Noodkreet duurzamen aan dovemansoren Rutte en Samsom

De cartoon van Walt Handelsman, de vaste cartoonist van  Newsday, zegt het in één schitterend plaatje. Jan Rotmans – Erasmus Universiteit (nr. 7 op duurzame100.nl), Marga Hoek – De Groene Zaak (Nr. 17 op de Duurzame100.nl) en Sanne van Keulen – Greenpeace (nog een beetje je best doen) hebben vier kantjes nodig om het omgekeerde te presenteren. Zij publiceren vandaag namens wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een noodkreet aan Mark Rutte en Diederik Samsom (download pdf of zie artikel in FD) op de website van het Dutch Institute for Transitions.

WW
Vijftig hoogleraren hebben de brief ondertekend. Zo’n afgerond aantal is natuurlijk verdacht want het betekent dat in elk geval enkelen zich tegen heug en meug op de lijst hebben laten lubben. 17 hoogleraren op de lijst hebben de term duurzaam, duurzaamheid of sustainability in hun leerstoel, 11 de term milieu, 3, energietransitie en 2 klimaat. De brief leest dan ook een beetje als een noodkreet van een sector die dreigt uit te sterven. Iedereen die weet hoe de geldstromen in de academische wereld lopen, die snapt ook dat er een hele duurzame academische kudde is die zonder ruimhartige subsidiëring niets rest dan de WW.

Moeten we nog inhoudelijk naar de brief kijken of volstaat een verwijzing naar het artikel van Richard Tol in NRC?

Wat hebben we liever? Rampverhalen zoals het recente  “Climate Vulnerability Monitor 2nd Edition. A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet” met zijn slaapverwekkende conclusie van 100 miljoen doden tot 2030 als we niet meteen handelen? Of liever een gespeeld nuchtere benadering zoals in de brief van Jan Rotmans cum suis? Lees even mee…

Steeds duidelijker wordt dat de enige echte uitweg uit de crisis economische en maatschappelijke vergroening is. De huidige financieel-economische crisis is een systeemcrisis, die geworteld is in de onbegrensde wijze waarop wij produceren en consumeren en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen die dat met zich meebrengt. Wij geven geld uit wat er niet is en lenen daarbij voortdurend van de aarde, van volgende generaties en de allerarmsten, maar betalen niet terug. Het moment is bereikt waarop deze ecologische onbalans terugslaat op de economie. Elk jaar verliezen we 3-5 triljoen dollar aan natuurlijk kapitaal, een bedrag groter dan wat de economische crisis ons jaarlijks financieel kost. Ergens in de toekomst moeten we dat terugbetalen, maar we schuiven het voor ons uit. Daarin liggen de kiemen voor de volgende crises: de energiecrisis, grondstoffencrisis en klimaatcrisis. Zonder een transitie naar een groene economie creëren we automatisch de volgende crisis.

Tja, je zou gewoon je schouders ophalen en doorgaan met wat je doet, ware het niet dat hier een hele kliek toch bezig is met een schandalige zelfverrijking. Niet meer zoals in de hoogtijdagen van Al Gore, toen deze hogepriester en zijn discipelen met hun ponzi-schemes miljoenen opstreken. Dat spel is sinds het Solyndra drama in de VS wel uit. Nee, het zijn nu de kruimeldieven die gewoon hun gekoesterde academische leventje met een tonnetje salaris, een Prius voor de deur en zonnepanelen op het dak van de villa vrezen kwijt te raken.

Adam Smith
Het is toch een vreemde wereld als “duurzaamheid” iets blijkt te zijn waarvoor gestreden moet worden. Als “duurzaamheid” iets is dat we direct kwijt raken als we niet allemaal als Egyptische slaven mee gaan bouwen aan dat pyramidespel. Me dunkt dat duurzaam eerder iets is dat van toepassing is op eeuwige zaken zoals het door Adam Smith gepostuleerde “op verstandige wijze het eigen belang nastreven”. Jezus zei doe “als de leliën des velds” en “gun de keizer wat des keizers is”. Maar de duurzame kerk onder aanvoering van Jan Rotmans eist:

Een radicaal hervormingsplan is nodig met als doelstelling een volledig schone, fossielvrije energievoorziening in 2040.

Toe maar! Vind eens een serieuze econoom of energiedeskundige die dit als een haalbare kaart beschouwt. Of heb eens het lef het aan te kaarten bij de eindelijk verstandig geworden EU Energiecommissaris Oettinger. Nee, veel makkelijker is het op zoek te gaan naar een lijst van 130 (!!) bedrijven die profiteren van de subsidiestroom die onder druk van de angstig gemanipuleerde publieke opinie op gang is gekomen. Of die zich dankzij de duurzaamheidswaan met een jantje van leiden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid af kunnen maken: waarom je personeel uren laten draaien in bejaardenhuizen en natuurgebieden of anderszins laten bijdragen aan heus welzijn, als je gewoon wat CO2-aflaten kunt kopen en kunt roepen dat je de “duurzame koploper” bent? Een zelden in de geschiedenis bereikt hoogtepunt van hypocrisie. Unprecedented om de terminologie van de klimaatangstindustrie te volgen.

Mitt Romney
Een kleine hint aan het Dutch Institute for Transitions: misschien wordt het tijd je voor te bereiden op die echt grote aanstaande transitie. De transitie van het tijdperk van de milieubeweging (1962-2012) naar het tijdperk van confuciaans pragmatisch kapitalisme (2012-) te beginnen op 7 november met de verkiezing van Mitt Romney tot President van de Vrije Wereld. Want sinds Herakleitos en Darwin weten we dat er één waarheid is als een koe: niets is duurzaam! Zelfs het Obama-tijdperk niet! Move on or keep on dreaming!

Door | 2012-10-08T19:14:24+00:00 8 oktober 2012|29 Reacties

29 Reacties

 1. Niek Rodenburg 8 oktober 2012 om 16:42- Antwoorden

  Uit de brief van 50:

  Wij geven geld uit wat er niet is

  Juist, en Samsom en Rutte gaan daar iets aan doen.

  Om te beginnen staat er in het deelakkoord van vorige week een bedrag van € 155 miljoen voor duurzame experimenten dat geschrapt is.

  Dit is nog slechts het begin heren van 50, want gezien de ontwikkelingen in Brussel en in afzonderlijke EU lidstaten als Polen en Tsjechië, is het einde voor u en uw geldverslindende vakgroepjes snel nabij.

  En terecht, want je kunt geen geld uitgeven dat er niet is.

 2. Niek Rodenburg 8 oktober 2012 om 16:52- Antwoorden

  Ja hoor, daar is hij weer: Prof.dr. Ad van Wijk.

  Als mede ondertekenaar van 'de brief'.

  Onder leiding van deze visionair ging het bedrijf Econcern failliet omdat hij de banken die hem financierden met boekhoudkundige trucs voor de gek hield, waarna de banken afscheid van hem namen.

  Deze brief moet nu in Den Haag indruk maken? Zijn eigen bedrijf kon hij niet eens fatsoenlijk op de rails houden en nu gaat deze meneer ons vertellen hoe hij het in 2040 wil hebben?

  Met zijn mede ondertekenaars en Twitterprofessoren?

  En dan heb ik het nog niets eens over Wubbo gehad. Vroeger stond de TUDelft nog ergens in de top 10 van beste universiteiten ter wereld.

  Mede dank zij dit soort luchtfietserij is het aanzien sterk gedaald en is het een vergaarbak van gestraalde CEO's en wereldverbeteraars geworden.

  Heren van 50, laat u nazien. Volgens de statistieken haalt de meerderheid van u niet eens meer het jaar waarin uw dwaze plannen verwezenlijkt wil hebben, zodat u de ellende die u heeft aangericht niet eens meer kunt meemaken, laat staan dat we u voor het Gerecht kunnen slepen wegens volksverlakkerij.

 3. Koud 8 oktober 2012 om 20:48- Antwoorden

  Een radicaal hervormingsplan is nodig met als doelstelling een volledig schone, fossielvrije energievoorziening in 2040.

  Als iemand dat bij zijn volle verstand zegt, kan hij niet anders bedoelen dan een soort post-nucleaire-oorlog scenario, waar een paar overlevenden met sloophout kampvuurtjes stoken. Wie er allemaal dood moeten en hoe dat bepaald wordt, welke delen van de wereld gespaard blijven en waar die Gruene Ausradierung des Lebens plaats gaat vinden.. brrr

  Wat mensen al niet zeggen om hun subsidiestroom veilig te stellen. En dan… Glas/plas/etc.

 4. T2000 8 oktober 2012 om 21:21- Antwoorden

  Mooi artikel Hajo!
  Het enige dat de watermeloenen met dit religieus geinspireerde pamflet willen bereiken, dat is een duurzaam schrikbewind vanuit de overheid opwerpen. Zodat iedereen braaf zijn afdracht blijft doen voor de groene zondeval: Gaja sterft door onze zonden.

 5. JanWaalwijk 8 oktober 2012 om 21:32- Antwoorden

  Wat ik me bij die Rotmans altijd afvraag, levert die ook drs'en in de duurzaamheid af en is deze opleiding erkend door het ministerie? Een opleiding waar quatsch verkondigd wordt als dat windmolens zich binnen 2 jaar terugverdienen, dat er 100% zonder fossiele brandstoffen kan worden gedaan en toch dezelfde westerse levensstandaard kan worden gehandhaaft (of misschien iets minder, hoeveel minder is te bepalen door figuren als Rotmans)? Daar prik je toch als slimme mondige student toch dwars doorheen dat je college krijgt van een clown???

 6. boels069 8 oktober 2012 om 21:53- Antwoorden

  Tijd voor een nieuwe toezichthouder wetenschap.

  Welke instantie geeft er nu bouwvergunningen voor luchtkastelen af?

  Hopelijk niet KNAW als huidige "toezichthouder".

 7. TINSTAAFL 8 oktober 2012 om 22:12- Antwoorden

  Een hele beroepsgroep ziet met angst en beven haar toekomst tegemoet. Steeds meer politici ontwaken uit de groene nachtmerrie, dit is duidelijk te merken over maatregelen die teruggedraaid of omgebogen worden (zie nieuwe belasting op zonnepanelen in Belgie) Dit betekent een rechtstreekse aanslag op het inkomen van duizenden groene en duurzame subsidieslurpers. Waar nog maar kort geleden werd gedacht dat morele druk, angstvisioenen, rampscenario's en luchtkastelen voldoende zou zijn voor een constante stroom van pecunia komt men langzamerhand tot het besef dat men in de toekomst drastisch gekort kunnen gaan worden en worden aangesproken op resultaat ipv luchtkastelen en angstdromen.

  We kunnen een toenemende stroom van publicaties verwachten waarin de rampscenario's en morele druk (Greenpeace en consorten)verder opgeschroefd worden. Gelukkig is de maatschappij inmiddels behoorlijk immuun hiervoor geworden.

 8. Marc 8 oktober 2012 om 22:32- Antwoorden

  Die Jan Rotmans had op joop.nl een column waar hij vroeg om meer subsidie voor groene energie. Zijn argument, de fossiele energie wordt met 5,8 miljard gesubsidieerd en groene energie maar met 1,8 miljard. Die 5,8 miljard kwam uit het ecofys rapport waarbij de millieukosten van fossiele energie kunstmatig werden opgehoogd tot 50 euro per ton Co2. Mijn korte analyse destijds zal ik hieronder plakken.

  De 5,8 miljard triggerde mij om eens uit te zoeken hoe dat is opgebouwd en na analyse van aangehaalde ecofys rapport ( http://www.ecofys.com/files/files/ecofyscedelft53… ) is daar de zoveelste reden om dit soort opinies niet voor waarheid aan te nemen.

  Hoe is de 5,8 miljard opgebouwd (bedragen in miljoenen):

  Overheidsinterventies op eindgebruik van energie (momentopname 2010)

  Brandstofaccijns – vrijstellingen voor kerosine 1695

  Energiebelasting – Verlaagde tarieven gas voor grootverbruikers 1499

  Brandstofaccijns- vrijstelling scheepvaart 440

  Brandstofaccijns – verlaagde tarieven rode diesel 236

  Energiebelasting – Verlaagde tarieven elektriciteit voor grootverbruikers 252

  Brandstofaccijns – verlaagde tarieven LPG 223

  Energiebelasting – Vrijstellingen voor de energie-intensieve industrie 88

  Tijdelijke regeling Isolatieglas 43

  Teruggaaf energiebelasting kerken en non-profit instellingen 34

  Motorrijtuigenbelasting: Nihiltarief zeer zuinige auto’s 34

  Subsidie marktintroductie energieinnovaties (glastuinbouw) 28

  Duurzame warmte voor bestaande woningen – Tijdelijke energieregeling markt en innovatie 27

  Verlaagd btw-tarief isolatie 13

  Energiebelasting – Vrijstellingen voor de energie-intensieve industrie 8

  Subsidie op energieadvies voor woningeigenaren 7

  Investeringsregeling Energiebesparing 5

  Subsidieregeling milieugerichte technologie 4

  Subsidieregeling energie en innovatie, Verlaging elektriciteitsaansluiting warmtepomphouders 2

  Van de 4,6 miljard zou volgens het rapport 4,4 miljard subsidie op fossiele energie betreffen. NB, stimuleringsregelingen voor minder energiegebruik worden dus als subsidie op fossiele energie gezien!

  1,4 miljard wordt toegeschreven aan de productiezijde van energieopwekking. Hieronder valt een post van 1 miljard aan emissierechten die kunstmatig verhoogd is door het fictieve bedrag van 35 euro per ton CO2 als subsidie te zien. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat productiebedrijven 15 euro per ton CO2 zelf betalen (huidige marktprijs ca 8 euro per ton CO2) wat in mindering wordt gebracht van de fictieve CO2 prijs per ton van 50 euro. M.a.w. men begroot vervuilingskosten van CO2 uitstoot op 50 euro per ton om op deze wijze op een zo hoog mogelijke post emissierechten te komen en deze vervolgens te betitelen als subsidie aan fossiele energie. De belastingbetaler merkt niks van deze kosten aangezien ze fictief zijn.

  Terug naar de "subsidies" voor eindgebruikers. Laat ik een aantal grote posten behandelen.

  Los van de discussie of je ontheffing voor belasting kan zien als een subsidie het volgende:

  Vrijstelling voor Kerosine. Vanwege internationale verdragen mag er geen accijns op kerosine worden geheven. Op het moment dat er wel accijns geheven zou worden dan zou er niemand meer in Nederland tanken en leidt dat zeker niet tot 1695 miljoen aan extra inkomsten

  Verlaagde tarieven gas voor grootverbruikers: 1499 miljoen

  De onderbouwing hoe tot de 1499 miljoen gekomen wordt ontbreekt. Wel is aangegeven dat de herkomst gebaseerd is op het degressieve energiebelastingstelsel. Wederom wordt hier uitgegaan van de speciaal voor dit rapport verhoogde kostprijs van 50 euro per ton CO2. Dat de kleingebruikers omgerekend 90 euro per ton CO2 aan energiebelasting betalen (en dus meer dan de fictieve kosten) wordt niet verdisconteerd waardoor de post om meerdere reden kunstmatig hoog is.

  Tenslotte de wijze waarop de subsidie in relatie tot transportkosten is berekend. Uitgangspunt is dat alle transport gerelateerde kosten (O&B vast, aanleg infra, parkeren, ruimtebeslag, O&B gebruiksafhankelijk, verkeersongevallen, geluidhinder, luchtverontreiniging, klimaatonzekerheidsmarge, ruimtebeslag) gedekt moeten zijn door MRB, BPM, parkeergelden en accijns. Als referentietabel voor de kosten is het jaartal 2002 genomen. NB, wijzigingen als milieuheffing op auto’s en fors toegenomen parkeergelden zijn niet meegenomen.

  Voor benzineauto’s schijnt het uit te kunnen. Voor LPG en diesel niet. Derhalve vindt men dat de accijnzen op diesel en LPG te laag zijn en wordt dit gezien als subsidie van de fossiele industrie.

  Hier laat ik het even bij want anders wordt de reactie wel heel lang. Resumerend is de 5,8 miljard subsidie een gekunsteld bedrag wat maar al te makkelijk op duikt als argument om meer subsidie aan de groene sector te geven. Dit argument is boterzacht.

 9. Hugo Matthijssen 8 oktober 2012 om 22:49- Antwoorden

  Zijn deze hoogleraren ook actief met lesgeven?

  Krijgen we dan nog meer rapporten als van Ummels

 10. Niek Rodenburg 8 oktober 2012 om 23:10- Antwoorden

  Marc schreef:

  Die Jan Rotmans had op joop.nl een column waar hij vroeg om meer subsidie voor groene energie. Zijn argument, de fossiele energie wordt met 5,8 miljard gesubsidieerd en groene energie maar met 1,8 miljard.

  Ik heb dat verhaal van Rotmans vaker gelezen. Iemand die dat volhoudt noem ik een oplichter die misbruik maakt van het gebrek aan kennis van zijn toehoorders of lezers en niet weet dat er nog mensen zijn die zich niet alles wijs laten maken.

  Kijk, Rotmans, Samsom en Rutte zijn bereid om over hun eigen schaduw heen te stappen om dit land uit de financiële ellende te halen die mede door jullie schuld ontstaan is, want als jullie de afgelopen 10 jaar niet zo beregeil om de subsidiehoningpotten hadden gestaan, dan was ons land nu minstens € 120 miljard rijker geweest en hadden we niet zo sterk hoeven te bezuinigen.

  Samsom en Rutte hebben de ballen om flink te snijden in subsidies waarmee een leger nietsnutten wordt gevoederd.

  Kortom, de mattenklopper over het leger opvreters.

 11. Niek Rodenburg 8 oktober 2012 om 23:16- Antwoorden

  Ik vergat nog tegen de studenten van van Wijk, Ockels en nog een paar van die doemdenkers te zeggen, jongens en dames ook, kijk uit wat je doet, want over enige jaren heeft niemand in dit land de duurzame onzin nog nodig die jullie op dit moment op slinkse wijze wordt voorgeschoteld.

  Jullie zijn de werklozen van de toekomst.

 12. TINSTAAFL 8 oktober 2012 om 23:19- Antwoorden

  Interessante post Marc, dit excuus wordt door de groene Taliban overal gebruikt.

  Jo Nova uit Australie heeft hier ook uitgebreide aandacht aan besteed.

 13. Marc 9 oktober 2012 om 00:24- Antwoorden

  @Niek even een politieke reactie met als doel meer invloed uit te oefenen op duurzaamheid.

  Duurzaamheid zal de komende jaren een hot item blijven. Het probleem is de afbakening van het begrip en het gebrek om naar de hele keten te kijken (hetzij door onkunde, hetzij door de invloed van de duurzaamheidslobby die er geld mee verdiend)

  I.p.v. duurzaam per definitie af te branden lijkt mij een betere strategie om daar waar duurzaam niet duurzaam is het complete plaatje weer te geven. Met biofuels is dat ook gelukt en men ziet nu in dat het minder ideaal is dan men deed veronderstellen. Op het gebied van windmolens loopt de discussie nog.

  Er zijn ook positieve aspecten aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld toepassen van de energystar normen op pc's of in het algemeen zuinige apparatuur, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen enz. Als je serieus genomen wil worden in de duurzaamheidsdiscussie dan zal je moeten erkennen dat het niet per definitie negatief is.

  Dus laat zien waarom A niet duurzaam is maar B wel en niet onbelangrijk, wat zijn de werkelijke kosten. Dus ga mee in de gedachte en maak de te maken keuze transparant.

  De overheid heeft namelijk de opdracht om 100% duurzaam in te kopen. Dat zal niet veranderen. Dus omarm het waar het kan en wees kritisch waar duurzaamheid niet duurzaam is of vanuit kostenoogpunt de doelmatigheid te wensen over laat (met dezelfde som geld kan door andere keuzen te maken een grotere bijdrage aan duurzaamheid gegeven worden)

 14. Marc 9 oktober 2012 om 00:33- Antwoorden

  @Niek

  Aanvullend, uiteraard zal je oplichters als Jan Rotmans publiekelijk moeten blijven afbranden met de juiste argumenten. Met oplichting is geen enkele discussie gebaat. Argumenten als "het is 1 voor 12, de aarde gaat naar de kloten en daarom moeten we vooral duurzame dingen doen die mijn vriendjes bij bedrijf X kunnen leveren en niet te vergeten graag tig miljoen subsidie voor mijn leerstoel of duurzaamheidclubje want mijn werk is zo belangrijk omdat we anders morgen allemaal verdrinken" kan je niet hard genoeg bestrijden.

 15. Theo Wolters
  Theo Wolters 9 oktober 2012 om 03:41- Antwoorden

  @ Hugo

  Het rapport van Ummels getuigt van diepgaande kennis en inzicht, is grotendeels gebaseerd op harde feiten, en moet m.i. als kwalitatief hoogstaand beoordeeld worden.

  Het nadeel ervan is dat het 192 pagina's telt vol zeer technische informatie. Er zijn dus zeer weinigen die het echt gelezen hebben. Daardoor wordt het straffeloos gebruikt als een harde onderbouwing van het invoeren van veel wind. Ook de schrijver maakt zich hier schuldig aan.

  Maar dat is helemaal niet de logische conclusie uit het rapport.

  Hierop kom ik binnenkort terug met een aantal blogs als vervolg op de Le Pair studie. Ik heb me voorgenomen daarbij een blog aan de analyse van Ummels te wijden.

 16. Ivo 9 oktober 2012 om 09:09- Antwoorden

  @ Theo, Hugo

  Het rapport van Ummels is een modelstudie die voor een deel gaat over de technische inpassing van windenergie. Zou het energienet het aankunnen en, zo ja, met welke orde van grootte?

  Wat er niet in staat zijn de kosten van de windmolens maar vooral de kosten van de infrastructuur. Hij gaat uit van een goede handel in elektriciteit op het moment dat er teveel is, waarbij hij aanneemt dat we die elektriciteit in het buitenland kunnen afzetten. Echter, het is natuurlijk niet zo dat het hier of daar waait, meestal hier en daar. De vermeende voordelen worden mede behaald door een prijs toe te rekenen aan CO2 (€25 per ton).

  Volgens mij geeft hij geen antwoord op de vraag: wat betekent het voor de prijs van energie als we wind prioriteit geven op de markt (ongeacht de kosten) en accepteren dat de backupstations een daarop gebaseerde reële prijs mogen rekenen? Immers hun vaste kosten worden over minder energie verdeeld en daarmee gaat de prijs omhoog. Als gevolg van dit mechanisme is in Duitsland discussie over het verplicht openhouden van de backupcentrales om aan de vraag van energie bij wind- en zonnestilte te voldoen.

  Het overigens knappe rapport van Ummels is noodzakelijkerwijs op deze punten onvolledig, maar wordt door de windvoorstanders wel als onderbouwing van hun standpunt gezien.

  Ook de conclusie dat de fossiele grondstoffen gebruikt worden voor politieke doeleinden trekt hij niet door naar de materialen voor windmolens (bv neodymium) waarvoor, zie de handelspolitiek van China, hetzelfde geldt.

  Ik ben zeer benieuwd naar de vervolgblogs, want ik sta op dit technische niveau niet heel stevig in mijn schoenen 😉

 17. boels069 9 oktober 2012 om 10:11- Antwoorden

  Maar alle "duurzame" bedenksels hebben toch als basis de funeste invloed van het CO2-gehalte?

  Ik zie steeds meer aanwijzingen dat de klimaatgevoeligheid voor CO2-verdubbeling richting 1,1 K/2*CO2 gaat.

  Dan is er toch reden om uit voorzorg het voorzorgprincipe geweld aan te doen?

  Wel doorgaan met het zorgen van echt bestendige voorzieningen, niet de flauwe grappen die als vehikel dienen voor het invoeren van een repressieve politiek.

 18. Turris 9 oktober 2012 om 10:17- Antwoorden

  Prima debat! Een apart artikel waard!

 19. Theo Wolters
  Theo Wolters 9 oktober 2012 om 14:35- Antwoorden

  @Ivo

  Je hebt het rapport goed gelezen!

  En je maait zo al aardig wat gras voor mijn voeten weg hahaha…

  Inderdaad zijn dit belangrijke opmerkingen die bij het rapport gemaakt moeten worden.

  Juist omdat het zo vaak gebruikt wordt als onderbouwing van de bewering dat wind best ingepast kan worden, moet het rapport eens goed geanalyseerd worden.

 20. Realist 9 oktober 2012 om 15:04- Antwoorden

  Door de vaagheid van het begrip duurzaamheid zijn de niet-kenners snel op het verkeerde pad gebracht. Ook hier lees ik dat duurzaamheid gelijk zou staan aan CO2 emissie. Dat is deels waar.

  Duurzaamheid in het bedrijfsleven kent drie pijlers:

  – People

  – Planet

  – Profit

  De meeste duurzaamheidsmonitoren zijn hierop gebaseerd, onder andere de meest toonaangevende 'Dow Jones Sustainability Index' kent aan deze drie categorieen gelijke waarden toe. Binnen het onderdeel milieu is slechts een van de vijf items 'Climate Strategy', ofwel hebben bedrijven CO2 targets en reductiebeleid. CO2 is dus slechts een klein onderdeel van de complete duurzaamheidsagenda van bedrijven (33% / 5 = 6%). Andere onderdelen zijn bijv. Product Stewardship, Code of Conduct, Human Capital Development, Social Reporting etc. Enfin, Zie de link voor uitleg: http://www.sustainability-index.com/sustainabilit

  Met deze brede bril naar duurzaamheid & bedrijven te kijken heeft onmiskenbaar een aantal voordelen. Het tegengaan van uitbuiting en corruptie in Derde Wereldlanden, bedrijven zijn transparanter in hun verslaggeving ten aanzien van veiligheidsrisico's en milieu-impact en worden 'verleid' om meer maatschappelijke aspecten in hun bedrijfsvoering mee te nemen etc. In de managementliteratuur wordt het 'maatschappelijk ondernemen' steeds meer gezien als een business opportunity, zo heeft Michael Porter met zijn 'Shared Values' aanpak zijn concurrentiediamant definitief uitgebreid met het integreren van maatschappelijke waarden in bedrijfsstrategieën.

  Enfin. Het zijn de groene gekkies met hun CO2 waanzin die ook Brundlandt's initiële definitie van een duurzame economische ontwikkeling (oorspronkelijk niet veel meer dan een uitgangspunt voor een sociaal/maatschappelijke verantwoordelijke economische vooruitgang, op zich niets mis mee) hebben gekaapt voor hun eigen collectieve en totalitaire agenda.

  Daarnaast heb je hele legioenen 'usefull idiots' lijdend aan het nobel cause syndrom die die schermen met rampbeelden en appeltjesgroene weiden…

  Deze twee groepen hebben bovenmatig veel invloed op de linksige media en daardoor ook op de politiek. Waardoor de publiek afhankelijke sectoren met de gevolgen kampen, met name de energiewinning.

  De meeste bedrijven however, degene die ook echt dingen voor mekaar moeten krijgen, hanteren gelukkig een gezond realisme. Net genoeg lippendienst bewijzen aan de groene gekkies en nobel cause dromers om ze niet op hol te jagen, maar verder het label duurzaamheid gebruiken om zinnige bedrijfsinvesteringen te doen.

  En natuurlijk heb je ook daar soms figuren die doorslaan, zoals Paul Polman (Unilever) of Peter Bakker (ex-TNT), maar gelukkig kennen zij de tucht van de markt die hen snel corrigeert.

 21. Hajo Smit 9 oktober 2012 om 17:07- Antwoorden

  @realist: aangezien de management theorie toch al vergeven is van de engelse termen reppen we wat mij betreft in Nederland voortaan alleen nog over "sustainability" en "sustainable" en nooit meet over "duurzaamheid" en "duurzaam". Het zijn ook echt verschillende woorden. Letterlijk vertaald is "sustainable": "onderhoudbaar". Dat is een redelijke term. Wat dingen die niet onderhoudbaar zijn dragen niet bij aan de samenleving… maar duurzaam… gadver…. dat riekt naar PVV-achtige jaren 50 nostalgie…. en verbeeldt de naïeve Darwin-ontkennende gedachte dat dingen "voor altijd" zouden zijn en dat dingen als windenergie en zonne-energie voor eeuwig gratis zijn. En dat biologische landbouw zoals in de Middeleeuwen ook het recept voor de toekomst is en dat een aarde met maar 500 miljoen mensen (na dus eerst enkele miljarden te hebben uitgeroeid) automatisch het paradijs weer terugbrengt.

  Nee, schoon schip: het woord duurzaamheid hoop ik na de nederlaag van Obama niet meer te horen. Maar ook dat is naïef en anti-Darwin: meestal evolueert zo iets geleidelijk…. en dus misschien zitten we aan "duurzaamheid" net zo vast als aan de "walvis" die achteraf geen vis bleek te zijn.

 22. Ivo 9 oktober 2012 om 17:41- Antwoorden

  Sorry Theo, maar zover ik jou ken, kan jij dat makkelijk overtreffen. Bij mijn korte mailwisseling met Ummels was ik overtuigd van de kwaliteit van het stuk, maar ook van de beperking. Ik heb er in ieder geval veel van geleerd. Ik geloof dat hij zelf die beperking niet zo scherp zag.

 23. Turris 9 oktober 2012 om 20:00- Antwoorden

  "Sustainability" is in de UK net zo'n uitgehold begrip als "Duurzaam" in het Nederlands.

  Mijn moeder hanteerde duurzaam voor slijtage vast, "slijtvast".

  Slijtvast, dat is bij windturbines op land en op zee nauwelijks te betitelen. Ze sneuvelen allen binnen 10 à 15 jaar, terwijl de groene lobbyisten beweren 25 jaar diensbaarheid. het laaste is een "duurzame" leugen.

  De onderhoudbaarheid van windturbines is dus ENORM!

  http://www.csa.com/discoveryguides/sustain/overvi

 24. Realist 9 oktober 2012 om 22:38- Antwoorden

  Turris,

  Bedankt voor de link, haal er deze ware slotconclusie uit: "The challenge of sustainability, then, is one of doing good science, of collecting the best data and analyzing it in as many ways as possible, of never accepting any theory as final but continually testing, rethinking, and revising."

  Waarmee het hele groene dogma denken, 'the science is settled' attitude, compleet unsustainable is!

 25. Realist 9 oktober 2012 om 22:43- Antwoorden

  Hajo,

  Tja, welke naam plak je op een beestje? Het gaat om de inhoud die de benaming bedekt, en die is bij mij dat duurzaam ondernemen of whatever alleen goed is als het het concurrentievermogen van het bedrijf versterkt. Anders doet het meer kwaad dan goed.

  Milton Friedman wist dit in 1970 al kernachtig te verwoorden: "there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud."

  http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf

 26. Turris 10 oktober 2012 om 09:57- Antwoorden

  De inhoud van definities wordt in internationaal socialistische kringen dikwijls naar eigen dogmatisch "gelijk" geherdefinieerd. Zo is ook geschied met "Duurzaam" of "Sustainability".

  Zo was wereldvrede in het Stalinistische Sovjet denkmodel wél het gewone Russische woord MIR (Мир), echter de sovjet definitie en invulling voor "MIR", die op alle sovjet scholen en kazernes werd geïndoctrineerd was: "verlichte" wereldheerschappij door sovjet committees (Karel van het Reve; http://www.karelvanhetreve.nl/).

  "Groene duurzaamheid" = politieke indoctrinatie, waarvan de meeste gepropageerde voorbeelden bepaald niet slijtvast zijn.

 27. Hugo Matthijssen 14 oktober 2012 om 22:00- Antwoorden

  Theo en Ivo

  Het rapport van Ummels begint met een vereenvoudiging van de werkelijkheid.

  enkele punten:

  Er is altijd wel ergens wind dus kun je veel van je pieken kwijt en windstroom van de buren kopen

  Er is een goed fuctionerende stroommarkt.

  Het net is zwaar genoeg om windpieken te kunnen verwerken uitgaande van 20% wind op ons net zowel binnen nederland als tussen landen onderling. Windmolen op het land leveren gemidded 20% van het opgestelde vermogen dat betekent dat je bij windpieken die je niet bij de buren kwijt kunt al je basislastcentrales van het net drukt.

  Ook geeft hij aan dat basislastcentrales makkelijk meer regelbaar zijn waarbij hij vergeet dat je dan bijvoorbeeld stoom onder hoge druk moet afblazen wat als dat even duurt alleen maar direct energieverlies betekent.

  Verder geeft hij aan dat piekscheerders niet nodig zijn en je de pieken kunt regelen met hoog rendement gascentrales

  Hij schetst een niet bestaand beeld van de werkelijkheid wat hij gebruikt als de basis van zijn model.

  Daarmee krijg je een niet realistische uitkomst.

  Technisch gezien kun je altijd wel 20% wind op het net kwijt echter dat betekent dat je naast je basislastcentrales een batterij piekscheerders moet zetten.

  Dat je de peikbelasting van je gasnet sterk moet verhogen.

  Dat je je stroomnet zodanig sterker moet maken dat je een minimaal 4x grotere pieklast moet kunnen verwerken en dat je het rendement van je fossiele systeem zodanig achteruit ziet gaan dat de co2 uitstoot ongeveer gelijk zal zijn als een net zonder windmolens.

  Maar verder een technisch goed stuk met erg veel cijfers

 28. Hugo Matthijssen 14 oktober 2012 om 22:20- Antwoorden

  Theo en Ivo

  drie links ter overweging

  De eerste 2 geven aan wat het effect is van teveel wind op het net met een duidelijke onderbouwing door mensen uit de praktijk.

  http://bravenewclimate.com/2011/05/21/co2-avoidan

  en
  http://bravenewclimate.files.wordpress.com/2009/0

  Dis is een praktijkstudie
  http://www.groenerekenkamer.nl/grkfiles/images/RE
  Dit moet je toch wel nieuwsgierig mmaken naar de rest van het rapport.

  1. During the study period, wind generation was:

  • below 20% of capacity more than half the time.

  • below 10% of capacity over one third of the time.

  • below 2.5% capacity for the equivalent of one day in twelve.

  • below 1.25% capacity for the equivalent of just under one day a month.

  The discovery that for one third of the time wind output was less than 10% of capacity, and

  often significantly less than 10%, was an unexpected result of the analysis.

  2.

Geef een reactie