dat ook doen, en bijvoorbeeld Bouls. Jullie e-mail adres en functie houd ik echt wel confidentieel.

  N heeft aangeboden het stuk op een www te zetten dat in het algemeen strijdt tegen overdreven pogingen tot ‘duurzame ontwikkeling’.

  In principe lijkt mij dat een goed idee. Maar graag zie ik eerst nog wat persoonlijk commentaar tegemoet. Om het stuk te verbeteren.

  Dit schreef ik aan I:

  “Hierbij aangehecht concept 5. Je commentaar zou ik zeer op prijs stellen en aanwijzingen waar zaken je onvoldoende duidelijk zijn.

  Het stuk is in principe bedoeld als een discussiestuk voor een in december te houden conferentie waarbij wetenschappers uit zowel AGW protagonistische als antagonistische kring, op aandringen van het ministerie I&M, zullen worden uitgenodigd. Het is dus bedoeld voor 'wetenschappers'.

  Bij deze conferentie wil ik graag het accent gelegd zien worden op de theorie van de 'broeikas'. Ik kijk niet uit naar discussies over verschijnselen die er alleen maar op zouden wijzen dat er sprake van klimaatverandering zou zijn. Bijvoorbeeld smeltend poolijs.

  De reden is dat mijns inziens het merendeel van de mensen, en ook zij die zich klimaatwetenschapper noemen, (die aan een onderdeel van de klimaatwetenschap werken), heel weinig van de fysische processen die in de dampkring een rol spelen, weten of begrijpen. In Nederland ken ik er onder de AGW protagonisten, twee, in de hele wereld een stuk of twintig. De rest (zo'n 20.000) praat slechts een handjevol zogenaamde experts na.

  Het is ook moeilijke materie. Ik heb aan de studie ervan nu ruim 10 jaar, meer dan halve dagen, besteed. En ik durf te stellen: Ik begrijp het ook nog steeds niet allemaal. Dat zal je een propagandist voor AGW nooit horen zeggen en op grond daarvan twijfel ik ernstig aan de kwaliteit van hun wetenschappelijke instelling.

  Maar dat geldt helaas ook voor veel AGW antagonisten. Ongeveer een derde van mijn tijd besteed ik aan het uitleggen aan extreme antagonisten, (in de VS, GB, Bondsrepubliek, Nieuw Zeeland en Australië) wanneer zij fysische wetten aan hun laars lappen.”

  Bij verdere discussie met N komt naar voren, dat ik wellicht twee versies zou kunnen maken, één voor uitgesproken leken, en één voor meer ingewijden in de materie (dus deelnemers aan de in het bovengenoemde klimaatconferentie die het ministerie I&M in gang gezet wil zien)

  Beide versies kunnen gelijkertijd aan beide categorieën worden voorgelegd. Noem de eerste maar, wat in IPCC kring wordt genoemd, de Summary for Policymakers (SPM).

  Nogmaals, waar ik naar toe wil is zowel een publieke (leken) discussie, als wel onder wetenschappers over het grondbeginsel (het zogenaamde 'broeikaseffect') van de huidige klimaatproblematiek op een zo degelijk mogelijk niveau.

  Iedere bijdrage uit de lezers van, en de bijdragers aan, climategate.nl zie ik met grote belangstelling tegemoet.

 6. Hugo Matthijssen 12 september 2012 om 19:40- Antwoorden

  Arthur

  Ik ben geen wetenschapper en kom niet veel verder als docent meteo op een vliegschool maar heb wel interesse.

  gr

  Hugo

 7. JanWaalwijk 12 september 2012 om 19:45- Antwoorden

  Nou na veel dubben en de ontdekking dat ik een zwevende kiezer ben geworden en veel wikken en wegen gaf het argument wellicht Jaqueline Cramer weer terug te krijgen onder een Greenpeace premier de doorslag, Rene Leegte, je mag AmadeusGould en zijn twee eurocenten bedanken voor 1 voorkeursstem…YARRR!!!! Dan moet het maar Paars worden for God's sake, met onmiddelijk door de VVD de post van minister van milieu op te eisen voor Leegte!!!

 8. Arthur Rörsch 12 september 2012 om 21:26- Antwoorden

  @Hugo

  Iedereen die interesse heeft is mij welkom om mee te lezen. En om opmerkingen te maken. Die kritisch maar hopelijk ook opbouwend zijn.

  Opvallend overigens dat menigeen waarmee ik discussieer een 'luchtvaart' achtergrond heeft. Ik krijg de indruk dat het onderwijs in meteo dat vliegers genieten, beter is dan aan studenten aan een universiteit. In ieder geval meer praktisch.

  @JanWaalwijk

  Leegte als minister is wellicht nog een brug te ver. Het ministerie heet tegenwoordig Infrastructuur en Milieu. Infrastructuur is wel zo belangrijk. Dus onder VVD bewind komt mogelijk Mellany SvH-MG terug.

  Morgen, als de uitslag van de verkiezing bekend is, kunnen we verder speculeren. Maar op voorhand

  denk ik dat iedere partij gaat roepen, dat zij feitelijk gewonnen heeft. Het hangt er maar vanaf met welk voorgaand getal, vorig aantal zetels, of peiling, men wil vergelijken. Zoals eerder gezegd, veel verstand van 'politiek' pretendeer ik niet te hebben maar mijn indruk is dat veel politici in een droomwereld verblijven. 'Alice in Wonderland' is in dit opzicht nog steeds lezenswaardig.

 9. Niek Rodenburg 12 september 2012 om 21:59- Antwoorden

  Arthur schreef:

  Ik krijg de indruk dat het onderwijs in meteo dat vliegers genieten, beter is dan aan studenten aan een universiteit. In ieder geval meer praktisch.

  Dat klopt omdat de speciale scholen die luchtvaartmeteo onderwijzen nog niet verpest zijn door de duurzaam geïndoctrineerde UHD's en hun (linkse) duurzame doctrine aan nog niets vermoedende studenten overbrengen.

  Zoals het nu gaat is het goed, want ik vlieg liever naar de VS met de geruststellende gedachte dat meteo Schiphol erachter zit, althans de meteo verwachtingen opstelt en niet ene Gerrit Hiemstra. Vooral niet omdat we via Groenland vliegen…

 10. Niek Rodenburg 13 september 2012 om 05:07- Antwoorden

  Ik wil graag mevrouw Sap feliciteren met haar plan om de Noordzee vol te zetten met windmolens.

  Uw zeereisje samen met de Nuon, enkele weken geleden naar windpark Egmond aan Zee, heeft u geen goed gedaan.

  Uw kiezers hebben u massaal links laten liggen om uw onzalige idee.

  Wat was de betekenis ook al weer van het spreekwoord Met molentjes lopen?

  Iets van Niet goed bij het verstand zijn?

  Ik wil er graag een nieuw spreekwoord aan toevoegen Naar de molentjes varen.

  betekent De ondergang tegemoet gaan

  En nu mevrouw Sap? Uithuilen en opnieuw beginnen? Het Nederlandse volk mag toch hopen van niet. Ik verwacht vandaag of morgen een aankondiging van uw vertrek.

 11. Nederland kleurt blauw! 13 september 2012 om 05:30- Antwoorden

  […] kleurt blauw!Kies uw favoriete groene kakel in de KamerBiomassa grootste subsidie-aanvrager van 2012Stem René Leegte de kamer in!Belgenmop: Zingen voor ‘Het Klimaat’Stem op Van der Veer in de Vieze top 50!Weerman […]

 12. Hugo Matthijssen 13 september 2012 om 08:35- Antwoorden

  Niek het betreft een opleiding voor hobby piloten

 13. JanWaalwijk 13 september 2012 om 09:37- Antwoorden

  @Niek: gelukkig zijn ze dan zo sportief om hun verlies te nemen en op te zouten, maar nee, het verlies van Wilders daar krijgt men dan nog wel vreugde van, heb niks met Wilders (meer) maar zo leert men de zuur linkse rancuneuze kleinzieligheid in optima forma weer kennen.

 14. Niek Rodenburg 13 september 2012 om 12:11- Antwoorden

  Hugo, is er dan verschil tussen een METAR voor hobby piloten en voor de professionele stuur knuppel?

  Regen is regen, mist is mist, sneeuw is sneeuw en de QNH is voor beide ook gelijk.

  Alleen de route's die ze vliegen is vaak verschillend.:)

 15. Hugo Matthijssen 13 september 2012 om 20:06- Antwoorden

  Niek

  Als ik heel eerlijk ben is het leuker omdat het niveau verschil in de groep erg groot kan zijn.

 16. Turris 17 september 2012 om 21:52- Antwoorden

  VVD-IPCC-scepticus René Leegte eindigde op de 20ste plaats en stond als 30ste op de VVD-kandidatenlijst geparkeerd.

  De actie op climategate.nl voor voorkeurstemmen voor hem moet hebben gewerkt.

  http://www.dejaap.nl/2012/09/17/alstublieft-uw-ni

 17. Leo Bokkum 17 september 2012 om 22:57- Antwoorden

  Als het klopt wat er in Wiki over hem wordt geschreven is Leeghte een CO2-gelovige.

  Citaat: "Met regelmaat zegt hij dat Europa na 2020 nog maar één doelstelling moet hebben: reductie van CO2."

  Met dat soort vrienden heb je geen vijanden meer nodig…

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Leegte

 18. Turris 17 september 2012 om 23:00- Antwoorden

  Leo, beter "sceptisch" dan Leegte is er helaas niet binnen de VVD!

 19. Leo Bokkum 18 september 2012 om 00:16- Antwoorden

  Turris, we hadden dus een zeer democratische keuze tussen thyfus en de pest.

  Wát een mistroostige ellende… :~(

 20. […] 113.  9 september 2012  Stem Van der Veer in de Vieze Top 50! 114.  11 september 2012 Stem René Leegte de kamer in! 115.  13 september 2012 Nederland kleurt blauw 116.  16 september 2012 Europese burger komt in […]

 21. […] Leegte doet zijn dure plicht! De dag voor de vorige verkiezingen heb ik u in een soort van liberaal traktaat gevraagd om Rene Leegte de kamer in te stemmen. Dat heeft u gedaan, waarvoor nog mijn hartelijke […]

Geef een reactie