Output zonnecentrale bij Brussel in November 2011: de zon is er niet als je 'm nodig hebt in onze contreien: ergo, er moet altijd subsidie en fossiele energie bij

In ons favoriete dagblad Trouw bedrijft de Groen-redactie regelmatig propaganda voor het duurzame avondland onder het motto ‘waarheid is wat de partij vraagt’: recent nog bezong hun columnist Vincent Dekker de lof van ‘voorbeeldland Duitsland’waar ‘groene energie’fossiele energie uit de markt zou prijzen. En dat bedoelde hij niet als grap. Vandaar dat wij onze Trouw-parodie maakten: www.duurzame100.nl

Nu de realiteit in ‘Voorbeeldland Duitsland’: groene energie verdubbelt Duitse energierekening en 300 miljard euro kwijt
In Duitsland worden media wakker: dankzij het ‘groene’beleid exploderen de energieprijzen, met dit jaar de grootste prijsstijging in een decade. Die Welt am Sontag meldt dat voor 2030 de Duitse staat 300 miljard euro kwijt zal zijn aan groene energiesubsidies.

Ook het blad Focus meldde gisteren dat dankzij het groene energiebeleid de energiekosten voor Duitsers zo stijgen dat de rekening onbetaalbaar wordt.

Het is nóg erger dan we dachten, zo meldt Der Spiegel: de Energiewende kan de Duitse energierekening per huishouden verdubbelen. De Duitse consument is het groene gedoe beu volgens Der Spiegel.

Ook in Nederland: 100den euro’s ‘groene’belastingen op energierekening
In Nederland heft de overheid straks 120 euro opslag per gezin per jaar over de energierekening, om de SDE+-klimaatsubsidies te betalen. En de Leeuwarder Courant meldde al dat ook in Nederland de energierekeningen voor lagere inkomens onbetaalbaar worden. Alleen is ook deze krant zo’n slaperig sufferdje dat ze nooit een verband zullen wíllen zien.

Rypke maakt vrienden in journalistenland…
Maar dagblad Trouw is toch wel de grootste treurnis die je binnen milieujournalistiek Nederland kunt vinden. Dus bij deze een oproep aan Kameraad Willem Schoonen en groene glasnostici bij dagblad Trouw: wake up. Waarheid is niet wat de partij vraagt, maar dat wat controleerbaar waar is. Jullie zitten er gewoon grotesk naast en het wordt tijd dat in een hoofdredactioneel op de voorpagina eens toe te geven. Dat kan als volgt luiden, Kameraad Schoonen:

Geachte abonnee
‘Het spijt ons, bij het scoren van abonnees hebben wij gemeend ons met een utopistische beweging te moeten associeren, en te fungeren als gratis advertentieblad van de fondsenwervingsindustrie: dit was deel van onze marketingstrategie om het dalende lezersbestand een halt toe te roepen.
Ook voortdurende bezuinigingen ter redactie hebben de kwaliteit van het resterende journalistieke personeel geen goed gedaan, onze freelancers werden zo onderbetaald dat alleen laagwaardig personeel overbleef. Hierdoor was niet alleen ons kennisreservoir opgedroogd, maar bleven op onze redactie enkele gansjes achter gelieerd aan groene NGO’s, die advertentie schrijven met journalistiek verwarren.

De journalistieke kwaliteit van ons dagblad en objectiviteit is zo ernstig in het geding gekomen. Wij van Dagblad Trouw bieden u bij deze onze welgemeende excuses aan. Vanaf nu zullen wij weer feitelijk juist nieuws brengen dat niet waar is omdat we hopen dat een utopisch streven binnen bereik komt als we maar vaak genoeg in die richting schrijven: maar omdat dit controleerbaar waar is. ‘ WS

Tenzij we in postmodernistan leven en iemand quasi-wijsgerig roept dat waarheid niet bestaat. Dan is die bewering ook onzin en bestaat waarheid dus wel. Dus Willem, plaats ‘m, die spijtbetuiging en doe weer normaal svp.

Zonnepark in natuurpark De Eifel. Aan 'groene'energie zit niets groens