Planbureau voor Bureaucratische Leefomgeving (PBL) stuurt boze brief

Hier de tekst van het door mij aangeleverde artikel, de kwalificatie’blunders’en het ijsberenstukje zijn niet van mij, al vind ik het ook niet erg.

Bij de 36 fouten in de film van Al Gore bleef het oorverdovend stil uit PBL-hoek.
Ik publiceer één skeptisch stemmend klimaatstuk in Het Parool. Direct klimmen twee PBL-bureauonderzoekers – Bart Strengers en Jan Wuite- in de pen. Omdat Het Parool hun brief waarschijnlijk niet integraal afdrukt, hier de tekst omdat wij van Climategate open staan voor argumenten.

Met verbazing hebben we het artikel ‘de ijsbeer en andere fabeltjes’ gelezen (Rypke Zeilmaker, Parool, 22 oktober). Zeilmaker schetst daar de ‘vijf grootste blunders van zowel klimaatalarmisten als klimaatsceptici’. Over dit onderwerp wordt zowel informatie als desinformatie rondgestrooid, maar Zeilmaker weet helaas het kaf niet van het koren te scheiden. Hij maakt zelf zoveel fouten en slordigheden dat we er hier maar een paar kunnen bespreken. Overigens kunnen de exacte bronnen bij onderstaand betoog worden opgevraagd bij de ondertekenaars van dit artikel.

Volgens Zeilmaker heeft het IPCC voorspeld dat de opwarming in de eerste helft van deze eeuw “een kwart tot een halve graad per tien jaar” zou zijn. Dat moet een eigen verzinsel zijn, in het IPCC is die bewering niet te vinden. De klimaatmodellen van het IPCC uit 2007 ramen “waarschijnlijk” 0,15 tot 0,30 graden wereldgemiddelde opwarming per decennium.
Zeilmaker’s bewering dat volgens het Britse Met Office “.. op land in de hele wereld tussen 1995 tot 2012 géén extra opwarming heeft plaatsgevonden” is onjuist.
Alle belangrijke temperatuurreeksen (óók die van het Britse Met Office) laten over de periode 1995 – 2012 een opwarming op land van ongeveer 0,20 °C per 10 jaar zien. De lezer wordt overigens in verwarring gebracht, doordat Zeilmaker soms over gemiddelde temperaturen boven land schrijft, soms over wereldgemiddelde temperaturen. Die laatste zijn iets lager, omdat de opwarming boven koele oceanen langzamer gaat dan boven land. Wereldgemiddeld, dus inclusief de koelere oceanen, gaat het om ongeveer 0,16 °C per 10 jaar. De opwarming lijkt in de afgelopen jaren wat te zijn afgezwakt, maar er zijn verschillende studies die aangeven dat dit verklaarbaar is (o.a. door het al 15 jaar uitblijven van El Niño en een inactieve zon) en dat dat nog niet betekent dat de opwarming door broeikasgassen zou zijn gestopt.
Zeilmaker stelt verder dat “de 22 klimaatmodellen die het IPCC gebruikt, zijn geijkt op temperatuurmetingen op land.” Dit is onjuist. Klimaatmodellen berekenen de oppervlaktetemperatuur voor zowel oceanen als op het land op basis van natuurkundige kennis, toegepast op het klimaatsysteem. De modellen worden geijkt op het gemiddelde klimaat op aarde; niet op waargenomen opwarming op het land. De gemeten mondiale temperatuurstijging tot nu toe, dus boven land én de oceanen, valt ruim binnen de onzekerheidsmarges van de klimaatmodellen zoals gebruikt door het IPCC.
Steden en oceanen
Het is correct dat “..in de afgelopen eeuw […] steeds meer meetstations omringd (zijn) door steden” en dat dit invloed heeft op de metingen. Dat is al lang bekend, daarom wordt vaak voor het stadseffect gecorrigeerd.
De suggestie van Zeilmaker dat een studie van Jos de Laat van het KNMI uit 2006 zou laten zien dat een deel van de opwarming door verstedelijking kan worden verklaard is veel te kort door de bocht. Uit tal van studies over het stadseffect blijkt dat dit effect veel kleiner is dan de trend van de mondiale temperatuur. Als het stadseffect voor een belangrijk deel verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming, dan valt niet te verklaren waarom ook de oceanen de afgelopen 100 jaar zijn opgewarmd en waarom de opwarming het sterkst is in het noordpoolgebied. Van een stadseffect is daar geen sprake.
Zeilmaker wijst er op dat satelliettemperaturen veel minder gevoelig zijn voor het stadseffect. Dat is juist, maar dat wil niet zeggen dat satellietmetingen probleemloos zijn. Bij deze metingen moet ook worden gecorrigeerd, namelijk voor veranderingen in de satellietbaan en achteruitgang van de kwaliteit van de meetinstrumenten in de ruimte. Niettemin, ook de satellietmetingen laten een opwarming zien van 0,14 °C per decennium sinds 1979, 40% meer dan “ongeveer 0,1 graad per decennium” zoals Zeilmaker beweert. Dat zijn metingen boven zowel land als boven de koelere oceanen. Het verschil met andere meetreeksen die zowel naar land als oceanen kijken is gering.

Zeilmaker pleit ervoor om klimaatopwarming liever aan de hand van de oceanen te bekijken dan aan de hand van de luchttemperatuur. Dat is correct, oceanen houden immers veel meer warmte vast dan de atmosfeer. Zeilmaker verwart hier de lezer door de temperaturen van het zeewater en de warmte-inhoud van de oceanen door elkaar te halen. Om dat laatste gaat het: de totale hoeveelheid energie die de oceaan bevat. Op verschillende manieren worden er metingen uitgevoerd, al langer voor de bovenste 700 meter van de oceanen, recenter ook voor grotere diepten tot 2000 meter. Zeilmaker beweert dat de watertemperatuur minder is gestegen dan experts eerder beweerden. Dat is niet juist. Bepalingen van de warmte-inhoud laten zien dat de oceaan tot op grote diepte opwarmt, en wel met een snelheid die geheel in lijn is met de hoeveelheid warmte die door broeikasgassen wordt vastgehouden. Om de opwarming door oceanen even in perspectief te plaatsen: als de energie die ervoor zorgde dat het oceaanwater tot 700m diepte met 0,18 graden opwarmde in de atmosfeer in plaats van in de oceanen was terechtgekomen, had dit een opwarming van 36 graden Celsius betekend.

Met de conclusie van Rypke Zeilmaker dat het belangrijk is om fouten te vermijden zijn we het helemaal eens. Maar dat is helaas ook zo’n beetje de enige bewering in zijn stuk waar we het mee eens kunnen zijn. Voor het overige bevat zijn stuk tal van blunders die met zorgvuldig checken van de feiten te voorkomen zouden zijn geweest.

dr. Jan Wuite, glacioloog/geoloog en expert-reviewer IPCC
ir. Bart Strengers, klimaatonderzoeker bij het PBL

De hoofdboodschap van het stuk: temperatuurmetingen zijn vervuild en trends te kort om stellige attributie te bezigen. Een paar warme of koude jaartjes et voila.

Niettemin schreef ik in de overtuiging dat de klimaatmodellen voor het grootste deel leunen op metingen op land: dat die de grootste zwaarte hebben, en feit is dat ze niet zijn geijkt op satellietmetingen.

Door | 2012-11-08T13:41:29+00:00 26 oktober 2012|49 Reacties

49 Reacties

 1. Koud 26 oktober 2012 om 09:43- Antwoorden

  Tja, Rypke.. Je begeeft je op Marcels terrein en direkt heb je ook zijn 'aanhang' te pakken. Op Marcels website zie je ook telkens heftige reacties.

  We zijn er nog niet, maar het kraakt. Het bolwerk begint scheurtjes te vertonen!

 2. Herman Vruggink 26 oktober 2012 om 10:16- Antwoorden

  Het commentaar van Strengers/Wuite is tenminste zinvol in tegenstelling tot de onzin van activisten zoals dhr van Soest. Nu begrijp ik uit het vorige blog dat Rypke het allemaal niet zo bedoeld had en het niet zijn ingezonden tekst is. Tja Rypke, maar je naam staat er nu eenmaal wel onder…

 3. Janos73 26 oktober 2012 om 10:32- Antwoorden

  In de film van Al Gore zaten geen 36 fouten, maar 7 punten waarbij extra toelichting gegeven moest worden. Ze waren niet fout.

  Als je liegt, bijvoorbeeld in deze zin

  "het Britse Met Office, het Britse KNMI, tonen dat op land in de hele wereld tussen 1995 tot 2012 géén extra opwarming heeft plaatsgevonden”

  Dan wordt je ter verantwoordeing geroepen.

  Tenzij je het kunt onderbouwen en dan zal ik op alle draadjes hier een verontschuldiging schrijven.

  Terecht dat het PBL jouw fouten probeert te corrigeren.

 4. Joost 26 oktober 2012 om 10:42- Antwoorden

  "Ik publiceer één nuancerend klimaatstuk in Het Parool"

  Sorry? Was dat stuk genuanceerd? Al in je eerste paragraaf heb je het over "alarmisten" en "sceptici". Pak het woordenboek er eens bij om te zien hoe genuanceerd die twee kwalificaties zijn, zou ik zeggen.

  Als jouw stuk genuanceerd was, dan wil ik niet weten hoe een ongenuanceerd stuk van jouw hand eruit zal zien. Oh wacht. Dat weet ik al.

 5. Hal Incandenza 26 oktober 2012 om 10:45- Antwoorden

  De hoofdboodschap van het stuk is volgens mij, dat uw stuk nogal wat fouten bevat. Fouten die uw conclusies ook niet ondersteunen.

 6. Rypke 26 oktober 2012 om 11:21- Antwoorden

  Ik moet even Marcel raadplegen: zoals ik al aangaf is het klimaatkommawerk mijn ding niet, maar volgens mij klopt de door hun aangegeven satelliettrend niet (kiezen andere referentiejaren), zijn klimaatmodellen wel degelijk vooral geijkt op landtemperatuurmetingen (maar dus niet alleen) omdat er geen globaal dekkend netwerk van zeetemperatuur is, dat argosnetwerk is nog maar recent aangevuld, is het maar de vraag of de door hun genoemde studies dat stadseffect zouden ontkrachten, is idd opwarming op de polen groot (maar dan nog kan je mondiale trend door het stadseffect zijn opgekrikt)

  Verder: er is géén temperatuurcorrelatie in de jaren 60-70 met CO2, en daarvoor was het te weinig om effect te hebben. En het is wel degelijk zo dat de opwarming van oceanen (0.4 watt per vierkante meter) de helft is van wat Hansen voorspelde

  Bovenal, de Met Office landdata laten geen significante opwarming zien, de trend is ongeveer gelijk aan de foutmarge

  Dus 'fouten' … Mwoh,

  @Joost: de kwalificatie 'alarmisten'en 'sceptici'is niet van mijn hand, net als 'fouten'en 'blunders' maar van Het Parool: lees mijn aangeleverde tekst

  Een krant moet teksten nu eenmaal opseksen voor lezers ze eten. Dat is niet exclusief voor Het Parool: het NRC deed dat ook ongevraagd bij mijn stukken, door bijvoorbeeld mijn verhaal over postglaciale landuplift in lead en kop zo te vervormen dat het leek of Al Gore het had geschreven

 7. Turris 26 oktober 2012 om 11:27- Antwoorden

  Nog een "klein" foutje?

  Ik blijf me ook verbazen over de stugge aanhoudendheid van de Carbon Capture and Storage (CCS) propagandisten vanuit de politiek, overheid en hun gesubsidieerde NGO's/Quango's: http://nl.wikipedia.org/wiki/CO2-afvang_en_-opsla….

  Op 400km afstand in de Eifel stijgt uit de vulkanische spleten dagelijks CO2 op (den natürlichem CO2-Austritt), evenveel als we in Nederland CO2 willen gaan afvangen en in oude aardgasbronnen willen gaan opslaan, op kosten van U, de belastingbetaler.

  Er moet door de politieke clientèle (SHELL!) véél subsidiegeld te verdienen zijn aan deze DOMHEID van Carbon Capture & Storage in Nederland.

  SHELL zo wat meer maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten tonen, tegen deze DOMHEID, daar waar de politiek faalt, maar SHELL kan dat geen ruk schelen: http://www.shell.ca/home/content/can-en/aboutshel

  Het blijft ook vooral heel stil bij KNAW, PBL, ECN, ministerie van ELI etc. over de DOMHEID en kapitaalvernietiging bij CCS in Nederland.

  http://climategate.nl/2011/05/22/co2-borrelt-snel

 8. Rypke 26 oktober 2012 om 11:43- Antwoorden

  En Strengers en Wuite zijn hypocriet, want bij alarmisme in media grijpen ze niet in: ze kruipen alleen verhit in de pen, wanneer een boodschap buiten de IPCC-orthodoxie verschijnt waarin wordt betwijfeld dat een beetje opwarming 'de uitdaging'is voor de mensheid, ipv misschien wel voordelig en zeker niet zo hemelbedreigend als geschetst

  Dus blijf ik er bij dat dit stuk veel beter is dan de alarmistische overschrijf die voor 'kwaliteitsjournalistiek'mocht doorgaan zoals in dagblad Trouw, of neem de onzin die Paul Luttikhuis op zijn blog voor waar aanneemt omdat een zelfbenoemde autoriteit het roept: al zal het- zoals ik al schreef- niet 100 procent onfeilbaar zijn, vooral ook omdat ik hier buiten mijn eigen specialisme schreef.

  IN wetenschapsland zit een joekel van een bias die vooral met onderzoeksgeld en politiek is te verbinden. Zie hoe neomalthusiaans machtspolitica Louise Vet roept dat klimaatsceptici in de gevangenis moeten. Zo'n troela is directeur van het NIOO en KNAW-lid

  Blijkbaar hebben wetenschapstakken die géén winst leveren voor de maat

 9. Janos73 26 oktober 2012 om 12:06- Antwoorden

  Rypke,

  jij schreeft "geen" dat is iets anders dan "niet sygnificant".

  NB. Niet sygnificant betekend heel wat anders dan geen opwarming.

  Sinds 1996 is + 0.094 +- 0.124 C dat betekend alles tussen -0.03 C en +0.218 C per 10 jaar.

  Het zou kunnen afkoelen maar de kansen zijn hoger dat het opwarmd en ook de > 0.2C/10 jaar (opwarming volgens het IPCC) heeft een grotere waarschijnlijkheid dan jouw < -0.01 C

  Maar als je voortaan alleen sygnificante trends gaat vermelden ben ik heel erg blij, maar dan moet je alles (en iedereen) die zich beroept op een trend die niet sygnificant is ook keurig netjes afkraken en van een rood duimpje voorzien.

  Lijkt me heel verfrissend en je bent welkom op het blog van Hans Labohm om hem hetzelfde te laten doen. Ik probeer hem daar pas 2 jaar van te overtuigen.

 10. Janos73 26 oktober 2012 om 12:10- Antwoorden

  Rypke,

  Ik kwam nog een paar mooie citaten van jouw hand tegen:

  "De enige reden dat ik vind dat Al Gore, Ramstdorf, Schellnhuber, Pier Vellinga, Michael Mann, James Hansen, Phil Jones, Rotmans, Maurits Groen, Maarten Hajer en ander intellectueel tuig de rest an hun leven mogen worden opgesloten"

  http://climategate.nl/2012/10/23/schokgolf-door-v

  "Aan de andere kant

  …staan de klimaatalarmisten, academische parasieten, graaiers, fondsenwervers, Wouter van Dieren-beschermers, bureaucraten, progressieve meelmuilen, verschillige snobbisten, Jules en ander volk dat verbanning verdient naar een eiland in de Noordzee om zich daar te bezinnen op hun zonden."

  http://climategate.nl/2011/01/12/minder-biodivers

  Klagen dat iemand roept dat de andere kant de gevangenis in moet maar zelf hetzelfde roepen is voor mij de pot verwijt de ketel

 11. Hal Incandenza 26 oktober 2012 om 12:19- Antwoorden

  Haha, lekker @janos. Rypke is gelukkig helemaal niet hypocriet. Hij zou nooit zoals die mevr. Vet mensen in de gevangenis willen stoppen.

  Wat enorme grap. In één reactie mensen van hypocrisie bschuldigen om vervolgens zo ongeveer ultiem hypocriet uit de hoek te komen.

 12. Hal Incandenza 26 oktober 2012 om 12:34- Antwoorden

  @Rypke

  Ik plagieer even een reactie elders:

  "Dat je Ocean Heat Content weergeeft in Watt per vierkante meter (0,4 gemeten ipv voorspelde 0,8) weet ik, enz"

  Je weet niks. OHC gaat in Joules.

 13. chemical 26 oktober 2012 om 12:34- Antwoorden

  Niet significant betekent heel wat anders dan geen opwarming? O ja, leg eens uit?

 14. Hal Incandenza 26 oktober 2012 om 12:41- Antwoorden

  @chemical

  Statistical significance is a statistical assessment of whether observations reflect a pattern rather than just chance. The fundamental challenge is that any partial picture of a given hypothesis, poll or question is subject to random error. In statistical testing, a result is deemed statistically significant if it is so extreme (without external variables which would influence the correlation results of the test) that such a result would be expected to arise simply by chance only in rare circumstances. Hence the result provides enough evidence to reject the hypothesis of 'no effect'.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_signific

 15. Janos73 26 oktober 2012 om 13:26- Antwoorden

  Chemical,

  de trend van HADCRUT 4 sinds 1996 is 0.094 C per 10 jaar. Dat betekend dat het opwarmt zou je zeggen. Maar de niet ieder jaar is exact 0.0094 C warmer geweest dan het vorige. En om een trend te bepalen wordt er dan gekeken naar de variatie van de temperatuur om dat gemiddelde.

  Dus de trend (95%)is + 0.094 +- 0.124 C dat betekend dat de trend alles zou kunnen zijn -0.03 C en +0.218 C per 10 jaar. Waarbij 0.094 C het waarschijnlijkst is. ( 0.218 zijn beide 2.5% mogelijk)

  Kijk je over een langere periode (=meer meetpunten) wordt de onzekerheid over de trend kleiner (= kun je beter zeggen of het ruis is of een echt signaal.

  Sinds 1975 is de trend 0.170 C +- 0.037C. Sinds 1975 weten we dus met zekerheid dat de aarde opgewarmd is en waarschijnlijk met 0.17C per 10 jaar.

  Kijken we naar een kortere trend (2002 zoals Hajo gebruikte in het vorige draadje)is de trend 0.054 +- 0.197. Sind 2002 zou het dus kunnen afkoelen met -0.251C per 10 jaar of met 0.143C kunnen opwarmen per 10 jaar.

  Omdat het verschil zo groot is kun je eigenlijk dus niets zeggen of het opwarmt of afkoelt.

 16. Turris 26 oktober 2012 om 13:28- Antwoorden

  Critici hebben de afgelopen 10 jaar kunnen vaststellen, dat de KNAW en het PBL duurzaam- en klimaat-alarmistisch gepolitiseerde organisaties zijn, die de kritische wetenschapsontwikkeling en objectieve voorlichting aan de regering bepaald niet bevorderen, hetgeen wél hun primaire taak is.

 17. chemical 26 oktober 2012 om 13:57- Antwoorden

  – "Sind 2002 zou het dus kunnen afkoelen met -0.251C per 10 jaar of met 0.143C kunnen opwarmen per 10 jaar"

  Het is toch een bijzondere wetenschap, de klimatologie. Op basis van meetwaarden met een nauwkeurigheid van een cijfer achter de komma, trends voorspellen tot op drie decimalen nauwkeurig.

 18. Janos73 26 oktober 2012 om 14:03- Antwoorden

  Turris,

  KNAW en het PBL voeren keurig hun taak uit en volgen de wetenschap op de voet, het resultaat bevalt de "sceptici" niet en daarom beweren ze dat er geen objectieve voorlichting is.

  Het is niet het probleem van het KNAW en PBL dat jij het niet eens bent / niet op de hoogte bent met/van het laatste wetenschappelijke onderzoek.

 19. Janos73 26 oktober 2012 om 14:08- Antwoorden

  Chemical,

  de trend wordt uitgerekend en niet voorspeld.

  1 januarie 0C

  10 Januarie 2C

  20 Januarie 6C

  30 Januari 8C

  Trend 0.266 C per dag onzekerheid weet ik niet in deze

 20. chemical 26 oktober 2012 om 14:12- Antwoorden

  @Hal

  – a result is deemed statistically significant if it is so extreme (…) that such a result would be expected to arise simply by chance only in rare circumstances. Hence the result provides enough evidence to reject the hypothesis of ‘no effect’.

  Met andere woorden: niet significant betekent dat het resultaat te weinig bewijs levert om de nul hypothese (in dit geval: er is geen opwarming) te verwerpen. We zijn eruit.

 21. Honest Broker 26 oktober 2012 om 14:40- Antwoorden

  Het is in het geheel niet ongebruikelijk om wetenschappelijke klimaatvakliteratuur veranderingen in OHC uit te drukken in W/m2:

  http://www.agu.org/pubs/crossref/2004/2003JC00226

  http://www.agu.org/pubs/crossref/2005/2004GL02159

  http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2012GL05110

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

 22. Honest Broker 26 oktober 2012 om 14:40- Antwoorden

  sorry, dat moet natuurlijk zijn:

  Het is in het geheel niet ongebruikelijk om IN wetenschappelijke klimaatvakliteratuur veranderingen in OHC uit te drukken in W/m2:

 23. Hal Incandenza 26 oktober 2012 om 14:41- Antwoorden

  @chemical

  Inderdaad. En dat betekent dus niet dat er geen opwarming was. Zoals je (naar ik aanneem weet) kan een nulhypothese nooit bewezen worden.

 24. Honest Broker 26 oktober 2012 om 14:43- Antwoorden

  Voor discussies over statistische significantie graag even langsgaan bij William Briggs of Demitris Koutsoyiannis en vooral autocorrelatie en het Hurst-Kolmogorov fenomeen niet vergeten …

 25. Lennart 26 oktober 2012 om 15:02- Antwoorden

  Ik ben dit echt vol verbazing aan het lezen. Even voor de duidelijkheid, deze brief laat geen spaan heel van het artikel van Rypke. En alweer zie ik geen enkel tegenargument. Nee, het enige dat er gebeurt is een soort moderne variant van de Inquisitie.

 26. Hal Incandenza 26 oktober 2012 om 15:04- Antwoorden

  @Honest Broker

  Inderdaad, maar dat zegt Rypke niet.

 27. Niek Rodenburg 26 oktober 2012 om 16:25- Antwoorden

  Lennart schreef:

  Ik ben dit echt vol verbazing aan het lezen.

  .

  Ik ook.

  Het is namelijk interessant om te zien dat iedereen die kritiek heeft op het artikel in Parool zelf nooit onderzoek heeft gedaan maar slechts verwijst naar artikelen die voor een groot deel al door de blogsfeer zijn lek geprikt.

 28. JanWaalwijk 26 oktober 2012 om 16:25- Antwoorden

  Sorry Janos maar als je niet eens weet hoe je "januari" spelt dan heb je in geen enkele discussie wat te zoeken naar mijn bescheiden mening.

  En over je oktober 26th, 201211:10at reactie: alarmisten hebben geen humor en sarcasme is zo ook vreemd, uit bovenstaande blijkt trouwens dat je die stijlfiguur niet eens zou herkennen. Als iemand zegt aan onze kant dat mensen naar een eiland in de Noordzee verbannen zou moeten worden is dat vaak ironisch en/of sarcqastisch, pleit iemand van alarmistische huize voor gevangenisstraf voor andersdenkenden dan is dat vaak gemeend en bloedserieus, zo zitten ze nou eenmaal in elkaar.

 29. Lennart 26 oktober 2012 om 16:59- Antwoorden

  @Niek Rodenburg:

  De blogsfeer ? Je bedoelt die enorme verzameling internetsites ? Blogs, die iedere Jan doedel met een interconnectie kan aanmaken, zonder ook maar enig verstand van zaken te hebben ? De blogsfeer, die razend enthousiast dat Mail on Sunday artikel overnam, terwijl iedereen met ook maar een beetje wetenschappelijke achtergrond meteen zag dat die grafiek helemaal niets aantoonde ?

  Prima, jongen. Als jij zo graag wilt geloven dat de zon om de Aarde draait, dat er geen evolutie is geweest, en dat we al eeuwenlang in het geheim worden gecontroleerd door de illuminatie, vertrouw dan vooral uitsluitend op de blogsfeer.

  Als je echter wilt weten hoe de wereld echt in elkaar zit, vertrouw dan niets. Niet de blogsfeer, niet de wetenschap, en niet de media. Check zelf je bronnen, en leer wat over logica, statistiek en methodologie. Toegegeven, dat is moeilijker dan steeds maar weer posts te schrijven over "klimaatreligie"; dan moet je namelijk zelfstandig nadenken, en af en toe toegeven dat je ongelijk had.

 30. Janos73 26 oktober 2012 om 17:28- Antwoorden

  JanWaalwijk,

  Goed om te weten als jullie iets schrijven is het ironisch of sarcastisch.

  Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van het stukje van Rypke ironisch? sarcastisch? Een stropop?

  Ik wacht nog steeds op een onderbouwing (grafiekje of zo uit betrouwbare bron) van het volgende:

  “het Britse Met Office, het Britse KNMI, tonen dat op land in de hele wereld tussen 1995 tot 2012 géén extra opwarming heeft plaatsgevonden”

  Barst los. Ik heb het al geprobeerd om na te trekken maar ik kom op een duidelijke stijging uit. Ik wacht pas 2 dagen op een onderbouwing. Ik denk dat ik nog heeeeel erg lang moet wachten.

  Maar goed blijkbaar is dit voor jou minder erg dan het in de haast niet goed schrijven van januari.

 31. Chemical 26 oktober 2012 om 18:23- Antwoorden

  @hal. Je hebt helemaal gelijk, de nul hypothese kan niet bewezen worden. Daarom is het in de wetenschap (zoals je blijkbaar niet weet) de praktijk om zolang de nul hypothese niet gefalsificeerd is, ervan uit te gaan dat deze juist is. De bewijslast ligt bij degene die de bewering doet.

 32. janos73 26 oktober 2012 om 19:48- Antwoorden

  Chemical,

  Je bedioelt dat iedereen die beweert dat de opwarming gestopt is dat moet bewijzen met een statistisch sygnificante trend die op afkoeling wijst?

  Ik geef je helemaal gelijk! Daar wacht ik ook al jaren op!

 33. Chemical 26 oktober 2012 om 21:12- Antwoorden

  Janos, stoppen van opwarming en inzetten van afkoeling zijn twee verschillende zaken. Zoals je kunt lezen ging de discussie over het stoppen van opwarming. Hal beweerde dat het feit dat de nul hypothese niet kan worden verworpen, niet bewijst dat er geen opwarming was. Zo werkt het niet. Zo lang het tegendeel niet bewezen is, moeten we er vanuit gaan dat de nulhypothese (= geen opwarming in deze periode) correct is.

 34. Amadeus Gould 26 oktober 2012 om 21:51- Antwoorden

  Wellicht off topic

  Iemand schreef

  a) Ik ben dit echt vol verbazing aan het lezen.

  En later

  b) De blogsfeer ? Je bedoelt die enorme verzameling internetsites ?

  En eerder schreef dezelfde persoon….

  c) Het enige dat ik zie gebeuren, is het zwartmaken van mensen. …..“zakkenvuller die over lijken gaat”, …. Een soort moderne variant van wat Galileo is overkomen, zeg maar.

  a en b) Hoe kan je over de climategate.nl blog verbaast zijn als je met zoveel scepsis tegenover blogs staat Dan is er toch niets nieuws onder de zon.

  En waarom dan hier een bericht achterlaten. ☺

  Goed ik hoop maar dat deze persoon begrijpt dat er ook goede blogs zijn en de onderstaande links wel leest.

  c) Jan Paul van Soest. Daarvan merkte ik op dat ie niet deugt en letterlijk over lijken gaat. Dus daarom nog maar deze verwijzingen…

  http://climategate.nl/2012/04/17/van-soest-bioshahttp://climategate.nl/2012/04/16/van-soest-bioshahttp://climategate.nl/2012/04/16/jan-paul-van-soe

  Het is echt ongepast om Jan Paul van Soest met Galileo te vergelijken.

 35. Turris 26 oktober 2012 om 22:14- Antwoorden

  En de bewijslast voor de global warming ligt en blijft primair bij de IPCC-alarmisten, die maar niet overtuigend een significante AGW-opwarming kunnen bewijzen over de laatste 2000jaar, 800 jaar 400 jaar, 100 jaar, 50 jaar, 17 jaar.

  Hun gepolitiseerde verdichtsel en gemanipuleerde klimaatgrafieken hebben we gehad, hun tijd is geweest, de clementie is over, de IPCC-alarmisten hebben geen overtuigend bewijs kunnen leveren voor de AGW-tehorie en voor een significante opwarming. Ze hebben géén antwoord op kritische kernvragen kunnen geven, wat nu het klimaat en de geleidelijke opwarming wél aandrijft.

  De alarmistische IPCC klimaatmodellen/grafieken werden zelfs eenvoudig ontmaskerd en als onwetenschappelijk geridiculiseerd door amateur statistici en door precieze satellietmetingen in de tropossfeer, door de klimaatwetenschappers Chistie/Spencer van de University of Alabama.

  Dan helpt PBL-kritiek op bloggende AGW-IPCC-criticasters geen zier meer. De fundamentele kritiek vanuit de kritische wetenschap en toenemend vanuit bloggossfeer op de gepolitiseerde Nobelprijswinnaars IPCC-AlGore wordt ook door het PBL geheel niet weerlegd. De klimaatdiscussie is nu de loopgraven gedoken over tienden van grC., wel of niet significant.

  Niet significant dus!

  En er is géén bewijs gekomen voor de orthodoxe AGW-IPCC-theorie. Als je dan als PBL-er goed bedoelende bloggende criticasters probeert te pletten met achterhaalde en reeds wetenschappelijk volledig doorgeprikte IPCC-klimaatmeuk, dan ga je echt af als PBL-er.

  Het wordt tijd dat het PBL eens aan ZELFREFLECTIE gaat doen over hun te opvallende subjectieve rol in het beoordelen van het IPCC-AR4-rapport, waarin de PBL-vleesmeester zijn eigen vlees (hun eigen PBL-contributie aan het IPCC-AR4 rapport) ging keuren.

  Lust je nog een peul zeggen ze bij ons in Schin op Geul!

 36. Chris Schoneveld 27 oktober 2012 om 12:01- Antwoorden

  Sommige argumenten van Bart Strengers en Jan Wuite zijn terecht maar zelf verkondigen ze nog grotere onzin door te stellen dat:

  De opwarming lijkt in de afgelopen jaren wat te zijn afgezwakt, maar er zijn verschillende studies die aangeven dat dit verklaarbaar is (o.a. door het al 15 jaar uitblijven van El Niño en een inactieve zon) en dat dat nog niet betekent dat de opwarming door broeikasgassen zou zijn gestopt.

  Er zijn al 4 El Nino's geweest in de 21 ste eeuw (zie de vier pieken die boven de anomaly threshold van 0.5 graden uitsteken):
  http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/teleconnec

 37. Niek Rodenburg 27 oktober 2012 om 15:54- Antwoorden

  15 jaar geen El Niño

  Zo is deze brief van het PBL dus ook door de blogsfeer lek geprikt.
  Bij iemand die zo'n fout maakt kun je de rest ook niet meer serieus nemen.

 38. Turris 27 oktober 2012 om 16:34- Antwoorden

  Zolang een Wouter van Dieren en zijn Club van Rome kind aan huis zijn bij het PBL is de kritische onafhankelijke wetenschap daar ver zoek.

  Prof. Louise Fresco van het KNAW neemt onverholen afstand van de AGW-doemscenario's en "duurzaam" broddelwerk door het IPCC en de Nederlandse inbreng door PBL en KNMI in het IPCC-AR4 rapport.

  http://climategate.nl/tag/louise-fresco/

  PBL: "Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig"

 39. Flip van Dyke 27 oktober 2012 om 19:21- Antwoorden

  @Turris

  Louise Fresco: http://www.knaw.nl/Pages/DEF/26/330.bGFuZz1OTA.ht
  Niet echt een klimaatwetenschapper zou ik zo zeggen.

 40. Turris 27 oktober 2012 om 20:29- Antwoorden

  @ Flip van Dyke: Voldoende wetenschappelijk overzicht en afstand tot de materie, gezond verstand, een kritisch wetenschappelijke grondhouding, geen gefrustreerde ego, en géén politiek belang, zou IK zeggen.

 41. boels069 28 oktober 2012 om 09:22- Antwoorden

  @Flip van Dyke:

  Bestaat er een lijst van daadwerkelijke, eerstelijns BR/NL klimaatwetenschappers?

  Dan bedoel ik niet de klimaatdeskundigen uit de Quote 500 of de Groene 1000.

 42. boels069 28 oktober 2012 om 10:26- Antwoorden

  Excuus: BR/NL moet BE/NL zijn

 43. Bart Strengers 31 oktober 2012 om 17:59- Antwoorden

  Onze brief staat nu volledig on-line op de PBL-website:
  http://www.pbl.nl/publicaties/2012/over-ijsberen-
  Hierin heb ik de fout over La Nina verbeterd, want uiteraard zijn er La Nina's geweest, maar niet zo sterk als in 1998. Om precies te zijn waren er 4 (volgens de definitie van NOAA, zie http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_mo… waarvan de sterkste het recordwarme jaar 2010 opleverde dat volgens de reeksen die gebaseerd zijn op 2m temperatuur warmer was dan 1998. In een eerdere versie van de brief verwees ik naar de studie van Foster and Rahmstorf (Global temperature evolution 1979-2010) waarin is gepoogd voor de ruis in de temperatuurreeksen ten gevolge van El Nino, de zon en vulkaanuitbarstingen te corrigeren. Daarin is een gestage stijging zichtbaar vanaf 1979 voor alle temp reeksen.

 44. Chris Schoneveld 31 oktober 2012 om 19:22- Antwoorden

  Bart Strengers,

  Ik ben blij dat je mijn kritiek ter harte hebt genomen en de fout hebt gecorrigeerd. Maar wat je nu schrijft is nog steeds bezijden de waarheid om het zachtjes uit te drukken:

  De opwarming lijkt in de afgelopen jaren wat te zijn afgezwakt, maar er zijn verschillende studies die aangeven dat dit verklaarbaar is (factoren die daarin meespelen zijn o.a. het al 15 jaar uitblijven van een sterke El Niño zoals in 1998 en een inactieve zon) en dat dat nog niet betekent dat de opwarming door broeikasgassen zou zijn gestopt.

  Ik zou het als volgt zeggen:

  "De opwarming IS in de afgelopen 10 jaar tot stilstand gekomen en er zijn GEEN studies die hiervoor een verklaring kunnen geven (of hebben geprobeerd te geven). De suggestie – door sommige alarmisten geopperde – dat dit komt door het al 15 jaar uitblijven van een sterke El Niño zoals die van 1998 (en een inactieve zon) is een impliciete erkenning dat die twee factoren daarvoor dus wel van invloed waren op ons klimaat"

 45. Rypke 31 oktober 2012 om 19:40- Antwoorden

  Bart Strengers

  Dat jullie mijn naam in je reactie al niet eens goed kunnen schrijven is tot daar aan toe. Maar dat je ook- terwijl ik via een persoonlijke mail aan jouw al aangaf dat enkele fouten niet van mij maar van de eindredactie van het Parool komen- gewoon volhardt met plaatsen van de volledige brief is beneden alle peil: die had je moeten verwijderen, want jullie brief is er alleen op gericht om mijn professionaliteit als wetenschapsjournalist te schaden, niet om de wetenschappelijke werkelijkheid recht te doen, gezien de vele onware beweringen in jullie brief

  Tevens hoor ik dat één of ander vrouwtje van de communicatieafdeling van het PBL bezwaar maakt dat ik jullie reactie op MIJN tekst (dus niet van Het Parool) hier op Climategate plaats zonder haar toestemming

  Ik vraag me werkelijk af Bart, in welk universum jullie leven??????

  Ik draai de rol om en eis dat jullie die brief verwijderen, of een correctie plaatsen waarin duidelijk staat dat

  a. ik die stupide fout van 0,8 graden per jaar nooit schreef (zie de aangeleverde tekst op mijn website)

  b. de term 'blunders'in mijn stuk nergens gebruik, dat is een eindredactionele toevoeging

  c. de ijsberentekst komt niet van mij

  Al met al begaan jullie hier een communicatieblunder, terwijl dit als overwinning voor jullie was bedoeld, nee zo'n met publiek geld betaald onderonsje van PBL ECN en andere klimaatprofiteurs die onwelgevallige publiciteit de kop in willen drukken is misschien niet zo'n goed idee. Ik zal er morgen een apart blog aan besteden, en ga net zo lang door tot jullie er last van krijgen, niet goedschiks dan kwaadschiks

 46. Rypke 31 oktober 2012 om 19:53- Antwoorden

  @hal incadenza: terecht dat je me hier corrigeert: men spreekt bij de hoeveelheid extra instraling door het 'broeikaseffect'over watt per vierkante meter bij verdubbeling CO2, maar bij oceaanwarmte gaat het idd niet over vermogen maar energie (j)die in de oceaan zit opgeslagen

  Echter, wanneer je zoals in de Levitus et al paper die warmte omrekent in vermogens-inbalans per vierkante meter, kom je op de door mij aangehaalde 0,4 watt sinds 1990 voor een diepte tot 2000 meter, met 2/3 daarvan boven 700 meter. Hansen voorspelde een waarde van 0,85 aan het eind van het decade (=2010) dat is tweemaal te hoog

  Voor de periode 1955 -2000 ligt de vermogens-inbalans voor de bovenste laag op 0,27 watt per vierkante meter.

  mijn excuses voor deze verwarring: in het artikel heb ik beide achterwege gelaten en overigens me beperkt tot de temperatuurstijging

 47. Turris 31 oktober 2012 om 20:12- Antwoorden

  PBL toont zich tot op heden in het klimaatdebat in een wetenschappelijk zeer dubieuze rol en schuwen geen verdraaiingen en politieke "waarheden".

  En dan heb ik het nog netjes verwoord…….

 48. Niek Rodenburg 31 oktober 2012 om 20:22- Antwoorden

  @Bart Strengers

  U doet me denken aan de directie van het failliete biodiesel bedrijf Bioshape.

  Deze directie had er geen enkele moeite mee, toen ze in het nauw gedreven werd, om de grootste aandeelhouder met een hoeveelheid leugens om de tuin te leiden, waarna deze aandeelhouder de financiering stopte en Bioshape failliet ging.

  Kortom, liegen om te proberen de zaak te redden.

  Het PBL kan niet failliet gaan…..maar als er ooit een rechtszaak tegen het PBL en al die andere kontendraaiers wordt gevoerd zal ik graag en ruim doneren om de beste advocaat die er is te kunnen betalen.

 49. boels069 31 oktober 2012 om 21:14- Antwoorden

  Het PBL doet er verstandig aan om de historisch (soms hilarisch aandoende) band met het IPCC te verbreken.

  Na de onvergeeflijke stommiteit over het percentage land_onder_de_zeespiegel zou enige terughoudendheid passen.

  Wat mij betreft een streep door het PBL.

Geef een reactie