Natuur en Milieu/Zeekracht bedriegt consument over windenergie op zee

Binnenkort met megawindparken- voor papieren doelstelling en lobby bedrijven

Als Climategate.nl reclame gaat maken voor het boren naar arctische olie door Shell, en daarbij argumenten gebruikt als ‘dankzij deze boortoren, plant de ijsbeer zich beter voort dan ooit tevoren’: mogen wij dan ook met Stichting Doen samenwerken en ‘goed doel’heten?

  Dat is de vraag die ik in deze posting stel over Zeekracht, het windenergielobby-orgaan van Natuur en Milieu (3-4 miljoen euro projectsubsidies per jaar) en energiebedrijf Eneco. Dat dus met publiek geld gefinancierde campagnes probeert om meer publiek geld los te peuteren. Beweringen van Zeekracht werden door Kennislink geciteerd en andere media, nu de lobby voor Zeewind wordt opgevoerd.

Eneco: al- mede dankzij Zeekracht- 850 miljoen euro subsidie
Het voormalige nutsbedrijf Eneco kreeg 850 miljoen euro toegezegd in oktober 2011 voor windpark Q10, dat wordt gefinancierd door uw energie duurder te maken met SDE-opslag: ook als u klant bent bij een ander energiebedrijf betaalt u geld voor Eneco.

Donateur worden voor subsidiewerver Eneco
Zeekracht/Eneco lobbiet voor 6 gieg windmolens op de Noordzee (net als Stichting Urgenda, waarvan directrice Marian Minnesma tevens Rvt van Natuur en Milieu is)en een ‘stopcontact op zee’. Je kunt zelfs donateur/vriend worden van dit subsidiewervingsorgaan voor Eneco, en ze machtigen om ze te helpen bij hun lobby voor meer subsidie:

Ja, ik word vriend van Zeekracht!
Ik machtig Natuur & Milieu om van mijn rekening te schrijven:

Henk en Ingrid willen tweemaal zo dure energie?
Kennislink verwees naar een Zeekracht-enquete van vorig jaar waaruit zou blijken dat iedereen windmolens op zee wil, zelfs de beroemde Henk en Ingrid van de PVV.

Enquete die ondervraagden overtuigt van standpunt, eeehh
Maar wanneer je kijkt naar de vraagstelling, en informatie die ge-enqueteerden van Stichting Natuur en Milieu krijgen, moet je concluderen dat Stichting Natuur en Milieu het publiek misleidt. De enquête peilt niet de mening van ondervraagden, maar probeert ze te overtuigen van het standpunt van Natuur en Milieu.

Stichting Natuur en Milieu stelt in de enquete, voor zij ge-enqueteerden vragen ‘hoe belangrijk vindt u ‘duurzame energie voor Nederland’

Olie, gas en steenkolen zijn sterk vervuilend en raken op, daarom komt er steeds meer ‘groene stroom’.

Dat zijn 2 verwijtbare leugens in één zin en één halve waarheid.
1. Enige reden: politieke doelen
Er is maar één reden waarom de overheid al minstens 18 miljard euro spendeerde/toezegde in niet- fossiele energie zonder rentabiliteitstoetsing (= duurzaam): de papieren 202020-doelen van de Europese Unie en klimaatbeleid versmald tot investering in windenergie en biomassa. Wegens praktische en financiele onhaalbaarheid is in Nederland dit doel nu omgezet in ’14 procent’niet-fossiele energie zonder rentabiliteitstoetsing (=duurzaam).

2. Nog voor 5 eeuwen fossiele brandstof, bij groeiend verbruik
Natuurlijk zullen olie en gas ooit ‘op’raken: dat wil zeggen dat kosten van winning niet meer tegen de winst opwegen: maar Natuur en Milieu suggereert dat dit nu al is en de reden voor een energietransitie. Deze valse voorstelling van zaken is verwijtbaar. Natuur en Milieu had net als onze huisingenieur Theo gewoon even de statistieken moeten raadplegen van energiebedrijven. Olie raakt voor 2050 niet op, er is nog voor eeuwen steenkool en de schaliegas-boom veroorzaakt in de Verenigde Staten al een grotere energie-onafhankelijkheid. Bij elkaar opgeteld is er dan nog voor 500 jaar fossiele brandstof.

Halve waarheid: Energie uit olie, gas en steenkolen niet beslist ‘vervuilender’
Wanneer je- zoals Natuur en Milieu doet- CO2 beschouwt als ‘het groote kwaedt’- vanuit de omstreden en alarmistische aanname dat het klimaat hypergevoelig is voor CO2- is dit waar.

Maar: ‘Duurzame’energie bestaat niet, want ook een windmolen gaat maar 15 jaar mee, die voor de kust van Egmond aan zee moesten al na 3 jaar worden vervangen. Bovendien heeft meer CO2 in de atmosfeer ook voordelen, zoals hogere landbouw- en bosbouwproductie. CO2 is een onmisbare voedingsstof voor planten.

Alle energievormen geven vervuiling/vergroten de entropie.
Voor iedere turbine is een ton vervuilende rare earth metals nodig, staal, beton enz. En of ‘groene’stroom werkelijk CO2 uitspaart en dus netto milieuvoordeel heeft? Door inpassingsproblemen van wisselvallige windenergie kan de uitsparing netto negatief zijn, zo rekenden Udo en Lepair al voor. Natuur en Milieu zwijgt in alle talen over deze reele problematiek.

Xenofobie-kaart om PVV te winnen
Om de gewenste uitkomst te krijgen, borduurt Natuur en Milieu voort op deze thema’s. Om de PVV-stemmende ge-enquêteerden voor tenminste twee maal duurdere energie te winnen zien we bij vraag 2 ‘waarom vindt u duurzame energie belangrijk’de volgende 5 halve waarheden/hele leugens op een rij, die de ge-enquêteerde al in één richting sturen. Zoals de suggestie dat enge buitenlanders onze energie leveren, wanneer we de zee niet beplanten met windmolens.

 • Halve waarheid/hele leugen 1: Minder vervuiling: 1709 ondervraagden
 • Harde Leugen 2 Olie en gas raken op: 1271 ondervraagden
 • Harde leugen 3 Groene energie is een groeimarkt en levert Nederland geld op: 542 ondervraagden
 • Halve waarheid 4 Tegengaan klimaatverandering: 1205 ondervraagden
 • Halve waarheid 5: Onafhankelijkheid van landen in het Midden-Oosten of Rusland die nu onze
  energie leveren: 1127 ondervraagden

Meeste gas uit Groningen.
Omdat windenergie en zonne-energie- de smalle definitie die Natuur en Milieu aan ‘duurzaam’geven- een twijfelachtige uitsparing van fossiele brandstof geven, zijn stellingen 4 en 5 een scheve voorstelling van zaken. Daar komt bij dat ons aardgas vooral uit Slochteren komt, en dat de Slochterenbel nog decennia meegaat: de tarieven van Enexis en Alliander zijn afgemeten op de afstand tot Groningen dames en heren. NR5 is dus gewoon een leugen, om maar veel groene voorstanders uit je enquete te krijgen uit PVV-hoek.

Natuurlijk is iedereen voor zoveel mogelijk domestische energievoorziening: debatvraag is of je met wisselvallige windenergie daarmee tegen minste kosten voldoet. Het antwoord is nee: lees ‘green serves the dirtiest’, in een systeem van emissiehandel zijn wind en vooral zon de duurste manieren om CO2/fossiele brandstof uit te sparen.

Nog ‘even’zorgen dat wind op zee 50 procent goedkoper wordt
Zeekracht beweert verder dat wind op zee de goedkoopste manier is om ‘duurzame’doelstellingen te halen. Ook dit is een botte leugen. Zoals ingenieursvereniging KIVI met Fred Kreuger al in 2003 vaststelde, dat is het jaar 3 voor de komst van Al Gore: windenergie op zee is exorbitant duur. Zoals onze huisingenieur Theo al schreef, krijg je voor 30 miljard euro investering voor 5000 Megawatt- rekening houdend met inpassingsproblemen- mogelijk maar 2 procent extra energie.lees hier Theo’s analyse

Dat Windenergie op zee minimaal 2 maal zo duur is- Natuur en Milieu verzwijgt het. Zo is het inderdaad eenvoudig om je ge-enqueteerden van je standpunt te overtuigen. Het is maar de vraag of een enquete daarvoor dient. Wanneer ik verder zou gaan op de vele creatieve waarheidsinterpretaties die Natuur en Milieu ge-enqueteerden voorhoudt wordt deze posting te lang. Reageerders: lees zelf en voeg je commentaar toe.

Groen stopcontact is zero sum game
Waar Zeekracht verder voor ijvert is een ‘stopcontact op de Noordzee’. Dan zou je diverse windparken met elkaar verbinden, en bij wegvallende wind in de ene regio die compenseren met de andere. Dat is vanuit de logisch klinkende leugen dat ‘het altijd wel ergens waait’ en je door een verbinding tussen windparken de nadelen van wisselvalligheid opheft.

Wanneer je windparken verbindt heeft het alleen zin om parken te verbinden die onder ander windregime vallen. Maar de hele Zuidelijke Noordzee valt onder het zelfde windregime, waait het bij ons minder dan ook niet in Noord Duitsland of Belgie. En de uitbaters uit andere windregio’s vragen op hun beurt weer stroom terug, wanneer zij géén energie opwekken. Netto heb je van zo’n uitwisseling dus geen voordeel: het is een zero sum-game.

Waarom is het een goed doel om de kas van Eneco te spekken?
CEO Jeroen de Haas van Eneco zette via zijn advertentiekanaal Trouw al druk op het kabinet Rutte: deze moesten meer subsidiezekerheid geven voor de komende jaren/ ‘een toekomstvisie voor verduurzaming formuleren’zoals dat eufemistisch heet.

Eneco= Ecofys= Econcern>Typhoon Capital
Eneco is de nieuwe werkgever van Ad van Wijk, van het failliete Econcern dat Ecofys overnam. Het failliete Bard zou voor ruim 4 miljard boven Schiermonnikoog een windmolenindustrieterrein ontwikkelen. Nu is Bard in naam veranderd, Typhoon Capital met als personeel bijna de volledige loonlijst van het voormalige Econcern en Ecofys. Something is rotten in Denmark. Ik wil graag de connecties tussen Ad van Wijk en subsidieverstrekker Agentschap.nl op tafel zien, hij werkte er in ieder geval voor. Wie stelt daar eens Kamervragen over..

De BV Nederland profiteert; door burgers via hun energierekening te belasten
Vele instellingen, banken als ASN en bedrijven als Van Oord, Ballast Nedam kunnen gezamenlijk miljarden euro’s publiek geld binnenslepen wanneer dit kabinet besluit’ambitie te tonen’. Ik blogde al over Imares dat via de TKI wind op zee (ouderwets klimaatbeleid verpakt als ‘innovatie’) miljoenen euro’s consultinggeld wil verdienen. Natuurlijk, er zijn sectoren die zeker van wind op zee zullen profiteren en geld moet rollen.

Maar als ik klant bij Nuon ben, en energie bespaar, een lage rekening heb: waarom moet ik via SDE-opslag dan meebetalen aan subsidies voor Eneco? Wie kan me dat uitleggen. Is Eneco een goed doel? Wat is het nationale belang van tweemaal zo dure energie?

Ik sluit af met mijn favoriete foto die het onderdeel’natuur’bij Natuur en Milieu ter discussie stelt. ‘Groene’energie, is energie die het meeste groene ruimte consumeert. De realiteit is dat de consument bij evenwichtiger en eerlijker informatie over ‘duurzaam’het zou afwijzen. En dat er misleidende enquêtes van Natuur en Milieu nodig zijn om burgers te winnen ‘de groene zaak’.

Dat noemen we in NL ‘het goede doel’, ik noem die geldgerichte machtspolitiek het failliet van de moderne milieubeweging. Een kwestie van interpretatie?

'Groene' energie

Door | 2012-10-31T14:17:01+00:00 31 oktober 2012|14 Reacties

14 Reacties

 1. Rypke 31 oktober 2012 om 15:25- Antwoorden

  Ik kan ook een 'enquete'in Natuur en Milieu-stijl bedenken.

  Een misdadiger mishandelt een onschuldige voorbijganger, waarna hij thuisgekomen zijn kinderen mishandelt en vervolgens het huis van de buren leegrooft. Deze man gaat na een aanklacht vrijuit, ook al toont het OM via alle bewijzen dat de schuld bij deze man ligt.

  vraag: vindt u ook dat het onterechte vonnis herzien moet worden?

  En dan een persbericht

  100 procent van de Nederlanders vindt vonnis onterecht, zelfs Julienne en Femke van Groen Links!

  Hoe kun je als milieuclub nog in jezelf geloven. Natuur en Milieu gaat er in haar jaarverslagen prat op dat ze zoveel hoger opgeleiden in de gelederen hebben. Maar hoe kun je als intelligent mens je eigen onzin geloven, behalve dankzij een ideologisch bord voor je hoofd en veel subsidie?

 2. Hajo Smit 31 oktober 2012 om 15:46- Antwoorden

  Interessant in dit verband:

  http://www.energeia.nl/preview/1738

  Het komt er op neer dat het metaal voor het stopcontact (E-HUB) een levertijd heeft van 60 maanden. Daardoor kunnen de doelstellingen van wind op zee niet worden gehaald.

 3. hugo matthijssen 31 oktober 2012 om 15:59- Antwoorden

  Wat vereist wordt om daar te werken is creativiteit met cijfers en statistiek. Met een beetje selectieve waarneming er bij kun je alles bewijzen.

  De volgende stap is dat zij gaan bewijzen dat windmolens goed zijn voor de vogelstand er vliegen er maar een paar tegenaan en als de windmolens aan het einde van de levensduur zijn kun je ze nog altijd blijven subsidiëren omdat ze dan kunnen dienen als nestplaats.

  Verder vraag ik me af waardoor al die kabeljauw zo dik wordt in de buurt van deze molens misschien wel door al die niet naar beneden gevallen dode vogels.

 4. Niek Rodenburg 31 oktober 2012 om 16:37- Antwoorden

  In het 'masterplan' dat Natuur en Milieu voor Zeekracht schreef staat dat windmolenparken goed voor het klimaat zijn, ze maken ons minder afhankelijk van het buitenland, ze scheppen werkgelegenheid en stimuleren innovatie.

  Vier keer onzin en leugens.

  Natuur en Milieu verzint allerlei verhaaltjes om de subsidiestroom¹ in stand te houden.

  ¹) is geen groene stroom

  Windmolenparken goed voor het klimaat?

  Kom op NenM.

  Lezen jullie de buitenlandse wetenschappelijke studies niet waar bewezen wordt dat grootschalige toepassingen van windmolenparken zoals jullie willen helemaal niet zo goed zijn voor het klimaat?

  Lees dan even de samenvatting hieronder:

  De invloed van windmolens op ons klimaat

  op

  http://fibronot.nl/page_id1110/

  Minder afhankelijk van het buitenland?

  Ik krijg tranen in m'n ogen van zoveel onbenul.

  Ze scheppen werkgelegenheid

  Die paar honderd banen in Nederland? Kom op zeg. Kijk ook even naar Duitsland waar de door de milieubeweging opgeklopte banenmotor piepend tot stilstand is gekomen. Met duizenden tegelijk vliegen werknemers het afgelopen halfjaar met de wind mee de straat op.

  Ze stimuleren innovatie

  Innovatie? Wat is er veranderd sinds de eerste watermolentjes van Bosman uit Piershil 60 jaar geleden in de polders verschenen?

  Hmm. In plaats van vier wieken zijn het er nu drie geworden. Tja, het is maar wat je innovatie noemt.

  Innovatie?

  In oude Chinese lectuur staan tekeningen die aantonen dat er in China al windmolens bestonden in 220 na Chr. En moet je die afbeeldingen eens zien. In ruim 1800 jaar blijkt er helemaal niets geïnnoveerd.

  Het enige dat sinds die tijd veranderd is is de draairichting. De traditionele windmolens draaien tegen de wijzers van de klok in, de windmolens zoals NenM die graag ziet, draaien met de wijzer van de klok mee.

  Nou, dat is pas innovatie.

  Het woord innovatie wordt te pas en te onpas misbruikt door lieden die maar al te graag de subsidiepotten in Den Haag leeg roven.

  Het feit dat er zich in China een humanitaire ramp voltrekt omdat er hier zo nodig windmolenparken moeten worden neergezet, spreekt Natuur en Milieu natuurlijk ook niet aan. Stel je voor dat ze dat onderwerp in de vaderlandse pers aansnijden. Kost ze direct een paar miljoen aan inkomsten.

  In die zin kun je ook zeggen dat, gezien de enorme milieuvervuiling in China die het maken van de neodymium magneten veroorzaakt, windmolenparken goed zijn voor het klimaat, klinkklare onzin is.

  Lees even mee Natuur en Milieu:

  De dodelijke keerzijde van windenergie

  op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel277-356/

 5. Paul Hagel 31 oktober 2012 om 17:29- Antwoorden

  Onder "Nog 'even' zorgen dat wind op zee 50 procent goedkoper wordt" staat "Dat windenergie op zee 2 maal zo duur is … ", zonder aan te geven duurder dan wat. Voor de duidelijkheid: windstroom op zee kost rond 24 cent/kWh, windstroom op land kost rond 14 cent/kWh en 'grijze' stroom (10% kernenergie en de rest energie uit fossiele brandstoffen) kost rond de 6 cent/kWh. Met het 50 procent goedkoper maken van windstroom op zee (gezien het nagenoeg uitontwikkeld zijn van de techniek voor het opwekken van windenergie geen eenvoudige opgaaf) zit je dus nog altjd op het dubbele van de prijs onze 'grijze' stroom. Windstroom op zee kan op grond hiervan dus gekenschetst worden als een duurzaam schip van bijleggen!

 6. Turris 31 oktober 2012 om 19:04- Antwoorden

  Tennet koopt overschot windenergie vanuit Noord-Duitsland voor nop. VOOR NOP!.

  Tennet int verder NL en GE Reichssubsidies voor windenergie, maar berekent altijd de vaste windenergie-prijs door aan de NL consument.

  Kritiek: consument wil meedelen in het Tennet prijsvariatie voordeel. Dat vindt Tennet van niet.

  Tennet CEO Mel Kroon vandaag op RTL nieuws: "Is kwestie van contract afspraken!"

 7. Niek Rodenburg 31 oktober 2012 om 21:49- Antwoorden

  Tennet krijgt in Duitsland weer een rechtszaak aan de lederhose.

  Een samenwerkingsverband van enkele Duitse steden, Trianel genaamd, spant een rechtszaak tegen TenneT aan omdat hun beoogde offshore windpark Borkum West 2 al bijna een jaar vertraging heeft opgelopen vanwege het feit dat TenneT er maar niet in slaagt de contractuele verplichtingen omtrent de aansluiting van het windpark op het Duitse net na te komen.Deze aansluiting moet lopen via een andere offshore windpark, DolWin 1.

  Trianel lijdt volgens opgave van het bedrijf een verlies van vele tientallen miljoenen Euro en wil dat TenneT dat nu gaat betalen.

 8. Niek Rodenburg 31 oktober 2012 om 21:56- Antwoorden

  Er zijn van die optimisten, de EU bijvoorbeeld, die denken dat je met algen biobrandstoffen kunt produceren.

  Valt dat even tegen.

  Algenproductie niet duurzaam

  Uit onderzoek door de Nationale Wetenschapsraad, de National Research Council in de VS is gebleken dat het kweken van algen niet duurzaam is.

  Wanneer algenbrandstof 5 procent van de brandstofmix zou gaan uitmaken zou de productie een enorm beslag leggen op energie, water en voedingsstoffen zoals fosfor, CO2 en stikstof.

  Om 39 miljard liter algenbrandstof te maken, dus 5 procent van de brandstofmix te vervangen, is tevens 6 tot 15 miljoen ton stikstof en 1 tot 2 miljoen ton fosfor nodig, wanneer de nutriënten niet kunnen worden hergebruikt. Dat betekent dat het verbruik van stikstof in de VS met 44 tot 107 procent zou toenemen en het verbruik van fosfor met 20 tot 51 procent.

  Voor de productie van algenbrandstof met de energiewaarde van 1 liter benzine is volgens de rapporteurs 3.650 liter water nodig. Daarmee leggen de algenvijvers al snel een groot beslag op ruimte.

  En nu het leuke:

  De Europese Commissie noemde recent brandstof uit algen als belangrijk mogelijk alternatief voor eerste generatie biobrandstoffen.

 9. Turris 1 november 2012 om 12:01- Antwoorden

  @ Niek: We hebben langzamerhand op climategate.nl geconstateerd en vastgesteld, dat de meeste "nieuwe duurzame" energiebronnen niet of nauwelijks duurzaam zijn, ze draaien bij constructie en productie feitelijk 98% op steun vanuit fossiele energie, vervuilen natuur en milieu door giftige en zeldzame grondstoffen/mineralen bij constructie.

  Bij "nieuwe duurzame" energie spelen dus de ROI, EROEI, CO2-vermindering, discontinuiteit (Dag/nacht wind/stil),milieuvervuiling, energie-opslag en de giftige grond en reststoffen

  Citaat: "algenbrandstof met de energiewaarde van 1 liter benzine is volgens de rapporteurs 3.650 liter water nodig"

  Is algenbrandstof überhaupt dan wel duurzaam?

  Wat is/wordt de EROEI van algenbrandstof?

 10. Niek Rodenburg 1 november 2012 om 12:23- Antwoorden

  @Turris.

  Is algenbrandstof überhaupt dan wel duurzaam?

  Nee dus. Het wordt de volgende mislukking van een EU voorstel.

  Ik vind de onderstaande omschrijving van de werkzaamheden van de National Research Council in de VS wel heel erg mooi eigenlijk.

  Welcome to the National Research Council

  Our mission is to improve government decision making and public policy, increase public understanding, and promote the acquisition and dissemination of knowledge in matters involving science, engineering, technology, and health. The Research Council's independent, expert reports and other scientific activities inform policies and actions that have the power to improve the lives of people in the U.S. and around the world.

  Daar kunnen de donkerrode KNAW en andere marxistisch leninistische organisaties als het PBL een voorbeeld aan nemen.

  Hoe geef ik de regering en de burgers van dit land op een echt onafhankelijke manier voorlichting over allerlei zaken waar we denken verstand van te hebben.

  Wie het rapport wil hebben moet maar even een mailtje naar infoATfibronot.nl sturen, onder vermelding van 'Algen' op de subjectregel, dan krijg je het automagisch in je brievenbus. Als die tenminste 8 MB aan kan.

  De reden is dat ik het rapport niet op een openbare website mag zetten.

 11. Niek Rodenburg 1 november 2012 om 14:35- Antwoorden

  Wat is/wordt de EROEI van algenbrandstof?

  In de literatuur wordt een ‘energy return on investment’ (EROI) van minimaal 3 genoemd als voorwaarde; de verschillende algenprocessen zitten ergens tussen de 0,13 en 3,33.

  De productie van biobrandstof levert de laagste ROI op, de productie van eiwitten loont het meeste, maar dan spreek je over en zodanig lage productie die in geen enkele verhouding staat tot de productie van biobrandstoffen.

 12. Niek Rodenburg 1 november 2012 om 20:12- Antwoorden

  Haha, de grapjas.

  Niederlande müssen Offshore-Netzanschluss sichern

  Jawohl, sofort

  De Duitse minister van Economische Zaken van de deelstaat Niedersachsen, Jörg Bode, heeft in een interview met de Duitse krant Neuen Osnabrücker Zeitung gezegd dat de nieuwe Nederlandse regering vanwege de crisis in de ontwikkeling van de Duitse offshore windparken het kapitaal van Tennet met € 4 miljard moet versterken om verdere vertraging in de bouw van aansluitingen van offshore windparken in Duitsland te voorkomen.

  Waarom moet de Nederlandse belastingbetaler bloeden voor het mislukken van de Energiewende in Duitsland?

  DWK, doe er eens wat aan. Verzin een list.

 13. baksteen 3 november 2012 om 19:37- Antwoorden

  Ik heb Eneco, mooi moment voor een afscheid lijkt me zo.

  Ondertussen proberen dus de Duitsers het Nederlandse Tennet het falen van de Energiewende in de schoenen te schuiven.

  Kijk even hoe Hartman, directeur van het Nederlandse Tennet Duitsland in een interview van de ARD gepast van zich af bijt. Maakt duidelijk dat het heel duur gaat worden door de eisen van Frau Aigner en dat zo veel molens helemaal niet in zo'n korte tijd geproduceerd kunnen worden.

  De link en bestand zijn voor apple producten, ik kreeg hem niet aan de gang op de vista PC.

  http://hls.daserste.de/i/videoportal/Film/c_26000

 14. Niek Rodenburg 3 november 2012 om 19:44- Antwoorden

  Waarom de energieplannen van het kabinet Rutte 2 niet realistisch zijn.

  De niet realistische energieplannen van kabinet Rutte 2

  op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-318-de-niet-

Geef een reactie