Op het voormalig terrein van cfk-producent Honeywell aan de Kempenweg wil van Nikkelen een biocampus met een bio-energiecentrale en een laboratorium bouwen.

Tijdens ons onderzoek naar de handel en wandel van Bioshape werden we geconfronteerd met een ander segment in deze zogenaamde duurzame sector, de handel in teakhout. Of liever het zwendelen met teakhout plantages. Kortom, een segment waar fraude en oplichting hoogtij vieren.

Er zijn inmiddels in Nederland duizenden beleggers die hebben kennis gemaakt met deze teakhout zwendel. Honderden miljoenen Euro’s zijn verdwenen in de zakken van enkele personen.
Je zou denken dat deze personen daarvan hebben geleerd en zich diep schamen voor het menselijk leed dat ze veroorzaakt hebben.

Niets daarvan. Geen enkel greintje medelijden.

Eén van die duurzame volhouders is de heer John van Nikkelen, directeur van het bedrijf Waste4Energy in Amsterdam, zetelend aan de Bonhoeffersingel 54 te 1069 NB  AMSTERDAM.
Samen met zijn partner in crime Foeco Hoekstra houdt van Nikkelen zich bezig met megalomane duurzame biodiesel projecten.

Laten we bij het begin beginnen.

Gedurende ons onderzoek viel een ingezonden bericht op het forum van TROS Opgelicht op:

Op het TROS forum ‘Opgelicht’ schrijft een lezer het volgende:

John van Nikkelen Kuijper Durabor!!!!! – 04 feb 2009 20:15

Bij deze wil ik iedereen waarschuwen voor deze John van Nikkelen Kuijper!!!
Ik heb een aantal maanden voor hem gewerkt Bij Cooperatieve houtgroothandel Durabor, en hij heeft mij nooit betaald
Tevens heeft hij al zijn werknemers nooit betaald, en hij is nu dus nergens meer te vinden!!!
Hij woonde in Grave maar is daar dus inmiddels verhuisd….
Dus bij deze ga nooit voor hem werken want hij betaald dus niet!!!
En onthou zijn naam goed John van Nikkelen Kuijper…

Op het zelfde forum:
Ik ben opzoek naar medegedupeerden van John van Nikkelen, beleggen in groen (Robinia Europe Investment ,Green Venture ,Max beheer en Houthandel Durabor)U kunt contact met mij opnemen via een persoonlijk bericht.

Het bedrijf Durabor dus
Durabor staat voor ‘Duurzaam Acacia Borneo’

Daar werkte van Nikkelen gedurende een aantal jaren als directeur.
Op hetzelfde adres van Houtgroothandel Durabor u.a.staat een heel scala aan bedrijfjes ingeschreven.

We noemen:

Stichting VNK Holding, Financiële instelling, Financiële holding, bestuur bestaat uit echtgenote en 2 kinderen van John van Nikkelen. VNK= Van Nikkelen Kuiper.

Van Nikkelen Kuijper Holding B.V., KvK: 09145293, uitgeschreven uit het handelsregister, website bestaat niet meer, financiële dienstverlening

Op 3-8-2009 is Van Nikkelen Kuijper Holding B.V. (KvK: 09145293) ontbonden door de Kamer van Koophandel.
John Van Nikkelen
Owner, VNK Holding BV

Green Ventures BV (voorheen Re-Investment) , KvK: 09145294

Robinia Europe Investment BV

Genix IT Services B.V., Zakelijke dienstverlening tevens handelend onder de namen Genix Nederland/ Genix Surfzone/ Surfzone/ Greenventures/ Green Ventures.

Stichting Robinia Europe Foundation.
Robinia Europe Investments is een werknaam van Max Beheer B.V., ook een financiële dienstverlener.

teakhoutfonds; max beheer b.v.

Max Beheer B.V. in oprichting KvK nr: 10146563
Uitgeschreven uit het handelsregister
Traverse 138, 5361TH Grave Hoofdvestiging
Vestiging is opgeheven of verplaatst. Websites die genoemd worden zijn niet in gebruik.

Genix It Services. Geen website. KvK: 09145294
Op 03-08-2009 os Genix IT Services B.V. ontbonden door de Kamer van Koophandel

Genix IT Services staat, samen met bedrijven als Palminvest en Partrust, op een zwart lijst van
(vastgoed) beleggingsfondsen bij de Vereniging Vastgoed Participanten (VVP) die inmiddels ook
al weer is opgeheven.
De AFM trekt in 2008 de vergunning van Genix IT Services, Grave (o.a. Green Ventures) in.

Coöperatieve Houtgroothandel Durabor UA, groothandel in hout en plaatmateriaal.
KvK: 17211692.
Website vermeldt al jaren: Op dit moment hebben wij nog geen actieve website. Deze wordt op
dit moment door ons marketingbureau samengesteld. Onze excuses voor het ongemak, Team Durabor.
Is uitgeschreven uit het Handelsregister.
De Coöperatieve Houtgroothandel Durabor U.A. Vestigingsadres: Traverse  138
Vestigingsplaats: 5361TH  Grave KvK-nummer: 17211692  0000 Soort Inschrijving: Hoofdvestiging
Status:Uitgeschreven uit het Handelsregister
Durabor: Houtgroothandel in hardhout met eigen plantages en mogelijkheden tot participatie in
duurzame investeringstrajecten. Uniek gepoedercoat hardhout gepatenteerd en met sublieme
afwerking, uitstraling en houdbaarheid.

Uit de prospectus van Max Beheer BV:

Max Beheer BV legt in Polen hardhout plantages aan van Europees hardhout, de Robinia Pseudo Acacia.

In 2007 gaan de grenzen dicht voor wildgekapt Tropisch hardhout maar de behoefte aan duurzaam geteeld hardhout neemt alsmaar toe, en de Robinia is de perfecte vervanger van diverse Tropische hardhout soorten zoals Meranti, Mahonie etc.

Het Robiniahout kan voor veel doeleinden ingezet worden, bekend zijn de waterkeringen van Rijkswaterstaat, immers deze houtsoort vraagt geen enkele duurzaamheidbehandeling en kan daardoor decennialang probleemloos gebruikt worden. Ook in de bouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze houtsoort zoals voor het vervaardigen van kozijnen en deurposten.

De groeiende vraag en het nog steeds kleine aanbod van deze houtsoort beïnvloedt de prijs en deze is dan ook de afgelopen 3 jaar sterk gestegen. Was de m3 prijs 3 jaar geleden € 645, 00 deze ligt nu al op € 2050,00 per m3.

Nederland is geen hout producerend land, wij importeren ruim 1 miljoen m3 hout per jaar, (in heel Europa ruim 75 miljoen m3 op jaarbasis) door het vervallen van import van wild gekapt Tropisch hardhout, en het niet aanleggen van plantages met Meranti en Mahonie, zal dit met een alternatief moeten worden aangevuld en hier ligt dan ook de grote kans voor het Robinia hout.

Max Beheer BV heeft daarom gekozen voor Polen, daar zijn een aantal redenen voor aan te voeren, een daarvan is de prijs van landbouwgrond, de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond ( Polen heeft een landbouw areaal van ruim 20 miljoen hectare), de afstand en het feit dat Polen bij de E.E.G. zou komen. Daarnaast speelt het feit dat Polen al eeuwenlang bekend staat als hout producent een zeer belangrijke rol.

Om aan de alsmaar groeiende vraag te kunnen voldoen, is het dus van belang om deze productiebossen grootschalig aan te leggen, om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen in de toekomst zal Max Beheer BV ruim 1.5 miljoen hectare productiebos aan moeten leggen,en hier ligt dus een ultieme de kans voor beleggers die geen groot risico willen dragen zoals bij het beleggen in aandelen.

Om het voor een grote groep aantrekkelijk te maken heeft Robinia Europe Investment een aantal producten ontworpen die uniek genoemd mogen worden, standaard is het deelnemen in groenbelegging, nieuw zijn onze producten TienerGroeifonds, Eurogroenpensioen, en het FEG fonds. (Fiscaal Eindafrekening Groeifonds)

Deze laatste nu is voor u als ondernemer bijzonder interessant, deelname in het FEG fonds doet u met een bedrag vanaf uw F.O.R ( Fiscale Oudedag Reservering) voorziening. Dit is een reservering die u jaarlijks mag doen vanuit uw winst en waarover u nu geen belasting hoeft te betalen. Met dit belastingvrije bedrag kunt u een belastingvrij vermogen opbouwen die buiten uw bedrijf valt en waarover u bij stopzetting van uw bedrijf geen stakingswinst van 52% hoeft af te dragen. Kortom een perfecte mogelijkheid voor u als ondernemer om er straks financieel goed bij te zitten. Maakt u geen gebruik van de F.O.R. regeling dan heeft u als ondernemer toch een mogelijkheid om hier in deel te nemen, onze adviseurs vertellen u graag de mogelijkheden.

De activiteiten van Robinia Europe Investment BV en Max Beheer BV zijn per 17 oktober 2005 overgenomen door GREEN VENTURES BV. …

Green Ventures BV (voorheen Re-Investment) , KvK: 09145294
Traverse 138
5361 TH Grave
info@greenventures.nl
www.greenventures.nl
NB Green Ventures is per 17 oktober 2005 opgericht als onderdeel van de van Nikkelen Holding en opvolger van Re-Investment die per 26 oktober 2004 ontstaan is door een samenvoeging van de activiteiten van Robinia Europe Investment BV en Max Beheer BV, alle gevestigd op hetzelfde adres. Ook is er op adres sprake van het bedrijf Genix IT.
Voor zover bekend heeft Green Ventures nooit bomen geplant of bos gekocht, hoewel dit op de website wel werd vermeld. Ook verandert dit bedrijf regelmatig van project(idee) en aanpak. Ook de naam Green Ventures International Forestry BV is gebruikt. Deze was echter niet ingeschreven bij de KvK. Wel Green Ventures met een inschrijving op naam van Genix IT Services BV.

AFM publiceert last onder dwangsom Green Ventures:

 

AFM publiceert last onder dwangsom Green Ventures
bron: website www.afm.nl 8-12-2006

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt op grond van artikel 48m, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (‘Wte 1995’), artikel 33m, eerste lid, Wet toezicht beleggingsinstellingen (‘Wtb’) en artikel 83, eerste lid, Wet financiële dienstverlening (‘Wfd’), bekend dat zij op 14 augustus 2006, een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: Genix IT Services B.V., tevens handelend onder de namen Genix Nederland/ Genix Surfzone/ Surfzone/ Greenventures/ Green Ventures (hierna: ‘Green Ventures’), gehanteerd adres is Traverse 138, 5361 TH te Grave.De last onder dwangsom is opgelegd omdat niet is voldaan aan een informatieverzoek van de AFM (overtreding van artikel 29, tweede lid, Wte 1995, artikel 19, tweede lid, Wtb en artikel 68, tweede lid, Wfd). De AFM heeft Green Ventures een informatieverzoek gedaan, omdat het vermoeden bestaat dat Green Ventures handelt in strijd met artikel 3 Wte 1995 (verbod om effecten aan te bieden zonder goedgekeurd prospectus) en/of artikel 4 Wtb (verbod om gelden of goederen ter deelneming in een beleggingsinstelling te vragen of te verkijgen dan wel rechten van deelneming in een dergelijke beleggingsinstelling aan te bieden, die wordt beheerd door een beheerder waaraan geen vergunning is verleend) en/of artikel 10 Wfd (verbod om beleggingsobjecten aan te bieden zonder daartoe van de toezichthouder een vergunning te hebben verkregen).De dwangsom is thans geheel verbeurd, aangezien door Green Ventures tot op heden geen uitvoering is gegeven aan de last.

 

De activiteiten van Green Ventures lijken geheel gestopt, de website is uit de lucht. Mogelijke opvolger is de coöperatieve Houtgroothandel Durabor u.a., die volgens de Kamer van Koophandel was gevestigd op hetzelfde adres als daarvoor : Traverse 138, 5361 TH Grave, zie verder www.durabor.nl. Een website die al jaren niet in gebruik is.

Inmiddels zijn een aantal bedrijven die sterk lijken op de voorgaande ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op de Groesbeekseweg 11, 6585 KE Mook. Het gaat dan om Stichting Robinia Europe Foundation, Max Beheer BV, stichting VNK holding en Stichting Administratiekantoor van Aandelen
Inmiddels staat de semi bungalow op dit adres al geruime tijd te koop, maar de gemeente Mook heeft  op 30 maart 2010 een vergunning verleend voor tijdelijke verhuur van deze woning voor de periode van één jaar.

Dat John van Nikkelen iets met het bovenstaande adres in Mook te maken had blijkt uit zijn visitekaartje in juni 2010, zie hieronder:

 

Waste 4 Energy V.O.F.
Geregistreerd Nummer. 343594260001
Groesbeekseweg 11,  MOOK, 6585KE, NETHERLANDS

Waste 4 Energy V.O.F.
Geregistreerd Nummer. 343594260000
Bonhoeffersingel 54,  AMSTERDAM, 1069NB, NETHERLANDS

Meer over Green Ventures. Een artikel uit het blad Milieudefensie Magazine:

Green Ventures: Pseudo-acacia of pseudo-fsc?

Investeren in tropische houtplantages ligt gevoelig. Er zit veel kaf onder het koren en het is lastig om uit te vinden hoe betrouwbaar informatie is. Ook wij maken daardoor wel eens een fout. In het vorige nummer van Milieudefensie Magazine publiceerden wij een advertentie van maatschappij CO2 Invest, die een viertal houtprojecten aanprijst. Volgens CO2 Invest “duurzaam, ecologisch, economisch en sociaal maatschappelijk verantwoord opgezet.” Niet lang daarna kregen we een alarmerend bericht van Fred van der Burgh van Stichting Robinia over de twijfelachtigheid van Green Ventures, een van de aangeprezen projecten. De Stichting heeft slechte ervaringen met eigenaar John van Nikkelen Kuijper en wijst ons op een aantal onjuistheden. Reden om dit nader te bekijken.

Want wat is nu het geval? Allereerst bestaat er verwarring over de houtsoort. Green Ventures adverteert voor “een nieuw FSC gecertificeerd bosbouwproject in Maleisië, van (…) Robinia Pseudo-acacia met een totale groeiperiode van slechts 10 jaar.” Van der Burgh van Stichting Robinia ziet hier grote risico’s voor beleggers. “Het aanplanten van Robinia pseudoacacia, een soort van gematigde klimaatgebieden, is in een tropisch gebied sterk af te raden.” Green Ventures noemt zijn Robiniahout bovendien ‘Durabor’. Dit staat volgens de website voor ‘Duurzaam Acacia Borneo’. Maar Acacia is geen Robinia. “Deze verwisseling (…) wordt voortdurend gemaakt, zelfs in bosbouwkringen” aldus Daniëlle van Oijen van de bossencampagne van Milieudefensie, “maar stichting Robinia heeft een sterk verhaal.”

Volgens Van der Burgh duidt dit dan ook op een opzettelijke misleiding van de klant.

Dat verhaal krijgt meer gewicht als we de FSC-certificaten nader bekijken. Want ook met de duurzaamheid zit het niet snor. Op de website, die bovendien duidelijk niet door een tekstbureau gemaakt is, legt Green Ventures onduidelijke verbanden. Van Nikkelen claimt FSC-certificaten door samenwerking met “GVM Reforestation (M) SDN.BHD”. Maleisië heeft inderdaad één FSC-project en de certificaten bestaan wel degelijk. Maar ze zijn toegekend aan Asiaprima voor plantages met Acacia Mangium, geen Robinia. Een relatie met Green Ventures of Van Nikkelen is bij Asiaprima of op het FSC-certificaat niet te vinden en ook GVM Reforestation is niet bekend.

CO2 Invest, de aanbieder van dit project, heeft zo snel mogelijk het contract verbroken. “Wij zijn hier vreselijk van geschrokken.” Aldus Crista Groenewoud van CO2 Invest. “Gelukkig hebben we niets van hen verkocht. Vanaf nu bekijken we alle projecten persoonlijk.” Zowel Stichting Robinia als CO2 Invest spraken bovendien met de eigenaar van de plantage in Duitsland, die Van Nikkelen ook claimt te bezitten. Deze blijkt van niets te weten. Green Ventures? Een holle boom.

Waste4Energy

Op het adres Bonhoeffersingel 54, 1069 NB  AMSTERDAM zitten:

Waste4Energy met van Nikkelen en Hoekstra als directie, Groothandel in hout en plaatmateriaal

Sicirec Corporate Forestry B.V. met Hoekstra als directeur. KvK nr.: 34219655, Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw

Black Rino B.V.  Beleggingsinstelling met beperkte toetreding. KvK nr.: 34219655 zelfde KvK nr. als Sicirec Corporate Forestry B.V.

De Sicirec groep investeerde in het in december 2010 failliet verklaarde bedrijf Goodwood.

Sicirec Corporate Forestry B.V. Bonhoeffersingel 54, 1069 NB  AMSTERDAM KvK: 3421965

Foeco Hoekstra is ook financieel directeur Sicirec Group.

Meer Sicirec bedrijven:

Sicirec Foundation KvK 04087659 Eelde Molenweg 15 9761 VB

Sicirec Investment Management B.V. Eelde Molenweg 15  9761 VB KvK: 04082336

Sicirec Group B.V. Eelde Molenweg 15  9761 VB KvK: 04086527

Sicirec Forestry Consultancy B.V. Eelde Molenweg 15  9761 VB KvK: 04086540

Cyclo Systems Eelde Molenweg 15  9761 VB tuinontwerp en advies KvK: 04046078; Winstgevend beleggen in herstel van de natuur

Ook op Molenweg 15, Eelde:

Stichting Ecosafe‎ – Natuurbehoud – tel. 050 309 6697

Stichting Omega-Research Foundation – Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

P.p. Plus B.V.‎ – Financiële Holding – tel. 050 309 6697

Bed and Breakfast De Oude Molensteen, met als gastvrouw Maria Andrade, uit Equador….
Dan bestaan er nog wat andere websites:

www.ecoplan.nl

Contact
1e contactpersoon
Dr. Hugo H. van der Molen
Wederikweg 114, 9753 AE Haren
tel: 050-5348795
email: hugo@hugovandermolen.nl

2e contactpersoon
Drs. Popko P. van der Molen
Molenweg 15, 9761 VB, Eelde
tel. privé: 050-30 949 30
tel. zaak: 050-30 966 97
popko@sicirec.org

www.hugovandermolen.nl

www.bosbouwbeleggingen.nl  staat op naam van Van der Molen Financial Services; Aan- en verkoop van uw teak-beleggingen

Het bedrijf Eco Sure
Nauw met Sicirec verbonden is het bedrijf Eco Sure. Als men informatie wil over Eco-sure dan wordt men doorverwezen naar Sicirec. De eigenaar van Sicirec maakt dus onderdeel uit van Eco-sure.

Even terug naar 2010:

Tot 2,5 jaar geëist voor verdachten in beleggingsfraudezaak Eco Sure

Datum nieuwsfeit: 04-11-2010
Bron: Openbaar Ministerie
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Groningen gevangenisstraffen tot 2,5 jaar geëist tegen vijf verdachten. Drie verdachten wordt verweten feitelijk leiding te hebben gegeven aan de beleggingsfraude gepleegd door Eco Sure. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en het uitgeven van effecten zonder de vereiste vergunningen van de AFM en De Nederlandsche Bank. De twee andere verdachten, feitelijk leidinggevers van een tussenpersoon die veel beleggingscontracten aanbrachten, worden verdacht van valsheid in geschrifte.
169 beleggers

169 personen legden tussen 2003 en 2005 in totaal circa 7,9 miljoen euro in bij Eco Sure. De verdachten spiegelden potentiële beleggers rendementen van 8 tot 10% voor. Het geld zou belegd worden in onder andere grond en hout. In diverse brochures zijn de beleggers beloften gedaan die niet overeenkwamen met de waarheid. Het vermoeden is dat nog niet de helft van de ingelegde gelden daadwerkelijk geïnvesteerd is. Uit onderzoek door de FIOD is gebleken dat er circa EUR 550.000 als rendement is uitgekeerd aan de beleggers, dit gebeurde met de inleg van nieuwe investeerders. Het geld is vermoedelijk opgegaan aan bedrijfskosten, auto’s, privé-uitgaven en niet blijkende investeringen. De kans is groot dat beleggers weinig tot niets van hun ingelegde geld terug zien.

Naam van der Molen, Popko Peter / 5
Geboortedatum en -plaats 20-07-1944, Winschoten
Infunctietreding 01-11-2003
Titel Bestuurslid
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten)

Uit functie       27-01-2005

Precies in de periode dat vd Molen er bestuurslid was raakte er dus bijna € 8 miljoen zoek.

Popko van der Molen stichtte in 1991 Sicirec. Zijn zoon, Rowan Rodrik van der Molen zit inmiddels ook in het bedrijf.

Kritiek op Sicirec en Popko van der Molen: http://www.teakopstand.nl/pagina25.html

AFM trekt vergunning in van tussenpersoon voor groenfondsen

17 januari 2007

Bron: FD/Gerben van der Marel

Amsterdam – De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind december de vergunning ingetrokken van Sicirec, een belangenbehartiger voor investeerders in hardhoutplantages. Dat bevestigt Sicirec-directeur Popko van der Molen tegenover deze krant.

De AFM intensiveert momenteel het toezicht op ‘exotische beleggingen’ als teakplantages. In deze sector hebben Nederlanders tussen de EUR 500 mln. en EUR 1,5 mrd. geïnvesteerd, aldus een schatting van de AFM. Aanbieders zijn in de race voor een onlangs verplicht gestelde vergunning. Ze worden gecontroleerd op deskundigheid, betrouwbaarheid en financiële soliditeit.

Sicirec voert voor honderden investeerders het beheer over hun participaties in hardhoutplantages. Daarnaast was he mogelijk om participaties via Sicirec te verhandelen. Sinds kort biedt de organisatie ook een beleggingsfonds aan.

De AFM haalt daar nu een streep door. De toezichthouder meent dat Sicirec onvoldoende deskundig is om de vergunning te handhaven. Bovendien zou de financiële situatie te weinig solide zijn.

Directeur Van der Molen erkent dat er mogelijk onvoldoende kennis aanwezig is bij Sicirec. Volgens hem is de wereld van teakbeleggingen zeer complex vanwege de lokale juridische verschillen. Hij vreest dat na ruim vijftien jaar een einde komt aan Sicirec, waar vijf mensen werken, deels in deeltijd.

Sicirec zegt tussen de vijf- en zeshonderd investeerders te vertegenwoordigen, die hun participaties in beheer hebben gegeven. De beheerder probeert de schade voor hen te beperken. Sicirec geeft het beheer over de participaties waarschijnlijk terug aan de investeerders.

Sicirec staat al jaren bekend als een kritisch volger van de hele sector van groenfondsen. ‘Behoorlijk wat aanbieders van teakbeleggingen staan te juichen als ze lezen dat wij onze vergunning kwijt zijn’, zo denkt Van der Molen.

De teaksector heeft al jaren een slecht imago. Volgens Van der Molen is dat terecht. ‘Het barst van de avonturiers en de oplichters.’ Hij vreest dat behoorlijk wat investeerders in de tientallen groenfondsen kunnen fluiten naar hun geld.

In oktober zijn twee directeuren van teakbedrijf Eco Brasil nog tot enkele jaren cel veroordeeld omdat ze tientallen miljoenen euro’s ophaalden bij beleggers voor plantages en dat niet investeerder.

Pas sinds vorig jaar is er toezicht van de AFM op de branche die beleggingsobjecten aanbiedt. Dat zijn vaak exotische beleggingen variërend van teakhout- en robinia plantages en vastgoed tot kisten wijn en vakantiehuizen.

Naar verwachting deze zomer horen aanbieders of ze door de screening komen. Dat is flink later dan verwacht. Overigens vallen participaties in beleggingsobjecten van boven de EUR 50.000 ook in het nieuwe stelsel buiten het toezicht.

Problemen met de belasting

Met directeur Foeco Hoekstra van Waste4Energy, tevens zakenpartner van John van Nikkelen gaat het ook niet goed getuige een advertentie vorig jaar maart in een krant in Amsterdam:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John van Nikkelen en zijn bedrijf Waste4Energy zijn de afgelopen twee jaar bekend geworden in hun overname pogingen van het failliete biodiesel bedrijf BioValue in de Eemshaven.
Het voeren van rechtszaken is kennelijk tot standaard verheven in hun bedrijfsvoering.
Zo worden rechtszaken aangespannen tegen energiebedrijf Delta, de voormalig eigenaar van BioValue. Delta wordt door John van Nikkelen beschuldigd van faillissementsfraude.
Echter, ook de curator die het faillissement van BioValue afhandelt krijgt met een klacht van John van Nikkelen te maken.
Van Nikkelen vond kennelijk dat de curator hem in de overname zaak buiten spel zette. Misschien had de curator ook iets gelezen over de activiteiten van van Nikkelen met zijn houtfondsen?

Van Nikkelen heeft grote plannen met BioValue. Zo wil hij per jaar 100.000 ton katoenzaad olie in India kopen om dat vervolgens per schip naar de Eemshaven te laten vervoeren. Met de olie zouden bij BioValue plastic korreltjes voor autofabrikanten gemaakt moeten worden.

Op de website Indiamart staat een advertentie van John van Nikkelen. Hij wil 100.000 ton katoenzaad olie per jaar kopen:

 

Cottonseed Oil

Requirement Posting Date : 15 Mar, 2011

We are a Dutch company looking for cotton oil.

Qty – 100.000 ton/year.

Please quote for the same.

Purchase Within: 2 month

 

Buyer’s Contact Information

Company xxxxxxxxxxxx xxx
Contact Person Mr. John Van Nikkelen
Country The Netherlands
Telephone +(31)-(628)-xxxx55

Uiteindelijk mislukt het hele BioValue project dat van Nikkelen voor ogen stond.

Op 27 september j.l. wordt bekend dat BioValue een doorstart maakt:

http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-279-biovalue-maakt-doorstart-na-faillissement/

Echter, van Nikkelen blijft niet stilzitten en kondigt zijn volgende project aan, de bouw van een biocampus in Weert.

Plan Waste4Energy voor bouw biocampus in Weert

Donderdag 11 oktober 2012

Het maken van plannen kan directeur John van Nikkelen van Waste4Energy niet ontzegd worden. Deze website heeft tot in detail zijn avonturen met een beoogde doorstart van het in de Eemshaven gevestigde BioValue, vermeld. Helaas blijkt deze zakenman niet al te succesvol in zijn pogingen.
Nu gaat hij het dan in Weert proberen. Daar, op het voormalig terrein van cfk-producent Honeywell aan de Kempenweg wil van Nikkelen een biocampus met een bio-energiecentrale en een laboratorium bouwen.

Van Nikkelen denkt in het groot. In Weert moet jaarlijks tussen de 50 en 60 miljoen kuub biogas geproduceerd gaan worden.

Het bedrijf denkt met de 8 miljoen ton mest die jaarlijks in de Peelregio wordt geproduceerd voldoende biogas te kunnen maken.

Op dit moment zijn onderhandelingen over de verkoop gaande tussen eigenaar Mourik van het 10 hectare grote terrein en initiatiefnemer  John van Nikkelen van Waste4Energy.

Hij hoopt dit jaar de vergunningen geregeld te krijgen om vervolgens begin volgend jaar te gaan bouwen.

http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-289-plan-waste4energy-voor-bouw-biocampus-in-weert/

En zo moddert deze sector gewoon verder.

Alle namen, adressen, telefoonnummers, visitekaartjes en andere gegevens die in bovenstaande blog zijn genoemd staan open en bloot op het openbare Internet.