Toendravegetatie profiteert dramatisch van langer groeiseizoen. Niet temperatuur maar hydrologie bepaalt respiratie CO2

Je komt het sexy alarmistische verhaal overal tegen, tot in het laatste IPCC-rapport, maar ook in het boek van fysisch geograaf van het hoge noorden Laurence Smith:

Opwarming zou de permafrost doen smelten, waardoor massale methaanemissies en CO2-emissies zouden volgen: het ontdooide veen zou oxideren en toendravegetatie zou respireren (respiratie= verbranding van suikers door planten waardoor CO2 vrijkomt). Al die extra CO2 in de atmosfeer zou als trampoline-effect werken voor aardopwarming. Mooi verhaal, vindt u niet?

De zoektocht naar positieve feedbacks en ’tipping points’
Men zoekt namelijk een verklaring zoekt voor het feit, dat in geologische records opwarming na een ijstijd vaak sneller verliep dan afkoeling. Er zou dus een opwarmingstrampoline moeten zijn (positieve feedback), waarbij één effect het andere versterkt. Zo kwam James Hanssen ooit bij CO2 uit (dat door opwarming uit de oceaan gast en dan zelf aan opwarming bijdraagt), omdat volgens hem alleen verandering in de stand van de aardas niet voldoende zou zijn. En zo kwam men uit bij het mechanisme van de toendratrampoline.

Maar de toendratrampoline bestaat niet
Lullig is het, wanneer je daadwerkelijk op de toendra gaat meten, en meestal vindt dat de toendravegetatie dankzij de snellere opwarming van arctische gebieden veel méér CO2 opslorpt. De plantenwereld profiteert enorm boven de poolcirkel. Gisteren bij de KNAW ontmoette ik Michiel van der Molen nog, die mij op zijn eerdere onderzoek wees op de Siberische Toendra voor Biogeosciences.

Snelle opwarming verlengt het groeiseizoen dramatisch.
Was de temperatuur eerder pas in juli optimaal voor planten- een maand nádat het licht optimaal is voor fotosynthese (plantenproductie droge stof uit Co2 en water)- nu kan de vegetatie veel langer, sneller en beter CO2 opslorpen. Ergo: de toendra wordt voorlopig juist een CO2-sink bij opwarming.

Niet temperatuur maar droogte bepaalt respiratie planten
Zoals ik ook al beschreef in hoofdstuk 6 van Marcel’s boek ‘De Staat van het Klimaat‘ kan alleen temperatuurstijging voorlopig nooit ervoor zorgen dat planten meer CO2 gaan uitstoten dan opnemen. Dat is alleen het geval als planten droog staan, neerslag is veel belangrijker.

    Ik bedoel: pas na een gemiddelde temperatuur van 25 graden Celsius zit je bij C3-fotosynthese over haar optimum, bij C4-fotosynthese pas tegen de 30 graden. Tot die tijd zegt het gros van de plantenwereld: dankuwel lieve mensheid voor al uw extra CO2 en warmte. Hoewel de arctische toendra versneld opwarmt, is het er nog steeds véél te koud voor de meeste planten voor optimale productie.

Permafrost maar beperkt ontdooid
Volgens Van der Molen was ook bij zijn onderzoek- en dat van het meeste vergelijkbare toendraonderzoek- die hydrologie op de toendra meer van belang. De permafrost raakt maar tot 30 centimeter ontdooid, en die bovenlaag is enorm waterverzadigd. Pas bij droogte worden planten een netto CO2-emitter. Zo zijn planten.Graag zie ik nog meer van deze studies, maar gezien de logica van planten lijkt mij dat die de zelfde uitkomsten geven. Vergelijkbaar onderzoek aan veengebied in andere klimaatzones geeft de zelfde uitkomsten.

Eenvoudige sociale verklaring voor hardnekkig toendra-alarmisme
Volgens Van der Molen blijft desondanks het toendra-trampolineverhaaltje onverminderd populair bij collega’s, iets dat ze blijven beamen. Het verhaal is ook ’too good to be untrue’. Wat ooit een stoffig vakgebied was: koolstofflux in arctische toendra’s voor hooguit 3 studenten per faculteit, levert je als hoogleraar nu een horde hete studentes die door hun werk op de toendra de wereld willen redden.

Plots is er veel meer onderzoeksgeld voor verre reizen en expedities. Er zijn als academicus ongunstiger ontwikkelingen te bedenken. Laurence Smith werd er alvast ook seksueel niet minder van, zo beschrijft hij in zijn eigen boek. Wat denk je waarom er meer studenten en biologen zijn die tropische koraalriffen bestuderen, dan voor die in de ijskoude Barentszee?

Ja sorry, het zijn net mensen die wetenschappers.