Bodemberoering bij aanleg Tweede Maasvlakte: Ton IJlstra was projectcoordinator

Vandaag dient bij de Raad van State de zaak van visserijverenigingen tegen het Ministerie van EL&I over Natura 2000. Sommige vissers dreigen 70 procent van hun visgebied te verliezen, omdat ze de ‘bodem beroeren’in aangewezen Natura 2000-gebied: dat zou schadelijk zijn in het zandige habitat H1110.

Getijdenstroming meer invloed op bodem dan visserij
Maar nergens geven Ministerie en Imares/Alterra aan hoe de ‘bodemberoering’ van visserij in verhouding staat tot natuurlijke bodemberoering. Dus doe ik het maar eens voor ze. Zie deze studie van Kubicki et al in het Journal of Coastal Research in 2011. Door getijdenstromingen verplaatsen zandbanken onder water in de Jadebusen- de Duitse Wad/Noordzeekust- zich met 12 meter in 3 weken met de vloed mee, en 4 meter terug met eb.


Bodemberoering door visserij met korrel zout
In mijn reeks ‘Bodemberoering tot de bodem uitgezocht’ liet ik al zien dat we ‘bodemberoering door visserij’in het zandige en stormachtige habitat H1110 met een korrel zout mogen nemen. Dit is ook wat de FAO in 2008 schrijft over het Noordzeehabitat met zandbodem:

The impacts of trawling depend on many factors, principally bottom type, water depth, community type and gear type, the frequency and intensity of trawling, and concurrent natural disturbances. The habitats least affected are those with soft substrates and areas affected by natural impacting forces such as wave action.(= Habitat H1110) Hard bottoms with large sessile organisms seem to be most affected.

Het lijkt er meer op dat er éérst een beleidsvoornemen was: weg met die visserij, en dat daar later een wetenschappelijke’rechtvaardiging voor nodig was.
Dat is ook zo. We hadden eerst de Convention on Biological Diversity (CBD) in 1992. Daarin werd de even ongrijpbare als ondefinieerbare ‘ecosystem approach’opgenomen als leidraad voor marien beleid én het voorzorgprincipe. Vervolgens kwam met Ospar het volgende niet democratisch vastgestelde beleidsvoornemen: Marine Protected Areas.

We vallen al in herhaling
Ná aanwijzing in 2004 van Natura 2000-gebieden werden die beleidsrestanten samengevoegd, er kwam een vleugje Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid bij, en al gauw werd Natura 2000 zo dé stok om vissers mee te slaan. Terwijl het sluiten van visgebied- ik schreef het vorig jaar ook al- oorspronkelijk NIETS met Natura 2000 te maken had.