CEO EON in FD: “Groene energie onhoudbaar”

Gisteren een gratis proefweek FD aangemeld (vanwege een suffe tweet van @mauritsgroen) en vandaag al kassa! Wat zegt Rolf Fouchier, CEO van EON:

Eén ding is zeker en dat is dat het huidige systeem op lange termijn onhoudbaar is.

Het gaat dan om groene energie je weet wel waarmee het duizendjarige groene rijk aangejaagd zou gaan worden. Fouchier is zo diplomatiek om niet onomwonden te zeggen dat groene energie een ramp is. Nee, het wordt gebracht als: het wordt veel duurder. De overheid moet betalen en dus uiteindelijk de burger. Dat is in een democratie natuurlijk synoniem met: er is geen draagvlak en dus zal het niet gebeuren. Bij iemand als Diederik Samsom lijkt dit kwartje ook al gevallen.

Hieronder het hele artikel in FD:

Extra energieheffing dreigt

Gijs den Brinker – FD – 3 oktober 2012

Energiebedrijven vrezen een stroomtekort door de opmars van groene energie. Aanleg van buffercapaciteit gaat veel geld kosten.

Bedrijven en gezinnen dreigen geconfronteerd te worden met een nieuwe heffing op hun energierekening. Uitbaters van gas- en kolencentrales willen namelijk een vergoeding voor de capaciteit die zij in de toekomst moeten aanhouden voor die momenten dat er onvoldoende wind- en zonne-energie beschikbaar is.

Investeren onrendabel
Investeren in centrales met fossiele brandstoffen is nu volgens de bestuursvoorzitters van GDF Suez Nederland en EON Benelux onrendabel, omdat de stroomprijzen laag zijn en waarschijnlijk laag zullen blijven door de subsidie op groene stroom.

De twee energiebedrijven voorzien een toekomstig tekort aan stroom als zij geen buffercapaciteit aanhouden in de vorm van conventionele centrales. Bij de huidige stroomprijzen is aanleg van buffercapaciteit echter onrendabel.

Boven op huidige tarieven
De heffing zou boven op de huidige tarieven komen voor de levering en het transport van stroom en moet worden betaald door de eindgebruiker. Het gaat in totaal om grote bedragen, aangezien de bouw van een energiecentrale al snel honderden miljoen euro’s kost. Energiebedrijven voorzien dat ze over drie of vier jaar al moeten gaan nadenken over investeringen in nieuwe conventionele centrales om op tijd klaar te zijn.

In heel Europa worden momenteel gas- en kolencentrales in rap tempo in de mottenballen gelegd of volledig ontmanteld. Ze staan in toenemende mate stil door de opmars van goedkope, gesubsidieerde groene stroom.

‘Black-outs’ in Nederland
Het probleem is dat centrales op basis van fossiele brandstoffen wel nodig blijven, voor die dagen waarop groene stroom het laat afweten. Dat is met name het geval in de winter, als er minder zonuren zijn en het ook minder hard waait, terwijl de vraag naar stroom juist in de winter groter is. Grootschalige opslag van elektriciteit is geen alternatief, omdat dit voorlopig technisch onmogelijk is.

Als er onvoldoende wordt geïnvesteerd in buffercapaciteit, acht topman Ruud Bos van GDF Suez Nederland — de grootste stroomproducent van Nederland — de kans reëel dat er over enkele jaren in Nederland ‘black-outs’ plaatsvinden. Bedrijven kunnen geconfronteerd worden met hoge piekprijzen voor stroom. Nu zijn er nog voldoende fossiele centrales, maar om de capaciteit op peil te houden moeten er volgens Bos tijdig conventionele centrales worden bijgebouwd.

Verbod sluiten centrales
Bos zegt dat niet te ontkomen is aan de invoering van een zogeheten capaciteitsvergoeding zoals andere West-Europese landen die ook overwegen. De Duitse autoriteiten kijken serieus naar de invoering van capaciteitstarieven om de aanleg van nieuwe buffercapaciteit te financieren, omdat de grote hoeveelheid groene stroom en het uitschakelen van kerncentrales de elektriciteitsvoorziening onzekerder maken. Ook Frankrijk en Groot-Brittannië spelen met deze gedachte.

Los daarvan zijn in Duitsland en België wetten in de maak die energiebedrijven verbieden om onrendabele centrales te sluiten, indien de stroomvoorziening door sluiting in gevaar zou komen.

Beschikbaar houden fossiele capaciteit
Bestuursvoorzitter Rolf Fouchier van EON Benelux zegt dat er op termijn iets moet veranderen om fossiele capaciteit als achtervang beschikbaar te houden. Volgens hem zijn er alternatieven, maar die zullen ook geld kosten. Een mogelijkheid is dat de landelijke netbeheerder, Tennet, zelf centrales gaat bouwen. ‘Eén ding is zeker’, zegt Fouchier, ‘en dat is dat het huidige systeem op lange termijn onhoudbaar is.’

Registreer je ook bij FD om het artikel en meer gezond verstand daar te kunnen lezen.

Ik kwam dus op FD door deze juichtweet van Maurits Groen:

En nu is hij boos op FD cum suis:

En op CEO’s en wat dies meer zij:

Wat een zielige man!

Door | 2012-10-03T11:06:50+00:00 3 oktober 2012|23 Reacties

23 Reacties

 1. Niek Rodenburg 3 oktober 2012 om 10:36- Antwoorden

  Zo'n Maurits Groen is toch volledig gestoord met zijn opmerkingen?

  Geen wonder dat hij ijlt, want hij ziet zijn groen imperium onder water lopen.

  Waar het kan zal ik graag meehelpen extra gaten in de dijken te prikken…..

  Neem deze ook nog even mee heer Groen, van uw vriendjes, de bankdirecteuren:

  Deutsche Bank löst Analyseabteilung für die Folgen der Erderwärmung auf

  op

  http://www.kaltesonne.de/?p=5985

 2. Ook Boos 3 oktober 2012 om 10:56- Antwoorden

  Publiciteitsgeile types als Maurits Groen, Ruurd Koornstra, Wubbo Ockels en Jan Paul van Soest zijn gevaarlijke types. Ze bouwen luchtkastelen met hun ideeën en verwachten dat iedereen daar aan meewerkt. Zogenaamd innovatief!

  Mijn Baker Electric uit 1903 heeft ongeveer dezelfde actieradius als een Nissan Leaf Wat zegt u, innovatie?

 3. boels069 3 oktober 2012 om 11:35- Antwoorden

  De vraag die gesteld zou moeten worden: met hoeveel milli-, micro- of nanoKelvin is de globale temperatuur door de groene (de kleur van de dollarflappen) maatregelen verlaagd?

  En wat heeft het in euro per Kelvin (€/K) gekost?

  Dan treden we weer in het domein van meten-is-weten en verlaten we de fantasiewerelden van de modelbrouwerijen.

  Voor de goede orde: ik ben bezeten van computertoepassingen en modellen (ja, ook fotomodellen), maar niet zo gek dat ik simulatie tot werkelijkheid verhef.

 4. Hajo Smit 3 oktober 2012 om 12:11- Antwoorden

  Maurits Groen:

  They consciously gambled on fossil

  Klinkt voor mij als:

  Ze hebben met hun baby gegokt op pampers en nutrilon

  of

  Ze gokten een trap te gebruiken om een verdieping te overbruggen

  of

  Tja ze gokten op een paraplu om droog te blijven in de regen

  of cynisch

  Tja Maurits G. gokte om veel geld te verdienen door kritiekloos maar wel slim mee te heulen met de leugenachtige heersende mode

 5. baksteen 3 oktober 2012 om 12:50- Antwoorden

  " Ze staan in toenemende mate stil door de opmars van goedkope, gesubsidieerde groene stroom."

  (nu nog het woord subsidie weg en de leugen/misleiding is compleet)

  Nee dus, ze staan stil omdat de gesubsidieerde en duur geproduceerde wind en zonne-energie altijd voorrang krijgt op het net.

  De discussie en de publieke opinie wordt de kant op gedreven dat de blackouts de schuld zijn van de te dure stroom producerende conventionele centrales.

  Let op, dit wordt een steeds terugkerend item bij onze staatszender.

  Er zijn ook alternatieven die geen extra geld kosten, sterker heel veel geld besparen, maar die kennen we blijkbaar alleen op deze zender.

  Artikel gezien op de voorpagina van de Telegraaf:

  Drinkwater raakt op, rivieren straks te vuil om drinkwater te leveren.

  RIVM, Deltares, KNMI met scenario's, het hele zooitje bij elkaar.

  Kritiekloze jounalistiek in optima forma.

  Als het OM op zoek is naar verkwanseld overheidsgeld bij de hr Stapel, zijn er nog wel een paar adressen te noemen.

 6. JanWaalwijk 3 oktober 2012 om 12:56- Antwoorden

  Borsele is bovendien vatbaar voor overstromingsgevaar volgens 1 of ander onderzoek wat natuurlijk met graagte wordt gepubliceerd door de PO en Nu.nl etc., want we moeten en zullen de goedkoopste en duurzaamste energiebron hoe dan ook de nek omdraaien (zeer cynisch).

  Waarschijnlijk gaat men dan uit van zeespiegelstijging die het vertikt om te stijgen. Aarbevingen zijn natuurlijk helemaal hip nu de NAM een paar gesneuvelde kopjes en glazen in Groningen moet vergoeden t.g.v. aardbevingen van soms wel 2.7 op de Richter schaal, gemakshalve wordt Zeeland ook tot Groningen gerekend. Zo gaan we als kippen zonder kop voort naar de Blackout (in de winter bij -20 een week zonder stroom, beste heer Groen!!).

 7. Turris 3 oktober 2012 om 13:41- Antwoorden

  " 'All environmental costs should be internalized in the cost prize'. Finally! "

  Eindelijk duidelijkheid!

  Alle voor windenergie gasgestookte back-up-kosten van snelle-reactie-centrales, plus de kosten van de hele aanleg en onderhoud van het benodigde "Smart" Grid, plus de mitigatiekosten van een anders onafwendbare totale black-out dus mee berekenen bij de totale kosten versus de klimaatopbrengst (die is NUL!) van "duurzame" windenergie!

 8. Arthur Rörsch 3 oktober 2012 om 16:52- Antwoorden

  Hierbij een aanbeveling

  Bezoek eens het kleine museum 'planetarium' in Rijsoord. Zie http://www.planetariumrotterdam.nl En klik op klimaat en CO2. Het vertoont een film die een interessant beeld geeft van verwachtingen van toekomstige energiebronnen.

 9. JanWaalwijk 3 oktober 2012 om 17:18- Antwoorden

  Maar mijn cynisme wordt nog eens gevoed door de "WIJ EISEN….." terroristenorganisatie van iemand die tegen kerst vice-premier is van Nederland:

  http://www.nu.nl/politiek/2925044/greenpeace-eist

  Als er iemand zegt dat de centrale veilig is en er een ander reactorvat dan bij de Belgen inzit wordt je simpelweg voor leugenaar uitgemaakt door de "WIJ EISEN" organisatie en ook door Belgische politici overigens……

 10. Niek Rodenburg 3 oktober 2012 om 18:20- Antwoorden

  We zijn zo klein, http://fibronot.nl , met gemiddeld 3500 unieke bezoekers per maand, maar als je website en speciaal ons Dossier Schaliegas door een website van Shell wordt genoemd als één van de twee websites om meer te weten te komen over schaliegas, dan voelen we ons best een beetje vereerd.

  Vereerd, omdat we vinden dat we op een openhartige maar vooral eerlijke manier zaken over schaliegas vertellen die u op andere websites niet leest. Zoals de 'honderden chemicaliën' die zouden worden gebruikt, of het methaangas dat uit uw kraan komt.

  We constateren dat actiegroepen die tegen het boren naar schaliegas zijn, zich laten leiden door milieugroeperingen die keihard liegen en vooral veel gedateerde data gebruiken. Als de milieugroeperingen werkelijk zo begaan zijn met schaliegas dan beginnen ze eerst met het bestuderen van de nieuwste technieken die komen kijken bij het boren naar schaliegas en proberen ze de argeloze burger niet met valse voorwendsels op het verkeerde been te zetten.

  Op fibronot.nl leest u gratis. Op de andere website moet u zich eerst registreren of betalen.

  Wij zijn dan ook niet gesponsord!

  Nieuwe Gouden Eeuw met Schaliegas?

  op

  http://www.energyfuture.nl/blog/#item_2258

  en op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-284-wat-is-h

  De website van Shell:

  http://www.shell.nl/home/content/nld/environment_

 11. Turris 3 oktober 2012 om 19:19- Antwoorden

  Het wordt een nog harde strijd tegen de laatste harde kern (Grien & Pies) van "duurzaam" tegen kernenergie. Ik doe er graag aan mee, ze in de beklaagdenbank van Justitie te krijgen wegens subversieve propaganda en onwettige acties tegen de Staat.

 12. klimaatonnozelaar 3 oktober 2012 om 19:50- Antwoorden

  Het FD houdt actief een energiedossier bij. Dat is een goede ontwikkeling. In dit artikel bijvoorbeeld staat nu zwart op wit in een kwaliteitskrant (niet ironisch bedoeld) als feit en niet als mening dat:

  – energiebedrijven vrezen dat er een stroomtekort ontstaat door de opmars van groene energie

  – er momenten zijn dat er onvoldoende wind- en zonne-energie beschikbaar is

  – centrales op basis van fossiele brandstoffen wel nodig blijven, voor die dagen waarop groene stroom het laat afweten maar dat grootschalige opslag van elektriciteit geen alternatief is, omdat dit voorlopig technisch onmogelijk is.

  Voor de lezers van dit blog wellicht gesneden koek maar heel veel mensen weten dit niet, hebben er niet op die manier over nagedacht. In de ogen van het grote publiek is groene stroom altijd goed, wie kan daar nou tegen zijn. Door bovengenoemde kostenproblematiek worden deze aspecten hopelijk bij een groter publiek duidelijk. Met name de tekst in de sub-kop "stroomtekort door opmars van groene energie" is wat dat betreft letterlijk ongehoord in de media; "groene stroom leidt toch tot meer stroom" is de algemene gedachte.

  Anderzijds; eens met Baksteen dat de discussie en de publieke opinie de kant zal worden opgedreven dat de blackouts de schuld zijn van de te dure stroom producerende conventionele centrales. Het grote publiek wantrouwt grote bedrijven namelijk, die zijn alleen uit op de winst en geven niets om het milieu. CEO' s (graaiers!) die hun beklag doen zullen worden neergezet als lobbyisten (voor de vieze industrie of zoiets) terwijl voorstanders van groene energie zich presenteren als vertegenwoordigers van het algemeen belang. Het feit dat er in heel Europa momenteel gas- en kolencentrales in rap tempo in de mottenballen worden gelegd of volledig ontmanteld door de opmars van goedkope, gesubsidieerde groene stroom vinden zij juist goed, moeten we maar meer groene stroom gaan gebruiken dan is er ook geen probleem want dan heb je geen fossiel meer nodig want iedereen gebruikt groene stroom, zo is de redenering.

  Wellicht moet de conclusie zijn dat vooral de prijs (in geld) van energie het belangrijkste onderwerp gaat worden. Althans, zolang de beschikbaarheid niet in gevaar komt. Na de eerste black-out zal de discussie namelijk een geheel andere wending nemen.

 13. LCF 3 oktober 2012 om 21:48- Antwoorden

  Maurits Groen

  is niet publiciteitsgeil hoor; verre van dat. Het liefst zou hij z’n werk doen zonder dat iemand zijn naam kende. Mourits is geldgeil, zo heet dat. En uiteraard is hij er voorstander van alles uit publieke middelen te betalen. Hij is met zijn gedoetje immers een van de factoren die energie duurder maken.

  Maurits leeft van het verkopen van kletspraatjes. Wat is er mooier om dat te doen met een permanente garantie van de staat.

 14. JanWaalwijk 3 oktober 2012 om 22:00- Antwoorden

  Ik had het trouwens verkeerd (omdat ik denkend aan mijn bloeddruk het Nu.nl artikel niet gelezen had), helemaal verkeerd, terribly wrong om met onze zee-ijs trol vrienden te spreken, Greenpeace EIST juist stilleggen van Borsele door het flutonderzoek wat tsunami's en San Andreas achtige aardbevingen vermoed bij kerncentrales.

  Nu heb ik 10 jaar lang aardgasfilter skids ontworpen voor grote EPC contractors als Alstom en GE voor gascentrales in heel Europa, maar ik heb behalve in Griekenland nog nooit aardbevingsberekeningen hoeven maken ook niet voor de Eon centrale op de Maasvlakte, het zou Verhagen sieren of hier helemaal niet op te reageren (RvS is hoogstwaarschijnlijk een loos dreigement) of dat flutonderzoek naast zich neer te leggen. Het flutonderzoek dat waarschijnlijk toch van GP bevriende "wetenschappers" komt.

 15. Niek Rodenburg 3 oktober 2012 om 22:22- Antwoorden

  Niet de kerncentrale in Borsele, maar Greenpeace is een gevaar voor de toekomt van een stabiele Nederlandse energievoorziening.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/13030564/___Ce

 16. Turris 3 oktober 2012 om 23:01- Antwoorden

  De feiten over aardbevingen in NL:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_zwaarste_a

  De feiten over Borssele:

  De Kernfysische Dienst (KFD) ziet geen enkele aanleiding voor stilleggen van de kerncentrale Borssele. De kerncentrale in Borssele is zelfs veiliger dan de actuele vergunning eist. Het ontwerp van Borssele houdt al rekening met extreme omstandigheden zoals een overstroming en aardbeving.

  Grien & Pies weet het weer eens "beter"!

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/arti

  Geen Atomaustieg in Nederland, zoals de politieke idiotie in Duitsland.

  Laat de kerncentrale in Borssele nog lang het symbool zijn van weldenkend Nederland!

 17. Turris 4 oktober 2012 om 08:14- Antwoorden

  Hoera schaliegas! Het echte verhaal:

  http://www.groenerekenkamer.com/node/1737

 18. Turris 4 oktober 2012 om 08:22- Antwoorden

  Schaliegaswinning stoppen vanwege het algemeen aanvaarde "voorzorgsprincipe". Dat principe is vooral ambigu, het nieuwe politiek doen zal zijn het leven met wetenschappelijke zekerheden en onzekerheden. Adaptatie is het nieuwe doen! Indien ambigu geen belastinggeld dumpen in "voorzorgsprincipe". Dat "voorzorgsprincipe" is "duurzaam" populisme.

 19. Niek Rodenburg 4 oktober 2012 om 11:11- Antwoorden

  Wijziging energiebelasting aardgas

  donderdag

  04 oktober 2012

  Rijksoverheid

  In 2013 verhoogt de Rijksoverheid de tarieven van de energiebelasting voor aardgas. De stijging is afhankelijk van het verbruik. De eerste schijf (0 – 5000 m3) en de tweede schijf (5000 – 170.000 m3) van de energiebelasting voor aardgas worden samengevoegd. Daarbij komt dat het tarief voor de nieuwe eerste schijf wordt verhoogd. Dit komt neer op een tarief van 18,22 eurocent voor het aardgasverbruik tussen 0 en 170.000 m3.

  Ook het tarief van de schijf voor het gebruik van 170.000 tot 1 miljoen m3 en het tarief voor de schijf van 1 miljoen tot 10 miljoen m3 worden verhoogd met 0,3 eurocent. In de schijf voor het verbruik boven 10 miljoen m3 wordt het tariefonderscheid voor zakelijk en niet-zakelijk verbruik afgeschaft en wordt het nieuwe tarief vastgesteld op 1,13 eurocent. Dit komt erop neer dat het tarief boven 10 miljoen m3 voor zakelijk gebruik eveneens met 0,3 eurocent wordt verhoogd.

  De verhoging van de energiebelastingtarieven voor aardgas leidt tot een opbrengst van circa € 365 miljoen per jaar. Ongeveer 48% van de lastenverzwaring slaat neer bij de huishoudens en ongeveer 52% bij bedrijven en overige instellingen.

  Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas/gasve

 20. Niek Rodenburg 4 oktober 2012 om 16:36- Antwoorden

  Wat reacties op het artikel in de FD:

  http://www.energeia.nl/preview/1724-Zonder-extra-

 21. TINSTAAFL 4 oktober 2012 om 17:48- Antwoorden

  Verplicht groen is te duur…

  Langzamerhand wordt iedereen wakker uit de groene droom…

 22. Niek Rodenburg 4 oktober 2012 om 19:42- Antwoorden

  Uit het artikel:

  De partijen pleiten ervoor dat de huidige zogeheten SDE+-regeling, die de productie van duurzame energie stimuleert, wordt versterkt.

  Het vervolg van de subsidieregeling op zonnepanelen is in ieder geval al geschrapt voor 2013 en eerder werd al duidelijk dat de PvdA haar groene ambities heeft laten varen.

  Een veelbelovende ontwikkeling.

  Om die reden verwacht ik juist dat de SDE+ niet wordt versterkt, tenzij de Consumentenbond, Nederlandse Energie Maatschappij, Dong Energy en de VEMW (vereniging van zakelijke energieverbruikers), de hogere bedragen zelf voor hun rekening nemen. Dát gebeurt niet, maar wèl meegraaien uit de subsidiepotten.

  Waarom moeten wij betalen aan een hobby die niets bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Nederland?

 23. Turris 4 oktober 2012 om 20:37- Antwoorden

  De socialistische aanhang van de PvdA hebben de term "politiek correct Nederland" nog steeds ideologisch gekaapt.

  Op Radio1/Villa-VRPO werd vandaag zelfs gesteld, dat het vegetarier-zijn tot het "politiek correct Nederland" behoort.

  Alsof de Profs Stapel en Vonk niet reeds volledig werden afgeserveerd door de gehele wetenschappelijke wereld.

  Het is als een kankergezwel dat "politiek correct Nederland".

Geef een reactie