Is het torentje nou opeens kleiner geworden of lijkt dat alleen maar zo?

Ook deze laatste fase van de wording van Rutte II liet zich weer geheel voorspellen. Dat ik de uitruil met de werkloosheidsparagraaf alleen in privécommunicatie genoemd heb was omdat ik geen slapende socialisten wakker wilde maken. Niet dat daar veel kans op was:  Samsom is een uitermate uitgeslapen type.

De onzalige zorgnivellering is dus van tafel, en de nivellering is naar de inkomstenbelasting gegaan. Waar hij thuishoort, zou ik bijna zeggen, als ik geen liberaal was.
De PvdA krijgt een prachtige beloning voor zijn coulantie, in de vorm van een veel minder harde werkloosheidsregeling. Hierdoor wordt de tot voor kort zeer reële kans dat het akkoord bij de PvdA achterban tot een opstand zou leiden geminimaliseerd. Daar heeft ook de VVD belang bij, en het bedrag is bescheiden, dus de PvdA heeft niet overvraagd. Dat siert Samsom.                             

Schuld en boete
Het kost me moeite om het te schrijven, maar ik moet toegeven dat de PvdA, voor het eerst in de geschiedenis wellicht, zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. De partij is nu de sterke steunpilaar onder het kabinet, terwijl de VVD wankelt en zich zo snel mogelijk moet herpakken.
De schade voor de VVD kan door de snelle oplossing van de problemen overigens beperkt blijven. Bij de volgende verkiezingen speelt de formatie allang geen rol meer. Dat de Nieuwe Politiek kinderziektes zou hebben was te verwachten. Daardoor willen we nog niet terug naar niet-regerende kabinetten zoals de afgelopen decennia gebruikelijk was.

Rutte zelf zal als grote zondebok de meeste blijvende schade overhouden.
Dat is deels terecht, hij is hoofdverantwoordelijk voor de gemaakte fouten. Het is te hopen dat hij de laatste weken niet alleen jaren ouder maar ook jaren wijzer geworden is.  Loutering is de snelweg naar wijsheid.
Maar ik verwijt het de mensen om hem heen méér: die hadden met de afstand die ze tot het proces hadden moeten inzien dat er fouten gemaakt werden en in moeten grijpen.

Met name Loek Hermans, die als wijze senator op het akkoord had toegezien en het vervolgens presteerde om vanuit de eerste kamer precies met de verkeerde reactie te komen. Het verwijtbare aan het zorgnivellering was namelijk helemaal niet de hoogte van de bedragen waarover hij zich beklaagde, maar de verloochening van de liberale principes. Moest er soms een straatje schoongeveegd worden?

De VVD moet lering trekken uit de gemaakte blunders, en ogenblikkelijk gaan werken aan een betere support door ervaren liberalen voor haar jonge toppolitici. Het voornaamste structurele verschil tussen de VVD en de PvdA is op dit moment gewoon Wouter Bos.

Vuurdoop
Het doet me overigens wel deugd om te zien dat deze ongekend zware vuurdoop de betrokkenen dichter tot elkaar gebracht lijkt te hebben. Het ziet er ook naar uit dat het akkoord de kans biedt om flinke stappen vooruit te maken met het gezond maken van de economie. En aangezien de coalitiepartners bij een kabinetscrisis een ongelooflijk electoraal pak slaag te wachten staat, is de kans dat ze de rit uitzitten vrij groot.

Europa
Mijn grote zorg blijft Europa. Dat is een voor deze coalitie onoplosbaar dossier, en daar zal Rutte dus met een zo groot mogelijke boog omheen blijven lopen. Intussen slaan de Eurofielen Timmermans en Samsom in Brussel hun slag en gaat Nederland zijn soevereiniteit inleveren aan een eco-socialistisch federaal Europa, terwijl bijna de gehele Nederlandse bevolking daar tegen is.
Ik pleit ervoor om binnen de VVD op hoog niveau een waakhond-commissie in te stellen van liberalen met een rechte rug, die elke beweging van het kabinet in de EU kwestie met argusogen volgt, met de taak om onverbiddelijk aan de bel trekken wanneer er onomkeerbare stappen gezet worden naar het inleveren van nog meer soevereiniteit. Als de VVD dit laat versloffen en de bevolking komt er opeens achter dat ze aan Brussel uitgeleverd zijn, en voor eeuwig honderden miljarden in bodemloos zuid Europa (inclusief Frankrijk) moeten gaan storten, wordt Europa bij de volgende verkiezingen wél het hoofdthema. Wie daarbij op rechts dan heel veel zetels van de VVD gaat afpakken mag u raden. Met een uitstekende Europa-woordvoerster bij je tegenstander mag je van goede huize komen om als VVD je slappe EU beleid na afloop recht te kletsen.

Hup Mark!
Rutte ging vandaag terecht door het stof voor zijn achterban. Zijn eeuwige optimisme en grote grijns waren anders voorlopig heel slecht gevallen bij de in hem teleurgestelde VVD’ers.
Maar nu is het klaar.
Niemand heeft een alternatief voor dit kabinet, of voor dit akkoord. Het land kan Rutte’s oude flair en positivisme heel goed gebruiken, dus moet hij ook persoonlijk deze twee zwarte weken van zich afschudden en er met volle kracht tegenaan gaan. Hoe eerder hij weer op stoom is, hoe beter voor de VVD en hoe beter voor het land.
Hup Mark, zet hem op!