Gisteren een gratis proefweek FD aangemeld (vanwege een suffe tweet van @mauritsgroen) en vandaag al kassa! Wat zegt Rolf Fouchier, CEO van EON:

Eén ding is zeker en dat is dat het huidige systeem op lange termijn onhoudbaar is.

Het gaat dan om groene energie je weet wel waarmee het duizendjarige groene rijk aangejaagd zou gaan worden. Fouchier is zo diplomatiek om niet onomwonden te zeggen dat groene energie een ramp is. Nee, het wordt gebracht als: het wordt veel duurder. De overheid moet betalen en dus uiteindelijk de burger. Dat is in een democratie natuurlijk synoniem met: er is geen draagvlak en dus zal het niet gebeuren. Bij iemand als Diederik Samsom lijkt dit kwartje ook al gevallen.

Hieronder het hele artikel in FD:

Extra energieheffing dreigt

Gijs den Brinker – FD – 3 oktober 2012

Energiebedrijven vrezen een stroomtekort door de opmars van groene energie. Aanleg van buffercapaciteit gaat veel geld kosten.

Bedrijven en gezinnen dreigen geconfronteerd te worden met een nieuwe heffing op hun energierekening. Uitbaters van gas- en kolencentrales willen namelijk een vergoeding voor de capaciteit die zij in de toekomst moeten aanhouden voor die momenten dat er onvoldoende wind- en zonne-energie beschikbaar is.

Investeren onrendabel
Investeren in centrales met fossiele brandstoffen is nu volgens de bestuursvoorzitters van GDF Suez Nederland en EON Benelux onrendabel, omdat de stroomprijzen laag zijn en waarschijnlijk laag zullen blijven door de subsidie op groene stroom.

De twee energiebedrijven voorzien een toekomstig tekort aan stroom als zij geen buffercapaciteit aanhouden in de vorm van conventionele centrales. Bij de huidige stroomprijzen is aanleg van buffercapaciteit echter onrendabel.

Boven op huidige tarieven
De heffing zou boven op de huidige tarieven komen voor de levering en het transport van stroom en moet worden betaald door de eindgebruiker. Het gaat in totaal om grote bedragen, aangezien de bouw van een energiecentrale al snel honderden miljoen euro’s kost. Energiebedrijven voorzien dat ze over drie of vier jaar al moeten gaan nadenken over investeringen in nieuwe conventionele centrales om op tijd klaar te zijn.

In heel Europa worden momenteel gas- en kolencentrales in rap tempo in de mottenballen gelegd of volledig ontmanteld. Ze staan in toenemende mate stil door de opmars van goedkope, gesubsidieerde groene stroom.

‘Black-outs’ in Nederland
Het probleem is dat centrales op basis van fossiele brandstoffen wel nodig blijven, voor die dagen waarop groene stroom het laat afweten. Dat is met name het geval in de winter, als er minder zonuren zijn en het ook minder hard waait, terwijl de vraag naar stroom juist in de winter groter is. Grootschalige opslag van elektriciteit is geen alternatief, omdat dit voorlopig technisch onmogelijk is.

Als er onvoldoende wordt geïnvesteerd in buffercapaciteit, acht topman Ruud Bos van GDF Suez Nederland — de grootste stroomproducent van Nederland — de kans reëel dat er over enkele jaren in Nederland ‘black-outs’ plaatsvinden. Bedrijven kunnen geconfronteerd worden met hoge piekprijzen voor stroom. Nu zijn er nog voldoende fossiele centrales, maar om de capaciteit op peil te houden moeten er volgens Bos tijdig conventionele centrales worden bijgebouwd.

Verbod sluiten centrales
Bos zegt dat niet te ontkomen is aan de invoering van een zogeheten capaciteitsvergoeding zoals andere West-Europese landen die ook overwegen. De Duitse autoriteiten kijken serieus naar de invoering van capaciteitstarieven om de aanleg van nieuwe buffercapaciteit te financieren, omdat de grote hoeveelheid groene stroom en het uitschakelen van kerncentrales de elektriciteitsvoorziening onzekerder maken. Ook Frankrijk en Groot-Brittannië spelen met deze gedachte.

Los daarvan zijn in Duitsland en België wetten in de maak die energiebedrijven verbieden om onrendabele centrales te sluiten, indien de stroomvoorziening door sluiting in gevaar zou komen.

Beschikbaar houden fossiele capaciteit
Bestuursvoorzitter Rolf Fouchier van EON Benelux zegt dat er op termijn iets moet veranderen om fossiele capaciteit als achtervang beschikbaar te houden. Volgens hem zijn er alternatieven, maar die zullen ook geld kosten. Een mogelijkheid is dat de landelijke netbeheerder, Tennet, zelf centrales gaat bouwen. ‘Eén ding is zeker’, zegt Fouchier, ‘en dat is dat het huidige systeem op lange termijn onhoudbaar is.’

Registreer je ook bij FD om het artikel en meer gezond verstand daar te kunnen lezen.

Ik kwam dus op FD door deze juichtweet van Maurits Groen:

En nu is hij boos op FD cum suis:

En op CEO’s en wat dies meer zij:

Wat een zielige man!