Rutte II is rond, en binnen twee maanden

“We hebben elkaar eens goed in de ogen gekeken, en toen …”

Zo omschreef Samsom vandaag hoe het allemaal gekomen was.
De politieke commentatoren hadden het over een geheel nieuwe, eigentijdse  aanpak, waardoor het allemaal veel vlugger ging dan iedereen verwacht had. Den Haag staat op zijn kop, is overvallen door deze onverwacht vlotte gang van zaken.
Vannacht zitten de parlementaire verslaggevers hun vingers waarschijnlijk blauw te typen met het beschrijven en duiden van het verloop van deze unieke formatie.

Ik vind het dit beetje gênant voor de heren.
Want als politieke nitwit en volstrekte buitenstaander heb ik nota bene al in de nacht van de verkiezingen tot in detail voorspeld wat er zou gaan gebeuren, en daar de politieke duiding aan gegeven.
De volgende dag kwam Frits Wester op RTL-Z en ’s avonds bij Pauw en Witteman overigens met een zeer vergelijkbare analyse, en gebruikte daarbij voortdurend dezelfde woorden als ik in mijn blog:  Rutte en Samsom waren pragmatisch, een nieuwe generatie politici, zouden snel de belangrijkste punten overeenkomen, en de rest van de punten uitruilen.

En vandaag stelt Samsom dat hij en Rutte elkaar in het begin eens goed in de ogen gekeken hebben.

Vooruitblik als verslag
Wat schreef ik dan wel allemaal, 7 weken geleden?                 

De PvdA is nu inderdaad een grote luchtbel, waarvan bijna de helft van de stemmers hun hart eigenlijk bij een andere partij heeft liggen. Maar bij de VVD is de groep overlopers vanuit het CDA voor een groot deel blijvend, zoals in Brabant en Limburg gebleken is. Het CDA zal niet meer terugkeren als grote partij.

Inmiddels verliest de PvdA al veel stemmers en de VVD amper.

Rutte blijft aan het roer, maar verder is over het beleid nog weinig  zeker. Want de uitslag is in theorie programmatisch rampzalig: de grote winnaars die tot elkaar veroordeeld zijn, kunnen alleen samengaan als ze bereid zijn om ongeveer de helft van hun programma te laten vallen.

Duidelijk.

Ik neem er gif op in dat ze allebei buikpijn krijgen bij de gedachte dat er eerst 6 maanden om elkaar heen gedanst zal moeten worden, allerlei spelletjes gespeeld moeten worden, om dan uiteindelijk met zichtbare pijn toch maar door de knieën te gaan, om met dit theater de bittere pil voor hun partij en kiezers verteerbaar te maken. De (oudere) commentatoren en politici zinspeelden op een moeilijke en lange formatie,  want zo zou het vroeger zeker gegaan zijn.

Maar ik voorspel dat dat niet zal gaan gebeuren.
De twee winnaars zullen elkaar diep in de ogen kijken, peilen wat er echt aan harde punten ligt, en dan pragmatisch gaan uitruilen. In het besef dat ze eruit moeten komen, en daarna elkaar nog moeten kunnen vertrouwen. Dat laatste is aanmerkelijk waarschijnlijker als de pijn snel genomen wordt.

Sic!

Als hun achterban niet écht dwars gaat liggen, ligt er volgens mij dan ook binnen twee maanden een akkoord.

Het werden krap 7 weken.

Er verandert nu dus niets: er blijft veel geld naar duurzame energie gaan. Dit punt zal de PvdA mogen scoren. De VVD zal wel alles op alles zetten om de radicale ommekeer die de huidige regering heeft aangebracht, namelijk een systeem waarbij de goedkoopste vorm om de doelen te halen altijd voorrang krijgt, in stand blijft.

I&M gaat naar Wilma Mansveld, een degelijke PvdA bestuurder, en het duurzame beleid van Rutte 1 wordt voortgezet, met een 16% duurzame doelstelling voor 2020

Want die 3% is heilig voor de VVD, dat weet Samsom ook wel.

De 3% is officieel beleid geworden

Samsom zal begrijpen dat hij er niet komt door alleen het terugdraaien van harde maatregelen te eisen, maar dat hij voor alles wat hij terug wil draaien andere maatregelen zal moeten aandragen.

Uit het akkoord:

3. Uitgavenkader en uitgavenplafonds
Voor de uitgaven geldt een onderscheid naar drie sectoren: Rijk, Sociale Zekerheid en
Zorg. Voor een goede beheersing van de overheidsuitgaven werkt het kabinet met een
vooraf afgesproken maximum aan uitgaven: het uitgavenkader. Het uitgavenkader
werkt als een plafond waarbinnen de uitgaven en dus het te voeren beleid moeten
blijven. Deze afspraken worden gemaakt in reële termen, dus uitgedrukt in euro’s van
een bepaald jaar.

Beiden zullen akkoord gaan met een maximum bedrag voor de zorg, en het bij blijvende onenigheid later in de kamer uitvechten, zonder dat de regering erop hoeft te vallen.

Het maximum bedrag is vastgesteld en bindend voor beide partijen

Dat zou wel eens volledig achter gesloten deuren kunnen (en moeten) gaan gebeuren.

Tot werkelijk àlles vaststond is er een totale radiostilte gehandhaafd.

Tot zover mijn voorspellingen, gepost om half zes ’s ochtends na de verkiezingsnacht.
Ben ik soms helderziende? Nee hoor. De gang van zaken was volstrekt logisch en voorspelbaar, zelfs voor een buitenstaander als ik. Het toont alleen voor de zoveelste keer aan hoe weinig analytisch de gemiddelde Nederlandse “top-journalist” wel niet is.

De houdbaarheid van Rutte II
Die is op zich uitstekend, want de VVD wil deze keer beslist de klus klaren, en de PvdA verliest ongeveer de helft van haar zetels en baantjes als het kabinet valt, hoogstwaarschijnlijk voor lange tijd. Een kabinetscrisis zou voor beiden, maar met name de PvdA een drama betekenen.

Toch zie ik twee beren.

De eerste is Europa. Dat is een dermate wezenlijke tegenstelling tussen de liberalen en de socialisten dat ze het hier nooit over eens kunnen worden. De VVD zal hoogstens met Merkel meegaan naar een centraler geregeld Europa, maar zich fel verzetten tegen federale neigingen, en de PvdA wil niets liever dan een Europese überregering.

Er zal vanuit Europa op een zeker moment een Nederlands standpunt gevraagd worden, en dat valt niet op te lossen met een compromis. Lees vooral de uitstekende analyse van Jushua Livestro op DDS.
Ik ben extra ongerust door de invulling van de posten die deze slangenkuil moeten beheren: PvdA-ers Dijsselbloem (OK, die krijgt het voordeel van de twijfel) en verdwaasde Eurofiel Timmermans. De VVD invloed is hier nihil.
Als puntje bij paaltje komt, is dit voldoende grond voor een kabinetscrisis, hoe goed men het verder samen ook kan vinden.

Mijn tweede zorg betreft de kersverse vice-president Lodewijk Asscher. Die hoort ondanks zijn jeugdige leeftijd niet tot de groep pragmatische en joviale jonge politici die nu in Den Haag de dienst uitmaakt, en mist affiniteit met de Haagse gevoeligheden. Hij lijkt eerder een koppige ouderwetse PvdA drammer, die overmoedig is geworden doordat hij in zijn Amsterdamse periode veel te lang veel te weinig tegenspel gekregen heeft.


Daarnaast is hij ook nog eens de rivaal van Samsom (die na de démise van Cohen eigenlijk als tussenpaus werd aangesteld). Hoe kan er nu van zo’n ego verwacht worden dat hij het kindje van zijn rivaal tot een groot succes zal maken? Op deze post zou  Samsom moeten zitten. Zo voelt iedereen het, al zijn er nog zo’n goede rationele argumenten te verzinnen om in de kamer te gaan zitten.

Toekomst
Maar, waar of niet, dat is allemaal zwartgallig gezeur, en vandaag mogen we toch vooral vieren dat er een daadkrachtig kabinet aantreedt dat op een verantwoorde wijze onze toekomst zal aanpakken. Dat is een enorme luxe als je naar onze grote buren kijkt: in Duitsland (Energiewende en Atomausstieg) en vooral Frankrijk  (instortende economie en totaal incapabele Hollande)  koerst men recht op het ravijn af, om over de Zuid Europese staten maar te zwijgen.

Hoewel ik het wel verwachtte,  is het toch absoluut een fantastische prestatie van Rutte en Samsom, en gaan we hoopvol en nieuwe regeringsperiode in.

Wat deze verkiezingen en formatie voor de iets langere toekomst van de Nederlandse politiek zullen betekenen leg ik u binnenkort uit. Want er zijn grote veranderingen op til!

Door | 2012-10-30T07:11:51+00:00 30 oktober 2012|7 Reacties

7 Reacties

 1. Turris 30 oktober 2012 om 09:21- Antwoorden

  Wel Theo, een andere beroepskeuze (als politiek analyticus) is in iedere geval voor jou ook weggelegd.

  Het is nog mistig over "duurzaam": http://www.telegraaf.nl/binnenland/13131064/__De_

  Ik ben benieuwd naar de details van de "meer Groen" initiatieven van RutteII, dat terloops werden genoemd in de presentatie van 16:00 uur gisteren.

 2. DVW 30 oktober 2012 om 10:25- Antwoorden

  Complimenten Theo, het is bijna beangstigend correct voorspeld! Ik hoop dat de 'mainstream-kwaliteits-journalistiek' je blogs ook leest (al zullen ze dat waarschijnlijk nooit toegeven.

  Overigens, zouden we niet toch ook enige pragmatische verschuiving van het energie/klimaat beleid kunnen verwachten, bijvoorbeeld door (zeer geleidelijk) het accent te verschuiven van onrendabele windenergie naar energiebesparing en eventueel andere (echte) innovaties in duurzame energie (zie jullie brief). Dat zou zonder veel gezichtsverlies kosteneffectief kunnen zijn…

  Benieuwd naar je volgende 'blik in de toekomst'!

 3. DWK 30 oktober 2012 om 12:39- Antwoorden

  Het is maar wat je zwartgallig noemt.

  Als opblaasbare aanhanger achter twee grootmachten “die regelrecht op het ravijn aan koersen” zie ik geen reden tot al te veel vrolijkheid. Maar de ophanden zijnde uitlevering aan Brussel door met name klamaatconsenselaar Timmermans baart inderdaad de meeste zorgen.

  Ik weet trouwens niet wat stuitender is: De Europaliefde van deze socialisten of hun ongebreidelde eigenliefde, hun ostentatieve afkeer van gewone mensen. Een minister van Buitenlandse zaken die zich in de trein vrolijk maakt over zijn medepassagiers en ze – zonder hen te kennen – per Twitter voor (uiteraard abjecte) PVV-stemmers verslijt … Wij hebben ‘m!

  Of wat de denken van de nieuwe MinFin? Een halfwas met de striemen van de pot nog op z’n kont maar ondertussen tot aan z’n neusgaten in die oude, vertrouwde, socialistische regententraditie naar boven likken en naar beneden trappend aangekomen op de plek van zijn dromen. Van hem is de uitspraak: “De onderklasse is niet gebaat bij te veel keuzevrijheid” Werkelijk een Dijsselbloemetje.

  Maar goed, heel Nederland viert de daadkracht van de nieuwe generatie. Dus waarom niet ook hier op climategate.nl? Daadkracht, gevoel van urgentie, handelen. Allemaal woorden die niets zeggen over de inhoud maar des te meer over de persoonlijke ambities van betrokkenen. Verkeerd begrepen vooruitgangsdrang. Veemarktpolitiek waar men elkaar per handjeklap de verlangde stoelen onder de reet schuift, en de principes waarmee men de kiezer naar binnen heeft gelokt geruisloos op de mestvaalt laat verdwijnen.

  Ik kijk wel met open mond naar die met de regelmaat van de klok terugkerende Wiegelinterviewtjes. Het is werkelijk ongelooflijk hoe laconiek, verontschuldigend, hoe moet je het noemen, wegwuivend zo’n man over z’n politieke verleden spreekt. Spielerei was het.

  Oud en wijs dat moet de kijker dan denken. Dat zit dan aan zo’n Varatafel overlopend van begrip en respect te kouten met de “éminence grise” (over taalinflatie gesproken) van de SP. In plaats van dat ze mekaar aan de adamsappel over de tafel trekken, in de pauze elkaars banden lekprikken is het … Nee die Marijnissen, we zijn het weliswaar niet altijd met elkaar eens maar we komen elkaar steeds vaker tegen bij dit of bij dat … heel gezellig.

  Dit moet het gewoon wezen; anders weet ik het ook niet. De droom van iedere bestuurder is een goed pensioen aan banketten en borreltafels omringd door zoveel celebrities als maar mogelijk. Balkenende vlinderstrik, Gordonporsche onder z’n reet, Gerard Joling, voetballers, Gore, Kofi, Tutu, Gullit en Estelle.

  Showbiz en politiek er zit geen haartje licht meer tussen.

 4. Koud 30 oktober 2012 om 12:51- Antwoorden

  Om nog maar even bij de kern van het verhaal te blijven:

  In het regeerakkoord wordt niet gesproken over schaliegas, wel over zonne- en wind energie.

  Dus hoe pragmatisch en kien deze veertigers dan ook zijn, ze zijn zo druk met navelstaren dat de energie-revolutie tot nu toe aan ze voorbij is gegaan.

  Wellicht over 50 jaar?

 5. DWK 30 oktober 2012 om 13:17- Antwoorden

  Oh jee! Voordat ik het vergeet.

  Is er dan helemaal geen goed nieuws? Iets waarvan je zegt: JA, zo kan het ook!

  Maar natuurlijk zijn er ook dingen waar je blij van wordt, elke dag weer. Vandaag opent mijn krant b.v. met een groot bericht dat vanaf 2014 iedere hondenbezitter in het bezit moet zijn van een “hondenrijbewijs”.

  Geen idee wat het is, maar het is wel een geruststellende gedachte dat de mede door mij bekostigde ambtenarij zich druk maakt om ECHTE problemen; dingen waarvan je zegt: daar worden we met z’n allen een stukje beter van.

  F*ck die afgesloten energiepaupers, schijt aan die DRIE MILJOEN bejaarden die aan de tafels van de bedeling gevoederd moeten worden. Wij gaan over tot de invoering van een hondenrijbewijs.

  Het komt allemaal goed.

 6. H.B 2 november 2012 om 15:57- Antwoorden

  DWK@ Is er dan helemaal geen goed nieuws?

  Iets waarvan je zegt: Ja,zo kan het ook!

  Ja DWK dat is er en zal er ook komen.

  De vraag is enkeld hoe en op welke manier?

  Groeten:H.B

 7. […] 117.  17 oktober 2012   Gezonde groene economie is een sprookje 118.  30 oktober 2012   Rutte II is rond, en binnen twee maanden 119.  5 november 2012  De nieuwe politiek wankelt 120.  13 november 2012  Akkoord gerepareerd: […]

Geef een reactie