Beleven we 6 november de Dinosaurus Verkiezing?

Alweer fracking en schaliegas.

Door | 2012-10-29T14:09:05+00:00 29 oktober 2012|6 Reacties

6 Reacties

 1. Niek Rodenburg 29 oktober 2012 om 17:59- Antwoorden

  Wat staat er in het regeerakkoord Bruggen Slaan over 'duurzaam'?

  Niet veel eigenlijk.

  Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Deze wordt lastenneutraal gefinancierd door een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting.

  Om de kostprijs van windenergie op zee versneld omlaag te brengen zal het kabinet samen met energiebedrijven en de Nederlandse offshore industrie initiatieven nemen om de innovatie in deze veelbelovende sector te stimuleren. Met netbeheerders wordt verkend hoe de benodigde transportinfrastructuur voor elektriciteitswinning op zee tot stand kan komen.

  14. Terugdraaien intensivering duurzaamheid

  In het begrotingsakkoord is een enveloppe voor duurzaamheid gevormd. Deze wordt teruggedraaid.

  15. SDE+ regeling

  Het kabinet zet in op het realiseren van 16% duurzame energie in 2020. Om dit te realiseren worden de uitgaven SDE+ verhoogd en komen er middelen beschikbaar voor het stimuleren van bij- en meestook van biomassa in kolen- en gascentrales. Het in de kolom structureel opgenomen bedrag heeft betrekking op de benodigde middelen voor 16% duurzame energie in 2020. Na 2020 zijn de benodigde middelen afhankelijk van de reeds aangegane verplichtingen en de dan geldende doelstelling. De verhoging van de uitgaven voor duurzame energie (zie post 114) wordt gedekt uit een verhoging van de SDE+ heffing.

  Niets over kernenergie.

  Niets over schaliegas.

  Wel duurzaam werkloos.

 2. Niek Rodenburg 29 oktober 2012 om 18:07- Antwoorden

  Om de kostprijs van windenergie op zee versneld omlaag te brengen zal het kabinet samen met energiebedrijven en de Nederlandse offshore industrie initiatieven nemen om de innovatie in deze veelbelovende sector te stimuleren.

  Veelbelovende sector?

  Heren formateurs, in welke wereld leeft u?

  U heeft kennelijk de afgelopen 6 weken geen krant gelezen of journaals gezien?

  Dan had u op z'n minst moeten weten hoe de toestand in de offshore wind in Duitsland er op dit moment voor staat. Werd ooit ook veelbelovend genoemd. Nu rijp voor de schroothoop.

  Leest u dit even, dan bent u weer bij:

  Duitse offshore windenergie in steeds zwaarder weer

  op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-309-duitse-o

  Meneer Leegte, bent u er nog? U houdt toch zeker wel de vinger aan de pols?

 3. JanWaalwijk 29 oktober 2012 om 22:15- Antwoorden

  Je stemt met bijna heel Climategate op die man, maar zijn inbreng is nihil, zoals ik al dacht> Moest gisteren weer glimlachen toen de veelbelovende windindustrie molens stilstonden rond negen uur toen heel Nederland het koffiezetapparaat aanslingerde, "veelbelovend", krijgen de Jan Rotmansen van deze Bedreigde Planeet toch nog een stem en de Rene Leegtes nauwelijks….

 4. Hugo Matthijssen 29 oktober 2012 om 22:33- Antwoorden

  Meneer Leegte kan niet in zijn eentje de hele zaak omturnen. Dat heeft tijd nodig.

  Dit is een cruciale zin.

  Met netbeheerders wordt verkend hoe de benodigde transportinfrastructuur voor elektriciteitswinning op zee tot stand kan komen.

  Wat denk je dat er uit die verkenning zal komen.

  Deze transportinfrastructuur is letterlijk onbetaalbaar dat is dan ook de reden dat al die projecten stilstaan. De transportinfrastructuur ontbreekt.

 5. Niek Rodenburg 29 oktober 2012 om 22:37- Antwoorden

  Hugo, ik merk aan alles in het regeerakkoord dat de regering faciliteert omdat ze geen geld heeft en dat het bedrijfsleven alles mag betalen.

  Kortom, we stevenen af op de ondergang van de Nederlandse energietransitie met in het kielzog Jan Rotmans.

 6. Niek Rodenburg 30 oktober 2012 om 11:18- Antwoorden

  In Frankrijk gaan de ogen open.

  Het land heeft nogal wat problemen om te kunnen concurreren op de wereldmarkt. Met dank aan de nieuwe president.

  De Afep, een lobbygroep van 98 ceo’s van de grootste Franse ondernemingen, is het getreuzel van Hollande en zijn ministers meer dan beu.

  De bedrijven in deze groep zijn samen goed voor 30% van alle banen in Frankrijk. Ze deden afgelopen zondag in de krant alvast wat voorstellen om de concurrentie te verbeteren.

  Eén van de voorstellen is om de exploitatie van schaliegas weer toe te staan.

  Frankrijk verbood twee jaar geleden onder druk van de milieubeweging het boren naar schaliegas omdat ze bang waren dat hun duurzame dromen niet door zouden gaan. Net als in Nederland.

  Met een scheef oog kijken deze ceo's naar de VS waar het schaliegas voor een gouden eeuw gaat zorgen terwijl de EU steeds verder afglijdt naar een samengestelde reeks van derde rangs bananenrepubliekjes.

  Hier probeert men de schade te beperken door extra energieheffingen op te leggen om windmolens in de lucht te houden met gevolg dat in een beschaafd land als Duitsland ruim 800.000 huishoudens zonder energie zitten omdat ze de maandelijkse energienota niet meer kunnen betalen.

  In de VS zijn de energieprijzen ten opzichte van de EU meer dan gehalveerd in anderhalf jaar tijd en draait vooral de petrochemische en metaalindustrie op volle toeren en exporteren ze als een razende.

  En het fraaie is dat des te langer de EU en dus ook Nederland wacht met het boren naar schaliegas en maar belastinggeld blijft uitgeven aan onzinnige duurzame windmolenspeeltjes, de concurrentieverhoudingen met de dag slechter worden.

  Wie denkt dat Nederland kan concurreren door windmolens en aanverwante artikelen te bouwen heeft het niet begrepen. Wat kan Nederland dan beter dan bijvoorbeeld Duitsland waar de ene na de andere windmolenfabrikant omvalt en de hele toeleveringsindustrie op apegapen ligt met als gevolgd dat er duizenden ontslagen vallen?

  Wie denkt dat wanneer de regering samen met energiebedrijven en de Nederlandse offshore industrie initiatieven neemt om de innovatie in deze 'veelbelovende sector' te stimuleren, heeft er geen snars van begrepen en is geen knip voor de neus waard.

  Maar dit laatste staat wel in het regeerakkoord.

  Hoe is de situatie in België?

  Geen haar beter dan in Frankrijk. Di Rupo kijkt naar z'n PS vriendje Hollande in Frankrijk en gaat ook de lasten voor het bedrijfsleven verzwaren.

  Die wachten daar niet op en vertrekken massaal uit het land of sluiten de tent.

  Lees het artikel België jaagt ondernemers het land uit in het FD van vandaag maar even.

Geef een reactie