Binnenkort met megawindparken- voor papieren doelstelling en lobby bedrijven

Als Climategate.nl reclame gaat maken voor het boren naar arctische olie door Shell, en daarbij argumenten gebruikt als ‘dankzij deze boortoren, plant de ijsbeer zich beter voort dan ooit tevoren’: mogen wij dan ook met Stichting Doen samenwerken en ‘goed doel’heten?

    Dat is de vraag die ik in deze posting stel over Zeekracht, het windenergielobby-orgaan van Natuur en Milieu (3-4 miljoen euro projectsubsidies per jaar) en energiebedrijf Eneco. Dat dus met publiek geld gefinancierde campagnes probeert om meer publiek geld los te peuteren. Beweringen van Zeekracht werden door Kennislink geciteerd en andere media, nu de lobby voor Zeewind wordt opgevoerd.

Eneco: al- mede dankzij Zeekracht- 850 miljoen euro subsidie
Het voormalige nutsbedrijf Eneco kreeg 850 miljoen euro toegezegd in oktober 2011 voor windpark Q10, dat wordt gefinancierd door uw energie duurder te maken met SDE-opslag: ook als u klant bent bij een ander energiebedrijf betaalt u geld voor Eneco.

Donateur worden voor subsidiewerver Eneco
Zeekracht/Eneco lobbiet voor 6 gieg windmolens op de Noordzee (net als Stichting Urgenda, waarvan directrice Marian Minnesma tevens Rvt van Natuur en Milieu is)en een ‘stopcontact op zee’. Je kunt zelfs donateur/vriend worden van dit subsidiewervingsorgaan voor Eneco, en ze machtigen om ze te helpen bij hun lobby voor meer subsidie:

Ja, ik word vriend van Zeekracht!
Ik machtig Natuur & Milieu om van mijn rekening te schrijven:

Henk en Ingrid willen tweemaal zo dure energie?
Kennislink verwees naar een Zeekracht-enquete van vorig jaar waaruit zou blijken dat iedereen windmolens op zee wil, zelfs de beroemde Henk en Ingrid van de PVV.

Enquete die ondervraagden overtuigt van standpunt, eeehh
Maar wanneer je kijkt naar de vraagstelling, en informatie die ge-enqueteerden van Stichting Natuur en Milieu krijgen, moet je concluderen dat Stichting Natuur en Milieu het publiek misleidt. De enquête peilt niet de mening van ondervraagden, maar probeert ze te overtuigen van het standpunt van Natuur en Milieu.

Stichting Natuur en Milieu stelt in de enquete, voor zij ge-enqueteerden vragen ‘hoe belangrijk vindt u ‘duurzame energie voor Nederland’

Olie, gas en steenkolen zijn sterk vervuilend en raken op, daarom komt er steeds meer ‘groene stroom’.

Dat zijn 2 verwijtbare leugens in één zin en één halve waarheid.
1. Enige reden: politieke doelen
Er is maar één reden waarom de overheid al minstens 18 miljard euro spendeerde/toezegde in niet- fossiele energie zonder rentabiliteitstoetsing (= duurzaam): de papieren 202020-doelen van de Europese Unie en klimaatbeleid versmald tot investering in windenergie en biomassa. Wegens praktische en financiele onhaalbaarheid is in Nederland dit doel nu omgezet in ’14 procent’niet-fossiele energie zonder rentabiliteitstoetsing (=duurzaam).

2. Nog voor 5 eeuwen fossiele brandstof, bij groeiend verbruik
Natuurlijk zullen olie en gas ooit ‘op’raken: dat wil zeggen dat kosten van winning niet meer tegen de winst opwegen: maar Natuur en Milieu suggereert dat dit nu al is en de reden voor een energietransitie. Deze valse voorstelling van zaken is verwijtbaar. Natuur en Milieu had net als onze huisingenieur Theo gewoon even de statistieken moeten raadplegen van energiebedrijven. Olie raakt voor 2050 niet op, er is nog voor eeuwen steenkool en de schaliegas-boom veroorzaakt in de Verenigde Staten al een grotere energie-onafhankelijkheid. Bij elkaar opgeteld is er dan nog voor 500 jaar fossiele brandstof.

Halve waarheid: Energie uit olie, gas en steenkolen niet beslist ‘vervuilender’
Wanneer je- zoals Natuur en Milieu doet- CO2 beschouwt als ‘het groote kwaedt’- vanuit de omstreden en alarmistische aanname dat het klimaat hypergevoelig is voor CO2- is dit waar.

Maar: ‘Duurzame’energie bestaat niet, want ook een windmolen gaat maar 15 jaar mee, die voor de kust van Egmond aan zee moesten al na 3 jaar worden vervangen. Bovendien heeft meer CO2 in de atmosfeer ook voordelen, zoals hogere landbouw- en bosbouwproductie. CO2 is een onmisbare voedingsstof voor planten.

Alle energievormen geven vervuiling/vergroten de entropie.
Voor iedere turbine is een ton vervuilende rare earth metals nodig, staal, beton enz. En of ‘groene’stroom werkelijk CO2 uitspaart en dus netto milieuvoordeel heeft? Door inpassingsproblemen van wisselvallige windenergie kan de uitsparing netto negatief zijn, zo rekenden Udo en Lepair al voor. Natuur en Milieu zwijgt in alle talen over deze reele problematiek.

Xenofobie-kaart om PVV te winnen
Om de gewenste uitkomst te krijgen, borduurt Natuur en Milieu voort op deze thema’s. Om de PVV-stemmende ge-enquêteerden voor tenminste twee maal duurdere energie te winnen zien we bij vraag 2 ‘waarom vindt u duurzame energie belangrijk’de volgende 5 halve waarheden/hele leugens op een rij, die de ge-enquêteerde al in één richting sturen. Zoals de suggestie dat enge buitenlanders onze energie leveren, wanneer we de zee niet beplanten met windmolens.

  • Halve waarheid/hele leugen 1: Minder vervuiling: 1709 ondervraagden
  • Harde Leugen 2 Olie en gas raken op: 1271 ondervraagden
  • Harde leugen 3 Groene energie is een groeimarkt en levert Nederland geld op: 542 ondervraagden
  • Halve waarheid 4 Tegengaan klimaatverandering: 1205 ondervraagden
  • Halve waarheid 5: Onafhankelijkheid van landen in het Midden-Oosten of Rusland die nu onze
    energie leveren: 1127 ondervraagden

Meeste gas uit Groningen.
Omdat windenergie en zonne-energie- de smalle definitie die Natuur en Milieu aan ‘duurzaam’geven- een twijfelachtige uitsparing van fossiele brandstof geven, zijn stellingen 4 en 5 een scheve voorstelling van zaken. Daar komt bij dat ons aardgas vooral uit Slochteren komt, en dat de Slochterenbel nog decennia meegaat: de tarieven van Enexis en Alliander zijn afgemeten op de afstand tot Groningen dames en heren. NR5 is dus gewoon een leugen, om maar veel groene voorstanders uit je enquete te krijgen uit PVV-hoek.

Natuurlijk is iedereen voor zoveel mogelijk domestische energievoorziening: debatvraag is of je met wisselvallige windenergie daarmee tegen minste kosten voldoet. Het antwoord is nee: lees ‘green serves the dirtiest’, in een systeem van emissiehandel zijn wind en vooral zon de duurste manieren om CO2/fossiele brandstof uit te sparen.

Nog ‘even’zorgen dat wind op zee 50 procent goedkoper wordt
Zeekracht beweert verder dat wind op zee de goedkoopste manier is om ‘duurzame’doelstellingen te halen. Ook dit is een botte leugen. Zoals ingenieursvereniging KIVI met Fred Kreuger al in 2003 vaststelde, dat is het jaar 3 voor de komst van Al Gore: windenergie op zee is exorbitant duur. Zoals onze huisingenieur Theo al schreef, krijg je voor 30 miljard euro investering voor 5000 Megawatt- rekening houdend met inpassingsproblemen- mogelijk maar 2 procent extra energie.lees hier Theo’s analyse

Dat Windenergie op zee minimaal 2 maal zo duur is- Natuur en Milieu verzwijgt het. Zo is het inderdaad eenvoudig om je ge-enqueteerden van je standpunt te overtuigen. Het is maar de vraag of een enquete daarvoor dient. Wanneer ik verder zou gaan op de vele creatieve waarheidsinterpretaties die Natuur en Milieu ge-enqueteerden voorhoudt wordt deze posting te lang. Reageerders: lees zelf en voeg je commentaar toe.

Groen stopcontact is zero sum game
Waar Zeekracht verder voor ijvert is een ‘stopcontact op de Noordzee’. Dan zou je diverse windparken met elkaar verbinden, en bij wegvallende wind in de ene regio die compenseren met de andere. Dat is vanuit de logisch klinkende leugen dat ‘het altijd wel ergens waait’ en je door een verbinding tussen windparken de nadelen van wisselvalligheid opheft.

Wanneer je windparken verbindt heeft het alleen zin om parken te verbinden die onder ander windregime vallen. Maar de hele Zuidelijke Noordzee valt onder het zelfde windregime, waait het bij ons minder dan ook niet in Noord Duitsland of Belgie. En de uitbaters uit andere windregio’s vragen op hun beurt weer stroom terug, wanneer zij géén energie opwekken. Netto heb je van zo’n uitwisseling dus geen voordeel: het is een zero sum-game.

Waarom is het een goed doel om de kas van Eneco te spekken?
CEO Jeroen de Haas van Eneco zette via zijn advertentiekanaal Trouw al druk op het kabinet Rutte: deze moesten meer subsidiezekerheid geven voor de komende jaren/ ‘een toekomstvisie voor verduurzaming formuleren’zoals dat eufemistisch heet.

Eneco= Ecofys= Econcern>Typhoon Capital
Eneco is de nieuwe werkgever van Ad van Wijk, van het failliete Econcern dat Ecofys overnam. Het failliete Bard zou voor ruim 4 miljard boven Schiermonnikoog een windmolenindustrieterrein ontwikkelen. Nu is Bard in naam veranderd, Typhoon Capital met als personeel bijna de volledige loonlijst van het voormalige Econcern en Ecofys. Something is rotten in Denmark. Ik wil graag de connecties tussen Ad van Wijk en subsidieverstrekker Agentschap.nl op tafel zien, hij werkte er in ieder geval voor. Wie stelt daar eens Kamervragen over..

De BV Nederland profiteert; door burgers via hun energierekening te belasten
Vele instellingen, banken als ASN en bedrijven als Van Oord, Ballast Nedam kunnen gezamenlijk miljarden euro’s publiek geld binnenslepen wanneer dit kabinet besluit’ambitie te tonen’. Ik blogde al over Imares dat via de TKI wind op zee (ouderwets klimaatbeleid verpakt als ‘innovatie’) miljoenen euro’s consultinggeld wil verdienen. Natuurlijk, er zijn sectoren die zeker van wind op zee zullen profiteren en geld moet rollen.

Maar als ik klant bij Nuon ben, en energie bespaar, een lage rekening heb: waarom moet ik via SDE-opslag dan meebetalen aan subsidies voor Eneco? Wie kan me dat uitleggen. Is Eneco een goed doel? Wat is het nationale belang van tweemaal zo dure energie?

Ik sluit af met mijn favoriete foto die het onderdeel’natuur’bij Natuur en Milieu ter discussie stelt. ‘Groene’energie, is energie die het meeste groene ruimte consumeert. De realiteit is dat de consument bij evenwichtiger en eerlijker informatie over ‘duurzaam’het zou afwijzen. En dat er misleidende enquêtes van Natuur en Milieu nodig zijn om burgers te winnen ‘de groene zaak’.

Dat noemen we in NL ‘het goede doel’, ik noem die geldgerichte machtspolitiek het failliet van de moderne milieubeweging. Een kwestie van interpretatie?

'Groene' energie