De Jordaan in één van de groenste delen van Israel: prachtig en veilig land

Bovenstaande foto is gemaakt bij Bethsaida, het is de Jordaan op één van haar breedste punten. Niet groter dan De Geul in Zuid Limburg, maar wel een levensader voor Israel en de aan de Palestijnse autoriteit toegewezen gebieden. De Golan en Mount Hermon, het Zwitserland van Israel zijn de watertoren voor het land, én militair van levensbelang. Ook staat hier de enige bierbrouwerij die ik in heel Israel tegenkwam, niet onbelangrijk.

Dus, de politici in Israel die eind jaren ’90 met Syrie wilden onderhandelen over ’teruggave’ van de Golan:

    a. Hadden álles over voor vrede, zelfs controle over hun watertoren door het territorium uit handen te geven (want afspraken zijn van papier, grond is dat niet)
    b. Waren suicidaal bezig, een soort ‘self hating jews’

Arabische lente door opwarming?
Ik gok b. en de Arabische ‘lente’lijkt die keuze meer krediet te geven. Volgens klimaatjihadisten zou ook de Arabische Lente een uitvloeisel zijn van ‘Global Warming’. Je moet ergens je klimaatvluchtelingen en klimaatoorlogen verzamelen, als je onbewijsbare uitspraken doet. Maar…

Toch worden klimaatsveranderingen én waterbeheer een toenemende bron van stress. Neem de Nijl in Egypte, waarvan nu al geen druppel meer aankomt in de Middellandse Zee.

Toshka, waterverspilling en bevolkingsgroei
Voor De Ingenieur maakte ik een grote reportageover Derde Werelddelta’s, ‘Nazorg in de Dessa’, waar mijn kennis nog op leunt. Je zag hoe vorige regimes als van Saddad opdracht hadden gegeven tot megalomane waterverspillende projecten als Toshka. Tegelijk groeit de Egyptische bevolking maar, en maakt de van corruptie aan elkaar hangende bestuurscultuur efficient ingrijpen in het waterbeheer onmogelijk. Met andere Nijllanden bestaan afspraken over het waterbeheer.

Het kán niet anders, of ook hier ontstaat een conflict over het schaarse water. Waterstress kan hier fungeren als politieke snelkookpan. Bij landen met een meer primitieve bestuurscultuur dan het hoog ontwikkelde Israel zal eerder chaos ontstaan, dus meer dan klimaat heeft de bestuursorde volgens mij de meeste invloed.

Nu 3 jaar later ben ik nieuwsgierig geworden.
Ik wil graag even de Climategate-lezers vragen rapporten te verzamelen, links en info die mijn kennisniveau wat aanvullen zodat ik een betere blog over het Nijlwater kan maken. Dus neerslagregimes, de trends bij de beginloop van Blauwe en Witte Nijl, wie kan mij even helpen? Bij voorbaat dank. Ook van klimaatregimes in de regio. Kan er een Jihad ontstaan door het klimaat? Ook in andere regio’s ben ik geinteresseerd.

    AUB geen politieke discussies over Palestijnen enzo. zzzzz. De term Palestina is door Keizer Hadrianus uitgevonden nadat hij alle Joden uit Israel knikkerde (na opstand van Simon Bar Kochba als ik me niet vergis) en met dit punt van informatie wil ik die zaak verder afdoen. Wel kan ik iedereen aanraden Israel te bezoeken, prachtig afwisselend land, met fantastisch natuurschoon inclusief Israelische soldates. Wel jammer dat het steeds voller raakt en infrastructuurprojecten als ‘road 6’nodig waren, dwars door het historische slagveld van Saladin en Richard Leeuwenhart. Ik bezocht ook Jericho op uitnodiging van wat Palestijnen, 1ste en 3de wereld zijn vooral een mentale afstand. Wie er nooit is geweest moet gewoon zijn bek houden.