Volkskrant volgt Climategate.nl en Greenpeace is woest

Ik had het echt echt echt niet gedacht dat mijn artikel Greenpeace “achter” vernielingen proefvelden Wageningen? van 30 augustus jl. een hele dikke staart zou krijgen. Zelf gaf ik het artikel al een staart door op 1 september te komen met Greenpeace zegt wetenschap maar bedoelt marketing maar vandaag kom ik er dankzij deze tweet pas achter dat Sylvia Borren, directeur van Greenpeace Nederland en nummer 12 op de Duurzame 100 zich heeft verwaardigd een lange reactie op mijn eerste artikel te tikken.

Waarom? Waarom reageert Borren op wat zij zelf noemt een “marginaal blog” en “die vage website”? Tot mijn nog stommere verbazing zie ik net dat dit is omdat de Volkskrant op 1 september een vertaling heeft geplaatst van een al tamelijk oud artikel van Wilson da Silva, hoofdredacteur van Cosmos: The sad, sad demise of Greenpeace. Dit artikel speelde een grote rol in mijn post die dus ook de aanleiding voor De Volkskrant was een vertaling te laten maken. Die vertaling kreeg de titel mee: De milieuridders zijn nogal eng geworden en legde net als mijn artikel de link met de recente vernielingen van proefvelden in Nederland.

Hoe reageert Sylvia Borren concreet in haar op 4 september in VK geplaatste  opiniestuk?

See for yourself! Happy reading!

Grappig is dat het stuk in eerste instantie de titel had “Pot verwijt de ketel” en dat het vervolgens werd “Greenpeace-opponent verliest maat uit het oog”. Borren negeert mijn artikel grotendeels en gaat in detail in op het verhaal van Da Silva, waarvan haar organisatie natuurlijk al uitgebreid weerwoord op de plank had liggen. In elk geval mooi dat deze discussie nu helemaal van Australië naar Nederland is getild.

Mooi is de quote:

Dit terwijl wetenschappelijk onderzoek nu juist aantoont dat we heel goed gewassen kunnen kweken die tegen een stootje kunnen, bijvoorbeeld tegen droogte en schimmels. Daar is geen risicovol genetisch knip- en plakwerk voor nodig geweest. Simpelweg slimmere landbouw, waarbij boeren optimaal gebruik maken van de ecologische principes van Moeder Natuur, kan de wereld van voldoende voedsel voorzien. Tientallen onderzoeken onderschrijven die stelling, waaronder het landbouwrapport van de Verenigde Naties, waaraan vierhonderd wetenschappers meewerkten.

Waarbij ik me dan afvraag hoe Greenpeace de grens trekt tussen de “principes van Moeder Natuur” waar toch ook wetenschap (of tenminste 400 “wetenschappers”) bij komt kijken en een blijkbaar andere vorm van wetenschap die tegen deze principes indruist. Wie is Greenpeace om te zeggen waar die grens zou liggen?

En daarom herhaal ik:

Greenpeace zou ook de proefveldjes van Gregor Mendel hebben vernietigd. Greenpeace zou ook Charles Darwin van de Galapagos hebben verjaagd. Greenpeace zou Watson en Crick hebben verboden met DNA en RNA te knoeien.

En zie ik nog zeer graag een reactie van Greenpeace op mijn tweede artikel: Greenpeace zegt wetenschap maar bedoelt marketing.

Zie ik nu echt spoken als ik denk dat de hoofdredactie van VK meent met anti-Groenlinks artikelen de PvdA nog net 1 of 2 cruciale zeteltjes groter te maken?

Door | 2012-09-05T23:16:50+00:00 5 september 2012|45 Reacties

45 Reacties

 1. Harry van Schalkwijk 6 september 2012 om 03:46- Antwoorden

  Het is inderdaad wel als een compliment te beschouwen als de Volkskrant je hier in navolgt, Hajo!

  Daar komt nog bij dat Sylvia Borren in haar artikel voor Greenpeace inhoudelijk helemaal geen afstand neemt van de vernieling van de gentech-proefvelden maar zich in bedekte termen daarmee solidair verklaart; het is in haar woorden de natuur tegen de gentech-industrie. In die opvatting van de werkelijkheid staat ze natuurlijk óók aan de 'goede' kant, net als de vernielers van de proefvelden. Sylvia Borren toont zo ongewild aan dat je helemaal niet de maat uit het oog verloren bent in dit geval.

  De timing van de Volkskrant lijkt toch vooral ingegeven door het tijdstip van de vernieling van de proefvelden. Dat tijdstip ligt nogal interessant kort voor de verkiezingen, maar daar denken zulke actievoerders niet aan, antiparlementair als ze zijn wanneer het ze uitkomt.

  Ik zie niet in dat de PvdA hier mee geholpen zou worden, Samsom is vroeger meermaals als actievoerder gearresteerd bij Greenpeace-acties en ook andere PvdA'ers hebben op zijn minst een verleden met Greenpeace.

 2. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 05:13- Antwoorden

  Sylvia Borren?

  Is dat niet de mevrouw die met een groep ideologisch gelijkgestemden een paar maanden geleden werknemers van Shell belette aan het werk te gaan en de directiekamer kaapte? U boft mevrouw Borren dat ik daar niet aanwezig was, want ik had u met plezier met een stuk tropisch hardhout de kamer uit gewerkt.

  Weet u wat het is mevrouw Borren?

  Als een directielid van een organisatie, u dus, meent te moeten reageren op een artikel op het grootste klimaat kritische blog in de Benelux, dat bovendien op een kleinerende toon doet, 'marginaal weblog', dan heeft de schrijver van het bewuste artikel de juiste snaar geraakt.

  Een 'marginaal weblog' mevrouw? Een weblog dat gelezen wordt door ministers, staatssecretarissen en Kamerleden noemt u marginaal?

  De kwaliteit van het onderzoeksteam en onderzoeksjournalisten op dit weblog, Climategate.nl staat buiten kijf mevrouw. Zonder subsidie van welke oliemaatschappij dan ook doen de onderzoekers hun werk. Dat de uitkomst van dat onderzoek u niet bevalt is uw probleem.

  Uw reactie zal ongetwijfeld ingefluisterd zijn door het hoofd ledenadministratie, "Zeg Sil, we moeten iets aan dat dalend aantal contributie betalers doen hoor. Je moet wat zeggen."

  Toen uw organisatie het enkele jaren geleden nodig vond om honderden tonnen aan betonblokken in de Waddenzee te storten heb ik mijn lidmaatschap en contributie betaling direct stopgezet omdat ik niet mede verantwoordelijk wilde zijn voor een mogelijke dood van een hard werkende vissersfamilie.

  Ik kan u met enige trots vermelden dat ik er in geslaagd ben sinds die tijd 18 familieleden en collega's te bewegen hetzelfde te doen. Wegwezen bij die club onrustzaaiers.

  Mag ik u hetzelfde advies geven dat ik aan Jan Rotmans gaf?

  Laat uw handen wapperen en zorg dat uw werk een zinvolle bijdrage is aan de Nederlandse economie, in plaats van aan het einde van elke maand uw hand op te houden en die rijkelijk te laten vullen met gemeenschapsgeld.

  Subsidie maakt mensen lui en stompt ze af. Er ontwikkelt zich een tunnelvisie waarbuiten alles en iedereen het moet ontgelden.

  Word desnoods lid van de Libelle naaiclub, dan doet u nog iets zinvols in plaats van te kakelen als een kip zonder kop.

  Ik roep de lezers van dit grootste klimaat kritische 'marginale weblog' in de Benelux op om hun bijdrage aan Greenpeace in overweging te willen nemen. Er zijn legio andere instanties die beter werk doen dat dit stelletje oproerkraaiers. Of wilt u medeverantwoordelijk zij voor de misdadige praktijken van dit groenfonds?

 3. Turris 6 september 2012 om 09:06- Antwoorden

  GreenPeace verwart wetenschap met hun politieke "duurzame" religie. Hun doel is de economieën van de westerse landen te treffen en een nieuwe wereldorde in te stellen. Bovendien werd wetenschappelijk vastgesteld, dat meeste van hun huidige en voormalige politieke speerpunten juist geheel niet duurzaam zijn: PV-energie, windenergie, biofuels, anti-kernenergie, biologische landbouw/veeteelt, anti-gentech, anti effectieve chemische bestrijdingsmiddelen, het zijn allemaal politieke uitgangspunten van GreenPeace die de aarde juist uitputten.

  GreenPeace is een politieke multinational met criminele machtsidealen. De regelmatige climategate.nl bezoeker weet dat.

 4. Amadeus Gould 6 september 2012 om 10:43- Antwoorden

  Hajo, de reactie op jouw tweede artikel hebben ze gemaakt door nu jouw tweede artikel te linken in hun reactie en en niet de eerste. Het geeft aan met wat voor iemand we te maken hebben.

  Mevrouw Borren noemt o.a. de energie transitie. Waaraan instituten hebben meegewerkt.
  Nu het wapperen met een rapport zegt niet zo veel, behalve dan dat men (vooral) het schrijven van een wetenschappelijk rapport faciliteert (want zo zit het toch bij GP?). Vaak praten dat soort rapport langs elkaar heen en worden bijv geen kritische vragen beantwoord als…

  Hoe zit het met zeldzame aarde metalen nodig voor de energie transitie? Hoe zit het met de economische realiseerbaarheid? Welk rendement hebben zonne energie en energie uit wind. Wat vind GP van biofuel? Hoe betrouwbaar is die energie leverantie. Wat is het eigenlijke redement met gebruik van back up centrales. Waarom zou fossiel ouderwets zijn (die woordengebruikt mevrouw Borren) zijn…als er nu hoog rendement state of the art CCGT centrales met een rendement van 59 % komen (zie de blogs van Theo Wolters daarover zou ik zeggen).

  Nu de quote waar het m.i. ech allemaal omgaat…

  Wie wel genetisch gemanipuleerd voedsel willen produceren, ook al zijn de risico’s daarvan onvoldoende onderzocht, zijn grote multinationals zoals Monsanto. Zij verdienen miljarden aan de zadenverkoop van hun genetisch gemanipuleerde gewassen en bijbehorende bestrijdingsmiddelen. Deze vorm van landbouw maakt boeren en consumenten volledig afhankelijk van dergelijke bedrijven. Boeren moeten meer en meer landbouwgif gebruiken en als de bewerkte zaden eenmaal in de natuur zijn verspreid heeft niemand meer de keuze om te eten zonder gentechnologie. De natuur verliest, de Monsanto’s winnen.
  In zijn artikel beschermt Da Silva het Australische instituut dat de proefvelden heeft opgezet, waartegen Greenpeace actie voerde. Hij vermeldt niet dat dit instituut volop banden heeft met de gentechtindustrie.

  Dan heb ik toch een paar eenvoudige vragen…

  A1) Wat is er precies kwalijk aan dat een multinational zaden produceert en daar miljarden aan verdient (ik weet dan nooit of men doelt op omzet maken of winst maken) . Verderop zegt mevrouw Borren zelf dat GP electronicaproducenten tegen elkaar op laat bieden in steeds schoner en zuiniger produceren. Dat zijn ook multinationals en die verdienen ook miljarden. Denk ik dan . En die zijn goed omdat ze een beeldscherm, computer, TV-tje of radio produceren (altijd handig als een ieder die heeft voor het verbreiden van de ideologisch boodschap, toch), maar een bedrijf dat helpt bij voedsel productie en groot geworden is…is ineens heel erg fout.

  A2) Waarom zouden boeren meer landbouwgif moeten gebruiken, als men d.m.v. genetisch technieken planten juist resistenter kan maken tegen bepaalde ziekten. En daardoor juist minder bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden.

  A3) Gesteld dat dit niet zo is, en die genetisch bewerkte plantjes zijn laat ik zeggen „mietjes“ en niet opgewassen tegen de natuur, wat is dan de bedreiging voor de natuur….no chance of survival in the outside world.

  A4) Als boeren afhankelijk worden omdat ze steeds nieuwe zaden moet kopen…hoe wordt die natuur dan precies bedreigd door die verspreiding van zaden. Kunt u ons dat effe uitleggen.

  A5) Als een instituut proefvelden heeft, om juist genetisch gemodificeerde gewassen te onderzoeken…dan krijgen ze die zaden bijv. ook van de industrie. Het kan ook zijn dat die industrie dat zelf onderzoekt (m.a.w.) ..GP-ers voeren dan actie, juichen toe dat de proefvelden vernield worden. Ze begint het stukje met de opmerking dat de risico’s onvoldoende zijn onderzocht van gentech voedsel…

  Tja dan denk ik GP is tegen gentech omdat ze vinden dat het niet voldoende onderzocht is en voert actie tegen een instituut dat middels proefveldjes juist daarna onderzoek wil doen.

  Waarom zo’n houding Is men bang dat de uitkomsten wel eens geweldig positief zouden kunnen zijn….en dan heb je geen reden meer om tegen gentech actie te voeren…zit je zonder werk …eh actie 😉

  Tja en van die klimaatverandering, dat ontkennen IPCC-sceptici juist niet. Ze vinden juist dat klimaat altijd verandert. Klimaatverandering is een pleonasme. De vraag is of en in hoeverre CO2 daar echt een rol in speelt. En of die effecten wel zo erg zijn? Daar zijn wetenschappers het niet over eens.

 5. JanWaalwijk 6 september 2012 om 10:59- Antwoorden

  @Harry: de PvdA heeft geen hulp van Greenpeace nodig, die worden gedragen op de handen van de kwaliteitsmedia en de opiniepeilingsbureaus die ze newsfeeds voeren die ze braaf overtikken, "Samson Glorieuze en Enige Winnaar …..debat" "Samson nadert die enge rechtse VVD in de peilingen" etc. en het meest stuitend (hulde dat Rutte er wil gaan zitten) die behandeling door de PvdA huisomroep en de bejegening door Uber Proleet Peter R. de Vries (die mag je best een criminelenvriend noemen ook al ben je PM en toon je wel decorum) gisteravond.

  OT: zou men bij de Volkskrant dan toch verstand krijgen? Maar dit stukje gewogen tegen het volslagen idiote stuk van Voorwinden en Slob en het feit dat Rutte zijn pluche niet wil laten bederven door die oplichters hun 5000 windmolens te "geven" doet mij niet neigen om op Rutte te stemmen omdat die als enige nog enig verstand heeft, hij heeft ook een hidden pluche agenda.

  Off-topic: het lijkt er erg op dat de week voor de verkiezingen alsnog een week van de windluwte dan wel windstilte wordt, Moeder Natuur bemoeit zich er dus uitdrukkelijk mee, en straks krijgen we zondag nog weersextremen ook!!!

 6. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 11:11- Antwoorden

  Off-topic: het lijkt er erg op dat de week voor de verkiezingen alsnog een week van de windluwte dan wel windstilte wordt, Moeder Natuur bemoeit zich er dus uitdrukkelijk mee, en straks krijgen we zondag nog weersextremen ook!!!

  Ik reed gisteren met de auto vanaf de Veluwe naar Krommeniek. Zodra je de Veluwe verlaat begint de horizonvervuiling.

  Vanaf de A1 bij Bunsburg Spakenschoten gezien, u weet wel, het dorp met de alles vervuilende, zwaar stinkende, zwaar bedorven visafval verwerkende en ook nog eens zwaar gesubsidieerde biomassavergister van Arie van der Groep, stond meer dan de helft van alle windmolens rondom Zeewolde en omgeving stil wegens gebrek aan wind.

  Een gebrek aan wind was kennelijk de achterliggende reden dat TenneT afgelopen maandag, dinsdag en woensdag de stroom leverende boeren met hun WKK's in het midden van het land verzocht (verbood) om 's middags geen gas terug te nemen omdat het netwerk de instabiliteit dan niet kon verwerken.

  Er waren op dat moment leveranciersproblemen….

  Je ziet steeds meer signalen, als je tussen de regels doorleest, dat de Nederlandse stroomvoorziening steeds vaker op de rand van een blackout balanceert.

  TenneT zal dat natuurlijk niet toegeven, maar we zitten dichtbij, en ik voel dat aan, bij een totale blackout, die in sommige energiecentrales een weergaloos mooi vuurwerk zal opleveren.

  Als de wind in Duitsland ook tegelijkertijd even afneemt zou dat enorm helpen…

 7. DWK 6 september 2012 om 12:37- Antwoorden

  Wanneer

  houden dit soort clubs toch eens op met dat gemiep over de “ecologische principes van moeder natuur” http://nl.wikipedia.org/wiki/H5N1

  Ik word hier zo moe van en zeg: Tonga Tonga-science en Simon Roosendaal kan best heel leuk uitleggen wat gentec nou precies is.

  Maar als het al gaat lukken zal het nog decennia duren voordat de feiten bij de burgers zijn neergedaald. Ik heb er een hard hoofd in.

  Misschien moeten we de wereld dus wel door-”democratiseren” te beginnen met NL waar alle liefhebbers van stilstand en achteruitgang samen in een reservaat gezet worden … Nou vooruit twee reservaten dan; ééntje voor greenpeacers en één voor feiten-lovers. Zie het als een soort taalgrens aan de ene kant wordt klare taal gesproken en dito wijn geserveerd aan de andere kant spreekt men lulkoek met een glas beschimmeld druivensap vers van de blote voet.

  Aan de ene kant zie je een groen landschap met hier en daar een fabrieksschoorsteen (waar enkel nog waterdamp en een gezonde dosis CO2 uitkomt, aan de andere kant zie je door de windparken de molens niet meer. Aan de ene kant een keurig cultuurlandschap met her en der wat beschermde biotopen waar het kwaakt, kirt, fluit, zoemt en gakt dat het een aard heeft. Aan de andere kant een daapse modderpoel met ploegende lompenmacrobioten en bleke hippies die over de sla en wortels voor de volgende week schijten.

  Enfin vult u het zelf maar verder in.

  Nog een mandje aandelen Devgen koopt.

 8. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 13:26- Antwoorden

  DWK, dit moet jou toch wel aanspreken?

  Duitse klimaatalarmisten van het PIK willen de beschikking hebben over de miljarden in de pensioenkassen om de Energiewende te betalen.

  http://notrickszone.com/2012/09/06/you-didnt-earn

  Hoeveel connecties hebben die mensen uit Potsdam nog met haar voormalige inwoonster Merkel?

 9. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 13:43- Antwoorden

  Hoogleraar: Windenergie brengt zijn geld nooit op.

  Overheden moeten direct stoppen met het subsidiëren van windenergie.

  Dat zegt Richard Tol, daags nadat de provincie Noord Holland een bouwstop voor windmolens afkondigde.

  Wind kost teveel en wordt op grote schaal nooit rendabel.

  Hij heeft ook een uitgesproken mening over het bijna faillissement van de Deense windpolitiek en de hulp die Duitsland daarbij gegeven heeft.

  Voor wie het hele stuk, een kwart pagina, wil lezen moet even de wakkere krant van vandaag kopen.

  Blz. T30

  Wie de krant niet wil kopen moet dat hier maar even zeggen, dan stuur ik het artikel wel even op.

 10. Rypke 6 september 2012 om 13:48- Antwoorden

  Pot verwijt de ketel heeft bij Borren een nogal dubbele lading, dus dat zullen ze daarom wel verwijderd hebben.

  Sylvia Borren is een pathologische leugenares, als we op haar reacties afgaan op de radio nav Jaffe Vink zijn doortimmerde boekje 'Het Gifschip, verslag van een journalistiek schandaal'

  'maar journalistiek gaat ook om waarheidsvinding'

  hohohoho, Sylvia, dat was precies wat VInk nu deed en zo kwam je club er nogal slecht van af. They fill the air with words, een weerwoord van greenpeace is nooit een antwoord op de vraag maar een communicatieve bezwering

  Iedereen kijk aub ook Survival in the High North van Magnus Gudmundson. Greenpeace is altijd al een verzameling pathologische leugenaars geweest, zie ook de oplichter David mc Taggart

  Over de ellenlange discussies over 'veiligheid'van genetische modificatie bij voedsel is een heel aardig boek geschreven 'Lords of the Harvest', door een wetenschapsjournalist van New Scientist die jaren bij Monsanto in de keuken kon kijken. We komen daar ook Jeremy Rifkin tegen, toen nog anti-gentechactivist voor oa Greenpeace. nu 'duurzame energieadviseur'die voor de provincie Utrecht 4 ton casht voor een transitieplan of iets vaags

  Alles bij deze mensen is met geld en macht verklaarbaar.

 11. Turris 6 september 2012 om 13:51- Antwoorden

  Industriële landbouw, industriële zoetwaterproductie met kernenergie, gen-technology, het zijn de issues die Aalt Dijkhuizen tegen Club van Rome, GreenPeace en Groenlnks in brengt, ter voorkoming van de duurzame uitputting van de aarde, en tegen te voorziene honger-migratie en -oorlogen, die door CIA al werden voorspeld rondom 2000 in hun scenario tot het voeden van 9 miljard aardbewoners. (heeft iemand dat rapport?)

  Dijkhuizen is wetenschappelijk en visonair!

  In tegenstelling tot Club van Rome, GreenPeace en Groenlinks, zij zijn politiek dogmatisch en feitelijk vijanden van de mensheid.

 12. Rypke 6 september 2012 om 13:57- Antwoorden

  @Niek, Greenpeace neemt geen (directe) subsidie aan

 13. Turris 6 september 2012 om 14:36- Antwoorden

  Dit is er al over de USA zelf:

  http://govtslaves.info/retired-cia-army-general-w

 14. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 14:44- Antwoorden

  Turris schreef:

  Dijkhuizen is wetenschappelijk en visonair!

  Ik ben het met je eens Turris, maar het woord visionair is wel gedegradeerd sinds Rotmans het ook achter z'n naam heeft gezet.

  En Hermans van Fibroned en BioShape.

  En Ad van Wijk van Econcern.

  Allemaal visionairs en entrepreneur…..van een hele reeks failliete bedrijven.

 15. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 14:53- Antwoorden

  Turris, die oorlogen om voedsel en water begint met een kleine lokale schermutseling.

  Neem als voorbeeld Tanzania, Kenia en nog wat landen in die streek waar stammen om het schaarse voedsel beginnen te knokken omdat hun voedselrijke bos door bedrijven als BioShape geroofd is.

  Op kleine stukken land in die bossen kweekten ze hun hun eigen maïs, suikerriet, cassave en tabak. Sinds ze door BioShape van hun land geschopt zijn moeten ze nu het dure voedsel kopen maar daar hebben ze geen geld voor, dus gaan ze op stroptocht bij de buren.

  En dat gaat bepaald niet zachtzinnig. Geweren hebben ze niet, maar machete's en speren zijn er in overvloed…

  De Tanzaniaanse regering moet ook herhaaldelijk de bevolking rondom de grote rivieren tot rust manen omdat ze elkaar het water niet in de kop gunnen.

 16. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 14:57- Antwoorden

  Rypke schreef

  Greenpeace neemt geen (directe) subsidie aan

  Indirect ook goed?

  Enkele jaren geleden stelde toenmalig CDA-Kamerlid Jan ten Hoopen een belangrijke kwestie aan de kaak: de steun van de Nederlandse overheid aan organisaties die onwettige acties ondernemen.

  Het ging onder andere om Greenpeace, dat sinds de oprichting van de Nationale Postcode Loterij in 1989 reeds 36,1 miljoen euro bij het bedrijf heeft opgehaald.

  Voor dat geld biedt de organisatie u een hoop intimidatie en geweld, terwijl de Nederlandse overheid er een stempel van goedkeuring op zet.

  Gezien het feit dat ex geestelijke Boudewijn Poelmann (ex Novib) en Sylvia Borren, ook ex Novib, elkaar langs die weg kennen weten we ook hoe de geldstromen naar Greenpeace lopen.

 17. DWK 6 september 2012 om 15:45- Antwoorden
 18. DWK 6 september 2012 om 16:38- Antwoorden

  Niek,

  ik heb dat PIK-verhaal gelezen. Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar ook een teken dat Schellnhoebert zich realiseert dat hij onbetaalbare dromen droomt.

  Andererseits: PIK zit wel zo ongeveer dagelijks bij Merkel aan tafel.

 19. Harry van Schalkwijk 6 september 2012 om 17:20- Antwoorden

  Even on topic:

  In deze cruciale fase van de verkiezingsstrijd zouden politici met banden met Greenpeace (waaronder Samsom) mogelijk ernstig beschadigd kunnen raken als hun tegenstanders (of een Telegraafjournalist of zo) nu maar eens ten volle zouden begrijpen wat Sylvia Borren daar nou eigenlijk schreef.

  Ik ben serieus, dit is mogelijk brisant materiaal als je begrijpt welke ideologie daar wordt bepleit en hoe dit direct heeft geleid tot uitlokking van een misdrijf, te weten de vernielingen van proefvelden in Australië en hier. In Australië is de betrokkenheid van Greenpeace (Samsoms vrienden) gewoon met video bewezen. Nu Nederland nog. Sylvia Borren levert minstens een deel van het bewijs al.

 20. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 17:48- Antwoorden

  Harry, bel jij het ANP en Reuters even op?

  Dan weten we in ieder geval zeker dat het in de Volkskrant komt.

  Mark Rutte leest ook de VK, en Sap…Samsom niet te vergeten.

 21. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 17:57- Antwoorden

  DWK schreef:

  ik heb dat PIK-verhaal gelezen. Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar ook een teken dat Schellnhoebert zich realiseert dat hij onbetaalbare dromen droomt.

  Andererseits: PIK zit wel zo ongeveer dagelijks bij Merkel aan tafel.

  Dan wordt het hoog tijd dat Merkel een andere PIKorde kiest.

  Het is duidelijk.

  In Duitsland is het geld ook op en banken weigeren nog langer geld aan dit soort onbezonnen Energiewende avonturen te lenen.

  Ik las een stukje over TenneT dat ze in gesprek zijn met verschillende financiers en dat eind dit jaar de zaak geklonken is en ze de beschikking hebben over geld.

  Geloof jij het?

  Ik niet.

  Het is een partij blufpoker waar de konijnen geen paardensla van lusten.

  De hele Energiewende is verworden tot een spelletje blufpoker, verwijten de wereld insturen, je mede zakenpartners voor schut zetten, enz. enz. in een poging de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de Energiewende bij een ander neer te leggen.

 22. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 18:50- Antwoorden

  Duidelijke taal van de curator in het faillissement van de biomassavergister in Heeten, bij Deventer:

  Het bankroet van deze installatie in Heeten illustreert ‘de teloorgang die deze vorm van energieopwekking heeft ondergaan’.

  „Een ontwikkeling die naar verluidt steeds meer boeren in problemen heeft gebracht.”

  Daar is geen woord Spaans bij.

  De volgende twee biomassavergisters, in een lange rij, die failliet dreigen te gaan zijn de biomassavergister in Wanroy en de biomassavergister in Bunschoten/Spakenburg.

  Dat verwacht ik dus, en niet de curator.

 23. Amadeus Gould 6 september 2012 om 19:32- Antwoorden

  Rypke schreef

  They fill the air with words, een weerwoord van greenpeace is nooit een antwoord op de vraag maar een communicatieve bezwering.

  Die is om in te lijsten, Rypke.

  En inderdaad, het weerwoord is geen weerlegging van de genoemde punten.

  Het is retoriek, die vooral op het gemoed speelt (met associaties als multinationals, ouderwets, gevaarlijke gentech) maar wel beschouwd vol met tegenstrijdigheden zit.

  En los daarvan die geloofsovertuiging van een wereld zonder fossiel (ouderwets), zonder kernenergie. Tja, geen fossiel….de toverfee zorgt dan dat de wereld genoeg energie heeft….en genoeg kunststoffen.

  Dat gekoppeld aan militant actievoeren…

 24. Turris 6 september 2012 om 22:27- Antwoorden

  @ Niek:

  Visionair:

  Met de zuurzame namen die je noemt, die hoogstens zichzelf benoemde "duurzaam"-visionair zijn, is geen vergelijk mogelijk met realist Aalt Dijkhuizen.

  Daarbij redt Dijkhuizen uit christelijke idealen de mensheid met zijn kennis en wetenschap. De zelfbenoemde valse "duurzaam"-profeten (Visionairs kom nou!) zeggen uit dogmatische ideologie de planeet te redden and don't give damn for people, but only go for power and the money.

  Food & water wars:

  “If people can eat, they can survive for some period of time while we get through the economic crisis and reestablish currency, and systems, and all that,” said Boykin. “But if they can’t eat, you know, they’re going to fight. And that’s my big concern.”

  Duidelijke realistische taal, en dat slaat zeer direct op het ideologisch "Groen" consuminderen en als gevolg een economische verstoring, een bestuurlijk debacle en een ineenstorting van westerse financiële wereld. Daar zijn ze op uit!

  Dat is de "Verelendung" en ordeverstoring waar de Club van Rome en GreenPeace naar streven, op basis van hun ideologische historische voorbeelden en helden.

 25. boels069 7 september 2012 om 10:22- Antwoorden

  Het doorzichtige van clubs als GP: het gaat niet om de zaken waarmee geschermd wordt, het gaat om het doordrukken van een ideologie waarmee elke vorm van individualisering onmogelijk wordt gemaakt.

  Moeder Natuur wordt voor een dictatoriaal karretje gespannen en dan gaat de zweep er over.

 26. Rob de Vos 7 september 2012 om 10:45- Antwoorden

  De directeur van Greenpeace Nederland, Sylvia Borren, reageert op voorspelbare wijze op de stelling van Wilson da Silva dat Greenpeace zich heeft afgekeerd van de wetenschap. Ze hanteert daarbij tactieken om da Silva in discrediet te brengen zonder inhoudelijk te argumenteren, iets wat zij da Silva verwijt.

  Zo spreekt ze van een ‘marginale weblog’ waarop Da Silva’s boodschap in eerste instantie verscheen, daarmee aangevend dat het eigenlijk de moeite niet loont om te reageren. Borren verwijt Da Silva geen enkele referentie te geven voor zijn betoog. Merkwaardig is dat ze even verderop de bewering dat de wereld ‘uitstekend’ volledig kan draaien op duurzame energie onderbouwt door te verwijzen naar een tweetal publicaties die niet onbestreden zijn. Daarmee gaat ze voorbij aan een veelheid aan onderzoeken die tot tegengestelde conclusies komen. In de wetenschap heet dat cherry picking , een doodzonde.

  Onderzoek naar genetische modificatie wordt door Borren fijntjes in een kwaad daglicht gesteld door te verwijzen naar bemoeienis van een multinational (foei!) die uit is op afhankelijkheid van boeren en consumenten, zonder daar een enkel bewijs voor aan te dragen. Proefvelden in Australië deugen ook niet want er zijn ‘banden’ met de gentechindustrie. Alsof het gaat om criminele organisaties.

  Borren stelt verder dat in Australië ‘gigantische vissersschepen op weg naar overbevissing’ zijn. Enkele dagen geleden is deze visie door een Australische rechtbank naar het land der fabelen verwezen, daarbij gesteund door recent wetenschappelijk onderzoek. Kortom, Borren trekt de hele trukendoos aan verdachtmakingen op Da Silva’s stelling open, zonder er ook maar één keer echt inhoudelijk op in te gaan. Een mooiere onderbouwing van zijn stelling kan Da Silva zich niet wensen.

 27. Rypke 7 september 2012 om 11:21- Antwoorden

  Ooh, is die Boudewijn Poelman ook een ex-geestelijke. Die andere oprichter, Simon Jelsma is ook zo'n rooie relpriester die in de jaren '70 tegen de kerk ging schoppen en hij was betrokken bij Novib.

  Veel katholieken (maar ook veel protestanten) die het geloof verlaten worden van die rooie relkikkers die de wereld willen verbeteren. Mensen die de geestelijke dimensie over boord gooien krijgen de neiging beter te willen zijn dan god

  Het zijn ook vaak de fanatiekste atheisten, dat zie je ook bij mijn wetenschapsjournalisten-vereniging. Ze hebben zelfs een eigen krant die de zelfde weg ging

 28. DWK 7 september 2012 om 12:09- Antwoorden

  Even tussendoor;

  Het kan in verkiezingstijd geen kwaad er nog maar eens op te wijzen dat de heer Diederik Samsom (actievoeder in bankierspak) van hetzelfde spul gemaakt is als deze Borren. Anti-democraat in hart en nieren zonder respect voor meningen en eigendommen van anderen en at the end of the day alleen tot discussie bereid als je het met hem eens bent.

  Bij deze dus.

 29. JanWaalwijk 7 september 2012 om 13:04- Antwoorden

  Krijgen we dus straks als al die Verheerlijking van de Toekomstig Geliefde Leider Diederik Samson (Zijn Naam en Gehoaxte Debatwinsten Zijn Geprezen) waarheid wordt dus een minister president waar over in de oude BVD archieven 100% zeker een dossier over moet bestaan? Ach ja ergens in Nederland zwerft ook ene Jaqueline Kramer rond die (sorry teveel naar de Bourne trilogie gekeken) de identiteit overgenomen had van Jaqueline Cramer die het tot minister en Bijzonder Hoogleraar Luchtfietserij schopte ondanks een dossier bij de BVD.

 30. Niek Rodenburg 7 september 2012 om 13:42- Antwoorden

  Rob de Vos schreef:

  Ze hanteert daarbij tactieken om da Silva in discrediet te brengen zonder inhoudelijk te argumenteren

  Rob, het is de bekende tactiek van dit soort mensen.

  Bekijk de twitter berichten van Jan Paul van Soest en Jan Rotmans maar eens.

  Dit soort lieden hebben jaren geleden 'naam' gemaakt in bepaalde kringen waarin zich mensen bevinden die opkijken naar dit soort alarmistische profeten en zich het liefst dichtbij de profeten bevinden.

  Hard lachen op een bijeenkomst als de profeet een grapje maakt, in de hoop dat de profeet hun lach ook ziet. Zelfs koffie halen voor de profeet.

  Geen daad is hen teveel om de profeet maar te behagen.

  Nu het werkterrein en de slijmende aanhang van de profeten sterk kleiner wordt, proberen ze uit alle macht, ze beseffen zelf nog niet dat het een achterhoede gevecht is, hun alarmistisch evangelie nog een keer te prediken.

  Voor veel van hen is het inmiddels 'roepende in de woestijn' geworden.

  Hun roeptoeters zijn verroest door het vele speeksel dat hun geschreeuw veroorzaakte en klinken vals.

  Daarom is het zo belangrijk dat op websites als Climategate.nl, WUWT, NoTricksZone, JoNova en vele anderen waaronder die van jou, het gepredik van de profeten tot op de graat gefileerd wordt.

  De genoemde websites zijn de uitgelezen manier om de niets vermoedende burgers, die jarenlang door de profeten voor de gek zijn gehouden, op de hoogte te houden van de sprookjes en leugens die ze jarenlang hebben moeten slikken.

  De profeten proberen zich tot het laatste te verdedigen. Vandaar dat het zo druk is op Twitter. Ergens anders kunnen ze hun 'woord' niet meer kwijt.

 31. Niek Rodenburg 7 september 2012 om 13:56- Antwoorden

  Jan Waalwijk schreef:

  Krijgen we dus straks als al die Verheerlijking van de Toekomstig Geliefde Leider Diederik Samson (Zijn Naam en Gehoaxte Debatwinsten Zijn Geprezen) waarheid wordt dus een minister president waar over in de oude BVD archieven 100% zeker een dossier over moet bestaan?

  Zo gaat dat in de politiek Jan.

  Als een burger met dezelfde antecedenten als Samsom en vele ander politici, een eigen bedrijfje wil oprichten, ik noem een café, een sauna, een gokhal, een bowlingbaan, ik noem een paar zijstraten, dan krijgen ze via hun gemeente te maken met de wet BIBOB.

  De gemeente kan in zulk soort gevallen alleen in openbare registers neuzen, maar wil toch graag iets meer weten over de persoon in kwestie. Dan komt het ministerie van Justitie om de hoek kijken. Zij kunnen in alle dossiers kijken, belastingdienst, AIVD, noem maar op en ze vinden het.

  Als vervolgens het ministerie ook maar het minste vermoeden heeft dat er iets niet pluis is met de persoon dan kan zo'n ondernemer het wel schudden. Hij krijgt van z'n gemeente geen vergunning.

  Echter.

  Als een politicus actief lid is geweest en nog steeds gewoon lid is van een organisatie die terreur bedrijven hoog in het vaandel heeft staan, dan kun je het zelfs tot minister, premier of hoogleraar schoppen.

  De verhoudingen zijn wat dat betreft een beetje scheef gegroeid.

  12 september brengt er hopelijk wat verandering in.

  Dit land heeft een strakke hand nodig.

  Géén hand die kwistig het geld van de inwoners van dit land verkwanseld aan allerlei dwaze duurzame experimenten. De komende tien jaar voor € 55 MILJARD!!

  Als dit geld nuttiger besteed zou worden, of liever helemaal niet uitgegeven zou worden dan is Nederland weer het braafste jongetje in de EU klas en lopen we fluitend om het oude begrotingstekort heen.

  Door op Samsom en zijn kliek te stemmen weet je zeker dat ons mooie land naar de verdoemenis gaat, met hulp van Greenpeace en het WNF met een wazige mevrouw Borren aan het stuur.

 32. Turris 7 september 2012 om 14:14- Antwoorden

  (1) Samsom meldt aan Frits Wester dat hij zijn boetes heeft betaald voor zijn GreenPeace activistisch verleden.

  (2) Is beide relevant?

  (3) Samson loopt nu met stropdas er is nu "bovengronds" ; wat zegt dat?

  (4) Samsom hanteert tot op heden zelfde dogmatische : "Groene" uitgangspunten als GreenPeace.

  (5) Samsom heeft net zo'n gat in zijn hand als Roemer; http://twitter.com/petersiebelt/status/2016231238

 33. Niek Rodenburg 7 september 2012 om 14:24- Antwoorden

  (3) Samson loopt nu met stropdas er is nu “bovengronds” ; wat zegt dat?

  Dat zegt niets, want ik las eergisteren in de krant dat zodra hij 's avonds thuis is hij als eerste die stropdas in de hoek smijt en vervolgens op de foto van Rutte gaat staan plassen.

  Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

  Ik heb die Samsom vaak op de Mekelweg in Delft gezien toen hij daar studeerde.Toen had ie nog een leuke kop.

  Vandaar dat Frits Wester hem uitnodigde……

 34. Niek Rodenburg 7 september 2012 om 14:32- Antwoorden

  In Engeland hebben de milieuorganisaties de oorlog verklaard aan de nieuwe staatssecretaris van Milieu. Nu heeft de beste man jaren in Noord Ierland gewoond en gewerkt, dus hij weet als de beste hoe je een terroristisch organisatie moet aanpakken.

  Hij is een verklaard tegenstander van windmolens en een sterk voorstander van schaliegas.

  Zijn opdracht is om de Engelse economie een duwtje van onderen te geven. Daarbij past de grootschalige inzet van schaliegas en het kappen met die windmolen onzin, die volgens Richard Tol miljarden kost en niets oplevert.

  http://www.telegraph.co.uk/earth/countryside/9525

 35. Niek Rodenburg 7 september 2012 om 15:50- Antwoorden

  Nog zo'n staatsgevaarlijke onderneming, Urgenda.

  Ene mevrouw Minnesma hield deze week een troonrede. Ze voelde zich een dagje duurzame koningin van Nederland.

  Enkele punten uit haar troonrede:

  Maatregelen van Minnesma voor een snelle transitie:

  * Onmiddellijke overgang naar een circulaire economie waarin producten meerdere levens krijgen, we produceren in kringlopen en we heel zuinig zijn op onze schaarse grondstoffen.

  * Zwaar investeren in deze nieuwe economie. De koplopers tot norm verheffen en achterblijvers dwingen tot verandering of verdwijning

  * Een radicaal ander belastingsysteem waarbij we grondstoffen belasten en arbeid en pensioen fiscaal ontlasten. Financiële sector op de schop.

  * Duurzaamheid geïntegreerd in elk schoolvak bij elke opleiding van basisschool tot universiteit.

  * Invoering van een maatschappelijke stage.

  * Geen marktwerking in de zorg, meer vertrouwen en terug naar de menselijke maat.

  * Een Ministerie van Circulaire Economie, een Ministerie van Duurzame Investeringen, een Ministerie van Gezondheid en Voedsel en een Ministerie van Coöperatie en Verbinding voor het realiseren van bovengenoemde maatregelen.

  Ook Minnesma gaat achterblijvers een ster opplakken, zie punt 2, zij moeten maar verdwijnen.

  Naar een duurzame gaskamer?

  In wat voor wereld leven we dat dit soort gestoorde ideologische warhoofden zomaar hun gang mogen gaan?

 36. Niek Rodenburg 7 september 2012 om 15:58- Antwoorden

  Vreemd.

  Als grote windparken, zoals uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken is gebleken, invloed hebben op het lokale weer en het klimaat, lees je er in de Lage Landen niets over.

  Nu blijkt uit onderzoek dat ontbossing ook een verandering van het neerslag patroon veroorzaakt en is de wereld te klein.

  Zie:

  Ontbossing vermindert neerslag in tropen

  op

  http://www.mo.be/artikel/ontbossing-vermindert-ne

 37. Turris 7 september 2012 om 16:03- Antwoorden

  Stalin, bij leven, zou Minnesma vanwege haar "juiste" propaganda en haar verwijzing naar de Goelag voor de andersdenkenden tot held van de Sovjet-Unie hebben verheven.

 38. Niek Rodenburg 7 september 2012 om 16:05- Antwoorden

  Nog zo iemand die z'n missie ziet stuklopen en uit alle macht probeert aandacht te trekken: Ik stel u voor, Jan Rotmans, zelf benoemd visionair.

  Hij zegt dat 'de gevestigde orde' in vuile energie handelt.

  Zie:

  http://www.energieoverheid.nl/2012/09/07/video-va

  Hij moet z'n verhaal van papier oplezen om te voorkomen dat hij zich vergist. Hij heeft namelijk al zoveel onzin verkondigd dat hij af en toe de tel kwijt raakt en niet meer weet wat hij gezegd heeft.

  Een echte hoogleraar had er een mooi college van gemaakt, alles uit het hoofd. Geen voorgekookt praatje dat ergens langs de Maas in elkaar is geflanst.

  Tip voor Jan.

  Als je vanaf vandaag nu eens je mond duurzaam gesloten houdt dan hebben we al een stuk minder verbale vervuiling in ons mooie land.

  Wat heeft zo'n meneer een diepgewortelde haat tegen de gevestigde energiebedrijven die er mede voor gezorgd hebben dat Nederland na de tweede wereldoorlog economisch op de kaart is gezet.

  Van die hele alternatieve energievoorziening waar Rotmans natte dromen van krijgt, is nog niemand wijzer geworden.

  Kijk naar Denemarken waar duizenden windmolens draaien die geen cent opleveren. Waar het grootste windmolen bedrijf, Vestas, aan de Chinese beademings apparatuur ligt.

  Kijk naar Duitsland waar de EnergieWende op z'n laatste benen strompelt.

  Nee Rotmans. Jouw spelletjes lopen dood.

 39. Niek Rodenburg 7 september 2012 om 16:10- Antwoorden

  Turris, de Tsjechische president Václav Klaus heeft figuren als Rotmans en Minnesma haarfijn door welke kant ze op willen.

  http://motls.blogspot.nl/2012/09/klaus-west-is-di

 40. Niek Rodenburg 8 september 2012 om 16:02- Antwoorden

  Greenpeace laat in gevallen waarin medewerkers wettelijke overtredingen begaan in de meeste gevallen geen rechtszaak volgen, maar betaalt liever de 'schikking', de boete dus, "omdat", zo zegt Greenpeace "de betrokken medewerker niet gediend is met een rechtszaak."

  Kijk , nu komt de aap uit de mouw. Greenpeace wil uit alle macht voorkomen dat zijn activisten een strafblad krijgen.

  Greenpeace activist Samsom zat deze week bij Wester trots te verklaren dat alle boetes waren betaald voor het tegenhouden van 'een vrachtwagen'.

  Met andere woorden, ik ben 'schoon'. De boete is toch immers betaald?

  Greenpeace houdt zijn activisten dus uit de wind door geen rechtszaak te laten volgen en te 'schikken'.

  Dan kunnen ze het later nog eens tot premier schoppen.

  De zaak is actueel nu Greenpeace deze week een aanklacht heeft ingediend tegen het OM in Middelburg.

  U weet wel, de zaak met de ingegraven ballonnen tussen de spoorrails vorig jaar oktober.

  Niets gevaarlijks aan, zegt de terreurorganisate, omdat Prorail enkele dagen van te voren op de hoogte was gesteld en tegen oom agent had gezegd dat de actie niet gevaarlijk was.

  Het OM daarentegen vond het mogelijke wel een gevaarlijke actie en daar is Greenpeace nu 'verbijsterd' over.

  De lozers.

  Lees even zelf:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12906392/__Kla

  Zie ook hier, hoe onze terror Diederik trots is:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/verkiezingen20

 41. Niek Rodenburg 8 september 2012 om 16:36- Antwoorden

  Een beetje windverhaal met dit mooie weer kan geen kwaad.

  Gedeputeerde Staten van Utrecht gaan Noord Holland achterna. Het is nog net geen absoluut verbod om windmolens te bouwen, maar grote gebieden zijn al aangewezen waar beslist geen windmolens meer mogen worden gebouwd.

  Waar wel nog mag worden gebouwd is langs 'lijnstructuren', zoals Rijkswegen, Amsterdam Rijnkanaal en een enkel industrieterrein.

  In de voorlopige Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 van eind augustus 2012, staat in de Paragraaf Windenergie een interessant stuk over windenergie in de Provincie Utrecht.

  Eind januari 2013 wordt de structuurvisie definitief vastgesteld na het beantwoorden van alle zienswijzen.

  Uit het rapport:

  GS zijn van mening zijn dat de provincie Utrecht niet de meest logische keuze is voor (onbelemmerde) grootschalige opwekking van energie door windturbines.

  Dit is ambtelijke taal voor: not in my backyard.

  en

  In gebieden met grote natuur-, milieu- of landschappelijke waarden zien wij geen mogelijkheden voor plaatsing. Daarnaast gelden wettelijke beperkingen, zoals ten aanzien van woongebieden (geluid, slagschaduw), aanvliegroutes vliegvelden, veiligheidsbeperkingen, flora- en faunawet, natura2000, etc.

  en

  In aanvulling op bovenstaande gebieden achten wij het niet aanvaardbaar om in ieder theoretisch mogelijk gebied windturbines te plaatsen. Naast gebieden mét windturbines achten wij het wenselijk ook gebieden zónder windturbines te hebben.

  Uit de Structuurvisie blijkt dat Utrecht in feite zo weinig mogelijk windmolens in de provincie wil hebben.

 42. Niek Rodenburg 8 september 2012 om 16:59- Antwoorden

  Ook in Friesland groeit de oppositie tegen windmolens

  De Statenfractie van de PVV in Fryslân heeft met tevredenheid kennis genomen van de beslissing door Gedeputeerde Staten Noord-Holland om een streep te halen door de windmolen projecten en een algeheel verbod in te stellen voor nieuwe windturbines. In schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten in Fryslân roept de fractie op om dit voorbeeld ook in Fryslân te volgen.

  Max Aardema, woordvoerder ruimtelijke ordening zegt:

  Zoals ook in ons verkiezingsprogramma staat zijn wij faliekant tegen nieuwe, horizon vervuilende windmolen projecten in Fryslân, uitgeroepen tot mooiste provincie van Nederland. Velen delen gelukkig onze mening, zoals onlangs de watersport branche organisatie HISWA in de Leeuwarder Courant liet optekenen.

  Wij roepen daarom het College GS Fryslân op om in hun nieuwe plan, dat deze maand bekend wordt gemaakt het besluit van College GS Noord-Holland te volgen. Zo niet, dan zullen wij alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat het nieuwe windparken plan van GS Fryslan in de prullenbak verdwijnt!”.

 43. Niek Rodenburg 8 september 2012 om 17:49- Antwoorden

  In Friesland rommelt het al langer:

  Want in juni j.l. was de VVD blij dat er voorlopig geen windmolens worden geplaatst bij Metslawier, Garyp, Kollum, Gerkesklooster en langs de A32 in Boarnsterhim. Het omstreden windmolenpark E10 werd voor minstens een jaar in de ijskast geplaatst door de Tweede Kamer.

  Steeds vaker proberen initiatiefnemers van windmolenparken, veelal boeren en privé-investeerders, provincie en gemeente te omzeilen door hun plannen te bundelen. Doordat de plannen worden gebundeld wordt de omvang van de parken meer dan 100 megawatt. Deze enorme parken vallen dan onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) en niet meer onder de besluitvorming van de gemeente of provincie.

  René Leegte, VVD Tweede Kamerlid, heeft minister Verhagen toen gevraagd om de rijkscoördinatieregeling “on hold” te zetten voor aanvragen die buiten provinciale zoekgebieden vallen. De minister heeft toegezegd dit te doen. De minister erkende ook dat de regeling van het Rijk niet bedoeld is voor dergelijke acties.

  VVD Fryslân is geen voorstander van windmolens omdat het rendement beperkt is en ze voornamelijk draaien op subsidie.

  Ik geef geen daalder meer voor de windplannen.

 44. Turris 8 september 2012 om 21:30- Antwoorden

  Ook Drenthe!

  Heel Drenthe en haar veenkolonies wordt plano"logisch" volgeplemd met mega windturbines van 150 meter hoogte, de huidige natuur verpestend!

  Gaat het door? Gaat het niet door?

  http://www.platformstorm.nl/werkgroepen/media

  http://www.energyvalley.nl/nl/archief/22767-groni

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/deta

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/deta

 45. Niek Rodenburg 8 september 2012 om 23:08- Antwoorden

  Hahahah, proest….

  De nieuwste al gehoord?

  Jan Rotmans wil minister van Energie & Innovatie worden.

  Of minister van Energie, Milieu en Innovatie.

  Het zou een zegen voor de EUR zijn maar een ramp voor het land. Sterrenplakker.

  Wat loopt die man naast z'n schoenen na een praatje voor politici in Nieuwspoort.

  Nu weet ik ook waarom hij zo druk op twitter is. Aandacht trekken. Dus toch maar VVD stemmen?

Geef een reactie